Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen opetus pelastus ja Maria

 

Elämme nykyään Suomessakin voimakasta ekumenian aikaa ja ekumenian myötä ekumeenisissa yhteyksissä ollaan myös tekemisissä katolisen kirkon kanssa. Rooman katolisen kirkon opetus on Suomessa monille melko tuntematon, koska se on Suomessa marginaalinen kirkollinen organisaatio. Ekumeenisen yhteyden syventymisen myötä myös katoliset opetukset pyrkivät vaikuttamaan ja muokkaamaan ihmisten sydämiä.

Kaikki eivät tiedä sitä minkälaista harhaa ja valhe-evankeliumia katolinen kirkko opettaa, koska katolinen kirkko on pieni ja marginaalinen kirkollinen organisaatio Suomessa. Jos ja heti kun  Jumalan sanan totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi saa tietää mitä katolinen kirkko todellisuudessa opettaa, niin hän ymmärtää katolisuuden edustavan antikristillistä lahkoa.

Raamatun opetuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa, joka on eräs historian suurimmista valheista ja petoksista. Edellä sanomani todistan muutaman katolisen kirkon opetuksen kautta, jotka todistavat kiistattomasti sen ettei Rooman katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sisältö:
Katolinen Maria sovittaa syntiset Jumalalle
Katolinen Maria ja iankaikkinen pelastus
Ekumenia johdattaa katolisen Marian luokse
Katolinen Maria syntien anteeksiantamus ja esirukous
Raamatullinen pelastus

 

Katolinen Maria sovittaa syntiset Jumalalle

Katolinen ensyklopedia kertoo terve Maria rukouksen selityksessä Mariasta seuraavasti:

Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end."

Katolinen ensyklopedia edustaa katolisen kirkon virallista oppia. Katolisen ensyklopedian mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Muun muassa katolilaiset teologit yrittävät sanoa protestanteille ettei terve Marian rukouksen selityksen opetus Maria sovittaa syntiset Jumalalle tarkoita syntien sovittamista. Kuitenkin sitä se tarkoittaa ja siitä löytyy selkeitä todisteita katolisen kirkon muista virallisista opetuksista.

Katolinen Maria ja iankaikkinen pelastus

Katolisen kirkon sivusto catholic.org edustaa katolisen kirkon virallista oppia ja sen sivuilta löytyy seuraavanlainen rukous Marialle:

O Mother of Perpetual Help, thou art the dispenser of every grace that God grants us in our misery; it is for this cause that He hath made thee so powerful, so rich, so kind, that thou mightest assist us in our miseries. Thou art the advocate of the most wretched and abandoned sinners, if they but come unto thee; come once more to my assistance, for I commend myself to thee. In thy hands I place my eternal salvation; to thee I entrust my soul. Enroll me among thy most faithful servants; take me under thy protection and it is enough for me: yes, for if thou protect me, I shall fear nothing; not my sins, for thou wilt obtain for me their pardon and remission; not the evil spirits, for thou art mightier than all the powers of hell; not even Jesus, my Judge, for He is appeased by a single prayer from thee. I fear only that through my own negligence I may forget to recommend myself to thee and so I shall be lost. My dear Lady, obtain for me the forgiveness of my sins, love for Jesus, final perseverance and the grace to have recourse to thee at all times, O Mother of Perpetual Help.

Edellä oleva katolisen kirkon virallisen opetuksen mukainen rukous sanoo Marian olevan kaiken armon jakaja, jonka Jumala antaa meille (katolilaiselle) kurjuuteemme. Samoin rukous sanoo että katolilaisen tulee asettaa ja jättää iankaikkinen pelastus Marian käsiin. Samoin rukous sanoo Marian saavuttavan (hankkivan) katolilaiselle syntien anteeksiantamuksen. Samoin rukous sanoo että; Maria hanki minulle (katolilainen) syntien anteeksiantamus. Rukous sanoo myös Marian olevan voimallisempi kuin kaikki helvetin voimat, joka saa Jeesuksenkin leppymään, sillä Jeesus leppyy yhdestäkin Marian rukouksesta katolisen opetuksen mukaan.

Room 3:
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi, joka tarkoittaa sitä, että Marialla ei ole mitään tekemistä Jumalan pelastavan armon kanssa, koska Herra Jeesus on kaiken armon jakaja, sillä Hän on itse Jumalan armo ja totuus sekä pelastus ja syntien sovitus sekä anteeksiantamus.

Katolisuudessa Marialta pyydetään esirukousta ja nimenomaan Marian esirukoukset saavat aikaan katolilaisen pelastumisen, jonka jälkeen vasta katolilainen voi pelastua ja saada syntinsä anteeksi. Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus on katolisuuden mukaan mahdollistanut pelastuksen, mutta sitä ei saada ilman Marian esirukouksia ja siksi katolilaiset useissa rukouksissa pyytävät Mariaa pelastamaan heidät ja hankkimaan heille syntien anteeksiantamuksen ja viemään heidät Jeesuksen luokse. Tämä katolinen väärä oppi Mariasta tulee selkeästi esille katolisen kirkon useista virallisista rukouksista Marialle.

Katolilaisuus opettaa ihan oikeinkin Jeesuksessa olevasta pelastuksesta muissa kohdissa, mutta yksikin valheellinen opetus, joka vääristää pelastuksen johdattaa ihmisen pois Raamatullisesta pelastuksesta. Katolisen kirkon opetuksessa tulee esille monta kertaa valheellinen opetus pelastuksesta. Kyseessä ei ole siis pelkkä opillinen erehtyminen, vaan valheellisen evankeliumin julistaminen. Toki katolilainenkin voi pelastua, mutta vain yksin uskon kautta Jeesukseen ja hänen tulee hylätä kirkkonsa kaikki useat erilaiset valheelliset opetukset pelastuksesta.

Edellä olevassa katolilaisessa rukouksessa sanotaan kaksi kertaa Marian hankkimasta syntien anteeksisaamisesta: I shall fear nothing; not my sins, for thou (Maria) wilt obtain for me their pardon and remission ... My dear Lady (Maria), obtain for me the forgiveness of my sins..

On epärehellistä yrittää kumota sitä mitä katolisuus ihan oikeasti opettaa Mariasta. Totuutta ei voi muuttaa pyrkimällä manipuloimaan ihmisiä kumoamalla totuuden. Tätä jesuiitat ja katoliset teologit ovat tehneet kautta aikain, mutta se ei tehoa niihin ihmisiin, jotka Jumalan armosta rakastavat totuutta.

Ekumenia johdattaa katolisen Marian luokse

Jesuiitat ja katoliset teologit yrittävät valheellisesti sanoa protestanteille ettei Marian kautta saada syntien anteeksiantamusta, mutta kuitenkin katolilaisille opetetaan Marian hankkivan esirukoustensa kautta katolilaisille pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen sekä Marian vievän katolilaiset Jeesuksen luokse.

Katolinen juoni ja petos on siinä, että se pyrkii valheella torjumaan oman opetuksensa, mutta kun protestantti saadaan hyväksymään katolilaisuus, niin sen jälkeen alkaa manipulaatio ja aivopesu katolisten oppien hyväksymiseen, johon myös kuuluu Marian hankkima pelastus ja syntien anteeksiantamus esirukoustensa kautta.

Paavi Johannes Paavali II kirjoitti 25. toukokuuta 1995 kiertokirjeen Ut Unum Sint (että he olisivat yhtä). Paavi toi esille viisi kohtaa, joita on syvennettävä ekumeenisen yksimielisyyden saavuttamisessa. Nämä viisi kohtaa olivat:

1. Pyhän Raamatun, ylimmän auktoriteetin uskoa koskevissa asioissa, ja Jumalan sanaa selittävän välttämättömän pyhän tradition suhde.

2. Eukaristia, Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti, joka kannetaan Isän ylistykseksi, Kristuksen uhrin ja reaalisen läsnäolon muistoksi ja Pyhän Hengen pyhittäväksi vuodattamiseksi.

3. Pappeus sakramenttina, vihkimyksenä kolmiasteiseen palveluvirkaan: piispan, papin ja diakonin virkaan.

4. Kirkon opetusvirka, joka on uskottu paaville ja hänen kanssaan yhteydessä oleville piispoille ja joka käsitetään vastuuksi ja valtuudeksi opettaa Kristuksen nimessä uskoa ja pitää uskosta huolta.

5. Neitsyt Maria, Jumalan äiti ja kirkon ikoni, hengellinen äiti, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta.

Ekumeeninen ykseys tulee perustumaan katolisen kirkon opetusten ja perusteiden hyväksymiseen. Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat hyväksymään katolisen tradition, eli epäraamatulliset Raamatun ulkopuoliset katoliset opetukset (joka on kuitenkin katolinen harhaoppi). Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat hyväksymään katolisen messu-uhrin, jossa Jeesus koko ajan uudestaan uhraa ja uhrataan verettömällä tavalla (joka on kuitenkin katolinen harhaoppi). Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat hyväksymään katolisen opetuksen mukaisen epäraamatullisen pappeuden (joka on kuitenkin katolinen harhaoppi). Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat hyväksymään katolisen opetusviran, jonka katolisuus opettaa olevan ainoa oikea ja apostoleilta suoraan peritty virkapappeus (joka on kuitenkin katolinen harhaoppi). Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat hyväksymään katolisen kirkon opetuksen Mariasta (joka on kuitenkin katolinen harhaoppi).

Ekumenia pyrkii hyväksyttämään protestanteille katolisen opin Mariasta, joka esirukoustensa kautta hankkii katolilaiselle pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen. Kukaan Jumalaa ja Raamatun sanan totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla millään tavalla olla osallisena ekumeniassa, koska sen pyrkimys katolisten harhaoppien hyväksymisen kautta johtaa iankaikkiseen kuolemaan, ei iankaikkiseen elämään.

Katolinen Maria syntien anteeksiantamus ja esirukous

Katolisen kirkon virallisen opetuksen mukainen sivusto catholic.org opettaa prayer to our lady mother of mercy rukouksesta seuraavasti:

Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you with praise and thanks for having rescued a fallen world by your generous consent! Receive our gratitude, and by your prayers obtain the pardon of our sins. Take our prayers into the sanctuary of heaven and enable them to make our peace with God.

Holy Mary, help the miserable, strengthen the discouraged, comfort the sorrowful, pray for your people, plead for the clergy, intercede for all women consecrated to God. May all who venerate you feel now your help and protection. Be ready to help us when we pray, and bring back to us the answers to our prayers. Make it your continual concern to pray for the people of God, foryou were blessed by God and were made worthy to bear the Redeemer of the world, who lives and reigns forever. Amen.

Katolisen kirkon virallisen sivuston rukouksen mukaan katolilainen pyytää Mariaa vastaanottamaan heidän kiitollisuutensa ja että Maria rukoustensa kautta hankkisi katolilaiselle hänen syntinsä anteeksisaamisen. Katolinen rukous jatkaa sanoen, että vie (Maria) rukouksemme taivaan pyhäkköön ja mahdollista niiden tekevän rauhan Jumalan kanssa.

On täysin selvää, että katolisuus opettaa Marialla olevan pelastajan asema ja rooli esirukoustensa kautta, jotka tuovat katolilaiselle pelastuksen sekä syntien anteeksiantamuksen ja johdattavat hänet Jeesuksen luokse. Katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää.

Raamatullinen pelastus

Ef 1:
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

1 Tim 2:
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Raamattu ei opeta mitään Marian esirukouksista, joiden kautta hän hankkisi ihmiselle pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen johdattaen ihmiset Jeesukselle. Raamattu ei opeta Marian olevan välittäjänä ihmisten ja Jeesuksen välillä. Katolinen opetus Mariasta on valhe-evankeliumia. Katolinen opetus Mariasta ei ole Raamatun opetus Mariasta eikä Raamatun Maria.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä ja Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden ja ansiosta ihminen pelastuu Jumalan armosta uskoessaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

 

Petri Paavola 18.8.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Terve Maria rukous
lady of perpetual help
Ekumenian korvasyyyhy
lady mother of mercy
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker