Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen kirkko uskoo avaruusolentoihin
 

Vuonna 2014 paavi Franciskus piti saarnaan aiheesta ensimmäisten pakanoiden kääntymisestä kristinuskoon. Saarnassaan paavi toisteli sitä, että keitä me olemme sulkemaan ovia Pyhältä Hengeltä? Paavi sanoi Pyhän Hengen menevän yli rajojen ja siitäkin eteenpäin. Paavi puhui siitä kuinka pakanat vastaanottivat Pietarin saarnan, joita Pietari oli aikaisemmin pitänyt epäpuhtaina, mutta nyt hyväksynyt heidät ja jopa kastanut heidät.

Tämän jälkeen paavi sanoi, jos esimerkiksi huomenna marsilaisten retkikunta tulisi, ja jotkut heistä tulisivat luoksemme tänne. Ja joku heistä (marsilaisista) sanoisi, haluan että minut kastetaan, niin mitä tapahtuisi?

Tämän jälkeen paavi sanoi Pietarin ymmärtäneen virheensä. Paavi sanoi myös, että keitä me olemme sulkemaan ovia? Voidaanko paavin puhe tulkita, niin että paavi käytti ironiaa vai tarkoittiko hän sitä, että hän kastaisi avaruusolentoja?

Raamattu sanoo, että evankeliumia pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa tulee saarnata tämän maan päällä, tämän maailman ihmisille ja sitten kastaa niitä vedessä, jotka uskovat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Raamatun sanan todistuksen valossa on mieletöntä edes leikitellä ajatuksella voimmeko kastaa avaruusolentoja, koska evankeliumin uskominen ja kaste on tarkoitettu vain tämän maailman ihmisille.

Koska paavi otti esille avaruusolentojen kastamisen sellaisessa yhteydessä missä ei saisi sulkea ovia Pyhän Hengen työltä, niin voimme ymmärtää hänen myös uskovan, että jos marsilainen avaruusolento tulisi pyytämään häneltä kastetta, niin hän kastaisi tämän avaruusolennon. Onko avaruusolentojen kastamisen ajatus yksin paavin "leikillinen ajatus" vai onko katolisen kirkon sisällä ihmisiä, jotka uskovat tosissaan avaruusolentojen olemassaoloon ja että heitä voitaisiin kastaa, jos he pyytäisivät kastetta?

Jesuiitta Guy Consolmagno on Vatikaanin Observaatio Säätiön johtaja ja Vatikaanin meteoriitti kokoelmien kuraattori. Jesuiitta Consolmagno on sanonut, että jos avaruusolento pyytäisi kastetta, niin hän kastaisi avaruusolennon. Hän on myös sanonut, että jokaisella oliolla on sielu (viittaus avaruusolentoon).

Onko katolisen kirkon sisällä muita ihmisiä, jotka uskovat avaruusolentojen olemassaoloon?

Jesuiitta Jose Funes, joka toimi vuosina 2006-2015 Vatikaanin Observatorion johtajana on sanonut, että kristittyjen tulisi pitää avaruusolentojen elämää niin kuin maan ulkopuolisina veljinä ja osana Jumalan luomista. Funes on myös sanonut, että on vaikeaa sulkea pois mahdollisuutta, että universumissa ei olisi muuta älykästä elämää. Funes on myös todennut kuinka tähtitiede etsii aktiivisesti biomerkkejä ja spektri analyysejä muilta tähdiltä ja planeetoilta.

Funesin on sanonut kuinka Jumala on luonut moninaisia elämän muotoja maan päälle, jolloin universumissa voisi olla erilaisia elämän muotoja. Funes sanoi ettei tämä ole ristiriidassa uskon kanssa, koska emme asettaa rajoja Jumala luomisen vapaudelle.

Funes on todennut: Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi pelastaakseen meidät. Joten jos on muita älykkäitä olentoja, niin he eivät tarvitse sovitusta, sillä he ovat voineet jäädä täyteen ystävyyssuhteeseen heidän Luojansa kanssa. Funes on myös sanonut, että Kristuksen inkarnaatio ja uhri oli ainutlaatuinen ja toistamaton tapahtuma, mutta jos se on tarpeen, niin Jumala armoa pitäisi myös tarjota avaruusolennoille, niin kuin se on tarjottu myös ihmisille.

Harvardin tähtitieteen katolilainen professori Karin Öberg uskoo maan ulkopuoliseen älylliseen elämään. Öberg on sanonut, että avaruusolennot eivät ole saatanan eksytys, vaan Jumalan luomia olentoja. Öberg on myös sanonut että se olisi täysin mahdollista, että jos on toisenlaista älykästä elämää, niin hekin ovat voineet langeta ja siten tarvitsevat pelastusta.

Edellä olevat jesuiittojen lausunnot tuovat esille sen, että vaikka katolisen kirkon sisällä on ihmisiä, jotka eivät usko avaruusolentoihin, niin katolisen kirkon jesuiitat uskovat, että avaruusolentoja voi olla olemassa. Raamatun sanan valossa voimme ymmärtää sen, että saatana ja demonit pyrkivät eksyttämään ihmiskuntaa kaikin mahdollisen tavoin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että riivaajahenget voivat ottaa "avaruusolennon" muodon ja sanoa olevansa "avaruusolentoja", mutta he ovatkin todellisuudessa saastaisia riivaajahenkiä.

Jesuiittojen lausuntojen perusteella voitaisiin todeta, että on mahdollista, että jesuiitat olisivat olleet yhteydessä tällaisiin "avaruusolentoihin", jotka ovat todellisuudessa riivaajahenkiä ja tästä asemasta käsin riivaajahenget pyrkivät eksyttämään katolista kirkkoa ja ihmiskuntaa. Jesuiitta Jose Funes antoi ymmärtää, että Jumalan luomat "avaruusolennot" eivät olisi langenneet tekemään syntiä, vaan olisivat täydessä suhteessa Luojansa kanssa. Mistä muualta tällainen ajatus voisi nousta ihmisen mieleen muualta kuin, että riivaajahenget ovat sen sinne istuttaneet. Tällainen mieletön ajatus toki voi nousta ihmisen mieleen ilman kontaktia "avaruusolennon" kanssa, sillä riivaajahenget voivat pettää ihmisen mielen ajatuksia ilman, että he ilmestyisivät konkreettisesti ihmiselle.

Tuleeko vielä sellainenkin eksytys, jossa riivaajahenget ilmestyvät ihmiskunnalle "avaruusolentojen" hahmossa kertoen, että he eivät ole langenneet syntiin, mutta että heidät on lähetetty auttamaan ihmiskuntaa. Jos tällainen eksytys näkee päivänvalon laajemmassa mittakaavassa, niin nämä demoniset riivaajahenget "avaruusolentojen" valeasussa julistavat ekumeenista sanomaa, mutta hylkivät todellista totuuden sanaa Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuutta. Aika tulee näyttämään käykö näin vai ei.

Katolisen kirkon oppi ja usko perustuu moninkertaiselle valheelle moninkertaisine valhe-evankeliumeineen. Tästä syystä kun valhe sokaisee ihmisen mielen, niin hän eksyy uskomaan mielettömyyksiä, sillä esim. usko siihen että avaruusolentoja voisi kastaa tai että hekin olisivat voineet langeta syntiin (Karin Öberg uskoo näin) on mielettömyyttä ja järjettömyyttä. Raamattu sanoo ja kertoo, että pelastuksen evankeliumia tulee julistaa vain tämän maan päällä asuville jumalattomille ihmisille, joka sulkee pois kaikenlaisen evankeliumin kasteineen "avaruusolennoilta".

Se mikä oli silmiinpistävää tätä asiaa tutkiessani oli se kuinka katolisen kirkon jesuiitoilla on yhteys ja kytkös uskomukseen "avaruusolennoista" ja niiden kastamisesta sekä he uskovat että nämä "avaruusolennot" voisivat olla synnittömiä. Voiko olla niin, että riivaajahenget ovat ilmestyneet jesuiitoille "avaruusolennon" hahmossa tarkoituksenaan tätä kautta eksyttää jesuiittoja? Sekin voisi olla mahdollista, sillä jesuiittojen lausunnoista voisi sellaista päätellä. On esitetty ajatus, että aluksi asia pitää tuoda esille vähän niin kuin pikku hiljaa ettei ihmiskunta järkyty ja pelästy ja kun asiaa on pikkuisen pyöritelty, niin sitten sen voi tuoda kokonaan esille.

Katolisen kirkon eräs uutissivusto Crux julkaisi 23.2.2017 artikkelin: Could Catholicism handle the discovery of extraterrestrial life? (Kykeneekö katolisuus käsittelemään löydöstä maan ulkopuolisesta elämästä?). Tässä artikkelissa tuodaan esille kuinka ajatus maan ulkopuolisesta elämästä katolisuudessa on varsin varhainen ajatus, ei siis mikään uusi asia. Artikkelissa on monenlaista näkökulmaa maan ulkopuolisen elämän pohtimiseen. Artikkelissa myös sanotaan, että evankeliumissa on vain vähäisiä viittauksia maan ulkopuoliseen elämään. Artikkelissa sanotaan kuinka yhdessä kohdassa Jeesus sanoi, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen (Joh 10:16). Tämä on tuotu artikkelissa esille siten, että ikään kuin tämä vähäinen viite viittaisi avaruusolentoihin tai maan ulkopuoliseen elämään.

Joh 10:16:ssa Jeesus puhui juutalaisista ja pakanoista, sillä pakanat olivat se toinen lauma, joka tulee yhdeksi juutalaisten kanssa Jeesuksen paimenuuden alaisuudessa. Joh 10:16 ei opeta eikä sano, eikä vihjaa että Jeesuksella olisi jossakin maan ulkopuolella avaruusolennoista koostuva lauma, joka olisi yhtä maan päällä olevan seurakunnan kanssa.

Selvästi katolisessa kirkossa on tekeillä jotakin tämän maan ulkopuolisen elämän suhteen, koska he pyrkivät perustelemaan sitä jo Raamatun sanalla. Tämän asian ympärillä on paljon muutakin kuten väitetään jo tapahtuneen jesuiitalla olleen "avaruusolentojen" kanssa kohtaamisia. En ala nyt sen enempää näitä tässä tuomaan esille, enkä yleensäkään halua perustaa mitään väitteille, vaan tosiasioille. Saatan vielä lähitulevaisuudessa kirjoittaa tästä aiheesta lisää. Se on kuitenkin varmaa, että jos joku päivä "avaruusolennot" ilmestyvät maan päälle tuomaan "taivaallista viestiä" ja he hyväksyvät katolisuuden ja katolisuus heidät, niin silloin on kyse riivaajahenkien eksytyksestä, jossa he ovat ottaneet "avaruusolennon" hahmon. Kaikenlaiset "avaruusolentojen" ja "ufojen" mahdolliset viestit ja sanomat ovat riivaajahenkien eksytystä, jos sellaisia ihan oikeasti tapahtuu.

Raamatussa apostoli Paavali sanoo:

Gal 1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

Tekstissä oleva enkeli sana on kreikaksi angelos, joka tarkoittaa enkeliä, sanansaattajaa ja lähettilästä. Tämän jakeen voisi ymmärtää siten että pahuuden enkeli taivaasta tai sanansaattaja "avaruusolento" taivaasta julistaisi väärää evankeliumia ollen sen takia kirottu. Raamatusta voisi siis saada sellaisenkin kuvan, että riivaajahenget "avaruusolentojen" hahmossa voisivat pyrkiä eksyttämään ihmiskuntaa. Tämänkin aika tulee näyttämään, että tapahtuuko näin vai ei.

Meidän ei tule etsiä maan ulkopuolista elämää, koska Raamatun sanan mukaan meidän tulisi etsiä Jumalan vanhurskautta ja Jumalan valtakuntaa tämän maan päällä, että voisimme Jumalan armosta elää Hänen rakkaudessaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

 

 

 

Petri Paavola 25.10.2019

Lähteet:
thewandererpress.com/ pope-francis/pope-at-mass-the-holy-spirit-makes-the-unthinkable-possible
catholicherald.co.uk/ news/2015/09/18/jesuit-who-says-aliens-have-souls-is-named-director-of-vatican-observatory
catholicnewsagency.com/ news/believing-in-aliens-not-opposed-to-christianity-vaticans-top-astronomer-says
archbalt.org/ vatican-astronomer-says-if-aliens-exist-they-may-not-need-redemption
religionunplugged.com/ news/2019/5/2/do-aliens-need-jesus-too-scientists-debate-creation-beyond-earth
cruxnow.com/ global-church/2017/02/23/catholicism-handle-discovery-extraterrestrial-life

 

 

 

 





eXTReMe Tracker