Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Katupartiot ja levottomuudet

Abdirahim "Husu" Hussein kirjoitti Uuden Suomen blogissaan (10.1.2016) kirjoituksen, jonka nimi oli Avoin kirje Juha Sipilälle ja Alexander Stubbille. Husu kirjoittaa siinä ihan oikein sanoessaan tilanteen Suomessa olevan viime aikoina tulehtunut, jonka loppua ei ole näköpiirissä. Käyn läpi muutamia asioita, joita olisi hyvä käsitellä avoimesti ja rehellisesti, sillä tilanne voidaan saada rauhoitettua jos kyetään tekemään oikeita ratkaisuja.

Husu sanoi, että talous –ja työllisyyspolitiikkaa hoidetaan sisäpolitiikan kustannuksella sekä tuntuu siltä, että yhteiskuntarauha horjuu ja turvattomuus lisääntyy. Tämä on totta ja Suomen päättäjät ovat osaltaan syyllisiä ja vastuussa siinä mielessä tilanteesta, että he ovat sallineet harjoittaa vastuutonta ja holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa. He eivät ole joko tutkineet tai ymmärtäneet mitä muissa maissa on tapahtunut, missä maahanmuuttoa on tapahtunut laajalti.

Ruotsissa raiskaustapaukset (myös joukkoraiskaukset) sekä seksuaaliset ahdistelut ovat lisääntyneet sen jälkeen kun turvanpaikanhakijoiden kautta maahanmuutto lisääntyi merkittävästi. Tilastollisen tosiasian mukaan maahanmuuttajat ovat syyllistyneet ruotsalaisia enemmän raiskauksiin ja seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään. Suomen päättäjien olisi pitänyt nähdä se mitä esimerkiksi Ruotsissa tapahtui maahanmuuton lisääntymisen myötä. Suomen päättäjien olisi pitänyt pitää tiukempaa seulaa siinä minkälaisia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita Suomi päästää maahan. Samoin olisi pitänyt heti alusta asti luoda maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille järjestelmä, jonka mukaan he allekirjoittavat paperin, jossa he sitoutuvat noudattamaan Suomen lainsäädäntöä ja yhteiskunnan sääntöjä. Kun ja jos maahanmuuttaja rikkoo tekemänsä sopimuksen, niin hänet karkotetaan Suomesta. Jos jokainen maahanmuuttaja kirjoittaisi integroitumissopimuksen, jossa hän sitoutuu palaamaan takaisin maahansa rikkoessaan integroitumissopimusta vastaan, niin se vähentäisi rikollisen sekä Suomeen sopeutumattomien henkilöiden hakeutumista Suomeen. Tällainen järjestelmä olisi karsinut maahanmuuttajien joukosta pois rikollista ainesta (seksuaalirikokset ja muut rikokset), sillä monet sellaiset henkilöt (rikoksia suunnittelevat) eivät edes hakeutuisi Suomeen jos he tietäisivät, että kun he syyllistävät Suomessa raiskaukseen tai muuhun rikokseen, niin heidät karkotetaan välittömästi Suomesta.

On ihan oikein, että maahanmuuttajia on informoitu siitä että Suomessa naisilla on oikeus seksuaaliseen koskemattomuuteen, mutta se ei ole yksistään riittävä keino. Karkotusuhka karsisi ennalta sellaisia henkilöitä, jotka tulevat pahat mielessä Suomeen (seksirikokset sekä muunlainen rikollisuus ja sopeutumattomuus suomalaiseen lainsäädäntöön).

Maahanmuuttajissa on rauhaa rakastavia ihmisiä sekä henkilöitä, jotka haluavat ihan oikeasti sitoutua noudattamaan suomalaista yhteiskuntajärjestystä ja Suomen lainsäädäntöä. Ikävä ja valitettava tosiasia on myös se että maahanmuuttajien joukossa on heitäkin (liian paljon ja tietenkin yksikin on liikaa), jotka eivät halua ojentautua Suomen lainsäädännön ja yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti, vaan he ahdistelevat seksuaalisesti suomalaisia naisia (raiskaukset) sekä elävät sellaisten arvojen mukaisesti, jotka ovat vastoin suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja lainsäädäntöä. Korostan sitä ettei tässä asiassa saa tehdä sellaista yleistystä, että kaikki maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet ongelmia Suomessa. Osa maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista haluaa sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan sekä noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja yhteiskunnan sääntöjä. Tämä asia tulee nähdä ja tuoda esille, koska siten ei tapahdu leimaamista ja yleistämistä.

Minä en kannata tavallisten ihmisten katupartiotoimintaa, jossa katupartioihin osallistuu ääriaineksia kuten rasisteja sekä muukalaisvihaa kannattavia ihmisiä. Tällainen vääränlainen katupartiotoiminta syntyy sen takia, koska Suomessa ei ole oikealla tavalla puututtu asioihin ja siitä syystä monet kansalaiset kokevat turvattomuutta, joka johtaa siihen että jotkut kansalaiset turvautuvat oman käden oikeuteen, mikä tulee johtamaan väkivallan ja levottomuuksien lisääntymiseen sekä suomalaisten ääriainesten ja maahanmuuttajien väkivaltaiseen vastakkainasetteluun.

Jos sotaa pakoon lähtevien turvapaikanhakijoiden joukossa on paljon miehiä, jotka aiheuttavat Suomessa esim. seksuaalirikoksia, raiskauksia ja seksuaalista häirintää, niin silloin tällaiset turvapaikanhakijat eivät ole enää oikealla paikalla turvapaikanhakijoina, koska he aiheuttavat Suomessa turvattomuutta, levottomuutta ja väkivaltaa. Jos lähtee pakoon turvattomuutta, levottomuutta ja väkivaltaa, niin silloin ei saisi Suomessa syyllistyä samoihin asioihin, joita lähti pakoon omasta maastaan. Suomi eikä mikään maa halua myöntää pakolaisille turvapaikkaa siksi, että he aiheuttavat turvapaikan myöntäneissä maissa turvattomuutta, levottomuutta ja väkivaltaa. Jos lähtee vihaa ja väkivaltaa pakoon, niin silloin ei saisi itse aiheuttaa väkivaltaa ja seksuaalirikoksia maassa, joka on myöntänyt pakolaisille turvapaikan. On itsestään selvää, että jos turvanpaikanhakijoiden keskuudessa on sellaisia ihmisiä, jotka käyttävät väärin turvapaikka-asemaansa (rikokset, raiskaukset, seksuaalinen häirintä ja ahdistelu), niin se nostattaa negatiivisia tuntemuksia ja vihaa suomalaisten sydämissä.

Väärin käyttäytyvä turvanpaikanhakija on väärillä toimillaan osaltaan syyllinen siihen, että Suomessa on huono henkinen ilmapiiri ja että joidenkin suomalaisten sydämissä on vihaa maahanmuuttajia kohtaan. Suomen huono ilmapiiri ei johdu yksistään joidenkin suomalaisten vihasta maahanmuuttajia kohtaan (joka on väärin), sillä iso ja suuri tekijä Suomen huonoon ilmapiiriin on se kun turvapaikanhakijoiden joukossa on monia sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, eikä halua kunnioittaa suomalaisia arvoja ja suomalaisen naisen seksuaalista koskemattomuutta ja tästä syystä osa turvapaikanhakijoista syyllistyy raiskauksiin ja seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään.

Syy Suomen huonoon henkiseen ilmapiiriin ei ole siis pelkästään suomalaisissa, vaan myös sellaisissa turvapaikanhakijoissa, jotka ohjauksesta ja opastuksesta huolimatta eivät kunnioita suomalaista yhteiskuntaa ja ikään kuin uhmaten suomalaista yhteiskuntaa he tahallisesti raiskaavat suomalaisia naisia ja harrastavat seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Minä en kannata muukalaisvihaa, mutta en myöskään kannata maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia ja muita rikoksia sekä uhmaa ja kapinaa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan (sama asia kuin suomalaisia ihmisiä kohtaan). 

Suomalaisten ääriainesten ja väkivaltarikoksista tuomittujen henkilöiden katupartiotoiminta ei ole asian ratkaisu, sillä se tulee johtamaan väkivallan kierteen jatkumiseen sekä katuväkivaltaan ja sotaan ääriainesten ja maahanmuuttajien välillä. Tämä voi myös aiheuttaa ulkomaalaisten tekemiä terroristi-iskuja Suomea kohtaan, sillä tilanteen pahetessa ja ryöstäytyessä hallinnasta voi syntyä tilanne, jossa erityisesti ääri-islamistit pyrkivät puolustamaan oman kotimaansa (sekä uskonnon) kansalaisia Suomeen kohdistuvien terroristitekojen kautta. Suomen viranomaisten on lakkautettava (kriminalisoitava) suomalaisten ääriainesten katupartiotoiminta ennen kuin tilanne ryöstäytyy hallinnasta. Tietenkin sellainen tavallisten ihmisten katupartiotoiminta on hyväksyttävää, jossa ei tartuta oman käden oikeuteen (vihan vallassa maahanmuuttajien jahtaaminen ja kyttääminen), vaan ilmoitetaan viranomaisille häiriöistä sekä häiriötilanteissa rauhallinen puhuttelu on paikallaan, mutta jos asia ei ratkea puhumalla, niin silloin on kutsuttava virkavalta paikalle. Suomen päättäjien on lisättävä poliisitoimintaa sekä sellaista toimintaa kaduilla voisi hyvinkin myös harjoittaa, missä lakia noudattava ryhmä (viranomaisten hyväksynnän saanut ryhmä ja joukko turvallisuusalan ammattilaisia) esiintyisi kaduilla luoden turvallisuutta kansalaisissa, niin kauan kunnes seksuaalinen häirintä ja raiskaukset saadaan kitkettyä pois Suomen kaduilta. Tämän kaiken lisäksi seksuaalirikokseen sekä muuhun rikokseen syyllistyvä turvapaikanhakija tulisi karkottaa välittömästi Suomesta (integroitumissopimus). 

Suomi on oikeusvaltio, eikä oikeusvaltion tulisi hyväksyä ääriainesten muodostamia katupartioita, eikä tiettyjen (ei kaikki turvapaikanhakija syyllisty näihin tekoihin) turvapaikanhakijoiden harrastamia seksuaalisia ahdisteluja ja häirintää, raiskauksia ja muita rikoksia. Oikeusvaltion tulee taata kaikille Suomessa asuville ihmisille turvallinen elämä ja siksi on hyvin nopeasti kriminalisoitava ääriainesten katupartiotoiminta sekä turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista tulee määrätä maastakarkotus.

Lopullinen ratkaisu

Raamattu kertoo ihmisten olevan synnin orjuudessa, kulkien sen tähden kohti iankaikkista kadotusta. Jos ja kun ihminen katuen tunnustaa syntinsä Raamatun Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala pelastaa hänet kadotustuomion alta iankaikkiseen elämään. Ainoa kestävä ratkaisu, jolloin suomalaiseen ääriainesryhmittymään kuuluva ihminen, seksirikoksia tai muita rikoksia harjoittava maahanmuuttaja tai kuka tahansa ihminen voi kokea aidon muutoksen, joka poistaa vihan hänen sydämestään, saa hänet hylkäämään rikosten polut on vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus johdattaa ihmisen täydellisen anteeksiantamuksen lähteelle uskon kautta Herraan Jeesukseen, jossa saadaan lahjaksi Jumalan armosta täydellinen syntien anteeksiantamus.

Todellinen ja kestävä muutos sekä lähimmäisen rakastaminen ja kunnioittaminen on mahdollista vain uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ilman uskoa Herraan Jeesukseen jokaisen ihmisen sydämessä on enemmän tai vähemmän vääriä, ikäviä sekä vahingollisia vaikutuksia. Ihminen voi tehdä hyviä asioita oikeudenmukaisuuteen perustuvan lainsäädännön ja yhteiskunnan arvojen kautta, mutta ihmisen Luojalla (Raamatun Jumala) on ainoastaan kyky tehdä ihmisestä ihminen, joka kunnioittaa ja rakastaa kaikkia ihmisiä lähimmäisinään. Parhainkin ihmisen luoma järjestelemä jättää jälkeensä aukkoja ja puutteita, jotka voivat saada aikaan enemmän tai vähemmän tuhoa ja vahingollisia asioita. Raamatun Jumala asettama järjestelmä uskon kautta Herraan Jeesukseen johtaa vain hyviin ja oikeanlaisiin ratkaisuihin. Jumala rakastaa Herrassa Jeesuksessa meitä kaikkia ja haluaa pelastaa sinut ja antaa sinulle syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Linkkisuositus: Suunniteltu seksuaalinen ahdistelu

 

Petri Paavola 10.1.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
abdirahimhussein puheenvuoro uusisuomi.fi/ 209666

 

 

 

eXTReMe Tracker