Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen opetus Marian synnittömyydestä

Rooman katolinen kirkko pyrkii myös täällä Suomessa ekumenian kautta eksyttämään ja pettämään ihmisiä. Yleensä monikaan suomalainen ei tiedä kovinkaan paljoa siitä mitä katolinen kirkko ihan oikeasti opettaa. Katolinen kirkko käyttää häikäilemättömästi hyväkseen suomalaisten tietämättömyyttä siitä millaista katolisen kirkon opetus on todellisuudessa. Jos ihminen ei ole uskossa ja on uskonnollinen tai jos ihminen on uskossa, mutta omaa korkean koulutuksen ja on akateeminen sekä mieltynyt ihmisviisauden keinoin pyrkimään ymmärtämään Raamatun sanan opetusta, niin katolisen kirkon ihmisviisauteen perustuva uskonnollinen opetus voi viedä mukanaan, jonka seurauksesta ihminen liittyy katolisen kirkon jäseneksi. Ikävä kyllä jotkut ihmiset ovat asettaneet luottamuksensa ihmisviisauteen, jonka seurauksena he ovat liittyneet katoliseen kirkkoon. Tällaisia ihmisiä ohjaa sokea luottamus uskonnolliseen ihmisviisauteen ja siksi he ajautuvat yhä syvemmälle uskonnollisen petoksen pauloihin. Toivon ja rukoilen sitä, että tällaisen eksymyksen vallassa oleva ihminen tutkisi avoimen rehellisesti erityisesti Raamatun sanan opetusta ja tulisi ymmärtämään Raamatun olevan uskon elämän ainoa auktoriteetti.

Herra Jeesus kehottaa rakastamaan lähimmäisiään ja tämä Jumalan vaikuttama rakkaus toimii ja vaikuttaa Jumalan sanan totuuden kautta. Ainoastaan Jumalan sanan totuus Pyhässä Hengessä voi avata ihmisen sydämen ja antaa hänelle oikeanlaisen ymmärryksen siitä mikä on Raamatun totuus. Kirjoitukseni tarkoitus on haastaa katolisen kirkon jäseniä tutkimaan ja koettelemaan oman uskonsa perustuksia, onko se ankkuroitu Jumalan sanan totuuteen vai ihmisten uskonnollisiin perinteisiin. Kirjoitukseni tarkoitus on myös herätellä ns. protestanttisia uskovia, että he ymmärtäisivät katolisen kirkon antikristillisen luonteen ja pysyisivät erossa ekumeniasta katolisen kirkon kanssa sekä uskaltaisivat rohkeasti nähdä ja sanoa ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Monille ihmisille Marian asema kääntymisessä katolisuuteen on yksi iso kysymys ja ongelma. Kun asioita pyrkii käsittelemään ja ajattelemaan ihmisviisauden ja järkeilemisen sekä pohtimisen kautta, niin katolinen teologia Mariasta sekoittaa pään ja ihminen alkaa uskomaan siihen, että katolisen kirkon opetus Mariasta olisi Raamatun Jumalan tahdon mukaista. Katolisen kirkon opetus Mariasta on harhaoppia, eikä ole tietenkään Jumalan tahdon mukaista, mutta kun ihminen ihmisviisauden kautta pohdiskelee asioita, niin hän hyvin helposti eksyy uskomaan katolisia harhaoppeja.

Kun ihminen on järkensä pohdiskelujen kautta eksynyt uskomaan katolisen teologian Mariasta, niin se johtaa siihen, että hän uskoo opin Marian perisynnittömästä sikiämisestä, eli toisin sanoen katolisen harhaopin, jonka mukaan Maria oli syntymästään kuolemaansa saakka synnitön. Marian synnittömyysoppia ei tietenkään löydy Raamatusta, koska Raamattu ei opeta Marian olleen synnitön. Katolisen kirkon oppi Marian synnittömyydestä löytyy vain katolisen kirkon omista lähteistä, mutta ei Raamatusta:

Katolinen katekismus 2005: 491. Vuosisatojen kuluessa kirkko tajusi, että Maria, Jumalan ”armon täyttämä”,139 oli lunastettu jo sikiämisessään. Tämän tunnustaa dogmi tahrattomasta sikiämisestä, jonka paavi Pius IX julisti vuonna 1854: 411 ” … autuas Neitsyt Maria on sikiämisensä ensimmäisestä hetkestä alkaen kaikkivaltiaan Jumalan erityisen armon ja etuoikeuden kautta Kristuksen Jeesuksen, ihmiskunnan  Vapahtajan ansioiden tähden tullut varjelluksi kaikesta perisynnin tahrasta.”

Katolinen katekismus 2005: 493. Idän tradition isät kutsuvat Jumalanäitiä ”kokonaan pyhäksi” (Panhagia); he ylistävät häntä ”vapaaksi kaikesta synnin tahrasta ja ikään kuin Pyhän Hengen luomaksi ja uudeksi luontokappaleeksi muovaamaksi”.143 Jumalan armosta Maria on pysynyt koko elämänsä ajan vapaana kaikesta henkilökohtaisesta synnistä.

Katolinen kirkko opettaa Marian tahrattomasta (perisynnitön) sikiämisestä, jonka mukaan Maria olisi varjeltu kaikesta perisynnin tahrasta ja siksi Maria olisi elämässään varjeltunut ja ollut vapaana kaikesta synnistä. Tämä ei tietenkään ole totta, vaan on katolinen harhaoppi.

Gal 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
........
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Room 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-

Raamatun sanassa ei ole missään kohdassa sellaista poikkeusta, että Maria olisi synnitön ja synnistä vapaa. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä, suljettuja synnin alle, sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. Raamatun opetus ei tunne tässä poikkeusta, joka tarkoittaa Mariankin olleen syntinen ja tehneen syntiä ja tarvinneen uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastuksen.

Luuk 2:
21 ¶ Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
22 Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen
23 -niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -
24 ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

3 Moos 12:
6 ¶ Mutta kun hänen puhdistuspäivänsä pojan tai tyttären jälkeen ovat kuluneet umpeen, vieköön hän vuoden vanhan karitsan polttouhriksi ja kyyhkysenpojan tai metsäkyyhkysen syntiuhriksi ilmestysmajan oven eteen papille.
7 Ja tämä tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas verenvuodostansa. Tämä on laki lapsensynnyttäjästä, olipa hän synnyttänyt poika- tai tyttölapsen.
8 Mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi; ja pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas."

Herran lain mukaan synnyttämisen jälkeen naisen tuli pysytellä kotona 30 päivää poikalapsen syntymän jälkeen ja tyttölapsen syntymän jälkeen 60 päivää ja kun puhdistuspäivät olivat päättyneet, niin naisen syntien puolesta uhrattiin syntiuhri sekä polttouhri ja näin nainen sai sovituksen synneistään ja puhdistuksen. Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo meille kuinka Maria puhdistumispäiviensä jälkeen osallistui synti- ja polttouhriin syntiensä sovitukseksi ja puhdistumiseksi verenvuodosta. Tämäkin Raamatun kohta todistaa Marian olleen yhtä syntinen kuin kaikki muutkin ihmiset.

Katolinen kirkko opettaa ettei kirkko ammenna uskon varmuutta kaikista ilmoitetusta asioista yksin Raamatusta, vaan myös suullisesta kirkon traditiosta ja siksi katolisen kirkon jäsenen tulee pitää Raamattua ja traditiota yhtä arvokkaana. Koska katolinen kirkko opettaa kirkon tradition olevan yhtä tärkeä kuin Raamatun opetus, niin sillä perusteella he saavat jäsenensä uskomaan myös sellaisia opetuksia, joita ei ole kirjoitettu Raamattuun ja jotka ovat Raamatun sanan totuutta vastaan.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Herra Jeesus sanoi ettei Häneen saa uskoa millään muulla tavoin kuin ainoastaan siten mikä on Raamatun sanan opetus. Herran Jeesuksen sanat Joh 7:38,39:ssa olivat profeetalliset, sillä vanhassa testamentissa ei ole missään kohdassa lainausta siitä mitä Jeesus sanoi, eikä VT:sta myöskään löydy sellaista lainausta, joka olisi lähellä sitä mitä Jeesus sanoi Joh 7:38,39:ssa.

Herra Jeesus kytkee Häneen uskomisen niin kuin Raamattu sanoo aikaan, jolloin Jeesukseen uskovat ihmiset saavat Pyhän Hengen sisimpäänsä. Nyt tässä Uuden Liiton ajassa meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen ja Jumalaan ainoastaan niin kuin Raamattu (VT ja UT) opettaa, mutta kuitenkin vain sen mukaan mikä on Uuden Liiton mukainen järjestys.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan sellainen ihminen eksyy pois totuudesta, joka ei tunne kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Silloin kun ihminen ankkuroi uskonsa Raamatun sanan lisäksi johonkin muuhun kuten esimerkiksi katoliseen traditioon, niin Jeesuksen sanojen mukaan tällainen ihminen eksyy pois totuudesta, eikä tunne ja tunnista Pyhän Hengen vaikutusta. Raamatusta tulee selkeästi esille, että Jumalan sanan (Raamattu) tulee olla ainoa uskon auktoriteetti ja kaikki muut Raamatun ulkopuoliset uskon auktoriteetit johtavat eksymykseen. Katolisen kirkon oppi traditiosta yhtä tärkeänä uskon auktoriteettina kuin Raamatun sana on kavala harhaoppi, petos ja eksytys, joka johdattaa ihmisen yhteyteen ja osallisuuteen antikristuksen hengestä.

1 Joh 4:
1 ¶ Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan.
2 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta,
3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.
4 ¶ Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on. (Biblia)

Raamattu opettaa sellaisen ihmisen olevan antikristuksen hengestä, joka ei tunnusta Jeesuksen Kristuksen lihaan tulemista (ihmiseksi tulemista). Uskovat yleensä ajattelevat oikein, että sellainen ihminen on antikristuksen hengestä, joka ei tunnusta Jeesusta Jumalaksi tai ei usko Jeesuksen olleen historiallinen hahmo, joka syntyi ihmiseksi neitsyestä. 1 Joh 4:1-4 opettaa asiasta kuitenkin myös laajemmin. Silloin kun Jumalan armosta olemme Jumalan lapsia ja uskomme Jeesuksen Kristuksen tulleen lihaksi (ihmiseksi), niin meidän tulee uskoa kaikki se mikä liittyy Jeesuksen lihaksi tulemiseen ja mitä Raamattu opettaa Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Katolisen opetuksen mukaan Jeesus olisi syntynyt synnittömästä ihmisestä ja tämä vääristää opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

Raamattu sanoo kaikkien ihmisten tehneen syntiä, jonka tähden kaikki ihmiset ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden ja pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen (Room 3:23-26). Tämä tarkoittaa myös sitä, että Maria oli syntinen, eikä synnitön, eikä Maria ole varjeltunut kaikesta synnistä. Herran Jeesuksen lihaksi tuleminen tapahtui syntisen ihmisen kautta, sillä Maria oli syntinen ja hän syntisenä synnytti Jeesuksen ja vain Jeesus yksin oli ja on synnitön.

Rooman katolinen kirkko opettaa väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta ja nostaa Marian samaan asemaan kuin Jeesus, eli synnittömyyteen, ja siksi katolinen kirkko opettaa väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta, eikä tunnusta Jeesuksen lihaksi tulemista, niin kuin Raamattu opettaa, vaan vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen. Koska katolinen kirkko vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen, niin se todistaa kaikkien muiden todisteiden kanssa, että Rooman katolinen kirkko on antikristuksen hengestä.

Muita todisteita katolisen kirkon väärästä evankeliumista ja miksi se on antikristuksen hengestä:

- Katolinen katekismus 1953 sivulla 129 sanoo messu-uhrin (ehtoollinen) olevan voimakkain sovitusuhri.
- Paavi Pius IX 1854 Ineffablis Deus: Maria murskasi käärmeen ja toi pelastuksen maailmalle ja Maria yhdessä Jeesuksen kanssa on sovitus.
- Catholic.org 2012: Maria vapauttaa synneistä. Maria murskaa käärmeen pään.
- catholic.org Rukous Marialle: Marian käsissä on iankaikkinen pelastus. Marian kautta syntien anteeksisaaminen.
- Catholic Encyclopedia: Hail Mary: Maria sovittaa syntiset Jumalalle.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan pelastus on yksin Herrassa Jeesuksessa, eikä Hänen rinnallaan ole muunlaisia pelastusteitä. Näitä katolisia harhaopetuksia olisin voinut jatkaa vaikka kuinka pitkästi, mutta näinkin lyhyt lista osoittaa katolisen kirkon olevan antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa. Katolinen kirkko velvoittaa jäseniään iankaikkisen autuuden (pelastuksen) menettämisen uhalla uskomaan koko kirkon opin (Katekismus 1953 sivu 53). Katolinen kirkko opettaa, että kristityn (katolilainen) pitää uskoa kaikki, minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi olkoon se kirjoitettu Raamattuun tai ei (Katekismus 1953 sivu 10).

Kaikella lähimmäisen rakkaudella sanon sinulle katolisen kirkon jäsen, että kirkon opin ja tradition kanssa et suinkaan ole matkalla pelastukseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus yksin on Pelastaja ja pelastustie. Iankaikkisen sielun vahingon välttämiseksi hylkää katolinen kirkko sekä sen oppi ja anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut yksin uskon kautta Häneen.

Kaikella lähimmäisen rakkaudella sanon sinulle, joka olet ns. protestanttinen kristitty ja armosta pelastettu tai uudestisyntynyt uskova ja Herran Jeesuksen opetuslapsi sekä armosta pelastettu, että hylkää kaikki ekumenia katolisen kirkon kanssa, äläkä pidä Rooman katolisen kirkon virallisia edustajia Jumalan lapsina, koska oman todistuksensa mukaan he eivät ole sitä. Raamattu sanoo etteivät Jumalan lapset saa kantaa yhteistä iestä yhdessä epäjumalanpalvelijoiden kanssa, joka tarkoittaa sitä ettemme saa pitää epäjumalanpalvelijoita Jumalan lapsina, koska he eivät ole sitä. Jos et jostakin syystä halua tehdä erotusta Jumalan lasten ja epäjumalanpalvelijoiden välille, niin silloin olet vaarassa joutua katolisen kirkon manipuloinnin kohteeksi, jota kirkko harjoittaa jo myös täällä Suomessa tarkoituksenaan eksyttää todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset pois totuudesta suoraan antikristuksen syliin yhdessä katolisen kirkon kanssa. 

Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan, vaan pyrkiä rakkaudesta totuuteen tuomaan esille sen ettei Rooman katolisen kirkon virallinen linja, opetus ja traditio edusta Raamatun totuutta, vaan eksytystä. Raamatun opetuksen mukaan emme saa väärentää Jumalan sanaa, eikä meillä tule olla mitään osallisuutta pimeyden tekoihin, vaan päinvastoin meillä on oikeus nuhdella niistä. Jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Herran Jeesuksen veri ja kuolema on sovitus synneistä syntien anteeksisaamiseksi ja pelastukseksi, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi ylös Isän oikealle puolelle.

 


Petri Paavola 22.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
tutustumassa-neitsyt-mariaan

catholic.org/news
catholic.org/prayers
newadvent.org

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker