Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Koronatauti tappaa potilaita käärmeen kaltaisen myrkyn kautta
 

Studyfinds.org sivusto kirjoitti artikkelin (25.8.2021) COVID-19 kills patients using an enzyme similar to neurotoxins in rattlesnake venom (Koronatauti tappaa potilaita käyttämällä entsyymiä, joka muistuttaa kalkkarokäärmeen myrkyn neurotoksiineja). Studyfinds.org artikkeli käsittelee Arizonan yliopiston tutkimusta, joka on saanut selville, että koronatauti näyttää tappavan potilaita samalla tavalla kuin kalkkarokäärmeen myrkky, sillä koronatauti saa aikaan proteiinin, joka on sukua käärmeen myrkyssä esiintyville neurotoksiineille. Arizonan yliopiston tutkijat uskovat, että tämä mekanismi voi olla avainasemassa ennustettaessa potilaita, jotka todennäköisesti kuolevat virukseen. Käsittelen tätä aihetta pääasiassa studyfinds.org sivun kautta, mutta laitan lähdelinkkeihin linkin myös Arizonan yliopiston tutkimukseen.

Tutkimuksen mukaan tämä käärmeen kaltainen myrkky lisää koronaviruksen vakavuutta aiheuttamalla vakavan tulehduksen. Potilaan immuunijärjestelmä menee ylikierroksille, mikä johtaa elinten vajaatoimintaan. Tutkimuksen vanhempi tutkija tri. Floyd Chilton kertoi kuinka koronatautiin kuolleilla potilailla oli korkeimpia koskaan raportoituja tämän entsyymin pitoisuuksia. Koronataudin (viruksen) entsyymillä on sama geneettinen perimä kuin käärmeen myrkyn keskeisellä aktiivisella kemikaalilla.

Miten koronaviruksella voi olla sama geneettinen perimä kuin käärmeen myrkyn keskeisellä aktiivisella kemikaalilla? Tähän kannattaa kiinnittää todella huomiota, sillä kun koronataudin (viruksen) entsyymillä on sama geneettinen perimä kuin käärmeen myrkyn keskeisellä aktiivisella kemikaalilla, niin se todistaa sen, että koronavirus on laboratoriossa tehty virus. Miksi koronavirukseen olisi laitettu käärmeen myrkyn kaltaista myrkkyä? Koronavirus pandemia on uuden maailmanjärjestyksen arkkitehtien suunnitelma maailman väestön vähentämiseksi, johon kuuluu monia erilaisia asioita, joiden kautta tämä päämäärä pyritään saavuttamaan; luoda sairautta aiheuttava laboratoriovirus, kehittää siihen vaarallinen "rokote", aiheuttaa sotia, aiheuttaa nälänhätää. Kaikki nuo edellä luetellut asiat ovat käynnissä maailmassa, eikä niitä pysäytetä, vaikka niin sanotaan, sillä uusia sotia ja kulkutauteja (laboratoriossakin valmistettuja viruksia) tulee koko ajan lisää. Nälänhätä kasvaa maailmassa siitäkin huolimatta, vaikka sanotaan, että se pyritään lopettamaan.

Ymmärrän sen, että moni pitää tätä uuden maailmanjärjestyksen maailman väestön vähentämisen agendaa foliohattujen ja hörhöjen salaliittoteoriana, jota se ei kuitenkaan ole. Parin viime vuoden aikana koko maailmassa ylikuolleisuus on lisääntynyt. Amerikassa ylikuolleisuus ollut 500 000 ihmistä normaalia enemmän vuosien 2020 ja 2021 aikana. Koronavirus on lisännyt ylikuolleisuutta, sillä koronataudin käärmeen kaltainen myrkky on tappanut ihmisiä. Moni sanoo ettei koronarokote ole lisännyt ylikuolleisuutta, mutta olen tästä eri mieltä.

Esimerkiksi Amerikassa syövät, sydänkohtaukset ja halvaukset (joista moni johtaa kuolemaan) ovat lisääntyneet ja nämäkin näkyvät ylikuolleisuus tilastoissa. Koronarokotteesta on raportoitu paljon haittavaikutuksia, jotka liittyvät sydänkohtauksiin, sydän ongelmiin ja halvauksiin ja nämäkin näkyvät ylikuolleisuus tilastoissa, vaikka kaikki eivät halua sitä myöntää, että koronarokote aiheuttaisi näitä runsain määrin.

Amerikassa pandemia ja sen jatkuva pelkoa aiheuttava rummutus sai aikaan huumekuolemien lisääntymistä, joka näkyy ylikuolleisuus tilastoissa. Amerikassa monet ihmiset pyrkivät "lievittämään" pandemiasta aiheutunutta pelkoa ja ahdistusta, joka on johtanut huumekuolemien lisääntymiseen. Fentaalyynin käytön lisääntyminen Amerikassa on myös lisännyt huumekuolleisuutta. Pandemia ja sen vaikutukset ovat moninkertaisesti lisänneet ylikuolleisuutta lähes kaikkialla maailmassa. Pandemia on uuden maailmanjärjestyksen eräs työkaluista maailman väestön vähentämiseksi, ja pandemian seurauksena tapahtunut ylikuolleisuus paljastaa ja todistaa uuden maailmanjärjestyksen arkkitehtien maailman väestön vähentämisen agendan olevan totta.  

Arizona yliopiston tri. Chilton on tuonut esille kuinka tällä proteiinilla on suuri sekvenssin samankaltaisuus kalkkarokäärmeen myrkyn aktiivisen entsyymin kanssa, ja niin kuin myrkky kulkee kehossa, niin sillä on kyky sitoutua neuromuskulaaristen liitosten reseptoreihin ja mahdollisesti lamauttaa näiden lihasten toiminta. Tutkijat kysyvät: Voisivatko käärmeen myrkyn samankaltaisuudet selittää "pitkän COVIDin"?

Tri. Chilton on tutkinut sPLA2-IIA:ksi kutsuttua proteiinia yli kolmen vuosikymmenen ajan. Sitä on myös tutkittu puolen vuosisadan ajan. Arizonan tutkimusryhmä toteaa, että proteiinilla on "yhtäläisyyksiä kalkkarokäärmeen myrkyssä olevan aktiivisen entsyymin kanssa". Yllättävää kyllä, proteiinia esiintyy pieninä pitoisuuksina myös terveillä ihmisillä, ja sillä on tärkeä rooli infektioiden torjunnassa tuhoamalla bakteereja. Suurina pitoisuuksina se kuitenkin "silppuaa" elintärkeiden elinten solukalvoja.

Tutkimusta tehneet tutkijat haluavat kertoa meille, että myös ihmisen keho tuottaa tätä sPLA2-IIA proteiinia, jolla olisi yhtäläisyyksiä käärmeen myrkyn kanssa. Pieninä pitoisuuksina sPLA2-IIA proteiinilla on terveillä ihmisillä tärkeä rooli infektioiden torjunnassa tuhoamalla bakteereja. Suurina pitoisuuksina sPLA2-IIA proteiini silppuaa elintärkeiden elinten solukalvoja.

Tri. Chilton kertoi kuinka tämä entsyymi yrittää tappaa viruksen, mutta tietyssä vaiheessa sitä vapautuu niin suuria määriä, että asiat menevät todella huonoon suuntaan, jolloin se tuhoaa potilaan solukalvot ja edistää siten moninkertaista elinten vajaatoimintaa ja kuolemaa.

Tutkimuksessa käytettiin tekoälyä, joka analysoi tuhansien potilaiden tietoja. He kykenivät tunnistamaan mekanismin, joka johti koronapotilaiden kuolemaan. Koronaan kuolleilla oli solujen energiahäiriön ja sPLA2-IIA-entsyymin korkeat tasot. Tutkimus osoitti, että useimpien terveiden henkilöiden verenkierrossa olevat pitoisuudet liikkuvat noin puolen nanogramman millilitrassa. Virus oli tappava 63 prosentilla potilaista, joilla oli vakava koronatauti ja sPLA2-IIA-tasot vähintään 10 nanogrammaa millilitrassa.

Professori Charles McCall Wake Forestin yliopistosta kuvailee sitä "silppuriksi" (sPLA2-IIA), koska se on yleinen vakavissa tulehduksissa, kuten bakteerisepsiksessä sekä verenvuodoissa ja sydänkohtauksissa.

Kalkkarokäärmeen puremasta peräisin oleva myrkky vaikuttaa uhrin verenkiertojärjestelmään tuhoamalla ihokudoksia ja verisoluja sekä aiheuttamalla sisäistä verenvuotoa.

Terveillä ihmisillä on verenkierrossa sPLA2-IIA proteiinia noin puoli nanogrammaa millilitrassa, jota ihmisen oma elimistö tuottaisi. Nyt herää kysymys, että miksi koronavirukseen kuolleilla ihmisillä oli verenkierrossa sPLA2-IIA proteiinia vähintään 10 nanogrammaa millilitrassa, joka on johtanut heidän kuolemaansa?

Ainoa vastaus mitä vastaisin on, että koronavirus sisältää käärmeen myrkyn kaltaista myrkkyä, jota on sen verran siinä, että jokainen ihminen ei siihen kuole, mutta tietyt ihmiset voivat kuolla (ja ovat kuolleet), joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä ja, jotka ovat muuten alttiimpia sairastumaan vakavasti tähän tautiin.

Uskon Raamatun Jumalaan, joka loi eläimet omiksi lajeineen (myös matelijat) ja Jumala loi myös ihmisen, joka tarkoittaa sitä, että ihmisellä ja käärmeellä ei ole samaa geneettistä perimää, vaan niin käärmeellä kuin ihmisellä on kummallakin oma perimänsä ja ne ovat toisistaan erilaisia. Nyt herää kysymys, että miksi koronaviruksen entsyymillä on sama geneettinen perimä kuin käärmeen myrkyn keskeisellä aktiivisella kemikaalilla? Siksi, koska koronavirus on ihmisen tekemä laboratoriovirus.

Raamattu opettaa, että koko maailma on pahan vallassa (1 Joh 5:19). Raamatun opetuksen mukaan synnin laittomuus (Matt 24:12) pääsee valtaan (saa täyden vallan) lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Tähän synnin laittomuuteen saattaa hyvinkin kuulua sellainen valhe, missä aletaan opettamaan, että ihmisellä ja käärmeellä olisi jonkinlaista yhteistä geneettistä perimää ja käärmeenmyrkystä tulee pelastaja ihmiskunnalle, kun siitä aletaan tehdä uusia lääkkeitä, jotka parantaisivat ihmisten sairauksia.

Raamatun mukaan Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, kun hän loi miehen ja naisen. Raamattu tuo esille sitä kuinka paha saatana pyrkii vääristämään synnin kautta sen mikä on Jumalan tahto. Tämä tarkoittaa sitä, että koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin saatana pyrkii synnin kautta turmelemaan ihmisen sydämen (mielenalueen). Mutta nyt tässä lopunajassa saatana tulee viemään synnin kapinan vielä pitemmälle, kun hän eksyttää ihmiskuntaa uskomaan, että ihmisellä ja käärmeellä on jollakin tavalla yhteinen perimä, ja siksi käärmeen perimä yhdistettynä ihmisen perimään auttaisi ihmistä.

Tämä valhe käärmeen ja ihmisen, jonkinlaisesta yhteisestä geneettisestä perimästä voi hyvinkin johtaa siihen, että Raamatun opettama pedonmerkki sisältäisi käärmeen geneettisiä aineksia, jotka pedonmerkin kautta yhdistetään ihmisen perimään. Tämä voi olla se syy miksi Raamattu sanoo, ettei kukaan ihminen voi enää pelastua, joka ottaa pedonmerkin. Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei voi ottaa pedonmerkkiä vahingossa, koska ihmisen on ensiksi suostuttava palvomaan petoa ja antikristusta, jonka jälkeen hän voi vasta ottaa pedonmerkin. Antikristus asettaa pedonmerkin maan päälle sen jälkeen kun hän ilmestyy maan päälle antikristuksena.

En usko, että antikristus asettaa pedonmerkin ihan heti voimaan, kun antikristus ilmestyy. Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen hallintavalta antikristuksena kestää kolme ja puoli vuotta, jossakin vaiheessa hän asettaa pedonmerkkijärjestelmän maan päälle, joka on jonkinlainen tunnistejärjestelmä, joka asennettaan ihmisen ihon alle, joko oikeaan käteen tai otsaan.

Herra Jeesus on tulossa pian takaisin. Olemme lähellä Herran Jeesuksen toisen tulemuksen ajankohtaa. Raamatun profetiat myös lopunaikaa ja ihmiskunnan viimeisiä päiviä koskevat Raamatun profetiat täyttyvät nopealla aikataululla meidän silmiemme edessä. Sinä, joka et usko Herraan Jeesukseen, niin ainoa ja oikea ratkaisu minkä voit tehdä on; tunnusta syntisi Jumalalle, usko Jeesus Herraksi ja Pelastajaksi, niin saat syntisi anteeksi Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

 

Petri Paavola 2.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

studyfinds.org/ covid-19 rattlesnake venom
news.arizona.edu/ venom coursing through body researchers identify mechanism driving covid 19 mortality
medium.com/ microbial instincts/ 2021 excess deaths in the us pinpointing where they come from

 

 

 

 

eXTReMe Tracker