Islaminuskon sotaisa luonne

 

 

Allah ja muslimiuskonto on eri asia kuin Raamatun opettama usko Jumalaan. Muutamia vuosia sitten keskustelin erään muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaikka hän puhuu minulle Allahista, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus. Keskustelustamme kävi selkeästi ilmi, että tämän muslimin jumala on vihan ja väkivallan jumala, eli epäjumala, ei todellinen Jumala. Keskusteluni hänen kanssaan todistaa myös sen, että kun muslimi uskoo Koraania kirjaimellisesti tosissaan, niin hän uskoo että vääräuskoiset tulisi tappaa.

Islamin väkivaltainen luonne johtuu se perustajan Muhammedin käyttäytymisestä ja teoista, joihin kuului väkivalta ja ihmisten surmaaminen. Islaminuskon ongelma ei ole muslimeissa, vaan heidän uskonnossaan, joka saa ihmiset käyttäytymään väkivaltaisesti ja tekemään terroristi-iskuja, jossa jopa tehdään itsemurhaiskuja.

Islaminuskon nimissä islamistinen terrorijärjestö Hamas toteuttaa terrorismiaan todella kierolla ja järkyttävällä tavalla. Hamas tappoi palestiinalaisia ja syytti siitä Israelia. Tällainen toimintatapa on synnin perusluonne, joka tekee itse kierolla tavalla vilppiä ja koittaa syyttää siitä muita, jotka ovat syyttömiä tapahtuneisiin asioihin.

Suurin osa muslimeista ei ole terroristeja eivätkä he toteuta kirjaimellisesti Koraanin opetuksia. Valitettava tosiasia on se, että muslimien keskuudessa on kuitenkin niitä, jotka toteuttavat Koraanin opetuksia kirjaimellisesti suostuen jopa tekemään itsemurhaiskuja.

Mosab Hassan Yousef joka kääntyi Muslimista Herran Jeesuksen opetuslapseksi sanoi Islamin olevan valhe. Tämä on totta, sillä todellinen Jumala ei kehottaisi tappamaan ja surmaamaan ihmisiä elleivät he käänny uskomaan Häneen. Muslimit palvelevat valhe uskontoa, jonka luonne on väkivaltainen ja ihmisiä surmaava. Muslimit sanovat, että Islam on rauhan uskonto, mutta sen verinen historia sekä nykyajan terroristiteot todistavat Islamin olevan vihan ja väkivallan uskonto.

Raamattu opettaa rakastamaan kaikkia lähimmäisiään myös niitä, jotka vihaavat meitä. Raamatun mukaan on syntiä syyttää syyttömiä. Raamatun mukaan on kauhistuttava synti tapattaa ihmisiä omien etujen takia (toisten tapattaminen on synti kaikissa tilanteissa).

Herran Jeesuksen ja Raamatun opettama usko eroaa todella paljon tässä kohden islaminuskosta. En tarkoita, että kaikki muslimit ovat terroristeja, sillä suurin osa ei sitä ole, mutta kuten Mosab Hassan Yousef on sanonut, että ne jotka todella uskovat Koraanin ja Muhammedin opetukset, niin heistä tulee tappajia ja terroristeja.

Koraani Su 9:5. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

Koraani ja Muhammed opettavat tappamaan "pakanoita", mutta jos he kääntyvät uskomaan Allahiin, niin silloin heitä ei saa tappaa. Mosab oli oikeassa kun hän sanoi todellisen islaminuskon olevan vihan ja väkivallan uskonto.

Jotkut sanovat, että Raamattu kehottaa myös tappamaan. Tätä väitettä täytyy tutkia ja tarkastella Jumalan sanan (Raamattu) valossa.

Raamattu sanoo, että taivaassa syntyneen kapinan jälkeen kapinalliset enkelit jättivät asumuksensa (enkeliruumiit) ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa, josta syntyi Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Raamatun mukaan kuningas Og oli yksi viimeisistä refalaisista, eli Anakin jälkeläisistä. Raamatun mukaan kuningas Ogin rautasänky oli 4,5 pitkä ja 2,5 leveä. Monet pitävät Raamatun kertomuksia satuina, vaikka arkeologiset löydökset ovat todistaneet monia Raamatun asioita tosiksi, joiden ei ole uskottu olevan totta. On selvää, että Raamatun kertoma pahojen demonihenkien (kapinalliset enkelit) ihmisten tyttäriin yhtyminen on totta, koska on kyse Kaikkivaltiaan Jumalan sanasta.

Raamatun sanan mukaan Jumala käski hävittämään niitä kansoja, jotka polveutuivat demoneista ja ihmisistä sekä niitä kansoja, jotka olivat omaksuneet heidän tapojaan. Pahuuden vallassa olevat henkiolennot ihmisten tyttäriin yhtymällä saivat aikaan kansoja, jotka polttivat lapsiaan tulessa uhreina "jumalilleen", elivät väkivaltaisesti, olivat yhteydessä riivaajahenkiin, harrastivat luonnottomia seksuaalisia toimintoja (homoseksuaalisuus, eläimiin sekaantuminen). Koska nämä kansat eivät halunneet tehdä parannusta ja halusivat levittää pahuuttaan ympäri maailman ja he olivat täysin saatanallisten voimien vallassa, joiden takia he tekivät saatanallisia tekoja (polttivat omia lapsiaan), niin siksi Jumala salli hävittää näitä kansoja, että saatanallinen pahuus ei pääsisi turmelemaan koko maailmaa. Jos Jumala ei olisi sallinut sitä, niin voisi olla niin, että tänä päivänä Suomessakin ja muualla maailmassa poltettaisiin pieniä lapsia "uhreina" epäjumalille. Pystyn ymmärtämään tässä kohden Raamatun sanaa ja Jumalan toimintaa ja näkisin vääryytenä ja epäoikeudenmukaisena sen, jos maailmassa olisi kansoja, jotka tappaisivat omia lapsiaan polttaen heitä tulessa.

Raamatussa ei ole muualla käskyä hävittää kansoja, vaan ainoastaan näitä demoneista ja ihmisistä polveutuneita kansoja. Tämäkin ohje oli annettu tiettyyn aikaan ja tietyille kansoille, ei kaikille kansoille. Uuden Liiton aikana ei tietenkään ole tällaista opetusta ja ohjetta.

Koraanin ohjeet ovat sen sijaan voimassa sellaisinaan, eikä Koraani tunne käsitettä vanha tai uusi liitto, vaan sen kehotus tappamaan toisuskoisia on aina voimassa.

Koraani Su 9:
39. Jos ette lähde Jumalan retkelle, Hän on langettava teille tuskallisen tuomion ja valitseva sijaanne toisen kansan, ettekä te kykene vahingoittamaan Häntä vähääkään. Sillä Jumala pystyy tekemään kaikki halunsa mukaan.
40. Jos te ette auta häntä (Muhammedia), niin on Jumala kuitenkin jo antanut hänelle apunsa, kun uskottomat karkoittivat hänet erään toisen kanssa ja nämä kaksi olivat luolassa ja hän sanoi toverilleen: »Alä murehdi, onhan Jumala totisesti kanssamme!» Silloin Jumala vuodatti tyvenen rauhansa hänen mieleensä ja vahvisti häntä näkymättömin sotajoukoin, ja Hän teki uskottomain sanan mitättömäksi; mutta Jumalan sana pysyy ylinnä; Jumala on mahtava, viisas.
41. Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalan asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

Muslimit jotka uskovat tosissaan sen mitä Koraani opettaa ovat valmiita tappamaan toisuskoisia ja jopa niin, että he ovat valmiita tekemään itsemurhaiskuja tappaen viattomia siviilejä, naisia ja lapsia ja jopa omia kansalaisiaan. Jokainen terveen omantunnon omaava ihminen ymmärtää, että sellainen uskonto, joka saa ihmiset tekemään karmeita veritöitä ei ole rakkauden uskonto, vaan vihan ja pahuuden vallassa oleva uskonto.

Room 12:20 Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".

Matt 5:
43 ¶ Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi’.
44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?
47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäisiään sekä niitä jotka vihaavat meitä. Vanhassa testamentissa ei käsketä vihaamaan vihollisia, vaan rakastamaan lähimmäisiään. Jotkut olivat käsittäneet väärin 5 Moos 19:18 opetuksen, joka sanoo että ei saa kostaa eikä pitää vihaa omaa kansaa vastaan, vaan lähimmäisiä tulee rakastaa niin kuin itseään. Tämä käsky ei kehota vihaamaan vihollista, vaan rakastamaan lähimmäisiä. Herra Jeesus korjasi tämän väärän käsityksen käskemällä rakastamaan vihollisia ja niitä jotka teitä vainoavat, kuten Raamattukin opettaa.

Raamatun opetus vihollisen rakastamisesta todistaa sen, että on kysymys Kaikkivaltiaan Jumalan sanasta, sillä Kaikkivaltias Jumala on rakkaus, jonka rakkautta riittää myös niille, jotka eivät halua uskoa Häneen. Siksi Jumalan sana (Raamattu) käskee rakastamaan vihollisia. Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset noudattavat tätä käskyä ja rakastavat niitä jotka vihaavat ja vainoavat heitä.

Suurin osa muslimeista ei ole terroristeja, vaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka elävät kuten muutkin ihmiset maailmassa. Useimmat muslimit eivät ymmärrä islaminuskon todellista luonnetta, mutta jos he ymmärtäisivät Islamin todellisen luonteen ja mitä Koraani oikeasti opettaa, niin heistä tulisi terroristeja.

Islaminuskon ikävä ja kavala luonne tulee esille siinä kuinka islamistiset terrorijärjestöt Allahin ja islaminuskon nimissä ovat valmiita tappamaan omia kansalaisiaan johon he lavastavat Israelin syylliseksi. Tällainen toiminta on pirullista sekä kavalaa ja on osoitus pahan voimien teoista, ei rakkauden Jumalan teoista.

 

 


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker