Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ketriel Bladin harhaoppi osa 2

Kirjoitin aikaisemmin Ketriel Bladin hengellisestä johtajuuskoulutuksesta, johon on osallistunut Herran Jeesuksen opetuslapsia täältä Suomestakin. Kirjoitin aikaisemmin kuinka Ketriel Blad opettaa Jumalan luoneen Jeesuksen ja ettei Jeesus ole Jumala, jotka ovat vakavia harhaoppeja. Tässä toisessa osassa tuon esille lisää vakavia ongelmia Ketriel Bladin opetuksesta.

Syy miksi kirjoitan tästä on se, että Ketriel Blad vetoaa heprean- ja arameankielen teksteihin ja siten pyrkii kumoamaan opetuksen Jeesuksen Jumaluudesta, joka kuitenkin tulee esille myös hepreankielen alkutekstin kautta. Ketriel Blad on sekoittanut omaan oppiinsa judaismia sekä oman väärän oppinsa Jeesuksesta. Ketriel Blad pyrkii vetoamaan uskoviin messiaanisena juutalaisena (hän on alunperin kääntynyt juutalaisuuteen, eikä ole alkuperältään juutalainen) sekä heprean- ja arameankielen asiantuntijana. Kun olen tutkinut Ketriel Bladin oppeja ja käsityksiä niin ne perustuvat judaismin ja ortodoksijuutalaisuuden opetuksiin, jotka eivät tunnusta Jeesusta Messiaaksi ja Jumalaksi.

Toki Ketriel Blad tunnustaa Jeesuksen olevan Messias, mutta ei Jumala. Koen, että on todella tärkeätä tuoda esille Jumalan sanan ilmoituksesta mikä on totuus, että mahdollisimman moni vilpitön Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi välttää sen karikon, mitä Ketriel Blad heille tarjoaa. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole hyökätä Ketriel Bladia eikä ketään vastaan, vaan tuoda esille ettei hänen oppinsa Jeesuksesta perustu Raamatun sanan totuuteen. Sinä, joka sanot, että miksi Ketriel Bladin opetuksista piti tehdä vielä uusi kirjoitus, jos rakastat totuutta ja luet koko kirjoitukseni, niin ymmärrät miksi tämän toisen osan kirjoittaminen oli tärkeää. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Ketriel Bladin väärä opetus Jeesuksesta
Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi 

Ketriel Bladin väärä opetus Jeesuksesta

Ketriel Blad kirjoittaa Is the Trinity Doctrine Biblical kirjoituksen 8:ssa luvussa mm. seuraavasti:

In this chapter we have talked about how the Scriptures and other Jewish texts unanimously testify to the preexistence of the Messiah before the creation of the world, which would mean that he existed eternally before time began. The Messiah was within the Father since eternity. However, to begin with he was not a conscious being but a thought, a project, through which the Eternal created everything. The Messiah is the master plan for all of creation and the Eternal created everything with him in mind and for his sake. The Messiah was not the
Creator but rather the means by which the Eternal created everything, invisible as well as visible. The Word, the Torah, developed from being a thought into an expressed word through which all things came into existence and are upheld. Later, the Word was sent in Writing and finally it became a living being in the man Yeshua. This man was anointed to be the Messiah he was created to be. When he had passed all his tests and been obedient unto death, he was raised up, made divine, and clothed in the immortality and glory that had been reserved for him from eternity, since before time began. As a man made divine, he has been placed to rule over all creation for everything was created to be placed under his feet. When he has finally ruled as the Eternal’s representative until all enemies are laid under his feet, he will place all of creation under the Eternal’s lordship so that all can be completely filled with the fullness of Elohim in absolute harmony with the original purpose of creation.

Ketriel Blad vetoaa Raamattuun ja juutalaisten tekstien yksimieliseen todistukseen Messiaan ennalta olemassa olemisesta ennen maailman luomista, tarkoittaen Messiaan olleen olemassa ikuisesti, ollen Isässä iankaikkisuudesta lähtien. Ketriel opettaa ettei Messias kuitenkaan ollut aluksi tietoinen olento, vaan ajatus ja projekti, jonka kautta Iankaikkinen (Isä) loi kaiken.

Ketriel ei usko siihen mitä Raamattu opettaa. Ketrielin opetus on harhaanjohtavaa ja kavalaa siinä kun hän sanoo Messiaan olleen iankaikkisesti olemassa. Tästä voi luulla Ketrielin uskovan Jeesuksen olevan iankaikkinen, mutta Ketriel kumoaa sen sanomalla, ettei Messias ollut aluksi tietoinen olento, vaan ajatus. Tämän lausunnon kautta Ketriel ei usko Jeesuksen olevan iankaikkinen aina olemassa ollut Jumala.

Hebr 9:14 ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν υμων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι Bysantin teksti

Hebr 9:14 therefore, how much more abundantly will The Blood of Meshikha {The Anointed One}, Who through The Rukha {The Spirit} of Eternity, offered His Soul without blemish unto Alaha {God}, cleanse your conscience from dead works, to serve The Living Alaha {God}? Muinainen itäinen arameankielen UT:n teksti

Hebr 9:14 ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܪܘܚܐ ܕܠܥܠܡ ܢܦܫܗ ܩܪܒ ܕܠܐ ܡܘܡ ܠܐܠܗܐ ܢܕܟܐ ܬܐܪܬܢ ܡܢ ܥܒܕܐ ܡܝܬܐ ܕܢܫܡܫ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ   Muinainen itäinen arameankielen UT:n teksti

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Raamatun sana heprealaiskirjeen 9:n luvun 14:ssa jakeessa sanoo niin aramean- kuin kreikankielellä, että Kristus (Messias) iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Hebr 9:14 tarkoittaa sitä, että Messias Kristus Jeesus on iankaikkinen Henki, jollaisena Hän uhrasi itsensä Jumalalle (Isälle). Iankaikkinen Henki tarkoittaa Jumalaa, koska Jumala on iankaikkinen Henki, aina olemassa ollut Henki.

Ketriel Blad opettaa, että Jeesus voideltiin Messiaaksi, joksi Hänet oli luotu. Tämäkin on väärä opetus.

Miika 5:2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Micah 5:2 (5:1) But thou, Beit-lechem Ephratah, though thou be little among the Alphei Yehudah (Thousands of Yehudah), yet out of thee shall He [Moshiach] come forth unto Me [Hashem] that is to be Moshel Yisroel; whose goings forth (i.e. origins) have been mikedem, (from everlasting; see Chabakuk 1:12), mimei olam (from the days of eternity). Orthodox Jewish Bible (OJB)

Micah 5:1 But you, Bethlehem Ephrathah[a]— least among the clans of Judah— from you will come out to Me One to be ruler in Israel, One whose goings forth are from of old, from days of eternity. Tree of Life (TLV) Translation of the Bible - The Messianic Jewish Family Bible Society

Miika 5:2 (5:1) Raamatun kohta kertoo Messiaasta (Jeesuksesta), ja hepreankielen valossa Messiaan alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisuudessa, koska Hän on iankaikkinen Henki (Jumala).

Ketriel Blad opettaa samassa 8:ssa luvussa seuraavasti:

 
 
Art thou not mikedem (from everlasting, [T.N. Also said of Moshiach, indicating Moshiach’s...

Great problems arise when one tries to claim a Messiah who is Elohim in the flesh. First of all it contradicts the clear passages in the Tanach which determine that Elohim is not a man, and secondly it puts words in Yeshua’s mouth which he never spoke of himself thus making him into a false witness.

Ketriel Blad opettaa sen olevan suuri ongelma, jos joku väittää Messiaan olevan Jumala lihassa. Ketrielin mukaan tämä on ristiriidassa Tanakhin (Raamatun) kanssa, joka sanoo ettei Jumala ole ihminen. Ketrielin mukaan tällainen opetus laittaa Jeesuksen suuhun sanoja, mitä Hän ei ole koskaan sanonut ja siten teemme Jeesuksesta väärän todistajan.

Katsotaan mitä Jeesus sanoo Raamatussa.

Jochanan 20:28 In reply, T’oma said to Rebbe, Melech HaMoshiach, Adoni and Elohai! Orthodox Jewish Bible (OJB)

John 20:28 And Thauma {Thomas} answered and said unto Him, “Mari waAlahi {My Lord and My God}!” Muinainen itäinen arameankielen UT:n teksti

John 20:28 ܘܥܢܐ ܬܐܘܡܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ Muinainen itäinen arameankielen UT:n teksti

Joh 20:
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Zec 13:9 And I will bring the onethird through the eish, and will refine them as kesef is refined, and will test them as zahav is tested; they shall call biShmi (on My Name), and I will hear them; I will say, This is My people; and they shall say, Hashem (יהוה‎ - Jhvh) is Elohai (אלהים‎ - Elohim). Orthodox Jewish Bible (OJB)

Tuomas sanoi Jeesuksen olevan Herra ja Jumala. Jos Jeesus ei olisi Herra ja Jumala, niin Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella Tuomasta tai sanoa, että Tuomas sanoi väärin. Jeesus vastasi Tuomakselle sanoen; sentähden, että minut näin sinä uskot. Tuomas uskoi Jeesuksen nousseen kuolleista sekä uskoi Jeesuksen olevan Herra ja Jumala. Tällä tavalla Jeesuksen oman todistuksen mukaan Hän on Herra ja Jumala.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Romans 10:9 For if you confess with your mouth that Yeshua is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tree of Life (TLV) Translation of the Bible The Messianic Jewish Family Bible Society

Raamatun opetuksen mukaan pelastavan uskon edellytys on uskoa Jeesus Herraksi (Jumalaksi), ja että Isä on nostanut Jeesuksen kuolleista. Ketriel Bladin oppi ei edusta Raamatun uskoa Herraan Jeesukseen.

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi

Ketriel Blad sanoo Is the Trinity Doctrine Biblical kirjoituksen 4:ssa luvussa, että 1 Moos 1:26:ssa, 1 Moos 3:22:ssa ja 1 Moos 11:6,7:ssa Jumala puhui monikossa enkeleille, jotka ympäröivät Hänen valtaistuintaan. Tällä väitteellä Ketriel Blad yrittää kumota Jeesuksen Jumaluuden.

Ketriel Blad sanoo, että Targum Eretz Israel kääntää nämä jakeet seuraavasti (jotka puhuvat Jumalasta me muodossa, monikossa):

Genesis 1:26: The Lord said to the angels who ministered before Him, who had been created in the second day of the creation of the world, Let us make man in Our image.

Genesis 3:22: The Lord God said to the angels who ministered before Him, Behold, Adam is sole [yechidai—unicus, unigenitus] on the earth, as I am sole in the heavens above.

Genesis 11:7: The Lord said to the seventy angels which stand before Him, Come,
we will descend . . .

Targum on Raamattua (VT) tulkitseva ja selittävä teos, ei suoraan käännetty alkuteksteistä. Targum on selittävä VT:n teos, joka juutalaisen ortodoksisuuden oppien mukaisesti laittaa 1 Moos 1:26:teen, 1 Moos 3:22:teen ja 1 Moos 11:6,7:teen sanat enkeli, vaikka näissä jakeissa ei ole alkutekstissä enkeli sanoja. Kun vertaat yläpuolella olevaa Targumin tekstiä alapuolella olevaan ortodoksijuutalaiseen Raamatun alkutekstiin, jossa on hepreankielen teksti ja englanninkielen käännös, niin huomaat ettei hepreankielen Raamatun alkutekstissä ole ollenkaan sanoja enkeli 1 Moos 1:26:ssa, 1 Moos 3:22:ssa ja 1 Moos 11:6,7:ssa Raamatun kohdissa:

Gen 1:26 And Hashem said, “Let us make man in our image, after our likeness. They shall rule the fish of the sea, the birds of the sky, the cattle, the whole earth, and all the creeping things that creep on earth.”

כווַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃

The Israel Bible

Gen 3:22 And Hashem said, “Now that the man has become like one of us, knowing good and bad, what if he should stretch out his hand and take also from the tree of life and eat, and live forever!”

כבוַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֱלֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן־יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם׃

The Israel Bible

Gen 11:7 Let us, then, go down and confound their speech there, so that they shall not understand one another's speech.”

זהָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ׃

The Israel Bible

Raamatun hepreankielen alkuteksti puhuu Jumalasta monikossa 1 Moos 1:26:ssa, 1 Moos 3:22:ssa ja 1 Moos 11:6,7:ssa kohdissa, koska näissä kohdissa Isä ja Jeesus keskustelevat.

Psa 114:7 Vapise, maa, Herran kasvojen (פנים‎ - panim) edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen (פנים‎ - panim) edessä,

Psalm 114:7 Tremble, thou earth, at the presence (פנים‎ - panim) of Hashem, at the presence (פנים‎ - panim) of Elohei Ya’akov; Orthodox Jewish Bible - OJB

Hepreankielen sana panim tarkoittaa kasvot, läsnäolo ja persoona. Raamatun Jumala on täydellinen Persoona, iankaikkinen Henki. Raamatun opetuksen mukaan Jumala on yksi, josta voimme nähdä eri Persoonien kolmiyhteisyyden Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi (אחד‎- echad).

Deut 6:4
Shema Yisroel Adonoi Eloheinu Adonoi Echad. Orthodox Jewish Bible

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi (אחד‎- echad) lihaksi.

Gen 2:24 Therefore shall an ish leave his av and his em, and shall cleave unto his isha: and they shall be basar echad. Orthodox Jewish Bible - OJB

Matt 19:
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Matt 19:6 So they are no longer shnayim (two) but basar echad (one flesh). Therefore, whatever Hashem joined together, let no man divide asunder. Orthodox Jewish Bible - OJB

Herra Jumala on yksi (אחד‎- echad) Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Samoin mies ja vaimo eivät ole kaksi, vaan yksi  (אחד‎- echad) liha. Jumala ei ole kolme, vaan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Raamattu ei sano Jumalan luoneen ihmistä Jumalan ja enkelin kuvaksi ja kaltaiseksi, vaan Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Jos Jumala olisi luonut ihmisen Jumalan ja enkelin kuvaksi, niin se olisi kirjoitettu Raamattuun, mutta Raamatussa ei sanota sillä tavalla, vaan että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi, Jumalan kuvaksi.

Targumin tekstillä ei ole minkäänlaista Jumalan sanan arvovaltaa, koska se vääristelee Jumalan sanan totuutta. Ketriel Blad yrittää Targumin tekstin kautta eksyttää Herran Jeesuksen opetuslapsia pois Jumalan sanan totuudesta. Ketriel Blad osaa varmastikin hepreankieltä, mutta myös Israelissa asuvat ortodoksijuutalaisetkin osaavat täydellistä hepreankieltä, mutta he eivät kuitenkaan tunnusta Jeesusta Messiaaksi ja Jumalaksi.

Loistava ja hyvä hepreankielen taito ei ole aina sama asia kuin ymmärtää se mikä on Raamatun sanan totuus. Kaikkein tärkeintä on koko sydämestään rakastaa Messias Jeesusta ja uskoa Messias Jeesukseen Jumalan sanan totuudessa ja tämän voi tehdä millä tahansa kielellä mikä on ihmisen äidinkieli.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
...
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu sanoo, että Sana (Jeesus) on Jumala ja se, joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi (myös lihaan tulleeksi Jumalaksi), niin hän on antikristuksesta. Koska Jumala tuli lihaksi, ihmiseksi Messias Jeesuksessa, niin sellainen, joka väittää ettei Jeesus ole lihaksi tullut Jumala on antikristuksen Hengestä.

Ketriel Bladin toiminnassa mukana olevat uskovat puhuvat seurakunnan ennalleen asettamisesta liittäen sen Ketriel Bladin toimintaan. On varmaa, että Jumala on ennallistamassa seurakuntansa takaisin Raamatun opettamaan seurakuntamalliin (alkuseurakunnan) sekä ennallistaa meidät uskomaan Jumalan sanan totuuteen ei ihmisten perinteisiin. Sekin on varmaa ettei Jumala ole mukana sellaisessa "ennallistamisen työssä", jossa pyritään kumoamaan Jeesuksen Jumaluus.

Ketriel Blad vetoaa paljossa hepreankielen alkuteksteihin, mutta alkutekstiin vetoaminen on turhaa, jos ei halua uskoa ymmärtää selkeätä Raamatun sanomaa, että Jeesus on Herra ja Jumala. En tuomitse ketään, koska Jumalalla on tuomiovalta koskien ihmisen pelastumista. Raamatun sanan totuuden valossa Ketriel Bladin oppi ja opetus on vakava harhaoppi, koska hän ei usko Jeesuksen olevan Jumala, eikä Jumalan tulleen ihmiseksi Messias Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että pelastumme Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden, kun uskomme Jeesuksen olevan Herra (Jumala).
 

Linkki:
kotipetripaavola.com/ Ketriel Bladin harhaoppi

 

 

Petri Paavola 7.3.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
messianictorah.org /en/pdf/ Chapter8
holyaramaicscripturesweebly.com/ heb-9

holyaramaicscriptures.weebly.com/ joh-20
messianictorah.org/ en/pdf/ Chapter4

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker