Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen opetus kaikkivaltias Maria

 

Suomessa on nykyään harras pyrkimys ekumeenisen yhteyden kautta päästä yksimielisyyteen erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden kesken. Rooman katolinen kirkko on mukana ekumeenisessa yhteydessä ja harva suomalainenkaan tietää mitä katolinen kirkko ihan oikeasti opettaa. Katolisen kirkon evankeliumi on todellisuudessa valhe-evankeliumia eikä katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Katolinen edesmennyt piispa Alphonsus Liguori tuo esille katolisessa maailmassa erittäin tunnetussa kirjassaan (The Glories of Mary) kuinka Marian esirukoukset ovat välttämättömiä ihmisen pelastumiselle sekä Marian olevan Jumalan äitinä kaikkivaltias pelastamaan syntiset. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisältö:
Alphonsus Liguori The Glories of Mary
Marian esirukoukset ovat välttämättömiä pelastukseen
Kaikkivaltias Maria pelastaa syntiset
Ekumeeninen ansa ja petos

 

 

Alphonsus Liguori The Glories of Mary

Katolisen kirkon virallisen catholic.org sivuston mukaan Alphonsus Liguori (1696-1787) oli katolinen piispa, jonka kirkko julisti siunatuksi 1816, joka tarkoittaa paavin myöntämää ja määräämää julistusta, jonka mukaan uskollinen katolisen kirkon jäsen kuolemansa jälkeen pääsi taivaaseen.

Alphonsus Liguori kanonisoitiin vuonna 1839, joka tarkoittaa henkilön julistamista pyhimykseksi, uskonnollisen kirjoituksen ottamista pyhien, ohjeellisten kirjojen kokoelmaan tai uskonnollisen dogmin julistamista ohjeelliseksi. Kanonisointi on myös yleisemmin jonkin asian asettamista ohjeelliseksi, julistamista esikuvaksi. Henkilön kanonisointi on paavin määräys.

Paavi Pius IX julisti Alphonsus Liguorin 1871 kirkon auktorisoiduksi opettajaksi. Catholic.org sivuston mukaan Liguorin kirjoitukset moraalista, teologiasta ja askeettisista asioista ovat vaikuttaneet suuresti ja säilyneet kirkossa läpi vuosien ja erityisesti hänen moraalinen teologiansa sekä kirja The Glories of Mary ovat vaikuttaneet suuresti katolisessa kirkossa.

Alphonsus Liguorilla on katolisen kirkon sisällä kirkon opettajan auktoriteetti ja erityisesti hänen kirjansa The Glories of Mary on katolisen kirkon suuresti arvostama teos. Tämä tarkoittaa sitä, että The Glories of Mary kirjan opetukset ovat katolilaisten suuresti arvostamia ja virallisia oppeja, joita kirkko yhä nykyään uskoo ja noudattaa.

Jotkut sanovat vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-65) vähentäneen Marian arvoa kirkon opetuksessa siten ettei Mariaa saa väärällä tavalla liioitella Jumalan äidin ainoalaatuisessa arvossa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä katolisen uutismedian (Catholic News Service 4.6.2015) mukaan nykyinen paavi Franciscus sanoi juuri äskettäin lukeneensa (artikkelin kirjoittamisen mukainen ajankohta) Alphonsus Liguorin The Glories of Mary kirjan. Paavi Franciscus sanoi pitäneensä Liguorin Maria kirjasta, koska jokaisesta luvusta voi nähdä kuinka Maria aina johdattaa meidät Jeesuksen luokse. Katolisen uutismedian mukaan paavi Franciscus ylisti Alphonsus Liguorin kirjaa Mariasta.

Jos Liguorin kirjassa olisi ollut jotakin vastoin katolisen kirkon oppia, niin paavin kirkon erehtymättömänä uskon opettajana sekä Jumalan Pojan viransijaisena maan päällä olisi pitänyt nähdä se ja tuoda se esille. Paavi Franciscus ei kumonnut yhtäkään Alphonsus Liguirin kirjan opetusta Mariasta eikä sanonut sen liioittelevan Marian asemaa, mutta sen sijaan ylisti sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Liguorin kirjan kaikki opetukset Mariasta ovat yhä tänä päivänä sellaisinaan voimassa katolisille.

Katolinen kirkko opettaa Paavin sekä kirkon opetusviran erehtymättömyysoppia. Tämä oppi on luotu porsaanreikänä sille, että katolinen kirkko voi opettaa käytännössä mitä tahansa joutumatta vastuuseen opetuksestaan. Tähän erehtymättömyysoppiin vedoten joku voi sanoa ettei Liguorin kirjan oppi Mariasta ole kirkon virallinen opetus. Paavi Franciscus ei hylännyt ja kumonnut yhtäkään Liguorin kirjan opetusta Mariasta tämä tarkoittaa Paavin hyväksyvän kirjan epäraamatulliset ja Jumalaa pilkkaavat opetukset Mariasta. Jos Liguorin kirjan opetus Mariasta olisi vastoin katolisen kirkon virallista opetusta, niin Franciscuksen olisi pitänyt ehdottomasti tuoda se esille, mutta hän ei tehnyt niin, vaan ylisti kirjaa. Paavin asenne ja ylistävät sanat vahvistavat katolisen kirkon Marian palvonnan. Jos joku vielä väittää vastaan, niin hän on joko lukutaidoton, kykenemätön ymmärtämään lukemaansa tai kuulemaansa, valheen sokaisema sekä epärehellinen valehtelija.

Jotkut katoliset teologit sekä katolista oppia puoltavat protestantit sanovat että katolisella kirkolla on opin erehtymättömyyteen perustuva virallinen ja voimassa oleva opetus ja sitten epävirallinen opetus, joka ei ole kirkon virallinen kanta ja opetus. Tämä asia esitetään siten että katolisuuden sisällä voi olla vaikkapa uskoa ja opetusta Mariasta, jonka esirukoukset ovat välttämättömiä pelastukseen jne. Koska kyseessä ei ole katolisen kirkon virallinen oppi, niin he eivät virallisesti usko tai opeta Marian esirukousten olevan välttämättömiä pelastukseen.

Edellä oleva asian pyöritteleminen on eksytys ja valhe, koska jos uskoo virallisesti esim. Jeesuksen olevan ainoa tie pelastukseen, mutta epävirallisesti uskoo Marian esirukousten olevan välttämätön pelastukseen, niin silloin on tekemisissä valhe-evankeliumin kanssa. Jumala ei katso siihen mikä on virallinen ja epävirallinen opetus, vaan siihen miten ja millä tavalla ihminen uskoo sydämessään olkoon sitten kyseessä epävirallinen tai virallinen opetus, koska se ratkaisee mitä ja miten uskoo sydämessään. Katolisen kirkon epävirallinen ja virallinen opetus on porsaanreikä, jonka kautta voidaan huijata ja eksyttää totuudesta pois vieraantuneita ihmisiä, mutta ei Jumalaa, eikä niitä uskovia, jotka Jumalan armosta tuntevat Jumalan sanan totuutta.

Marian esirukoukset ovat välttämättömiä pelastukseen

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:
But the point that we here pro pose to prove is, that the intercession of Mary is even necessary for our salvation: necessary, to speak properly, not indeed absolutely, but morally. And we affirm that this necessity arises from the will of God itself, who has ordained that all the favors which he dispenses should pass through the hands of Mary,

Liguorin kirjassa sanotaan: Marian esirukousten olevan välttämättömiä pelastuksen saamisessa. Marian esirukoukset eivät ole välttämättömiä absoluuttisesti, mutta ovat sitä moraalisesti. Marian esirukousten välttämättömyys nousee Jumalan tahdosta, joka on määrännyt, että kaiken suosion minkä Jumala jakaa tulee Marian käsien kautta.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:
We acknowledge that Jesus Christ is the only mediator of justice, as we have stated above, who by his merits obtains for us grace and salvation; but we affirm that Mary is the mediatrix of grace, and although whatever she obtains, she obtains through the merits of Jesus Christ, and because she prays and asks for it in the name of Jesus Christ, yet whatever favors we ask are all obtained through her intercession.

Liguorin kirjassa sanotaan: Tunnustamme Jeesuksen Kristuksen olevan ainoa oikeuden välittäjä, jonka kautta ja ansioista saamme armon ja pelastuksen, mutta vahvistamme Marian olevan armon välittäjätär ja mitä tahansa Maria hankkii, niin hän hankkii sen Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden, koska kaiken mitä Maria rukoilee ja pyytää Jeesuksen Kristuksen nimessä saavutetaan Marian esirukouksen kautta.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Katolisen kirkon opetus siitä, että Jeesuksen ansiosta saamme pelastuksen on oikein, mutta se kumoutuu kun siihen lisätään valhe, että Marian esirukoukset ovat välttämättömiä pelastukseen ja tekee koko opetuksesta valhe-evankeliumia.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa pelastuksen Välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä. 

Se on totta, että joissakin kohdissa katolinen kirkko opettaa ihan oikein Raamatun pelastuksesta, mutta sen rinnalla oleva valheellinen opetus Mariasta pelastuksen hankkijana, joka on vielä välttämätön pelastumiseen osoittaa katolisen kirkon opetuksen olevan valhe-evankeliumia. Silloin kun evankeliumissa on esillä yhtä aikaa sekä totuus että valhe, niin sellainen evankeliumi ei ole enää Raamatun evankeliumia, vaan valhe-evankeliumia, koska mukana oleva valhe ja väärä opetus pelastuksesta tekee siitä valhe-evankeliumin.

Kaikkivaltias Maria pelastaa syntiset

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:
St. Bernardine of Sienna does not hesitate to say that all obey the commands of Mary, even God himself ; signifying by these words, that God listens to her prayers as though they were commands.

Liguorin kirjassa sanotaan: Kaikki tottelevat Marian käskyjä, jopa Jumalakin; tarkoittaen Jumalan kuuntelevan Marian rukouksia niin kuin ne olisivat käskyjä.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:
As the mother, then, must have the same power as the Son, justly was Mary made omnipotent by Jesus, who is omnipotent; it being, however, al ways true, that whereas the Son is omnipotent by nature, the mother is so by grace.

Liguorin kirjassa sanotaan: Äidillä täytyy olla sama valta niin kuin Pojalla, tästä syystä Maria tehtiin kaikkivaltiaaksi Jeesuksen kautta, joka on kaikkivaltias. Poika on luonnostaan kaikkivaltias ja Maria on kaikkivaltias armon kautta.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:
Mary is, then, called omnipotent in the sense in which it can be understood of a creature, who is not capable of any divine attribute. She is omnipotent, because she obtains by her prayers whatever she wishes.

Liguorin kirjassa sanotaan: Mariaa kutsutaan kaikkivaltiaaksi siinä mielessä kun se ymmärretään luomisen kautta, jolla ei ole jumalallisia ominaisuuksia. Maria on kaikkivaltias, koska hän hankkii rukoustensa kautta mitä ikinä hän haluaa.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:  Thou, then, oh Mary, being mother of God, canst save all men by thy prayers, which are enforced by a mother's authority.

Liguorin kirjassa sanotaan: Maria sinä olet Jumalan äiti ja voit pelastaa kaikkia ihmisiä rukoustesi kautta, jotka vahvistetaan (saatetaan voimaan) äidin auktoriteetin kautta.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary: 
Thou art mother of God, omnipotent to save sinners, and needest no other recommendation with God, since thou art the mother of true life.

Liguorin kirjassa sanotaan: Sinä olet Jumalan äiti, kaikkivaltias pelastamaan syntisiä etkä tarvitse mitään muita suosituksia (neuvoja) Jumalalta, koska olet todellisen elämän äiti.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary: 
The Church allows us to invoke her: Health of the weak "Salus infirmorum;" and shall we hesitate to ask her to save us, when, according to a certain author, to no one is the door of salvation open except through her? And before him St. Germanus, speaking of Mary, said: No one can be saved except through thee.

Liguorin kirjassa sanotaan: Kenelläkään ei ole ovi auki pelastukseen muutoin kuin Marian kautta. Kukaan ei voi pelastua muutoin kuin Marian kautta.

Ilm 1:8 "Minä olen A ja O," sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Katolisen kirkon opetus Mariasta on mieletön ja röyhkeä, sillä se uskoo Jumalankin joutuvan tottelemaan Marian käskyjä. Raamatun opetuksen mukaan vain Herra Jumala on kaikkivaltias eikä Maria tietenkään ole millään tavalla kaikkivaltias, vaan se on katolisen kirkon Jumalaa pilkkaava harhaoppi.

Raamatun opetuksen mukaan ihmiset pelastuvat vain ja ainoastaan yksin Herran Jeesuksen kautta, Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden ihminen pelastuu ja pääsee iankaikkiseen elämään, kun hän Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen. Katolisen kirkon opetus Mariasta, joka pelastaa syntiset esirukoustensa kautta on antikristillistä valhe-evankeliumia, johon uskominen johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä sekä pelastus ja Pelastaja, eikä kukaan ihminen pelastu muutoin kuin vain Herran Jeesuksen kautta.

Ekumeeninen ansa ja petos

Suomessakin harjoitettava ekumenia eri kirkkojen ja herätysliikkeiden välillä perustuu toinen toistensa hyväksymiseen Jumalan lapsina sekä pyrkimyksensä saavuttaa täysi uskon yksimielisyys. Kuten on käynyt ilmi, niin katolisen kirkon virallinen opetus Mariasta on Jumalan pilkkaa sekä valhe-evankeliumia, eikä kukaan katolilainen voi pelastua uskomalla tällaista opetusta Mariasta. Paavi Franciscus ylisti Liguorin kirjan opetuksia Mariasta, joka tekee siitä katolisen kirkon virallisen opetuksen. Samoin kaikki ekumeniassa mukana olevat katolilaiset joutuvat uskomaan koko katolisen kirkon virallisen opetuksen, sillä kirkko määrää ja säätää jokaisen katolisen pelastuksen olevan riippuvainen siitä, että uskoo koko kirkon opetuksen.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen protestantti, joka ekumenian kautta pitää katolilaisia Marian palvojia Jumalan lapsina on eksytetty uskomaan katolista petosta ja eksytystä, ajautuen sitä kautta valheelliseen ansaan. Jokaisen ekumeniassa mukana olevan protestantin tulisi vetäytyä pois ekumenian harjoittamisesta katolisten kanssa ettei saisi sielullensa vahinkoa tunnustamalla Marian palvojat Jumalan lapsiksi, koska sillä tavalla joutuu hyväksymään valheellisia opetuksia.

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni,

Jo yksistään (muitakin valhe-evankeliumin oppeja löytyy) valheellinen opetus Mariasta ja siihen uskominen tekee katolilaisesta epäjumalanpalvelijan, joka on petoksen ja eksytyksen tähden kulkemassa kohti iankaikkista kadotusta. Jumalan palvelija ja epäjumalanpalvelija ei sovi yhteen, koska totuutta ja valhetta sekä valkeutta ja pimeyttä ei voi eikä saa sovittaa mitenkään yhteen toistensa kanssa.

2 Kor 6:17:ssa on alkutekstin mukaan kolme imperatiivia eli käskymuotoa, jotka ovat: Lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, älkääkä saastaiseen koskeko.

Raamatussa Jumala käskee eroamaan epäjumalanpalvelijoista, joka tarkoittaa ettemme saa kantaa yhteistä iestä epäjumalanpalvelijoiden kanssa. Yhteinen ies epäjumalanpalvelijoiden kanssa tarkoittaa sitä ettemme saa pitää ja luulla epäjumalanpalvelijoiden olevan Raamatun Jumalan palvelijoita, koska sitä he eivät ole, sillä he palvelevat valheen kautta riivaajahenkiä.

Jos et noudata Jumalan käskyä epäjumalanpalvelijoista erottautumiseen ja olet eksynyt pitämään heitä Raamatun Jumalan palvelijoina, niin silloin et myöskään voi kokea ja elää todeksi Jumalan käskyn noudattamisen kautta annettua lupausta, jonka mukaan silloin kun erottaudut epäjumalanpalvelijoista olet todellinen Jumalan palvelija etkä epäjumalanpalvelija ja Jumala pitää sinusta huolta kun olet Jumalan armosta ja käskystä kuuliainen Hänelle.

Ymmärrän sen jos ei ole ymmärtänyt ja ole tiennyt mitä katolinen kirkko opettaa, niin silloin ei tietenkään ole myöskään vastuullinen asiassa, mutta kun ja jos tietää ja ymmärtää, niin silloin on vastuussa Jumalalle ja Jumalan käskyn mukaan epäjumalanpalvelijoista on erottauduttava, koska totuutta ja valhetta ei voi eikä saa mitenkään sovittaa yhteen. Ekumeniassa mukana oleminen voi koitua sielun vahingoksi. Älä ole tottelematon Jumalalle, vaan ole kuuliainen ja tottele Häntä ja Hänen käskyään lähtemällä pois ekumeniasta katolisuuden kanssa jos olet siinä mukana.

Ekumenia pyrkii uskon ykseyteen siinä mukana olevien tahojen kanssa. Ekumenian kautta katoliset pyrkivät katolistamaan siinä mukana olevat protestantit. Täten ekumeniassa mukana oleminen voi johtaa todelliseen sielun vahinkoon ja siksi jokaisen totuutta rakastavan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi erota ja jättää ekumeeniset yhteydet katolisen kirkon kanssa.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Katolilainenkin tietenkin voi pelastua, mutta silloin hänen täytyy hylätä kaikki kirkon opettamat monet ja erilaiset valhe-evankeliumit sekä uskottava Jumalan armosta Herran Jeesuksen olevan ainoa Pelastaja ja pelastus, Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, jonka vastaanottamisen Jumala on säätänyt parannuksen tekemisen (syntien tunnustaminen ja katuminen, mielenmuutos, ajatella toisin) ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta syntien anteeksisaamiseksi.

Linkkisuositus:
Paavi puhuu käärmeen suulla

 

Petri Paavola 20.8.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
alphonsusLiguori
beatification
catholicnews.com
liguori/glories20
liguori/glories18
liguori/glories19


 


 

 

 

eXTReMe Tracker