Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 3

Kirjoitin aikaisemmin pari kirjoitusta Patrick Tiaisesta koskien muutamia todella pahoja vääristymiä hänen opetuksessaan. Muutamia asioita tuli vielä sydämelleni, joita olisi hyvä käsitellä ja käydä läpi tässä kolmannessa osassa. Minulla ei edelleenkään ole mitään henkilökohtaista Patrickia vastaan, vaan pyrin käymään läpi hänen opetuksiaan ja toimintaansa Raamatun sanan valossa. Tämä kolmas osa on myös todella tärkeä, koska me elämme seurakunnan ennallistamisen ajassa, jossa Jumala purkaa meidän uskovien tekemät väärät istutukset ja opetukset asettaakseen uskon järjestyksen oikealle paikallensa, joita tässäkin osassa käsitellään jonkin verran sekä muutakin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Kokkolan Uskon Sana seurakunta
Voittosaatossa Kristuksessa
Taistelu henkivaltoja vastaan
Videoita liittyen Patricikin harhaopetuksiin

 

Alkusanat

Pari asiaa on  vielä hyvä tuoda esille ennen kuin käyn itse asiaan. Sain monenlaista palautetta ensimmäisestä kirjoituksestani koskien Patrickia. Eräs palautteista oli sellainen, jonka mukaan minun keskipisteeni on väärässä kohdassa, koska olen käyttänyt aikaani toisten uskovien (tässä tarkoitetaan Patricikia) arvosteluun. Palautteen mukaan olisi ollut viisaampaa käyttää aikani rukoukseen tai kadotettujen sielujen kohtaamiseen, eikä käyttää aikaa Patrickin arvostelemiseen. Olen myös saanut palautetta, jossa minun vihjaillaan olevan uskonnollinen fariseus. Otin vakavasti nämä palautteet itseäni tutkien ja siksi tuon aluksi esille Raamatun sanan kautta muutaman näkökohdan minulle lähetettyyn palautteeseen.

Matt 12:
38 ¶ Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".
39 Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Fariseukset eivät voineet uskoa Jeesukseen jos he eivät saaneet nähdä merkkiä (tarkoittaa alkutekstissä samaa asiaa kuin ihme ja tunnusteko) Häneltä, sillä he halusivat nähdä ihmeen, että olisivat voineet uskoa Häneen. Jeesus sanoi pahojen ja avionrikkojien tavoittelevan merkkiä (ihmeitä ja tunnustekoja), mutta he eivät saa nähdä muuta merkkiä, kuin Joona merkki (kolme päivää ja kolme yötä maan povessa - evankeliumi Jeesuksesta). Fariseus on uskonnollinen ihminen, joka etsii ihmeitä ja tunnustekoja sekä pyrkii kumoamaan Jumalan sanan totuuden perinnäissääntöjen (ihmisoppien) kautta. Fariseus ei ole kiinnostunut Jumalan sanan totuudesta, mutta ihmeet ja merkit kelpaavat hänelle. Raamatun sanan todistus anoo fariseuksen olevan sellainen, joka juoksee ihmeiden ja merkkien perässä sekä vääristelee Jumalan sanaa. Fariseuksen keskipiste on ihmeet ja merkit sekä ihmisoppi, jonka avulla pyritään kumoamaan Jumalan sanan totuus. Jeesuksen vastaus fariseuksille osoittaa, että evankeliumi Jeesuksesta on se kaikkein tärkein merkki, jonka tulee olla uskon elämän keskipiste ja kaikki muu tulee sen ohessa, mutta se kaikki muu on aina sivuosassa.

Fariseuksista nousee esille kaksi (muitakin on) selkeätä piirrettä, sillä he eivät voineet uskoa Jeesukseen ilman ihmeitä ja merkkejä ja he vääristivät Jumalan sanan opetuksen. Nyt meistä jokainen myös minä voimme tutkia sydämiämme, että olemmeko me fariseuksia vai uskovia, joiden keskipiste on Herra Jeesus ja pelastuksen evankeliumi.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta ja kun asia on koeteltu, niin se tulee pitää mikä on hyvää ja kaikenlaista pahaa (sisältää myös väärän opetuksen) tulee karttaa. Raamatun sanan opetuksen mukaan meidän tulisi antaa aikaamme myös sen koettelemiseen minkä sanotaan olevan Jumalasta, että voimme varmistua siitä, että kyseessä on Jumalan Hengen toiminnan mukaista opetusta ja julistusta. Tämä on Jumalan tahto, eikä se silloin ole hukkaan heitettyä aikaa, vaan tärkeää aikaa, jonka kautta voimme oppia enemmän Herrasta ja löytää hyviä ja Jumalan tahdon mukaisia asioita ja jos löydämme niitä opetuksen kohtia, jotka eivät ole Raamatun sanan mukaisia, niin ne asiat ja opetukset meidän tulee hylätä. Minäkin löysin Patrickin puheista monessa kohden hyvääkin opetusta, mutta se huonompi puoli, eli väärät opetukset olivat sen verran vaarallisia opetuksia, että koin sydämessäni kirjoittaa niistä. Vastaan tietenkin Jumalalle siitä mitä kirjoitan sekä kirjoitukseni on avoinna jokaiselle koeteltavaksi.

Eräs aikamme iso ongelma on juuri se että liian paljon on sellaisia uskovia, jotka eivät koettele Jumalan sanalla kuulemaansa opetusta, vaan se otetaan vastaan sellaisenaan. Tässä me uskovina menemme harhaan kun emme koettele Raamatun sanalla opetuksia ja siksi me eksymme koska emme tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). 1 Tess 5:21,22 sisältää myös sen opetuksen, että suostumme koeteltaviksi, niin koettelija kuin koeteltavakin. Jos emme suostu koeteltavaksi ja vetoamme siihen ettei tulisi käyttää aikaansa opetusten koettelemiseen, niin silloin ei ole ymmärretty erästä tärkeätä Raamatun opetusta (koetelkaa kaikki) ja sen seurauksena meillä on suuri vaara eksyä pois totuudesta. Mutta nyt menen itse asiaan.

Kokkolan Uskon Sana seurakunta

Kokkolan Uskon Sana seurakunnan sivuilla sanotaan Patrick Tiaisen johtavan seurakuntaa yhdessä hallituksen, johtajiston ja tiiminjohtajien kanssa. Sivujen mukaan seurakunnan hallituksella on taloudellinen vastuu sekä johtajistolla on hengellinen vastuu ja operatiivisen toiminnan johdosta vastaavat tiiminjohtajat. Kokkolan Uskon Sana seurakunnan sivuilla ilmoitetaan Patrickin olevan pastori ja seurakunnan johtaja sekä seurakunnan apostoleina toimivat aviopari, joilla on sivujen mukaan apostolinen kutsu ja heidän ilmoitetaan olevan apostoleja. Sivuilla ei ilmoiteta seurakunnan vanhimmista mitään (en ole ainakaan huomannut sellaista, jos sellainen tieto kuitenkin jostain löytyy, niin pyydän silloin erehdystäni jo nyt anteeksi), eli ketään ei sanota vanhimmiksi, mutta seurakunnan johto kyllä mainitaan ja sellaisen kuvan saa, että Patrick ja apostolit ovat johtajia.

En millään tavalla halua katsoa ylen Patrickin nuoruutta, mutta tutkikaa Raamatun sanasta onko se Raamatullista, että näin nuori ja vähän aikaa uskossa ollut ihminen perustaa oman seurakunnan, jota hän johtaa sen korkeimpana johtajana. Raamattu opettaa paisumisen vaarasta koskien seurakunnan johtajuutta sekä vähäistä uskossa oloaikaa. Toki Patrick on ollut uskossa jo muutamia vuosia, mutta onko se riittävä aika oman kirkkokunnan perustamiseen ja korkeimman johtajan paikan ottamiseen. Raamattu puhuu toista kuin sitä mitä Patrick on tehnyt kirkkokunnassaan.

Kun kysyin Patrickilta puhelimessa voiko nainen olla yksi vanhimmista, eli paimenista, niin hän vastasi, että seurakunnan korkeimman johtajan tulee olla mies, mutta nainenkin voi toimia johtotehtävissä. Tästä saa sellaisen kuvan, että Patrickin mukaan nainenkin voi toimia vanhimpana ja paimenena kunhan hän ei ole seurakunnan korkein johtaja. Kun kysyin Patrickilta voiko nainen olla apostoli, niin en saanut selvää vastausta, sillä hän sanoi naisen olevan mukana miehensä palvelutehtävässä, mutta hän kiersi suoran kysymykseni voiko nainen toimia apostolina. Heidän kirkkokuntansa sivuilla tuodaan se kuitenkin selkeästi esille, että nainen voi toimia apostolina.

Patrickin ja hänen ystäviensä kirkkokunta on ottanut itselleen nimen Uskon Sana seurakunta. Uskon sana viittaa siihen, että uskotaan Jumalan sanaan. Kokkolan Uskon Sana kirkkokunnassa varmasti uskotaan Jumalaan monessakin kohdassa, mutta myös monessa kohden uskotaan ja opetetaan vahingollisesti ja vaarallisesti väärin.

Apt 20:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat.
................
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

1 Tess 5:12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,

1 Piet 5:
1 ¶ Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamattu opettaa että paikkakunnalla olevan seurakunnan korkein johtaja on Herra Jeesus, joka Ylipaimenena johtaa seurakuntaansa. Aina silloin kun joku mies tai nainen asettaa itsensä tai seurakunta asettaa hänet seurakunnan vanhempien (paimenet) yläpuolelle korkeimmaksi johtajaksi, niin tämä korkein johtaja on asettunut asemaan, joka kuuluu yksin Jeesukselle. Tällainen ihminen on ottanut itselleen Jeesuksen paikan seurakunnassa. Tämä ei ole yksistään Patrickin ongelma, vaan monissa muissakin kirkkokunnissa monilla eri paikkakunnilla vanhimpien yläpuolelle on asetettu yksi ihminen johtamaan seurakuntaa, eli hän on ottanut sen paikan itselleen, mikä kuuluu yksin Herralle Jeesukselle. Tässä kohden ei ole uskottu Jumalan sanaa, vaan jotkut ovat röyhkeästi ottaneet Jeesuksen paikan ja aseman seurakunnan korkeimpana johtajana. Ymmärrän sen että moni on vilpitön uskossaan eikä edes ole ymmärtänyt sitä että tällaisen väärän opetuksen kautta asetutaan asemaan, joka kuuluu yksin Jeesukselle.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan seurakunnan korkein johtaja, sillä Hän on Ylipaimen ja sen lisäksi Jumala on asettanut ryhmän miehiä, eli vanhempia, jotka ovat johtajia, paimenia ja kaitsijoita, joiden tehtävänä on johtaa paikkakunnan seurakunnan työtä. Raamatun opetuksen mukaan ryhmä miehiä, eli vanhimmat ja paimenet yhdessä johtavat seurakunnan työtä, eikä kukaan vanhimmista tai joku muu saa nousta vanhinten ja paimenten yläpuolelle yksin johtamaan paikallista seurakuntaa. Apostoli Pietari sanoi hänen olevan yksi vanhimmista, eli hän oli muiden vanhinten kanssa vanhin, eikä hänelläkään ollut sellaista asemaa, jossa hän olisi noussut muiden vanhempien yläpuolelle yksin johtamaan seurakuntaa. Paikallista seurakuntaa ei Raamatun opetuksen mukaan voi johtaa seurakunnan korkein johtaja yhdessä hallituksen, johtajiston ja tiiminjohtajien kanssa, koska Raamattu opettaa että vanhinten ja paimenten (ryhmä miehiä) tulee johtaa paikallisen seurakunnan työtä.

Raamattu ei opeta, että nainen voi toimia seurakunnan johtajistossa ja olla yksi vanhimmista ja paimenista, mutta sen sijaan Raamattu kieltää sen ehdottomasti:

1 Tim 2:
11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. (KJV alkutekstin mukainen jae)
13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

1 Tim 3:1 ¶ Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.
2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

Kun luemme koko edellä olevan kokonaisuuden muistaen sen ettei alkuperäisissä Kirjoituksissa ollut lukuja ja jakeita (ne on jälkeenpäin lisätty Raamatun lukemisen ja opettamisen helpottamiseksi), vaan tämäkin kohta on yksi kokonaisuus, niin näemme selkeästi että Raamattu kieltää ehdottomasti sen ettei nainen voi toimia seurakunnan johtajistossa.

Naisen ei tule alistua ja olla hiljaa missään muussa merkityksessä seurakunnassa kun ettei hän saa opettaa seurakunnassa, eli toimia seurakunnan johdossa (vanhimmat ja paimenet). Mutta toki nainen saa muuten puhua (todistaa, profetoida jne.) sekä palvella seurakunnassa kunhan hän ei pyri seurakunnan johtajistoon. Kun luemme edellä olevan jaejakson, niin sen kautta näemme alkutekstin mukaan ettei nainen saa vallita (johtaa, toimia johtajana) miestä  seurakunnassa (alkutekstissä ei omaa miestänsä, vaan miestä). Tämä asia varmistuu lopullisesti kun Paavali opettaa heti tämän jälkeen, että seurakunnan kaitsijan (yksi vanhimmista ja paimenista) tulee olla yhden vaimon mies, eli ei nainen, vaan mies.

Raamatussa on siis ehdoton kielto sille ettei nainen saa toimia seurakunnan johtajistossa, eikä se ole naisen sortamista, vaan Jumalan asetus. Nainen on arvokas Jumalan luomus ja meidän uskovien miesten tulee arvostaa ja kunnioittaa heitä ja pitää heitä meille Kristuksessa rakkaina uskon sisarina, mutta samalla kunnioittaa Jumalaa ja Hänen säätämäänsä järjestystä koskien seurakunnan järjestäytymistä ja elää sen mukaisesti.

2 Tim 1:
10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,
11 jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu.

Kokkolan Uskon Sana seurakunta (kirkkokunta) ilmoittaa sivuillaan, että heillä on mies ja nainen apostoleina, koska he kantavat apostolista kutsua. Raamatun opetuksen mukaan apostolius on johtajuuteen kuuluva palvelutehtävä, sillä apostolit muun muassa kiersivät seurakunnissa opettamassa Jumalan sanaa, eivätkä naiset saa opettaa seurakuntaa kuten Raamattukin sen sanoo.

Room 16:7 Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa.

Monet uskovat opettavat edellä olevan Raamatun kohdan todistavan, että nainen voi toimia apostolina, koska heidän mukaansa tämä Raamatun kohta sanoo naisen (Juniaan) olevan apostoli. En ota nyt tällä kertaa kantaa siihen oliko Junias mies vai nainen, koska sillä ei ole mitään merkitystä siihen oliko Junias apostoli vai ei. Tästä jakeesta tulee muualla tavalla selkeästi esille etteivät Andronikus ja Junias olleet apostoleja.

Room 16:7 ei sano, että he olivat apostoleja, vaan että heillä oli suuri arvo apostolien joukossa (voidaan myös kääntää keskuudessa). Jos minä sanoisin että seurakunnan diakoneilla (seurakuntapalvelija) on suuri arvo apostolien joukossa, niin ymmärrät heti etteivät he olleet apostoleja, mutta apostolit arvostivat heitä suuresti. Samalla tavalla Room 16:7 tuo esille, että Andronikus ja Junias olivat arvostettuja apostolien keskuudessa, koska apostolit arvostivat heitä suuresti.

Raamatun sana todistaa myös sen ettei nainen voi olla apostoli, koska apostolin tulee opettaa seurakuntaa, mutta Raamatun sanan todistuksen mukaan nainen ei voi opettaa miehiä. Raamattu ei mene itsensä kanssa ristiriitaan, mutta väärä opetus ajaa itsensä aina Raamatun sanan kanssa ristiriitaan. Jos joku uskoo naisen voivan olla apostoli ja sana todistaa, että apostolin tulee opettaa koko seurakuntaa ja ettei nainen saa opettaa miehiä, niin silloin henkilö, joka hyväksyy naisen apostoliuden on ristiriidassa Raamatun sanan opetuksen kanssa sekä samalla opettaa Raamatun vastaista opetusta.

2 Kor 12:12 Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla.

2 Kor 11:13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Kuka tahansa ei voi ryhtyä apostoliksi, eikä seurakunta voi nimittää ketä tahansa apostoliksi, koska oikean ja Jumalan voiteleman apostolin palvelutehtävän kautta tulee esille apostolin tunnusteot, jotka todistavat hänet oikeaksi Jumalan voitelemaksi apostoliksi. Jos joku julistautuu itse tai seurakunta julistaa hänet apostoliksi, mutta hänen palvelutehtävänsä kautta ei tapahdu apostolin tunnustekoja, niin hän on valheapostoli ja petollinen työntekijä, joka on tekeytynyt apostoliksi, mutta ei ole todellisuudessa apostoli. Ymmärrän sen etteivät kaikki uskovat ole tienneet ja ymmärtäneet mitä on Raamatullinen apostolius ja siksi he ovat voineet vilpittömässä uskossa antaa ihmisten tehdä heistä apostoleja, vaikka he eivät olekaan oikeita apostoleja. Heti kun tämän asian ymmärtää, niin silloin pitäisi hylätä apostolina esiintyminen jos ei ole oikea apostoli, niin kuin Raamattu siitä opettaa.

Kun tutkimme Paavalin toimintaa apostolina, niin huomaamme, että apostolien tunnustusteot ovat kyky julistaa evankeliumia sielujen pelastumiseksi (sieluja pelastuu), kyky opettaa tarkasti Jumalan sanaa, hän kauttaan tapahtuu voimallisia tekoja; sairaita paranee ja kuolleita herää, hän kykenee asettamaan vanhimpia sekä järjestämään syntyneen seurakunnan Raamatulliseen järjestykseen ja opetukseen, hän pitää kiinni seurakunnan ykseydestä, eikä hyväksy seurakunnan hajaannusta. Jos joku on apostoli, niin hänen palvelutyönsä kautta pitäisi tulla ilmi edellä kuvatut apostolin tunnusteot.

Nykyajan uskovien (ei kaikkien) eräs vääristymä on sellainen, missä opetetaan pastoripariskunnista, jonka mukaan pastorin vaimo on myös pastori ja he yhdessä toteuttavat pastorin tehtäviä. Sama suunta on menossa kun apostolius on vääristynyt, niin väärä opetus alkaa opettamaan apostolipariskunnista, joiden molempien sanotaan olevan apostoleja. Jumala haluaisi että totuuden tuntoon päästyämme hylkäämme väärän opetuksen koskien seurakunnan johtajuutta ja apostoliutta. 

Voittosaatossa Kristuksessa

Patrick Tiaisen mukaan on on mahdollista vaeltaa jatkuvasti voitossa. Hän viittasi puheessaan (TV7 linkki lähteissä sivun alalaidassa) 2 Kor 2:14 Raamatun kohtaan. Patrick sanoi minulle puhelimessa ettei uskovasta voi tulla synnitöntä kun kysyin sitä häneltä. Patrick ei eikä itse huomaa tai tee sitä tahallisesti, mutta kun hän uskoo että on mahdollista vaeltaa jatkuvasti voitossa, niin joku voi ajatella sen tarkoittavan uskon elämää, jossa uskova ei lankea enää syntiä tekemään, vaan hänestä on tullut synnitön, koska hän kykenee elämään jatkuvasti voitossa. En siis sano Patrickin opettavan synnittömyysoppia, mutta hänen opetuksensa voidaan tulkita siten.

2 Kor 2:14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!

Kun tutkimme koko Raamatun opetuksen, niin ymmärrämme että olemme aina silloin voittosaatossa Kristuksessa kun vaellamme Pyhässä Hengessä Jumalan tahdossa, mutta jos vaellamme lihan mukaan, niin silloin elää minä, eli lihan ääni ja tahto, eikä Kristus minussa ja silloin emme suinkaan kulje voittosaatossa Kristuksessa, vaan lihan ja synnin vallan alaisuudessa kokien tappioita emmekä elä voittoisaa elämää Kristuksessa. 

Koska Raamatun kokonaisopetus opettaa ettei meistä voi tulla täydellisiä uskossa, niin silloin emme voi elää jatkuvasti voittosaatossa Kristuksessa, eli kaiken aikaa Jumalan tahdossa. Siksi meidän tulee ymmärtää 2 Kor 2:14 sillä tavalla, että silloin kun olemme ja elämme Kristuksessa, emme lihassa, niin silloin aina Jumala kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja silloin vaellamme voittoisina, niin ettei synti saa meistä otetta. Se tietenkin tulee muistaa ettei meistä tule täydellisiä tässä ajassa, mutta me saamme kasvaa sitä kohden Jumalan armosta, vaikka emme sitä saavutakaan tässä ajassa (Fil 3:12).

Raamatun sanan opetus tulee aina ymmärtää Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa ja kun asetamme 2 Kor 2:14:n Raamatun kokonaisopetuksen alaisuuteen, niin silloin ymmärrämme mitä jae opettaa ja tarkoittaa. Jumala kuljettaa meitä Kristuksessa (kun en minä enää elä, vaan Kristus asuu minussa), jossa me vaellamme aina voittosaatossa Kristuksen voiton ansioista, mutta meistä ei ole tullut täydellisiä ja siksi emme aina kykene elämään Kristuksessa, vaan lankeamme elämään lihan mukaan. Mutta silloin kun en minä enää elä (lihan mukaan), vaan Kristus minussa, niin silloin olen aina Jumalan armosta voittosaatossa Kristuksen kanssa.

On tärkeätä opettaa lihan kuoleman tiestä, jossa Pyhä Henki kuolettaa meidän lihaamme, niin että opimme hylkäämään syntejä sekä kasvamaan ja juurtumaan elämään uskossa yhä syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti. Silloin yhä enenevässä määrin kuljemme Kristuksen voittosaatossa.

Silloin kun opetetaan Raamattua, niin on ehdottoman tärkeätä, että jokainen jae ja Raamatun kohta läpäisee Raamatun kokonaisopetuksen seulan, koska silloin opetus on aina oikeaa, eikä johda uskovia väärään suuntaan. Jos jae tai Raamatun kohta irrotetaan Raamatun kokonaisopetuksesta, niin silloin hyvin usein voi käydä niin, että järjellinen ymmärrys ohjaa opetusta pois totuudesta, koska jae kyllä luetaan kirjaimellisesti, mutta ei hengellisesti Raamatun kokonaisopetuksen valossa. Olen huomannut tämän olevan suuri ongelma meille uskoville, että luemme Raamattua kyllä kirjaimellisesti, mutta emme hengellisesti Raamatun kokonaisopetuksen valossa. Minäkin olen tähän sortunut, mutta meidän tulee pyrkiä yhä enemmän ja syvällisemmin Raamatun opetuksessa siihen, että kaikki kohdat opetetaan hengellisesti Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa, jolloin ristiriidat väistyvät, emmekä opeta asiasta väärin, vaan juuri niin kuin Raamattu opettaa. Tunnistan myös itseni tässä kohden ja ymmärrän myös minulla olevan tässä kohden parannuksen paikkaa.

Raamatun jakeiden ja kohtien irrottaminen koko Raamatun sanan kokonaisopetuksesta johtaa pahoihin vääristymiin, josta me uskovat saamme kärsiä monella tavalla, joskus jopa liian kovaa hintaa, sillä väärä opetus, eli valhe ei tuota Pyhän Hengen hedelmää ja elämää, vaan tuskaa, ahdistusta ja sekavuutta, joka voi johtaa uskosta luopumiseen. Kyseessä on siten todella tärkeä asia.

Jumalan sanan opettaminen on todella vastuullista, sillä väärin opettamisen kautta saadaan aikaan pahoja vaurioita ja ongelmia uskovien elämässä. Tässä kohtaan tunnen myös oman vastuuni sekä joudun todella pienelle paikalle ja koen välillä sydämessäni, että uskallanko minä opettaa ihmisille Jumalan sanaa, sillä siihen liittyy suuri vastuu. Toki vastuu on myös niillä, jotka ottavat opetusta vastaan, mutta sanan opettajalla on aina suurempi vastuu.

1 Tim 1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Tässä yhteydessä tämä Raamatun kohta puhuttelee minua syvällisesti. Paavali sanoi olevansa (alkukielessä prees.akt. ind.) syntisistä suurin. Paavali ei sanonut, että hän oli ollut joskus syntisistä suurin, vaan että hän koki olevansa syntisistä suurin nyt ja tässä. Jos apostoli Paavali oli näin herkällä ja aralla tunnolla Jumalan edessä, niin meidänkin tulisi olla ja ymmärtää oma pienuutemme ja vajavaisuutemme sekä pyrkiä tarkasti opettamaan oikein Jumalan sanaa.

Taistelu henkivaltoja vastaan

Patrick opettaa monessa kohden ihan oikein Raamatusta, mutta sitten myös monessa kohden pahasti väärin. Patrickilla on myös monesti sellaista taipumusta, jossa hän jonkin Raamatun kohdan kautta kumoaa sen mitä Raamattu sanoo samasta asiasta toisessa kohtaa.

Patrick sanoi puheessaan (http://www.tv7.fi/vod/player/47367/ ) että monta kertaa puhutaan siitä että olemme jossakin taistelussa ja vihollinen hyökkää meitä vastaan, mutta meillä on pieni huoli sitä, että olemme silloin korottamassa vihollista ja kertomassa enemmän hänen töistään ja on ihan ok pyytää jotain henkilöä rukoilemaan puolestaan, koska hän käy läpi vaikeita asioita. Patrick sanoi jatkaen, että jos sanomme taistelevamme vihollista vastaan niin se on turhaa  koska meillä on vain yksi taistelu johon sana kehottaa meitä käymään ja 1 Tim 6:12 mukaan se on uskon taistelu, uskon kilvoittelu vihollinen on voitettu jo 2000 vuotta sitten ja meidän täytyy vain uskoa Jeesukseen täyteen voittoon, sillä 1 Joh 5:4 sanoo tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Patrcik sanoi että uskon kautta pääsemme tuohon Jeesuksen voittoon. Patrick lukee Raamatusta 2 Kor 10: 3 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; 4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Tästä Patrick jatkaa opettaen niistä aseista joilla me sodimme vihollista vastaan sanoen, että yksikään näistä ei maininnut minkäänlaista sotaa perkelettä vastaan, vaan kaikki tuolla käsitteli meidän omia ajatuksiamme, meidän omia järjenpäätelmiä, meidän omaa mielenaluetta, toisin sanoen jos ristillä on jo voitettu täysi voitto, niin se haaste on meidän kohdalla saada se tänne mielenalueelle ja ottaa se voitto vastaan siellä.  Patrick sanoi, että hän uskaltaa sanoa että lähestulkoon aina meidän haaste on meidän oikean ja vasemman korvan välissä sillä jos me päästämme vihollisen meidän mielenalueelle toimimaan, siellä kylvämään sinne epäuskoa, kylvämään sinne pelkoa, kylvämään sinne ahdistusta, huolia, stressiä ja mitä tahansa se onkaan mitä hän tuo sinne niin se on sellainen kasvuperä joka lähtee leviämään, se lähtee kasvamaan niin kuin lumipallo. Patrick sanoi, että meidän tehtävämme on ne aseet jotka Jumala on antanut meille,   koskee juuri mielenaluetta, mielenalueella tehdään joka ikinen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle ja mielenkiintoista on että siellä sanotaan että me hajotamme järjenpäätelmät kun me luemme mitä sana sanoo. Patrick sanoi että meidän tehtävä on saada ajatuksemme kuuliaiseksi Kristukselle ja alistaa mielemme ja ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle ja silloin me voimme aina vaeltaa voitossa.

Kun tutkimme Raamatun valossa sitä mitä Patrick opetti, niin hän taas kumoaa tietyillä Raamatun kohdilla sen mitä Raamattu opettaa muualla samasta asiasta.

Ef 6:
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

Jaak 1:
14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni.

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Patrick opetti ettei uskovilla ole taistelu perkelettä vastaan, koska uskovilla on vain yksi taistelu, joka on uskon taistelu, jossa vangitsemme ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle. Raamattu opettaa toisella tavalla kuin Patrick, sillä Raamatun opetuksen mukaan meillä uskovilla on taistelu pahuuden henkivaltoja vastaan (perkele ja riivaajahenget), omia himojamme vastaan sekä kaikkea syntiä vastaan (väärät opetukset ovat myös syntiä). Patrick todennäköisesti muissa puheissaan opettaa taistelusta vihollista (saatanaa) vastaan, mutta tässä puheessaan hän kieltää sen ja toistaa sen, niin ettei kyseessä ole edes inhimillinen virhe jota puhujille sattuu silloin tällöin (minulle ainakin sattuu puhuessani). Tämä on iso ongelma, koska puhe ja opetus voi olla mitä tahansa, sillä tänään kumotaan se mitä eilen sanottiin ja ylihuomenna voidaan kumota se mitä tänään on sanottu. Silloin kun tekstiä tulee paljon ja ikään kuin pikalähetyksenä, niin silloin voi tapahtua tutun sanonnan mukaisesti, eli rapatessa roiskuu. Mutta silloin kun ja jos roiskuu Jumalan sanaa opetettaessa, niin silloin täytyy tehdä parannusta ja oikaista väärät opetukset oikeaan suuntaan. 

Paavali ei korottanut saatanaa kun hän opetti, että meillä on taistelu ei lihaa ja verta vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan. Kuka hyötyy siitä jos opetetaan ettei meillä ole taistelua henkivaltoja vastaan? Tietenkin saatana, koska hän haluaa ettei kukaan häntä vastustaisi tai taistelisi häntä vastaan, koska silloin ihminen on helpompi eksyttää ja häntä on helpompi satuttaa synnillä kun kukaan ei taistele synnin isää ja alkulähdettä vastaan.

Herra Jeesus voitti saatanan Golgatan ristillä ja voitto on jo saatu, mutta siitä huolimatta meidän tulee taistella pahuuden henkivaltoja vastaan. Se vain tulee muistaa, että taistelu käydään Herran Jeesuksen voitosta käsin ja se on totta, että uskon kautta pääsemme osallisiksi Jeesuksen voitosta ja sillä tavalla meidän uskomme voittaa maailman, kun uskossa Pyhän Hengen voimassa Jumalan voiman vaikutuksesta elämme uskonkuuliaisuudessa. Vaikka meidän uskomme voitta maailman, silloin kun se on ankkuroitu Jeesukseen Pyhässä Hengessä, niin siitä huolimatta Raamattu opettaa taistelusta pahuuden henkivaltoja vastaan.

Patrick sanoi puheessa että jos sanomme taistelevamme vihollista vastaan niin se on turhaa  koska meillä on vain yksi taistelu johon sana kehottaa meitä käymään ja se on uskon taistelu, uskon kilvoittelu. Mutta toisessa kohtaa hän sanoo toisella tapaa, sanoen 2 Kor 10 luvun puhuvan niistä aseista, joilla sodimme vihollista vastaan. Joko Patrickille tuli inhimillinen virhe tai sitten hän on täysin ristiriidassa oman opetuksensa kanssa.

Patrcik sanoi ettei yksikään 2 Kor 10 luvun aseista maininnut minkäänlaista sotaa perkelettä vastaan, mutta heti tätä ennen hän puhui aseista joilla sodimme vihollista vastaan. Tarkoittaako Patrick vihollisella saatanaa vai omia ajatuksia? Yleisesti vihollinen sanaa käytetään myös saatanasta. Patrickin opetus on tässä kohden todella sekavaa sekä myös epäraamatullista siinä kohden kun hän sanoi ettei meillä ole taistelua saatanaa vastaan.

Patrickin opetuksen mukaan uskovilla ei ole sotaa perkelettä vastaan, vaan uskovilla on taistelu omia ajatuksia vastaan. Patrickin mukaan vihollinen kylvää ajatuksiimme epäuskoa, pelkoa, ahdistusta, huolia ja stressiä jne. ja siksi ajatukset tulee vangita kuuliaisiksi Kristukselle, joka on asian ratkaisu.

Mark 8:
31 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.
32 Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.
33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".
34 Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
35 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.

1 Piet 5:
8 ¶ Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

Jaak 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

2 Tim 2:
24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Raamattu opettaa, että saatana on vanginnut jumalattoman ihmisen toteuttamaan saatanan pahaa tahtoa. Ihmisen tahto on sidottu ajatuksiin ja mielenalueeseen ja Raamattu todistaa sen, että jumalaton on mielensä kautta synnin ja saatanan orjuudessa. Samalla tavalla saatana pyrkii puhumaan ja sitomaan uskovia mielenalueella ja siksi myöskin Raamattu opettaa mielen uudistumisesta Pyhässä Hengessä sekä mielenmuuttumisesta Jumalan sanan tutkimisen kautta. Vaikka saatana yrittää puhua ja vaikuttaa uskovan mieleen, niin emme ole enää saatanan orjuudessa, vaan Jumalan lasten vapaudessa. Tästäkin huolimatta saatana pyrkii sitomaan ja vaikuttamaan uskovan mielenalueeseen kaikenlaisia synnillisiä ajatuksia sekä vääriä ja eksyttäväisiä oppeja.

Raamattu opettaa meitä että  meidän täytyy vastustaa saatanaa ja saamme käskeä saatanaa väistymään pois ajatuksistamme. Jeesus antoi tästä esimerkin kun Hän käski saatanaa menemään pois (väistymään) Hänen edestään. Kun Jeesus nuhteli Pietaria sanoen mene pois minun edestäni saatana, niin hän ei tarkoittanut Pietarin olevan saatana, vaan sitä että saatana oli vaikuttanut Pietarin ajatuksiin, kun Pietari nuhteli Jeesusta.

Nyt kun elämme Uuden Liiton aikakaudessa niin sinun tulee uskossa käskeä saatanaa väistymään Herran Jeesuksen nimessä ja hän synnin kiusauksen kanssa joutuu pakenemaan ja väistymään. Herran Jeesuksen nimen käyttäminen on todella tärkeää, sillä siinä on voima ja sanoohan Raamattukin näin:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Paha saatana vaikuttaa mielenalueella ja hän pyrkii puhumaan mieleemme tekeytyen välillä Jumalaksi, Pyhäksi Hengeksi sekä hän jopa jäljittelee meidän omia ajatuksiamme puhumalla ihmiselle, niin että ihminen luulee saatanan puheen olevan ihmisen omia ajatuksia, niin kuin Pietarin nuhdepuhekin oli saatanan syöttämä Pietarin mieleen, jota Pietari luuli omaksi ajatuksekseen sanoen sen vielä ääneen. Siksi Jeesus käskikin saatanaa menemään pois, eli väistymään, koska se oli saatanan alunperin synnyttämä ajatus, jota Pietari luuli omaksi ajatuksekseen.

Jos et vastusta saatanaa ja käske häntä väistymään, kun hän syöttää sinulle ajatuksia tekeytyen milloin miksikin, niin on turhaa hokea itsellesi, että ajatukseni ovat kuuliaisia Kristukselle, sillä saatana pyrkii vaikuttamaan sinun mieleesi koko ajan ja hän väistyy vasta silloin kun vastustat häntä ja käsket häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä ja hän joutuu väistymään ja pakenemaan, mutta hän pyrkii aina uudestaan puhumaan sinulle ja heti kun sen tunnistat, niin sinun tulee käskeä häntä väistymään Jeesuksen nimessä.

1 Piet 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

Alkutekstissä kreikankielessä käy ympäri  sana on peripateo, joka tarkoittaa kävellä ja kävellä ympärillä. Sana peripateo on 1 Piet 5:8:ssa sanamuodossa peripatei (prees. akt.ind.), joka tarkoittaa sitä, että saatana ei vain joskus pyöri ympärillämme (pyrkii vaikuttamaan meidän mieleemme), vaan pyrkii tekemään sitä aktiivisesti koko ajan. Tämän tähden Raamattu opettaa meitä taistelemaan henkivaltoja vastaan, sillä saatana pyrkii käymään koko ajan kuin kiljuva jalopeura ympärillämme. Vaikka kuinka hokisit, että vangitset ajatuksesi kuuliaisiksi Kristukselle, niin saatana ei väisty eikä lopeta pyrkimyksiään puhua sinun mieleesi milloin minkäkin vale-asussa. Mutta silloin kun tunnistat perkeleen puhuvan sinulle tai matkivan sinun omia ajatuksiasi, niin käske saatanaa väistymään Herran Jeesuksen nimessä, niin hän joutuu pakenemaan ja väistymään.

Muista se, että saatana matki ja jäljitteli Pietarin omia ajatuksia ja Pietari toi ne ulos suustaan luullen niitä omiksi ajatuksikseen, mutta Jeesus tunnisti kuka oli ajatuksen alkulähde ja siksi hän käski saatanaa väistymään. Sinun tulee tehdä samalla tavalla ja muista ja ymmärrä se, että Jumala kasvattaa ja opettaa sinua Pyhässä Hengessä Raamatun sanan totuuden kautta, niin että opit erottamaan mielessäsi Jumalan puheen, omat ajatuksesi sekä saatanan puheet. Silloin kun et ole näitä oppinut erottamaan toisistaan, niin silloin sinua on helpompi eksyttää. Älä pelästy, sillä olet hyvissä käsissä ja turvassa Herrassa Jeesuksessa ja Hän kasvattaa sinua kuulemaan Hyvän Paimenen äänen, sillä Hän on luvannut, että Hänen lampaansa kuulevat Hänen äänensä, sillä Hän antoi henkensä sinun tähtesi, että pelastuisit ja kuulisit Hänen äänensä (Joh 10:11-17). Tässä kohden sydämeni murtui ilosta Herran hyvyyden edessä.

Kaiken edellä tutkitun valossa Jumalan Henki ei sano eikä opeta ettei meillä ole taistelua saatanaa vastaan, mutta saatanan henki kyllä opettaa niin, koska jos sen uskot, niin hän kykenee huijaamaan ja eksyttämään sinua pyrkien vaikuttamaan sinun mieleesi ja ajatuksiisi. Raamattu opettaa että meidän tulee vastustaa perkelettä lujina uskossa sekä ollen Jumalalle alamaisia, koska kun elämme uskonkuuliaisuudessa, niin silloin Jeesuksen nimessä kun vastustamme perkelettä, niin se joutuu pakenemaan.

Ef 6:
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Raamattu sanoo, että meidän uskovien tulee pukea päällemme koko Jumalan sota-asu voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet. Alkutekstissä kavalat juonet on sana methodeia, joka tarkoittaa ovelaa juonta, eksytystä ja petosta. Methodeia tulee sanoista meta -mukaan ja hodeou - matka ja tie. Raamattu opettaa saatanan suunnittelevan järjestelmällisesti eksytyksen ja petoksen sen mukaisesti missä vaiheessa uskova on elämässään. Paha perkele valitsee tarkasti ajan ja myös paikan aina tilanteen mukaan, milloin ja miten hän pyrkii eksyttämään ja pettämään uskovaa ihmistä. Paha perkele valitsee sellaisen hetken, jolloin hän uskoo uskovan lankeavan ja eksyvän petokseen ovelan juonen kautta, koska meillä on taistelu, ei lihaa ja verta vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan.

Pahan saatanan perus-strategiat miten ja millä tavalla hän pyrkii eksyttämään uskovia ovat:

- Paha saatana pyrkii vääristämään Jumalan sanan opetuksen ja sillä tavalla pettää uskovan elämään synnissä ja valheessa, jota uskova luulee Jumalan sanan totuudeksi.

- Paha saatana pyrkii pettämään ihmisen sielullisuuden kautta, jossa petos kohdistuu uskovan tunteisiin ja näköaistiin, jonka kautta uskova lankeaa tunteisiin vetoavalla valheella hyväksymään synnin. Esimerkkinä tästä on mm. saatanan valhe, jossa hän vetoaa uskovan tunteisiin ettei kadotus voi olla iankaikkinen. Kun uskova saadaan irti Jumalan sanan totuudesta, niin hän tunnekokemuksen kautta hyväksyy valheen ettei kadotus olisikaan iankaikkinen.

- Paha saatana pyrkii vetoamaan koko ajan uskovan ymmärrykseen ja tunteisiin, että uskova ajattelisi ja toimisi lihallisesti, koska silloin saatana kykenee eksyttämään uskovia, sillä lihallinen uskova ei ole hengellinen eikä ole Pyhän Hengen hallintavallan, johdatuksen ja kuuliaisuuden tiellä ja siksi hänet on helppo eksyttää tunteisiin ja ihmisen järkeen vetoamisen kautta.

Paha saatana tietää sen, että jos hän saa eksytettyä uskovan luottamaan omaan järkeensä sekä toimimaan tunteiden ohjaamina, niin silloin uskova on voimaton saatanan edessä, eikä hän kykene vastustamaan saatanaa ja hänen vaiheitaan.

Raamattu opettaa koko Jumalan sota-asun päälle pukemista, koska sen kautta kykenemme tekemään vastarintaa saatanalle ja hänen kavalille juonillensa, niin ettemme lankea ja eksy, vaan pysymme pystyssä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Muinaisessa maailmassa Paavalin kirjoittaessa Efesolaiskirjettä löysähkö asuste kiinnitettiin tukevasti vyöllä kupeiden (lantio) kohdalta. Vyöllä vyötetyllä asulla oli siihen aikaan tärkeä merkitys niin rauhan kuin sodan aikana. Silloin kun ihminen teki töitä, matkusti tai juoksi, niin ilman kupeiden vyöttämistä hän olisi kompuroinut eikä pysynyt pystyssä. Sodassa oli erittäin tärkeää, että kupeet oli vyötetty tiukasti ja huolellisesti, koska muuten valtoimenaan roikkunut löysä vaatetus olisi saanut sotilaan kaatumaan ja kompastelemaan. Sotilaan vyö saattoi olla rautaa tai terästä, jossa aseet pysyivät tiukasti ja tukevasti paikoillaan ja taistelun tuoksinassa ase oli käden ulottuvilla ja helposti saatavissa.

Kupeet vyötettyinä totuuteen tarkoittaa Jumalan sanan totuutta, joka on ase pahan voimia vastaan, sillä pahuuden henkivallat eivät kykene voittamaan Jumalan sanan totuutta, vaan aina häviävät sille. Silloin kun uskova elää totuudessa, niin saatana ei pääse häneen käsiksi eikä eksyttämään ja pettämään häntä niillä alueilla, joissa uskova elää totuuden pyhityksessä.

Raamattu opettaa vanhurskauden haarniskasta, jonka koen olevan Herra Jeesus ja Hänen sovitustyönsä, jonka ansiosta uskova elää pyhityksen totuudessa. Paavalin aikaisilla sotilailla oli haarniska, joka suojasi selkää ja rintaa, niin ettei miekka, seiväs tai nuoli päässyt tunkeutumaan sydämeen, rintaan tai selkään, koska se olisi ollut useissa tapauksissa kuolettava isku ihmiselle.

Silloin kun elämme totuuden kuuliaisuudessa, niin Herran Jeesuksen sovitustyön tähden olemme turvassa pahan iskuilta, joiden tarkoitus on satuttaa ja antaa kuolettava isku petoksen ja eksytyksen kautta.

Raamattu puhuu jaloissa olevista kengistä ja alttiudesta rauhan evankeliumille. Alkutekstissä sanotaan kenkien oleva sidottu tai vyötetty alapuolelta. Muinaisten ja Paavalin aikaisten sotilaiden kengissä oli alapuolella joko teräviä nauloja ja piikkejä, jotka suojasivat jalkapohjaa ja antoivat taisteluissa jalalle tukevan otteen maasta, koska sotilaan piti kyetä seisomaan tukevasti jaloillaan kun hän taisteli vihollista vastaan. Siihen aikaan sotilailla oli myös jaloissaan messinkisiä jalan suojuksia, jotka suojelivat sotilaan jalkoja.

Alttius sana on alkutekstissä hetoimasia, joka tarkoittaa valmistelua. Raamattu opettaa, että kun me julistamme rauhan evankeliumia (pelastuksen evankeliumia), niin meidän tulee tehdä valmisteluja, että julistaessamme evankeliumia pysymme totuudessa, emmekä kaadu ja eksy saatanan oveliin juoniin, koska jos niin käy, niin silloin joko evankeliumimme vesittyy valheilla tai lakkaamme julistamasta totuuden evankeliumia. Kun ja jos uskovina annamme Herran Jeesuksen varjella ja suojella meidän vaelluksemme (kengät kuvaavat myös vaeltamista) totuuden pyhityksen kautta, niin silloin varustaudumme hengellisesti sillä tavalla, että pysymme tukevasti pystyssä ja kykenemme julistamaan evankeliumia sekä taistelemaan henkivaltoja vastaan, jotka vihaavat pyhityksen totuudessa julistettua evankeliumia sekä evankeliumin julistajia.

Raamattu kehottaa ottamaan uskon kilven, jonka avulla voidaan sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Sotilaan kilpi oli todella tärkeä, koska sen avulla hän kykeni suojaamaan kaikkia kehonosiaan kääntämällä kilven suojaamaan sitä kehonosaa, johon vihollinen yritti iskeä. Kilpi tehtiin joko puusta tai messingistä, pronssista ja vaskesta. Kilvessä oli useita kerroksia ja se pyöristettiin ulkoreunoista keskipistettä kohti. Kilven ulkoreuna hiottiin sileäksi tai sitten se öljyttiin ja näiden toimenpiteiden tarkoituksena oli pysäyttää ja sammuttaa palava nuoli sekä suojella miekan tai seipään iskuilta.

Todellinen uskon kilpi on Herra Jeesus ja meidän uskovien tulee pysytellä Jeesuksen suojassa uskon kuuliaisuuden kautta, eläen totuutta noudattaen rakkaudessa. Jos emme elä Jumalan tahdossa, emmekä uskon kuuliaisuudessa, niin pahan palavat nuolet pääsevät iskemään ilkeitä ja syviä synnin haavoja uskovan sydämeen ja elämään. Jos et elä uskonkuuliaisuudessa, vaan synnissä, niin olet avoin maalitaulu pahan palaville nuolille ja pahimmassa tapauksessa voit langeta pois uskosta Herraan Jeesukseen. Silloin kun elät uskonkuuliaisuudessa Herrassa Jeesuksessa, niin uskon kilpi suojaa sinua, eikä pahan palavat synnin nuolet kykene vahingoittamaan sinua.

Sotilaan tuli suojata päätään kypärän avulla miekan, sotanuijan tai taistelukirveen iskuja vastaan. Kypärä oli paksua nahkaa tai messinkiä, pronssia tai vaskea. Miekka kuului olennaisena osana sotilaan taisteluvarustusta. Sotilaan muita aseita olivat mm. jousi, keihäs ja taistelukirves. Ilman miekkaa sotilas ei ollut hyvin varustettu. Raamatun aikaisten sotilaiden miekka oli yleensä lyhyt ja kaksiteräinen, joka muistutti tikaria.

Pelastuksen kypärällä Paavali opetti sydämen ja mielen suojaamista, joka tapahtuu Jumalan sanan totuuden kautta, joka suojaa mielen ja sydämen synnin ja vääryyden vaikutuksilta. Paha saatana haluaa vahingoittaa ja turmella uskovan ihmisen sydämen ja mielenalueen, koska synnit lähtevät ihmisen sydämestä saastuttaen hänet. Uskovan sydämessä tulisi asua runsaasti Jumalan sanan totuus, siksi on tärkeätä päivittäin lukea ja tutkia Jumalan sanan ettemme eksyisi saatanaan kavaliin juoniin.

Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, joka on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole Jumalalle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Sotilas kykeni lyömään ja iskemään miekalla vastustajaa sekä torjumaan miekalla vihollisen lyöntejä. Jumalan sanan totuus karkottaa vihollisen sekä auttaa puolustautumaan silloin kun vihollinen yrittää iskeä synnin kavalilla juonilla.

Jumalan sota-asua tulee käyttää rukouksen Hengessä ja anomisessa, jossa meidän uskovien tulisi olla kestäviä kun rukoilemme toistemme puolesta sekä itsellemme varjelusta.

Taistelu henkivaltoja vastaan ei ole saatanan korottamista, vaan Kristus-keskeistä elämää, jossa Kristuksen voitosta käsin taistelemme pahuuden henkivaltoja vastaan. Jos emme tätä Raamatun selkeää opetusta ymmärrä, niin silloin emme elä Kristus-keskeistä elämää, vaan väärää Kristus-keskeistä elämää, jossa sorrumme tekemään valheesta "totuuden" sekä kumoamme yksittäisten Raamatun jakeiden kautta muita Raamatun jakeita, koska emme ole tunnistaneet ja oppineet todellista hengellistä sodankäyntiä.

2 Kor 10:
3 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;
4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle
6 ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet.

Efesolaiskirjeen 6 luvussa opetettiin käyttämään koko Jumalan sota-asua (kaikkia hengellisiä sota-aseita) ja niitä käytettiin nimenomaan saatanaa ja hänen kavalia juoniaan vastaan. Ajatustemme vangitseminen kuuliaisiksi Kristukselle tulee tapahtua hengellisten sota-aseiden (koko sota-asun) kautta, josta Efesolaiskirjeen 6 luku opetti. Se ei riitä, että luetaan sanaa ja sanotaan ajatuksille, että niiden tulee tulla kuuliaisia Kristukselle. Raamatun sanan lukemista ja tutkimista kyllä tarvitaan, mutta ei hokemista.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Silloin kun suostumme lihan kuolemanprosessiin Pyhän Hengen voimasta ja Pyhän Hengen vaikuttamana, niin sen jälkeen Jumalan armosta kykenemme ottamaan päällemme Jumalan koko sota-asun (hengelliset sota-aseet) ja silloin mielenuudistuksen ja mielenmuutoksen kautta Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti ojentautumalla ajatuksemme tulevat koko ajan kuuliaisemmiksi Kristukselle. Se tulee tässäkin muistaa ettei meistä tule täydellisiä ja synnittömiä tässä ajassa.

Kuten edellä olevista Raamatun paikoista on käynyt ilmi, niin meillä on taistelu pahuuden henkivaltoja vastaan sekä sen lisäksi omia himoja ja syntiä (sisältää myös väärät opit jne.) vastaan. Näistä en nyt enää aio kirjoittaa enää pitemmin, koska olen jo pitkästi kirjoittanut tätä kirjoitusta. Sen haluan kuitenkin tuoda esille, että saatana ei halua uskovien paljastavan hänen kavalia juoniaan ja eksytyksiään ja siksi hän varmasti haluaisi syyttää heitä fariseuksiksi etteivät he uskaltaisi paljastaa hänen eksytyksiään. 

Kun kirjoitin tätä taistelu henkivaltoja kohtaa, niin en sen erityisemmin erittele tätä, mutta koin voimakkaasti henkivaltojen raivon minun ympärilläni sekä sen kun riivaajahenget joutuivat väistymään Herran Jeesuksen nimessä. Pahuuden henkivallat eivät halua uskovien oppivan todellista ja oikeata taistelua henkivaltoja vastaan ja siksi ne epätoivoisesti pyrkivät valheen kautta tarjoamaan väärää ja valheellista toimintamallia taistelussa henkivaltoja vastaan. Pahuuden henkivallat joutuvat aina väistymään Herran Jeesuksen nimessä kun elämme ja olemme Kristuksessa. Tätä henkivallat eivät halua sinun ymmärtävän, siksi he tarjoavat aina sinulle valheellisen sodankäynnin toimintamallin.

Otan tähän esimerkiksi erään sellaisen valheopetuksen (tämä on yleinen esimerkki, en tarkoita tällä Patrickin opettavan tätä). Jos olet langennut tekemään syntiä, niin saatana ei suinkaan halua sinun tekevän parannusta ja sitä kautta saavuttaa voittoa synnin yli. Pahuuden henkivallat tarjoavat monenlaisia ratkaisuja, joista eräs on sellainen missä sinulle sanotaan, että sinun sisälläsi on riivaajahenki (uudestisyntyneessä uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki ei voi asua riivaajahenkiä), joka pitää ajaa ulos ja silloin ongelmasi ratkeavat ja vapaudut synnistä. Jos uskot tämän valheen, niin silloin jäät synnin valtaan, koska synnistä voi vapautua vain parannuksen teon kautta, eli tulee olla halua vapautua synnistä ja Jumala antaa sinulle vapauden kun sinulla on parannuksenteon mieli. Silloin kun uskot valheen, niin sinut on eksytetty pois parannuksen tekemisestä ja todellisesta vapaudesta ja sen sijaan hukkaat aikaasi olemattomaan riivaajahengen ulosajamiseen, jota ei ole edes sisälläsi, jos olet uskossa ja Pyhä Henki asuu sydämessäsi.

Yritän vielä tuoda esille erään kuvitteellisen esimerkin kautta kuinka kavalasta ja vaarallisesta asiasta on kyse silloin kun uskomme valheen ja ojentaudumme sen mukaisesti. Jos joku söisi luonnonmukaista terveellistä ruokaa, niin saatana tarjoaisi hänelle saastunutta ruokaa sanoen sen olevan paljon parempaa ja terveellisempää kuin mitä hänen oma ruokavalionsa on ja sen päätteeksi saatana tarjoilisi vielä rotanmyrkkyä sellaisessa purkissa, jonka etiketissä lukee lisäravinne tehostamaan terveellisen ruuan imeytymistä. Paha saatana sanoisi tälle ihmiselle myös, että hänen aikaisempi ruokavalio on huonoa, sillä se on täynnä ihmisten lisäämiä lisäaineita, mutta tämä mitä minä sinulle tarjoan on oikea luonnonmukainen ruokavalio ja sen lisäksi saat vielä bonuksena lisäravinnetta, koska olet aivan erityinen ihminen ja sinun on saatava parhaita mahdollisia ravintoaineita. Pahuuden henkivallat pyrkivät eksyttämään sinua vääryydellä ja valheilla, että viettäisit aikasi asioiden parissa, jotka tuhoavat sinua. Tämä on eksytyksen kavala luonne ja päämäärä, jonka tarkoitus on tuottaa sinulle valheen kautta niin paljon tuhoa kuin vain on mahdollista.

Lopuksi haluan sanoa sen, että Patrickilla on hyvääkin opetusta, mutta monessa kohden hän yhden Raamatun kohdan kautta kumoaa toisen Raamatun kohdan, kuten on käynyt ilmi tässäkin kirjoituksessa. Patrickin opetus on myös paikoin sekavaa sekä epämääräistä ja ristiriitaista. Kun kirjoitan näin niin en käy kiinni henkilöön, enkä panettele häntä, vaan tuon esille sen mitä olen löytänyt kun olen tutkinut ja koettelut hänen opetustaan. Meillä kaikilla uskovilla on oikeus ja velvollisuus tutkia ja koetella toinen toisemme opetus ja julistus, joka koskee niin Patrickia kuin minuakin.

Jos jotakin sellaista  tärkeätä vielä ilmenee, että se tulee tuoda esille, niin silloin kirjoitan vielä lisää, mutta nyt tässä hetkessä koen että Patrickin opetuksen koetteleminen on tässä, ellei ilmene sellaista joka pitäisi tuoda esille. Minä tiedän omakohtaisesti mitä on erehtyminen ja väärin opettaminen ja miten meillä voi olla sokeita pisteitä, siksi vieläkin pyydän olkaamme armollisia ja kärsivällisiä Patrickille ja tehtyämme sen mitä meille on annettu tehtäväksi meidän tulee jättää hänet rukouksin Jumalan haltuun.

 

Ps. Kiitos kaikille uskon veljille ja sisarille, jotka olette auttaneet minua Patrickin opetusmateriaalin läpikäymisessä sekä kiitokset Raamatun kohdista ja uskonnäkemyksistä liittyen tähän Patrickin opetuksen koettelemiseen.

kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta
kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta 2
kotipetripaavola.com - Te tulette niin kuin Jumala tietämään
Perjantai dokkari - Jeesus tulee - olemme valmiit (Patrick Tiainen)

Videoita liittyen Patricikin harhaopetuksiin

Patrickin opettamia harhaoppeja käsitelty tällä videolla:

 

youtube.com - Jumalan sana vs uskon sana-liikkeen ja äärikarismaattisuuden harhat 2

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

 

youtube.com - Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset

 

 

 

Petri Paavola 26.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
uskonsana.com
tv7.fi/vod/player/47367/

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker