Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kuuluvatko uskon sisaret Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon?

Raamattu opettaa ja puhuu vanhasta liitosta ja Uudesta Liitosta, jos emme ymmärrä vanhan liiton ja Uuden Liiton eroavaisuutta, niin voimme ymmärtää väärin sen mitä Raamattu opettaa tässä Uuden Liiton aikakaudessa. Vanhassa liitossa pappeus kuului vain miehille, mutta Uuden Liiton kuninkaallinen pappeus kuuluu kaikille, niin uskon sisarille kuin veljellekin. Tässä kirjoituksessa tuon esille Raamatun todisteet siitä, että myös uskon sisaret Herrassa Jeesuksessa kuuluvat Uuden Liiton kuninkaalliseen pappeuteen. Käyn kirjoituksessani ensin läpi Raamatun opettamaa lain muutosta ja sen seurauksia, jonka jälkeen kirjoitan ja perustelen sen miksi uskon sisaret kuuluvat myös Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon.

Miksi kirjoitan tällaisesta aiheesta? Uskon veljeni Pentti Heiskan kanssa olemme ihmetelleet sitä kuinka nykyään jotkut uskovat ja yleensä aina jotkut miehet ovat tuoneet esille sitä, että uskon sisaret eivät kuuluisi Uuden Liiton kuninkaalliseen pappeuteen. Eilen keskustelin tästä asiasta Pentti Heiskan kanssa ja Pentti veli sanoi sen olevan täysin selvä asia, että uskon sisaret Messias Jeesuksessa kuuluvat Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon. Tämä asia on herättänyt ihmetystä myös monissa muissa luotettavissa uskon ystävissäni, että miten näin selvä asia voi olla joillekin epäselvää. Tästäkin syystä on syytä kirjoittaa tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Tämä kirjoitukseni ei ole hyökkäys ketään vastaan, sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja vertaa vastaan. Kirjoitukseni tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanan totuutta. Olemme kaikki erehtyväisiä, olkaamme toinen toisillemme armollisia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Iankaikkinen syntiuhri
Ympärileikkaus
Kuninkaallinen papisto
Loppusanat


 

Alkusanat

Hebr 10:
1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
........
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamattu opettaa, että laissa, joka tarkoittaa tässä heprealaiskirjeen yhteydessä vanhan liiton aikaa on tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan liiton opetus oli varjokuvaa Uuden Liiton ajasta, joka saa täyttymyksensä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta, Hänen veressään syntien anteeksiantamuksen kautta vanhan liiton opetus eläinuhrien varjokuvista saa lopullisen täyttymyksen Uuden Liiton aikakaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan liiton varjokuva ei ole enää sellaisenaan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa, mutta tästä on eräs poikkeus, joka on Kymmenen Käskyä, joka on sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa.

Kymmenen Käskyä ovat siksi voimassa sellaisenaan Uudessa Liitossa, koska Kymmenen Käskyä on iankaikkinen laki, jota lain muutos Herran Jeesuksen veren kautta ei muuta, eikä aseta toisenlaiseksi. Sen sijaan moni asia Uuden Liiton järjestyksessä on eri tavalla voimassa kuin vanhassa liitossa, koska vanhan liiton laki oli Uuden Liiton tulevan hyvän varjokuva, ei itse asian olemus.

Iankaikkinen syntiuhri

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Koska vanhan liiton laissa oli vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, niin siksi Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa vanhan liiton pappeus Aaronin järjestyksen mukaan, vaan Melkisedekin järjestyksen mukainen järjestys, jonka Ylimmäinen Pappi on Messias Jeesus. Pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos, koskien myös syntiuhria:

3 Moos 16:34 Tämä olkoon teille ikuinen säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa." Ja hän teki, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.

Herra Jumala asetti syntiuhri järjestelmän syntien anteeksisaamiseksi ikuiseksi säädökseksi (iankaikkisesti voimassa). Vanhan liiton aikana synnit saatiin anteeksi ja sovitettua eläinuhrien kautta. Tosin vanhan liiton eläinuhrit eivät saaneet aikaan täydellistä ja kertakaikkista sovitusta, jonka takia eläinuhrit syntien sovitukseksi jouduttiin tekemään monta kertaa uudestaan, sillä VL:ssa jouduttiin uhraamaan aina samoja uhreja. Jumalan asettama syntiuhri järjestelmä ja sovitus synneistä vanhan liiton aikana on asetettu olemaan voimassa iankaikkisesti, joka ei koskaan kumoudu.

Hebr 10:
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

Kun Herra Jeesus kuoli Golgatan ristillä syntien anteeksisaamiseksi, niin vanhan liiton eläinuhrijärjestelmä kumoutui ja sen tilalle tuli Herran Jeesuksen iankaikkinen syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi. Vanhan liiton eläinuhrit olivat varjokuvia Herran Jeesuksen verestä ja syntiuhrista ja lain muutoksen kautta, Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta Jumala asettama iankaikkinen syntiuhri järjestelmä jatkaa olemassaoloaan iankaikkisesti.

Vanhan liiton eläinuhreissa ei ollut itse asian olemusta, sillä ne olivat varjokuva Messias Jeesuksen syntiuhrista, joka on uhrattu yhden ainoan kerran syntien anteeksisaamiseksi. Jumalan asettama syntiuhri järjestelmä on iankaikkisesti voimassa, mutta lain muutoksen kautta se on eri tavalla voimassa Uuden Liiton aikana, kun se oli voimassa vanhan liiton aikana. Se on eri tavalla voimassa Uudessa Liitossa, jossa ei enää uhrata eläinuhreja syntien anteeksisaamiseksi, koska Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Jeesuksen syntiuhri on voimassa iankaikkisesti.

Ympärileikkaus

1 Moos 17:
10 Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.
11 Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän.
12 Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.
13 Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.
14 Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni."

Vanhan liiton aikana jokaisen poikalapsen ja miespuolen esinahka piti ympärileikata liiton merkiksi Jumalan ja Israelin kansan välillä. Lihan ympärileikkaus oli merkki siitä, että kuului Israelin kansaan ja Jumalan seurakuntaan. Israelilaisia naisia ei ympärileikattu, mutta siitä huolimatta he olivat osa Israelin kansaa ja Jumalan seurakuntaa. Vanhan liiton lihan ympärileikkaus oli vain tulevan hyvän varjo, jossa ei ollut itse asian olemusta.

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Fil 3:3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,

Kol 2:11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:

Raamattu opettaa, että Uuden Liiton ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä (Kristuksen ympärileikkaus), jonka kautta saamme voiman palvella elävää Jumalaa. Vanhassa liitossa vain miespuolet ympärileikattiin lihan ympärileikkauksella, mutta lain muutoksen kautta Uudessa Liitossa niin uskon sisaret kuin veljetkin ympärileikataan Pyhässä Hengessä. Vanhan liiton ympärileikkauksessa ei ollut itse asian olemusta, joka oli varjokuva ja sai täyttymyksen Uuden Liiton sydämen ympärileikkauksen kautta, jossa sydän ympärileikataan Herralle Pyhässä Hengessä uudestisyntymisen kautta.

Kuninkaallinen papisto

Näimme edellä sen kuinka vanhan liiton varjokuvat saivat täyttymyksensä Messias Jeesuksen veren kautta Uuden Liiton aikakaudessa. Samoin myös vanhan liiton pappeus oli vain varjokuvaa, joka on saanut täyttymyksensä Uuden Liiton aikakaudessa Messias Jeesuksen veren kautta.

4 Moos 25:
11 "Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista, kun hän on kiivaillut minun puolestani heidän keskuudessaan, niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista.

12 Sano siis: Katso, minä teen hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä.

13 Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille."

 

2 Moos 19:

3 Ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: "Sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille:

4 ‘Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.

5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.

6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille."

 

Ex 19:6 and ye shall be unto Me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.' Jewish Publication Society Bible

 

2 Moos 29:9 Ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. Vihi näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa.

 

Ex 29:9 And thou shalt gird them with Avnet, Aharon and his banim, and put the migba’ot on them; and the Kehunnah shall be theirs for a chukkat olam; and thou shalt ordain [i.e. fill their hands (invest them with authority as ministers)] Aharon and his banim. Orthodox Jewish Bible

 

5 Moos 18:

1 ¶ "Leeviläisillä papeilla, Leevin koko sukukunnalla, älköön olko osuutta tai perintöosaa muun Israelin rinnalla; Herran uhreista ja siitä, mikä hänen osakseen tulee, he saakoot elatuksensa.

2 Heillä ei ole oleva perintöosaa veljiensä keskuudessa; Herra itse on heidän perintöosansa, niinkuin hän on heille puhunut.

3 Ja tämä olkoon papeilla oikeus saada kansalta, niiltä, jotka uhraavat teurasuhrin, raavaan tai lampaan: papille annettakoon lapa, leukaluut ja maha.

4 Uutiset jyvistäsi, viinistäsi ja öljystäsi ja lammastesi ensimmäiset kerityt villat anna hänelle.

5 Sillä hänet Herra, sinun Jumalasi, on valinnut kaikista sukukunnistasi, että hän ja hänen poikansa alati seisoisivat ja palvelisivat Herran nimessä.

Raamattu opetti vanhan liiton aikakauden järjestyksessä kuinka Jumalan asettamaan pappeuteen kuuluivat vain miehet Leevin sukukunnasta. Kaikki miehet eivät olleet vanhan liiton järjestyksen pappeja. Jumala asetti vanhan liiton pappeuden Aaronille ja hänen pojilleen sekä leeviläisille iankaikkiseksi asetukseksi, joka sekin oli vain tulevan hyvän varjo, jossa ei ollut itse asian olemusta. Tämäkin iankaikkinen käsky muuttui ja sai toisenlaisen muodon lain muutoksen kautta.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

1 Piet 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

Ilm 5
:
9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

Ilm 1
:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.'

Uudessa Liitossa pappeus on muuttuneessa tilassa. Vanhan liiton pappeus on kumoutunut Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ja sen tilalle on tullut Melkisedekin järjestyksen mukaan kuninkaallinen papisto, johon kuuluvat kaikki uskovat ihmiset, niin veljet kuin sisaret Messias Jeesuksessa. Messias Jeesus on Melkisedekin järjestyksen mukaan Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi.

Uuden Liiton järjestyksen mukaan jokainen, jonka Herra Jeesus on ostanut verellänsä Jumalalle kaikista kansoista kuuluu Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon. Herra Jeesus on vuodattanut verensä syntien anteeksisaamiseksi niin miesten kuin naistenkin syntien tähden ja tämän tähden Messias Jeesus on tehnyt kaikista pappeja, jotka uskovat Häneen, joka tarkoittaa sitä, että uskon sisaret Messias Jeesuksessa kuuluvat myös kuninkaalliseen papistoon. Tämä on todella selvä Raamatun opetus.

Tiit 1:
5
Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit jäljelle jääneet asiat ja asettaisit, niin kuin sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,

6
jos on joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jolla on uskolliset lapset, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.

Johtajuus ja pappeus on eri asia Uuden Liiton aikakaudessa. Raamatun opetuksen mukaan Uuden Liiton paikkakunnalla olevaa seurakuntaa johtaa ryhmä miehiä, jotka ovat vanhimpia, paimenia ja kaitsijoita (Ylipaimen Jeesus johtaa koko seurakuntaansa kaikkialla). Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan johtamisen palvelutehtävä ei ole tarkoitettu naisille, vaan miehille. Uuden Liiton seurakunnassa kaikki uskovat, niin miehet kuin naiset kuuluvat kuninkaalliseen papistoon ja kuninkaallinen papisto on eri asia kuin Uuden Liiton paikkakuntien seurakunnan johtaminen.

Jos emme ymmärrä sitä, että Uuden Liiton pappeus kuuluu kaikille uskoville niin uskon sisarille kuin veljille, niin voimme väärin perustein vanhan liiton järjestyksen mukaan sulkea uskon sisaret pois kuninkaallisesta papistosta, joka on todella väärä ajatus, koska Herra Jeesus on verensä kautta tehnyt Häneen uskovista sisarista ja veljistä Uuden Liiton kuninkaallista papistoa. Uskon sisaret ja veljet Messias Jeesuksessa ovat Jeesuksen veren kautta kuninkaallista papistoa. Jos joku sanoo ettei uskon sisaret kuulu Uuden Liiton kuninkaalliseen papistoon, niin he pyrkivät tekemään tyhjäksi Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön, jonka perusteella kaikki uskovat, niin uskon sisaret kuin veljet kuuluvat kuninkaalliseen papistoon lain muutoksen kautta. On todella vaarallista ajatella, uskoa ja opettaa, että uskon sisaret eivät kuuluisi Uuden Liiton kuninkaalliseen pappeuteen.

1 Piet 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

Uuden Liiton kuninkaallisen papiston tehtävä on julistaa (kertoa, todistaa) Jumalan jaloja tekoja, joka on pimeydestä (synnin orjuudesta) kutsunut Uuden Liiton papiston Jumalan ihmeelliseen valkeuteen (pelastukseen ja Jumalan kuningaskuntaan). Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi tietää ja ymmärtää, että kaikkien Jumalan pelastamien ihmisten tehtävänä on kertoa ja todistaa Jumalan pelastuksesta Messias Jeesuksessa. On siten päivänselvää ja kristallin kirkasta, että kaikki kuninkaalliseen papistoon kuuluvat ihmiset, niin uskon sisaret kuin veljet kertovat ja todistavat jumalattomille Herrasta Jeesuksesta.

Loppusanat

Jotkut, jotka vetoavat siihen etteivät uskon sisaret kuulu kuninkaalliseen papistoon, niin he yrittävät perustella sitä sillä, että tuhatvuotisessa kuningaskunnassa olisi palautettu vanhan liiton temppeli- ja pappeusjärjestys. Kun tutkimme tarkasti esimerkiksi Hesekielin kirjan 40-48 luvut, niin tulemme ymmärtämään ettei Jumala enää palauta eläinuhreja, eikä vanhan liiton eläinuhreja, koska Herran Jeesuksen syntiuhri kumosi eläinuhrit ja Messias Jeesuksen syntiuhri yksistään jää iankaikkisesti voimaan ollen iankaikkinen syntiuhri Isä Jumalan edessä. Jos tutkit tarkasti Hesekielin 40-48 lukuja, niin huomaat, että se on symbolista ja vertauskuvallista opetusta, eikä Jumala enää palauta vanhan liiton temppeli- ja eläinuhrijärjestelmää, koska Messias Jeesuksen veren kautta tuli uusi ja parempi Liitto. Tuhatvuotisen kuningaskunnan ajasta ja Hesekielin kirjan opetuksesta voit lukea lisää Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallisia kirjoituksestani, jonka löydät tämän kirjoitukseni lähdelinkeistä.

Raamattu ei opeta mitään kirkollisesta pappien vihkimisestä (kat. ort. lut- kirkon väärä oppi), koska Uuden Liiton pappeuteen synnytään uudesti ylhäältä, eikä siten kukaan ihminen voi vihkiä ketään toista ihmistä Uuden Liiton pappeuteen. Kirkollinen opetus virkapappeudesta on kokonaan väärä ja epäraamatullinen opetus.  Jos sinua kiinnostaa tämä aihe miksi kirkon pappisvirka ei ole Raamatullinen niin käy kuuntelemassa puheeni: Raamatullisesta seurakunnasta ja pappeudesta - ennallistuminen - paluu alkuperäiseen, jonka löydät lähdelinkeistä.

Kiitos Herralle, Jumalallemme, joka on tehnyt kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset kuninkaalliseksi papistoksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, amen.

 

 

 

Petri Paavola 9.8.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
http://www.kotipetripaavola.com/ milleniumin elainuhrit ovat vertauskuvallisia
https://www.youtube.com/ Raamatullisesta seurakunnasta ja pappeudesta - ennallistuminen - paluu alkuperäiseen
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker