Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolisen kirkon babylonialaiset ja pakanalliset juuret

 

Mitä katolinen kirkko opettaa? | Katolinen ekumenia | Katolinen musta messu | Jesuiitat | Babylonialaiset juuret osa 2

 

Rooman katolinen kirkko (RKK) pyrkii eliminoimaan tai mustamaalaamaan hyvin usein jollakin tavalla jokaisen, joka tuo esille sen että RKK:n juuret ja alkuperä on pakanauskonnoissa eikä Raamatun opetuksessa. Itse asiassa RKK on sekoittanut keskenään Raamatullisia sekä pakanallisia oppeja. Tämä yhdistelmä tekee siitä antikristillisen lahkon, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa. RKK on järjestelmällisesti pyrkinyt vääristelemään niitä todisteita, jotka osoittavat selkeästi RKK:n harhaoppeja sekä sen kiistattomat yhteydet pakanuuteen. Kristinuskon historia on pääosin katolista historiaa (poikkeuksena UT:n tekstit, jotka eivät ole katolisia tekstejä) sekä kirkko on polttamalla hävittänyt lukuisia kirjoja ja kirjoituksia, joita se on pitänyt "kerettiläisinä". Katolinen kirkkohistoria ei ole puolueetonta historiaa. RKK pyrkii aina johdattamaan ihmiset katolisen kristinuskon historian "todisteiden" pariin pyrkiessään todistelemaan sen olevan suora alkuseurakunnan jatkumo, jota se ei suinkaan ole.

Pääosin kristinuskon historia on katolisen kirkon kautta kirjoitettu ja siksi sen painotus on katolinen ja sen vääristymät ovat myös pääosin katolista alkuperää. Emme saa tässä ajassa ihan varmasti tietää kaikkea mitä historiassa on tapahtunut alkuseurakunnan jälkeen. Jotakin sieltä löytyy, mutta ei kaikkea täsmällisesti. Oikeastaan meidän ei tarvitsekaan tietää kuin se mitä Raamatussa lukee, koska Raamattu on ainoa Jumalan sanan opetuksen hengellinen auktoriteetti.

Alkuseurakunnan jälkeen alkoi tulla luopumusta Raamatun totuudelle mm. katolisen seurakunnan painottaminen, josta alkuseurakunta ei opettanut mitään. 100-luvulla Ignatiuksen alkuunpanema käsite ja sana katolinen sai sitten lopullisen muotonsa Rooman katolisessa kirkossa 300-luvulla. Herra Jeesus ja alkuseurakunnan apostolit eivät käyttäneet sanaa katholike (katolinen) ja tästä syystä sitä ei ole UT:n teksteissä. Sana katolinen (yleinen) seurakunta on ns. apostolisessa uskontunnustuksessa mukana siksi, että Ignatiuksen piispaharhaa seuraavat ihmiset painottavat kirkon uskoa ja oppia autuuttavana tekijänä, vaikka esim. Rooman katolinen kirkko on antikristillinen lahko, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa. Käsite yleinen seurakunta uskontunnustuksessa antaa kirkon opeille "auktoriteettia" tulkita miten Raamattua on uskottava. RKK:n opetuksista tulee selkeästi ilmi se miten kirkko pyrkii kumoamaan tradition kautta Raamatun totuutta.

UT:n teksti mikä meillä on nyt käytössä on todellisten alkuseurakunnan apostolien toimesta kirjoitettu Pyhän Hengen ohjaamana, josta kaikkina aikoina kaikki UT:n kopioidut tekstit ovat peräisin. Minusta tämä on tärkeintä ja oleellisinta ja sen pitäisi riittää ja olla todiste sille ettei UT:n teksti suinkaan ole katolisen kirkon käsialaa kuten katoliset antavat ymmärtää. 100-200 vuosisatojen aikana syntyneet harhaopit sekä väärät opetukset löysivät tiensä 300-luvulla alkaneeseen ja syntyneeseen katoliseen kirkkoon. UT:ssa puhutaan UT:n kirjeiden lukemisesta ja levittämisestä jo alkuseurakunnan aikana, Ne jotka niitä silloin lukivat ja levittivät sekä kopioivat eivät olleet katolisia. Käsite ja sana katolisuus näki päivänvalonsa vasta 100-luvulla, mutta alkuseurakunta syntyi noin 70 vuotta ennen kuin katolisuus käsite näki päivänvalonsa. Jumala on itse pitänyt huolta siitä, että UT:n tekstin synty ja Jumalan sanoma on pysynyt kaukana katolisuudesta, eikä sen syntymisellä ole mitään tekemistä katolisuuden kanssa, joka edustaa pakanallista uskonlahkoa.

Niin sanotun apostolisen uskontunnustuksen alkuperä ei ole alkuseurakunnan apostoleiden formuloima ja kehittämä, vaan se on kehitelty heidän jälkeensä. Alkuseurakunnan uskontunnustus oli varsin lyhyt:

Room 10:

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Alkuseurakunnan uskovat, jotka saivat Jumalan armosta kirjata ylös Uuden Liiton opetuksen ja sanoman eivät tuoneet uskontunnuksessaan esille seurakuntaa, koska pelastavan uskon alkuunpanija ja täyttäjä on Herra Jeesus. Katolinen tarkoittaa yleismaallista, mutta Jumala ei antanut uskontunnusta, johon pitäisi kytkeä yleinen seurakunta, sillä pelkkä usko Herraan Jeesukseen riittää, koska sen mukana kaikki asiat ovat oikeilla paikoillansa.

Paavali sanoi että hänen lähtönsä jälkeen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä ja he vetävät opetuslapsia mukaansa harhoihinsa ja väärin opetuksiinsa. Herran Jeesuksen opetuslapsille pitäisi riittää VT:n ja UT:n tekstit, koska ne ovat yhtä kuin Jumalan sana. Sillä ei ole merkitystä mitä ja miten alkuseurakunnan jälkeen on uskottu, koska vain sillä on merkitystä mitä Raamattu opettaa. Alkuseurakunnan jälkeisen kirkkohistorian ei tule olla meille suuntaviittana siihen miten ja millä tavalla meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, koska vain Raamattuun on kirjoitettu täydellinen ja erehtymätön opetus siitä miten ja millä tavalla meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen. Alkuseurakunnan jälkeen on syntynyt lukuisia ryhmiä ja yhteisöjä, jotka ovat enemmän tai vähemmän harhautuneet pois Raamatun totuudesta, mutta koska Raamattu on virheetön ja täydellinen Jumalan sanan ilmoitus, niin siksi sen tulee olla meidän ainoa hengellinen auktoriteetti siihen mitä Raamattu opettaa.

Monet uskovat ovat eksyneet tutkimaan sitä miten alkuseurakunnan jälkeen on uskottu. Minulla ei ole mitään halua tutkia mitä on tapahtunut alkuseurakunnan jälkeen siinä mielessä, että pyrkisin löytämään sieltä totuutta, koska minulla on Raamattu, eli Jumalan ilmoitus, jossa on koko totuus. RKK:n pyrkimys saada sinut tutkimaan katolista kirkkohistoriaa on ansa, joka johdattaa sinut pois Raamatun totuudesta katolisen tradition pariin, joka vääristää täysin sen mitä Raamattu opettaa. Siksi on todella tärkeätä, että asetat uskon auktoriteetiksi yksin Jumalan sanan (VT-UT), jossa on koko Jumalan sanan opetus ja ilmoitus siitä miten ja millä tavalla Uuden Liiton ajassa tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Herran Jeesuksen opetuslapsen uskon keskipiste tulee olla Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus. RKK:n valheiden ja pakanallisen alkuperän paljastaminen ei ole uskovan keskipiste, mutta sekin on tuotava esille ettei kukaan uskova eksyisi luulemaan katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta. RKK voi vääristellä sitä mitä on kautta aikojen kirjoitettu, mutta sitä mitä pakanauskonnot ovat jättäneet jälkeensä hieroglyfien, reliikkien, patsaiden ja kuvien kautta RKK ei voi vääristellä, sillä ne kertovat ja paljastavat selkeästi pakanalliset uskonnolliset opetukset sekä tapoja ja uskomuksia jne. jotka ovat kulkeutuneet pakanuudesta suoraan sisälle Rooman katoliseen kirkkoon. Kun vertaamme pakanuuden historiaan jättämiä kuvallisia todisteita, niin ne ovat täysin identtisiä sen kanssa mitä RKK edustaa.

1.

Kuva 1. Kuvassa on Salmaneserin mustan obeliskin ns. Jeehu reliefi, joka esittää Assurian kuningas Salmaneser III:ta, joka suorittaa juomauhrin jumalalleen. Kuninkaan edessä on kotkansiipinen aurinkojumala Shamasin symboli. Shamas oli mesopotamialainen aurinkojumala, jota palvottiin Akkadiassa, Assyriassa ja Babylonissa. Kuninkaalla on kädessään juomauhriastia ja häntä vastapäätä seisoo henkilö, jonka käden yläpuolella on aurinkojumala Shamasin tähtisakarakuvioinen auringonkiekko auringonsäteineen.

Reliefi kuvaa sitä kuinka Israelin kuningas Jeehu tulee tapaamaan Assurian kuningasta. Kuvassa Jeehu on maahan kumartuneena. Kuva esittää selkeästi uskonnollista auringonpalvonta rituaalia, johon kuuluu juomauhri sekä pyöreä auringonkiekko.

Kun vertaa tätä rituaalia Rooman katolisen kirkon eukaristiaan (ehtoollinen), niin sen elementit ovat ihan samat, eli pappi antaa pikarista ehtoollisviiniä ja pyöreän kiekon muotoisen ehtoollisleivän syötäväksi kirkkonsa jäsenille.

Katolinen kirkko kritisoi mm. Alexander Hislopia hänen kirjansa kaksi Babylonia perusteella, missä hän tuo esille kuinka katolisen kirkon eukaristian juuret ovat pakanuudessa, eivät Raamatussa. Historiaan jäänyt hieroglyfi Babyloniassakin vaikuttaneesta Shamas aurinkokulttirituaalista todistaa Hislopin olleen kuitenkin ihan oikeilla jäljillä, vaikka hän olisikin erehtynyt joissakin yksityiskohdissa.

Aina kun joku tuo esille katolisen kirkon harhoja ja valheita, niin RKK peräänkuuluttaa todisteita sekä pyrkii kumoamaan ne usein myös valheiden kautta. Jos joku erehtyy antamaan väärää tietoa katolisesta kirkosta, niin RKK nostaa siitä ison hälyn, mutta se itse ei ole halukas tekemään parannusta niistä lukemattomista harhaopeista, jotka on kiistatta todistettu vääriksi opeiksi.

RKK on kautta historiansa murhannut ja tapattanut ihmisiä kirkon teologian vuoksi sekä se opettaa lukuisia harhaoppeja, joista se ei ole halukas tekemään parannusta. Onko tällaisella instituutiolla varaa vaatia muilta todisteita kun se ei ole itse halukas korjaamaan omia virheitään ja vääriä oppejaan?

2.

Kuva 2. Katolisen kirkon eukaristiassa kannetaan aurinkosymbolia, koska RKK ehtoollisopin alkuperä on pakanallisessa auringonpalvonnassa. Todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten ehtoollisyhteydessä ei käytetä pakanallisia auringonjumalan kultin symboleita, koska Raamatussa kaikenlainen epäjumalanpalvonta on kiellettyä. Jumala käski Israelin kansaa poistamaan kaikki epäjumalanpalvontaan käytettävät esineet. Sama koskee myös Uuden Liiton kansaa.

 3.

Kuva 3. Babylonialainen aurinkojumala Shamash istuu oikealla puolella pitäen  kädessään valtikkaa ja rengasta, jotka ovat hänen valtansa symboleita. Vasemmalla on kuningas kahden palvelijan kanssa. Keskellä on alttari, jossa on nelisakarainen auringon kuva säteineen. Kuvassa on siis babylonialainen auringonpyörä tai kiekko. Kuvasta tulee selkeästi ilmi, että pyöreän auringonkiekon kautta babylonialaiset olivat yhteydessä Shamas auringonjumalaan.

Kun vertaat babylonialaista auringonpalvonnan rituaalia katolisen kirkon eukaristia käytäntöön, niin huomaat kuinka molemmissa on alttarilla auringonpalvontaan käytettävä aurinkosymboli. RKK:n opetuksen mukaan eukaristian leivästä ja viinistä tulee pappien välityksellä Jeesuksen veri ja ruumis, jonka takia katoliset kunnioittavat ja palvovat sitä myös eukaristian ulkopuolella.

4.

Kuva 4. RKK:n eukaristia ja pyöreä ehtoollisleipä. Katolisen Pyhän Marian seurakunnan nettisivulla on seuraavanlainen opetus koskien eukaristiaa (ehtoollinen): Katolisen uskomme mukaan pyhällä messulla on uhriluonne. Messu on samanaikaisesti sekä kiitosuhri, ylitysuhri, muistouhri ja syntiemme sovitusuhri. Kristuksen ristinpuulla uhraama uhri ja messu-uhri ovat yksi ja sama uhri, vain uhraamisen muoto on erilainen. Kirkko, joka on Kristuksen ruumis, osallistuu Päänsä, itsensä Kristuksen, uhrinkantoon viettämällä messua (vrt. Katolisen kirkon katekismus 1356-1368).

RKK:n messu-uhri ei ole Raamatun mukainen ehtoollinen, vaan pakanallinen auringonkultin seremonia ja riitti. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen uhrin Golgatalla olevan yksi ainoa uhri syntien anteeksiantamiseksi, eikä sitä voida siten enää koskaan uusia tai toistaa millään tavalla.

Raamatun opetuksen mukaan ihminen pelastuu yksin uskon kautta kun hän sydämessään sekä suullaan tunnustaa Jeesuksen Herraksi, jonka Isä on nostanut kuolleista kolmantena päivänä syntien anteeksiantamukseksi niille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen.

5.

Kuva 5. Vatikaanissa on Pyhän Pietarin aukio. Aukio on kuvattu suurena kahdeksansäteisenä auringon pyöränä, joka on pakanallinen symboli. Keskellä auringon pyörää on suuri obeliski, jonka keisari Caligula toi Heliopoliksesta Roomaan. Auringon pyörän keskellä on pieni nelisäteinen auringon pyörä, joka on samanmuotoinen kuin mitä on löydetty Hasorista Baalin temppelistä. Baal oli pakanallinen aurinkojumala. Auringon pyörää käytettiin auringon palvonnassa. Babylonissa aurinkojumala Shamashin palvontaan kuului auringonkiekko (pyörä), jossa oli neljä tai useampi sakarainen tähti sekä auringonsäteitä.

Pietarin aukio on pyhitetty pakanalliselle auringon palvonnalle. Auringon pyörän kuviot sekä obeliski olivat roomalaisille tuttuja symboleita ja jokainen tiesi, että ne kuuluivat pakanalliseen jumalanpalvelukseen. Koska Rooman katolinen kirkko on kelpuuttanut nämä symbolit kirkkoonsa on se todiste siitä, että Rooman kirkko palvoo todellisuudessa epäjumalaa (aurinkojumala) eikä Raamatun Jumalaa.

6.

Kuva 6. Kuvassa vasemmalla babylonialaisen kuninkaan ranteessa on aurinkosymboli sekä oikealla puolella olevan paavin käsineessä on aurinkosymboli, jossa on kirjaimet IHS. RKK sanoo. että IHS kirjaimet tulevat latinankielen sanoista Iesus Hominum Salvator (Jeesus ihmisten Pelastaja).

Koska niin paavilla kuin babylonialaisella kuninkaalla on auringonsymboli toisella kädessään ja toisella käsineessään, niin on syytä epäillä, että IHS tarkoittaakin egyptiläisiä Isis, Horus ja Seb epäjumalia. Babyloniasta alkoi maailman ensimmäinen uskonto, joka levisi sieltä myös Egyptiin ja babylonialaisesta taivaan kuningattaresta tuli Isis niminen jumalatar Egyptissä. Egyptiläisen Isis jumalattaren eräs symboli on pyöreä aurinko Apis härän sarvien välissä. Täten ei ole kaukaa haettu kytkentä Isis jumalattaren yhteys auringonpalvontaan. Samoin ei varmastikaan ole täysin poissuljettu se mahdollisuus, että katolinen pyöreä ehtoollisleipä kirjaimineen IHS onkin pyhitetty auringonpalvonnalle.

 

6b.

Tämä johtopäätös vahvistuu kun katsot kuvaa 6b, jossa on kuvattuna katolinen symboli missä kirjaimet IHS ovat auringon sisällä, josta lähtee auringon säteitä. Paavin käsineessä olevat IHS kirjaimet ovat keskellä aurinkosymbolia auringonsäteineen. Jos IHS tarkoittaa Jeesusta ihmisten Pelastajana, niin miksi kirjaimet ovat pakanallisen auringonsymbolin keskellä? Looginen johtopäätös on, että on kyse pakanallisesta auringonpalvonnasta, eikä Jeesuksesta.

7.

Kuva 7. Pyhän Pietarin basilikan lattiassa lukee eräs paavin virallisista titteleistä Pontifex Maximus, jonka alkuperä on Babyloniassa. Lattian kuvassa on kolmiosainen kruunu, joka tulee Babyloniasta. Kuvassa on myös pakanallinen liljakuvio (Fleur-de-lis), joka edustaa miehen ja naisen liittoa, jonka keskellä on jumaluus. Kuvassa näkyy myös katkaistu kalanpyrstö, joka edustaa kalajumala Daagonia sekä leijona siipien kera, joka on babylonialainen symboli. Kuvassa näkyy myös "Pietarin avaimet"

Kun Meedo-Persia valloitti Babylonin, niin he ottivat käyttöönsä Babylonin uskonnolliset riitit ja seremoniat. Babylonialaiset papit pakenivat Pergamoon, joka sijaitsi Vähässä-Aasiassa. Babylonian papit kunnioittivat kreikkalaisten Pantheon temppeliä (kaikkien jumalien temppeli), mutta kuitenkin he jatkoivat Babylonialaista uskonnon harjoitusta mm. Saturnus kulttia.

Pergamon babylonialainen uskonnonkultti tuli Roomaan vuonna 133 eKr. Pergamosta tullut Babylonian uskonto tuli niin yleiseksi Roomassa, että silloin Roomaa kutsuttiin ”Uudeksi Babyloniaksi”. Pontifex Maximus tittelin ottivat käyttöönsä myös Rooman keisari sekä myöhemmin Rooman piispa (paavi).

Babylonialainen saatanan uskonto siis siirtyi Pergamoon ja sieltä myös Roomaan. UT:ssa on myös maininta siitä, että saatanan valtaistuin on Pergamossa, koska siellä oli voimassa tämä babylonialainen uskonto. Pergamosta babylonian uskonto rantautui Roomaan vuonna 133 eKr., josta sitten tämä babylonialainen uskonto siirtyi suoraan Rooman katoliseen kirkkoon sen nähtyä päivänvalon 300- luvulla.

8.

Kuva 8. Egyptiläisen Isis jumalatar patsas, jossa Isis jumalattaren päässä on lilja kuvio (Fleur-de-lis). Lilja kuvio symbolisoi miehen ja naisen välistä liittoa sekä yhteyttä jumalaan. Isis jumalattaren päässä oleva lilja kuvio todistaa sen, että egyptiläiset uskoivat Isis jumalattaren olevan tie jumalan luokse. Isis kultti rantautui myös Roomaan, jota palvottiin siellä yhtenä monista muista jumaluuksista. Pyhän Pietarin basilikan lattiassa on liljakuvio kuvattuna yhdessä muiden RKK:n symbolien kanssa. RKK palvoo Mariaa ja RKK:n Marian palvonnan juuret ovat muinaisissa pakanauskonnoissa, joissa palvottiin jumalattaria.

Raamatussa on kielletty palvomasta pakanallista taivaan kuningatarta. RKK opettaa Marian olevan taivaan kuningatar. Taivaan kuningatar kultti ja palvonta on pakanallista epäjumalanpalvontaa, jota RKK harjoittaa avoimesti Marian palvonnan kautta, mutta todellisuudessa palvonnan kohde on muinainen taivaan kuningatar jumalatar.

9.

Kuva 9. Paavi Johannes XXIII:n muistoraha, jossa lukee Pontifex Maximus, joka oli alunperin lähtöisin Babyloniasta. Paavilla on päässään kolmiosainen kruunu. Kuva 10 tuo esille kuinka myös paavin kruunun alkuperä on Babyloniassa.

Rooman uskonnon päämies oli Pontifex Maximus, joka johti korkea-arvoisien pappien kollegiota (vertaa. paavi johtaa kardinaaleja). Kollegioon kuului ylipappi Pontifex Maximus, muut korkea-arvoiset papit, senaatillinen papisto, ryhmä pappeja jotka palvelivat tiettyä jumalaa, vestaalit jotka olivat ryhmä neitsyitä. Pontifex tarkoittaa sillan rakentajaa ja Maximus suurinta. Symbolisesti Pontifex Maximus tarkoitti hänen olevan sillan rakentaja jumalten ja ihmisten välillä (Vrt: Paavin sanotaan olevan Kristuksen maanpäällinen viransijainen). Edellä olevasta tulee esille kuinka RKK on rakentanut kirkkonsa järjestyksen Rooman muinaisen uskonnon mukaan, jonka alkuperä on Babyloniassa. Vertaa Pontifex Maximus -paavi, korkea-arvoiset papit - kardinaalit, senaatillinen sekä muut papit - RKK:n papisto sekä vestaalit - nunnat. Paavi on pakanallisen kultin suurin päämies, joka johtaa lahkoaan samalla tavalla kuin sen edeltäjät johtivat pakanallisissa uskonnoissa.

RKK pyrkii katolistamaan ei-katoliset kristityt, eli tekemään heistä katolisia. Tämä pyrkimys tulee näkyville hyvin selkeästi useasta kohdasta katolista katekismusta, joista eräs sanoo näin:

Katolinen katekismus: 819. Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.” Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti”.

Jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle tulisi olla itsestään selvää sen jälkeen kun hän ymmärtää mitkä RKK:n perustukset ovat ettei yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla osallinen katoliseen ekumeniaan, koska sen kautta ollaan maan päälle rakentamassa antikristuksen valtakuntaa, ei Jumalan valtakuntaa.

10.

Paavin kruunu on suoraan matkittu ja jäljitelty Babyloniasta.

 

Raamatun sanan valossa on kiistaton tosiasia, että RKK on antikristillinen lahko, joka todellisuudessa palvoo muinaista auringonjumalaa, ei Raamatun Jumalaa. Edellä olevat tosiasiat ovat riittävä todiste sille ettei Rooman katolinen kirkko ole sama asia kuin Raamatun kristinusko, sillä se on pakanallinen auringonjumala kultti, joka on pukeutunut kristilliseen valeasuun. RKK on täynnä harhaoppeja, mutta tässä kohden on riittävästi todisteita sen puolesta ettei RKK edusta Raamatun kristinuskoa. Jumala rakastaa myös katolisia ja jos sinä olet katolilainen, niin uskalla tutkia avoimin mielin sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa, niin sen kautta löydät todellisen pelastuksen Herrassa Jeesuksessa sekä Raamatullisen totuuden.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 10:

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;

12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

 

 


Linkkisuositukset:
Kristinuskon juuret
Jumalan tahdon mukainen usko
RKK:n ja paavin viran juuret

Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
reference.com/

 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker