Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kekri - Pyhäinpäivä - Halloween

Kekrin, pyhäinpäivän ja Halloweenin juuret ulottuvat muinaiseen Babyloniaan. Raamatun opetuksen mukaan ihmiskunnan ensimmäinen uskonto syntyi Babyloniaan syntiinlankeemuksen seurauksena. Pahuutta täynnä oleva saatana eksytti ihmiset uskonnon pauloihin, jonka opetuksilla pyritään kumoamaan Raamatun Jumalan opetukset. Asiat esitettiin päinvastoin kuin Raamatussa sekä sielunvihollinen kehitteli kaikenlaisia uskomuksia ja taikamenoja, jonka kautta hän eksytti ihmisiä. Babyloniassa alkanut uskonnollisuus on kulkeutunut kautta historian myös nykypäivään, jonka vaikutus näkyy monissa asioissa, muun muassa tietyissä nykyisin juhlittavissa juhlissa.


Sisällys:
Babylonian uskonto
Kekri
Halloween
Pyhäinpäivä
Henkien palvonta
Raamatun sana

 

Babylonian uskonto

Babylonian uskonnon jumalan temppeli oli seitsenkerroksinen rakennus, jonka viisi alinta kerrosta oli omistettu viidelle kiertotähdelle ja kuudes kerros, eli hopeinen torni oli omistettu kuulle sekä temppelin ylin kerros, kultainen torni oli pyhitetty auringolle. Ylin kerros oli omistettu Marduk jumalalle (epäjumala), josta hän hallitsi maailmaa. Jokaisen Babylonian kuninkaan tuli tässä temppelissä langeta polvilleen epäjumalan kuvan edessä ja kuninkaan tuli ottaa vastaan valtansa epäjumalansa kädestä.

Babylonian Marduk epäjumala (jonka taustalla oli todellisuudessa saatana) julisti hallitsevansa maailmaa temppelistänsä käsin. Babylonian temppelin eri kerrokset paljastavat meille sen minkä kautta saatana pitää valtaansa yllä maailmassa, orjuuttaen ihmisiä synnin kauheuksilla.

Temppelin viisi alinta kerrosta oli omistettu viidelle kiertotähdelle, joka kuvaa tiedettä, eli ihmisviisautta. Kaksi ylintä kerrosta oli pyhitetty uskonnoille, sillä kuudennen kerroksen hopeinen kuu torni kertoo muinaisesta kuunpalvonnasta, joka vallitsi Babyloniassa. Temppelin ylin kerros oli pyhitetty auringolle, jota palvottiin myös jumalana. Monet muinaiset kansat palvoivat auringonjumalia sekä aurinkoa.

Tämän maailman pimeyden ruhtinas piti yllä maailmanvaltaansa Babyloniassa yhdistäen tieteellisen ihmisviisauden ja uskonnot olemaan yhtä. Kun saatana rakentaa lopun aikana antikristillisen uuden maailman järjestyksen (Baabelin tornin), niin hän yhdistää ekumenian ja valheen kautta tieteellisen maailmankuvan ja vääristyneen uskonnon olemaan yhtä ja pitämään yhtä, tunnustaen toinen toisensa totuudeksi, vaikka kyse on valheesta ja eksytyksestä. Babylonian sotaisa luonne on myös mukana kuvioissa, joka huipentuu lopulta maailmanlaajuiseen sotaan, jossa ekumenian ykseydessä mukana olevat tahot sotivat aseellisesti toinen toisiaan vastaan liittolaisten kera.

Babylonian Akitu juhla

Pahuuden vallassa oleva saatana on rakentanut suunnitelmaansa koko ihmiskunnan historian ajan. Babyloniassa vietettiin Arakhsamma-kuun (marraskuu) ensimmäisestä päivästä kahteentoista päivään kestävän akitu-seremonioita, minkä yhteydessä tuotiin esille kohtalo- arpomisjuhlassa ennustuksia tulevan vuoden kuukausille. Akitu-seremoniajuhlassa kunnioitettiin Babylonin uskonnon Marduk ja Anu jumalia (epäjumalia). Juhlassa näyteltiin luomakunnan luominen jumalan (epäjumalan) kunniaksi sekä jumalan ja jumalattaren pyhä avioliitto maan hedelmällisyyden (menestys, hyvinvointi) varmistamiseksi. Akitu juhla oli ohran kylvämisen juhla.

Akitu juhlan kaksitoista päiväisen juhlan tapahtumia tutkimalla saamme ymmärrystä myös kekrin, pyhäinpäivän ja Halloweenin taustoille sekä monille muille asioille mitä maailmassa tapahtuu.

Akitu juhlan ensimmäisestä päivästä kolmanteen päivään Mardukin (epäjumala) temppelin pappi rukoilee Mardukilta anteeksiantoa sekä suojelusta Babylonille pyhälle kaupungille.

Akitu juhlan neljäntenä päivänä oli samat rituaalit kuin edellisinä kolmena päivänä. Neljäntenä päivänä kerrottiin kuinka maailma oli luotu ja kuinka Marduk oli voittanut pahan Tiamatin.

Akitu juhlan viidentenä päivänä tapahtui Babylonin kuninkaan nöyrtyminen ja alistuminen Mardukin edessä. Kuninkaalta otetaan pois kuninkaalliset jalokivet, valtikka ja kruunu, jonka jälkeen hän rukoili Mardukilta anteeksiantoa. Kuninkaalle palautettiin valtansa merkit, sillä hän oli osoittanut alistumista Mardukin edessä kunnioittaen Mardukin valtaa ja voimaa. Akitu juhlan perinteen mukaan viidentenä päivänä pahat jumalat yllättävät Mardukin vangiten hänet. Marduk jää odottamaan poikaansa Nabu jumalaa (epäjumala), joka pelastaa hänet ja palauttaa hänen kunniansa.

Akitu juhlan kuudentena päivänä Nabu saapuu mukanaan urheat jumalat. Kansa suurin joukoin kulkee kuninkaan perässä kohti paikkaa, jossa Marduk on vangittuna. Kansa laulaa hänestä, joka tulee palauttamaan vangitun isän kunnian.

Akitu juhlan seitsemäntenä päivänä Nabu vapauttaa Mardukin. Nabu vapauttaa Mardukin kolmantena päivänä vankeudestaan.

Akitu juhlan kahdeksantena päivänä Babylonin kuningas julistaa kaikkien jumalien olevan alamaisia Mardukille.

Akitu juhlan yhdeksäntenä päivänä juhlitaan Mardukin voittoa lohikäärme Tiamatista.

Akitu juhlan kymmenentenä päivänä Marduk juhlii ylä- ja alamaailman jumalien kanssa. Marduk palaa kaupunkiin juhlimaan avioliittoaan Ishtarin kanssa, jossa taivas ja maa yhtyvät. Ishtar oli sodan ja rakkauden jumalatar, jonka kulttiin kuului "pyhä" prostituutio. Ishtarilla oli monia rakastajattaria.

Akitu juhlan yhdentenätoista päivänä jumalat palaavat Mardukin luokse päättämään Mardukin kansan kohtalosta. Babylonian ihmisten tuli palvella jumalia ja ihmisten onnellisuus riippui siitä palvelivatko he jumalia. Marduk uudistaa liittonsa Babylonin kansan kanssa palaten sen jälkeen taivaaseen.

Akitu juhlan kahdentenatoista päivänä jumalat palaavat Mardukin temppeliin ja Babyloniassa alkaa uudestaan elämä jumalien alaisuudessa.

Yhteenveto Akitu juhlasta

Babylonian marraskuun juhlan tarkoituksena oli, että pahat henkivallat olivat konkreettisesti tekemisissä ja yhteydessä ihmisten kanssa.  Marduk epäjumalan taustalla on saatana ja muut jumalat ovat demoneita ja riivaajahenkiä, jotka ihan oikeasti vaikuttavat maailmassa eksyttäen ihmisiä pois Raamatun Jumalan pelastuksesta. Paha saatana haluaa alistaa ihmiset palvelemaan häntä ja hän on valmis antamaan voimaansa niille ihmisille, jotka antautuvat palvelemaan häntä. Uskonnoissa ja okkultiikassa vaikuttavat yliluonnolliset voimat ovat saatanallista voimaa, jonka kautta saatana eksyttää maan päällä asuvia ihmisiä.

Paha saatana on tekeytynyt jumalaksi ja valon enkeliksi tarkoituksenaan eksyttää ihminen. Pahan saatanan tarkoitus on vääristää Raamatun Jumalan sana sekä muuttaa totuus valheeksi. Raamatun Jumala on ainoa, joka voi antaa syntejä anteeksi, siksi saatana vääristää totuuden ja haluaa, että ihmiset turvautuisivat häneen ja vastaanottaisivat valheellisen syntien anteeksiantamuksen.

Paha saatana vääristää maailman ja ihmisen luomisen tarkoituksenaan eksyttää ihminen uskomaan saatanaan sekä pitämään häntä jumalana.

Pahan saatanan tahto on alistaa ja nöyryyttä ihminen palvelemaan häntä. Raamatun Jumala ei alista, eikä nöyryytä ihmistä, vaan rakastaa ihmisiä ja haluaa vuorovaikutteisen vapaaseen tahtoon perustuvan suhteen. Paha saatana ei kunnioita ihmistä, vaan alistaa ja orjuutta ihmisen monenlaisilla synneillä.

Raamatun Jumala on Kaikkivaltias Isä Jumala, jonka Poika Herra Jeesus on alamainen Isälleen. Paha saatana vääristää Isän ja Pojan suhteen tehden isästä heikon jumalan, jonka poika vapauttaa.

Raamatun Jumala nostaa Poikansa kuolleista kolmantena päivänä. Paha saatana pilkkaa ja vääristelee (muuttaa päinvastaiseksi) asioita opettamalla pojan vapauttavan isän vankeudestaan kolmantena päivänä.

Koko luomakunta on alamainen Raamatun Luoja Jumalalle. Paha saatana vääristää tämän opettamalla, että koko luomakunta on alamainen hänelle.

Raamatun Jumala on voittanut saatanan vallan. Paha saatana vääristää tämän ja opettaa valhetta, että hän on hyvä ja on voittanut pahan vallan. Tällä tavoin hän eksyttää ihmisiä koittaen peittää oman pahuutensa.

Pahan saatanan tahto ja halu on saattaa ihminen kosketuksiin ja tekemisiin riivaajahenkien kanssa, koska siten saatana turmelee ja tuhoaa ihmisen. Siksi saatana on vanginnut ihmisen synnin orjuuteen.

Pahan saatanan tahto on orjuuttaa ihmiset synnin kautta palvelemaan häntä. Paha saatana haluaisi päättää kansojen kohtalosta ja tuhota kansakunnat kaikenlaisilla synneillä. Pahan saatana tahto on, että ihminen elää synnin orjuudessa palvellen saatanaa.

Paha saatana eksyttää ihmiskuntaa käymään sotia ja tappamaan toisiaan. Pahan saatanan tahto on vaikuttaa seksuaalista haureuden hengen syntiä ihmisten sydämissä. Muinaisissa uskonnoissa oli "pyhiä" seksiakteja, jossa opetettiin ihmisten yhdistyvän jumaluuteen seksiaktin kautta. Lopun aikana kaikenlaiset seksisynnit palaavat orjuuttamaan ihmiskuntaa. Kuten Babyloniassa Ishtarin sanottiin harrastavan seksiä monen kanssa, niin riivaajahenget vaikuttavat lopunaikana voimakkaasti seksisyntejä ihmisten sydämissä, jossa he vaihtava alati seksipartneriaan.

Babylonian marraskuun juhla, jossa ihmiset olivat konkreettisesti tekemisissä henkivaltojen kanssa levisi kaikkeen maailmaan. Ihmiskunta on kautta historian ollut tekemisissä riivaajahenkien kanssa, jotkut tietoisesti ja toiset tietämättään. Juhlan tarkoituksena on vahvistaa ja lujittaa kontaktia henkimaailman kanssa.

Alkoholin tai jonkun muun päihteen vaikutuksen alla oleminen juhlassa kuuluu pahan saatanan suunnitelmaan, koska päihteet vievät ihmisen tietoisuuden tilaan, jossa hän on riivaajahenkien manipuloinnin kohteena.

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirjan yhdeksännen luvun jakeessa kaksikymmentäyksi kerrotaan neljästä synnistä, jotka vaikuttavat todella voimakkaasti lopunajan ihmiskunnassa. Velhouksistaan sana on kreikaksi farmakeia, joka tarkoittaa noituus. Farmakeia sanalla on myös muita merkityksiä jotka ovat huumaavien aineiden käyttö sekä niiden jakaminen, myrkyttäminen, epäjumalanpalveluksessa käytettävä noituus sekä farmakeian kielikuvallinen merkitys on epäjumalanpalveluksen petos ja viettelys.

Jumalan sana opettaa, että noituuden kautta ollaan yhteydessä demonihenkiin. Huumaavien aineiden kautta ihminen kykenee avaamaan tietoisuuden taajuudelle, jossa hän saa yhteyden henkimaailmaan, eli yhteyden demonihenkiin:

2 Aik 33:6 Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi Ben-Hinnomin laaksossa, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja velhoutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

Huumeilla ja muilla päihdyttävillä aineilla (alkoholi) voi saada yhteyden henkimaailmaan. Tämän myös todistaa kreikankielen UT:ssa oleva sana farmakeia, jonka eräitä merkityksiä ovat huumaavien aineiden käyttö ja noituus, joka tarkoittaa että huumaavien aineiden kautta kyetään vaikuttamaan ihmisen mieleen, niin että ihminen kykenee olemaan yhteydessä pahojen henkien kanssa.

Babylonian uskonnon leviäminen

Babylonian uskonnon menot ja uskomukset levisivät kaikkeen maailmaan, jonka seurauksena ne myös muuttivat muotoaan, mutta eksyttäjänä toimi yksi ja sama lähde, eli pahuutta täynnä oleva saatana.

Persiassa vietettiin vuodenvaihteessa Naurözia, Ahura-Mazdah-jumalan juhlaa ja päivää, jolloin uskottiin tapahtuneen maailman ja ihmisen luominen. Ihmisen koko kohtalo määrättiin vuodeksi eteenpäin.

Paha saatana on rakentanut vuodenvaihteen juhlan koko ihmiskunnan historian ajan. Tämän tarkoituksena on saattaa koko ihmiskunta palvomaan ja palvelemaan saatanaa ja riivaajahenkiä. Paha saatana on myös rakentanut seurakunnan valhejäljitelmän Rooman katolisen kirkon, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmiskuntaa luulemaan, että katolinen kirkko edustaa Raamatun Jumalan uskoa. Paha saatana on kautta katolisen kirkon historian ujuttanut kirkkoon saatanallisia valheita, samoja valheita hiukan erilaisessa paketissa kuin muissa uskonnoissa, sekä osittain suoranaisia kopioita eri uskontojen opetuksista, joiden nimet ja käsitteet on muutettu kristillisyyden näköiseksi, mutta oppi ja alkuperä on pakanauskonnoista.

Pahan saatanan rakentamien juhlien tarkoituksena on saattaa juhlat näyttämään melkein kuin toistensa kopioilta, koska siten ihmiskunta voi yhdistyä yhdeksi palvelemaan saatanaa päivien lopulla. Paha saatana on rakentanut juhlansa siten, että esimerkiksi katolisen kirkon tietyt historiaan saattamat juhlat sisältävät osia pakanajuhlista. Näin ihmiskunnan on helpompi yhdistyä päivien lopulla palvelemaan saatanaa antikristuksen johdolla. Silloin kun on yhteinen tausta, pohja ja perustus, niin sen päälle on helppo yhdessä rakentaa. Tämän tähden kaikkien uskontojen asiat muistuttavat toinen toisiaan, vaikka niissä on eroja, niin silti yhteinen perusta on löydettävissä. Paha saatana on rakentanut ja vaikuttanut siten, että kaikilla synnin orjuudessa olevilla ihmisillä on tietty sama perusta, jonka varassa he päivien lopulla antikristuksen johdolla tulevat yhdessä palvelemaan hetken aikaa saatanaa.

Ilmestyskirjan kuvaama Babylon tarkoittaa uskontoa ja eksytystä, jota saatana johtaa maan päällä. Kun tutkimme kekrin, pyhäinpäivän ja halloweenin juuria ja taustoja, niin huomaamme niiden juurten olevan Babylonian uskonnossa.

Kekri

Kekri on muinnaissuomalainen sadonkorjuun juhla, jota vietettiin mikkelinpäivän (29.9.) ja nykyisen pyhäinpäivän välisenä aikana. Juhlan tarkka ajankohta määräytyi aina jokaisen vuoden syystoimien mukaan.

Kekri juhlassa vainajia kunnioitettiin uskomalla, että he olivat todellisia ja läsnä olevina mukana juhlassa. Kekri juhlassa oli tiettyjä taikoja ja ennustuksia. Vainajien uskottiin vierailevan kekrin aikaan maan päällä elävien luona. Kekrin aikana oli tapoja ja toimenpiteitä, joiden kautta henkiä koitettiin lepyttää, että he olisivat tuoneet seuraavksi vuodeksi onnen ihmiset elämään.

Kekrin aikaan (marraskuussa) vainajien uskottiin olevan erityisen paljon liikkeellä ihmisten keskuudessa. Kekrinä ja jakoaikana oltiin erityisen tarkkoja, siitä vanha loppuu ja uusi alkaa. Suomalaisessa perinteessä tämä aika oli pyhää aikaa. Seuraavan vuoden ilmoja ja muita tapahtumia ennustettiin muun muassa leivän paistista ja palaneista oksista. Vainajille jätettiin ruokauhreja, tehtiin taikoja ja ennusteltiin tulevaa vuotta. Ruokaa vietiin myös pihapiirin haltijoille, riihi- ja saunatontuille. Ihmiset uskoivat, että hyvät suhteet henkiolentoihin takasivat terveyttä ja hyvän sadon tulevana vuonna.

Kekrin perinteeseen kuului, että ukot olivat kovassa humalassa. Kekrin aikana kaikki tulevaisuuteen liittyvä oli tärkeää. Ihmiset tekivät silloin taikoja. Kekrin aikana tehtiin erilaisia viljelyriittejä.

Kekrin yhtäläisyys Babylonian riittien kanssa

Kekrillä ja Akitu juhlalla on paljon samoja yhtäläisyyksiä. Molemmat olivat sadonkorjuujuhlia, molemmissa lepytettiin henkiolentoja, molemmissa toivottiin onnea ja menestystä tulevalle, henkien lepytys takasi onnen ja menestyksen. 

Kekrin vainajahenget ja henkiolennot eivät olleet mielikuvitusta eikä leikkiä, sillä ne olivat ihan oikeita henkiolentoja, eli samoja riivaajahenkiä, jotka eksyttivät Babylonian kansaa. Babyloniasta alkanut saatanallisen juhlan perinne on kulkeutunut kautta historian eri puolille maailmaa erilaisine nimineen, mutta juhlan alkuperä on sama ja juhlan isäntä on sama, eli saatana riivaajahenkineen. On sanomatta selvää ettei Herran Jeesuksen opetuslapsilla voi olla mitään tekemistä kekri perinteen kanssa.

Halloween

Muinaiset keltit, jotka asuivat Brittein saarten alueella viettivät yli 2000 vuotta sitten sadonkorjuujuhlaa. Keltit päättivät kesän yhteisellä juhlalla, jonka jälkeen he siirtyivät talvikauteen ja uuteen vuoteen. Keltit uskoivat vainajien henkien olevan liikkeellä.

Halloween tulee nimestä all hallow's eve (kaikkien pyhien aatto). Pyhäinmiestenpäivä esiintyi Ranskan kelttiläisillä alueilla jo 700-luvulla. Pyhänmiestenpäivän yhteydessä kestitettiin suvun vainajia. Katolinen kirkko otti juhlasta vaikutteita opettaen vainajien olevan lomalla kiirastulesta marraskuun 2. päivänä, katselemassa entisiä asuinsijojaan.

Germaaniset kansat viettivät 1. päivä marraskuuta pyhäinmiesten päivää (Allerheiligen). Germaanisten kansojen keskuudessa vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan liittyi runsaat vainaja- ja kummitustarinat.

1800-luvulla Halloween ja sen perinne tuli Amerikkaan irlantilaisten ja englantilaisten siirtolaisten mukana. Juhlasta tuli Amerikassa yhteinen kansanjuhla, joka sai myös uusia muotoja. Lapset kiertävät noidiksi ja kummituksiksi pukeutuneena kerjäämässä makeisia.

Halloween tunnetaan myös nimellä Samhain. Samhain on sadonkorjuujuhla, jossa muistellaan kuolleita ja kommunikoidaan kuolleiden kanssa. Samhain on myös iankaikkisen reinkarnaation juhla. Samhain aikaan wiccoilla ja muutamilla pakanauskonnoilla on suuri sapatin aika.

Eurooppalaisen tradition mukaan Samhain yönä vanha jumala kuolee ja jumalatar suree häntä kovasti seuraavat kuusi viikkoa. Kelttiläisen uskomuksen mukaan kaikki kuolleet sielut palaavat isoon elämän kattilaan, kuolema ja henkiin herääminen odottaa jälleensyntymistä.

Halloweenin aika on noitien, noituuden ja wiccojen suosikki vuoden ajanjakso. Hev uskovat että halloween yönä fyysinen ja henkinen todellisuus kohtaavat, jolloin voidaan olla yhteydessä kuolleiden kanssa sekä ennustaa tulevia.

Yhteenveto Halloweenista

Halloween ei ole leikkiä ja mielikuvitusta, vaan aikaa jolloin henkivallat aktivoituvat ja ovat voimakkaassa kontaktissa ihmisten kanssa. Noidat ja okkultiikot kokevat selkeästi yhteyden henkivaltojen kanssa, jotka esittävät kuolleita, mutta he eivät ole kuolleita, vaan riivaajahenkiä, jotka jäljittelevät kuolleita omaisia. Tavallinen kansa pitää Halloweenia leikkinä ja perinteenä, mutta he ovat tietämättään tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa.

Samat henkivallat, jotka eksyttivät Babylonian kansaa marraskuun juhlan kautta, eksyttää ihmisiä Halloween juhlan kautta. Halloween juhlan juuret ja taustat löytyvät Babyloniasta kuten myös Kekri juhlan. Herran Jeesuksen opetuslapsilla ei tulisi olla mitään tekemistä Halloween juhlan kanssa.

Pyhäinpäivä

Nykyinen suomalainen pyhäinpäivä on on yhdistetty kahdesta katolisen kirkon juhlasta, kaikkien pyhien päivä 1. marraskuuta ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä 2. marraskuuta.

Kaikkien pyhien päivää alettiin viettämään 300-luvulla. Juhlan tarkoitus oli viettää ja juhlia marttyyreita sekä kaikkia pyhiä tunnettuja ja tuntemattomia. Paavi Gregor kolmas asetti kaikkien pyhien päivän marraskuun ensimmäiselle päivälle, jota tuli juhlia Rooman hiippakunnassa. Paavi Gregor neljäs asetti kaikkien pyhien päivän marraskuun ensimmäiselle päivälle, jota tuli juhlia kaikkialla kirkossa.

Raamattu ei opeta eikä käske muistelemaan vainajia marraskuun ensimmäisenä päivänä. Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä, joka on täynnä pakanallisia perinteitä. On sanomatta selvää, että valheen isäntä, eli saatana ujutti katoliseen kirkkoon kaikkien pyhien päivän juuri marraskuussa, että myös kristikunta osallistuisi vainajien palvontaan. Kirkossa päivän sanotaan olevan vainajien ja kaikkien pyhien muistopäivä. Kyseessä on kuitenkin saatanallinen eksytys, jossa saatana koittaa totuttaa kristikunnan Babylonian juhlaan, joka muuntautuu erilaisena juhlana ja eri nimillä, mutta tarkoitus on sama, eli olla yhteydessä riivaajahenkien kanssa.

Kun saatanallinen eksytys huipentuu lopunajassa ekumeeniseen eksytykseen, jossa koko ihmiskunta on yhtä paitsi Herran Jeesuksen opetuslapset, niin kaikilla on sama perustus ja pohja. Paha saatana on punonut kokoon  juhlan, jossa hän yhdistää koko maailman palvomaan häntä ja riivaajahenkiä.

Pyhäinpäivä idea ja ajatus on, että kaikki pyhät olisivat yhteydessä toisiinsa niin elävät kuin kuolleet. Raamattu kieltää olemasta yhteydessä vainajahenkiin. On sanomatta selvää, että epäraamatullisen pyhäinpäivän taustalla on saatanan tarkoitus yhdistää ihmiset olemaan yhteydessä riivaajahenkiin. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa tukea epäraamatullisia opetuksia, juhlia ja ajatuksia jne. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, ei kirkon epäraamatullisten perinteiden mukaan.

Pyhäinpäivän katolinen tausta

Katolinen kirkko opettaa kuolleiden ja elävien välillä olevan yhteyden, joka vahvistuu hengellisten rikkauksien keskinäisen vaihdon kautta. Katolinen kirkko opettaa yhteyttä vainajien kanssa, johon sisältyy vainajien muiston kunnioittaminen sekä rukous heidän puolestaan ja kuolleiden rukoukset elävien puolesta. Katolinen kirkko pyrkii yhteyteen kuolleiden kanssa.

Saarnaajan kirjan yhdeksännessä luvussa sanotaan ettei kuolleilla ihmisillä ole kuolemansa jälkeen enää mitään osaa maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä etteivät kuolleet ihmiset voi ottaa yhteyttä eläviin ihmisiin. Riivaajahenget jäljittelevät kuolleita ihmisiä ja ottavat yhteyttä eläviin ihmisiin kuolleen ihmisen valeasussa.

Raamattu kieltää yhteyden vainajien kanssa. Kuolleet ihmiset eivät enää pysty ottamaan yhteyttä elävien maailmaan. Riivaajahenget jäljittelevät ja matkivat kuolleita ihmisiä. Vainajahenget ovat siis riivaajahenkiä. On sanomatta selvää, että katolisen kirkon yhteys kuolleiden kanssa on yhteyttä riivaajahenkiin. Kyseessä ei ole pelkkä vainajien muisteleminen, vaan kuten katolinen kirkko opettaa, niin pyrkimys päästä yhteyteen kuolleiden kanssa.

Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä. Katolisen kirkon kautta saatana koittaa eksyttää ihmisiä luulemaan, että he uskovat Raamattua kun he uskovat kirkkoa, vaikka tosiasiassa he uskovat valhetta ja saatanaa, ei Jumalaa. Pahan saatanan tahto ja halu on saada ihmiset ottamaan yhteyttä riivaajahenkiin. Paha saatana on eksyttänyt katolisen kirkon olemaan yhteydessä riivaajahenkien kanssa taivaan ja maan päällisen seurakunta yhteys opetuksen kautta. Tästä kehkeytyi sitten kirkon pyhäinpäivä, jolloin ollaan avoimesti yhteydessä riivaajahenkiin.

Luterilainen kirkko viettää myös pyhäinpäivää opettaen sen olevan päivä, jossa saadaan muistella vainajia johon seurakunnalla on näkymätön yhteys. Luterilainen kirkko hiihtää samaa eksytyksen latua kuin katolinen kirkko.

Paha saatana eksytti babylonialaiset juhlimaan marraskuussa juhlaa, jossa ihmiset olivat konkreettisesti yhteydessä riivaajahenkiin. Kekrin, halloweenin ja pyhäinpäivän juuret ovat muinaisen Babylonin marraskuun juhlassa, jossa ihmiset ja henkivallat olivat toisiinsa yhteydessä. On täysin selvää, että kirkollisen pyhäinpäivän takana on saatanallinen henkivalta, joka haluaa olla yhteydessä ihmisten kanssa, eksyttääkseen ihmistä koko ajan kauemmas Raamatun totuudesta. Raamattu kieltää yhteyden vainajahenkien kanssa. Kuolleita omaisia saa toki  muistaa, mutta vainajahenkiin ei saa olla yhteydessä, koska kuolleiden henget ovat riivaajahenkiä eivät kuolleita ihmisiä.

Henkien palvonta

Muinaiset juhlat ovat todistus siitä kuinka muinaisessa maailmassa sekä ihan lähihistoriassa ihmiset uskoivat henkimaailmaan. Kyseessä ei ollut pelkkä teoreettinen usko, vaan konkreettinen henkien kohtaaminen, sillä henkivallat tekivät monenlaisia ihmeitä ihmisten elämässä. 1800- ja 1900-luvulla syntyi tieteellinen vallankumous, joka vähäksi aikaa syrjäytti monien ihmisten sydämissä muinaisen maailman henkiin uskomisen. Kuitenkin 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvulla yliluonnollisuus ja henkiin uskominen on palannut taas voimakkaasti ihmisten sydämiin. Tämä on seurausta siitä, koska saatana koittaa uudestaan koota ihmiset yhdeksi palvelemaan häntä, siksi hän aktivoi ihmisiä kaikenlaisilla eksyttävillä voimilla, selvännäkö, ennustaminen, henkiparantaminen jne.

Paha saatana epäonnistui Babyloniassa yrittäessään koota ihmiset yhdeksi palvelemaan häntä. Paha saatana koittaa uudestaan koota ihmiset yhdeksi lopunajassa, ihmiskunnan viimeisten päivien aikana. Paha saatana epäonnistuu uudestaan hankkeessaan ja Herra Jeesus tulee synnin ja kuoleman voittajana takaisin hakemaan omansa.

Babyloniasta alkanut uskonnollinen kultti on levittäytynyt kaikkialle historian saatossa. Druidit juhlivat Samhain juhlaa marraskuun 1. päivänä. Samhain oli kuoleman ja helvetin juhla, joka oli eräs Druidien tärkeimmistä rituaaleista, jossa uhrattiin ihmisuhreja. Druidien uskomuksen mukaan Samhain aikana mystinen verho, joka erotti kuolleet elävistä avautui. He uskoivat vaeltavien henkien vapautuvan Samhain aikana, jolloin henget etsivät itselleen ihmiskehon, johon he menivät asumaan. Druidit pelkäsivät Samhain aikana pahoja henkiä, niin paljon että he pukeutuivat pahoiksi hengiksi toivoen henkien luullen heitä toiseksi hengeksi ja siten jättäen heidät rauhaan.

Druidit valmistivat aterioita ja makupaloja (treat) lepyttääkseen pahoja henkiä juonimasta (trick) tai tekemästä pahoja tekoja. Tästä on tullut halloweenin karkki vai kepponen perinne. Useat historioitsijat sanovat halloweenin alkuperän olevan kelttiläisessä Druidien Samhain juhlasta, jossa juhlittiin kuoleman herraa.

Samhain juhlassa Druidit uhrasivat ihmisuhreina mm. esikoisena syntyneitä. Uhrin veri juotiin ja heidän lihansa syötiin. Uhrit tapettiin ampuen heitä jousilla, kurkut viillettiin auki veren valuessa kattiloihin, joista veri juotiin. Druidit harrastivat haureellista seksiä muiden naisten sekä äitiensä ja siskojensa kanssa.

Muinaisessa Babylonissa lapsia uhrattiin Baalille ja monet samhain ja halloweenin perinteet tulevat Baalin palvonnan rituaaleista. Samhain ja halloween ylistää kuolemaa ja paholaisen palvontaa. Druidien samhain kuoleman juhlassa oli esillä pääkalloja, luurankoja sekä pahojen henkien uskottiin olevan läsnä. Nykyisen halloween juhlan alkuperä voidaan jäljittää kelttiläiseen Druidien samhain juhlaan.

Raamatun sana

Raamatun sanan mukaan on olemassa Kaikkivaltias Raamatun Jumala, joka haluaa pelastaa ihmisen synnin orjuudesta sekä iankaikkisen kadotuksen tuomiosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Samoin on olemassa paha saatana riivaajahenkineen, jotka koittavat kaikin tavoin eksyttää ja tuhota ihmisen iankaikkisesti.

Herra Jeesus kutsuu sinua pelastukseen. Kun tunnustat syntisi Herralle Jeesukselle, teet parannuksen ja uskot Häneen, niin Hän antaa sinulle syntisi anteeksi ja saat iankaikkisen elämän Hänessä.

Linkkisuositukset:
Energiahoitomuotojen todellinen tausta ja juuret
Katolisen kirkon babylonilaiset ja pakanalliset juuret osa 1
Katolisen kirkon babylonialaiset ja pakanalliset juuret osa 2Petri Paavola 30.10.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
festivallover.hubpages.com
catholicism.about.com

publications.theseus.fi
evl.fi

av1611.org/halloween

 

 

 

 

eXTReMe Tracker