Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus

Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta koskien ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut jopa opettavat ja uskovat ettei Raamattu opeta ollenkaan ylöstempauksesta. Kun luemme ja tutkimme Raamattua, niin näemme selvästi sen että Raamattu opettaa uskovien ylöstempauksen (ylösotto) tapahtuvan Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Kirjoitukseni on pitkä, koska väärän opetuksen juurineen irti repiminen sekä Raamatun opetuksen esiin tuominen vaatii monien kivien kääntämistä sekä oikaisemista, että väärän opin ja opetuksen vallassa oleva oikenisi oikeaan suuntaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni. En asetu kenenkään yläpuolelle, enkä halveksu kenenkään uskoa, koska olen pieni, vajavainen ja erehtyväinen ihminen sekä ansioton Jumalan palvelija. Kun luet kirjoitukseni kokonaan, niin sen jälkeen ymmärrät miksi on tärkeätä ymmärtää tämä asia niin kuin Raamattu opettaa. Ylöstempauksen ajankohdan väärin ymmärtäminen ei vie keneltäkään pelastusta, mutta se voi johdattaa uskovan antikristuksen ajassa antikristuksen syliin. Lopunaikaa koskevat asiat ovat joskus vaikeita ymmärtää ja minäkin olen voinut erehtyä joissakin asioissa tässä kirjoituksessani, mutta koen kuitenkin sen voimakkaasti sydämelläni, että Raamattu kertoo meille selkeästi sen mikä on antikristuksen ilmestymisen ja Jeesuksen tulemuksen järjestys, jonka voimme kuitenkin ymmärtää oikealla tavalla.

 

 

Sisällys:
Alkusanat
Sano meille mikä on sinun tulemuksesi merkki?
2 Tessalonikalaiskirjeen luopumus
Herran päivä
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin
Karitsan häät
Väärinymmärretyt Raamatun kohdat
Väärän ylöstempausopin juuri ja tausta
Ylöstempauksen esikuva VT:ssa

 

 

Alkusanat

Aluksi haluan sanoa tärkeä asian siitä ettei erilainen ymmärrys Raamatun opetuksesta saa johtaa uskovia nousemaan toinen toisiaan vastaan. Toisen tessalonikalaiskirjeen opetuksen mukaan alkuseurakunnan aikana, jotkut opettivat väärin Jeesuksen tulemuksesta sekä ylöstempauksesta. Apostoli Paavali ei opettanut vetäytymään ja erottautumaan uskovista, jotka ymmärsivät väärin Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen ajankohdan. Silloin jos uskovat erottautuvat toisistaan erilaisen ymmärryksen takia koskien ylöstempauksen ajankohtaa, niin on kyse sielullisuudesta sekä rakkaudettomuudesta.

Raamatun opetus ylöstempauksen ajankohdasta on kirjoitettuna Raamattuun monessa eri kohdassa ja niiden yhdistäminen yhdeksi sopusointuiseksi kokonaisuudeksi ilman riitasointuja kertoo meille sen mikä on Raamatun ylöstempauksen ajankohdan Raamatullinen aikajärjestys. Yksikään Raamatun kohta ei voi olla ristiriidassa keskenään, vaan jokaisen ylöstempausta koskevan Raamatun kohdan on oltava sopusoinnussa keskenään. Olen pyrkinyt tuomaan esille Raamatullisen kokonaisopetuksen ylöstempauksesta, jossa monet ylöstempausta käsittelevät Raamatun kohdat muodostavat yhtenäisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden.

Ylöstempauksen tarkkaa hetkeä ja aikaa emme voi tietää, mutta voimme tietää mikä on Raamatullisen ylöstempauksen oikea aikajärjestys koskien antikristuksen ilmestymistä ja Jeesuksen tulemusta. Ymmärtääksesi sen mitä minä uskon Raamatun ylöstempauksesta sinun olisi hyvä lukea kirjoitukseni kokonaan, sillä muuten et voi ymmärtää miten ja millä tavalla minä uskon tähän asiaan.

Jos et lue kirjoitustani kokonaan, niin silloin sinulla ei ole kokonaiskuvaa ja käsitystä siitä mitä uskon Raamatun ylöstempauksesta. Se on kuitenkin tärkeämpää mitä Raamattu opettaa asiasta kuin miten minä asian ymmärrän. Sen tähden olen tuonut esille paljon Raamatun sanaa koskien ylöstempausta, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

Fil 3:
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee olla yhtä ja vaeltaa samaa tietä (samassa uskon- ja seurakuntayhteydessä) siitäkin huolimatta, että ymmärtävät joitakin asioita eri tavalla (esim. vaikka ylöstempauksen ajankohta) ja kun haluamme uskoa Herraan Jeesukseen, niin Jumala on ilmoittava meille mitä Raamattu opettaa jos vain haluamme uskoa ja ojentautua sen mukaan. Antakaamme toinen toisillemme aikaa tutkia ja koetella sekä hylätä vääriä perustuksia ja oppeja.

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.
13 ¶ Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

Raamatun opetuksen mukaan jokainen uskova erehtyy jossakin kohdassa sekä jopa monessa kohdin (varsinkin uskontien alussa). Jos olemme eri mieltä vaikka ylöstempauksen ajankohdasta, niin se ei saa johtaa riitaan tai laittamaan välejä poikki, eikä hylkimään uskon sisaria ja veljiä. Jos ajaudumme riitaan erilaisen opillisen ymmärryksen takia, niin riita voi johtaa katkeraan kiivauteen ja silloin kun meillä on riitaisuus sydämissämme uskon sisaria ja veljiä vastaan, niin silloin elämme valheessa totuutta vastaan, koska totuuden rakkaudessa ei ole riitaa ja katkeruutta.

Riita on syntiä Jumalaa vastaan ja riita tuo aina epäjärjestyksen sekä pahan menon (pahan puhuminen, riita, katkeruus jne.) seurakunnan keskuuteen. Riitaisuuden vallassa oleva ihminen elää valheessa, koska meitä ei ole kutsuttu nousemaan toinen toisiamme vastaan, vaan rakastamaan toisiamme Pyhän Hengen vaikuttamalla rakkaudella.

Riitaisuus (pahan puhuminen, katkeruus jne.) on lihallista ja sielullista riivaajien viisautta, eli toisin sanoen lihan tekoja, joka on perkeleen työtä ihmisen sydämessä. Jos olemme joistakin opillisista asioista eri mieltä, niin meidän tulee rakastaa toinen toisiamme ja vaeltaa viisauden sävyisyydessä, jonka mukaan olemme rauhaisia, lempeitä, laupiaita sekä harjoitamme hyvää hedelmää kaikkia ihmisiä kohtaan myös niitä uskovia kohtaan, joiden kanssa meillä on erilainen ymmärrys opillisista asioista esim. vaikka ylöstempauksen ajankohdasta. Meidän tulee olla rauhan tekijöitä, ei riidan haastajia.

Jos sinä olet eri mieltä kuin minä ylöstempauksen ajankohdasta, niin rakastan sinua silti ja pidän sinua rakkaana uskon sisarena ja veljenä. On tärkeätä olla sydän avoinna Jumalan sanan totuudelle sekä tutkia ja koetella kaikki Raamatun opetukset. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sano meille mikä on sinun tulemuksesi merkki?

Matt 24:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4 ¶ Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-
16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Opetuslapset kysyivät Herralta Jeesukselta mikä on Hänen tulemuksensa ja maailmanlopun (aikakauden vaihtuminen ja tämän maailmanajan täyttyminen)  merkki. He kysyivät kysymyksensä sen tähden koska he näyttivät Jeesukselle temppeliä ja siihen liittyviä rakennuksia (mm. Temppelin muuri = Itkumuuri), jolloin Jeesus sanoi, ettei temppeliin (pyhäkkö) ja temppeliin rakennuksiin ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta, eli toisin sanoen temppeli ja temppelirakennukset tulevat tuhoutumaan kokonaan. Tähän liittyen opetuslapset kysyivät milloin se tapahtuu ja mikä on Jeesuksen tulemuksen sekä maailmanlopun merkki.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 Herra Jeesus kertoo milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu. Jeesuksen tulemuksen päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta Jeesuksen sanojen perusteella voimme tietää asioiden tapahtumajärjestyksen siitä milloin Hän tulee ja milloin tapahtuu uskovien ylöstempaus (ylösotto), sillä ajanmerkeistä voimme tietää sen milloin se on lähellä, vaikka emme kykene tietämään tarkkaa hetkeä ja aikaa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan tulee ilmestymään monia eksyttäjiä, jotka sanovat Jeesuksen nimessä olevansa Kristus, jotka eksyttävät monia (Kristus tarkoittaa voideltua - lopunaikana tulee paljon eksyttäviä vääriä voideltuja, jotka korostavat omaa voiteluansa). Ennen Jeesuksen tulemusta maan päällä vaikuttaa monenlaiset eksytykset, joissa hyväksikäytetään Jeesuksen nimeä, mutta teot ja opetukset perustuvat väärään voiteluun, laittomuuden eksytykseen.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan kansa tulee nousemaan kansaa vastaan (alkutekstin mukaan kansa, kansanheimo tai ryhmä ihmisiä kansan sisällä) sekä valtakunta valtakuntaa vastaan (valtiot). Raamatun opetuksen mukaan ennen Jeesuksen tulemusta kansojen sisällä tapahtuu sisällissodan kaltaisia sotia, joissa oman maan kansanryhmät sotivat toinen toisiaan vastaan sekä valtiot toinen toisiaan vastaan.

Alkutekstissä Matt 24:7 on sana loimos, joka tarkoittaa ruttoa ja kulkutautia, tämä sana puuttuu 33/38 käännöksestä. Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) esiintyy kulkutauteja.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) tulee esiintymään nälänhätää.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monissa paikoissa (maailmassa) tulee esiintymään maanjäristyksiä.

Kaikki edellä olevat asiat ovat Jeesuksen sanojen mukaan synnytystuskien alkua, joka tarkoittaa sitä että nämä tapahtumat tapahtuvat kuin synnytystuskat, lisääntyen ja voimistuen kaiken aikaa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan Hänen opetuslapsensa joutuvat vaivaan (ahdistukseen), sillä koko maailma alkaa vihaamaan heitä Jeesuksen nimen tähden ja osa Hänen opetuslapsistaan tulee kokemaan näissä vaivoissa uskonsa tähden marttyyrikuoleman.

Jotkut uskovat opettavat väärin sanoen, että Matt 24:9 puhuu juutalaisiin kohdistuvasta vainosta ja ahdistuksen ajasta. Raamatussa sanotaan selkeästi että maailmanlaajuinen viha ja vaino tapahtuu Jeesuksen nimen tähden ja suurin osa juutalaisista ei ole uskossa Herraan Jeesukseen, sillä Raamatun sanan opetuksen mukaan he tulevat koko kansakuntana (jäännös - kolmas osa) pelastumaan aivan päivien lopulla. Lopunaikana ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuva vaino kaikkien kansojen taholta Jeesuksen nimen tähden tarkoittaa Herran Jeesuksen opetuslapsiin kohdistuvaa maailmanlaajuista vainoa sen tähden koska he uskovat Jeesukseen ja pitävät Jumalan käskyt (Uuden Liiton järjestyksen mukaan), siksi Raamattu sanoo vainon tapahtuvan Jeesuksen nimen tähden.

Koska maailmanlaajuinen vaino vähän ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuu Jeesuksen nimen tähden, niin se todistaa sen, että Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus puhuu nimenomaan opetuslapsilleen (seurakunnalle), eikä yksinomaan juutalaisille. Maailmanlaajuinen vaino kaikkien kansojen taholta ei voi tarkoittaa juutalaisten joutuvan vainon kohteeksi Jeesuksen nimen tähden, koska suurin osa juutalaisista ei usko Jeesukseen ja juutalaiset tulevat koko kansankuntana (jäännös - kolmasosa) uskomaan Jeesukseen vasta aivan tämän maailmanajan viime hetkillä. Juutalainen kansakin joutuu kyllä vainottaviksi lopunajassa ennen Jeesuksen tulemusta, mutta he joutuvat vainottaviksi juutalaisuuden tähden.

Herra Jeesus antaa jokaiselle marttyyrikuoleman (kaikki uskovat eivät kuole marttyyreina lopunaikana) kokevalla voiman ja rohkeuden kuolla Jeesuksen tähden. Jumala antaa jokaiselle uskovalla voiman ja rohkeuden elää lopunajan vainojen keskellä, sillä Hän pitää kansastaan hyvää huolta. Meidän ei tarvitse pelätä, sillä kun nämä alkavat tapahtumaan, niin meidän tulee rohkaista itsemme (Pyhän Hengen voimassa sekä auttamana), sillä meidän vapautuksemme on lähellä (Luuk 21:28).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan maailmanlaajuisen vainon ja vihan tähden tapahtuu monien uskovien lankeaminen, eli uskosta luopuminen, jonka seurauksena uskosta luopuneet ihmiset alkavat vihaamaan Jeesuksen opetuslapsia, antaen heitä ilmi lopunajan vainoojille (antikristillinen järjestelmä).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan monta väärää profeettaa nousee eksyttämään uskovia ja monet uskovat tulevat eksymään lopunajassa, koska he eivät uskoneet Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa.

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan laittomuus pääsee valtaan maailmassa ja monien uskovien rakkaus kylmenee, mutta joka pysyy vahvana, niin hän tulee pelastumaan Jumalan armosta.

Laittomuuden täysi valtaan pääsy tarkoittaa antikristuksen aikaa ja antikristillistä maailmanjärjestystä, sillä täysi laittomuuden aika alkaa silloin kun antikristus ilmestyy maan päälle (laittomuuden ihminen). Raamatun opetuksen mukaan seurakunta (uskovat) ovat maan päällä antikristuksen vihan ja vainon aikana. Laittomuuden ihminen, antikristus nostattaa lopulta kaikki kansat vihaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia, siksi Jeesus sanoi kaikkien kansojen vihaavan uskovia Jeesuksen nimen tähden.

Herra Jeesus sanoi, että kun nämä asiat tapahtuvat, niin silloin maan päällä on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ennen ollut eikä tule olemaan ja valittujen tähden (uskovat) ne päivät lyhennetään. koska muuten mikään liha ei pelastuisi siltä tuholta ja hävitykseltä, joka maanpiiriä kohtaisi ilman päivien lyhentämistä.

Kuten olet huomannut, niin Herra Jeesus ei ole vielä Matteuksen evankeliumin luvussa 24 puhunut mitään ylöstempauksesta (ylösotto) ja seurakunta on maan päällä ihmiskunnan suurimman ahdistuksen aikana, koska se on antikristuksen ja antikristillisen maailmanjärjestyksen aikaa, jolloin Herran Jeesuksen opetuslapsia vainotaan maailmanlaajuisesti sekä myös Jumalan vihan maljat vuodatetaan maan päälle (ei uskovien päälle, vaan jumalattomien päälle).

Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen tulemustaan tulee vääriä kristuksia (voideltuja) ja vääriä profeettoja, jotka tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät jos mahdollista jopa valitutkin.

Kaikkien edellä olevien tapahtumien jälkeen suuren ahdistuksen päivien jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja tähtiä (taivaankappale) putoaa taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät ja näiden tapahtumien jälkeen Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, eli toisin sanoen Hän tulee pilvissä enkelien kanssa ja suuren pasuunan äänen pauhatessa kaikki maan sukukunnat näkevät Herran Jeesuksen tulemuksen taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, jolloin uskovat kootaan (ylöstempaus - ylösotto) Jeesuksen luokse.

Matt 24:
37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa oleva samanlainen kuin oli Nooan päivinä kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Samana päivänä kun vedenpaisumus alkoi, niin Nooa perheineen meni arkkiin ja jumalattomat ihmiset jäivät samanaikaisesti vedenpaisumukseen, joka oli Jumalan tuomio heille, jonka seurauksena he kuolivat.

Koska Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa ja vedenpaisumuksen Nooan päivinä olevan samanlainen tapahtuma kun on oleva Hänen tulemuksensa, niin se tarkoittaa seurakunnan ylöstempauksen sekä laittoman ja laittomuuden tuomion tapahtuvan samanaikaisesti ja sen tähden 2 Tessalonikailaiskirje sanoo Jeesuksen tulemuksessaan tuhoavan laittomuuden ihmisen, kun Hän tempaa seurakuntansa pois maan päältä. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Nooan päivien ja vedenpaisumuksen esikuvan mukaisesti Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän maailmanajan viime hetkillä, jolloin Jumalan tuomio käy yli koko maanpiirin.

Herra Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24 tarkasti tapahtumat, jotka edeltävät Hänen tulemustaan sekä kuinka suuren pasuunan pauhatessa tapahtuu valittujen kokoaminen (ylöstempaus viimeisen pasuunan soidessa). Herra Jeesus ei puhunut mitään kaksivaiheisesta tulemuksesta ja salaisesta ylöstempauksesta, niin kuin jotkut väärin opettavat. Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa tapahtuvan kerran, jonka seurauksena tapahtuu seurakunnan ylöstempaus tämän maailmanajan viime hetkillä ja Jeesuksen tulemus on julkinen tapahtuma, jonka kaikki maan sukukunnat näkevät. Meidän tulisi uskoa Jeesuksen sanoja Hänen tulemuksestaan sekä seurakunnan ylöstempauksesta, emmekä saisi lisätä siihen sellaisia piirteitä ja ulottuvuuksia, joita Raamattu ei opeta.

Matteuksen evankeliumin luvun 24 mukaan Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuu aivan tämän armotalouskauden lopussa ja Hänen tulemuksensa on julkinen, ei salainen niin kuin jotkut väärin opettavat. Matteuksen evankeliumin luku 24 tuo myös sen esille, että seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ja vainon ajassa. Tämä tarkoittaa sitä ettei seurakunta lähde tuuliin ja pilviin maailman jäädessä antikristuksen aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun opetuksen mukaan antikristus tulee ensin, jonka jälkeen Herra Jeesus tulee ja tuhoaa laittomuuden ihmisen (antikristus) suunsa henkäyksellä.  Sama opetus ja järjestys tulee esille myös muualta Raamatusta esim.  toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta.

2 Tessalonikalaiskirjeen luopumus

Johan Malan (sekä monet muut uskovat samalla tavalla) kirjoittaa nettiartikkelissaan, että suuri luopumus tapahtuu seurakunnan tempauksen (lähtö) jälkeen.  Hän opettaa 2 Tess 2:3:ssa olevan kreikankielisen sanan apostasia (αποστασια) tarkoittavan lähtöä (tempaus), ei luopumusta. Tämän perusteella hän opettaa, että Jeesuksen opetuslapset temmataan pois maan päältä ennen antikristuksen tuloa, ennen antikristuksen vihan aikaa ja ennen suurta luopumuksen aikaa.

Kun tutkimme Raamatun opetuksen koskien 2 Tess 3 lukua ja sanaa apostasia, niin näemme Johan Malanin opettavan vastoin Jumalan sanan opetusta.

Johan Malan opettaa, että 2 Tess 3:ssa oleva sana apostasia (αποστασια), joka on esimerkiksi käännetty KJV:ssä (kuningas Jaakon käännös) sanoilla falling away (luopumus) on ongelmallinen ja perustelematon. Malanin mukaan kreikan sana apostasia tarkoittaa lähtö, vetäytyminen tai ero. Hänen mukaansa hengellinen ja moraalinen luopumus on apostasia sanan toissijainen merkitys.

Johan Malan tuo esille, että apostasia on johdettu partikkelista apo, joka tarkoittaa irti tai pois jonkin läheltä paikassa, ajassa tai suhteessa, eroa lähtöä tai (suhteen) lakkaamista. Malan kirjoittaa, että sanaa apostasia vastaava verbi on on aphistemi, joka tarkoittaa lähteä, vetäytyä, luopua, poistaa.

Johan Malan ei usko apostasia sanan tarkoittavan luopumusta, siksi hän tekee kaikkensa todistaakseen, että se tarkoittaisi lähtemistä (tempausta). Malan sanoo, että sana aphistemi esiintyy esim. Luuk 8:13, 1 Tim 4:1 ja Hebr 3:12, missä se muka kieliopillisesti tarkoittaisi enemmän ja oikeasti uskosta lähtemistä, eikä uskosta luopumista.

Luuk 8:13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat (aphistemi).

1 Tim 4:1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat (aphistemi) uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Hebr 3:12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu (aphistemi) elävästä Jumalasta,

Johan Malan opettaa, että jopa kohdissa, joissa aphistemi sanaa käytetään tarkoittamaan hengellistä luopumusta, niin kieliopillisesti on oikeampaa ymmärtää sanan tarkoitettavan uskosta lähtemistä, ei uskosta luopumista.

Aphistemi sana tarkoittaa lähtemistä, luopumista ja vetäytymistä. Johan Malan yrittää väkisin saada aphistemi sanaa tarkoittamaan lähtemistä, ei luopumusta. Kun tutkimme esim. Luuk 8:13, 1 Tim 4:1 ja Hebr 3:12 tekstiyhteyden, niin on päivänselvää, että tekstiyhteys osoittaa aphistemi sanan tarkoittavan näissä kohdissa uskosta luopumista.

Johan Malanin opetus on täysin vastoin Raamatun opetusta, sillä lähteminen uskosta tai lähteä pois uskosta tarkoittaa ihan samaa asiaa kuin uskosta luopuminen.

Johan Malan käyttää väärälle opetukselleen perusteluna myös Vulgatan tekstiä tuomalla esille, että Vulgatan tekstissä on sana discessio, joka tarkoittaa lähtöä. Vulgata on katolisen kirkon käännös ja katolinen kirkko on erikoistunut sen syntyhistoriastaan asti väärentämään Jumalan sanan ilmoitusta. Paavin raamatun käännös ei ole Raamatun sanan totuuden auktoriteetti, eikä sen ilmoituksella ole siten Raamatun sanan totuuden arvoa.

Johan Malan kirjoittaa, että Amplified Bible esittää 2 Tess 3 kohdan alaviitteessä  apostasia sanan mahdollisen tulkinnan olevan (seurakunnan) lähtö. Amplified Biblen alaviite on ihmisen tulkintaa, ei Raamatun sanan totuus.

Johan Malan uskoo väärään opetukseen pretribulationistisesta (tempaus ennen antikristuksen tuloa ja vihan aikaa) lopunajan näkemyksestä, siksi hän vääristää apostasia sanan merkityksen. Tämän syyn tähden hän opettaa väärin 2 Tess 3 luvussa olevasta opetuksesta.

Moni harhaoppi ja väärä opetus syntyy kun ihminen selittää sanojen merkityksiä sanakirjojen avulla. Joihinkin sanakirjoihin on lisätty sanoille merkityksiä vastoin sanan alkuperäistä merkitystä. Tällaisen lisäyksen tarkoitus on tukea tiettyjä vääriä opetuksia. Pelkkä sanakirja ei aina kerro sitä mitä sana tarkoittaa, sillä hyvin usein asiayhteys missä sana esiintyy ratkaisee sen mitä sana tarkoittaa. Sitten on olemassa tiettyjä kielioppi sääntöjä. Esimerkiksi hepreankielen verbien merkitys voi muuttua eri verbivartalossa.

Raamattu todistaa selkeästi, että apostasia sana merkitsee luopumusta 2 Tess 3:ssa.  Kun tutkimme tämän asian hepreankielen, Septuaginta käännöksen ja erilaisten käännösten valossa, niin saamme täyden varmuuden siitä, että 2 Tess 3:ssa oleva apostasia sana tarkoittaa luopumusta.

Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) apostasia (αποστασια) sana esiintyy kolme kertaa (Joos 22:22, 2 Aik 29:19, Jer 2:19). Septuaginta on käännetty hepreankielestä, siksi tutkimme ensiksi hepreankielen Raamatusta tekstiyhteyden kautta sanojen merkitykset, jotka on käännetty Septuagintassa sanalla apostasia.

Juutalaiset ovat kääntäneet hepreankielestä englanniksi Raamatun käännöksen nimeltään Jewish Publication Society Bible (JPS), joka käyttää kahta erilaista hepreankielen sanaa ma'al ja mesubah, jonka Septuaginta kääntää sanalla apostasia. Ma'al tarkoittaa petollisuus, petollinen toiminta, uskottomuus, rikkoa jotakin vastaan. Mesubah tarkoittaa luopuminen, kääntyä pois, kääntyä takaisin.

Jos 22:22 God, God, the LORD, God, God, the LORD, He knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in treachery (ma'al) against the LORD - save Thou us not this day - (JPS)

2 Ch 29:19 Moreover all the vessels, which king Ahaz in his reign did cast away when he acted treacherously (ma'al), have we prepared and sanctified; and, behold, they are before the altar of the LORD.' (JPS)

Jer 2:19 Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings (mesubah) shall reprove thee: know therefore and see that it is an evil and a bitter thing, that thou hast forsaken the LORD thy God, neither is My fear in thee, saith the Lord GOD of hosts. (JPS)

Juutalaiset ovat kääntäneet kreikankielen apostasia sanaa vastaavat hepreankielen sanat sanoilla petollisuus (treachery-treacherously) ja luopua (backslidings).

Bentonin kreikankielestä englantiin kääntämä Septuaginta käännös vahvistaa hepreankielen merkitykset (Benton's English Septuangint) kääntämällä kreikankielen apostasia sanan englanninkielen sanalla apostasy, joka tarkoittaa luopumista, luopumusta.

Jos 22:22 God even God is the Lord, and God even God himself knows, and Israel he shall know; if we have transgressed before the Lord by apostasy (apostasia), let him not deliver us this day. (Benton's English Septuangint)

2 Ch 29:19 and all the vessels which king Achaz polluted in his reign, in his apostasy (apostasia), we have prepared and purified: behold, they are before the altar of the Lord. (Benton's English Septuangint)

Jer 2:19 Thine apostasy (apostasia) shall correct thee, and thy wickedness shall reprove thee: know then, and see, that thy forsaking me has been bitter to thee, saith the Lord thy God; and I have taken no pleasure in thee, saith the Lord thy God. (Benton's English Septuangint)

Hepreankielen ja kreikankielen todistuksen mukaan apostasia sana merkitsee luopumusta. Kun tutkimme VT:n Raamatun kohdat, jossa kreikankielen sana apostasia esiintyy, niin on päivänselvää, että apostasia merkitsee uskottomuutta ja luopumusta, ei lähtemistä tai lähtöä (tempaus).

Joos 22:22 "Jumala, Herra Jumala, Jumala, Herra Jumala, hän tietää sen, ja Israel myöskin tietäköön sen: jos me olemme kapinamielessä tai uskottomuudesta (apostasia) Herraa kohtaan-älä meitä silloin tänä päivänä auta-

2 Aik 29:19 Kaikki kalut, jotka kuningas Aahas hallitusaikanansa uskottomuudessaan (apostasia) saastutti, me olemme panneet kuntoon ja pyhittäneet, ja katso, ne ovat Herran alttarin edessä."

Jer 2:19 Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuksesi (apostasia) saattaa sinut rangaistukseen; niin tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra, Herra Sebaot.

Apostasia sana esiintyy kaksi kertaa UT:n tekstissä kerran 2 Tess 2:3:ssa ja kerran Apostolien tekojen luvussa 21 jakeessa 21.

Apt 21:
17 Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.
18 Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville.
19 Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa.
20 Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
21 Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan (apostasia) Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.

Kuten Apt 21:21 tekstiyhteydestä käy ilmi, niin Jerusalemin seurakunnan uskovat sanoivat, että juutalaisille on kerrottu Paavalin opettavan pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta. Kyse ei ollut lähdöstä tai lähtemisestä, vaan siitä että juutalaisten keskuudessa oli kerrottu Paavalin opettavan juutalaisia luopumaan Mooseksesta kieltämällä heiltä ympärileikkauksen sekä vaeltamisen säädettyjen tapojen mukaisesti.

Raamatun sanan todistus on selvä ja selkeä siitä, että apostasia sana eri Raamatun kohdissa tarkoittaa luopumusta, ei lähtöä tai lähtemistä. Johan Malan opettaa apostasia sanasta ja 2 Tess 2:3.sta väärin, koska hänen teologiansa tempauksesta ja sen ajankohdasta on väärä ja vastoin Raamatun opetusta. Siksi hän koittaa väkisin istuttaa omaan teologiaansa väärän merkityksen apostasia sanalle.

Kuten olemme edellä nähneet, niin jo VT:n puolella kreikankielen sana apostasia tarkoittaa luopumusta ja luopumista. Apostasia sanan merkitys ei muutu UT:n puolella, vaan sen merkitys on edelleen luopumus.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (apostasia) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

2 Tessalonikalaiskirjeen sanoma on selvä, sillä se opettaa ettei Herran Jeesuksen tulemus ja tempaus (kokoontuminen Hänen tykönsä) tapahdu ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, jonka seurauksena laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy.

2 Tess 2 opettaa Jeesuksen tulemuksen ja uskovien kokoontumisen Jeesuksen luokse (ylöstempaus) tapahtuvan Herran päivänä. Raamattu sanoo ettei se päivä (Herran päivä, Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus) tule ennen kuin luopumus on tapahtunut ja laittomuuden ihminen (antikristus) on ilmestynyt maan päälle. Matteuksen evankeliumi 24 luku puhui täyden laittomuuden valtaanpääsystä, joka tarkoittaa sitä kun antikristus ilmestyy, laittomuuden ihminen, niin silloin maan päällä vallitsee täysi laittomuus. Raamatun opetus on selkeä ja kiistaton siitä ettei seurakuntaa ylöstemmata maan päältä ennen antikristuksen ilmestymistä, vaan tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Kun tutkimme 2 Tess 2 lukua eteenpäin, niin näemme selvästi ettei 2 Tess 2:3:ssa puhuta seurakunnan tempauksesta, vaan luopumuksesta.

2 Tess 2:
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää (to katekhon), niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka
(ho katekhon) nyt vielä pidättää ,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Jakeessa kuusi on sanat to katekhon (pidättää) neutrin muodossa, ilmaisten asiaa, että on jokin asia, joka pidättää. Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus ei tapahdu ennen kuin vasta sen jälkeen kun on ensin tapahtunut luopumus uskovien keskuudessa ja antikristuksen ilmestyminen maan päälle.

Tämä tarkoittaa silloin sitä, että antikristuksen ilmestymisen pidättävä tekijä on seurakunnan keskellä oleva vanhurskaus, uskollisuus Jumalaa kohtaan, mutta kun uskovien keskuudessa tapahtuu tiettyyn pisteeseen asti luopumus, niin pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy.

Jakeessa seitsemän on sanat (ho katekhon), joka on persoonapronomin maskuliinin muodossa. Seurakunta (ekklesia) on UT:ssa aina feminiinissä, ei maskuliinissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei jakeen seitsemän pidättäjä voi olla seurakunnan ylöstempaus, eikä se ole myöskään Pyhä Henki. Tästä seuraa se ettei seurakuntaa temmata pois maan päältä 2 Tess 2:3.ssa, koska alkutekstin mukaan pidättäjä ei voi olla seurakunta (tarkoittaen tässä ettei seurakuntaa ylöstemmata tässä kohdassa).

Koska 2 Tess 2:7:ssa on kyse maskuliini muodossa olevasta persoonapronominista, niin kyseessä voisi olla Jumalan enkeli joka Jumalan käskystä pidättää antikristuksen tuloa ja sallii Jumalan tahdosta antikristuksen ilmestyä vasta sen jälkeen kun laittomuuden valtaan pääsy ja luopumus uskovien keskuudessa tiettyyn pisteeseen asti on tapahtunut maan päällä.

Seurakunnan vanhurskaus pidättää antikristuksen ilmestymistä, mutta kun uskovien keskuudessa tapahtuu luopumus tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin poistuu pidättäjä ja Jumalan enkeli Herran sallimana sallii antikristuksen ilmestymisen. En sano ja väitä varmaksi tätä Jumalan enkeliä osana pidättävänä tekijänä, mutta niinkin asia voi olla. Se on kuitenkin Jumalan sanan opetuksen kautta selvä asia, että kun uskovien keskuudessa tapahtuu luopumus tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin pidättävä tekijä poistuu ja antikristus ilmestyy maan päälle.

Ilm 9:
13 ¶ Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,
14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella".
15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

Ilmestyskirjan yhdeksännestä luvusta käy ilmi, että Jumalan enkeleillä on valta pidättää asioita. Jumalan kuudes enkeli sai Jumalalta käskyn päästää vapaaksi neljä sidottuna olevaa enkeliä (kapinallisia ja langenneita enkeleitä), jotka erilaisten asioiden kautta saavat aikaan maapallon kolmannen osan ihmisten kuoleman.

Kun tutkimme 2 Tess 2:7 pidättäjää alkutekstin valossa sekä koko Raamatun ilmoitusta tempauksesta ja Jumalan enkelien toiminnasta, niin pidättäjä voisi olla Jumalan enkeli, mutta muistaen kuitenkin sen, että uskovien keskuudessa tiettyyn pisteeseen asti tapahtuva luopumus johtaa antikristuksen ilmestymiseen. Pyhä Henki ei voi olla pidättäjä, sillä jos Pyhä Henki otettaisiin pois maan päältä, niin se tarkoittaisi sitä, ettei Jumalan voima toimisi ollenkaan tietyn ajanjakson aikana lopunajassa maan päällä antikristuksen ilmestymisen jälkeen.

Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek sanakirjan mukaan kreikankielen apostasia sanan uskonnollinen merkitys on kapina Jumalaa vastaan sekä luopumus ja sanan muunlainen merkitys on lähtö ja lähteminen.

2 Tess 2:3:ssa oleva apostasia sana tarkoittaa luopumusta, ei lähtemistä, kuten Raamatun sana todistaa tämän kyllin selvästi. Yksistään tämä yksi Raamatun kohta kumoaa harhaopin ja väärän opetuksen, siitä että tempaus tapahtuisi ennen suurta luopumusta ja antikristuksen ilmestymistä.

Herran päivä

Raamatulliseen ylöstempaukseen (ylösotto) liittyy hyvin voimakkaasti Herran päivä, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat Herran päivänä. Raamattu tarkoittaa Herran päivällä myös muita asioita, jotka voivat estää meitä näkemästä Raamatun opettamaa ylöstempauksen oikeaa ajankohtaa. Silloin kun ymmärrämme tekstiyhteyden mukaisesti sen mitä Herran päivällä tarkoitetaan kussakin kohdassa, niin voimme ymmärtää Raamatun opetuksen ajankohdan ylöstempauksesta oikealla tavalla.

Edellisessä luvussa (2 Tessalonikalaiskirjeen luopumus) näimme kuinka Raamattu opetti Herran päivän, Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan samaan aikaan.

Ilm 1:
9 ¶ Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos.
10 Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

Ilm 1:9,10 kohdassa Johannes oli Patmoksen saarella Herran päivänä. Raamatun tutkijoiden mukaan tämän kohdan Herran päivän on tulkittu olevan Herran aterian päivä (ehtoollinen) tai Herran ylösnousemuksen päivä, Herralle pyhitetty päivä (lepopäivä).

Itse ymmärrän Ilmestyskirjan 1:9 Herran päivän olevan Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen nousseen kuolleista viikon viimeisenä päivänä (juutalaisen ajanlaskun mukaan), eli toisin sanoen Herra Jeesus nousi ylös kuolleista viikkosapatin päivänä (Lauantai), eikä viikon ensimmäisenä päivänä kuten kristillinen perinne väärin opettaa. Herran Jeesuksen kuolleista nousemisen päivän tarkempi selitys löytyy sivun lopussa olevasta linkistä nimeltään: Milloin armahdettu ryöväri pääsee paratiisiin?

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8 ¶ Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".
9 ¶ Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11 ¶ Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

2 Piet 3:3-13 kohdassa Herran päivällä tarkoitetaan päivää, jolloin tämä nykyinen maailma tulee tuhoutumaan tuhatvuotisen ajanjakson päättyessä, jonka jälkeen Jumala luo Uudet taivaat ja Uuden Maan, joissa vanhurskaus asuu.

Kuten näemme, niin Herran päivällä on monta merkitystä ja se mitä Herran päivä merkitsee riippuu siitä minkälaisessa tekstiyhteydessä se esiintyy. 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa Herran päivä merkitsee samaa asiaa kuin Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Raamattu tuo muuallakin sen esille, että Herran päivällä tarkoitetaan myös tietyssä tekstiyhteydessä Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta:

1 Tess 4:
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1 Tess 5:
1 ¶ Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään," silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 ¶ Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

Raamatun teksti on kirjoitettu alunperin yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka on jälkeenpäin lisätty Raamatun lukemisen sekä sen seuraamisen helpottamiseksi. Kun otamme tämän huomioon, niin näemme 1 Tessalonikalaiskirjeen lukujen 4 ja 5 muodostavan yhtenäisen ja kokonaisen opetuksen.

1 Tessalonikalaiskirje opettaa ylöstempauksesta, jossa Kristuksessa kuolleet sekä maan päällä elossa olevat uskovat temmataan pilvissä Herraa Jeesusta vastaan. Tämän jälkeen 1 Tessalonikalaiskirje sanoo ettei uskovien tule tietää aikakausia ja määrähetkiä, sillä Raamatun mukaan me emme voi tietää Jeesuksen tulemuksen tarkkaa aikaa ja hetkeä (vuotta ja päivämäärää). 1 Tessalonikalaiskirje sanoo Herran päivän tulevan kuin varas yöllä. Sanonta Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä ei tarkoita salaista ylöstempausta, vaan sitä ettei ylöstempauksen ja Herran päivän ajankohtaa tiedetä ennalta, koska kukaan ihminen ei voi tietää etukäteen milloin Jeesuksen tulemus tapahtuu. Huomaa, että 1 Tessalonikalaiskirje viittaa Herran päivällä aikaisemmin mainittuun Jeesuksen tulemukseen ja seurakunnan ylöstempaamiseen (ylösotto), joka on Matteuksen evankeliumin 24 luvun mukaan julkinen tapahtuma, ei salainen.

1 Tessalonikalaiskirje sanoo Herran päivän tulevan kuin varas, joka yllättää jumalattomat ihmiset, jotka sanovat nyt on rauha, ei mitään hätää (he uskoivat antikristuksen valherauhaan), eli tämä ei tarkoita salaista ylöstempausta ennen antikristuksen tulemista, niin kuin jotkut väärin ymmärtävät tämän kohdan. 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luku vahvistaa Herran päivän ja Jeesuksen tulemuksen sekä seurakunnan ylöstempauksen olevan sama asia.

Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin

1 Tess 4:
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Raamattu opettaa, että ennen uskovien maanpäällistä ylöstempausta (ylösotto) Kristuksessa kuolleet tulevat nousemaan ylös ensin ja sitten maan päällä elossa olevat uskovat temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Kun tutkimme Raamattua, niin saamme selvyyden siitä milloin tapahtuu Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus.

Ilm 20:
1 ¶ Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Ilmestyskirjan 20 luvun opetuksen mukaan aivan tämän armotalouskauden viime hetkillä saatana otettaan kiinni ja sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Tämän armotalouskauden viime hetkillä Kristuksessa kuolleet, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja ja Jumalan sanan tähden eivätkä kumartaneet petoa ja pedon kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, niin he virkosivat eloon (Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus - ensimmäinen ylösnousemus) ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Ilmestyskirjan 20 luvun jakeen 5 muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet tarkoittaa sitä, että he olivat kuolleet jumalattomina, sillä heillä ei ole osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja toisella kuolemalla on heihin se valta, että kun he virkoavat eloon, niin he tulevat Jumalan viimeiselle tuomiolle tuomittavaksi tekojensa mukaan iankaikkiseen kadotukseen, joka on toinen kuolema.

Ilmestyskirjan 20 luku kertoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös aivan armotalouskauden (tämä nykyinen aikakausi) lopussa, joka tarkoittaa sitä, että sen jälkeen tapahtuu maan päällä olevan seurakunnan ylöstempaus (ylösotto) aivan niin kuin 1 Tess 4:14-17 ja 1 Kor 15:51-53 sanovat. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta on maan päällä myös Jumalan vihan maljojen aikana, mutta Jumalan viha ei kohtaa seurakuntaa, vaan maan päällä olevia jumalattomia. Raamattu ei opeta seurakunnan ylöstempausta ennen antikristuksen ilmestymistä, vaan antikristuksen ilmestymisen jälkeen aivan tämän armotalouskauden lopussa.

Karitsan häät

Ilm 19:
1 ¶ Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.
2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren."
3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.
4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"
5 ¶ Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Raamatun opetuksen mukaan Karitsan häät ovat vasta tämän nykyisen maailmanajan loppuhetkillä. Ilmestyskirjan 19 luvussa Kristuksen morsian (vaimo) on valmistunut ja sen seurauksena on tapahtunut ylöstempaus, josta on seurannut Karitsan häät. Raamattu ei tuo esille missään muussa kohdassa Karitsan häiden ajankohtaa kuin Ilmestyskirjan 19 luvussa.

Matt 24:
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Alunperin Raamatun sana on kirjoitettu ilman lukuja ja jakeita. Luvut ja jakeet on jälkeenpäin lisätty helpottamaan Raamatun lukemista ja tutkimista. Matteuksen evankeliumin luvut 24 ja 25 muodostavat kokonaisuuden puhuen samasta asiasta, eli Jeesuksen tulemuksesta.

Jotkut opettavat väärin sanoen Jeesuksen tulevan ensin ja sitten tapahtuu seurakunnan ylöstempaus ja Karitsan häät, jonka jälkeen tulee antikristus ja antikristuksen vihan ajassa ei voi enää pelastua kuin marttyyrikuoleman kautta.

Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25 Herran Jeesuksen sanat kumoavat edellä esitetyn harhaopin. Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25 Jeesus puhui tulemuksestaan sekä häistä (Karitsan häistä). Herran Jeesuksen sanojen mukaan kukaan ei voi enää pelastua sen jälkeen kun seurakunta on Karitsan häissä (ylöstempauksen jälkeen), koska kun Karitsan häät alkavat, niin ovi suljettiin (pelastuksen ovi), eikä kukaan enää sen jälkeen voi pelastua ja päästä osalliseksi Karitsan häistä.

Raamatun sanan mukaan ilman öljyä (Pyhä Henki) olleet neitsyet tulivat sanomaan Herra, Herra, avaa meille, johon Herra vastasi minä en tunne teitä. Matteuksen evankeliumin lukujen 24 ja 25 mukaan Karistan häiden (ylöstempauksen jälkeen) kukaan ei voi enää pelastua, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus (ylösotto) tapahtuvat aivan tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä, eikä sen jälkeen ole enää kenelläkään mahdollisuutta pelastua kun Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat.

Luukkaan evankeliumin luvussa 17 Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa oleva niin kuin oli Lootin päivinä, kun Loot lähti Sodomasta. Samana päivänä kun Loot lähti Sodomasta, niin Sodoma hukkui tuli ja tulikivisateeseen. Lootin pelastuminen ja sodomalaisten tuhoutuminen tapahtuivat samanaikaisesti, joka on linjassa sen kanssa kun Jeesus tulee ja alkaa Karitsan häät, niin kukaan ei voi enää sen jälkeen pelastua, koska Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat aivan tämän maailmanajan viime hetkillä.

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Raamattu opettaa ylöstempauksen tapahtuvan viimeisen (seitsemännen) pasuunan soidessa. Seitsemän on täydellisyyden sekä Jumalan tekojen luku ja siksi ylöstempaus tapahtuu seitsemännen pasuunan soidessa.

Ilm 10:7 vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.

Ilm 11:15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Jotkut opettavat ylöstempauksen tapahtuvan ilmestyskirjan 11 luvussa, koska siinä sanotaan seitsemännen enkelin puhaltavan pasuunaan (viimeinen pasuuna). Ilmestyskirjan opetuksen mukaan Jumalan seitsemän pasuunan soittoa kuvaavat aikajaksoa, jolloin tapahtuu tiettyjä asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmestyskirjan 11 luvussa ei tapahdu ylöstempausta, vaan silloin alkaa seitsemännen, eli viimeisen pasuunan soiton ajanjakso, joka huipentuu Jeesuksen tulemukseen ja seurakunnan ylösottoon ja Karitsan häihin, joka tapahtuu ilmestyskirjan luvussa 19, eli tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä. Näin Matteuksen evankeliumin 24 luvun ja 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvun opetus muodostaa sopusointuisen ja yhtenäisen opetuksen seurakunnan ylöstempaamisen ajankohdalle, joka tapahtuu tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Vaikka ilmestyskirjan seitsemän pasuunan ääntä muodostavat pitemmän ajanjakson, niin siitä huolimatta uskon Jeesuksen tulemuksen yhteydessä kuuluvan Jumalan pasuunan (seitsemännen) äänen, koska Raamattu sanoo viimeisen pasuunansoiton äänen kuulemisesta Jeesuksen tulemuksen yhteydessä.

Ilm 14:

9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

13 ¶ Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

 

Ilm 18:

1 ¶ Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.

2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.

3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."

4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

 

Esimerkiksi ilmestyskirjan luvut 14 ja 18 todistavat seurakunnan olevan maan päällä ilmestyskirjan luvun 11 pasuunansoiton jälkeen. Tämä todistaa sen, että pasuunansoitto kuvaa pitempää ajanjaksoa, jolloin tietyt asiat tapahtuvat. Ilmestyskirjan lukujen 14 ja 18 mukaan seurakunta on maan päällä ja Jumala kehottaa aivan tämän maailmanajan loppuhetkillä Babyloniassa (uskonnolliset ja ekumeeniset lopunajan kirkkolaitokset ja uskonnolliset yhteisöt) olevia Jeesuksen opetuslapsia tulemaan sieltä ulos.

 

Nämä uloskutsutut uskovat eivät tietenkään ole ottaneet itseensä pedonmerkkiä, mutta he eivät ole eläneet Jumalan tahdon ja käskyjen mukaan, vaan ovat osittain seuranneet uskonnollisia perinteitä sekä itse tehtyjä uskomuksia, mutta he ovat kuitenkin pelastavassa uskossa Jeesukseen. He ovat antaneet pelastaa itsensä, mutta he eivät ole tehneet ihan täyttä totta uskonelämässään ja ovat siksi vaarassa joutua osallisiksi Babylonin synneistä ja siksi heidän tulee tehdä parannus ja hylätä uskonnolliset perinteet sekä itse keksityt uskomukset, jonka jälkeen he voivat uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

 

Ilmestyskirjan luvuissa 14 ja 18 olevat uskovat maan päällä ei tarkoita sitä, että uskovat ovat jo temmatut ja ilm 14 ja 18 lukujen uskovat olisivat yksinomaan ja pelkästään antikristuksen vaivanajassa pelastuksen vastaanottaneita uskovia. Ilmestyskirjan lukujen 14 ja 18 uskovat ovat seurakuntaa, joka on maan päällä tämän nykyisen maailmanajan viimeisiin hetkiin saakka, jolloin tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaaminen (ylösotto).

 

Raamatun opetuksen mukaan ylöstempaus koskee koko morsianta (uskovia), jotka tulevat uskomaan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan pakanauskovat sekä päivien lopulla koko Israelin kansan jäännös (kolmas osa) tulevat yhdessä pääsemään mukaan seurakunnan ylösottoon Jeesuksen tulemuksessa. Raamattu ei opeta sitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuisivat ennen antikristuksen ilmestymistä, jonka jälkeen Israelin kansasta 144 000 tulee uskoon, jotka suorittavat maan päällä evankelioimistehtävää antikristuksen vihanajassa, niin kuin jotkut asian väärin ymmärtävät. Raamattu opettaa ilmestyskirjassa 144 000 uskoontulleesta israelilaisesta sekä siitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

 

Hoos 3:5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

 

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatun opetuksen mukaan Israelin kansan jäännöksen (kolmas osa) pelastuminen tapahtuu päivien lopulla, joka tarkoittaa sitä että Israelin kansan jäännös (kolmas osa) tulee kokemaan yhdessä pakanauskovien kanssa ylöstempauksen Jeesuksen tulemuksen yhteydessä tämän maailmanajan viime hetkillä.

Matt 23:
37 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38 Katso, ‘teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.
39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ‘Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’."

Herra Jeesus sanoi juutalaisille etteivät he tule näkemään Häntä ennen kuin he sanovat siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen (nimessä). Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, niin sen jälkeen juutalaiset tulevat näkemään Jeesuksen vasta sitten kun he kansakuntana kääntyvät uskomaan Jumalaan, uskon kautta Jeesukseen.

Jumalan sanan profetian mukaan Israelin kansa tulee kokonaan kääntymään Jumalan puoleen päivien lopulla, kun jäljelle jäänyt kolmas osa juutalaisista uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Israelin kansan kolmannen osan kääntyminen tapahtuu sinä aikana kun kaikki kansat kääntyvät Israelia vastaan ja Lähi-idässä käydään suursotaa, jossa kansat hyökkäävät Israelin kimppuun. Israelin kansan kolmannen osan kääntymisen jälkeen (tarkkaa päivää ja hetkeä emme tiedä) tapahtuu Jeesuksen tulemus, joka on julkinen ja jonka kaikki maan päällä olevat sukukunnat näkevät myös uskoontullut Israelin kansan kolmas osa. Tällä tavalla toteutuu Herran Jeesuksen profeetallinen sana, sillä juutalaiset (jäännös- kolmas osa) tulevat näkemään Jeesuksen uskoessa Häneen, eli toisin sanoen he sanovat Jeesuksen olevan se siunattu, joka tulee Herran nimessä.

Väärinymmärretyt Raamatun kohdat

Väärä opillinen ymmärrys johdattaa ihmisen ymmärtämään ja tulkitsemaan tiettyjä Raamatun kohtia sillä tavalla väärin, että ikään kuin ne puoltaisivat ylöstempauksen ajankohdan tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä. Kun nämä tietyt Raamatun kohdat tutkitaan tekstiyhteydessään, niin näemme etteivät ne puolla väärää ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut näistä Raamatun kohdista on käännetty väärin vastoin alkutekstiä, sillä voi olla niin, että esim. 33/38 Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet tietyt kohdat puoltamaan ja tukemaan väärää ylöstempauksen ajankohtaa tai sitten väärin käännetyn kohdan kautta on tehty väärä tulkinta siitä mitä kyseinen Raamatun kohta opettaa.

1 Tess 1:
9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

1 Tess 5:
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Monet uskovat sanovat ja opettavat, että koska Jumala pelastaa uskovat tulevasta vihasta, eikä Jumala ole määrännyt uskovia vihaan, niin siksi ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Silloin kun ymmärrämme oikein sen mitä tarkoittaa Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ja Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, niin ymmärrämme sen tarkoittavan sitä että me pelastumme uskon kautta Jeesukseen Jumalan vihasta, joka ilmestyy ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan.

1 Tess 1:9,10 tekstiyhteyden mukaan on kyse siitä, että kun ihminen kääntyy pois epäjumalista Jumalan tykö uskon kautta Jeesukseen palvelemaan elävää Jumalaa, niin Jeesus pelastaa meidät tulevasta Jumalan vihasta, joka ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan.

1 Tess 5:9 tuo selkeästi esille saman opetuksen, sillä se sanoo ettei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen (pelastus iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään) Herran Jeesuksen kautta. 1 Tess 1:9,10 ja 1 Tess 5:9 eivät opeta ylöstempausta ennen antikristuksen ilmestymistä, vaan pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka pelastaa uskovan Jumalan vihalta:

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Uskovaa ei ole määrätty kokemaan Jumalan vihaa, mutta Raamatun opetuksen mukaan maailma vihaa uskovia (saatana vaikuttaa tämän vihan ja vainon) ja jokainen uskova joka tahtoo elää jumalisesti Herrassa Jeesuksessa joutuu jollakin tavalla vainotuksi:

Joh 15:
18 ¶ Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Herra Jeesus toi esille Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kuinka lopunaikana Hänen opetuslapsensa joutuvat kaikkien kansojen vihaamiksi Jeesuksen nimen tähden. Samasta luvusta käy ilmi, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan loppuhetkissä, eli toisin sanoen aivan armotalouskauden viimeisillä hetkillä. 

Raamatun todistuksen mukaan seurakunta joutuu kohtaamaan koko historiansa ajan saatanan vihaa sekä armotalouskauden lopussa antikristuksen vihan, mutta Jumala pitää kansastaan hyvää huolta, rakastaen meitä ja johdattaen meidät lopulliseen päämäärään, joka on Uusi Jerusalem uudessa tulevassa maailmassa, jossa saamme elää Jumalan kanssa iankaikkisesti.

Jotkut sanovat ilmestyskirjan 3:10 opettavan, että Jumala lupaa pelastaa uskovat antikristuksen vihan ajasta. Ilm 3:10:ssa ei kuitenkaan ole sellaista opetusta, että juuri tässä jakeessa tapahtuisi seurakunnan ylöstempaus, jonka mukaan Jumala ottaisi seurakuntansa pois maan päältä ennen antikristuksen vihan aikaa.

Ilm 3:10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

Biblia Ilm 3:
10 Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun varjella kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on, niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat.
11 Katso, minä tulen pian: pidä mitä sinulla on, ettei kenkään sinun kruunuas ottaisi.

Biblia kääntää Ilm 3:10:n tarkemmin kuin 33/38. Alkutekstissä ei ole sanaa pelastan, vaan varjella, pitää huolta. Vanha Biblia kääntää Ilm 3:10 alkutekstin mukaisesti. Alkutekstissä on sana tereo (tereso), joka tarkoittaa pitää huolta jostakin, varjella, vartioida ja ottaa vaarin. Kuvaannollisesti tereo sana tarkoittaa, että joku pidetään siinä tilassa missä hän on.

Ilm 3:10 sanoman mukaan Jumala lupasi varjella Filadelfian seurakunnan kiusauksen hetkestä, joka on tuleva koko maailmaan. Alkutekstissä Ilm 3:10 on sana peirasmos, joka tarkoittaa kiusausta. Ilm 3:10 ei kerro mitään vihasta, vaan kiusauksesta, josta Jumala varjelee Filadelfian seurakunnan. Peirasmos tarkoittaa sellaista kiusausta, jossa ihmistä koitetaan eksyttää tekemään syntiä.

Alkuteksti käyttää kahta sanaa Ilm 3:10:ssa peirasmos (kiusaus, jonka kautta koitetaan langettaa syntiin) ja peiradzo (kiusaaminen ja koettelu, koetella uskoa sekä pahan koetus). Ilm 3:10 jae tarkoitti aikaa, jossa Johannes eli. Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan n. 90 jKr. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 90 jKr. jälkeen täytyisi tapahtua jotakin jonka seurauksena koko maailman piiriä tultaisiin kiusaamaan (koettelemaan). Ilm 3:10 ei voi tarkoittaa uskovien ylöstempausta, koska alkuteksti sanoo, että Jumala varjelee ja pitää heistä huolta koko maailmanpiiriä koettelevan kiusauksen hetken ajan. Ilm 3:10 ei puhu mitään jonkun pois ottamisesta, vaan että Jumala varjelee ja pitää huolta omistansa sekä varjelee uskovat siinä tilassa missä he ovat, eli toisin sanoen uskovat ovat uskossa kuuliaisia Jumalalle uskon kautta Herran Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa.

Paavali kirjoitti, että hänen lähtönsä jälkeen seurakunnan keskuuteen nousee miehiä, jotka väärällä puheella vetävät opetuslapset mukaansa. Ignatius vaikutti 100-luvulla Antiokian seurakunnassa ja hän vaati itselleen asemaa seurakunnan johtajana, jonka seurauksena hän nousi seurakunnassa yli muiden vanhempien. Hän alkoi pitämään itseään piispana ja vuonna 110 jKr. hän kirjoitti kirjeen Smyrnaan, jossa hän ensimmäistä kertaa historian aikana käytti seurakunnasta nimitystä katolinen seurakunta (kirkko) (he katholike ekklesia). Jeesus ja apostolit eivät koskaan käyttäneet seurakunnasta sanaa katholike. Ignatiuksen toiminta laski perustusta tulevalle katoliselle porttokirkolle. Voisiko tämä tapahtuma olla se tapahtuma, josta Jumala lupasi varjella Filadelfian seurakuntaa, etteivät he eksyisi rakentamaan katolista kirkkoa, joka on noussut eksyttämään koko maanpiiriä? En sano varmaksi, että Ilm 3:10 tarkoittaa Rooman katolisen kirkon (RKK) kautta tapahtuvaa maailmanlaajuista eksytystä, mutta RKK:n mukanaan tuoma eksytys ainakin olisi hyvin lähellä sitä aikaa, jossa Filadelfian seurakunta eli. Sen kuitenkin uskon, että Ilm 3:10 ei opeta uskovien ylöstempausta.

Rev 3:
10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. (Old King James version)

Koska Ilm 3:10:n mukaan koko maanpiiriä tullaan kiusaamaan (synnin kiusaus ja koettelu), niin se voisi tarkoittaa myös tulevaisuudessa tapahtuvaa antikristuksen ilmestymistä, jolloin kaikki maailman asukkaat joutuvat kohtaamaan synnin kiusauksen ja eksytyksen antikristuksen kautta. Vaikka Ilm 3:10 olisi esikuvallinen profetia lopun ajan tapahtumista viimeisinä päivinä, niin Ilm 3:10 ei opeta ylöstempaamisesta, vaan siitä että Jumala varjelee ja pitää huolta kansastansa myös antikristuksen vihan aikana.

Ilm 1:19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Ilmestyskirjan tapahtumat koskien seitsemää seurakuntaa olivat tapahtumia, jotka olivat nyt hetkessä, eli Ilm 1:19:ssa kysymys oli siitä hetkestä ja ajasta missä Johannes eli. Johanneksen aikaisten seurakuntien kuvaaminen alkaa Ilm 1:20 kohdasta ja päättyy Ilm 4:1 kohtaan. Seitsemän seurakunnan kuvauksen jälkeen Johannekselle sanottiin:

Ilm 4:1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Johannekselle siis sanottiin Ilm 4:1, että mitä tämän jälkeen on tapahtuva, joka kuvaa aikaa tulevaisuudessa, eli aikaa nyt hetken (seitsemän seurakuntaa) jälkeen. Seitsemän seurakunta kuvausta olivat siis kuvausta sen aikaisista seurakunnista ja on todella tärkeä ymmärtää mitä ajanjaksoa seitsemän seurakuntaa kuvaavat, että voimme ymmärtää oikein sen mitä Ilm 1-4 luvut opettavat. Vaikka siinä olisikin profetiallista aikajaksoa seurakuntakausista, niin silti ajankohta, jota ne kuvasivat oli Johanneksen aika, jossa hän eli. Ilm 3:10 ei ole todiste tempaukselle ennen antikristuksen vihan aikaa, vaan pikemminkin todiste siitä, että Herra pitää huolen omistaan myös vihan aikana. Sillä Ilm 3:10 ei kerro, että Jumala ottaa kansansa pois vihan ajasta, vaan sen että Jumala varjelee kansaansa kiusauksen hetkellä.

Ilm 4:1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Jotkut uskovat opettavat, että Ilm 4:1 olevat sanat nouse ylös tänne on ylöstempauksen ajankohta ja ettei Ilmestyskirja puhu enää 4 luvun jälkeen mitään seurakunnasta, eli uskovista koska he ovat temmattu pois tässä jakeessa. Nouse ylös tänne oli Johannekselle annettu kehotus, jossa hän sai katsella näkynä tulevia tapahtumia. Kysymys oli siis yksin Johannekselle annetusta käskystä eikä seurakunnan ylöstempauksesta. Seurakunnasta puhutaan paljonkin ilmestyskirjassa 4 luvun jälkeen. Kirjoitukseni luvussa nimeltään Karitsan häät kerrotaan kuinka ilmestyskirja puhuu seurakunnasta esim. luvuissa 14 ja 18.

Väärän ylöstempaus opetuksen kannattajat opettavat, että Nooa ja Loot otettiin aikanaan pois maan päältä näkemästä pahuutta. Tämän he sitten tulkitsevat oman oppinsa tueksi ja eduksi. Nooan ja Lootin tapahtumat todistavat kuitenkin sen puolesta, että ylöstempaus tapahtuu antikristuksen vihan ajan jälkeen, eikä ennen sitä.

1 Moos 7:

4 Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt."

5 ¶ Ja Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä.

6 Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle.

7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.

Nooan tapauksessa jumalattomat hävisivät maan päältä hukkumiskuoleman kautta ja Nooa perheineen meni arkkiin ja jäi maan päälle. Nooan tapauksessa jumalattomat "temmattiin" pois maan päältä kuoleman kautta. Tämä kohta ei todista ennen vihan aikaa tapahtuvasta ylöstempauksesta. Tässä kohtaa jumalattomien kuolema vedenpaisumuksen seurauksena ja vanhurskasten pelastuminen arkkiin tapahtui hyvin samanaikaisesti.

Luuk 17:

28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Luukkaan evankeliumin luvussa 17 on sama järjestys. Sinä päivänä kun Loot lähti Sodomasta (Lootin pelastuminen tuholta), niin samanaikaisesti  taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, joka hukutti ja aiheutti sodomalaisten kuoleman. Luukkaan evankeliumin luvun 17 jae 30 sanoo Jeesuksen tulemuksen (seurakunnan ylöstempaus - ylösotto) tapahtuvan samalla tavalla kuin kävi Sodomassa. Tämäkin Raamatun kohta puoltaa ylöstempausta antikristuksen vihan ajan jälkeen, ei ennen sitä. Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyy ensin ja tämän maailmanajan viime hetkillä tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus.

Jes 57:
1 ¶ Vanhurskas hukkuu
(abad), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.

Monet väärään ylöstempauksen ajankohtaan uskovat sanovat Jes 57:1,2 opettavan ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen aikaa, koska uskovat otetaan pois pahuutta näkemästä. Alkutekstissä on hepreankielen sana avad (abad), joka tarkoittaa menehtyä, tuhoutua, kuolla.

Jes 57:1,2 kertoo vanhurskaan kuolemasta, josta jumalattomat eivät välitä. Kuoleman kautta uskossaan hurskaat ihmiset otetaan pois pahuutta näkemästä. Tämä Raamatun kohta ei puhu mitään ylöstempauksesta, vaan vanhurskaan kuolemasta, jonka kautta hänen ei tarvitse nähdä enää pahuutta. Nämä vanhurskaat kuolleessaan menevät lepäämään kammioihinsa, mutta ylöstempauksen kokevat lopunajan uskovat menevät Karitsan häihin juhlimaan Herran Jeesuksen voittoa synnistä ja pelastusta.

Jewish Publication Society Old Testament: Isa 57: 1 ¶ The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and godly men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.

Juutalaisten rabbien kääntämä käännös hepreasta englantiin kertoo selvästi ettei alkukieli opeta tässä kohtaa ylöstempauksesta, vaan vanhurskaan kuolemasta, jonka kautta hänet otetaan pois pahuutta näkemästä.

Ilm 12:

1 ¶ Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.
2 Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.
3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;
4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.

7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

12 ¶ Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

15 Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi.

16 Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa.

17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Jotkut uskovat sanovat ylöstempauksen tapahtuvan ilmestyskirjan luvussa 12 ja jakeessa 5. Kun tutkimme ilmestyskirjan luvun 12, niin näemme kuinka se puhuu monista Raamatun tapahtumista ja tuoden ne esille ei historiallisessa tapahtumajärjestyksessä. Ilmestyskirjan luvun 12 tapahtumajärjestys ei etene historiallisessa aikajärjestyksessä, koska Raamatun opetus seurakunnan ylöstempauksesta tapahtuu tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä, siksi ilmestyskirjan luku 12 kertoo eri Raamatun tapahtumista ei historiallisessa aikajärjestyksessä.

Ilm 12:1 kertoo vaimosta, eli Israelin kansasta ja päässä olevat seppeleet, eli kaksitoista tähteä ovat Israelin kaksitoista heimoa. Ilm 12:5 vahvistaa sen, että vaimo joka synnytti poikalapsen on Israel, koska poikalapsi, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla on kuvaus Herrasta Jeesuksesta, sillä Raamatun sana mukaan Jeesus kaitsee rautaisella valtikalla.

Ilm 12:5 jakeessa sanotaan myös että poikalapsen (Jeesuksen) lapset (seurakunta) temmattiin Jumalan tykö ja jakeessa kuusi sanotaan vaimon (Israel) pakenevan pakenevan erämaahan, jossa he ovat tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää (kolme ja puoli vuotta). Moni voi ajatella, että tämä tukisi seurakunnan ylöstempausta ennen antikristuksen aikaa, jonka jälkeen juutalaiset olisivat kolme ja puoli vuotta antikristuksen vihan ajassa, kun seurakunta on Karitsan häissä. Raamattu ei kuitenkaan opeta tässä kohden näin.

Ilm 12:7 kertoo taivaassa käydystä sodasta (kapina), jonka seurauksena saatana ja kapinalliset enkelit poistettiin Jumalan taivaasta. Huomaa tässä kohden kuinka ilmestyskirjan 12 luku ei etene historiallisessa aikajärjestyksessä, sillä saatanan ja kapinallisten enkelien kapina taivaassa ei tapahtunut lopunaikana, vaan ennen paratiisin ja ihmisen luomista, sillä saatana oli jo heitetty pois taivaasta kun ihminen luotiin ja saatana tuli paratiisiin langettamaan Aatamia ja Eevaa.

Tämä todistaa sen, että ilmestyskirjan luku 12 kertoo Jeesuksen syntymästä, seurakunnan ylöstempauksesta, kolmen ja puolen vuoden ahdistuksen ajasta, taivaassa tapahtuneesta saatanan ja kapinallisten enkelien kapinasta, mutta ei niiden oikeasta historiallisesta aikajärjestyksestä. Tämä täytyy ymmärtää kun lukee ilmestyskirjan lukua 12, sillä Raamattu ei mene ristiriitaan itsensä kanssa, koska Raamattu kertoo selkeästi, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Ilmestyskirjan luku 12 ja jakeet 14-17 kertovat sen kuinka vaimo (Israel) on erämaassa aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa (kolme ja puoli vuotta) ja lohikäärme (saatana) vihastui vaimoon (Israel) ja lähti käymään sotaa muita vaimon jälkeläisiä (pakanauskovat) vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tämä Raamatun kohta tarkentaa sitä mitä aikaisemmin on sanottu ilmestyskirjan luvussa 12. Ilmestyskirjan luvussa 12 jakeissa 14-17 tulee esille kuinka niin Israel ja pakanauskovat ovat maan päällä antikristuksen vihan aikana, jolloin antikristillinen järjestelmä vihaa ja sotii niin juutalaisia kuin pakanauskovia vastaan. Seurakuntaa ei oltu temmattu Karitsan häihin ja eikä juutalaisia jätetty yksin ahdistuksen ja antikristuksen vihan aikaan.

Se miksi ilmestyskirja luvun 12 jakeet 5,6 sekä jakeet 14-17 antavat samasta asiasta erilaisen aikajärjestyksen johtuu siitä koska ilmestyskirjan luvussa 12 ja jakeissa 5,6 ei kerrota tapahtumien aikajärjestystä, vaan itse tapahtumista, mutta jakeet 14-17 kertovat aikajärjestyksen, jonka mukaan niin Israel kuin pakanuskovat ovat yhdessä maan päällä antikristuksen vihan aikana. Lopulta jäljelle jäänyt Israelin kansan kolmas osa tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja niiden päivien jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus (emme tiedä tarkkaa aikaa ja hetkeä) ja silloin uskoontullut Israelin kansan jäännös sekä pakanauskovat temmataan yhdessä tuuliin ja pilviin Jeesuksen luokse ja Karitsan häihin.

Väärän ylöstempausopin juuri ja tausta

Väärän ylöstempausopin (ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä) juuri ja tausta on katolisuudessa. 1500-luvulla uskottiin paavin edustavan antikristusta ja että Rooman katolinen kirkko (RKK) on antikristillinen järjestö. Jesuiitta Francisco Ribera pyrki torjumaan väitteen siitä, että paavi olisi antikristus ja että Rooman katolinen kirkko olisi antikristillinen järjestö. Ribera vaihtoi Raamatun opetuksen järjestyksen koskien antikristuksen ilmestymistä ja Jeesuksen tulemusta. Ribera ajatteli, että kun sanotaan Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä, niin silloin kukaan ei voisi sanoa ja väittää paavin olevan antikristus ja RKK:n olevan antikristillinen järjestö.

Jesuiitta Manuel (Emmanuel) de Lacunca kehitti 1700-luvun lopulla jesuiittaoppia sanoen Jeesuksen paluun tapahtuvan kaksi kertaa, ei yhden kerran. Lacuncan mukaan Jeesuksen ensimmäisessä paluussa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, joka pelastaa maan päällä olevan seurakunnan tulevasta antikristuksen vihan ajasta. Lacuncan mukaan Jeesuksen toisessa paluussa Jeesus saapuu tuomitsemaan antikristuksen sekä maan päällä olevat antikristuksen seuraajat.

Jesuiitta Lacunca julkaisi 1790-91 nimellä Juan Josafa rabbi Ben-Ezra kirjan nimeltään Messiaan tulemus kunniassaan ja majesteetillisuudessaan (The Coming of the Messiah in Glory and Majesty). Lacunca sanoi olevansa katolisuuteen kääntynyt juutalainen, jotkut sanovat juutalaisuuteen kääntymisen olleen näytöstä ja ettei hän olisi ollut alunperin juutalainen. Tähän väitteeseen en ota sen enempää kantaa.

Skotlantilainen presbyteeri (Skotlannin kirkko) Edward Irving, jonka sanottiin olleen helluntailaisuuden ja karismaattisten liikkeiden edelläkävijä käänsi Lacuncan kirjan espanjasta englanniksi vuonna 1827. Lacuncan opit tekivät suuren vaikutuksen Irvingiin, jonka seurauksena Irving ennusti Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan 1864. 1830-luvulla Edward Irving meni mukaan Catholic Apostolic Church nimiseen uskonsuuntaan, sillä hän joutui eroamaan Skotlannin kirkosta opetettuaan harhaoppeja. Catholic Apostolic Church perusti toimintansa "Pyhän Hengen armolahjoihin". Edward Irving sanoi uskovansa kuulleen äänen taivaasta, joka käski hänen alkaa saarnaamaan pyhien salaisesta ylöstempauksesta.

Nuori skotlantilainen tyttö nimeltään Margaret McDonald, joka oli Irving seurakunnan jäsen sai "näyn" 1830, jonka mukaan seurakunnan salainen ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Margaret lähetti näkynsä kirjeellä Irvingille.

1800-luvun alussa John Nelson Darby omaksui opetuksen, jonka mukaan Jeesuksen tulemus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä.

Cyrus Scofield (1843-1921) julkaisi Scofield Reference Biblen vuonna 1909. Scofield Reference Biblen alaviitteissä on opetus, jonka mukaan Jeesus tulee ennen suurta ahdistusta ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Tällä tavalla alunperin katolinen valheopetus Jeesuksen tulemuksesta sekä ylöstempauksen ajankohdasta päätyi protestanttien ja evankelisten keskuuteen, jonka sinettinä oli opin päätyminen Scofield Reference Biblen alaviitteisiin.

Kuten on aiemmissa luvuissa tullut esille, niin Raamattu ei opeta Jeesuksen salaista tulemusta, eikä sitä että seurakunnan ylöstempauksen jälkeen antikristus ilmestyy maan päälle. Raamatun opetuksen mukaan ensin antikristus ilmestyy ja sen jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus sekä seurakunnan ylöstempaus (ylösotto) tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Väärä ylöstempausoppi (seurakunnan ylöstempaus ennen antikristuksen ilmestymistä) on alunperin Rooman katolisen kirkon jesuiittojen luomus, johon yhdistyi 1800-luvulla oppi salaisesta ylöstempauksesta. Ikävää ja valitettavaa on se, että monet uskovat ihmiset nykyään uskovat tähän väärään ylöstempausoppiin ja siten kannattavat ja tukevat jesuiittojen alunperin luomaa ja kehittämää harhaoppia. Väärä ylöstempausoppi on laittomuuden mätää hedelmää.

Väärään ylöstempauksen opetukseen liittyy myös suuri vaara, sillä se voi johdattaa ihmisen antikristuksen syliin tai hyväksymään antikristillistä toimintaa. Keskustelin 1990-luvun loppupuolella silloisen vapaaseurakunnan kirkkokunnan johtajan kanssa. Kun toin esille sen, että "Toronto uudistus" ja ekumenia ovat antikristillistä toimintaa, niin hän sanoi seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestystä, joka tarkoittaisi sitä ettei maan päällä ole vielä antikristillistä toimintaa. Ikävää ja valitettavaa on se, että tämä kirkkokunnanjohtaja erehtyi uskomaan katolista harhaoppia ja eksytystä.

1 Joh 2:
18 ¶ Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

Tämän keskustelun jälkeen ymmärsin sen kuinka uskominen väärään ylöstempauksen opetukseen voi johdattaa uskovat mukaan antikristilliseen toimintaan sekä jopa antikristuksen syliin. Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen henki vaikutti ja toimi jo alkuseurakunnan aikana. Raamatun opetuksen mukaan tulee monia antikristuksia ja lopunaikana tulee sitten se viimeinen antikristus, laittomuuden ihminen, joka julistaa olevansa jumala.

Silloin kun uskova uskoo väärään ylöstempausoppiin, niin hän voi ajautua mukaan esim. ekumeniaan, koska hän ei ymmärrä sen olevan antikristillistä eksytystä tai hän voi jopa eksyä uskomaan antikristusta, jos hän pysyy uskollisena väärälle ylöstempausopille. Kun ja jos uskova uskoo ettei seurakunta jää antikristuksen aikaan, niin kun kuitenkin Raamatun opetuksen mukaan seurakunta on maan päällä antikristuksen aikana, niin silloin voi käydä niin ettei väärään ylöstempausoppiin uskova ihminen tunnista antikristusta ja voi uskoa antikristuksen valheen, että antikristus on yhtä kuin Jeesuksen tulemus.

Valhekarismaattisissa piireissä (on myös olemassa oikeaa ja Raamatullista karismaattisuutta - armolahjojen toimintaa) on opetusta, jonka mukaan koko maailma tulee uskomaan Jeesukseen, eikä Jeesus voi tulla takaisin ennen kuin koko maailma on tullut uskomaan Herraan Jeesukseen. Tähän edellä olevaan valheelliseen opetukseen kytkeytyy myös joillakin väärä ylöstempausoppi, jonka mukaan seurakunta ei ole maan päällä antikristuksen aikana. Näiden kahden harhaopin takana on saatana, jonka tarkoitus ja pyrkimys on eksyttää uskovia hyväksymään nämä harhat, jolloin he eivät tunnistaisi antikristusta, vaan hyväksyisivät hänet "Jeesuksen tulemuksena" maan päälle.

On todella ikävää ja valitettavaa, että jokainen uskova, joka odottaa koko maailman tulevan uskomaan Jeesukseen, uskoo itse asiassa harhaoppiin, sillä Raamatun opetuksen mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta lopunaikana koko maailma (paitsi todelliset Jeesuksen opetuslapset) tulee kumartamaan ja uskomaan antikristukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että uskominen koko maailman uskoon tulemiseen on itse asiassa sama asia kuin uskoa antikristuksen olevan "Jeesuksen tulemus", sillä koko maailma tulee uskomaan antikristukseen.

Amerikan mantereella vaikuttaa harhaoppi nimeltä Kingdom-Dominion (restoration theology), joka on myös rantautumassa ja rantautunut Suomen Siioniin. Tätä liikettä on syytä käydä läpi hiukan syvällisemmin, koska sen kautta monet ihmiset päätyvät antikristuksen syliin.

Tämän opin keskeisin harha on siinä, että se opettaa koko maailman tulevan kuuliaisiksi Jumalalle, että Jeesus voisi tulla maan päälle. Kingdom-Dominion harhaopin pääharha poikii ison liudan muita harhoja. Kingdom-Dominion harhaoppi on moninainen oppirypäs, jossa on monenlaisia eri variaatioita. Tuon esille muutamia Kingdom-Dominionin harhoja ja vääriä oppeja:

- He sanovat, että VT:n lupaukset Israelille eivät ole voimassa, sillä kirkko (seurakunta) on korvannut Israelin.

- He eivät usko seurakunnan olevan lopun ajan ahdistuksissa, eivätkä he odota Herran takaisintuloa, ennen kuin koko maailma on uskossa Jumalaan.

- He sijoittavat suuren ahdistuksen, antikristuksen ja luopumuksen historiaan eikä lopun aikaan; tai joillekin suuri ahdistus, antikristus ja luopumus ovat symbolisia kielikuvia, mutta eivät tosiasioita.

- He uskovat uskonnolliseen yhteyteen, jossa he ovat valmiit tekemään työtä koko maailman voittamiseksi kaikkien kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa.

Kingdom-Dominion harhaoppi ei ole mikään uusi harha, vaan vanha harhaoppi, joka vaikutti jo Latter Rain liikkeessä sekä osittain Toronto uudistuksessa. The Latter Rain liike opetti ettei tule ylöstempausta, ei antikristusta, ei suurta ahdistusta; seurakunta voittaa maailman ja valloittaa sen uskollaan, jolloin koko maailma tulee uskoon ja vasta sen jälkeen kun koko maailma on uskossa voi Jeesus tulla. Toronto uudistuksen piirissä oli myös saarnaajia, jotka opettivat Kingdom-Dominion harhaoppia. Kingdom-Dominion harhaoppiin liittyy myös profeetallisten palvelutehtävien vääristäminen, joiden avulla he luulevat saavuttavansa päämääränsä. Profeetat ja johtajat saavat suuren vastuun ja heitä tulee uskoa ja kuunnella, näin he opettavat.

The Latter Rain liike opetti myös Kingdom-Dominion oppia. The Latter Rain opin vaikuttajia olivat muun muassa Franklin Hall, William Branham, George Warnock, John Robert Stevens. The Latter Rain oppeja opettaa ja kannattaa nykyään myös muun muassa Rick Joyner, C. Peter Wagner, Paul Cain, Cindy Jacobs ja Bill Hamon.

Kun tutkii tarkasti Kingdom-Dominion oppia, niin huomaa kuinka itse asiassa se valmistaa antikristuksen tuloa maanpäälle. Kingdom-Dominion oppi polkee maahan kaikki tärkeät lopunajan opetukset, sillä Kingdom-Dominion kumoaa ensinnäkin Raamatullisen Jeesuksen tulemisen järjestyksen, opettaa harhaa koko maailman pelastuksesta. Tämä sopii antikristukselle, sillä hän saa hetkeksi koko maailman lukuun ottamatta Jeesuksen opetuslapsia uskomaan, että hän on messias ja että koko maailma on nyt uskossa ja pelastettu. Kingdom-Dominion torjuu Raamatullisen opetuksen luopumuksesta. Näin luopuneita johdetaan harhaan, jossa heille uskotellaan ettei ole olemassa koko luopumusta, he eivät usko antikristukseen tai sijoittavat hänet johonkin historiaan, ei lopun aikaan. Ja paljon muuta harhaoppia he opettavat.

Kingdom-Dominion opin piirissä on myös suuren herätyksen odottamista, mutta se onkin se herätys minkä antikristus antaa koko maailmalle, sillä Raamatun mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta kylläkin lopun ajalla vähäksi aikaa antikristukseen. Toki uskovina meidän tulee rukoilla ja tehdä työtä Jumalan armosta herätyksen eteen, eli sielujen pelastuksen, mutta emme saa uskoa vastoin sanaa koko maailman pelastuvan. Lopun ajan eksytyksen monet palapelit loksahtelevat kohdilleen, myös tämä Kingdom-Dominion opin kautta tapahtuva uskovien eksyttäminen, jonka kautta heidät johdatetaan suoraan antikristuksen syliin. Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä, vaan Jumalan armosta pysyä Herrassa Jeesuksessa ja Hän johdattaa meidät kotiin, kun pysymme Hänessä.

Ylöstempauksen esikuva VT:ssa

Uusi Testamentti sanoo Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan Jumalan pasuunan äänen kuuluessa. Ensimmäisen kerran Raamattu kertoo pasuunasta 2 Mooseksen kirjan 19 luvussa, jolloin Jumala antoi lakinsa kansalle:

Silloin paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa, häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monta kaatuu. Papitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei Herra heitä tuhoaisi."Mutta Mooses vastasi Herralle: "Kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut: ‘Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se’."Niin Herra sanoi hänelle: "Astu alas ja tule taas ylös, sinä ja Aaron sinun kanssasi. Mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös, Herraa lähelle, ettei hän heitä tuhoaisi." Ja Mooses astui alas kansan luo ja sanoi heille tämän. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

Näin Jumala antoi lakinsa kansalle. Uskoisin, että muistojuhla pasuunaa soittaen oli Herran juhla Hänen muistolle ja sille että Herra astui alas Siinaille ja sen päivän muistojuhlaa vietettiin Herran muistoksi.

Se mikä on myös mielenkiintoista, on se että Herra tuli alas Siinain vuorelle kun kuului suuri pasuunan ääni. Siksi minä näen tässä myös vertauskuvan Jeesuksen tulemuksesta, koska Jeesus tulee suuren pasuunan äänen soidessa. Eli en sano, että Raamatullisen kalenterin mukaan Jeesus tulee seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, vaan että esikuvien järjestyksen mukaan Herra Jeesus tulee sen jälkeen kun juutalainen kansa (jäännös - kolmas osa) on tullut uskoon ja tehnyt Uuden Liiton Herran kanssa ja lähtenyt seuraamaan Herraa.

Me emme voi tietää päivää ja hetkeä Herran takaisin tulolle. Mutta tämän esikuvan mukaan Herra astui alas, eli tuli kansansa tykö suuren pasuunan äänen kuuluessa, tehden liiton Israelin kansan kanssa. Oli myös erikseen lain antamisen juhla eli elonkorjuujuhla. Mutta minä uskon, että muistojuhla pasuunaa soittaen oli juhla, jossa muisteltiin sitä kun Herra astui alas.

3 Moos 23:
23 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

24 "Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous.

25 Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle."

26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

27 "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.

28 Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.

29 Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa.

30 Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa.

31 Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

32 Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti."

33 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.

Raamatun opetuksen mukaan vanhan liiton aikakaudessa seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä oli sapatti, muistojuhla pasuunaa soittaen, pyhä kokous. Ensimmäisen kerran Raamatussa on mainittuna pasuunan ääni 2 Moos luvuissa 19-20, missä Herra astui alas Siinaille, kun Hän antoi lakinsa kansalle suuren pasuunan äänen kuuluessa. Näin uskon, että Herran alas astuminen tekemään liiton Israelin kansan kanssa suuren pasuunan äänen kuuluessa on esikuvaa Herran Jeesuksen tulemukselle, sillä Jeesus tulee takaisin Jumalan pasuunan kuuluessa:

1 Tess 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Vanhan liiton aikana juutalaiset puhalsivat pasuunaan myös suurena sovintopäivänä eli (Eetanim) seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Näin myös kun aikojen lopulla juutalaisen kansan jäännös (kolmas osa) kääntyy uskomaan (saa syntinsä anteeksi) Messias Herran Jeesukseen, niin niiden päivien jälkeen kuuluu suuren pasuunan ääni ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. En siis sano, että ylöstempaus tapahtuu seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, vaan niiden päivien jälkeen kun Israelin kansan jäännös uskoo Herran Jeesuksen olevan Messias.

3 Moos 23: 27-28: "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri. Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus.

3 Moos 25:9 Ja seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasunan raikuen soida; sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne.

3 Moos 23:34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.

Tämänkin esikuvan mukaan ensin on pasuunasoitto suurena sovituspäivänä syntien anteeksiantamukseksi, jonka jälkeen alkaa lehtimajajuhla Herran kunniaksi. Tämän täyttymys on ylöstempaus sen jälkeen kun Israelin kansan jäännös on uskonut Herran Jeesuksen olevan Messias ja saanut syntinsä anteeksi ja sen jälkeen alkaa tuhannen vuoden ajan pituinen "lehtimajanjuhla", jossa Herra Jeesus hallitsee maailmaa Jerusalemista käsin.

1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1 Tess 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Kun Jumalan pasuuna kajahtaa, niin silloin Herra Jeesus tulee. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

  

Petri Paavola 24.09.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com - Milloin armahdettu ryöväri pääsee paratiisiin?

kingdom_dominion
preteristarchive.com
israelitesunite.com
healingandrevival.com
proliberty.com

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker