Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Linnut todistavat luomisesta!

Lintujen jalat

Jokaisella linnulla on senkaltaiset jalat kuin se tarvitsee. Maalinnuilla on lyhyet ja raskaat jalat, kahlaamiseen ja rämpimiseen tottuneilla linnuilla on pitkät jalat, uimarilinnuilla on räpyläjalat ja jne.

Sattumanvarainen evoluutio ei olisi osannut valita erilaisille linnuille eri tarkoitukseen sopivia jalkoja! Jumalalle niiden luominen ei ole vaikeata, onhan Hän Kaikkivaltias taivaan ja maan Luoja! Miten luonnonvalinta olisi osannut erotella kenelle valita räpyläjalat, kenelle pitkät kahlaamiseen sopivat jalat ja jne.? Ei mitenkään. Mutta Kaikkivaltias Luoja Jumala kykenee, sillä Hän loi kahlaajat ja uimarilinnut ja jne. ja tietenkin Hän myös kykeni luomaan heille elintapojensa mukaiset jalat!

Lintujen nokat

Jokaisella linnulla on sen tyyppinen nokka kuin se tarvitsee. Siemenen syöjillä on lyhyt ja tylppäkärkinen nokka, Tikoilla on pitkä ja terävä nokka, hyönteis-syöjillä on kapea nokka, sorsilla ja hanhilla on nokat, jotka soveltuvat ruoan hankintaan mudasta kaivellen sekä ruohon syömiseen.

Sattumanvaraisen evoluution olisi mahdotonta suoriutua valitsemaan eri linnuille juuri sopivaan tarkoitukseen valmistetut nokat. Kuinka luonnonvalinta olisi kyennyt valitsemaan kenelle pitkä ja terävä nokka, kenelle lyhyt ja tylppäkärkinen nokka ja jne. Jumala loi linnuille tietyt tavat elää ja siihen Hän suunnitteli oikeanlaisen nokan!

Linnut ovat kevyitä, niiden ilmapussit

Linnut ovat suunniteltu kevyiksi, suurin osa niistä lentää, ja monilla niistä on kellumiskyky vedessä. Luut ovat onkalomaisia ja ilmalla täytettyjä. Niiden kehossa on suuret ilmapussit. Sulat tuovat lisää ilmatilaa. Linnun kehon sisällä oleva ilma on n. 10 astetta lämpimämpää kuin ihmisen ruumiissa. Tämä lämpöetu lisää linnun nousuvoimaa sekä kellumisominaisuuksia.

Tuollaista nerokkuutta sattumanvarainen evoluutio ei kykene saamaan aikaan. Lintujen keveys ja luiden onkalomaisuus sekä niiden ilmalla täyttäminen, suurten ilmapussien suunnittelu ja lämpöetu vaativat huippuluokan älyä, jollaista vain Kaikkivaltias Jumala omistaa.

Koska ilma linnun kehossa on kevyttä, niin se vähentää ilmanvastusta! Lintu pystyy automaattisesti siirtämään ilmaa ilmapussista toiseen, näin se kykenee säilyttämään tasapainon lennon aikana. Jos lintu ei kykenisi tekemään näin, ei se pysyisi tasapainossa lennon aikana.

Evoluutio ei voisi mitenkään tuottaa näin nerokasta järjestelmää. Mutta Kaikkivaltias Jumala on kyennyt luomaan ja toteuttamaan käytännön tasolla näin nerokkaat lento-ominaisuudet!

Linnun hengittäminen

Linnulla on kylkiluulihakset niin kuin meilläkin, mutta sillä on myös lentolihakset. Kun lintu lepää, lintu hengittää kylkiluunlihasten kautta, niin kuin muutkin eläimet. Mutta kun se lentää, kylkiluut pysyvät liikkumattomina. Tämä siksi koska vahvojen lentolihaksien täytyy saada kiinteä ankkurointi ja tuki. Kuinka sitten lintu hengittää lentäessään? Siipilihakset saavat ilmapussit laajentumaan ja supistumaan, ja tämä tuottaa happea linnulle sen lentäessä, koska keuhkot eivät toimi kunnolla johtuen lukituista kylkiluista. Linnun hengittäminen lennossa ja sekä maassa tepastellen vaatii paljon suunnittelua sekä älyä. Sattumanvarainen evoluutio on kykenemätön tuottamaan noin nerokkaan mestarillista järjestelmää, vain Kaikkivaltias Luoja Jumala kykenee luomaan noin mestarillisen nerokkaan järjestelmän!

Vesilinnut viettävät suurin osan ajasta kelluen vedessä. Siksi niillä on paksu öljyinen suoja sekä tiheät sulat, joiden läpi vesi ei pääse tunkeutumaan. Sukeltajalinnulla on erikoiset välineet, niin että ne voivat karkottaa ilman kehoistaan. Tällä tavalla niistä tulee painavampia ja ne voivat jäädä helpommin veden alle sukeltelemaan. Kuinka sattumanvarainen evoluutio kykenisi luomaan vesi- ja maalinnuille niin erilaisia ja erikoisia ominaisuuksia, ei mitenkään! Vain Jumala tietää miten vesi- ja maalintujen ominaisuudet tulee rakentaa.

Lintujen muuttolennot

Miten on mahdollista, että muuttolinnut kykenevät lentämään tuhansia kilometrejä ja löytämään tien etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta takaisin etelään? Mistä linnut tietävät milloin tulee lähteä lämpimästä etelästä takaisin pohjolaan, mistä linnut tietävät millainen sää pohjolassa vallitsee?

Jumala on luonut linnuille sisäänrakennetun mekanismin "tutkan", jolla se pystyy suunnistamaan ja löytämään tien takaisin kotiin, niin etelässä kuin pohjolassa. Samoin sisäänrakennettu mekanismi ilmoittaa linnuille milloin on aika lentää takaisin pohjolaan. Vain luominen kykenee selittämään tällaisen hienon sisäänrakennetun mekanismin. Evoluution sattumanvaraisuus ei pysty kehittämään näin älykästä järjestelmää, joka on muuttolintujen muuttolentomekanismi.

Lyhyt tarkastelu lintujen ominaisuuksista kertoo meille sen että sattuma ei voi synnyttää noin nerokkaita ominaisuuksia mitä linnuilla on.

1 Moos 1:20Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Petri Paavola 1.5.2005

 

Lähteet:

- The Evolution Handbook, by Vance Ferrell (suuren osan tästä artikkelista olen vapaasti kääntänyt tästä teoksesta; teoksen lopussa on lupa kirjan osien tai koko kirjan kääntämiselle muille kielille) 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker