Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Maria ei ole ikuinen neitsyt

Elämme tällä hetkellä hyvin voimakasta ja aktiivista ekumenian aikakautta, jonka kautta Rooman katolinen kirkko (RKK) pyrkii tekemään ei-katolisista kristityistä katolisia. RKK:n opetus on monin paikoin epäraamatullista, perustuen Raamatun ulkopuolisiin opetuksiin sekä valheellisiin tulkintoihin. Eräs tällainen RKK:n opetus on oppi Marian ikuisesta neitsyydestä.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi oppia Marian ikuisesta neitsyydestä katolisen teologi Emil Antonin ajatusten kera vertaamalla niitä Raamatun opetukseen. (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Neitseellinen syntymä
Syntyi neitsyt Mariasta
Joosefin ja Marian lapset
Ei yhtynyt ennen kuin
Kuinka tämä voi tapahtua?
Suljettu portti
Antikristillinen lahko

 

Neitseellinen syntymä

Emil Anton: ”Neitsyt” on Marian varhaisin ja tunnetuin attribuutti, joten käsittelemme ensin oppia Marian ikuisesta neitsyydestä. Katolinen kirkko opettaa Marian säilyttäneen neitsyytensä elämänsä loppuun asti huolimatta Jeesuksen synnyttämisestä ja avioliitostaan Joosefin kanssa. Kaikki kristityt uskovat Jeesuksen neitseelliseen sikiämiseen (Luuk. 1:34–35), jonka apostolinen uskontunnustus toteaa sanoin ”sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta”, mutta protestantit eivät useimmiten pidä Mariaa ikuisena neitsyenä vaan uskovat hänen saaneen myöhemmin muita lapsia Joosefin kanssa."

Kaikki todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat Jeesuksen neitseelliseen sikiämiseen sen tähden, koska se on Raamatun sanan opetus. Katolinen oppi Marian ikuisesta neitsyydestä on väärä opetus, sillä Raamattu ei opeta Marian olevan ikuinen neitsyt. Kun menemme eteenpäin tätä aihetta tutkien, niin Raamattu osoittaa kiistattomasti, että Maria ei ole ikuinen neitsyt.

Syntyi neitsyt Mariasta

Emil Anton: "Apostolisen uskontunnustuksen Marialle antama attribuutti ”neitsyt” on kuitenkin ratkaisevassa asemassa, sillä apostolisen uskontunnustuksen syntyessä Maria ei enää olisi ollut neitsyt, jos hän olisi saanut Joosefin kanssa muita lapsia. Protestantit ajattelevat sanan ”neitsyt” viittaavan vain siihen, että Maria oli neitsyt synnyttäessään Jeesuksen. He siteeraavat Raamattua osoittaakseen, että Jeesuksella oli veljiä (esim. Matt. 12:46, 13:55) ja viittaavat usein kahteen muuhun evankeliumin kohtaan: ”[Joosef] ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan” (Matt. 1:25) ja ”[Maria] synnytti pojan, esikoisensa” (Luuk. 2:7)."

Apostolisessa uskontunnustuksessa on seuraava kohta: joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta,

Syntyi neitsyt Mariasta ei tietenkään tarkoita, että Maria on ikuinen neitsyt, vaan sitä että Herra Jeesus syntyi neitsyestä Jes. 7:14 profetian mukaisesti. Maria oli neitsyt siihen aikaan kun hän synnytti Jeesuksen, siksi on oikein sanoa, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, koska Jeesus syntyi neitsyestä. Joosef ja Maria saivat yhteisiä lapsia Jeesuksen syntymän jälkeen, mutta käsittelen sitä seuraavan otsikon yhteydessä.

Joosefin ja Marian lapset

Emil Anton: "Nämä näennäiset ristiriidat Marian ikuisen neitsyyden kanssa johtuvat kielellisistä väärinkäsityksistä. Raamatussa ”veli” on hyvin laajamerkityksinen sukulaissuhdetta merkitsevä sana, joka voi tarkoittaa esimerkiksi serkkua tai setää. Esimerkiksi Abram kutsui Lootia veljekseen, vaikka hän oli oikeasti Abramin veljenpoika (1. Moos. 13:8, 12:5). Raamatun tietoja vertaillen voidaan osoittaa, etteivät Jeesuksen mainitut ”veljet” olleet Marian ja Joosefin lapsia (Gal. 1:18–19, Matt. 10:2–3, Joh. 19:25, Matt. 27:56)."

Se on totta, että Raamatussa veli voi tarkoittaa sekä sisaruksia ja sukulaisia. Kun tutkimme UT:n todistuksen, niin se todistaa kiistattomasti, että Marialla ja Joosefilla oli yhteisiä lapsia Jeesuksen syntymän jälkeen.

Matt 13:

53 ¶ Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä.
54 Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot?
55 Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä (adelphos - adelfos) Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?

56 Ja eivätkö hänen sisarensa (adelphe - adelfe) ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?"

57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan".

 

Mark 6:
3 Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa (adelphe - adelfe) ole täällä meidän parissamme?" Ja he loukkaantuivat häneen.
4 Niin Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa (suggenes) kesken ja kodissaan".

 

Kun Jeesus tuli kotikaupunkiinsa, niin he hämmästyivät Jeesuksen opetuksesta sekä voimateoista. He sanoivat Jeesuksen olevan rakentaja Joosefin sekä Marian poika ja että Hänellä oli veljiä ja sisaria. Edellä olevat Raamatun kohdat osoittavat kiistattomasti Jeesuksella olleen veljiä ja sisaria, jotka olivat Joosefin ja Marian yhteisiä lapsia.

RKK opettaa, että he olivat Jeesuksen serkkuja tai sukulaisia, eivät veljiä ja sisaria. Tämä väite on väärä, sillä kreikan kielen sanat adelphos ja adelphe merkitsevät veljeä ja sisarta sekä sanat serkku ja sukulainen ovat kreikaksi suggenes ja anepsios

Jos Jeesuksella ei olisi ollut veljiä ja sisaria ja Matt 13 ja Mark 6 luvuissa olisi ollut kysymys Jeesuksen sukulaisista, ei veljistä ja sisarista, niin silloin kreik. UT olisi käyttänyt sanoja suggenes tai anepsios, jotka tarkoittavat sukulaista tai serkkua, mutta kreikankielen UT käyttää sanoja adelphos (veli) ja adelphe (sisar). On totta, että VT:n juutalaisuudessa sekä käytetään myös veljestä ja sisaresta käsitystä sukulainen, mutta UT:n selkeä todistus kreikankielen sananvalinnoilla todistaa, että kyseessä ei ollut sukulaiset, vaan Jeesuksen lihalliset veljet ja sisaret.

Kolossalaiskirjeessä on opetus ja todistus, jossa käytetään serkku sanaa, joka ei ole adelphos tai adelphe, vaan anepsios.

Kol 4:10 Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku (anepsios), josta olette saaneet ohjeita-jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan-

Luukaan ensimmäisessä luvussa on todiste kuinka kreik. UT käyttää sukulaisesta sanaa suggenes, ei adelphos tai adelphe.

Luuk 1:36 Ja katso, sinun sukulaisesi (suggenes) Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;

Kreikankielen UT käyttää joka kerta sukulaisesta sanaa suggenes sekä erottaa toisistaan lihallisen veljen adelphos sekä sukulaisen suggenes eri sanoilla, joka tulee hyvin esille esim:

Luuk 21:16 Omat vanhemmatkin ja veljet (adelphos) ja sukulaiset (suggenes) ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,

Hepreankielen UT (The Orthodox Jewish Brit Chadasha) tekee myös selkeän eron veljen ja sukulaisen välille käyttäen eri sanoja:

Lu 21:16 And you will be handed over also by horim (parents - vanhemmat) and achim (brothers - veljet) and krovey mishpachot (relatives -sukulaiset) and chaverim (friends - kaverit), and they will have some of you executed and you will die al kiddush ha-Shem,

Lu 1:36 And—hinei— Elisheva your krovah (relative - sukulaiset) also has conceived a ben (son) in her old age, and this chodesh (month) is hashishi (the sixth) for her who is called barren.

Mark 6:3 Is not this one the Naggar (Carpenter), Ben-Miryam? The brother (achim) of Yaakov, Yosef, Yehuda and Shimon? And, are not his achayot (sisters) here with us? And they were taking offense at Rebbe, Melech HaMoshiach.

Matt 13:
55 Is this not the ben hanaggar (the carpenter’s son)? Is not his Em called Miryam? And are not his achim Yaakov, Yosef, Shimon and Yehuda?
56 And are not his achayot (sisters) with us? From where, therefore, came to this one all these things?

Heprealaisen UT:n todistus on myös täysin selvä, että veljistä achim ja sisarista achoth sekä sukulaisista krovah käytettiin eri sanoja. Matt 13 ja Mark 6 on kysymyksessä Jeesuksen lihalliset veljet ja sisaret.

Jos Maria olisi ikuinen neitsyt, niin Raamatun alkuteksti toisi sen selkeästi esille käyttäen Jeesuksen veljistä ja sisarista sanoja serkku tai sukulainen ettei kukaan voisi erehtyä tässä asiassa, vaan voisi kiistattomasti uskoa Marian ikuiseen neitsyyteen. Raamatun tekstissä ei kuitenkaan ole tällaista ulottuvuutta, vaan päinvastoin UT:n alkutekstin valossa Jumala on kirjoituttanut asian kiistattoman selkeästi ettei kukaan voisi edes vahingossa luulla Marian olleen ikuinen neitsyt.

Raamatun oma todistus on selkeä ja osoittaa vääräksi Rooman katolisen kirkon opetuksen koskien väitteitä ettei Jeesuksella ollut lihallisia veljiä ja sisaria.

UT:ssa käytetään myös uskovista merkitystä uskon veli, koska kaikilla uskovilla on sama Isä uudestisyntymisen perusteella. Tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä RKK:n opetuksen kanssa ettei Jeesuksella olisi lihallisia veljiä ja sisaria.

Ei yhtynyt ennen kuin

Emil Anton: "Matteuksen ilmaisu ”ennen kuin” on kreikaksi heos hou (ennen kuin, kunnes, saakka, asti) eikä se välttämättä tarkoita, että kyseessä oleva asia olisi muuttunut myöhemmin. Muita Raamatussa esiintyviä kohtia, joissa heos hou ei käännä toimintaa päinvastaiseksi lauseessa käsitellyn ajan jälkeen ovat mm. Ps. 72:7 ja 112:8. Mitä taas esikoisuuteen tulee, jokainen juutalaiseen perheeseen ensimmäisenä syntynyt lapsi oli ”esikoinen” riippumatta siitä, tuliko perheeseen muita lapsia vai ei. Juutalaiset vanhemmat tuskin odottivat toisen lapsen syntymään asti voidakseen suorittaa esikoisen pyhittämisen (2. Moos. 13:2)."

Matt 1:

24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä

25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

Jakeessa 25 olevat kreikankielen sanat heos hou yhdistettynä koko jakeeseen tarkoittaa ettei Joosef yhtynyt Mariaan ennen kuin hän oli synnyttänyt Jeesuksen, joka taas tarkoittaa, että Joosef yhtyi Mariaan Jeesuksen syntymän jälkeen. Täten Raamattu kiistattomasti todistaa ettei Maria ole ikuinen neitsyt.

Kerron saman asian tosielämän kokemuksen kautta. Uskova mies ei yhdy kihlattuunsa ennen kuin he menevät naimisiin. Tässä on kyse samasta asiasta kuin Matt 1:25, eli yhtymistä ei ollut tapahtunut tiettyyn hetkeen asti, mutta kun se tietty hetki koitti, niin yhtyminen tapahtui sen jälkeen.

Otan vielä yhden esimerkin, joka selventää tätä asiaa:

Harald ei päässyt koulusta pois ennen kuin koulu loppui. Jokainen ymmärtää ettei Harald jäänyt kouluun ikuisesti, vaan pääsi sieltä pois kun koulu loppui. Sama logiikka on Matt 1:25:ssa.

Ps 72:7 Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää ole.

Tässä kohtaa heos hou yhdistettynä koko jakeeseen tarkoittaa rauhan olevan runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää ole. Eli rauhaa riittää niin pitkään kunnes kuuta ei enää ole. Kumoaako tämä Matt 1:25 jakeen opetuksen? Ei tietenkään, sillä niin kuin tai siihen saakka voi tarkoittaa asian ennalleen pysymistä tai muuttumista, mutta tekstiyhteys tuo aina esille kumpaa se tarkoittaa. Ps 72:7:ssa rauhaa riittää niin pitkään kunnes kuuta ei enää ole ja Matt 1:25 sanoo selvästi ettei Joosef yhtynyt Mariaan ennen kuin Maria oli synnyttänyt.

Ps 112:8 pätee sama sääntö, että tekstiyhteys tuo esille sen merkityksen että muuttuuko se vai jääkö se ennalleen, kun käytetään sanoja niin kuin tai siihen saakka. Tämäkään kohta ei kumoa Matt 1:25 olevaa selvää opetusta.

Emil Antonin pyrkimys ylläpitää katolista valhetta on todella ala-arvoinen. Minäkin voisin sanoa ettei lumi sula pois maasta ennen kuin kesä tulee, joka ei tarkoita sitä, että lumi sataisi pois maasta kesällä, sillä lumi jää ikuisesti maahan. Esimerkkini osoittaa kuinka alkeellinen on katolisen valheen varaan rakennettu selitys.

Juutalaisessa kulttuurissa avioliitto ja lapset, eli suvun jatkuminen olivat todella tärkeitä asioita. On myös huomattava se, että Maria oli jo kihloissa Joosefin kanssa, mutta he eivät olleet vielä aloittaneet avioelämää ja sukupuoliyhteyttä. Juutalaisuus ei tunne sellaista käsitettä kuin ikuinen neitsyys avioliiton sisäpuolella. RKK oppi Marian ikuisesta neitsyydestä on alkeellinen yritys pyrkiä tekemään Mariasta ikuinen neitsyt, mitä hän ei kuitenkaan ollut.

Matt 1:25:ssa on alkutekstissä on sana eginosken (perusmuoto - ginosko), joka tarkoittaa tietää ja tuntea, jonka 33/38 käännös on kääntänyt sanalla yhtynyt. Tuntea ja tietää sana on kiertoilmaus (eufemismi) seksuaalisesta sukupuoliyhteydestä.

Vanhan testamentin hepreankielessä on useita kiertoilmaisuja (eufemismi) sukupuoliaktille. Kiertoilmaisun tarkoitus on käyttää korvaava sanontaa, joka ei loukkaa lukijaa (kuulijaa). Esimerkiksi näissä VT:n kohdissa on kiertoilmaus, joka tarkoittaa seksiaktia:

1 Moos 4:

1 ¶ Ja mies yhtyi (jada) vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".

2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

33/38 käännöksen yhtyi sana on alkutekstissä hepreaksi jada (tiesi, tuntea).

Raamattu käyttää myös muualla tunsi (tiesi) hepreankielen sanan jada kiertoilmaisua tarkoittamaan seksuaalista sukupuoliyhteyttä:

1 Moos 4:17 Ja Kain yhtyi (jada) vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.

1 Moos 4:25 Ja Aadam yhtyi (jada) taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi".

Vt:ssa on myös muita sanoja, joita käytetään kiertoilmaisu merkityksessä:

1 Moos 16:2 Ja Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä; yhdy (bow) siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä". Ja Abram kuuli Saaraita.

Hepreankielen bow sana tarkoittaa tulla mennä, mennä sisään. Tässä jakeessa mene minun orjattareeni on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan seksiaktia.

5 Moos 22:14 ja esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä ja saattaa hänet pahaan maineeseen ja sanoo: ‘Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin (qarab) häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä’,

Hepreankielen VT:ssa on sana qarab, joka tarkoittaa tulla, lähestyä, astua tulla sisään. Jakeesta käy selkeästi ilmi kiertoilmauksen käyttö, jolla tarkoitetaan seksiaktia.

Jes 8:3 Sitten minä lähestyin (qarab)profeetta-vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal Haas-Bas.

Tässäkin jakeessa on hepreankielen VT:ssa sana qarab, joka on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan sukupuoliaktia. Raamatun todistus kiertoilmaisun käyttämisestä, jolla korvataan seksiaktia tarkoittava sana toisella sanalla on täysin selvä.

Kuinka tämä voi tapahtua?

Emil Anton: "Itse asiassa Maria itse todistaa Raamatussa valastaan pysyä ikuisesti neitsyenä. Kun enkeli Gabriel ilmoittaa Marian tulevan raskaaksi, Maria kysyy: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” (Luuk. 1:34) Marian sanat ”Minähän olen koskematon” osoittavat, että Maria tiesi, miten raskaaksi tullaan. Jos Maria siis olisi aikonut elää sukupuolielämää Joosefin kanssa, Maria ei olisi ihmetellyt sitä, miten hänen raskautensa olisi mahdollista. Ainoa sopiva selitys Marian hämmästelyyn on se, että Maria oli vannonut Jumalalle pysyvänsä iäti neitsyenä, eikä siksi ymmärtänyt, miten hän tulisi raskaaksi. Koko kristillinen traditio tukee tätä ajatusta. Monista historiallisista lähteistä on osoitettavissa, että kristityt ovat aina uskoneet Marian olleen ikuinen neitsyt."

Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

Maria tiesi miten raskaaksi tullaan, mutta miksi hän ihmetteli ja sanoi ettei tiedä miehestä mitään? Vastaus löytyy Raamatusta:

Luuk 1:

30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

Enkeli ilmoitti Marialle, että hän tulisi raskaaksi ja synnyttäisi Pojan, joka on Korkeimman Poika (Jumalan Poika), ja kun Maria tämän kuuli niin hän ymmärsi sen tarkoittavan Jes.7:14 profetiaa:

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Maria hämmästyi ja ihmetteli sitä miten se voi olla mahdollista, että neitsyt voisi synnyttää. Enkeli vastasi hänelle:

Luuk 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Kyse ei siis ollut siitä, että Maria oli päättänyt jäädä neitsyeksi, vaan siitä että hän ymmärsi olevansa Jes 7:14 opettama neitsyt, joka tulee raskaaksi neitsyenä, johon mies ei ole koskenut. Maria siis hämmästeli sitä kuinka neitsyt voi tulla raskaaksi, sillä raskaaksi tulemiseen tarvitaan mies. Enkeli vastasi, että Jumalan voima (Pyhä Henki) tulee hänen päälleen, eli sikiäminen tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamatun kiistaton todistus lukuisten kohtien kautta on ettei Maria ole ikuinen neitsyt. Katolisuus pyrkii epätoivoisesti pitämään kiinni valheesta, jonka Jumalan sana kumoaa kiistattomasti.

Suljettu portti

Emil Anton: "300–400 lukujen vaihteessa kirkkoisät puolustivat Marian ikuista neitsyyttä harhaoppisia vastaan mm. osoittamalla, että profeetta Hesekielin sanat temppelin portista viittasivat Marian kohtuun, jonka kautta itse Herra tuli maailmaan. ”Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja siksi se pysyy suljettuna.” (Hes. 44:2) Oppi määriteltiin virallisesti paikallisessa paavin hyväksymässä lateraanikonsiilissa vuonna 649, jolloin kirkko oli vielä jakautumaton."

Hesekielin opetus temppelin portista ei tarkoittanut Marian kohtua, vaan itäporttia:

Hes 44:

1 ¶ Sitten hän vei minut takaisin pyhäkön ulommalle portille, sille, joka antoi itään päin; mutta se oli suljettu.

2 Niin Herra sanoi minulle: "Tämä portti on oleva suljettuna: sitä ei saa avata, eikä kenkään saa käydä siitä sisälle, sillä Herra, Israelin Jumala, on käynyt siitä sisälle. Se on oleva suljettu.

Itäportti piti pitää suljettuna, koska Herra, Israelin Jumala on käynyt siitä sisälle:

Hes 43:

1 ¶ Sitten hän kuljetti minut portille-sille portille, joka antoi itää kohden.

2 Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niinkuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa.

3 Ja näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia; samanlaiset olivat näyt kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebar-joen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni.

4 Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden.

5 Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin.

Hesekiel 43 kertoo kuinka Herran kunnia tuli itäportista sisälle Jerusalemiin kulkien sitä kautta temppeliin, joka täyttyi Herran kunnialla. Tämä tarkoittaa sitä, että itse Herra Jumala kulki itäportin kautta temppeliin ja siksi itäportti täytyi pitää suljettuna. Katolinen opetus Marian kohdusta koskien Hes 44:2 on alkeellinen valhe.

Emil Antonin lausunto, että300-400 luvun kirkkoisät, jotka puolustivat Marian ikuista neitsyyttä  "harhaoppisia" vastaan on ironinen lausunto, koska oppi Marian ikuisesta neitsyydestä on harhaoppi, jonka Raamattu kiistattomasti todistaa.

Antikristillinen lahko

Katolilaiset syyttävät niitä ihmisiä antikatolisuuden levittäjiksi, jotka tuovat esille RKK:n harhaoppeja. Kyseessä ei ole kuitenkaan antikatolisuuden levittäminen, vaan harhaoppien paljastaminen ettei kukaan eksyisi luulemaan RKK:n harhaoppien olevan Raamatun sanan totuutta. Sen sijaan voin hyvästä syystä sanoa RKK:n olevan antikristillinen lahko. Perustelen sanomiseni Raamatun sanan todistuksen sekä RKK:n opetuksen kautta.

Paavi Pius IX julisti dogmin Marian tahrattomasta sikiämisestä vuonna 1854, jossa sanotaan mm. seuraavasti: autuas Neitsyt Maria on sikiämisensä ensimmäisestä hetkestä alkaen kaikkivaltiaan Jumalan erityisen armon ja etuoikeuden kautta Kristuksen Jeesuksen, ihmiskunnan Vapahtajan ansioiden tähden tullut varjelluksi kaikesta perisynnin tahrasta.

 

Gal 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

 

RKK opettaa Marian olleen synnitön kehdosta hautaan asti, mutta Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset ilman poikkeuksia, eli myös Maria ovat suljetut synnin alaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä ettei yksikään ihminen maan päällä ole syntynyt ja elänyt ilman syntiä (ainoa poikkeus on Jeesus).

 

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

 

Raamattu opettaa antikristuksen kieltävän Jeesuksen lihaan tulemisen. RKK ei opeta Herran Jeesuksen lihaksi tulemista (lihaan syntyminen) Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, eikä siten kukaan ihminen, ei edes Maria ole synnitön, vaan syntinen. Herra Jeesus syntyi Mariasta, joka oli syntinen ihminen.

 

Koska katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan synnittömän ihmisen kautta, niin he vääristävät Jeesuksen lihaan syntymisen, sillä Jeesuksen lihan tuleminen tapahtui syntisen ihmisen kautta, eikä synnittömän ihmisen kautta kuten katolinen kirkko väärin opettaa.

 

2 Joh 1:7 tuntomerkki antikristuksesta ei rajoitu pelkästään Jeesuksen tunnustamiseen Messiaaksi (Kristus), vaan siihen liittyy myös Jeesuksen lihaksi tuleminen, josta katolinen kirkko opettaa väärin. Katolinen kirkko sanoo kyllä uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, mutta he vääristävät opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko edustaa antikristusta ja antikristillistä eksytystä, koska he opettavat väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

 

Ymmärrän sen, että sanani voivat satuttaa ja loukata katolilaisia, mutta aikomukseni ei ole lyödä tai satuttaa heitä, vaan Raamatun sanan todistuksen kautta paljastaa RKK:n harhaopit. Jos sinä olet katolilainen, niin tutkiessasi Raamatun sanaa vertaamalla sitä RKK:n opetuksiin tulet huomaamaan, että RKK ei edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan valheellista versiota Raamatullisesta kristinuskosta. Sinä voit pelastua ainoastaan uskomalla yksin Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, joka johdattaa sinut hylkäämään RKK:n harhaopit.

 

Ekumeniassa mukana oleville vilpittömillekin uskoville haluan sanoa, että ekumenian tie ei ole Herran Jeesuksen tie, vaan antikristuksen tie ja sen tähden hylkää ekumeeniset yhteydet ja harjoita uskoa Herraan Jeesukseen sekä elä ykseydessä ainoastaan uudestisyntyneiden todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten kanssa.

 

Linkkisuosituksia:
Katolinen ekumenia

Mitä katolinen kirkko opettaa

 
Petri Paavola 3.10 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hyviauutisia.net/2007/03/04


 


 

 

 

eXTReMe Tracker