Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kolmannen temppelin ylipapin voiteleminen

Ortodoksijuutalaisten media Israel365News kirjoitti marraskuun 30 päivä 2021 artikkelin, jonka nimi on: Reenactment of anointing the High Priest to be held on last night of Hanukkah (Ylimmäisen papin voitelemisen uudelleen asettaminen pidetään Hanukka juhlan viimeisenä iltana). Artikkelin mukaan Ylimmäisen papin voitelemisen uudelleen asettaminen ja useat temppeli seremoniat pidetään Israelissa Mitzpe Jerikossa (Mitzpe Yericho) joulukuun 6. päivä 2021. Artikkelin mukaan uudelleen asettaminen sisältää ylimmäisen papin voitelemisen ja temppeli menoran (kultainen seitsenhaarainen lampunjalka) sytyttämisen. Artikkelissa kerrotaan kuinka uusi alttari tullaan pyhittämään temppelin käyttöön. Artikkelin mukaan jokainen seremonia on oleellinen osa temppelin palvelusta ja käytännön pyrkimystä näiden kautta aikomuksena kolmannen temppelin valmistamiseen.

Kirjoituksessani käyn läpi Raamatun kohtia, jotka kumoavat ortodoksijuutalaisten pyrkimykset ylimmäisen papin voitelemiseen ja kolmannen temppelin valmistamiseen ja rakentamiseen. Herra Jeesus on tässä Uuden Liiton ajassa Uuden Liiton seurakunnan Ylimmäinen Pappi. Herran Jeesuksen Ylipappeus tekee tarpeettomaksi ortodoksijuutalaisten pyrkimykset. Kirjoituksessani on myös voimakas Jumalan sanan opetus osuus.Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Vanhan liiton loppu
Jeesus on voideltu Ylimmäinen Pappi
Loppusanat


 

Alkusanat

Olemme lähellä Jumalan sanan profetian toteutumista koskien Jerusalemin kolmatta temppeliä, joka tullaan rakentamaan lopunaikana vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ortodoksijuutalaiset odottavat Messiasta ja he ovat jo valmistautumassa siihen kun kolmas temppeli rakennetaan Jerusalemiin. Kun näemme sen päivän tapahtuvan, että Jerusalemissa on kolmas temppeli, niin tiedämme Herran Jeesuksen tulemuksen olevan lähellä. Antikristus tulee Jerusalemin kolmanteen temppeliin julistamaan omaa "jumalisuuttansa" ja hän julistaa olevansa Jeesuksen toinen tulemus ja hän lakkauttaa Jerusalemin kolmannen temppelin eläinuhrit.

Dan 11:
31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.
32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

Suuri osa Raamatun tutkijoista ja opettajista sanoo Dan 11:31 opettavan ja kertovan lopunajan viimeisestä antikristuksesta. Minä olen heidän kanssaan samaa mieltä. Mitä antikristus tekee tämän jakeen mukaan lopunaikana? Antikristus poistaa kolmannen temppelin eläinuhrit. Antikristus viettelee ja eksyttää lopunajassa liitonrikkojat luopumukseen - luopumaan uskosta Raamatun totuuteen ja todelliseen Messiaaseen, Herraan Jeesukseen.

Keitä ovat nämä lopunajan liitonrikkojat, jotka eksyvät uskomaan antikristusta? Dan 11:38 puhuu lopunajasta Uuden Liiton aikakaudesta, joka tarkoittaa sitä, että nämä liitonrikkojat ovat Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka antikristus eksyttää pois totuudesta. Kiitos Jumalalle, että San 1:32 sanoo kuinka on niitä uskovia (Herran Jeesuksen opetuslapsia), jotka tuntevat Jumalansa ja he pysyvät lujana, eivätkä he eksy antikristuksen eksytyksiin, vaan he rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Nyt jo tänään meidän tulee alkaa varustautumaan uskossa, niin että sydämessämme käytännössä rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa, ja siten Jumalan armosta saamme pysyä pystyssä ja uskossa, kun vaikeat ajat alkavat, kun koko maailma alkaa vainoamaan meitä.

Silloin kun olet siinä ajassa, jossa näet kolmannen temppelin olevan rakennettu Jerusalemiin, niin silloin tulet näkemään ja ymmärtämään, että ensin ilmestyy antikristus, joka saa eksyttää ihmisiä ja vainota seurakuntaa 3,5 vuotta, tai hänelle annetaan ajaksi 3,5 vuotta lopunajassa, jonka Jumala sallii hänelle. Kun tapahtuu Herran Jeesuksen toinen tulemus, niin Hän toisessa tulemuksessaan suunsa henkäyksellä surmaa antikristuksen. Kiitos Jumalalle, me Herran Jeesuksen opetuslapset odotamme Jeesuksen toista tulemusta, amen.

Vanhan liiton loppu

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden (
חדשׁ‎ chadash) liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jer 31:31 Behold, the days come, saith HaShem, that I will make a new (חדשׁ‎ chadash) covenant with the house of Israel, and with the house of Judah; Jewish Publication Society Bible - JPS 1917

Nature

Jer 31:30 See, a time is coming—declares Hashem—when I will make a new covenant with the House of Yisrael and the House of Yehuda. The Israel Bible - ortodoksijuutalaisten käännös.

The Israel Bible on kaksikielinen englanninkielinen ja hepreankielinen versio hepreankielisestä raamatusta, jonka toimittaja ja julkaisija on rabbi Tuly Weisz. The Israel Bible julkaistiin kesäkuussa 2018 Israelin itsenäisyysjulistuksen 70-vuotispäivän kunniaksi.

Ortodoksijuutalaiset ja jotkut kristityt ja osa heistä voi olla ihan vilpittömiä, jotka ovat vielä vanhan liiton alaisuudessa sanovat ja opettavat chadash sanan tarkoittavan uudistettua, ei uutta. Tällä he pyrkivät tuomaan esille sitä ettei vanhaa liittoa ole kumottu, mutta sitä voidaan uudistaa. Varsinkin jotkut vanhan liiton alaisuudessa olevat kristityt opettavat ettei vanhaa liittoa ole kumottu, mutta vanha liitto on uudistettu Jeesuksella Kristuksella.

Erittäin arvostettu juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS Raamatun käännös kääntää sanan chadash englanninkielen sanalla new, joka tarkoittaa uutta. Jopa 2018 ortodoksijuutalaisten toimittama The Israel Bible kääntää sanan chadash englanninkielen sanalla new, joka tarkoittaa uutta. Hepreankielen sana chadash tarkoittaa uutta.

Herra Jumala puhuu Jeremian kautta ja sanoo, että Herra tulee tekemään Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden (חדשׁ‎ chadash) Liiton, joka ei ole samanlainen liitto (vanha liitto) kuin minkä Herra teki heidän isäinsä kanssa, jotka Herra vei pois Egyptin orjuudesta. Herra puhuu ja sanoo Jeremian kautta, että Herra tulee tekemään Uuden Liiton. Tämä Uusi Liitto tulee kumoamaan vanhan liiton. Tämän Raamattu todistaa todeksi monien Raamatun kohtien kautta.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Herra Jeesus sanoi, että Hänen verensä kautta tulee Uusi Liitto. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä, niin Hänen verensä ja sovitustyön kautta vanha liitto kumoutui ja sen tilalle tuli Uusi Liitto. Kun Herra Jeesus kuoli ristillä, niin Jumala itse yliluonnollisesti repi temppelin esiripun kahtia ylhäältä alas asti sen merkiksi, että vanhan liiton aikakausi päättyi, jonka tilalle tuli Uusi Liitto Herran Jeesuksen veressä.

Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebr 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. King James Version 1769

Kuningas Jaakon käännös kääntää Hebr 8:13 Raamatun sanan totuuden mukaisesti sanoen, että kun Hän sanoi uuden (alkutekstissä ei ole sanaa liitto, mutta tässä tarkoitetaan Uutta Liittoa) Hän teki ensimmäisen vanhaksi. Nyt se mikä on tehty vanhaksi (alkutekstin palaioo sana tarkoittaa julistaa vanhaksi, tehty vanhaksi tai tullut vanhaksi) ja tullut vanhaksi on valmis häviämään pois. Kuten Raamatusta olemme nähneet, niin Herran Jeesuksen veressä Golgatan ristillä, Jeesuksen kuoleman kautta Uusi Liitto astui voimaan ja temppelin esiripun repeytyessä ylhäältä alas asti se oli Jumalan antama merkki vanhan liiton aikakauden päättymisestä. Vaikka juutalaiset, jotka eivät uskoneet Jeesukseen jatkoivat eläinuhrien uhraamista Uuden Liiton aikakaudessa, niin Jumala ei katsonut enää näiden eläinuhrien puoleen, koska Uuden Liiton aikakaudessa synnit saadaan anteeksi vain Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Hebr 8:
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,

Ensimmäinen, eli vanha liitto oli moitteeton, sillä Jumala moitti Israelin kansaa sanoen tekevänsä Uuden Liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa (sekä pakanoiden kanssa, jotka uskovat Jeesukseen). Jumala asettamassa vanhassa liitossa ei ollut vikaa, sillä olihan se itse Jumalan asettama. Israelin kansa ei pysynyt liitossa ja he rikkoivat Jumalaa ja vanhaa liittoa vastaan ja siksi Jumala moitti Israelin kansaa. Jumala oli jo ennalta nähnyt asiat ja oli suunnitellut Uuden Liiton Jeesuksen veressä, joka lakkauttaa vanhan liiton aikakauden.

Hebr 10:
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Jumala asetti eläinuhrit, mutta Hän ei mielistynyt niihin, sillä Herra halusi laupeutta eikä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja (Hoos 6:6). Toisessa kohtaa Herra sanoi, että Hän haluaa kuuliaisuutta, sillä kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasva (1 Sam 15:22). Eläinuhrijärjestelmä oli synnistä puhdistumista ja syntien anteeksisaamista varten, mutta Jumala ei halunnut, että Israelin kansa olisi tehnyt syntiä, vaan olisi ollut kuuliainen Herralle.

Heprealaiskirjeen luvussa 10 ja jakeissa 5-10 sanotaan kuinka Isä Jumala valmisti ruumiin Jeesukselle (Jumala, eli Jeesus tuli lihaksi, eli ihmiseksi), koska Herra ei halunnut uhria, eikä Herra ollut mielistynyt poltto- ja syntiuhreihin. Tämän tähden Herra Jeesus tuli tekemään Isänsä tahdon, jossa Jeesus poisti ensimmäisen, eli vanha liitto poistettiin Jeesuksen veressä  ja verensä kautta Jeesus pystytti toisen, eli Uuden Liiton verensä kautta. Näin Uuden Liiton kansa on pelastettu ja pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, yhden ainoan kerran Jeesus kuoli syntien tähden. Herrassa Jeesuksessa ja Hänen veressään päättyi jatkuva uhrien uhraaminen, sillä Herran Jeesuksen syntiuhri, Hänen ruumiissaan ristillä ja veressään on yksi ainoa uhri syntien anteeksisaamiseksi sekä Uuden Liiton Jumalan kansan pyhitykseksi.

Jeesus on voideltu Ylimmäinen Pappi

Israel365Nws artikkeli Reenactment of anointing the High Priest to be held on last night of Hanukkah kerrotaan seuraavasti ylimmäisen papin voitelusta:


Ylimmäisen papin esitteleminen pidetään myös. Rabbi Baruch Kahana palvelee ylimmäisenä pappina tässä esityksessä. Rabbi Kahanalla on ollut olennainen osa pappien kouluttamisessa kolmannen temppelin palvelemiseen ja hän on palvellut ylimmäisenä pappina monissa temppelin uudelleen asettamisissa.

Tätä tarkoitusta varten on valmistettu puhdasta öljyä voitelemisen käyttämisessä. Raamatussa voiteluöljyä kuvattiin käytettävän Ilmestysmajan pyhittämiseen:

2 Moos 30:
25 Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa; se olkoon pyhä voiteluöljy.
26 Voitele sillä ilmestysmaja, lain arkki

On tärkeää huomioida, että öljyä sanottiin shemen ha-mischah (שמן המשחה), joka kirjaimellisesti käännetään voiteluöljyksi. Hepreankielen Messias sana Mashiach (משיח), joka on kirjaimellisesti voideltu, mutta tätä termiä on myös Raamatussa käytetty kenestä tahansa, joka on voideltu.

Alunperin öljyä käytettiin yksinomaan pappien voitelemiseen ja Ilmestysmajan voitelemiseen, mutta myöhemmin sen käyttöä laajennettiin koskemaan myös profeettoja ja kuninkaita:

1 Sam 10:1Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi: "Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi.

Raamatussa on jyrkästi kielletty käyttämästä öljyä (voiteluöljyä) muihin tarkoituksiin, sillä se kareth (synnin rangaistus) rangaistus, ankarin rangaistus Raamatussa. Pyhän voiteluöljyn ainesosat on kerrottu 2 Moos 30:23-25:ssa, jotka ovat:

- Puhdasta mirhaa 500 sekeliä (n. 6 kg)
- Makeaa hyvänhajuista kanelia 250 sekeliä (n. 3 kg)
- Hyväntuoksuinen ruoko (joskus käännetty calamus) 250 sekeliä (n. 3 kg)
- Kassiaa 500 sekeliä (n. 6 kg)
- Erityisesti valmistettua öljypuun öljyä yksi hiin-mitta (n. 6 litraa tai 5,35 kg)

Kaikki ainesosat täytyi valmistaa täydellisessä puhtaudessa. Voiteluöljylle oli tehty erikoisruukku, joka merkittiin sinetillä.

 

Hebr 2:
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Raamattu sanoo Herran Jeesuksen (Jumala) tulleen samalla tavalla osalliseksi verestä ja lihasta, että Hän kuolemansa, verensä ja sovitustyönsä kautta kukistaa perkeleen, jolla oli kuoleman valta ihmisiin. Jumala vapauttaa ihmisiä, jotka uskovat Jeesukseen Golgatan ristintyön (veren vuodatus, syntien sovittaminen) kautta saatanan ja synnin orjuudesta. Raamattu sanoo, että tämän tähden Jeesuksen piti tulla ihmisen kaltaiseksi, sillä Hän on laupias ja uskollinen Ylimmäinen Pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen ihmisten synnit (niiden synnit, jotka uskova Jeesukseen). Koska Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi ja Hän on itse kärsinyt lihanruumiissa ja ollut kiusattu, niin Hän voi auttaa kiusattuja ja niitä, jotka kärsivät.

Jumala toki voi auttaa ihmistä, vaikka Hän ei olisi tullut ihmiseksi, mutta kun Jumala on tullut ihmiseksi, niin Hän todellakin omasta kokemuksestaan käsin tietää miltä tuntuu olla kiusattuna ihmisruumiissa tai miltä tuntuu kärsiä ihmisruumiissa. Tämä on todella suurta Jumalan rakkautta, että Hän tulee ihmiseksi ja Jumala ihmisruumiissa käy läpi samat kivut ja kärsimykset kuin mitä meillä on. Mutta, Jumala meni vielä pitemmälle kivussa ja kärsimyksessä, sillä Jeesus (Jumala) meni ristille kärsimään koko ihmiskunnan syntien tähden ja Hän otti päällensä Jumalan rangaistuksen koko ihmiskunnan syntien tähden. Herra Jeesus, joka on Pyhä Jumala otti koko ihmiskunnan synnin rangaistuksen päällensä ja kärsi koko ihmiskunnan syntien puolesta ristillä. Herra Jeesus totisesti tietää mitä kärsimys on, sillä Hänen päällänsä oli koko ihmiskunnan syntien rangaistus.

Hebr 4:
14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

Room 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

Me, jotka saamme Jumalan armosta olla Jumalan Uuden Liiton kansaa, niin meidän Suuri Ylimmäinen Pappi Jeesus on kulkenut läpi taivaan ja maan, ja on nyt tällä hetkellä Isä Jumalan oikealla puolella, ja Jeesus rukoilee taivaissa Isä Jumalan valtaistuimen oikealla puolella meidän edestämme ja puolestamme. Meidän Ylimmäinen Pappi on täydellinen ja Kaikkivaltias Jumala, Herra Jeesus Kristus Messias.

Herra Jeesus meidän Ylimmäinen Pappi tuli ihmiseksi tähän maailmaan ja Hän näkee heikkoutemme ja on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, mutta ilman syntiä, sillä Herra Jeesus eli maan päällä synnittömän elämän, johon yksikään ihminen ei pysty ja kykene täällä maan päällä. Koska meillä on tällainen Ylimmäinen Pappi, Herra Jeesus, niin saamme käydä uskalluksen kautta Jumalan armon istuimen eteen, joka on tässä Uuden Liiton ajassa Herra Jeesus. Kun tulemme Isä Jumalan eteen Herran Jeesuksen kautta rakkaudesta totuuteen, niin saamme kohdata ja kokea Jumalan laupeutta, ja yhä enemmän löydämme ja ymmärrämme Jumalan suunnattoman suurta armoa, ja näin löydämme Jumalan armoa ja apua avuksemme oikeaan aikaan. Oikeaan aikaan Jumalan armon ja avun löytyminen tarkoittaa sitä, että kun meillä on Jumalan vaikuttama uskallus ja olemme koko ajan oppineet tuntemaan Jumalaa yhä enemmän, niin silloin Jumalan armosta kykenemme elämään sellaista elämää, että olemme oppineet sitä miten ja millä tavalla Jumala toimii.

Hebr 5:
1 ¶ Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä,
2 ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen,
3 ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.
4 Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.
5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";
6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Hebr 7:
26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.

Vanhan liiton ajan ylimmäinen pappi oli ihmisten joukosta otettu ja asetettu uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien tähden. Vanhan liiton ylimmäinen pappi joutui kuitenkin myös uhraamaan itsensäkin puolesta syntien tähden, koska hän oli ihminen ja kuului syntiin langenneeseen ihmiskuntaan. Herra Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi, ja Hän on synnitön, puhdas, pyhä ja täydellinen. Herran Jeesuksen ei tarvitse kuolla monta kertaa ja toimittaa syntiuhrin tehtävää montaa kertaa, koska Hän on täydellinen ja synnitön, siksi Hän kuoli yhden ainoan kerran syntien tähden ja siksi Hänen syntiuhrinsa ihmisruumiissaan verensä kautta on vuodatettu yhden ainoan kerran pelastukseksi ja pyhitykseksi, amen, kiitos Herralle.

Kukaan ei ota itselleen ylimmäisen papin arvoa. Jumala kutsui Aaronin ylimmäiseksi papiksi vanhan liiton aikana. Isä Jumala päätti ja asetti Poikansa Jeesuksen Uuden Liiton kansan Ylimmäiseksi Papiksi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Hebr 8:
1 ¶ Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja,
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

Jumalan Uuden Liiton kansan Ylimmäinen Pappi, Messias Jeesus istuu Isä Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Jeesuksen Ylimmäinen Pappeus ei ole tästä maailmasta, Jeesus ei kuulunut Aaronin perheeseen eikä Leevin heimoon, mutta Jeesuksen pappeus oli jumalallista, Jumalasta peräisin Isä Jumalan antamaa, ja Jeesuksen Ylimmäinen Pappeus astui voimaan Hänen verensä, sovitustyönsä, kuolemansa ja ylösnousemuksen perusteella. Siksi Messias Jeesus ei ollut maan päällä pappi, eikä Ylimmäinen Pappi, koska Hän ei ollut Aaronin ja Leevin sukua, ja Hänen Ylimmäinen Pappeus on taivaallista alkuperää, Hänen Isänsä antamaa ja valtuuttamaa.

Jumalan käskystä vanhan liiton ylimmäinen pappi asetettiin uhraamaan lahjoja ja uhreja ja sen tähden myös Messias Jeesus tuli syntiuhriksi uhraten itsensä verensä kautta syntien anteeksisaamiseksi. Herran Jeesuksen uhri oli kertakaikkinen, joka tapahtuu yhden ainoan kerran, koska Jeesus oli pyhä, puhdas, viaton ja synnitön. Uusi Liitto on paremmille lupauksille perustettu kuin vanha liitto, koska Uusi Liitto perustuu Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Hebr 13:
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin," hänen pilkkaansa kantaen;
14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.

Vanhan liiton aikana ylimmäisen papin piti kantaa uhrieläinten veri kaikkeinpyhimpään (Ilmestysmaja, Temppeli) syntien sovitukseksi. Samoin uhrieläinten ruumiit tuli polttaa leirin ulkopuolella. Tämän tähden Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi Herra Jeesus kuoli leirin ulkopuolella Golgatalla (Jerusalemin kaupungin muurien ulkopuolella), vuodattaen verensä syntien anteeksisaamiseksi, pelastumiseksi ja pyhitykseksi.

Kun Raamattu sanoo ja opettaa, että meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee mennä Jeesuksen luokse ulkopuolelle leirin Jeesuksen pilkkaa kantamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla alamaisia Jumalalle ja elää totuuden kuuliaisuudessa Jumalaa rakastaen, jolloin elämme tässä maailmassa Jumalan tahdon mukaan emmekä synnin ja ihmisten himojen ja halujen mukaan, jonka seurauksena meitä vainotaan ja pilkataan.

Raamattu sanoo, että meidän uskovien tulisi uhrata Jeesuksen kautta Isä Jumalalle, joka aika kiitosuhria ja huultemme hedelmänä me ylistämme Jumalan nimeä. Edellä oleva opetus ei kuulu vanhan liiton lain uhrijärjestelmä opetukseen, vaan Uuden Liiton uskonjärjestykseen ja opetukseen, jossa Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa sydämen halua uskovan sydämessä, niin että hän kiittää Jumalaa, joka tilassa ja ylistää sydämessään Jumalaa.

Elämme nyt Jumalan pelastushistoriassa Uuden Liiton aikakautta, jossa Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta on nyt Uuden Liiton Jumalan kansan Ylimmäinen Pappi. Ortodoksijuutalaisten ylimmäisen papin uudelleen voitelemisella ei ole minkäänlaista hengellistä merkitystä Jumalalle, vaan sen sijaan se on kapinahanke Jumalaa vastaan sekä syntiä, koska Herra Jeesus on nyt Jumalan Uuden Liiton kansan Ylimmäinen Pappi.

Vanhan liiton aikana kaikki pyhän voiteluöljyn ainesosat piti valmistaa täydellisessä puhtaudessa. Herra Jeesus on voideltu (Messias) Ylimmäinen pappi, joka on täydellinen, puhdas, viaton, synnitön ja koska pyhä voiteluöljy on myös esikuvaa Jeesuksen ja Isä Jumalan pyhyydestä ja puhtaudesta, niin siksi VL:n aikana pyhä voiteluöljy piti valmistaa täydellisessä puhtaudessa.

VL:n aikana voiteluöljyllä voideltiin papit, Ilmestysmaja, profeetat ja kuninkaat, ja näin heidät voideltiin pyhään palvelutehtävään, pyhitettiin tehtäväänsä, joka oli pyhä, jossa tuli Jumalan pyhittämänä palvella puhtaalla sydämellä Israelin Jumalaa. Herran Jeesuksen voitelu Ylimmäisenä pappina pyhittää kaiken koko uskovan ihmisen. Jeesus on kuningasten Kuningas. Jeesus on esikuvaa voidellusta pyhästä voiteluöljystä, joka pyhittää kaiken, sillä Jeesus itse on puhdas ja synnitön, siksi Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, ja puhdas voiteluöljy on esikuva Jeesuksen täydellisyydestä, pyhyydestä, puhtaudesta ja synnittömyydestä.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Kolmannen temppelin rakentaminen Jerusalemiin on kapinahanke ja syntiä Jumalan vastaan, koska Jumala on kumonnut Jeesuksen veressä ihmiskäsin rakennetun temppelin ja sen tilalle on tullut Herran Jeesuksen opetuslapset, joista jokainen on Uuden Liiton Jumalan temppeli, jossa Jumalan Henki asuu.

Loppusanat

Hebr 9:
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 ¶ On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat (hypodeigmata - perusmuoto hypodeigma = esikuva) tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Jumala sääti eläinuhrien verenvuodatuksen syntien anteeksisaamiseksi vanhan liiton järjestykseen. VL:ssa veren kautta tuli myös vihmoa Ilmestysmaja ja kaikki sen Jumalan palvelukseen kuuluvat esineet. VL:n lain mukaan lähes kaikki puhdistettiin veren kautta ja ilman verenvuodatusta ei tapahtunut syntien anteeksiantamista.

Hebr 9:23 alkutekstin mukaan tarkoittaa sitä, että on välttämätöntä tällä tavalla puhdistaa taivaallisten esikuvat (Jumalan pelastamat ihmiset ovat taivaallisten esikuvia, koska lopulta Jumalan armosta heidät ylennetään taivaalliseen kirkkauteen, iankaikkiseen elämään Jumalan luona) ja nämä taivaalliset esikuvat puhdistetaan paremmalla uhrilla (Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta) kuin nämä vanhan liiton aikaiset ihmiset, jotka puhdistettiin eläinuhrien veren kautta.

Messias Jeesus ei mennyt maan päällä temppelin kaikkeinpyhimpään, joka oli vain esikuvaa siitä oikeasta Jumalan temppelistä ja ilmestysmajasta, joka on Jumalan taivaassa ja sinne Herra Jeesus meni Isä Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Näin Herra Jeesus meni Isänsä kasvojen eteen meidän hyväksemme, sovittaen meidän syntimme, jotka Jumalan armosta olemme katuneet syntejämme, tunnustaneet syntimme ja uskoneet Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Vanhan liiton ylimmäinen pappi joutui uhraamaan monta kertaa mm. VL:n ylimmäinen pappi meni joka vuosi kaikkein pyhimpään suurena sovituspäivänä vierasta verta mukanaan (eläinuhrien veri) uhraamaan syntien anteeksisaamiseksi sekä puhdistumiseksi.

Jos Herra Jeesus olisi uhrannut monta kertaa, niin Hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta Messias Jeesus on yhden ainoan kerran ilmestynyt ja vuodattanut verensä Golgatan ristillä yhden ainoan kerran, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Herra Jeesus sai aikaan iankaikkisen sovituksen ja pelastuksen oman verensä vuodattamisen kautta.

Raamattu sanoo kuinka ihmisille on määrätty, että heidän on yhden kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio iankaikkiseen kadotukseen tai uskon kautta Jeesukseen pelastus ja iankaikkinen elämä.

Hebr 9:28 tuo esille ihanan ja toivoa täynnä olevan sanoman. Messias Jeesus uhrasi itsensä yhden ainoan kerran ottaakseen pois monien synnit. Messias Jeesus on myös toistamiseen, toisen kerran ilmestyvä ilman syntiä pelastukseksi niille, jotka odottavat Messias Jeesusta. Raamatun profetialliset merkit alkavat täyttymään meidän silmiemme edessä, jotka edeltävät Herran Jeesuksen toista tulemusta. Jokainen Herraa Jeesusta totuudessa rakastava uskova odottaa Herran Jeesuksen toista tulemusta, amen.

Ilm 20:22 "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

 

 

Petri Paavola 11.12.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
israel365news.com/ reenactment of anointing the high priest to be held on last night of hanukkah


 

 

 


 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker