Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen kiirastulioppi ja manipulaatio

Katolinen kirkko on kovaa vauhtia manipuloimassa Suomen kristillistä kenttää katolisuudelle myönteiseksi. Tämä manipulaatio on niin rajua ja törkeätä, että olen kokenut sydämelläni ainakin jossakin määrin tuoda esiin millä tavalla manipulaatio etenee ja kuinka sen kautta protestanttien sydämiin pyritään istuttamaan valheen  siemeniä, jotka esitetään "totuutena". Eräs katolisen ekumenian petoksen strategia ja suunnitelma on esittää katolinen oppi protestanttisuuden silmälasien läpi, ikään kuin katolisuus ja protestanttisuus olisivat lähes yksi ja sama asia. Katolisen ekumenian petoksen kautta katolisuus pyrkii koko ajan tuomaan esille katolisuuden ja protestanttisuuden samankaltaisuuksia, koska siten protestanttien on helpompi hyväksyä ne katoliset opit, joita protestanttisuus on koko historiansa ajan pitänyt katolisina harhaoppeina. Katolilainen Emil Anton käyttää katolista ekumeenista taktiikkaa kirjoituksessaan: Voiko protestantti uskoa kiirastuleen?

Moni voi ajatella ja kysyä, että miksi olen käyttänyt niin paljon aikaani kirjoitellessani katolisesta kirkosta ja sen opeista? Vastaan sen sinulle tässä näin. Raamatun sanan totuuden valossa katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä liikettä. Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta tekemään kaikista katolilaisia ja kirkon suunnitelmissa on monenlaisia taktiikoita tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Minä olen kokenut sydämessäni Herran edessä, että jos me Raamattuun uskovat Herran Jeesuksen opetuslapset emme paljasta katolisen kirkon kavalaa suunnitelmaa, emmekä osoita Raamatun sanan totuuden kautta miten ja millä tavalla katolisen kirkon harhaopit ovat harhaoppeja, niin katolinen kirkko onnistuu lähes täydellisesti suunnitelmassaan pyrkiä katolilaistamaan protestanttisia kristittyjä. Tästäkin syystä kirjoitan katolisen kirkon harhaopeista, että mahdollisimman moni todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtäisi pitää sydämensä puhtaana harhoista ja hylätä kaiken katolisen harhaopin, jota katolilaiset todella aktiivisesti levittävät juuri nyt tässä ajassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ennen kuin käsittelen Emil Antonin kirjoitusta: Voiko protestantti uskoa kiirastuleen?, niin tuon esille Emilin ajatuksia Raamatun sanasta. Emil Anton on aikoinaan kirjoittanut Hyviä Uutisia sivullaan kirjoituksen Yksin Raamattu? Tässä kirjoituksessaan Emil kirjoitti sanoen: Tämän artikkelin tarkoitus on osoittaa sola scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi.

Kun on kysymys katolisen kirkon virallisista edustajista ja opista, niin on kyse sellaisista ihmisistä ja opista, joka pitää kristillisyydelle tuhoisana oppina sellaista uskoa ja opetusta, joka uskoo yksin Raamatun olevan uskonopin ainoa auktoriteetti (Sola Scriptura). Toisin sanoen ja suoraan sanottuna kun on kyse katolisuudesta, niin on kyse antikristillisyydestä, joka vihaa totuutta. Tämä on hyvä pitää mielessä kun on kyse katolisuudesta.

Katolinen kirkko opettaa kiirastulen olevan Jumalaan uskoneelle syntiselle ihmiselle kuolemanjälkeinen paikka, jossa syntinen puhdistetaan ja pyhitetään ja annetaan mahdollisuus puhdistua kaikesta synnin tahrasta. Kuten suurin osa katolisen kirkon harhaopeista pilkkaa Jumalan tekoja, niin myös kiirastuli opetus pilkkaa Jumalaa ja totuutta, sillä sen mukaan Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta tapahtunut sovitus ei ollut riittävä tuomaan puhdistusta synneistä, vaan sen lisäksi tarvitaan vielä kuoleman jälkeen erityinen puhdistuminen kaikesta synnistä kiirastulen kautta. Raamatun sanan totuuden edessä katolinen kiirastulioppi on Jumalan pilkkaa ja se halventaa Herran Jeesuksen sovitustyön. Tällaisen pilkan takana on aina saatanalliset riivaajahenget, sillä tästä on kysymys silloin kun puhutaan katolisuudesta ja hengestä, joka katolisuudessa vaikuttaa.

Emil Anton tuo esille kirjoituksessaan kiirastulesta ja protestanttisuudesta kuinka on olemassa protestantteja, jotka ovat uskoneet kiirastuleen. Tämä tuodaan esille jesuiittamaisella katolisella kavaluudella, sillä Emil kirjoittaa sanoen, että kuinka protestantti voisi uskoa kiirastuleen, oppiin, jonka reformaattorit ja protestanttinen traditio ovat tuominneet paitsi epäraamatullisena ja myös Jumalan pilkkaamisena? Tällaisen sanamuodon ja kysymyksen on tarkoitus murentaa protestanttien uskoa ja pyrkiä osoittamaan, että protestanttikin voi uskoa kiirasoppiin ja siten siinä ei olisi mitään väärää. Tämä on katolisen kirkon manipulaatiota, jonka kautta katolisista opeista pyritään tekemään hyväksyttyjä protestanttien keskuudessa. Tällainen kavala taktiikka ei onnistu hämäämään muita kuin sellaisia uskovia, jotka eivät ole vielä uskossaan kasvaneet erottamaan hyvää ja pahaa sekä sellaisia uskovia, jotka ovat sokeutuneet valheeseen uskomisen kautta. Uskossaan kasvanut ja Jumalan armosta totuutta rakastava uskova ei eksy uskomaan tällaisia katolisen kirkon alkeellisia totuuden vääristämisen yrityksiä.

Koska meidän keskuudessamme on vähän aikaa uskossa olleita sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa, niin meidän velvollisuutemme on tuoda esille totuus ja paljastaa saatanalliset valheet, joiden kautta uskovia pyritään eksyttämään. Jos olemme hiljaa emmekä kerro totuutta ja paljasta valheita, niin monet vähän aikaa uskossa olleet (ja valitettavasti jotkut pitempäänkin uskossa olleet) voivat eksyä pois pelastavasta uskosta hyväksyessään ja uskoessaan katolisia harhaoppeja. Ihmettelen sitä ettei Suomessa esimerkiksi vapaissa suunnissa valveutuneet uskovat pidä esillä tätä asiaa, vaan monet ovat hiljaa ja vaitiolonsa kautta he antavat antikristillisen hengen turmella ja saastuttaa monien rakkaiden sisarten ja veljien uskon Herraan Jeesukseen. Onko luopumus jo niin pitkällä etteivät kristityt sen tähden enää puhalla selvää totuuden ääntä pasuunasta?

Nyt on aika herätä unesta ja ottaa vastuu totuuden julistamisesta, joka meille on annettu Jumalan armosta tultuamme uskoon (tai usko tuli meihin). Tähän vastuuseen kuuluu myös valheiden paljastaminen, johon kuuluu katolisen kirkon antikristillisten harhaoppien paljastaminen. Jos emme näe ja ymmärrä missä ajassa elämme, niin yhä useampi uskova eksyy ekumenian kautta uskomaan katolisia harhaoppeja ja kääntävät selkänsä Herralle Jeesukselle sekä totuudelle ja näin luopuvat uskosta, vaikka luulevatkin yhä edelleen olevansa pelastavassa uskossa. Saakoon Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meissä rohkeutta ja rakkautta Jumalaa, lähimmäisiämme ja totuutta kohtaan, jonka seurauksena kaikkinaiset valheen verkot paljastetaan ja Jumalan sanan totuus pysyy kunniapaikalla (ykkösenä) meidän sydämissämme sekä julistetaan julkisesti ja selkeästi kaikkien kuultavaksi. Jumalan sanan totuus on, että Herra Jeesus sovitti syntimme ristillä ja Hänen verensä kautta meidän syntimme puhdistetaan ja saamme lahjaksi Jumalan armosta syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.

 


Petri Paavola 24.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
voiko-protestantti-uskoa-kiirastuleen

yksin-raamattu/
katolinen.fi

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker