Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kingdom-Dominion harhaoppi

 

Meidän tulisi uskovina keskittyä Jeesukseen Kristukseen sekä kasvaa ja juurtua Häneen. Kristus keskeisyys paljastaa myös pimeyden eksyttävät teot ja aikomukset. Sen tähden tuon esille erään harhaopin.

 

Kingdom-Dominion


Amerikan mantereella vaikuttaa harhaoppi nimeltä Kingdom-Dominion (restoration theology), joka on myös rantautumassa ja rantautunut Suomen Siioniin. Tämän opin keskeisin harha on siinä, että se opettaa koko maailman tulevan kuuliaisiksi Jumalalle, että Jeesus voisi tulla maan päälle. Kingdom-Dominion harhaopin pääharha poikii ison liudan muita harhoja. Kingdom-Dominion harhaoppi on moninainen oppirypäs, jossa on monenlaisia eri variaatioita. Tuon muutamia harhautumia esille:

- He sanovat, että VT:n lupaukset Israelille eivät ole voimassa, sillä kirkko (seurakunta) on korvannut Israelin.

- He eivät usko seurakunnan olevan lopun ajan ahdistuksissa, eivätkä he odota Herran takaisintuloa, ennen kuin koko maailma on uskossa Jumalaan.

- He sijoittavat suuren ahdistuksen, antikristuksen ja luopumuksen historiaan eikä lopun aikaan; tai joillekin suuri ahdistus, antikristus ja luopumus ovat symbolisia kielikuvia, mutta eivät tosiasioita.

- He uskovat uskonnolliseen yhteyteen, jossa he ovat valmiit tekemään työtä koko maailman voittamiseksi kaikkien kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa.

- jne ........

 

The Latter Rain Movement

Kingdom-Dominion harhaoppi ei ole mikään uusi harha, vaan vanha harhaoppi, joka vaikutti jo Latter Rain liikkeessä sekä osittain Toronto uudistuksessa. The Latter Rain liike opetti ettei tule ylöstempausta, ei antikristusta, ei suurta ahdistusta; seurakunta voittaa maailman ja valloittaa sen uskollaan, jolloin koko maailma tulee uskoon ja vasta sen jälkeen kun koko maailma on uskossa voi Jeesus tulla. Toronto uudistuksen piirissä oli myös saarnaajia, jotka opettivat Kingdom-Dominion harhaoppia. Kingdom-Dominion harhaoppiin liittyy myös profeetallisten palvelutehtävien vääristäminen, joiden avulla he luulevat saavuttavansa päämääränsä. Profeetat ja johtajat saavat suuren vastuun ja heitä tulee uskoa ja kuunnella näin he opettavat.

The Latter Rain liike opetti myös Kingdom-Dominion oppia. The Latter Rain opin vaikuttajia olivat muun muassa
Franklin Hall, William Branham, George Warnock, John Robert Stevens. The Latter Rain oppeja opettaa ja kannattaa nykyään myös muun muassa Rick Joyner, C. Peter Wagner, Paul Cain, Cindy Jacobs ja Bill Hamon.

 

Kingdom Dominion ja antikristuksen tulemus

Kun tutkii tarkasti Kingdom-Dominion oppia, niin huomaa kuinka itse asiassa se valmistaa antikristuksen tuloa maanpäälle. Kingdom-Dominion oppi polkee maahan kaikki tärkeät lopun ajan opetukset, sillä Kingdom-Dominion kumoaa ensinnäkin Raamatullisen Jeesuksen tulemisen järjestyksen, opettaa harhaa koko maailman pelastuksesta. Tämä sopii antikristukselle, sillä hän saa hetkeksi koko maailman lukuun ottamatta Jeesuksen opetuslapsia uskomaan, että hän on messias ja että koko maailma on nyt uskossa ja pelastettu. Kingdom-Dominion torjuu Raamatullisen opetuksen luopumuksesta. Näin luopuneita johdetaan harhaan, jossa heille uskotellaan ettei ole olemassa koko luopumusta, he eivät usko antikristukseen tai sijoittavat hänet johonkin historiaan ei lopun aikaan. Ja paljon muuta harhaoppia he opettavat.

Kingdom-Dominion opin piirissä on myös suuren herätyksen odottamista, mutta se onkin se herätys minkä antikristus antaa koko maailmalle, sillä Raamatun mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta kylläkin lopun ajalla vähäksi aikaa antikristukseen. Toki uskovina meidän tulee rukoilla ja tehdä työtä Jumalan armosta herätyksen eteen, eli sielujen pelastuksen, mutta emme saa uskoa vastoin sanaa koko maailman pelastuvan. Lopun ajan eksytyksen monet palapelit loksahtelevat kohdilleen, myös tämä Kingdom-Dominion opin kautta tapahtuva uskovien eksyttäminen, jonka kautta heidät johdatetaan suoraan antikristuksen syliin.

Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä, vaan Jumalan armosta pysyä Kristuksessa ja Hän johdattaa meidät kotiin, kun Hänessä pysymme.

 

 

Armolahjojen kautta korostetaan väärää sanomaa

Kingdom-Dominion oppi painottaa armolahjoja joiden kautta he tukevat pyrkimyksiään ja harhojaan. Armolahjojen väärinkäyttö ei saa kuitenkaan johdattaa uskovia torjumaan armolahjoja, vaan ainoastaan torjua niiden väärän käytön, mutta pyrkiä tukemaan niiden oikeata käyttöä. Kingdom-Dominion oppiin kuuluu myös hyvin voimakas profeetallisen palvelutehtävän opettaminen sekä armolahjojen toiminta sekä suuren herätyksen odottaminen (heille koko maailman pelastuminen).

Pahoin pelkään että esim. Suomessa "karismaattisen herätyksen" kokeneet uskovat Toronto uudistuksen aikana imppasivat väärien henkien ilmenemismuotojen lisäksi joitakin opinkappaleita, jotka itse asiassa kuuluvat Kingdom-Dominion oppiin. Pahoin pelkään, että Toronto uudistuksen kautta monet (ei kaikki) imppasivat henkeä, joka valmistelee antikristuksen tuloa maailmaa.

Profeetalliset palvelutehtävät kuuluvat seurakuntaelämään, mutta ei muita hallitsemaan, vaan rakentamaan. Kingdom-Dominion oppi painottaa profeettojen ja johtajien tärkeyttä sekä kuinka meidän tulee uskoa heitä ja olla heille kuuliaisia.  Muistuu mieleeni Toronto uudistuksen opettajat, jotka kielsivät arvostelun sekä pelottelivat arvostelijoita. Raamattu opettaa kuitenkin, että kaiken mikä tapahtuu seurakunnassa tulee kestää koettelu sekä kaiken tulee olla koeteltavissa. Seurakunnan johtajista on opetusta, että heitä tulee kunnioittaa, mutta he eivät ole sellaisessa asemassa, jossa he ovat arvostelun ja koettelemisen ulkopuolella.

Kingdom-Dominion oppi perustuu paljolti ilmestyksiin ja "hengen" sanomiin, joilla kontrolloidaan ja hallitaan seurakuntaa sekä saadaan heitä tekemään työtä Kingdom-Dominion opin päämäärien hyväksi.

Terveeseen seurakuntaelämään kuuluu ilmestykset sekä myös sanomat Herralta, mutta ne eivät koskaan korota tai pönkitä ilmestyksen tai sanoman tuojaa, vaan kirkastavat Kristusta sekä Jumalaa ja rakentavat seurakuntaa.


Ekumenia ja yksi maailman uskonto

Kingdom-Dominion teologia sopii myös yhteen ekumenian kautta sillä Kingdom-Dominion opin kannattajat tekevät yhteistyötä kaikkien kirkkojen ja herätysliikkeiden kanssa saavuttaakseen päämääränsä. Uskon että Kingdom-Dominion teologia ja sen liikkeen saarnamiehet yhtyvät yhdeksi myös kaiken sellaisen kanssa, jotka haluavat saada aikaan yhden maailmanhallituksen ja uskonnon.

Yhdenkään Jeesuksen opetuslapsen ei tarvitse hätääntyä eikä pelästyä, sillä Jeesus ei salli niiden eksyvän, jotka Häntä rakastavat.

 

Kingdom-Dominion opin muita harhoja

 

Kingdom-Dominion oppi pitää sisällään myös seuraavia harhoja:

 

- Seurakunta evankelioi maailmaa kunnes valtakunta (Jumalan) laajenee ja lopulta kattaa koko maailman.

- Tämä nykyinen aika on Kristuksen (Jumalan) valtakunnan aikaa (siis maan päällä).

- Seurakunta perustaa tuhatvuotisjakson olosuhteet maan päälle ennen Jeesuksen tuloa. Seurakunta tekee paratiisin maan päälle, jossa Jeesus alkaa hallitsemaan tullessaan maan päälle.


Muutama kommentti liittyen edellisiin: Raamattu ei opeta, että koko maailma tulee uskoon. Kingdom-Domnion teologia valmistelee opillaan antikristuksen tuloa maailmaan, sillä Raamattu opettaa koko maailman hetkisen ajan uskovan ja kumartavan antikristusta. Raamattu opettaa Jeesuksen tulevan antikristuksen jälkeen, eikä silloin koko maailma ole tullut uskoon.

Tämä nykyinen aika maailmassa on annettu saatanan haltuun ja vain niiden sydämissä vaikuttaa Jumalan valtakunta, jotka uskovat Jeesukseen. Mutta muuten koko maailma on saatanan ja synnin vallassa.

Seurakunta ei perusta paratiisia maan päälle eikä tuhatvuotista ajanjaksoa. Kristus asettaa tuhannen vuoden ajanjakson, sekä hallitsee siellä Rauhanruhtinaana.

 

Kingdom-Dominion ja New-Age

Kingdom-Dominion opin teologia on New Age teologiaa, jossa ihmisestä tehdään jumala, joka hallitsee maailmaa. Kingdom-Dominion teologia käy hyvin yksiin New Age opin kanssa ja tulee lopulta sulautumaan täydelliseen harmoniaan antikristuksen "evankeliumin" kanssa.

Kingdom-Dominion teologia perustuu "uskoon", joka tekee ihmisestä erikoisen ja "voidellun", jolla on jumalallinen valta ja voima itsessään, jonka kautta hän hallitsee maailmaa ja maailmassa. Raamattu opettaa Jumalan olevan Hallitsijan ja uskovan olevan palvelija, jossa vaikuttaa Jumalan voima Kristusta kirkastaen, eikä johdata uskovaa hallitsemaan luomakuntaa ja itseään jumalallisena olentona.

Antikristus tulee lopulta julistamaan itsensä Jumalaksi ja varmasti puhuu käärmeen suulla pettäen ihmisten myös tulevan Jumalan kaltaisiksi uskoessaan häntä.

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.’ Jewish Publication OlD Testament Society

Käärme sanoi: te tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan.

Saatanan pyrkimys on tehdä ihmisestä "jumala"; eli eksyttää Jumalan luoma ihminen olemaan Jumalan kaltainen, niin kuin Jumala, mutta olemaan Jumala ja niin kuin Jumala valheen kaiken voimalla. Antikristus vie tämän paratiisin valheen päätöksen lopun ajan melskeissä. Hän julistautuu itse Jumalaksi ja varmasti sanoo ihmisten olevan kuin Jumalia uskoessaan häntä.

Raamattu opettaa uskovan kasvavan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon ja Pyhän Hengen kautta Kristuksessa. Uskova on siis Jumalan kuva ja Jumalan kaltainen vain Pyhässä Hengessä. Tämän järjestyksen alaisuudessa ihminen ei ole Jumala, vaan Hänen kuvansa kaltainen Jumalan armosta.

 

Lisää Kingdom Dominion teologian harhoja

 

Kingdom-Dominion teologiaa voidaan myös kutsua nimillä: Dominion Theology/Kingdom Now/Reconstructionism. Näillä kaikilla suunnilla ja liikkeillä on sama yhteys; eli voimaevankelioinnin kautta saada koko maailma uskomaan Jeesuksen, jonka jälkeen Jeesus tulee takaisin.

 

Valta teologia uskon sanojen kautta

 

Valta teologialla he tarkoittavat uskovalla olevaa valtaa muuttaa maailma ja ihmiset uskoviksi ihmisiksi, jotka omistavat koko jumalisuuden täydellisesti jo nyt tässä maailmanajassa. Siksi he painottavat etteivät uskovat saa sairastaa, olla köyhiä jne. vaan olla uskonsupermiehiä ja naisia. Dominion teologian (Dominion theology) tunnettuja opettajia ovat muun muassa: Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price ja Benny Hinn.

 

Dominion theology opettajat opettavat: että Jumalan alkuperäinen aikomus oli kopioida itsensä ja että kristityt ovat oikeastaan pikku jumalia. Jumalina kristityillä on sama puheauktoriteetti kuin Jumalalla uskon kautta Kristukseen. Sen tähden uskovien velvollisuus on rakentaa oma valtakuntansa maan päälle Jeesuksen nimessä. Tähän kuuluu varallisuuden kokoaminen hienojen talojen, kellojen, timanttisormusten, jahtien ja kalliiden autojen kera, joka on osoitus maailmalle jumalallisesta auktoriteetista. Tämä on tehtävä uskon voiman käyttämisen kautta. Dominion theology opettajien mukaan usko on voima, jonka kautta kristityt voivat luoda itselleen oman todellisuuden, jos heillä on siihen tarpeeksi uskoa. Sen tähden uskovilla on valta yli sairauden, jossa he uskon sanan kautta ajavat sairaudet ulos. Tämä tapahtuu myös positiivisen tunnustamisen kautta (hokemalla olen terve) ja kieltämällä tunnustamasta sairautta, vaikka sairauden ilmeiset tunnusmerkit olisivat jo olemassa. Jos tunnustaa olevansa flunssassa, tekee negatiivisen tunnustuksen, jolla luo itselleen sairauden. Sen tähden uskova ei saisi koskaan tunnustaa olevansa sairas. Lääkkeiden ottamista pitää välttää, koska sen kautta tunnustaa sairauden olemassaolon ja näin epäonnistuu ottamaan valtaa yli sairauden uskon kautta. Yksi hyvä tapa päästä sisälle uskon sanojen käyttämiseen on kylvää uskon siemen lahjoittamalla rahaa näille uskon sanan opettajille.

 

Dominion theology opettajien pääharhaoppi on siinä, että he uskovat Jumalan tehneen ihmisestä Jumalan (pikku jumalan). He uskovat että heillä on nyt jumalina sama auktoriteetti kuin Jumalalla on, kun he käyttävät tätä auktoriteettivaltaa uskon kautta Kristuksessa. Raamattu ei opeta Jumalan tehneen meistä Jumalia, vaan Jumalan kuvan kaltaisen, joka tarkoittaa ihmistä jonka tuli elää elämänsä Jumalan tahdossa, eli vanhurskaasti ja oikeamielisesti. Dominion theology uskoo sen valheen minkä käärme sanoi paratiisissa:

 

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.’ Jewish Publication OlD Testament Society

Käännös: 1 Moos 3:5 sillä Jumala tietää, että sinä päivänä kun syötte siitä teidän silmänne avautuvat ja te tulette olemaan kuin Jumala, tuntemaan hyvän ja pahan.

 

Saatanan valhe oli, että ihmisestä tulee Jumala, joka tietää ja tuntee hyvän ja pahan. Se on totta, että ihminen oppi tietämään hyvän ja pahan olemassaolon, mutta vain ihmisenä, ei Jumalana. Dominion theology opettajat ovat uskoneet paratiisiin valheen ja opettavat uskovan ihmisen olevan Jumala (pikku jumala), joka jumalallisella auktoriteetilla omistaa täyden jumaluuden maan päällä. Tämän tähden he opettavat ettei uskovassa voi olla sairautta ja että emme voi tehdä enää syntiä uskovina, vaan uskova on täydellinen, jolla täydellinen jumalallinen auktoriteettivalta maan päällä.

 

Fil 3:
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Paavali opetti ettei ollut tullut vielä täydelliseksi, vaan hän kasvaa ja rientää sitä kohden.

 

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.


Ei ole yhtään sellaista uskovaa, joka olisi erehtymätön (täydellinen), vaan kaikki me erehdymme ja jopa monessa kohden.

Fil 3:
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!


Onneksi Jumala kuitenkin ilmoittaa kuinka asiat ovat ja niin meidän ei tarvitse jäädä hairahdukseen. Se on kuitenkin valitettavaa ettemme aina kykene ojentautumaan siihen mikä on oikein, vaan jäämme esim. opillisissa kysymyksissä uskomaan siihen mikä ei ole oikein. Raamattu opettaa ettei uskova tule täydelliseksi sekä hairahtuu tekemään syntiä. On eri asia hairahtua syntiä tekemään kun elää synnissä. Se ettemme tule täydelliseksi tässä ajassa ei saa olla meille puolustus synnin tekemiseen, vaan innoitus siihen suuntaan, että meillä on varaa kasvaa loppuun asti vanhurskaudessa. Tarvitsemme todellista nöyrtymistä uskoaksemme siten kuinka asiat ovat, sillä Jumala on aktiivinen ja halukas osoittamaan meille kuinka asiat ovat. Voi kunpa me olisimme aktiivisia ja halukkaita kuulemaan Jumalan puheen ja opetuksen.

 

Room 8:
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

 

Jumala siis parantaa tänäkin päivänä, mutta ei Dominion theology opin mukaisesti. Dominion theology pitää kaikkea sairautta osoituksena epäuskosta, eikä täten kukaan uskova saisi koskaan sairastaa mitään tautia. Jumalan tahto on parantaa sairauksia, mutta kuitenkin esim. Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, eli Paavali ei ollut Dominion theology opin opettaja, vaan Kristuksen opin opettaja. Emme saa väheksyä Jumalan parantavaa voimaa, sillä totisesti Hän parantaa voimallisesti tänäkin päivänä, mutta lopullisesti meidän ruumiimme lunastetaan kaikesta turmeluksen orjuudesta silloin kun koko luomakunta on vapautettu turmeluksen orjuudesta. Korostan sitä, että uskovina saamme uskoa Jumalan parantavaan voimaan, sillä Hän on sairauksien parantaja, joka ei kuitenkaan toimi sairauksien suhteen siten kuin Dominion theology opettaa.

 

Menestysteologiassa mennään helposti yli sen mitä on kirjoitettu. Menestysteologia koittaa demonisoida kaikki sairaudet. Skitsofrenia on sairaus, jossa ihmisen mieli on järkkynyt jonkun negatiivisen kokemuksen kautta (seksuaalinen hyväksikäyttö, vanhempien julma käytös lasta kohtaan jne.). Menestysteologia sortuu  esimerkiksi demonisoimaan skitsofreaniasta kärsiviä ihmisiä, vaikka kyse ei ole riivatuista ihmistä. Skitsofreaniasta kärsivä henkilö ei ole siis riivattu.

 

Joissakin tapauksissa skitsofreniaa kärsivillä henkilöillä voi olla kyse siitä, että sielunvihollinen on päässyt voimakkaasti turmelemaan ihmisen mielen. Se on kuitenkin selvää, että Herraan Jeesukseen uskovassa ihmisessä ei voi olla riivaajia, koska hänen sydämessään asuu Jumalan Pyhä Henki. Pääosa skitsofreniaa sairastavista ihmisistä on saanut sairauden, jonkun todella negatiivisen asian kautta kuten esim. seksuaalinen hyväksikäyttö. Ihmisen mieli ja minuus voi helposti mennä rikki kun se kokee voimakkaan, alistavan ja röyhkeän väärinkäytön, joka kohdistuu ihmisen minuuteen ja hänen koko persoonaansa.

 

On totta että on olemassa riivattuja ihmisiä, mutta riivaajat voivat asua vain ihmisissä, jotka ovat uskomattomia, eli ihmisiä jotka eivät usko Herraan Jeesukseen. Riivattuna oleva ihminen ei ole sairas, vaan ihminen jonka pahat henget ovat ottaneet valtaansa. Riivatulla ei ole enää omaa tahtoa, vaan hänen mieli ja tahto on täysin sielunvihollisen vallassa. Menestysteologia ei kykene erottamaan sairautta ja riivaustilaa ja se on ikävää, koska menestysteologit harhansa kautta demonisoivat myös ihmisiä, jotka ovat Jumalan lapsia.

 

Raha

 

Dominion Theology opettajat keräävät itselleen omaisuuden ja rahaa opetuksensa kautta. Valitettavasti monet vilpittömätkin uskovat ovat eksyneet kannattamaan näitä "uskon" huijareita. Dominion Theology on johdattanut opettajansa ja kannattajansa tavoittelemaan rahaa ja omaisuutta, eli taloudellista hyvinvointia, mutta Raamatun pääopetus uskovalle on tämän maailman korskan hylkääminen ja ja sydämen muuttumisen tavoittelu kohti jumalista ja vanhurskasta elämää. Uskovakin tarvitsee rahaa elääkseen maan päällä, mutta uskovan tehtävä ei ole kerätä itselleen rahaa ja omaisuutta maan päällä, vaan kasvaa vanhurskaudessa Pyhän Hengen voiman kautta. Rahanahneus on yksi Dominion Theology synti, kaikkien muiden syntien lisäksi.

 

 

Jumaluuden harha

 

2 Tess 2:

4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen

 

Dominion theology pääharha on siis ihmisen tekeminen Jumalaksi. Mikä on antikristuksen pääharha? Antikristus myös tekee itsestänsä Jumalan ja hän tekee sen kaikella valheen voimalla, jonka avulla hän jäljittelee Pyhän Hengen tekoja. Minä uskon, että joidenkin Dominion theology opettajien voitelu on suoraan antikristukselta, joka matkii ja jäljittelee heidän kauttaan Pyhän Hengen toimintaa, jonka tarkoitus on tehdä ihmisestä Jumala sekä lopulta valmistaa antikristus tulemaan maan päälle, jossa hän julistaa itsensä valhemessiaaksi ja Jumalaksi maan päällä.

 

Se mikä tekee myös tämän Dominion-Kingdom / DominionTheology / Kingdom Now/ Reconstructionism / Restoration Theology opetuksen vaaralliseksi on se, että se opettaa Raamatun opettamaa ennalleenasettamista. Dominion Theology opettaa sitä vain väärin ja valmistelee opillaan antikristuksen tulemusta maailmaan, ei Kristuksen.

 

Dominion Theology opin painotuksia

 

Dominion Theology opettaa, että saatana kaappasi maan herruuden lankeemuksen kautta Aatamilta ja Eevalta; seurakunta on Jumalan työkalu, jonka kautta otetaan takaisin maan herruus; Jeesus ei tule takaisin ennen kuin seurakunta on ottanut vallan maan valtiosta ja yhteiskunnista.

 

Jumala ei antanut Aatamille ja Eevalle maan herruutta yksin hallita maailmaa, vaan vallan yhdessä Jumalan kanssa pitää huolta maailmasta. Dominion Theology opin opetus, että kaikki maailman valtiot ja yhteiskunnat pitää saattaa kuuliaisiksi Jumalalle on väärä opetus, koska koko maailmaa ei tule koskaan uskomaan Jumalaa, mutta kylläkin vähäksi aikaa antikristukseen. Dominion Theology valmistelee opetuksellaan antikristuksen tuloa maailmaan.

 

 

Dominion Theology opettaa:

 

- että vanhan testamentin lain tulisi hallita meidän elämäämme; lain pitäminen ei ole pelastuksen ehto, mutta kuitenkin ehto pyhitykselle; jotkut opin kannattajat nostavat lain pitämisen pelastuskysymykseksi.

 

- he odottavat lopun ajan suurta herätystä, jolloin suuret massat kääntyvät uskomaan Jeesukseen. He eivät usko ylöstempaukseen, vaan Jeesuksen tulemukseen, kun koko maailma on suuren herätyksen kautta alkanut uskomaan Jeesukseen.

 

Useat harhaopit perustuvat ihmisen omaan suoritukseen ja tekoihin. Dominion Theology nostaa myös lain sille paikalle, joka kuuluu Kristukselle. Kristuksen tulee saada hallita uskovien sydämissä Pyhän Hengen kautta Raamatun opetuksen mukaisesti, eikä vanhan liiton lain kautta.

 

Dominion Theology opin suuri herätys, eli koko maailman uskoontuleminen sopii vain siihen kohtaan, jossa antikristus ottaa vähäksi aikaa täyden vallan maailmassa. Koko uskomaton maailmaa uskoo ja kumartaa antikristusta. Tämä on se herätys mihin Dominion Theology uskoo. Todelliset Jeesuksen opetuslapset julistavat evankeliumia ja toivovat monien pelastumista, mutta ei koko maailman, koska se vastoin sitä mitä on sanassa kirjoitettu. Raamattu opettaa ettei koko maailma ole tullut uskoon silloin kun Jeesus tulee.

 

 

Osallistuminen pahoihin tekoihin

 

Gal 2:
4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
5 me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.


Paavalilla oli erilainen tapa suhtautua eksytyksiin, valheveljiin ja vääriin opetuksiin kuin nykyisillä uskovilla. Enemmistö nykyuskovista on omaksunut suvaitsevaisuuden linjan, jossa he suvaitsevat mitä vain, jos jossakin esiintyy sana Jeesus. Paavalille oli tärkeätä evankeliumin totuuden säilyminen, siksi hän ei alistunut antamaan myöten eksyttäjien edessä, vaan "taisteli" evankeliumin säilymisen puolesta.

 

Jotkut uskovat suuttuvat kovin kun tiettyjä opettajia ja saarnaajia arvostellaan sekä kun paljastetaan heidän juurensa. Monet uskovat eivät halua nähdä sitä pimeyttä ja eksytystä mitä monet saarnaajat saarnaavat, heille riittää se kun nämä saarnaajat sanovat Jeesuksen nimen. Näin he syyttävät arvostelijoita vääriksi tuomareiksi ja ties miksi ja pyytävät arvostelijoita keskittymään Jeesukseen ja lopettamaan muiden "lyömisen".

 

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;


1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

 

Raamattu opettaa arvostelemaan kaiken mitä uskovat opettavat ja kaiken mitä uskomme ja jokaisen hengen, ovatko ne Jumalasta vai ei. Raamatullinen arvosteleminen ja koetteleminen ei ole toisen lyömistä tai tuomitsemista, vaan arvokas työkalu, jonka avulla koitetaan erottaa jyvät akanoista, eli tehdään ero totuuden ja valheen välille ja vanhurskauden ja synnin välille ja Jumalan tahdon ja eksytyksen välille.

 

Terveeseen seurakunta elämään kuuluu opetuksen arvosteleminen ja koetteleminen, sillä jos emme koettele sanalla ja Hengellä opetusta, niin silloinhan meitä voidaan eksyttää mihin suuntaan tahansa. Jeesus Kristus opetti, että meidän tulisi uskoa Häneen siten kuin Raamattu sanoo ja näin elävän veden virrat (Pyhä Henki) virtailee meidän sydämessämme. Raamattu näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Sanan opetuksen mukaisesti. Hyvä näin, sillä näin emme eksy. Jotkut tarkoittavat hyvää sillä, että ei saisi tuomita muita, mutta jos arvostelu osuu kohdalleen jossakin paikallisseurakunnassa ja eksytys paljastuu, niin sitä kautta varjeltuu se seurakunta eksymästä. Samoin myös eksytyksen on vaikeampaa edetä myös muualle kun se on tunnistettu. Jos koko ajan näpäytämme niitä jotka oikein arvostelevat ja koettelevat ja kiellämme sen heiltä niin silloin sallimme hyväsydämisyydessä tai ymmärtämättömyydessämme eksytysten ja väärien oppien pikku hiljaa turmelevan seurakuntia ja uskovien sydämiä.

 

Jos kiellämme arvostelun esimerkiksi Benny Hinnin kohdalla, joka opettaa Dominion Theology mukaisesti (”So, I am Benny Jehovah,” Spiritual Warfare Seminar, 2.5. 1990), niin osallistumme ja kannatamme hänen eksytystään, jossa hän luulee olevansa Jumala. Valitettavasti monet uskovat ovat eksyneet tähän, että ei saa arvostella ja tällä tavoin tukevat vääryyttä ja syntiä. Mitä se kertoo näistä arvostelun kieltäjistä? Sen että he ovat eksyneet uskonnollisuuden hengen kahleisiin, joka suvaitsee kaiken kunhan vain sanotaan nimi Jeesus. Mitä Jeesus itse sanoi tähän?

 

Matt 7:
15 ¶ Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

 

Jeesus sanoi, että tulee olemaan vääriä profeettoja, jotka lammastenvaatteissa ovat sydämessään raatelevaisia susia. Nämä väärät profeetat sanovat Herra, Herra ja ovat tehneet Jeesuksen nimen kautta monia voimallisia tekoja. Jeesus sanoo kuitenkin heille, ettei Hän ole koskaan heitä tuntenut ja menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.

 

Ei siis ole automaattista, että Jeesuksen nimen kautta tehdyt teot ovat Jumalasta, vaan ikävä kyllä osa Jeesuksen nimen kautta tehdyistä teoista on tehty saatanan valheen voiman avulla. Jeesus kertoi miten voimme tunnistaa nämä väärät profeetat. Heidän hedelmistään voimme heidät tunnistaa.

 

Gal 5:
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

 

Kingdom-Dominion/Dominion Theology opettaa uskovien olevan jumalia sekä koko maailman pelastumista, jonka jälkeen Jeesus tulee. Heidän hedelmänsä on tehdä ihmisestä Jumala sekä he valmistelevat antikristuksen tuloa maan päälle, sillä antikristus saa valtaansa hetkeksi koko maailman ja Jeesuksen tullessa, ei koko maailma ole tullut uskoon. Heidän hedelmänsä on epäjumalanpalvelusta, ei Jumalan palvelemista. Rahan ja omaisuuden kerääminen itselleen osoittaa myös väärän hedelmän. Luullessaan olevansa täydellisiä maan päällä heidän hedelmänsä tässäkin suhteessa osoittautuu vääräksi. Selvin väärä hedelmä on se kenen tulemusta he valmistelevat. Dominion-Kingdom / DominionTheology / Kingdom Now/ Reconstructionism / Restoration Theology valmistelee antikristuksen tuloa, sillä koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta tulee uskomaan vähäksi aikaa antikristukseen, eli valhejeesukseen. He valmistelevat siis koko maailmaa uskomaan valhejeesukseen, sillä siihen jeesukseen koko maailma tulee ikävä kyllä lopulta uskomaan.

 

Hengen hedelmä paljastaa sen kuka palvelee Jumalaa Jeesuksen opetuslapsena. Uskollisuus Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta kohtaan ja rakkaus totuuteen on varma merkki siitä kuka on Jumalan palvelija. Uskollinen palvelija ei usko eksyttäviä vääriä oppeja, vaan kasvaa totuuden rakkaudessa Pyhän Hengen voimassa ja korjaa kasvun kautta ne väärät opetukset ja uskomukset, jotka on matkan varrella sydämeen juurtunut. Väärä profeetta jää vääryyteen ja voi jopa jotakin myös uskoa oikealla tavalla, mutta hänen sanomassaan on selkeä vääristymä, joka johtaa antikristuksen luokse.

 

 

Karismaattisuuden harhametsästyksen metsästyksellä eksytetyt

 

Tähän loppuun koen että on hyvä tuoda eräs ikävä piirre, joka myös eksyttää uskovia. Koska lopun ajan suuri luopumus ja eksytys perustuu pääosin väärän karismaattisuuden varaan, niin monet uskovat ovat hylänneet tämän seurauksena myös oikean Jumalan Hengen karismaattisen toiminnan. Karismaattisella toiminnalla tarkoitan Jumalan Hengen antamia ja vaikuttamia armolahjoja, joiden avulla ihan oikeasti seurakunta rakentuu kasvamaan rakkaudessa ja totuudessa.

 

Monet uskovat ovat huomanneet kuinka väärä armolahjojen käyttö on yleistynyt ja kuinka sen mukana monet mitä oudoimmat harhaopit ovat päässeet saastuttamaan seurakuntia. Tämän seurauksena monista on tullut karismaattisten armolahjojen vastustajia. Eli nähdessään eksytyksen ja väärän hengen toiminnan he ovat itse eksyneet vastustamaan Jumalan oikeata ja aitoa Hengen toimintaa armolahjoineen.

 

Lopun aika on suurta väärän karismaattisuuden aikakautta, jossa väärät profeetat koittavat eksyttää "voitelullaan" ja opeillaan jopa valitutkin. Jumala ei ole kuitenkaan kuollut ja voimaton, vaan Hän on elävä ja voimallinen, joka toimii loppuun saakka voimallisesti ja jakaa armolahjojaan Jeesuksen opetuslapsille. Meidän tulee uskovina oppia tunnistamaan oikeat armolahjat ja niiden Raamatullinen toiminta sekä Raamatun opetus ja Jumalan Hengen toiminta, ettemme heitä lasta pois pesuveden mukana. 

Linkki: Armolahjoista

 

Petri Paavola 2008

 


 

Lähteet:

 

- Raamattu 33/38
- King James Old Version
- Jewish Publication Society Old Testament

- hetusreason.org/Latrain7

- erikwait.com/?story_id=363
- beard/bdm/Psychology/dominion
- intotruth.org/res/tract2
- deceptioninthechurch/tenreasons


 


 

 

 

eXTReMe Tracker