Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Lopunajan eksyttäjät sekä hajaannus ja sielullisuus

Raamattu sanoo, että viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan ja nämä saavat aikaan hajaannusta uskovien keskuudessa, koska he ovat sielullisia, sillä heillä ei ole Jumalan Henkeä. Keitä ovat nämä viimeisten aikojen eksyttäjät? Voimmeko tunnistaa heidät? Tutkimalla Jumalan sanan opetusta kykenemme tarkasti tunnistamaan lopunajan eksyttäjät ja siten voimme pysyä pois heidän seurastaan sekä antaa Raamatullisen varoituksen näistä eksyttäjistä. Kirjoituksessani en kuitenkaan keskity pelkästään petokseen ja eksytykseen, vaan siihen mitä Raamattu opettaa rakkauden totuudesta ja todellisesta Jumalan palvelemisesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Sielullisuus ja hajaannus
Sielullinen ylistysmusiikki ja manipulaatio
Valheeseen perustuva palvonta ja todellinen Jumalan palvonta


 

Sielullisuus ja hajaannus

Juud 1:
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".
19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Keitä ovat Juudaan kirjeen viimeisten päivien pilkkaajat, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan ja saavat aikaan hajaannusta uskovien keskuudessa sielullisuutensa kautta ja joilla ei ole Jumalan Pyhää Henkeä? Tämä sopii monenlaisiin ihmisiin, mutta erityisesti se sopii yhteen ryhmään, jotka ovat äärikarismaattisuuden parissa esiintyvät eksyttäjät.

Torontolaisuus sai aikaan suuren hajaannuksen kaikkialla minne se rantautui. Suomessakin torontolaisuus sai aikaan suurta hajaannusta uskovien keskuudessa. Torontolaisuudessa vaikuttivat voimakkaasti valheeseen ja sielunvihollisen voimaan ja sielullisuuteen perustuvat ilmiöt kuten eläinäänet, hallitsemattomat pakkoliikkeet, hallitsematon nauru jne. joita pidettiin "Jumalan voitelun" osoituksena. Torontolaisuudessa vaikutti myös haureellinen henki, sillä monet "niin sanotut Herran voidellut" hylkäsivät puolisonsa ja ottivat haureudessa uuden puolison.

Torontolaisuuden jälkimainingeissa on syntynyt lisää eksyttäviä liikkeitä, jotka opettavat saaneensa "Jumalalta voitelun" haudoilta (hautavoitelu, soukkaaminen) tai kuolleitten ihmisten kautta (koskettamalla kuolleita ihmisiä jne.). Näissä torontolaisuuden jälkimainingeissa esiintyy myös epäraamatullisia manifestaatioita sekä haureutta ja rahanahneutta jne. Torontolaisuus ja sen jälkimainingit erilaisina liikkeinä ovat saaneet aikaan suurta hajaannusta uskovien keskuudessa. Tältä osin Jumalan profeetallinen sana Juudaan kirjeessä osuu tarkasti kohdilleen viimeisten päivien tapahtumista.

Millä tavalla nämä Juudaan kirjeen esille tuomat viimeisten aikojen eksyttäjät, jotka saavat aikaan hajaannusta ovat pilkkaajia? He pilkkaavat esimerkiksi sillä tavalla, että heidän keskuudessaan Jumalan voiman ja voitelun sanotaan tulevan jopa haudoista sekä kuolleitten ihmisten ruumiiden kosketuksen kautta. Hautavoitelu ja kuolleitten ruumiiden kautta tuleva voitelu tulee riivaajahengiltä, ei Jumalasta. Koska eksytys sanoo riivaajien valhevoimaa Jumalan voimaksi, niin se on sama asia kuin pilkkaaminen, koska siinä todellisuudessa pilkataan Jumalaa ja Hänen voimaansa sanomalla riivaajien valhevoimaa Jumalan voimaksi.

Samoin nämä pilkkaajat ovat myös sillä tavalla pilkkaajia, että he sanovat Pyhän Hengen vaikuttavan ihmisessä "Hengen juopumuksen" kaltaisen tilan. On Jumalan pilkkaamista sanoa ja opettaa Jumalan Hengen vaikuttavan synnillisen juopumuksen kaltaista olotilaa uskovissa ihmisissä.

Millä tavalla nämä Juudaan kirjeen esille tuomat viimeisten aikojen eksyttäjät, jotka saavat aikaan hajaannusta elävät jumalattomuutensa himojen mukaan? Monet näistä eksyttäjistä ovat rahanahneita ja he opettavat sekä pyrkivät johdattamaan muitakin rahanahneuteen, joka on jumalattomuuden himo. Samoin myös monet näistä eksyttäjistä ovat hylänneet puolisonsa ja elävät haureudessa uuden puolisonsa kanssa. Haureellisuus ja haureudessa eläminen on jumalattomuuden himo. Tällä tavalla myös jumalattomuuden himo täyttyy näiden lopunajan eksyttäjien kohdalla, jotka saavat aikaan hajaannusta uskovien keskuudessa.

Raamattu sanoo näiden eksyttäjien olevan sielullisia, joilla ei ole Jumalan Henkeä. Juudaan kirjeen 1 luvun jakeen 19 sielullisia sana on kreikaksi psyhikos, joka tarkoittaa Online Bible sanakirjan mukaan sielullinen, luonnollinen, aistillinen, lihallinen sekä myös eläimellisyyttä, jossa raakuus tai järjettömyys on yhteistä käyttäytymistä eläinten ja ihmisten (synnin seurauksena) kanssa.

Näillä edellä olevilla lopunajan eksyttäjillä ei ole Jumalan Henkeä, koska he ovat tekemisissä hautavoitelun, kuolleiden ruumiiden ja saatanallisen hengen vaikuttaman juoppouden kanssa jne. Tästä syystä he ovat sielullisia ja siksi he ovat rahanahneita sekä haureellisia. Tämän lisäksi he käyttäytyvät järjettömästi jopa eläinten tavoin (eläinäänet eksyttäjien keskuudessa). Juudaan kirjeen tuntomerkit lopunajan eksyttäjistä sopivat tarkasti torontolaisuuteen ja sen seurauksena syntyneisiin eksyttäviin liikkeisiin ja suuntauksiin kuten Pensacolan herätys, Bethel Church, uusapostolisuus jne. Eräs tärkeä asia on myös tuotava esille, joka on että Rooman katolisessa kirkossa (RKK) vaikuttaa samoja asioita kuin äärikarismaattisuudessa, koska RKK on suuren porton äiti ja siksi ekumenian kautta Jumalan sanasta luopuneet tai ilman totuutta olevat eri kirkot ja uskonsuunnat ajautuvat ekumenian kautta antikristuksen syliin.

Wiccalaisuudessa, shamanismissa ja okkultismissa on ryhmiä, jotka harjoittavat niin sanottua valkoista noituutta, jota markkinoidaan hyvänä noituutena, vaikka se ei ole oikeasti hyvää, vaan pahuuden voimien vaikuttamaa riivaajien valhevoimaa. Okkultiikan harjoittajien keskuudessa on tapahtunut kultapöly (avaruuspöly) ilmiöitä, joiden sanotaan tapahtuvan korkeimman hengellisen tason saavuttamisen kautta. New-agen, okkultiikan ja noituuden työkaluja ovat: visualisointi, tunteet sekä voimasanat ja musiikki. Tähän eksytyksen pakettiin kuuluu myös riivaajahenkien kieli (eldanar tongue). Kun vertaat valkoisen noituuden kaavaa lopunajan uskonnollisten eksyttäjien keskellä tapahtuviin ilmiöihin, niin huomaat selkeät samankaltaisuudet.

Lopunajan uskonnollisten eksyttäjien kautta sanotaan tapahtuneen kultapölyihmeitä, sekä ilmestyksiä ja näkyjä, jotka noudattavat visualisoinnin kaavaa, tunteita kohotetaan ja ruokitaan sekä viritetään vastaanottamaan valhevoimaa ja vääriä opetuksia, manipuloiva musiikki on avainasemassa kun ihmisen mieltä muokataan vastaanottamaan valhevoimaa ja petosta. Okkultistit ja satanistit sanovat saatanallisen vaikutuksen tulevan tavallisen ihmisen kotiin elokuvien, lelujen, sarjakuvien, musiikin jne. kautta eikä ihmisillä ole hajuakaan siitä että heidän ajatusmaailmaansa ja mieleensä vaikutetaan ja muokataan koko ajan saatanallisten asioiden kautta. Samalla tavalla monet vilpittömät uskovat voivat eksyä, ajautua tai käydä lopunajan eksyttäjien kokouksissa ja luulla Jumalan voiman toimivan siellä, vaikka todellisuudessa on kyse petoksesta ja eksytyksestä, jonka kautta ihmisiä eksytetään saatanallisen valhevoiman kautta.

Jotkut sanakirjat antavat Juudaan kirjeen 1 luvun jakeen 18 kreikankielen sanalle empaiktes myös väärä opettaja merkityksen sen lisäksi, että sana tarkoittaa pilkkaajaa. Edellä olevat lopunajan eksyttäjät opettavat nimenomaan todella väärin monessa kohden. Raamattu sanoo, että Herran Jeesuksen apostolit ovat nämä jo edeltäpäin puhuneet, sanoen, että "viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole". Me olemme saaneet varoituksen ja kehotuksen sekä Jumalan sanan avulla kykenemme myös tarkasti tunnistamaan nämä lopunajan eksyttäjät voidaksemme varoittaa heistä ja pysyä heistä erossa.

Sielullinen ylistysmusiikki ja manipulaatio

Edellä olevien eksyttäjien toiminnasta tulee esille eräs osa-alue, jolla on hyvin voimakas meriktys väärän voitelun vaikuttamiseen ja tämä osa-alue on manipuloiva ja sielullinen ylistysmusiikki, joka on mieltä manipuloivaa ja jota soitetaan koko ajan toistaen, jonka kautta haetaan yhä suurempaa voitelua ja läheisempää Jumalan kohtaamista, mutta joka kuitenkin perustuu sielulliseen (riivaajien viisauden) petokseen. Tietenkin on olemassa hyvää hengellistä Jumalaa ylistävää musiikkia, mutta sen lisäksi on olemassa uskoville erittäin vahingollista sielullista ylistysmusiikkia, joka ei johda hengelliseen elämän rakentumiseen rakkauden totuudessa, vaan uskonnolliseen ja sielulliseen elämään, joka perustuu petokseen.

Juudaan kirjeen 1 luvun 18 jakeen pilkkaajat sana on kreikaksi empaiktes, joka tulee sanasta paidzo, joka tarkoittaa leikkiä, pitää iloa, kisailla, vitsailla, laulaa ja tanssia ilonpidossa ja kisailussa sekä leikkiä ja kisailla kuin lapsi. Torontolaisuuden ja sen jälkeen syntyneissä eksyttävissä liikkeissä ylistysmusiikilla on erittäin iso rooli "voitelun" esille tulemiseen. Juudaan kirjeen ensimmäisestä luvusta tarkan tutkimisen kautta kykenemme näkemään lopunajan sielullisella eksytyksellä olevan myös yhteys ilonpitoon ja musiikkiin, joka on kuitenkin sielullista ja perustuu eksytykseen. Tässä lopunajan eksytyksessä, josta olen kirjoittanut tässä kirjoituksessani esiintyy myös iloista ja riehakasta ylistystanssia, jonka sanotaan olevan eräs "Jumalan voitelun" osa-alue. Raamattu ei opeta sanaakaan ylistystanssista tai ylistystanssi esityksistä Uuden Liiton seurakunnan opetuskirjeissä, ohjeissa ja käskyissä. Eksytyksen hengen tuottama ylistystanssi ruokkii ihmisen lihallista aistillisuutta, jossa ihminen hakee sielullisia tunteisiin perustuvia kokemuksia aivan kuten jumalattomat ihmisetkin pyrkivät etsimään koko ajan yhä enemmän sielullisia ja lihallisia tunteisiin perustuvia kokemuksia. Näen ja ymmärrän ylistystanssi esitykset seurakunnan keskellä osana lopunajan sielullista eksytystä, josta Juudaan kirje varoitttaa.

Pahuuden henkivallat ovat kautta historian käyttäneet musiikkia sielullisen ja lihallisen ihmisen manipuloimiseen, jonka tarkoituksena on saada ihminen palvomaan saatanaa, Jumalan palvonnan sijaan. Muinaisessa maailmassa Baalin palvonnassa lapsia uhrattiin Molokille. Lapset asetettiin vaskesta tehdyn epäjumalan käsivarsille siten, että lasten kädet olivat eteenpäin kohotettuina (palvonta-asento) ja kuuma tuli poltti lapset epäjumalan kunniaksi. Kun lapsia poltettiin, niin Baalin papit löivät rumpuja ja soittivat huiluja sekä tamburiineja, niin etteivät vanhemmat kuulleet lasten kuolon- ja kauhunhuutoja eivätkä vanhemmat kuulleet toistensa ahdistuneita huutoja. Kovaäänisen musiikin soittamisen tarkoitus oli myös estää vanhempien sydämen tunteiden liikutus lastensa puolesta, eli toisin sanoen kovaäänisen musiikin tarkoitus oli turruttaa vanhempien luonnolliset tunteet lastensa hätää ja kauhua kohtaan.

Pahuuden henkivallat eksyttävät nykyään monia ihmisiä eksyttäjien toiminnassa tapahtuvan manipuloivan ylistysmusiikin kautta. Manipuloivan musiikin kautta pyritään turruttamaan ihmisen mieli, niin ettei ihminen kuuntele enää totuuden ääntä, vaan hyväksyy sielullisuuden manipulaation kautta tapahtuvan eksytyksen, joka vääristää Jumalan sanan totuuden, tehden valheesta ihmiselle "totuuden", joka väittää valheen oppeja ja tekoja Jumalan teoiksi ja Raamatun opetuksiksi.

Hengellisessä musiikin esittämisessä tai kuuntelemisessa ei itsessään ole mitään väärää ja ongelmia, sillä on ihan Raamatullista kuunnella tai soittaa hengellistä musiikkia seurakunnan kokoontumisessa uskonelämän rakentumiseksi. Väärä ja manipuloiva ylistysmusiikki on nimenomaan ongelma tilaisuuksissa ja kokouksissa, joissa pyritään musiikin kautta manipuloimaan ihmisiä vastaanottamaan "erityistä voitelua". Jos ja kun kuuntelet hengellistä musiikkia kodissasi, niin se on aivan eri asia kuin manipuloiva musiikin soittaminen yhteisissä kokoontumisissa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan voima ei tarvitse tuekseen kovaäänistä musiikkia, mutta valheenhenki on muinaisista ajoista asti käyttänyt kovaäänistä musiikkia tukenaan valheenhengen toiminnalle sekä epäjumalalle osoitettuun palvontaan. Tämän syyn tähden eksyttäjät antavat "ylistysmusiikille" korostetun aseman, jonka kautta Jumalan voima toimisi erityisen voimakkaalla tavalla. En tietenkään vastusta musiikkia seurakunnassa, mutta Uuden Liiton uskonjärjestyksessä ei ole sellaista opetusta, että Jumala toimisi erityisen voimakkaasti seurakunnassa soitettavan musiikin kautta ("voideltu ylistysmusiikki"). Musiikkia voi ja saa soittaa seurakunnassa, mutta sillä ei ole sellaista vaikutusta, että tietty ja "voideltu ylistysmusiikki" avaisi Jumalan voiman voimallisen toiminnan seurakunnan keskellä. Kun ja jos uskovat rakastavat sydämessään Herraa Jeesusta (Jumalaa) ja uskovat Jumalaan totuuden rakkauden kautta, niin silloin Jumala toimii ja vaikuttaa voimallisesti seurakunnan keskuudessa sekä seurakunnan kautta.

Hyvin usein eksyttäjien tilaisuuksissa soitetaan ja laulettiin pitkiä lauluja, joita toistetaan koko ajan yhä uudelleen. Joissakin tilaisuuksissa tanssiryhmä esittää ylistystanssia musiikin kera liehuttaen ns. ylistyslippuja. Näissä eksytyksen piireissä tätä ylistystanssia ja ylistysmusiikkia kutsutaan ylistykseksi ja palvonnaksi, jonka tarkoituksena on päästä kohtaamaan Jumalaa syvällisellä tasolla (sairaita parantuu, ihmisiä pelastuu, uskovat vapautuvat siteistään jne.). Tämän tyyppisissä kokoontumisissa käy paljon niin sanottuja uuskarismaattisia (äärikarismaattisuus) uskovia, joille on tärkeämpää voima ja ihmeet sekä tunteelliset kokemukset kuin Raamatun sanan totuus.

Eksyttäjien tilaisuuksissa jatkuva musiikin ja laulujen sanojen toistaminen saa aikaan hypnoottisen otteen ihmisen sydämessä, joka manipuloi ja valmistaa ihmisen sielulliseen hurmokseen, jonka kautta hänen mielensä turtuu niin ettei hän enää tutki ja koettele asioita, vaan vastaanottaa kaiken mitä on tarjolla luullen kaiken olevan Jumalasta, vaikka kyse on eksytyksestä ja petoksesta. Raamatulliseen uskoon kuuluu myös toiminnan ja opetuksen koetteleminen, mutta tämän kaltaisissa kokouksissa ihmiset pyritään manipuloimaan vastaanottamaan kaikki ilman koettelua. Hypnoottisen ja manipuloivan musiikin kautta ihmisen sielua viritetään vastaanottavaiseen tilaan, jonka kautta hän on manipuloitavissa vastaanottamaan kaiken sen eksytyksen, joka tapahtuu eksyttäjän kautta, jonka hyvin usein sanotaan olevan tai uskotaan olevan erityisen ja voimallisen voitelun omaava henkilö. Pitkäkestoinen ja musiikki, jossa toistetaan koko ajan samoja sanoja ja lauseita vaikuttaa ihmisiin manipuloivasti sekä nostattaa tunteita esille ja vaikuttaa voimakkaita sielullisia tuntemuksia. Musiikista ei tulekaan ylistystä Jumalalle, vaan manipulaatio välinen ihmisen mieleen:

Hes 33:

30 ¶ Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, toinen toisellensa, näin: ‘Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta’.

31 He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä.

32 Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan.

Äärikarismaattisten eksyttäjien uskovien kokouksissa monet ihmiset menevät kuuntelemaan sitä millainen sana nyt tulee Herralta. Monet heistä eivät kuitenkaan elä Jumalan sanan totuuden mukaan. He kyllä suullaan puhuvat Jumalan rakkaudesta, mutta he kulkevat väärän perässä tavoitellen rahaa, supervoitelua jne. mutta he eivät halua elää ja ojentautua Jumalan vaikuttaman rakkauden ja totuuden mukaan. Jumala on heille kuin kaunis rakkauslaulu (ylistyslaulut), mutta he eivät elä Jumalan tahdon mukaan. Osa äärikarismaattisissa piireissä olevia uskovia ovat ihan vilpittömiä ja heillä on ihan oikea ja todellinen halu elää Jumalan tahdon mukaisesti, mutta epäraitis opetus vääristää heidän uskoansa.

Vääristyneen uskon vallassa olevat ihmiset puhuvat paljonkin Jumalasta ja he käyvät kokoontumisissa, missä luetaan Jumalan sanaa (Raamattua) he myös rukoilevat Jumalaa ja kuuntelevat kokoontumisissaan kun heille luetaan Jumalan sanaa. He jopa odottavat sitä minkälainen sana nyt on tulossa Herralta. Raamattu sanoo etteivät he kuitenkaan tästä kaikesta huolimatta tee sen mukaan mitä Jumalan sana sanoo.

Heidän rakkautensa on suussa, suun sanoina, ei sydämessä, sillä heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Hesekielin 33 luvun jakeen 31 väärä voitto on hepreaksi betsa ja tarkoittaa hyöty, voitto, väärä voitto. Betsa sana esiintyy Raamatun tekstissä merkiten seuraavia asioita: Hyödyn tavoitteleminen ja etsiminen; väärä voitto; voitto; oma etu.

Vääristyneen uskon vallassa olevalle ihmiselle Jumala on kuin kauniisti ja hyvin soitettu rakkauslaulu, joka kyllä kuuntelee Jumalan sanaa, mutta ei tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa. On olemassa oikeata karismaattisuutta, eli Jumalan armolahjojen toimintaa, emmekä saisi väärän pelossa torjua Jumalan vaikuttamaa oikeata ja todellista armolahjojen toimintaa. Ikävä tosiasia on kuitenkin se, että nykyaikana on todella paljon väärän karismaattisuuden ilmiöitä erilaisissa uskonyhteisöissä.

5 Moos 8:

10 ¶ Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.

11 Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan.

Kun Jumala on sinut armossaan pelastanut uskon kautta Herraan Jeesukseen ja ravinnut sinua taivaallisilla aarteilla Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta sekä auttanut sinua monella tavalla, niin sinun tulisi ylistää siitä Herraa, sinun Jumalaasi ja varo ettet unohda Herraa. Jos muistat noudattaa Jumalan käskyjä ja säädöksiä, niin et unohda Herraa.

Herran ylistäminen 5 Moos 8:10:ssa ei tarkoita kokouksissa fiilistelyä ylistysmusiikin tahdissa, vaan Herran kiittämistä, vaeltamista kiitollisin mielin Herran armon ja hyvyyden tähden. Monille uskoville Herran ylistäminen on tunteiden ja sielullisuuden nostattamista ylistysmusiikin tahdissa. Toki voimme ylistää Jumalaa musiikin avullakin, mutta todellinen ylistäminen on kokonaisvaltaista kiitoksessa elämistä Herraa kohtaan kaikissa elämän tilanteissa.

Raamattu opettaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta (Room 10:17). Seurakunnan keskipisteenä ei voi olla valoshowt ja musiikki, vaan Jumalan sanan totuuden tulee olla kaiken keskipisteenä. Kun Jumalan sanan totuus on kaiken keskipiste, niin silloin Herra Jeesus on seurakunnan keskipiste.

Kol 3:

14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.

15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Musiikki kuuluu seurakunta elämään, mutta se ei saa olla kaiken keskipisteenä, eikä hengellisen musiikin tehtävä ole herättää sielullisia tunteita, vaan saada aikaan hengellistä rakentumista. Hengellisen ylistyksen ja musiikin tehtävä on rakentaa uskovia hengellisesti. Raamattu opettaa, että kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin Herran Jeesuksen sanan (Raamatun sanan totuus) tulisi runsaasti asua sydämissämme. Tämän seurauksena seurakunnan jäsenet yhdessä ollessaan opettavat ja neuvovat toinen toisiaan myös hengellisten laulujen kautta. Hengellinen musiikki ei ole pelkkää esittämistä ja esitystä, eikä sen tehtävänä ole nostattaa sielullisia tunteita, vaan rakentaa uskovia hengellisesti. Jumalattomille suunnatun hengellisen musiikin tulisi synnyttää heissä synnintuntoa, ei mukavia sielullisia fiiliksiä.

Kun nyt tutkimme tätä nykyistä väärän karismaattisuuden ilmiötä, jonka painopiste on ylistyksessä, ylistyslauluissa ja musiikissa, niin Hesekielin kirjan luvun 33 sanat kuvaavat tarkasti myös monia nykyajan ylistystä korostavia ihmisiä, jotka kokoontuvat pääosin väärän karismaattisuuden piireissä.

Väärän karismaattisuuden piireissä puhutaan paljonkin Jumalasta ja siellä luetaan ja kuunnellaan Jumalan sanaa. He innokkaasti odottavat millainen sana tulee tänään Herralta. Mutta he eivät kuitenkaan tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa, vaikka he luulevat tekevänsä. He eivät tee siksi, koska heille opetetaan vääristettyä Jumalan sanaa ja he uskovat kyllä Jumalaan, mutta monessa kohdassa heidän uskonsa Jumalaan ei ole Raamatun sanan mukaista uskoa.

Mikä on heidän ongelmansa? Heille opetetaan oman edun etsimistä. He tavoittelevat uskosta omaa etua ja hyötyä. Maallinen siunaus on heille hengellistä siunausta tärkeämpää, siksi heidän kokouksissa on korostuneesti esillä taloudellisen menestyksen tavoitteleminen; uskon korostaminen, jossa ihmisellä on valta uskon ja positiivisen tunnustamisen kautta muuttaa maailmaa (osa heistä on tietoisesti ja osa tietämättään pikkujumalia); ilmestykset ja "hengen" sanomat kontrolloivat ja hallitsevat heitä; Raha ja taloudellinen siunaus on heille osoitus oikeasta uskosta; he korostuneesti opettavat ja painottavat vääriä opetuksia.

Koska he eivät tunne totuutta eivätkä elä totuudessa, vaan petoksessa ja eksytyksessä, niin siksi heidän rakkautensa on suun sanoja, ei sydämestä nouseva rakkaus totuuteen. He etsivät lihallisesti tässä ajassa olevia maallisia asioita, tavoitellen maallista mammonaa ja kunniaa. Usko on heille oman edun tavoittelua maallisin keinoin, eivätkä he aina edes huomaa ja ymmärrä sitä, koska sielullinen ja tunteellinen rakkaus heissä pettää heidät luulemaan, että he koko sydämestään rakastavat Jumalaa.

Sielullisuus ja tunteellisuus tulee heissä esille ylistyslaulujen ja musiikin korostamisen kautta, jossa he koko sielustaan ylistävät ja kuuntelevat Jumalan sanaa, mutta eivät tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Kaunis musiikki ja siihen liittyvä sielukas tunteellisuus todistaa sielullisuudesta ja lihallisuudesta, joka on pukeutunut uskonnolliseen pakettiin. He korostavat ylistystä, mutta Raamattu sanoo kaikkein tärkeimmäksi rakkauden kautta vaikuttavan uskon, joka on juurtunut Jumalan sanan totuuteen.

En kirjoittanut edellä olevia kuvauksia siksi, että halveksuisin tai ylimielisesti löisin ihmisiä, jotka ovat mukana väärän karismaattisuuden harhassa, vaan siksi koska rakastan heitä ja Jumala haluaa ohjat heidät ulos siitä eksytyksestä missä he ovat mukana. Meidän tulee nähdä heidät eksytyksen uhreina ja nähdä, että heidän keskuudessaan on paljon vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat eksyneet kuka mistäkin syystä väärään seuraan.

Kun tutkimme erikoisesti Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan toimintaa siitä millä tavalla evankeliumia tulee viedä eteenpäin, niin emme löydä sellaista opetusta tai käytäntöä, että alkuseurakunta olisi pitänyt isoja kokoontumisia, joissa aluksi pitkään lauletaan, soitetaan, tanssitaan ja heilutellaan lippuja, jonka jälkeen aloitetaan evankeliumin julistaminen.

Jumalan Pyhä Henki ei johdattanut evankeliumin työtä tehtäväksi alkuseurakunnassa siten, että pyrittiin pitämään mahdollisimman iso kokous, jossa olisi soitettu musiikkia, tanssittu sekä heiluteltu lippuja. Miksi Jumala ei toiminut niin?

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Koska usko Herraan Jeesukseen syntyy Jumalan sanan julistamisen sekä kuulemisen kautta, niin siksi Jumala johdatti alkuseurakunnan uskovat julistamaan evankeliumia sinne missä jumalattomat ihmiset olivat. Herra Jeesus ei halua, että mikään sielullinen esitys (jatkuva manipuloiva musiikki, tanssiminen tai lippujen heilutteleminen) ei pääsisi sotkemaan uskoontuloa etteivät ihmiset tekisi uskonratkaisua sielullisesti tunteidensa vaikutuksesta, vaan synnintunnon kautta, jonka Jumalan sana herättää ja nostattaa ihmisen sydämelle. Sen tähden alkuseurakunnan evankeliumin julistaminen tapahtui pelkän julistetun sanan kautta, eikä siihen lisätty mitään muita keinoja ja tapoja.

Alkuseurakunnan uskovat luottivat siihen, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on Jumalan voima pelastukseksi syntinsä tunnustavalle ihmiselle. Sen tähden he keskittyivät pelkästään julistamaan evankeliumia ihmisille, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

Raamatullinen tapa evankeliumin julistamiselle on täysin erilainen kuin nykyajan äärikarismaattisten tapahtumat manipuloivan musiikin, sielullisen tanssin sekä lippujen heiluttamisen kautta, jonka lopuksi julistaja julistaa sitä mitä julistaa yleensä ylikorostaen parantumisia ja jättäen vähemmälle evankeliumin julistamisen.

On kiistaton tosiasia, että jatkuva samaa toistava pitkäkestoinen musiikki manipuloi ihmisen mielen kokemaan sielullis-uskonnollisen kokemuksen, jonka jälkeen ihminen voi kokea olevansa parantunut, vaikka hän ei olisikaan oikeasti parantunut. Uskon kyllä sen, että näissä kokouksissa voi ihmisiä myös ihan oikeasti parantua. Monen äärikarismaattisen julistajan oman todistuksen mukaan he ovat saaneet voitelua haudoilta tai kuolleiden ruumiiden kautta. On kiistaton tosiasia ettei Jumala anna Pyhän Hengen voitelua hautojen tai kuolleiden ruumiiden kautta, joten silloin kun on kyseessä tällaisen henkilön voitelu ja jos joku parantuu tällaisen voitelun kautta, niin se tapahtuu riivaajien valhevoiman kautta. Tietenkin Jumala voi parantaa ihmisen joka aidosti etsii Jumalaa vaikka eksyttäjän kokouksessa, mutta silloin parantuminen ei tietenkään tule eksyttäjän väärän voitelun kautta, vaan Jumalalta.

Musiikki ja laulaminen kuuluvat Jumalan seurakunnan toimintaan, joka tapahtui alkuseurakunnassa pääasiassa uskovien kokoontuessa seurakuntana yhteen rakentumaan sekä rakentumaan toinen toisistaan. Älä siis käsitä väärin mitä olen kirjoittanut, sillä en ole musiikkia enkä ylistystä vastaan, vaan päinvastoin silläkin on oma tärkeä paikkansa seurakunnassa. Raamatullista ylistämistä saa toki tehdä musiikinkin kautta, mutta meidän koko uskon elämämme tulisi olla ylistystä Herralle.

Onko väärin pitää evankelioimiskokouksia uskottomille ja soittaa niissä musiikkia, koska alkuseurakunta ei tehnyt niin? Minun mielestäni ei ole jos soitetaan vain muutamia evankelioivia lauluja sekä pääasiassa keskitytään julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Alkuseurakunnan malli oli tehokas, sillä he levittivät evankeliumia pelkästään sananjulistamisen kautta mennen jumalattomien ihmisten luokse ja lopputulos oli huikaiseva, sillä ihmisiä tuli uskoon valtavat määrät heidän hengellisen työnsä kautta. Alkuseurakunnan mallia kannattaisi kokeilla, sillä siten Jumala johdatti alkuseurakunnan toimimaan ja tulokset puhuvat sen mallin puolesta.

Valheeseen perustuva palvonta ja todellinen Jumalan palvonta

Hyvin usein lopunajan eksyttäjä opettaa ylistyksen ja palvonnan olevan kaikkein tärkeintä uskossa Jumalaan, koska taivaassa palvotaan Jumalaa. Raamattu kertoo kuinka taivaassa ylistetään ja palvotaan Jumalaa ja tietenkin myös meidän uskovien tulee palvoa ja ylistää Jumalaa täällä maan päällä. Raamattu opettaa kuitenkin, että täällä maan päällä kaikkein tärkein asia on rakastaa Jumalaa totuuden kautta:

Mark 12:

28 ¶ Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"

29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: ‘Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’.

31 Toinen on tämä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

 

1 Joh 5:

3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Raamatun opetus kaikkein tärkeimmästä asiasta koskien uskoa Isä Jumalaan ja Herraan Jeesukseen täällä maan päällä on rakastaa Jumalaa, sillä meidän tulee kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa. Silloin kun uskova toimii kaikkein tärkeimmän opetuksen mukaisesti, niin hän toimii Jumalan sanan käskyjen mukaisesti, toisin sanoen elää niiden mukaisesti sen mukaan mihin saakka hän on Jumalan armosta ehtinyt kasvaa uskonelämässä.

Eksyttäjä korostaa ylistämistä ja palvomista, mutta eksyttäjän toiminta ei perustu eikä johdata ihmisiä kasvamaan Herraan Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa. On eri asia palvoa ja ylistää Jumalaa sielullisesti tukeutuen vääriin opetuksiin sekä valhevoimaan kun perustaa Jumalan palvonta ja ylistys Jumalan sanan totuuteen ja Pyhän Hengen vaikuttamaan rakkauteen.

John 4:24 God is a Spirit, and those worshipping Him, in spirit and truth it doth behove to worship.’ (Young's Literal Translation)

John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. (King James Version 1769)

John 4:24 God is spirit; and worshippers must worship him spiritually and truly.” (Complete Jewish Bible)

Joh 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Herra Jeesus opetti alkutekstin mukaan Johanneksen evankeliumin luvussa 4, että Jumala on Henki ja Jumalaa palvovien ihmisten tulee palvoa Jumalaa Hengessä ja totuudessa. Todellinen Jumalan palvonta ei ole pelkkää sydämen ylistämistä laulujen ja musiikin kautta (toki tämäkin kuuluu eräänä osana Jumalan palvontaan), koska Jumalan palvonnan tärkein elementti on Pyhän Hengen voiman kautta ojentautuminen totuudessa rakastamaan Jumalaan, joka tarkoittaa Jumalan sanan totuuden mukaista uskoa ja uskossa ojentautumista käytännössä.

Silloin kun ylistäminen ja palvonta keskitetään vain lauluihin ja musiikkiin, mutta palvonnasta jätetään pois totuudessa vaeltaminen ja pysyminen, niin sellainen palvonta hyvin helposti ojentautuu sielullisuuden, lihallisuuden ja tunteiden mukaan, jota ihminen voi erehtyä luulemaan hengelliseksi Jumalan palvonnaksi. Jos rakennat taloa väärässä järjestyksessä jättäen pois perustuksen ja rakennat lattian maata vasten, jonka päälle rakennat seinät ja katon, niin hyvin nopeasti talosi alkaa mädäntyä ja pilaantua ja siitä tulee asumiseen kelvoton talo. Samalla tavalla toimisi uskova, joka siirtää syrjään Jumalan rakastamisen totuudessa ja pitää jotakin muuta opetusta uskonelämän tärkeimpänä opetuksena. Jos käytät talon rakentamisessa kelvottomia materiaaleja, niin talosi menee pilalle hyvinkin nopeasti. Samalla tavalla toimisi uskova, joka rakentaa uskonelämää valheellisten opetusten varaan hylkiessään Jumalan sanan totuutta.

Sielullinen ja lihallinen ihminen ymmärtää palvonnan olevan tunnekokemus, jossa ihmisen tulee palvoa Jumalaa laulujen ja musiikin kautta. Tällainen palvonta nostattaa ihmisen sielullista tunne-elämää, eikä kyseessä ole monestikaan palvonta, vaan valheellinen kokemus ja ymmärrys palvonnasta. Äärikarismaattisissa piireissä ylistyksen ja palvonnan keskipiste on lauluissa, musiikissa ja ylistystanssissa, joihin voidaan käyttää kokouksissa aikaa tunnista kolmeenkin tuntiin. UT:ssa ei ole yhtään kohtaa, jossa uskovia käsketään tanssimaan ylistystansseja seurakunnan kokoontumisissa.

Väärä palvonta johtaa sielulliseen tunnekokemukseen, mutta ei totuuden mukaan ojentautumiseen. Valheenhenget pettävät uhrinsa äärikarismaattisissa piireissä valehdellen sielukkaan tunteellisuuden olevan Jumalan palvontaa, vaikka kyse on ainoastaan voimakkaasta sielullisesta tunnekokemuksesta, joka hyvin usein johtaa riehakkaaseen käyttäytymiseen ja jopa tilaan, jossa ihminen juopuu hengestä. Jumalan Henki voi tehdä ihmisen voimattomaksi, mutta ei koskaan anna uskovalle juopumuksen kaltaista kokemusta, koska juopuminen on synnin vaikutusta, ei Pyhän Hengen voimavaikutus. Juopuminen hengestä on aina osoitus valhehenkien valhevoiman vaikutuksesta.

Riivaajahenget eivät halua ihmisen rakastavan totuudessa Jumalaa ja siksi he eksyttävät ihmisiä sielulliseen palvontaan. Pahuuden henkivallat eivät halua ihmisen olevan tekemisissä Jumalan rakkauden ja totuuden kanssa, siksi he eksyttävät ihmisiä Raamatullisten termien kautta, mutta kuitenkin siten, että kyseessä on niin kuin tyhjä kuori, jolta puuttuu sisin olemus ja ydin. Eräs tällainen eksytys on Jumalan palvonta, joka tapahtuu ilman totuuden noudattamista.

Matt 4:

8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(KJV)

Todellinen Jumalan palvonta edellyttää Jumalan rakastamista ja Jumalan rakastaminen totuuden mukaan uskossa ojentautumista. Herra Jeesus yhdisti Jumalan palvelemisen ja palvonnan (alkutekstin mukaan) yhdeksi kokonaisuudeksi sanomalla, että kirjoitettu on: sinun tulee palvoa Herraa sinun Jumalaasi ja Häntä ainoata sinun tulee palvella.

Jumalan palvonta on koko uskon elämä eikä vain jokin osa siitä kuten laulu ja musiikki. Uskova ihminen palvelee Jumalaa tekemällä Jumalan tahdon, sillä palvelijan osa on tehdä ja toteuttaa Herransa tahto. Herra Jeesus opetti Jumalan palvonnan olevan palvelemisen perusta, sillä vain Jumalan palvomisen kautta haluat tehdä Hänen tahtonsa mukaan. Voidaksesi palvoa Jumalaa sinun tulee rakastaa Jumalaa. Raamatun selkeä opetus Jumalan palvomisesta on Jumalan rakastaminen ja totuudessa eläminen kaikissa tilanteissa.


Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Näky lopunajan eksytyksestä


Petri Paavola 10.7.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker