Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolisen kirkon ekumenian ykseyteen pyrkiminen Marian kautta

Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta luomaan ykseyden kristikuntaan sekä koko maailmaan - uskontojen ykseys ja kaikkien ihmisten ykseys. Katolinen kirkko pyrkii pääsemään ekumeeniseen ykseyteen kristikunnassa Marian kautta (katolinen opetus Mariasta). Katolinen kirkko opettaa monessa kohdassa Mariasta vastoin Jumalan sanan totuutta. Ekumenia, Rooman katolinen kirkko ja katolisen kirkon opetus Mariasta edustavat eksytystä, petosta ja valhetta, jonka tavoite ja päämäärä on pyrkiä yhdistämään koko kristikunta keskinäiseen ykseyteen. Osa ekumeniassa mukana olevista tahoista on jo nielaissut lähes kokonaan katolisen kirkon  väärän opetuksen Mariasta. Katolisen kirkon ekumeeninen valhe jauhaa valheen myllyä ja manipuloi ekumeniassa mukana olevia tahoja, niin kauan kunnes ne ovat aivopestyjä uskomaan katolisen kirkon valheellisen opetuksen Mariasta sekä muista harhaopeista.

Ekumeenisen valheen uskominen johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapsen pois Raamatun totuuden evankeliumista ja sitä kautta iankaikkiseen kadotukseen. Tämän syyn tähden näitä asioita on syytä pitää esillä. En kirjoita ekumeniasta ja katolisesta kirkosta siksi, että haluaisin lyödä lähimmäisiäni tai päteä hengellisesti, tai että luulisin olevani muita parempi. Raamatun sanan mukaan uskova ihminen on ansioton palvelija. Minä olen vajavainen ja pieni ihminen, ansioton palvelija, mutta kutsuttu pitämään Jumalan sanan totuutta esillä, niin kuin jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

 

Sisällys:
Katolinen kirkko - Maria ja ekumenia
Maria oli syntinen
Maria Jumalan äiti?
Marian palvonta

 

Katolinen kirkko - Maria ja ekumenia

The Catholic World Report (CWR) julkaisi syyskuun 13. päivänä 2016 artikkelin: The Virgin Mary, Faith in Christ, and Ecumenism (Neitsyt Maria, usko Jeesukseen, ja ekumenia). CWR:n artikkelilla on tärkeä sija katolisuudessa, sillä CWR on katolilainen nettijulkaisu, joka uutisoi ja julkaisee artikkeleita uskollisena katoliselle uskolle ja näkökulmalle. CWR ilmoittaa olevansa johtava katolinen uutisjulkaisu, ja katolista tutkimusta tekevä sekä katolista selitystä julkaiseva Internetissä toimiva media. CWR ilmoittaa julkaisevansa maailmanlaajuisia uutisia ja tapahtumia, jotka liittyvät katoliseen kirkkoon, tarjoten syvä-analyysia asioista, joita valtamedia välttelee. CWR sanoo julkaisevansa haastatteluja, kertovansa erilaisia aiheita ja tarjoavansa horjumatonta sitoutumista katoliseen totuuteen evankeliumista.

Raamatun sanan totuuden opetuksen mukaan katolinen kirkko edustaa antikristillisiä oppeja, moninkertaista väärää evankeliumia ja lukemattomia harhaoppeja. CWR:n antama todistus itsestään on kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että se edustaa katolisen kirkon virallista kantaa ja linjaa.

The Catholic World Report (CWR) kirjoitti (The Virgin Mary, Faith in Christ, and Ecumenism) artikkelissaan kuinka ekumeniassa olisi myös hyvä tutkia Marian kunnioitusta ajalta ennen reformaatiota (1500-luvun protestanttinen uudistus). Artikkelin mukaan, ehkäpä niin katoliset kuin protestantit voisivat oppia kuinka Maria on läheisesti yhteydessä toiveeseemme suuremmasta ykseydestä kristittyjen keskuudessa, jotka ovat kaikki hänen (Maria) lapsiaan, ovat he siitä tietoisia tai ei. Artikkelissa sanotaan kuinka Maria ainoastaan kykenee äidillisellä tavalla auttamaan meitä voittamaan tämänhetkisen kristittyjen hajaannuksen. Artikkelin mukaan, jopa apostolit oppivat Marialta Jeesuksesta, josta he eivät olisi tienneet mitään ilman Mariaa.

Millä tavalla esim. Suomessa näkyy ekumenian valhe siitä, että Maria poistaisi hajaannuksen ja toisi ykseyden kristikuntaan? Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla on sellaisia kirjoituksia, joissa tuodaan esille kuinka Marian tulisi yhdistää kristikunta keskinäiseen ykseyteen.

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla kirjoittaa: "Sen lisäksi että Maria on esikuva kristitylle niin se voi olla ja onkin esikuva ekumenialle. Onhan hän myös esikuva kirkolle – koko kirkolle."

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla kirjoittaa: "Koska ekumeniassa on pyrkimyksenä uskovien yhteyteen Kristuksessa, niin eikö silloin tuon yhteyden esikuvana ole Maria. Maria osoittaa sen mihin inhimillisten riitojen repimä kristikunta voi ihmisinä parhaimmillaan pystyä. Ekumenian tulevaisuus ei siksi voi olla epätoivoinen hajaannus vaan jos Jumalan on näin laupeasti katsonut yksinkertaista maalaistyttöä ja siunannut hänet kirkon ja ihmiskunnan äidiksi, niin miksi hän ei armossaan ja rakkaudessaan yhdistäisi meitä muitakin yhdeksi kirkoksi ja ihmiskunnan toivoksi? Siksi Mariaa ei saisi nähdä kirkkoja erottavana vaan yhdistävänä tekijänä. Meidän tuleekin ekumeniassa etsiä sitä nöyryyden, rakkauden ja rukouksen henkeä joka Marialla oli."

Henri Järvinen on luterilaisen kirkon pastori ja SEN:n sivulla oleva hänen kirjoituksensa Pyhä neitsyt Maria - uskovan ja myös ekumenian esikuva on kirjoitettu vuonna 2014. Katolisen kirkon pyrkimys ja manipulointi Marian kautta yhdistää ykseyteen ekumeniassa mukana olevat tahot on tuottanut tulosta ja saanut ainakin luterilaisessa kirkossa ihmisiä uskomaan katolista harhaoppia Mariasta. Ne vapaat uskonsuunnat, jotka ovat mukana ekumeniassa tulevat eksymään Marian palvontaan, jota he tulevat sanomaan Marian kunnioittamiseksi, vaikka kyse onkin Marian palvonnasta. 

Katolinen.fi sivusto kertoo katolisen näkemyksen ekumeniaan seuraavasti: Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti. ...... Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 819 kuinka muut kirkolliset yhteisöt saavan voimansa armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle ja kuinka tämän Kristuksen hyvyyden tulee kannustaa katolista ykseyttä kohti. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 836 kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen.

Katolinen kirkko opettaa ja pyrkii ekumenian kautta kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen. Katolisen kirkon opetuksen mukaan ykseyden tulisi tapahtua ja toteutua katolisessa ykseydessä (katolisen kirkon oppien ja järjestyksen mukaan). Katolisen kirkon opetuksen mukaan kaikki kristityt ovat Marian lapsia ovat he siitä tietoisia tai ei. Katolinen kirkko opettaa kuinka Marian kautta voidaan saavuttaa ykseys, sillä Maria on ainoa, joka äidillisellä tavallaan voisi poistaa kristikunnassa vallitsevan hajaannuksen.

Katolisen kirkon opetus Mariasta ykseyden tuojana kristikuntaan on saatanallinen eksytys. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan lapsia, ei Marian lapsia. Raamatun opetuksen mukaan ykseys toteutuu, kun uskovat antautuvat totuuden pyhitykseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, Pyhässä Hengessä. Herra Jeesus tuo ykseyden uskovien keskuuteen, jos he antautuvat totuuden pyhitykseen.  On varmasti Jumalan tahto, että jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi pysyisi pois ekumeniasta ja uskaltaisi sanoa ekumenian olevan saatanallinen eksytys.

The Catholic World Report artikkelin mukaan, jopa apostolit oppivat Marialta Jeesuksesta, josta he eivät olisi tienneet mitään ilman Mariaa.

Raamatussa Apostolien teoista Ilmestyskirjaan nimi Maria tulee esille vain kolme kertaa ja yhden kerran se tarkoittaa Mariaa, Jeesuksen äitiä (Apt 1:14), ja muissa kohdissa jotakin toista Mariaa:

Apt 1:
13 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika.
14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

Maria, Jeesuksen äiti oli rukoilemassa yhdessä muiden opetuslasten kanssa. Tämä on ainoa maininta Mariasta, Jeesuksen äidistä, kun luet Raamattua apostolien kirjoittamista teksteistä Apostolien teoista Ilmestyskirjaan. Apostolit eivät opettaneet ollenkaan sellaisia opetuksia kuin mitä katolinen kirkko opettaa (katolinen kirkko: Maria sovittaa syntiset Jumalalle esirukoustensa kautta, Maria oli sikiämisestään kuolemaansa saakka synnitön, Maria on taivaan kuningatar jne.). Missään kohtaa Raamatusta ei löydy edellä olevia katolisen kirkon harhaoppeja Mariasta. Maria ei yhdessäkään Raamatun kohdassa opettanut opetuslapsia uskomaan tai ymmärtämään Jeesuksen opetuksia paremmin tai syvällisemmin, eikä Maria opettanut itsestään sellaisia harhaoppeja kuin mitä katolinen kirkko opettaa Mariasta. Raamatun opetuksen mukaan apostolit oppivat opetuksensa ja kaiken Herralta Jeesukselta Pyhän Hengen ohjauksessa.

Apt 12:
12 Ja päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
.......
25 Ja Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuansa avustustehtävän ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin.

Maria apostolien tekojen luvussa 12 jakeissa 12 ja 25 ei ollut Jeesuksen äiti, vaan Johannes Markuksen äiti, joka ei ollut sama henkilö kuin apostoli Johannes. 

Room 16:6 Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne.

Roomalaiskirjeen luvun 16 ja jakeen 6 Maria ei ollut Jeesuksen äiti, vaan nainen, jolla oli nimi Maria, ja joka asui Roomassa. Jeesuksen äiti asui Israelin maalla.

Katolista oppia Mariasta taivaassa olevana esirukoilijana yritetään puolustella Ilmestyskirjan luvun 12 jakeella 2, jossa kerrotaan merkistä taivaassa, vaimosta, joka oli vaatettu auringolla. Tämä vaimo, jolla oli kaksitoista seppelettä päässään on opetus seurakunnasta, Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan sekä Herra Jeesuskin valitsi itselleen kaksitoista opetuslasta. Vaatettu auringolla tarkoittaa Herraa Jeesusta, sillä Malakia 4:2 opettaa kuinka Herran nimeä pelkääville on koittava vanhurskauden aurinko, joka on Herra Jeesus.

Maria oli syntinen

Katolinen kirkko opettaa Marian olevan (kts. lähde; Pope John Paul II: Mary was free from all personal sin) vapaa kaikesta synnistä, koska Marialle olisi annettu erityinen etuoikeus olla synnitön. Raamattu paljastaa katolisen kirkon opin Marian synnittömyydestä harhaopiksi:

Luuk 1:
47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani (soter - pelastaja, vapahtaja);
48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen (tapeinosis - alhaisuus, alennustila). Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

Luuk 1:
47. ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, pelastajastani, {Tai: "vapahtajastani".}

48. sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästedes kaikki sukupolvet kutsuvat minua autuaaksi, (Raamattu kansalle)

 

Luke 1:
47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. (KJV 1769)

 

Juud 1:25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme (soter) Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Luukkaan evankeliumin luvussa 1 ja jakeessa 47 oleva kreikankielen sana soter, joka tarkoittaa pelastajaa (vapahtajaa). Raamattu käyttää UT:n tekstissä sanaa soter sellaisessa yhteydessä, missä tuodaan Jeesus esille Pelastajana sekä kun Jumala pelastaa (vapahtaa) ihmisen synnistä ja kadotuksesta iankaikkiseen elämään.  Luukkaan evankeliumin luvussa 1 ja jakeessa 40 oleva kreikankielen sana tapeinosis tarkoittaa alhaisuutta, alennustilaa ja alentumista sekä tapeinosis sana tarkoittaa kielikuvana alennustilaa, joka johtaa huomaamaan ja suremaan vähäisyyttään ja syyllisyyttänsä.

Luukkaan evankeliumissa luvussa 1 ja jakeissa 47 ja 48 Maria riemuitsi Jeesuksesta Pelastajanaan, koska hän (Maria) oli alhainen ja syyllinen syntiin. Jos Maria olisi ollut syntymästään saakka synnitön, niin Raamattu ei kertoisi Marian pitäneen Jeesusta Pelastajanaan eikä sitä, että Marialla olisi syyllisyyttä (synnin syyllisyys) sydämellään. Raamatusta käy ilmi kuinka Maria omien sanojensa todistuksen mukaan tuo esille oman syntisyytensä, koska vain syntinen ihminen voi sanoa riemuitsevansa Pelastajastaan (Jeesus). Raamatusta tulee myös muuallakin tavalla selkeästi esille se, että Maria oli syntinen ihminen:

3 Moos 12:
2 "Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen, olkoon hän saastainen seitsemän päivää; yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon saastainen.
3 Ja kahdeksantena päivänä ympärileikattakoon pojan esinahan liha.
4 Mutta vaimo pysyköön kotona kolmekymmentä kolme päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana; älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, ennenkuin hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen.
5 Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen kaksi viikkoa, samoinkuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona kuusikymmentä kuusi päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana.
6 ¶ Mutta kun hänen puhdistuspäivänsä pojan tai tyttären jälkeen ovat kuluneet umpeen, vieköön hän vuoden vanhan karitsan polttouhriksi ja kyyhkysenpojan tai metsäkyyhkysen syntiuhriksi ilmestysmajan oven eteen papille.
7 Ja tämä tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas verenvuodostansa. Tämä on laki lapsensynnyttäjästä, olipa hän synnyttänyt poika- tai tyttölapsen.
8 Mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi; ja pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas."

Raamatun opetuksen mukaan vanhan liiton aikana Israelin seurakuntaan kuuluneen avioliitossa olevan vaimon tuli tuoda synnytyksen jälkeen vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja kyyhkysenpoika tai metsäkyyhkynen syntiuhriksi. Jos vaimo ei saanut hankituksi lammasta, niin hänen tuli tuoda kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi.

Luuk 2:
21 ¶ Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
22 Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen
23 -niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -
24 ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

Jos Maria olisi ollut synnitön, niin Raamattu toisi sen esille ettei hänen tarvitsisi tuoda Herran eteen omasta puolestaan syntiuhria. Raamatun opetuksen mukaan Maria kuitenkin, Mooseksen lain mukaan toi omasta puolestaan puhdistuspäivänänsä polttouhrin ja syntiuhrin Herran eteen, koska Maria oli syntinen ihminen ja tarvitsi synneistään puhdistumisen Mooseksen lain mukaan.

Rooman katolisen kirkon opetus Marian synnittömyydestä on harhaoppi ja suoranaista Jumalan pilkkaa, sillä katolinen kirkko yrittää tehdä syntisestä ihmisestä synnittömän, mutta ainoastaan Jeesus liharuumiissaan vaelsi synnittömänä täällä maan päällä, kun Jumala tuli ihmiseksi.

Maria Jumalan äiti?

Katolinen kirkko opettaa Marian olevan Jumalan äiti ja Jumalansynnyttäjä. Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Jumala (ei Isä, vaan Poika), joka tuli lihaksi (ihmiseksi). Miksi Raamattu ei sanallakaan vihjaa tai opeta Marian olevan Jumalan äiti tai Jumalansynnyttäjä, vaikka Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa, kun Hän syntyi Mariasta, joka oli neitsyt synnyttäessään Jeesuksen?

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
.......
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:1 ¶ Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana. (Biblia 1776)

Raamattu sanoo Jumalan tulleen lihaksi (ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa, ja että kaikki on saanut syntynsä Jumalan kautta, koska ilman Jumalaa ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Raamatun opetuksen mukaan Maria on syntynyt Jumalan kautta, eikä niin, että Maria synnytti Jumalan.

Maria synnytti Jeesukselle (Jumala, Jumalan Poika) fyysisen, lihan ihmisruumiin, mutta ei Jumalaa, koska Jeesus on ollut olemassa Jumalana iankaikkisesti ennen Mariaa. Ihminen ei ole synnyttänyt Jumalaa, mutta sen sijaan Jumala on luonut ihmisen. On todella tärkeää ymmärtää ettei Maria ole Jumalansynnyttäjä, mutta hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä, jonka seurauksena Marian kohdussa kasvoi ja rakentui Jumalan suunnitelman mukaan Jeesukselle (Jumala) lihan ihmisruumis, minkä Maria synnytti, kun aika oli täytetty Jumalan määräämänä ajankohtana. Maria oli toki Jeesuksen äiti ja Jeesus syntyi lihaksi Mariasta, mutta Maria ei ole Jumalansynnyttäjä, koska Jumala on ollut iankaikkisesti olemassa ennen Mariaa. Tämän tähden Maria oli Jeesuksen äiti Jeesuksen ihmisyyden puolesta, ei Jumaluuden, vaikka Jeesus onkin Jumala, sillä Jumala on ennen ihmistä ja ihminen on Jumalan luomus.

Joh 5:26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.

Joh 1:

1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Luuk 1:
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

Johanneksen evankeliumin luku 5 ja jakeet 21-30 opettavat siitä kuinka Isä on antanut Pojalle (Jeesus) vallan tuomita ja antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat Häneen (Jeesus). Jaejakso ja asiayhteys opettaa, että se joka uskoo Jeesukseen siirtyy kuolemasta elämään ja saa iankaikkisen elämän. Asiayhteys puhuu iankaikkisesta elämästä ja pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Joh 5: 26 tarkoittaa sitä, että niin kuin Isällä on elämä, niin Hän (Isä) on antanut elämän myös Pojalle, niin että Hänellä olisi elämä itsessänsä Ihmisen Poikana, eli ihmisen ruumiissa syntien Sovittajana, mutta toki Jumalana Jeesus on ollut aina olemassa.

Joh 5:21-30 teksti- ja asiayhteyden mukaan opettaa, että Herra Jeesus sai Isältään elämän Ihmisen Poikana (ihmisenä), kun Herra Jeesus tuli Jumalana lihaksi (ihmiseksi) maan päälle ja sai Isältään vallan tuomita ne, jotka eivät usko Häneen ja antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat Häneen. Johanneksen evankeliumin 1 luku kertoo myös siitä kuinka Jeesuksessa oli elämä ihmisenä ja kuinka Hän oli yhtä aikaa Jumala sekä ihminen ja Hänessä oleva elämä oli ihmisten valkeus, eli toisin sanoen Jeesuksen, Ihmisen Pojan elämän kautta Häneen uskovat ihmiset saavat syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän, koska Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli sekä Jumalana ja ihmisenä tuoden sitä kautta Häneen uskoville ihmisille iankaikkisen pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Kaiken edellä sanotun valossa ymmärrämme, että Herran Jeesuksen Jumaluus ei ole lähtöisin Mariasta, vaan Jumalan Hengestä ja Jeesuksen ihmisyys ruumiin puolesta tuli Marian kautta. Jumala tuli Marian kohtuun Pyhässä Hengessä ja Jumalan Hengessä ja Hengen kautta Jeesus oli henki ja sielu (olemassa ollut Jumala) ja Marian kautta ihmisyyden ruumis. Kun Herra Jeesus (Jumala) tuli Pyhän Hengen kautta Marian kohtuun, niin Jeesuksen olemassaolo Jumalana ei alkanut miehen ja naisen sukusolujen yhtymisen kautta (Pyhä Henki hedelmöitti Marian), koska Jeesus on ollut aina olemassa Jumalana. Jeesuksella Jumalana ja Jumalan Poikana on ainoastaan Isä, mutta Jeesuksella Ihmisen Poikana on sekä Isä (Pyhä Henki hedelmöitti Marian kohdussa) ja äiti. Tämän tähden Maria ei ole Jumalan äiti, vaan Jeesuksen äiti, Hänen ruumiin ihmisyyden puolesta.

Miksi apostoli Pietari ei opettanut ja sanonut Marian olevan Jumalan äiti ja Jumalansynnyttäjä? Miksi apostoli Paavali ei sanonut ja opettanut Marian olevan Jumalan äiti ja Jumalansynnyttäjä? Miksi Raamattu ei sano Marian olevan Jumalan äiti ja Jumalansynnyttäjä? Kuinka luotu voisi synnyttää Jumalan? Ei mitenkään, koska Jumala on ollut olemassa iankaikkisesti ennen ihmistä ja on ihmisen Luoja. Maria synnytti Jeesukselle (Jumala) fyysisen, lihan ihmisruumiin, mutta ei Jumalaa, koska Jumala on ollut olemassa iankaikkisesti ja siten Jeesus on ollut olemassa ennen Mariaa.

Marian palvonta

Katolinen kirkko väittää ettei se palvo Mariaa, mutta kunnioittaa Mariaa. Katolisen kirkon opetus Mariasta on sama asia kuin Jumalan palvonta, koska katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle esirukoustensa kautta.

Tuomas Akvinolainen on eräs katolisen kirkon arvostetuimmista ja suurimmista teologeista. Tuomas Akvinolaisen rukouksessa "siunatulle neitsyt Marialle" hän kirjoittaa rukouksen lopussa kuinka Maria on syntisten puolustaja, ja kuinka Marian esirukousten kautta hän toivoo saavansa syntiensä anteeksiantamuksen, ja kun hän kuolee Marian ja Jeesuksen rakkaudessa, jolloin Maria ohjatkoon häntä pelastuksen tiellä ja autuudessa.

Tuomas Akvinolaisen ja katolisen kirkon hyväksymä Akvinolaisen rukous täyttää ne kriteerit, jotka kuuluvat yksin Jumalan palvontaan, sillä vain Jumalalta voidaan pyytää syntejä anteeksi sekä toivoa pelastuksen autuutta. Tämän tähden katolilaiset palvovat Mariaa, koska he osoittavat Marialle sellaista kunnioitusta ja palvontaa, joka kuuluisi ja kuuluu vain yksin Jumalalle.

Katolisessa rukouksessa "Taivaan kuningatar" (Regina caeli) rukoillaan Mariaa taivaan kuningattarena ja Mariaa pyydetään ihmisten puolesta rukoilemaan Jumalaa sekä rukouksessa pyydetään, että Marian esirukousten kautta päästäisiin ylösnousemuksen kirkkauteen (pelastus).

Katolisen kirkon Taivaan kuningatar rukous Marialle täyttää ne kriteerit, jotka kuuluvat yksin Jumalan palvontaan, sillä siinä pyydetään päästä pelastukseen Marian kautta, mutta pelastus tulee armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen ansion tähden (Jeesuksen veri, kuolema ja sovitustyö). Tämän tähden katolilaiset palvovat Mariaa, koska he osoittavat Marialle sellaista kunnioitusta ja palvontaa, joka kuuluisi ja kuuluu vain yksin Jumalalle.

Katolinen kirkko ei vain kunnioita Mariaa, vaan myös palvoo Mariaa. Katolisen kirkon opetus Mariasta taivaan kuningattarena on babylonialaista harhaoppia.

Katolisen kirkon edesmennyt paavi Pius X kiertokirjeessään (Ad Diem Illum Laetissimum - 1904) kehottaa katolisia sydämestään palvomaan Mariaa. Paavi Pius X:n kiertokirje on vatikaanin virallisilla nettisivuilla ja kiertokirjeen englanninkielisessä versiossa paavi Pius X sanoo seuraavasti:

For to be right and good, worship of the Mother of God (Maria) ought to spring from the heart; acts of the body have here neither utility nor value if the acts of the soul have no part in them. Suomennos: Ollakseen oikeaa ja hyvää, Jumalan äidin palvonnan pitäisi tulla sydämestä; ihmisen teoilla ei ole täällä hyötyä eikä arvoa, jos sielun teoilla ei ole mitään osallisuutta niihin.

Katolisen kirkon paavin Pius X:n englanninkielisessä versiossa käytetään sanaa worship, joka tarkoittaa palvontaa. Katolinen kirkko opettaa myös avoimesti palvomaan Mariaa koko sydämestään, vaikka se toisaalla sanoo ettei se palvo Mariaa, vaan kunnioittaa Mariaa. Katolisen kirkon taktiikka on esiintyä protestanteille protestanttisen uskon näkemyksen mukaan, mutta opettaa katolilaiselle katolista oppia, jonka ydintä on Marian palvonta. Katolisen taktiikan mukaan protestanteille sanotaan ettei katolinen kirkko palvo Mariaa, vaan kunnioittaa Mariaa, mutta katolilaisille opetetaan avoimesti Marian palvontaa.

Paavi Pius X kirjoitti kiertokirjeessään myös seuraavasti: Jesus "sitteth on the right hand of the majesty on high" (Hebrews i. b.). Mary sitteth at the right hand of her Son - a refuge so secure and a help so trusty against all dangers that we have nothing to fear or to despair of under her guidance, her patronage, her protection. Suomennos: Jeesus istuu majesteetin oikealla puolella korkeuksissa. Maria istuu Poikansa oikealla puolella - varma turvapaikka ja apu, luotettava kaikkia vaaroja vastaan, eikä meillä ole mitään pelättävää tai epätoivoa hänen (Maria) johdatuksessaan, hänen (Maria) suojeluksessaan, Hänen (Maria) turvassa.

Katolinen kirkko opettaa harhaoppia, jonka mukaan Maria olisi otettu ruumiillisesti ylös taivaan kirkkauteen ja istuisi nyt Jeesuksen oikealla puolella. Tähän harhaoppiin liittyy myös sellainen opetus, että Maria on taivaassa Jeesuksen oikealla puolella suojelemassa ja johdattamassa ihmisiä pelastukseen. Katolinen kirkko ei sano Marian olevan Jumala tai Jumalatar, mutta se opettaa sillä tavalla, että Maria ikään kuin on ja toimii, niin kuin Jumala. En yhtään ihmettelisi, jos katolinen kirkko antaa joku päivä uuden dogmin, jossa se julistaisi Marian Jumalaksi tai Jumalattareksi. Kun tutkii katolisen kirkon oppia, niin se kaikessa tuo Marian keskipisteeksi, joka olisi ihmisen "tie pelastukseen ja taivaaseen".

Monet protestantit eksyvät uskomaan katolista valheellista propagandaa, jonka tarkoituksena on aluksi peittää ja salata kirkon todellinen oppi, jonka seurauksena katolinen kirkko tekeytyy olevansa protestanteille niin kuin protestantti, mutta pikku hiljaa katolisuus pyrkii manipuloimaan protestantteja hyväksymään katolisen kirkon opit (harhaopit). Tätä aivopesua ja manipulaatiota katolinen kirkko pyrkii tekemään voimakkaasti ekumenian kautta. On sanomatta selvää, että katolinen kirkko on antikristillinen lahko, joka ei ole Raamatun kristinuskoa ja jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi vetäytyä pois ekumeniasta, ettei joudu osalliseksi sen synneistä, sillä ekumenia kulkee kohti Marian palvontaa ja ekumenian pyrkimys on saavuttaa katolinen ykseys (katolisen opin mukaan), toisin sanoen saavuttaa valheellinen ykseys, joka perustuu petokseen ja eksytykseen.

 

Linkkisuosituksia:
www.kotipetripaavola.com/ ekumenia katolinen maria
www.kotipetripaavola.com/ ekumeeninen joulu 2018 marian palvonta
www.kotipetripaavola.com/ Herrassa Jeesuksessa on elama

 

Petri Paavola 24.1.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
catholicworldreport.com/ 2016/09/13/ the virgin mary faith in christ and ecumenism
Pope John Paul II: Mary was free from all personal sin

ekumenia.fi/ neitsyt maria uskovan ja myos ekumenian esikuva
katolinen.fi/ kristittyjen ykseys ekumenia
w2.vatican.va/ content/ pius-x/ encyclicals/documents/ ad diem illum laetissimum
catholiccompany.com/ prayer virgin mary by thomas aquinas
- Kiitokset Pentti Heiskalle näkemyksistä ja ajatuksista koskien oppia Mariasta "Jumalansynnyttäjänä"


 


 

 

 

eXTReMe Tracker