Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ketriel Bladin harhaoppi

Sosiaalisen median kautta täällä Suomessakin jaetaan Herran Jeesuksen opetuslapsille tietoa hengellisestä johtajuusvalmennuksesta, jossa Ketriel Blad niminen mies toimii kouluttajana. Ketriel Blad on alunperin ruotsalainen saarnaaja. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin hän on ollut helluntaiseurakunnan saarnaaja ja tehnyt lähetystyötä Espanjassa. Ketriel Blad on myös esiintynyt nimillä Karl Stefan Blad, Stefan Blad, Elkanah Keter ja Sven-Olov. Näyttäisi siltä, että Ketriel on kääntynyt juutalaisuuteen, eikä hän ole alunperin ollut juutalainen. Hän esiintyy messiaanisena juutalaisena. Ketriel Blad on kokenut vainoa ortodoksijuutalaisten taholta, johtuen varmaankin siitä kun hän puhuu ja opettaa Jeshuasta (Jeesus).

Ketriel Blad sanoo opettavansa alkuperäisen apostolisen seurakunnan ennallistamisen oppia, joka perustuu heprean- ja arameankielen alkuperäiseen opetukseen. Kävin tutkimassa Ketriel Bladin järjestön nettisivujen messianictorah.org kautta sitä mitä hän opettaa ja edustaa. Löysin hänen opetuksestaan vakavan harhaopin, joka on väärää evankeliumia, jonka tuon tässä kirjoituksessani esille.

Suomessa on muutamia vilpittömiä Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka ovat vilpittömyydestään huolimatta erehtyneet menemään mukaan tähän Ketriel Bladin toimintaan. Kirjoituksellani en hyökkää ketään vastaan, voimme jokainen erehtyä vaikka olisimme kuinka vilpittömiä tahansa. Kyseessä ei ole myöskään ajojahti ketään vastaan, vaan totuuden esille tuominen, joka paljastaa Ketriel Bladin opetuksen harhaopiksi. Toivon ja rukoilen, että jokainen Herran Jeesuksen vilpitön opetuslapsi kykenisi näkemään Ketriel Bladin harhaopin ja erottautumaan pois hänen toiminnastaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Ketriel Blad opettaa, että Jumala on luonut Jeesuksen
Ketriel Bladin väärä opetus koskien Joh:1:1
Loppusanat 

Ketriel Blad opettaa, että Jumala on luonut Jeesuksen

Kirjoituksessaan Who worships a stone? (Kuka palvoo kiveä?) Ketriel Blad kirjoittaa mm. seuraavasti:

In this way, we could interpret the meaning of the word even – stone – as the heavenly Father's action for the world's redemption through His earthly, created son. ... To mix the heavenly Father with the earthly son, saying that the son is eternally divine or that he is God, sharing His essence is to create a stone – even, אב-בן (Av-Ben) – that becomes an object of idolatry. ... The one who worships the son as he worships the Father is practicing a deceiving kind of idolatry. ... May the Eternal who is good and understands that these things are difficult and that men can be easily deceived, have mercy of those who, believing that the Scriptures teach that a man is God in the flesh, worship him as if he were the Eternal himself. ....

Ketriel uskoo ja opettaa, että Jumala on luonut Jeesuksen. Ketriel sanoo, että jos joku sanoo Pojan (Jeesuksen) olevan Jumala, niin se on epäjumalapalvonnan kohde (epäjumalanpalvelusta). Ketriel sanoo, että se joka palvoo Jeesusta, niin kuin hän palvoo Isää, niin hän harjoittaa tietynlaista epäjumalanpalvelusta. Ketriel ei usko Jumalan tulleen lihaksi (ihmiseksi) Jeesuksessa.

Joh 1:1Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Raamattu opettaa, että Sana (Jeesus) on Jumala ja kuinka Jumalan armosta pelastava usko tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Jeesuksen tunnustaminen Herraksi on sama asia kuin Jeesuksen tunnustaminen Jumalaksi, sillä Herra ja Jumala on sama asia kuin Herra on Jumala ja Jumala on Herra.

Ketriel ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi Jumalaksi. Ketriel ei tunnusta Jeesuksen olevan Herra (Jumala), joka on pelastuksen ehto ja edellytys. Kun Ketriel sanoo Jeesuksen olevan luotu, Jumalan luomistyö, niin hän opettaa harhaoppia ja pilkkaa Jeesuksen Jumaluutta.

Ketriel Bladin väärä opetus koskien Joh:1:1

Kirjoituksessaan Is the Trinity Doctrine Biblical? Ja sen 9:ssä luvussa Ketriel Blad sanoo mm. näin:

It is crucial that we understand that John 1:1 is not speaking of the Word as Elohim the being, but as Elohim the function. That is why it says that the Word was with Elohim and Elohim was the Word. Notice the difference between the Greek and the Aramaic texts. In the Greek text it says that the Word was “Theos” (without the definite article, i.e. the Word was given the delegated position of serving as Elohim as we mentioned in a previous chapter). However, in the Aramaic it says that Eloah was the Word. In the Greek text it emphasizes that the Word held the position of “God” (Elohim). The Aramaic on the other hand does not say that the Word was Eloah, but that Eloah was the Word.

Ketriel Blad yrittää kumota Joh 1:1 opetuksen ettei se opettaisi Jeesuksen Jumaluutta. Joh 1:1 opettaa tietenkin Jeesuksen Jumaluudesta, koska Jeesus on Jumala Raamatun opetuksen mukaan. Ketriel sanoo, että arameankielen UT ei sano Sana oli Jumala, vaan että Jumala oli Sana. Ketrielin mukaan kreikankielen teksti korostaa, että sanalla on Jumalan asema. Ketrielin mukaan on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että Joh 1:1:ssä ei puhuta Sanasta Jumalana, joka on olento, vaan Jumalana, joka toimii. Tämä on sitten eräs Ketriel peruste sille ettei Jeesus olisi Jumala.

Joh 1:1Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

John 1:1 - IN the beginning was the Word, [Meltho.] and the Word himself was with Aloha, and Aloha was the Word himself. Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

Raamattu sanoo todella, että Sana (Jeesus) oli Jumala. Arameankielestä englantiin käännetty Etheridge's teksti sanoo, että Jumala oli itse Sana, joka tarkoittaa sitä, että Jumala, Sana (Jeesus) on itse Jumala.

Ketriel sanoo ettei Joh 1:1 kreikankielessä ole määreistä artikkelia Jumala sanassa kohdassa missä sanotaan Sana oli Jumala. Jehovan todistajat käyttävät samaa määreisen artikkelin puuttumista Joh:1:1ssa todisteena sille ettei Jeesus olisi Jumala.

Jehovan todistajien perustelu Joh 1:1:ssä on tämä: määrätty artikkeli ho esiintyy ensimmäisen Jumala sanan edessä, mutta ei esiinnykään enää toisen Jumala sanan edessä. Ja sen tähden Jehovan todistajat opettavat ettei tässä oleva sana ole Jumala, vaan eräs pieni tai alempi jumala, joka on luotu.

Voiko jälkimmäinen Jumala-sana tarkoittaa Jumalaa, kun siinä ei ole määrättyä artikkelia edessä? Theos sanassa ei UT käytä aina artikkelia edessä, vaikka se puhuukin Jumalasta.

Esimerkkejä tällaisista Raamatun paikoista löytyy esim. Luuk 20: 36:38, Room 9:5, Room 1:1, Room 1:7, Room 1:17, Room 1:18, Room 1:21, Room 2:17, Room 3:18, Room 3:21-22, Room 4:2, ja Fil 2:6.

Room 1:21:ssä on kaksi kertaa samassa jakeessa Jumala sana, ensimmäinen Jumala sana on artikkelin kanssa mutta jälkimmäisessä Jumala sanassa ei ole artikkelia.

Room 1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt,

Tuo artikkelin puuttuminen tässä jakeessa merkitsisi Jehovan todistajien opin mukaan sellaista järjettömyyttä, ettei Jumala olekaan Jumala, vaikka Room 1:21 kohdassa molemmat sanat tarkoittavat Raamatun Jumalaa myös ilman artikkelia oleva Jumala sana.

Kreikan kielessä Theos-sana ilman artikkelia ei tarkoita, että kysymyksessä olisi jokin alempi jumala tai ettei ole kyse ollenkaan Jumalasta. Artikkelittomuus johtuu vain siitä, että lauseessa ei korosteta Jumala sanaa. Useimmiten sana esiintyy artikkelin kanssa, jolloin sanaa erityisesti korostetaan. Joh 1:1:ssa viimeinen Jumala sana on lauseopillisesti predikatiivi eikä subjekti, jolloin on luonnollista, että sana on ilman artikkelia. Sellaisenakin se tarkoittaa Jumalaa, niin kuin Room 1:21 kohdassa.

Ketriel Bladin oppi Jeesuksesta on paha harhaoppi, koska hän ei usko Jeesuksen olevan Jumala.

Loppusanat

Ketriel Bladin opetuksissa on myös muitakin vääristymiä ja vääriä oppeja kuin mitä olen tässä kirjoituksessa tuonut esille. Ketriel painottaa vanhan testamentin lakia, opettaa ortodoksijuutalaisuuden oppeja mm. Talmudia sekä Targumia.

Targum on Raamattua (VT) tulkitseva ja selittävä teos, ei suoraan käännetty alkuteksteistä. Targum ei ole Raamatun alkuteksti, vaan Raamatun selitysteos, jossa se monessa kohtaa opettaa vastoin Jumalan sanaa. Targum ei saa olla Herraan Jeesukseen uskovan auktoriteetti, vaan hepreankielen VT sekä kreikankielen UT ja niistä käännetyt luotettavat Raamatunkäännökset. Targumin "todistuksella" ei ole minkäänlaista painoarvoa Jumalan sanan opettamisessa, koska se vääristelee pahasti Raamatun alkutekstin opetuksia.

Ketriel Blad tuo esiin "juutalaisuuttaan" ja heprean- ja arameankielen alkutekstejä sekä seurakunnan ennallistamista alkuseurakunnan tilaan. Jos ei tutki tarkasti mitä Ketriel Blad ihan oikeasti opettaa, niin hepreankieleen ja arameankieleen vetoaminen ja messiaanisen juutalaisuuden esille tuominen saattaa houkutella monia Israelin ystäviä sekä sellaisia uskovia, jotka näkevät kristikunnan syvän luopumuksen Jumalan sanan totuudesta. Ketriel Bladin edustama oppi ei ole kuitenkaan alkuseurakunnan uskon mukaista uskoa, ei Raamatun todellista uskoa, vaan sekoitus ortodoksijuutalaisuutta ja vääristynyttä uskoa Raamatun Jeesukseen.

Ketriel Blad uskoo Jeesuksen sovittaneen syntimme verensä kautta, mutta siinä on iso ongelma, kun hän ei tunnusta Jeesuksen Jumaluutta, joka on Raamatun opetuksen mukaan pelastuksen ehto. Toivon ja rukoilen, että Ketriel Bladiin opetuksen alaisuuteen ajautuneet Herran Jeesuksen opetuslapset hylkäisivät hänen opetuksensa, koska ne eivät edusta kokonaisuudessaan Raamatun sanan totuuden opetusta ja voivat johdattaa uskovan riisumaan Jeesukselta pois Hänen Jumaluutensa, joka on kuitenkin pelastuksen ehto. Opillinen erehdys on eri asia kuin se ettei usko sen mukaan mitä Raamattu opettaa pelastavasta uskosta.

Haluan vielä lopuksi sanoa etten ole tuomitsemassa ketään (Jumala tuomitsee ei ihminen) kadotukseen, vaan olen kirjoittanut ja tuonut esille Jumalan sanan opetuksen mukaan kuinka pelastavan uskon ehdoksi Jumala on itse asettanut, että meidän tulee uskoa Jeesus Herraksi (Jumalaksi). Jos vielä jotakin sellaista ilmenee, että Ketrielin opetuksia täytyisi tarkastella vieläkin enemmän, niin aion tehdä niin jos siihen ilmenee tarvetta.


Linkki:
kotipetripaavola.com/ Ketriel Bladin harhaoppi osa 2

 

 

Petri Paavola 5.3.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
messianictorah.org/ tricha-1
messianictorah.org/en/en

messianictorah.org/ en/manna_en/45-2en
messianictorah.org/ en/pdf/Chapter9


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker