Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolisen kirkon kirottu "evankeliumi"
(Julkinen haaste Herran Jeesuksen opetuslapsille)

Monet protestanttiset uskovat ajattelevat, että Rooman katolinen kirkko on ainoastaan opillisesti erehtynyt muutamissa kohdin, mutta siitä huolimatta katolinen kirkko edustaisi Raamatun kristinuskoa. Raamatun sanan valossa sekä katolisen kirkon oman todistuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko, joka pyrkii jäljittelemään Raamatun kristinuskoa. Kirjoitukseni on kirjoitettu erityisesti sellaisille uskoville ihmisille, jotka toimivat vanhimpina ja paimenina, julistus- ja opetustyössä seurakunnissa ja erilaisissa uskovien ylläpitämissä yhdistyksissä. Toki kirjoitukseni on tarkoitettu erityisesti kaikille, mutta koskettaa voimakkaasti Jumalan sanan opetustyössä olevia uskovia. Tulevina päivinä jokainen uskova ihminen joutuu ottamaan kantaa, joko puolesta tai vastaan antikristilliseen ekumeeniseen työhön, jossa katolisella kirkolla on merkittävä rooli.

Perustelen Jumalan sanan sekä Rooman katolisen kirkon opetuksen kautta miksi katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ja miksi totuutta rakastavan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ottaa julkisesti kantaa tähän asiaan ja miksi hänen pitäisi uskaltaa kertoa totuus tässä asiassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Katolisen kirkon valhe-evankeliumi
Julkinen haaste Jumalan sanan opetustyössä palveleville uskoville

 

Katolisen kirkon valhe-evankeliumi

Rooman katolisen kirkon valhe-evankeliumi kiirastulesta:

Katolinen katekismus:

III Lopullinen puhdistuminen – kiirastuli (purgatorium)

1030. Ne, jotka kuolevat Jumalan armossa ja ystävinä, mutta eivät ole täydellisesti puhdistuneet, saavat kyllä olla varmoja ikuisesta pelastuksestaan, mutta he joutuvat kuolemansa jälkeen läpikäymään puhdistuksen saavuttaakseen sen pyhyyden, joka on välttämätön taivaan iloon pääsemiseksi.

1031. Kirkko kutsuu tätä valittujen lopullista puhdistumista purgatoriumiksi (kiirastuleksi). Se on täysin eri asia kuin kadotukseen tuomittujen rangaistus. Kirkko on määritellyt kiirastulta koskevan uskon opin ennen kaikkea Firenzen622 ja Trenton623 kirkolliskokouksissa. ....

1472. Ymmärtääksemme tämän kirkon opin ja käytännön meidän on tiedettävä, että synnin seuraus on kahdenlainen. Raskas synti riistää meiltä yhteyden Jumalaan ja tekee meidät sen kautta kykenemättömiksi iankaikkiseen elämään, jonka menettämistä kutsutaan ”synnin iankaikkiseksi rangaistukseksi”. Toisaalta jokainen synti, lieväkin, sisältää epäterveen luotuihin kiinnittymisen, joka tarvitsee puhdistumisen joko täällä maan päällä tai kuoleman jälkeen, olotilassa, jota kutsutaan puhdistuspaikaksi (purgatorium, ”kiirastuli”). Tämä puhdistuminen vapauttaa siitä, mitä kutsutaan synnin ajalliseksi rangaistukseksi. Näitä kumpaakaan rangaistusta ei pidä ymmärtää jonkinlaiseksi kostoksi, jonka Jumala panisi toimeen ulkopuolelta, vaan itse synnin olemuksesta lähteväksi. Palavasta rakkaudesta nouseva kääntymys voi johtaa synnintekijän täydelliseen puhdistumiseen synnistä, niin ettei kärsittäväksi jää enää mitään synnin rangaistusta.82

Mark 2:10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" -hän sanoi halvatulle-

Katolinen katekismus opettaa, että ihminen voi puhdistua synneistään vielä kuolemansa jälkeen. Raamattu opettaa että Ihmisen Pojalla (Jeesus) on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, joka tarkoittaa sitä ettei yksikään ihminen saa enää syntejä anteeksi kuolemansa jälkeen. Katolisen kirkon oppi kiirastulesta ei ole enää pelkkä opillinen erehdys, vaan valhe-evankeliumin julistamista, johon uskominen ei johda pelastumiseen, vaan kadotukseen.

Katolisen kirkon opetus Maria sovittaa syntiset Jumalalle:

The Catholic Encyclopedia (Hail Mary): Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end."

Catholic Encyclopedian mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän (Maria) sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Katoliset raamatunkäännökset käyttävät Room 10,11 ja Ef 2:16 kohdissakin sanaa reconcile, missä puhutaan Jeesuksen veren ja kuoleman kautta syntien sovituksesta, eli samaa sanaa kuin katolinen kirkko käyttää Mariasta syntien sovittajana.

Ro 5:
10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son: much more, being reconciled, shall we be saved by his life.
11 And not only so: but also we glory in God, through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received reconciliation. Douay Rheims 1899

Eph 2:16 And might reconcile both to God in one body by the cross, killing the enmities in himself. Douay Rheims 1899

Romans 5:
10 For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more surely, having been reconciled, will we be saved by his life. 11 But more than that, we even boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE) 1989

Eph 2:16 and might reconcile both groups to God in one body[a] through the cross, thus putting to death that hostility through it.[b] New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE) 1989

Romans 5:
10 For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life.
11 Not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received our reconciliation. Revised Standard Version Catholic Edition (RSVCE)

Eph 2:16 and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby bringing the hostility to an end. Revised Standard Version Catholic Edition (RSVCE)

Romans 5:
10 Indeed, if, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, how much more, once reconciled, will we be saved by his life.
11 Not only that, but we also boast of God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. New American Bible

Eph 2:16 and might reconcile both with God, in one body, through the cross, putting that enmity to death by it. New American Bible (vatikaanin virallisella sivulla oleva versio: vatican.va/archive)

Katolisen kirkon raamatut käyttävät englanninkielistä sanaa reconcile merkitsemään syntien sovittamista. Katoliset käyttävät reconcile sanaa kun he opettavat Marian sovittavan (reconcile) syntiset Jumalalle, joka ei ole enää pelkkä opillinen erehdys, vaan on harhaoppia ja väärää evankeliumia, kadotustuomion alla olevaa valhe-evankeliumia.

Katolisen kirkon virallisen opetuksen mukainen sivusto catholic.org opettaa prayer to our lady mother of mercy rukouksesta seuraavasti:

Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you with praise and thanks for having rescued a fallen world by your generous consent! Receive our gratitude, and by your prayers obtain the pardon of our sins. Take our prayers into the sanctuary of heaven and enable them to make our peace with God.

Katolisen kirkon virallisen sivuston rukouksen mukaan katolilainen pyytää Mariaa vastaanottamaan heidän kiitollisuutensa ja että Maria rukoustensa kautta hankkisi katolilaiselle hänen syntinsä anteeksisaamisen. Katolinen rukous jatkaa sanoen, että hän (Maria) vie rukouksemme taivaan pyhäkköön ja mahdollistaa niiden tekevän rauhan Jumalan kanssa.

On täysin selvää, että katolisuus opettaa Marialla olevan pelastajan asema ja rooli esirukoustensa kautta, jonka opetetaan tuovan katolilaiselle pelastuksen sekä syntien anteeksiantamuksen ja johdattavan hänet Jeesuksen luokse. Katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää.

Jokaisen Raamattuun uskovan ihmisen tulisi uskaltaa sanoa, että katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa, koska se opettaa esimerkiksi, kuoleman jälkeen kiirastulessa synnissä puhdistumista, ja oppia, että Maria sovittaa syntiset Jumalalle jne. Tämän lisäksi katolinen kirkko opettaa monia muitakin vääriä pelastusteitä, mutta kirjoituksessani esillä olleet katolisen kirkon väärät pelastustiet riittävät osoittamaan sen ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa.

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Katolinen kirkko opettaa myös Jeesuksen sovittavan syntiset Jumalalle, mutta katolinen kirkko lisää Jeesuksen rinnalle useita erilaisia pelastusteitä syntien sovitukseksi, joka ei ole enää pelkkä opillinen erehdys, vaan kadotukseen johtavaa valhe-evankeliumia. Raamatun sanan opetuksen mukaan katolisen kirkon valhe-evankeliumi on kirottu evankeliumi, johon uskominen johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Minä en ole tuomitsemassa ketään kadotukseen, eikä minulla ole sellaista valtaa.  Minulla on kuitenkin uskovana ihmisenä oikeus kertoa, että Jumala on sanassaan sanonut tuomitsevansa sellaisen ihmisen kadotukseen, joka julistaa valhe-evankeliumia, eli ei usko pelastuksen olevan yksin Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä.

Julkinen haaste Jumalan sanan opetustyössä palveleville uskoville

Esitän julkisen haasteen jokaiselle uskovalle ihmiselle, joka palvelee Jumalan sanan opetustyössä. Julkinen haasteeni on kutsua sinut julkisesti kertomaan totuuden siitä ettei Rooman katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on antikristillinen lahko, joka julistaa useaa erilaista väärää pelastustietä.

Tulevina päivänä jokainen uskova joutuu ottamaan tähän kantaan, koska antikristillinen ekumenia, jossa katolisella kirkolla on merkittävä rooli tulee vaatimaan jokaiselta uskovalta, että sen on hyväksyttävä ekumenia ja myös katolinen kirkko "Jumalan lapsiksi ja edustajiksi" maan päällä. Jos hyväksyt edellä olevan valheen, niin silloin olet osallinen katolisen kirkon valhe-evankeliumiin sekä ekumenian saatanalliseen petokseen.

Jo nyt tässä vaiheessa olisi uskallettava rohkeasti näyttää kenen puolella sinä olet ja ketä sinä et kannata. Uskova ihminen on kutsuttu olemaan totuuden puolella uskossa Herraan Jeesukseen sekä paljastamaan pimeyden kätköt, jota katolisuus edustaa. Jos et uskalla olla suoraselkäinen Raamatun totuuden puolella oleva uskova ihminen, vaan haluat miellyttää ihmisiä enemmän kuin Jumalaa, jonka tähden otat positiivisen kannan katolisuuteen, niin olet suuressa vaarassa eksyä vihollisen leiriin. Valhe (väärä evankeliumi) ja totuus eivät ole yhtä aikaa voimassa.

Tiedän, että eräs tapa suhtautua tähän asiaan on sanoa, että onhan katolisessa kirkossakin Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, joten älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi. Asia ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen, koska katolinen kirkko velvoittaa jäsenensä "pelastuksen" menettämisen uhalla uskomaan koko kirkon opin:

Katolinen katekismus 1953:
.... Jokainen joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen. Sivu 53 (Olen tarkistanut sen että 1953 katekismuksen opetus on edelleen voimassa)

Katolinen katekismus 1953:
Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei. Sivu 10

Katolinen kirkko velvoittaa kirkkonsa jäsenen uskomaan koko kirkon opin "pelastuksen" menettämisen uhalla. Tämän lisäksi katolinen kirkko velvoittaa kirkkonsa jäsenen uskomaan kaiken sen minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, on se sitten kirjoitettu Raamattuun tai ei. Jos katolilainen haluaa olla todella katolilainen ja uskoa koko kirkkonsa opetuksen, johon hänet velvoitetaan uskomaan, niin hän ei voi olla enää pelastavassa uskossa, koska silloin hän joutuu uskomaan myös useat erilaiset väärät pelastustiet, joita kirkko opettaa.

Jos katolilainen hylkää kirkkonsa väärät opetukset koskien erilaisia vääriä pelastusteitä ja uskoo, että pelastus on yksin Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä, niin silloin hän on pelastavassa uskossa, mutta ei voi enää kirkkonsa opin mukaan olla todellinen katolilainen. On aivan varmaa, että kun ja jos Herra Jeesus pelastaa katolisen kirkon jäsenen, niin hänen täytyy hylätä kirkon väärät pelastustiet ja ottaa pesäero tällaisiin opetuksiin, joka tarkoittaa käytännössä katolisen kirkon jättämistä ja hylkäämistä.

Eräs ansa koskien katolisuutta on ajatus ja opetus, että karismaattisten katolisten keskuudessa on Jumalan armosta pelastettuja uskovia ihmisiä. Karismaattisten katolisten keskuudessa ei ole tapahtunut irtiottoa koskien katolisen kirkon opettamaa valhe-evankeliumia kiirastulesta, Mariasta syntien sovittajana jne. Karismaattisen katolilaisenkin pitäisi hylätä katolisen kirkon väärät pelastustiet, joka tarkoittaisi sitä ettei katolinen kirkko enää voisi pitää tällaista ihmistä todellisena katolilaisena, koska katolisen kirkon jäsenen täytyy "pelastuksen" menettämisen uhalla uskoa koko kirkon oppi, on se sitten kirjoitettu Raamattuun tai ei.

Ef 5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Sinä, joka olet todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ja toimit Jumalan sanan opetustyössä seurakunnassa tai jossakin uskovien ylläpitämässä yhdistyksessä, niin sinulla on velvollisuus Jumalan sanan todistuksen mukaan pitää kiinni totuudesta sekä paljastaa pimeyden teot, jota katolisen kirkon oppi edustaa.

Haastan (vapaaehtoinen valinta) sinua julkisesti tuomaan esille totuuden katolisesta kirkosta ja paljastamaan katolisen kirkon valhe-evankeliumin, koska sanan opetustyössä palvelevana olet sitoutunut Jumalan edessä puhumaan totuutta sekä paljastamaan pimeyden teot ja valhe-evankeliumin, että valheen vallassa olevat ihmiset voisivat vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Jos et ota haastetta vastaan, voit olla suuressa vaarassa sekä ajautua jopa vihollisen leiriin. Pian koittaa aika, jolloin jokainen uskova joutuu ottamaan kantaa ekumeniaan ja katoliseen kirkkoon, joten tee se jo nyt ja näytä värisi, että olet Herran Jeesuksen puolella yhtä totuuden kanssa sekä valhetta vastaan.

Sinä, joka olet Herran Jeesuksen opetuslapsi ja ymmärrät totuuden ja valheen välisen eron myös koskien katolisen kirkon valhe-evankeliumia, niin haastan (vapaaehtoinen valinta) sinut lähettämään kirjoitukseni edes yhdelle tai useammalle sellaiselle uskovalle, joka toimii Jumalan sanan opetustyössä seurakunnassa tai jossakin uskovien ylläpitämässä yhdistyksessä.


Petri Paavola 3.10.2018

Video aiheesta:

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
Katolinen katekismus 1953
newadvent.org/cathen
catholic.org/prayers


 


 

 

 

eXTReMe Tracker