Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta 

Maria Magdaleena legendat ja myytit

 

Maria Magdaleenasta on kehitelty aikojen kuluessa monta legendaa ja myyttiä, jotka ovat valheellista tietoa, eli ei tosiasioita. Tässä kirjoituksessa otan esille muutamia legendoja, jotka osoittautuvat valheiksi Raamatun todistuksen perusteella.
 

Sisältö:
Maria Magdaleena ei ollut Jeesuksen vaimo
Gnostilaisuus
- Valheellinen informaatio
Apostoli Paavali torjui gnostilaisuuden

Johanneksen evankeliumi vääristetään

Vääristettyjä väitteitä Jeesuksen naimisissa olemisesta
- Häät Galilean Kaanassa
Valhe Jeesuksen ja Marian seksisuhteesta
- Jeesuksen jalat pessyt nainen
Karen L. King: Jeesus oli naimisissa
- Jeesuksen vaimon evankeliumin valhe
Okkultistiset salaseurat
Maria Magdaleena ei ollut alkuseurakunnan johtaja
- Nainen ei voi olla seurakunnassa johtajana (paimenena)
Raamattu ei sano Maria Magdaleenan olleen portto
Loppusanat

 

Maria Magdaleena ei ollut Jeesuksen vaimo

Legendat ja myytit kertovat, että Maria Magdaleenalla ja Jeesuksella Kristuksella olisi ollut seksuaalinen suhde ja että he olisivat olleet naimisissa keskenään. Tämä on tietenkin valhe, joka ei ole totta. Tämä valheellinen legenda on pääasiassa gnostilaisten evankeliumin kirjojen sekä väärän Raamatun opetuksen varassa.

Valheellinen informaatio

Gnostilaisissa evankeliumeissa on kerrottu valheellisesti Maria Magdaleenan suhteesta Jeesukseen:

Filippuksen evankeliumi jae 36:There were three who always walked with the Lord: Mary, his mother, and her sister, and Magdalene, the one who was called his companion. His sister and his mother and his companion were each a Mary.

Käännös jakeeseen 36: Oli kolme jotka aina vaelsivat Herran kanssa: Maria, hänen äitinsä ja hänen sisarensa ja Magdaleena, jota kutsuttiin hänen kumppaniksi. Hänen sisarensa, äiitnsä ja hänen kumppaninsa olivat kaikki Maria nimisiä.

Companion -kumppani sana on kreikankielisessä Filippuksen evankeliumissa sana koinonos, joka tarkoittaa kumppani ja toveri. Septugintassa (kreik. VT) Malakian kirjassa käytetään sanaa koinonos tarkoittamaan puolisoa, eli vaimoa. Filippuksen kirjan tarkoituksena oli "todistella", että Maria Magdaleena olisi ollut Jeesuksen Kristuksen vaimo. Miksi Filippuksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksella Kristuksella oli vaimo? Vastaus tähän löytyy gnostilaisuudesta, joka synnytti gnostilaiset evankeliumit.

Gnostilaisuus

Gnostilaisuuden muodostivat monet synkretistiset uskonnolliset ryhmät. Gnostilaisuus piti itseään kristinuskon kilpailijana sekä parempana uskontona kuin kristinusko. Gnostilaisuus tulee kreikankielen sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Gnostilaisuudessa oli monenlaista vaikutusta esim. jotkut gnostilaiset opettivat, että jumalallisuus saavutetaan miehen ja naisen ykseydellä. Tämä ajatus johti myös jotkut gnostikot tavoittelemaan jumaluutta miehen ja naisen seksiaktin kautta. Mutta oli myös olemassa gnostilaisia, jotka pidättäytyivät sukupuolisuhteista. Kun tiedämme sen tosiasian, että gnostilaiset pitivät kristittyjä vihollisinaan sekä sen että he pitivät itseään kristittyjä parempina ja he halusivat kaikella tavalla osoittaa kristinuskon vääräksi, niin sen tähden syntyivät ns. gnostilaiset evankeliumit, joiden tarkoituksena oli mustamaalata ja vääristää Raamatun evankeliumi.

Gnostilaiset menivät niin pitkälle mustamaalaamisessa, että he kirjoittivat evankeliumit "uusiksi" väärentämällä ne; joissa he kuvasivat Jeesuksen tavalliseksi mieheksi, joka yhtyi jumalallisuuteen Maria Madgaleenan kautta. Tuo gnostilainen väite, että Maria Madgaleena oli Jeesuksen vaimo sopi gnostilaisille, koska sillä tavalla he pyrkivät väittämään oman oppinsa oikeaksi ja saivat tukea ajatuksilleen. Ajatus Jeesuksen naimisissa olosta (yhtyminen jumalallisuuteen naisen kanssa) on gnostilaista evankeliumia. Samoin myös tuo toinen seksuaalikielteinen ryhmä sai lisää vettä myllyynsä väittäen "uusien" evankeliumien kautta, että Jeesus vietti synnillistä ja paheellista seksielämää. Näin nuo molemmat ryhmittymät saivat itselleen "uusista evankeliumeistaan" oivia puhemiehiä, joilla he hyökkäsivät kristittyjä ja Raamatun sanomaa vastaan. Se oli ovela juoni toisten mustamaalaamiseksi, mutta onneksi tiedämme sen, että näiden gnostilaisten tekstien innoituksen lähde on ollut pimeyden päämajassa, ja että Raamatussa on totuus siitä kuinka asiat ovat. Raamattu ei kerro Jeesuksen olleen naimisissa, eikä Hän ollutkaan naimisissa, koska Hän ei syntynyt maailmaan naimisiinmenoa varten, vaan siksi, että kuolisi syntiuhrina maailman synnin tähden.

Gnostilaisille teksteille on myös ominaista seuraavat piirteet; gnostilaisuus asetti itsensä korkeampaan asemaan kuin kristinusko sekä gnostilaisuus ei uskonut Jeesuksen olevan Jumala. Nuo edellä olevat seikat jo itsessään todistavat sen ettei gnostilaisapokryfisilla teksteillä voida todistaa Raamatun opetusta, sillä gnostilaisuus asetti itse itsensä kristinuskoa korkeammalle sekä uskominen Jeesukseen tavallisena ihmisenä teki heistä ihmisiä, joilla ei ollut halua Raamatulliseen uskoon, vaan pikemminkin he halusivat todistaa sen vääräksi korottamalla omaa uskontoaan.  Näin gnostilaisia tekstejä ei voida mitenkään pitää kristinuskon alkuperäisinä teksteinä tai kristinuskoon kuuluvina teoksina, sillä gnostilaiset pitivät kristinuskoa vihollisenaan ja gnostilaiset pitivät itseään "oikeaoppisina" ja kristinuskoa vihollisenaan. Gnostilaisilla evankeliumeilla ei voida todistaa Raamatullisia asioita ja tapahtumia, koska gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin siinä tarkoituksessa, että niiden kautta vääristettiin Raamattu sekä mustamaalattiin Raamatun henkilöitä kuten Jeesusta Kristusta.

Alkuseurakunta ei pitänyt Raamatullisina gnostilaisia evankeliumeja, koska ne eivät olleet kanonisia. Esimerkiksi Marian evankeliumi näki päivänvalon 200-luvulla ja siitä ilmestyi hiukan toisenlainen versio 400-luvulla, jossa naisen asema opetuslapsena oli hiukan muuttunut, lisäksi Marian evankeliumi on gnostilais-egyptiläistä kristillisyyttä, joten sillä ei ole Raamatun arvovaltaa. Marian evankeliumi on myös syntynyt yli sata vuotta sen jälkeen, kun viimeinen Raamatullinen teksti syntyi. Marian evankeliumi kuuluu UT:n apokryfikirjoihin eikä sillä ole Raamatullista arvovaltaa, joten sen sanoma on hylättävä, eikä sillä ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Filippuksen (on sama kuin Filippos) evankeliumin synty sijoitetaan varhaisintaan 180-250 jKr. joten sekin on syntynyt paljon myöhemmin kuin Raamatulliset tekstit. Filippuksen evankeliumi on myös täynnä gnostilaisia ajatuksia eikä sillä ole Raamatun arvovaltaa.

Apostoli Filippus ja evankelista Filippus olivat jo kuolleet kauan ennen kuin Filippuksen evankeliumi kirjoitettiin. Tämä seikka kumoaa sen väitteen, että jompikumpi UT:n Filippuksista olisi kirjoittanut Filippuksen evankeliumin.

Gnostilaiset evankeliumit olivat aikansa propagandaa, jonka kautta he mustamaalasivat kristittyjä ja koittivat sen kautta osoittaa olevansa parempi uskonto kuin kristittyjen usko Jeesuksen Kristukseen. Eräs voimakas tekijä Filippuksen evankeliumille oli tietyissä gnostilaisryhmissä vaikuttava seksinhimo ja seksin palvonta, jossa he opettivat miehen ja naisen saavuttavan jumalisuuden seksiaktin kautta. Filippuksen kirjan kautta gnostilaiset halusivat myös osoittaa, että Jeesus Kristus oli tavallinen ihminen, ei Jumalan Poika, sillä seksisuhde Maria Magdaleenan kanssa oli gnostilaisten mielestä osoitus siitä, että Jeesus oli tavallinen mies, joka tarvitsi seksiaktin naisen kanssa saavuttaakseen jumalallisuuden. Nämä gnostilaisuuden opit ja opetukset ovat valheellista sekä Jumalanpilkkaa. Gnostilaisuuden tarkoitus oli eksyttää ja luoda oma valheellinen kuvansa Jeesuksesta Kristuksesta. Gnostilaisuus on yksi eksytys niiden monien joukossa, jotka valheellisesti peukaloiden vääristävät Raamatun opetuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Yleensä eksytys aina vääristää jollakin tavalla Jeesuksen Kristuksen ja koittaa viedä Jeesukselta pois Jumaluuden sekä Pelastajan aseman. Gnostilaisuus ei tee tässä suhteessa poikkeusta, sillä se myös koittaa riistää Jeesuksen Jumaluuden ja koittaa tehdä Hänestä tavallisen ihmisen.

Gnostilaisuuden siemen on ollut olemassa jo pitkään, joka on odottanut aikaansa nousta taas kerran esille eksyttämään ihmiskuntaa. Lopun ajan ihmiset ovat Raamatun opetuksen mukaan seksihimojen orjia. Siksi myös gnostilaisuus on taas kerran nostanut päätänsä ja astunut esille lopun ajassa eksyttämään ihmiskuntaa. Synti ja riivaajahenget koittavat eksyttää ihmiskuntaa luulemaan, että Jeesuksella oli seksisuhde Maria Magdaleenan kanssa. Lopunajan seksin kyllästämät ihmiset menevät helposti tuollaiseen eksytykseen, koska heiltä puuttuu rakkaus totuuteen, siksi he synnin ja valheen orjina uskovat myös tämän eksytyksen.

Jotkut sanovat, että kristityt tappoivat gnostilaisia. Totuus on että katoliset tappoivat gnostilaisuuden kannattajia. Murhaaminen ja tappaminen on synti Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan valhejäljitelmä seurakunnasta. Kukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei voi murhata ja tappaa lähimmäisiään. Todelliset Jeesuksen opetuslapset eivät siis tappaneet gnostilaisia, vaan katolinen kirkko. Katolinen kirkko ei ole yhtä kuin Jumalan seurakunta. Tässä linkissä lisää asiasta: Katolisen kirkon ja paavin viran juuret

Apostoli Paavali torjui gnostilaisuuden

1 Tim 6:
20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!

Paavalin käyttämä sana valhetieto on kreikaksi kaksi sanaa, jotka ovat pseudonyoms ja gnosis. Pseudonymos tarkoittaa valheelliseksi kutsuttua ja gnosis tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Gnostilaisuus vaikutti jo alkuseurakunnan aikana sillä Paavali käski Timoteusta välttämään  niitä, jotka levittävät valheellista tietoa (gnosis). Tekstissä oleva sana vastaväitteitä on kreikaksi antithesis, joka tarkoittaa vastakohtaa, vastakkaista sekä vastustusta. Paavali sanoi näiden valheellista tietoa (gnosis) levittäneiden ihmisten opettavan epäpyhiä, tyhjiä puheita sekä vastakohtaa, eli vastakkaista evankeliumia. Gnostilaisuus oli juuri vastakohta Raamatun evankeliumille sillä gnostilaisuus loi oman vääristyneen kuvansa Raamatun evankeliumista. Paavali sanoi että muutamat opetuslapset olivat hairahtuneet tähän valheelliseen tiedon nimellä kulkevan opin pauloihin. Paavali sanoi että tämän opetuksen nielaisseet olivat hairahtuneet pois uskosta.

Gnostilaisuus vaikutti siis myös jo alkuseurakunnan aikana, mutta alkuseurakunnan uskovat torjuivat gnostilaisuuden harhaoppina, joka eksyttää ihmisiä valheellisen ja epäpyhän opetuksen kautta. Jotkut tahot ovat yhdistäneet Paavalin gnostilaisuuteen, mutta tämä on ihan samanlainen valhe kuin mitä ovat gnostilaiset evankeliumit. Paavalin opetus oli ja on puhdasta ja tervettä Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja Paavali torjui gnostilaiset vaikutteet harhaoppina, josta myös Raamattu todistaa 1 Tim 6:20.

Paha ja saatanallinen valhe toimii usein siten, että kun joku ihminen uskoo Raamatun totuuteen ja Jeesukseen Kristukseen, niin hänen elinaikanansa hänen vastustajansa pitävät häntä vihollisenaan, mutta hänen kuoltuaan he tekevät hänestä yhden heistä. Edellä kuvattu toimintatapa on todella pirullinen ja saatanallinen ja sillä tavalla Raamatullisen evankeliumin vastustajat ovat myös tehneet; eli he omivat vastustajansa opit omiksi hänen kuoltuansa ja sillä tavalla koittavat sekoittaa ja eksyttää ihmisiä. Tällaisen toiminnan ajatuksena on myös se kun vihollista ei kyetä voittamaan, niin paras tapa on soluttautua ja pikku hiljaa alkaa vääristelemään sitä mitä esim. Paavali opetti ja kuinka hän oli gnostilainen. Tällä tavalla valhe luulee voittavansa totuuden, mutta valhe ei voi koskaan voittaa totuutta, vaan lopulta totuus voittaa valheen ja väärintekijät tuomitaan tekojensa mukaan. Paavalilla ei ollut siis mitään tekemistä gnostilaisuuden kanssa, vaan päinvastoin hän opetuksellaan tuomitsi gnostilaiset opetukset harhaopeiksi.

Johanneksen evankeliumi vääristetään

Maria Magdaleena ei ollut Jeesuksen vaimo, eikä Jeesuksella ollut seksisuhdetta Maria Magdaleenan kanssa. Kaikki väitteet edellisen kaltaisesta propagandasta on synnin valheen vääristelyä, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa.

Jotkut koittavat "todistella" myös Raamatun tekstin kautta, että Maria Magdaleena oli Jeesuksen vaimo.

Joh 19:
25 Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena.
26 Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!"
27 Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

Luuk 23:49 Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

Valheellinen informaatio kertoo Maria Magdaleenan olevan se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Mutta Raamattu kumoaa tämän. Lähellä Jeesuksen ristiä seisoivat kaikki hänen tuttavansa (opetuslapset) Hänen äitinsä (Maria) ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Jeesus roikkui ristillä ja katsoi äitiinsä ja opetuslapseen, jota Hän rakasti sanoen äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!" Nuo Jeesuksen sanat paljastavat sen ettei kysymyksessä ollut nainen (Maria Magdaleena), vaan mies, joka oli opetuslapsi Johannes. Joillekin ei riitä Raamatun totuus, vaan he väittävät, että Maria Madgaleenan ja Jeesuksen suhde piti salata ja sen takia tässä kohden Jeesus olisi sanonut katso poikasi. Tällainen väite on naurettavan lapsellinen, jonka kautta eksytetty ihminen koittaa pitää pystyssä niitä kulisseja, jotka hän on itselleen rakentanut.

Jos Jeesuksella olisi ollut vaimo, niin hän olisi paikalla kun Jeesus ristiinnaulittiin. Jos Jeesuksella olisi ollut vaimo, niin hän olisi sanonut ristillä, että jonkun on pidettävä huoli Hänen vaimostaan ja perheestään, mutta Hän ei sanonut niin, koska Hänellä ei ollut vaimoa eikä perhettä.

Joh 19:26 jakeessa on kreikankielen sana gyne, joka tarkoittaa vaimoa ja naista. Suuri osa englanninkielisistä käännöksistä kääntää gyne sanan tässä kohden sanalla woman, joksi se tulisikin kääntää, koska kyseessä ei ollut Jeesuksen vaimo, vaan Hänen äitinsä. UT:ssa ei voida missään kohtaan kääntää sanaa gyne tarkoittamaan vaimo, jos se on liitetty koskemaan Jeesusta, koska Jeesuksella ei ollut vaimoa.

Johanneksen evankeliumi todistaa, että opetuslapsi jota Jeesus Kristus rakasti oli Johannes Sebedeuksen poika, eikä Maria Magdaleena:

Joh 20:
20 ¶ Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on sinun kavaltajasi?"
21 Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?"
22 Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua."
23 Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole, vaan: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee?"
24 Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi.
25 On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin. luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

Jakeessa 21 Pietari sanoo Jeesukselle kuinka sitten tämän käy, jolla Pietari viittaa siihen henkilöön, jota Jeesus rakasti. Jakeessa 21 oleva sana on kreikaksi houtos, joka on nominatiivin maskuliinin yksikkö. Kysymyksessä on siis mies ei nainen. Alkutekstille uskollinen Old King James Version kääntää jakeen näin: Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? KJV kääntää sanan houtos sanalla man (mies), koska kysymyksessä on mies, ei nainen. Jakeessa 24 Johannes joka kirjoitti Johanneksen evankeliumin kertoo, että se opetuslapsi jota Jeesus rakasti oli hän itse, eli Johannes.

Raamatun oma kertomus on aukoton ja vedenpitävä siitä, että Maria Madgaleena ei ollut Johanneksen evankeliumin kertoma henkilö, jota Jeesus rakasti, koska se oli Raamatun oman todistuksen mukaan Johannes Sebedeuksen poika. Sanonta jota Jeesus rakasti, ei tarkoittanut seksuaalista rakkautta, vaan Jumalan rakkautta, jolla Jeesus Kristus rakasti Johannesta. Totta kai Jeesus rakasti Jumalan rakkaudella kaikkia opetuslapsiaan ja sanonta opetuslapsi jota Jeesus rakasti kuvasi sitä, että Johanneksella oli oikea mielenlaatu ja sydän Herran Jeesuksen opetuslapsena.

Maria Magdaleena ei siis ollut Jeesuksen vaimo. Puheet ja kertomukset, että hän olisi ollut Jeesuksen vaimo ovat siis valheen varaan rakennettuja vääriä kertomuksia. Herran Jeesuksen maanpäällinen tehtävä oli julistaa Jumalan valtakuntaa sekä tehdä Isänsä tekoja ja antaa Henkensä syntien anteeksisaamiseksi uskon kautta Häneen.

Vääristettyjä väitteitä Jeesuksen naimisissa olemisesta

Jotkut ihmiset sanovat, että Jeesuksen aikaisten juutalaisten johtajien ja rabbien piti olla naimisissa ja koska Jeesusta kutsuttiin myös nimellä rabbi, niin Hänen täytyi olla naimisissa. Meidän tulisi muistaa se ettei Jeesus Kristus ollut virallisesti rabbi, koska Jeesus Kristus ei ollut juutalaisen uskonnon hyväksymä rabbi, eikä hän ollut valmistunut rabbiksi juutalaisesta uskonnollisesta järjestelmästä. Jeesus Kristus oli opettaja, Jumalan voitelemana ja valtuuttamana, eikä juutalaisen uskonnollisen järjestelmän. Jeesus Kristus ei ollut naimisissa.

Jotkut sanovat että kaikkien juutalaisten miesten piti olla naimisissa. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä Paavali ei ollut naimisissa, sekä hän myös sanoi että olisi hyvä olla naimaton kuten hänkin on: 1 Kor 7: 8 Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin;9 mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

Paavali ei olisi voinut juutalaisena sanoa tuolla tavalla jos kaikkien juutalaisten miesten pitäisi mennä naimisiin. Täten kumoutuu se käsitys jonka mukaan jokaisen juutalaisen miehen olisi pitänyt olla naimisissa.

Häät Galilean Kaanassa

Joh 2:
1 ¶ Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.
2 Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin.
3 Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä".
4 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut."

Jotkut opettavat, että häät Galilean Kaanassa olivat Jeesuksen omat häät, joissa Hän meni naimisiin. Raamattu kuitenkin torjuu tällaisen ajatuksen, sillä Johanneksen luvun toisessa jakeessa on alkutekstissä sana kaleo, joka tarkoittaa kutsuttu. Jae kaksi sanoo, että Jeesus ja Hänen kaikki opetuslapsensa olivat kutsutut häihin, koska Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat siellä häävieraina. Jeesus Kristus ei ollut naimisissa, eikä Kaanan häät olleet Jeesuksen häät.

Valhe Jeesuksen ja Marian seksisuhteesta

Valheellinen väite väittää Jeesuksella olleen seksisuhteen Maria Magdaleenan kanssa, sillä valheellinen väite väittää Joh 20:17 älä minuun koske tarkoittavan seksuaalista koskettamista.

Joh 20:
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske (haptomai), sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
18 Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.

Kreikankielen haptomai sana tarkoittaa koskettaa, koskea, kiinnittää sekä seksuaalista kanssakäymistä. Joh 20:17 ei tarkoita seksuaalista koskettamista, vaan koskettamista ilman seksuaalista tarkoitusta. Kyseessä oli siis se, että Maria halusi koskea Jeesukseen ihan tavallisessa kosketuksen merkityksessä.

Jae 18 paljastaa sen ettei kyseessä ollut seksuaalinen kosketus. Joh 20:17 koske sana on jakeessa kreikaksi hapto sijamuodossa med.prees.imp. joka tarkoittaa että Marian aikomus oli koskettaa Jeesusta siinä hetkessä. Maria meni ilmoittamaan opetuslapsille kaiken sen mitä Jeesus sanoi hänelle. Juutalaisuudessa seksuaalinen kanssakäyminen oli avioparin henkilökohtainen asia, josta ei puhuttu julkisesti muiden kuullen. Kyseessä ei ollut seksuaalinen kosketus, koska silloin Maria ei olisi voinut kertoa kaikkea mitä Jeesus sanoi hänelle. Toiseksi paikka oli julkinen hautauspaikka, jossa ei olisi saanut harjoittaa seksuaalista kanssakäymistä, sillä se olisi ollut häpeällistä. Raamatun todistus sulkee pois seksuaalisen kosketuksen ja todistaa, että Marian aikomus oli koskettaa häntä ihan tavallisesti, ei seksuaalisesti.

Sana haptomai esiintyy Uudessa Testamentissa 36 kertaa, kuvaten esim. ihmisten Jeesukseen koskemista, Jeesuksen koskettamista ihmistä kun Hän paransi heidät sekä tavallista koskettamista. Haptomai esiintyy UT:n tekstissä ainoastaan yhden kerran tarkoittaen seksuaalista koskettamista 1 Kor 7:1:ssä  (hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä).

Raamatun todistuksen valossa on täysin selvää, että Joh 20:17 ei tarkoittanut seksuaalista koskettamista, eikä Jeesuksella ollut seksisuhdetta Marian kanssa.

Jeesuksen jalat pessyt nainen

Valheellinen väite väittää, että  Jeesuksen jalat pessyt ja kuivannut nainen oli hyvin läheisessä suhteessa Jeesukseen, sillä vaimo sai avata hiukset vain miehelleen. Väite väittää naisen jalkojen kuivaamisen viittaavan hyvin intiimiin toimeen, sillä hän myös suuteli monta kertaa Jeesusta.

Raamatun aikana oli hyvin yleistä, että vieraiden jalat pestiin ja kuivattiin kun he tulivat sisälle taloon. Suuteleminen oli juutalaisessa kulttuurissa kuin tervetulon toivotus. Kyseessä ei siis ollut intohimoinen seksuaalinen lähestyminen, vaan kulttuurin kuuluva tervetuliaistoivotus. Raamattu todistaa myös selkeästi, ettei kyseessä ollut seksuaalinen toiminta. Jeesus oli fariseuksen talossa, joka oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa. Fariseukset tutkivat tarkoin Jeesuksen toimia päästääkseen syyttämään Häntä. Naisen jalkojen pesemiseen, kuivaamiseen tai Jeesuksen jalkojen suuteluun Fariseus ei puuttunut millään tavalla, eikä syyttänyt naista ja Jeesusta seksuaalisesta toiminnasta. Jos talossa olisi tapahtunut seksuaalista toimintaa, niin fariseus olisi kyllä huomauttanut siitä, mutta hän ei huomauttanut mitään, koska mitään sellaista ei tapahtunut.

Toiseksi tapahtumat tapahtuivat julkisesti muiden ihmisten silmien edessä. Juutalaisuudessa olisi ollut julkea ja tuomittava synti esiintyä seksuaalisesti muiden ihmisten edessä. Raamatun todistus on selkeä ettei kyseessä ollut seksuaalista toimintaa, vaan kulttuurin kuuluva tervetulotoivotus.

Hiuksilla jalkojen kuivaaminen ei todista, että nainen oli Jeesuksen vaimo, sillä Raamatun tekstiyhteys todistaa kyseessä ollen syntisen naisen, ei Jeesuksen vaimon. Fariseus ajatteli mielessään, että eikö Jeesus tiedä kyseessä olevan syntisen naisen. Fariseus tiesi naisen elävän syntisen huonomaineisesti. Fariseus siis tiesi naisen ja jos hän olisi Jeesuksen vaimo, niin fariseuksen ajatus olisi ollut turha, koska jos nainen olisi ollut Jeesuksen vaimo, niin Jeesus olisi tuntenut naisen vaimonaan, mutta kun hän ei ollut Jeesuksen vaimo.  Tekstiyhteys osoittaa selkeästi ettei syntinen nainen ollut Jeesuksen vaimo. Raamatun selkeä todistus on ettei Jeesuksella ollut vaimoa tai rakastajatarta.

Raamatun tekstiyhteys osoittaa naisen hakeneen syntien anteeksiantamusta ja rauhaa sydämeensä, ei seksuaalista kontaktia. Herra Jeesus antoi naiselle synnit anteeksi sekä rauhan sydämeen. Herran Jeesuksen elämän keskipiste oli Jumalan tahdon toteuttamisessa, joka tähtäsi lunastustyöhön, syntien anteeksiantamukseen uskon kautta Häneen.

Luuk 7:
36 ¶ Niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan; ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle.
37 Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti; ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta
38 ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella.

39 Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: "Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee: että hän on syntinen."
40 Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle". Hän virkkoi: "Opettaja, sano". -
41 "Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaria, toinen viisikymmentä.
42 Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?"
43 Simon vastasi ja sanoi: "Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi". Hän sanoi hänelle: "Oikein sinä ratkaisit".
44 Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.
45 Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään.
46 Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani.
47 Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
48 Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut".
49 Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa?"
50 Mutta hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan".

Karen L. King: Jeesus oli naimisissa

Harvardin yliopiston professori ja historioitsija Karen L. King sanoo, että neljänneltä vuosisadalta peräisin olevassa papyruksen palassa Jeesus sanoi sanat "minun vaimoni" tarkoittaen sillä Maria Magdaleenaa.

Karenin mukaan teksti sisältää keskustelun, jossa Jeesuksen viittaus minun vaimoni tunnistetaan Mariaksi. Karen King sanoo tekstin olevan palanen koptilaista kirjoitusta, kopio evankeliumista kirjoitettuna kreikankielellä, luultavasti  toisella vuosisadalla.

Karen King uskoo papyruksen palan teksti olevan todiste sille että jotkut alkukristilliset kristityt uskoivat Jeesukseen olleen naimisissa. Karenin mukaan teksti on kirjoitettu muinaisegyptiläisten kristittyjen toimesta.

Karen King sanoo tekstin olevan aito, ei väärennetty. Ariel Shisha-Halevy (Jerusalemin yliopiston kielitieteen heprean professori) sekä joukko johtavia koptinkielen asiantuntijoita tutkivat tekstin ja havaitsivat sen olevan aito muinainen teksti, ei nykyaikainen väärennös.

Karen sanoi papyruksen palasen olevan nimetty Jeesuksen vaimon evankeliumiksi, tutkijoiden toimesta.

Jeesuksen vaimon evankeliumin valhe

Gnostilaiset eivät uskoneet Raamatun Uuden Testamentin opetuksia ja siksi he loivat oman "evankeliuminsa", niin sanotun gnostilaisen evankeliumin, jonka tarkoituksena oli vääristää Uuden Testamentin todellinen evankeliumi, opetus ja ilmoitus.

Gnostilaiset evankeliumin tekstit ovat väärennöksiä aidoista UT:n teksteistä. Täten gnostilaisten tekstien kuten Jeesuksen vaimon evankeliumilla ei ole minkäänlaista todistuspohjaa totuudesta, koska sen opetus perustuu valheeseen ja eksytykseen.

Apokryfikirjat Tuomaksen evankeliumi, Filipin evankeliumi ja totuuden evankeliumi ovat koptilaisia evankeliumeja, eli gnostilaisia valhe-evankeliumeja. Gnostilaisuus väitti Jeesuksen olleen naimissa. Jeesuksen vaimon evankeliumi on koptilais-gnostilainen teksti, jonka tarkoitus on vääristää Raamatun aito ja todellinen sanoma.

Egyptistä on löydetty lukuisia gnostilaisia tekstejä. Vääristetyt UT:n alkutekstit tehtiin Egyptin Aleksandriassa. Egypti on ollut suuressa roolissa alkuperäisten evankeliumien vääristely operaatioissa. Muinaisegyptiläinen Jeesuksen vaimon evankeliumi voi olla aito tai väärennetty koptilais-gnostilainen teksti, mutta joka tapauksessa se on valheellinen teksti, jonka tarkoitus on vääristää Raamatun evankeliumin aito evankeliumi.

Koptin kielellä on tehty lukuisia gnostilaisia valhe-evankeliumeja, joiden tarkoituksena on vääristää Raamatun aito ja todellinen evankeliumi. Koptinkielinen Jeesuksen vaimon evankeliumi on valheellinen teksti, jonka tarkoitus on vääristää Raamatun evankeliumi.

Jeesuksen vaimon evankeliumi on syntynyt paljon myöhemmin kuin alkuperäiset UT:n tekstit. Jeesuksen vaimon evankeliumin teksti sisältää Raamatun opetuksen vastaista tekstiä. Edellä mainitut tekijät yhdessä todistavat selkeästi ettei Jeesuksen vaimon evankeliumi ole Raamatun aito teksti, vaan gnostilainen valhe-evankeliumi.

Alkuseurakunnan uskovat eivät uskoneet Jeesuksen olleen naimisissa. Jeesuksen aikalaiset tiesivät sen, eikä Raamattu opeta Jeesuksen olleen naimisissa Maria Magdaleenan kanssa. Jeesuksen naimisissa olemisen väitteet perustuivat valheeseen, eikä se tee siitä totuutta kun gnostilaisen opin mukaan uskoneet ihmiset levittivät tätä valhetta.

Jotkut sanovat Jeesuksen olleen naimisissa, koska Yleensä juutalaisen miehen tuli olla naimisissa ja varsinkin rabbien. Herra Jeesus ei ollut rabbi juutalaisen uskonnon mukaan, eikä edes laki vaatinut Häntä avioitumaan.  Kaikki juutalaiset miehet eivät avioituneet, vaan valitsivat elämän ilman avioliittoa, eläen selibaatissa. Raamatun todistus on selkeä siitä ettei Jeesus ollut naimisissa Maria Magdaleenan kanssa, eikä kenenkään muunkaan kanssa. Raamatussa ei ole missään kohtaa mainintaa, että Jeesus olisi ollut naimisissa.

Isä Jumala ei lähettänyt Herraa Jeesusta maan päälle avioelämän tähden, vaan siksi että Hänen tuli elää synnittömänä ja tuoda syntien anteeksiantamus verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta, niille jotka uskovat Häneen.

Mark 10:45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

Avioelämä ei ole tietenkään syntiä, vaan Jumalan tahto pysyvän parisuhteen muotona miehen ja naisen välille. Herra Jeesus tuli maan päälle Jumalan Karitsaksi, jonka tehtävä on ottaa pois niiden ihmisten synnit, jotka uskovat Häneen. Jumalan tahdon toteuttaminen ja lunastustyö olivat Herran Jeesuksen elämän päämäärä.

Elämme lopunajassa lähellä Herran Jeesuksen tulemuksen aikaa, jolloin monet väärät "evankeliumit ja ilmoitukset" nousevat eksyttämään ihmiskuntaa. Näiden eksytysten tarkoituksena on johdattaa ihmiset pois evankeliumin totuudesta, etteivät he pelastuisi iankaikkiseen elämään. Jeesuksen vaimon evankeliumi on eräs lopunajan lukuisista eksyksistä, joiden kautta totuus vääristetään.

Okkultistiset salaseurat

Okkultistiset salaseurat ruokkivat valheellista legendaa, jonka mukaan Jeesus olisi ollut naimisissa Maria Magdaleenan kanssa. Nämä okkultistiset salaseurat uskovat gnostilaisten evankeliumien olevan "salaisia evankeliumeja", jotka ovat olleet piilossa vuosisatoja. Nämä okkultistiset salaseurat uskovat, että Jeesuksen kuoleman jälkeen Maria pakeni Ranskaan. Ranskassa Maria ja hänen yhteinen lapsi Jeesuksen kanssa jatkoivat elämäänsä kuninkaallisen suvun verilinjan jälkeläisinä. Tähän legendaan on mahdutettu mukaan myös Graalin malja, jonka sanotaan olevan se malja, jota käytettiin viimeisellä ehtoollisella. Erään legendan mukaan maljaan olisi taltioitu Jeesuksen Kristuksen verta Golgatan ristiltä. Legenda paisuu kuin pullataikina ja edräs versio sanoo Jeesuksen ja Marian Magdaleenan lapsen olevan Pyhä Graal.

Tuo edellä kerrottu legenda on tarua sekä valheellinen informaatio. Nämä okkultistiset salaseurat voivat valmistella sellaista operaatiota missä he sanovat jonkun ihmisen olevan Jeesuksen jälkeläinen ja kuningas Daavidin sukua. Antikristuksen täytyy ainakín "todistaa" juutalaisille, että hän on kuningas Daavidin sukua, sillä Messiaan täytyy tulla Daavidin suvusta.

Kun Jerusalemin temppeli hävitettiin vuonna 70 jKr. niin silloin myös tuhoutui temppelissä olleet kaikkien sukujen sukuluettelot. Tämän sukuluetteloiden tuhoutumisen takia on erittäin vaikeaa esittää kuuluvansa Daavidin sukuun. Jo senkin tähden Messiaan on täytynyt tulla ennen vuotta 70 jKr. Jeesuksen aikaiset ihmiset antoivat Jeesuksesta todistuksen, että Hän kuuluu Daavidin sukuun: Matt 15:22 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

Jeesus Kristus tuli maan päälle ensimmäisen kerran ajanlaskumme alussa ja kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle n. vuonna 33 jKr. Herra Jeesus tulee pian takaisin maan päälle eli toisen kerran. Kukaan ei voi todistaa olevansa Messias kuin Herra Jeesus, koska Hän on Messias.

Legendat Maria Magdaleenasta ovat antikristillisiä ja tiedä vaikka jotkut okkultistiset salaseurat koittavat perustella jonkun henkilön olevan Jeesuksen jälkeläinen ja ehkäpä uusi messias?

Jos tällainen tapahtuu mitä edellä kuvasin, niin hän on valhemessias ja eksyttäjä, joka sanoo olevansa messias ja Jeesuksen jälkeläinen, koska Jeesus ei ollut naimisissa eikä Hänellä ollut jälkeläisiä.

Maria Magdaleena ei ollut alkuseurakunnan johtaja

Gnostilaiset evankeliumit vääristävät Maria Magdaleenan asemaa ja johdattavat häntä alkuseurakunnan johtajan paikalle. Nykyään monet gnostilaisten evankeliumin kannattajat uskovat ja opettavat, että Maria Magdaleena oli johtajana alkuseurakunnassa ja joidenkin mielestä jopa koko alkuseurakunnan johtajana. Jotkut uskovat, että Maria Magdaleena oli alkuseurakunnan johtajia, koska hän meni ensin haudalle ja julisti ensimmäisenä Jeesuksen ylösnousemuksesta; jotkut myös sanovat Maria Magdaleenan olleen alkuseurakunnan johtajia, koska hänet mainitaan ensimmäisenä ylösnousemuksen todistajien joukossa. Edellä kävimme läpi sitä kuinka epäraamatullisia, valheellisia ja epäluotettavia gnostilaiset evankeliumit ovat, siksi en tässä kohden enää niitä siteeraa. Käyn läpi nuo väitteet Raamatun todistuksen kautta.

Ensimmäinen mielenkiintoinen havainto on ettei UT kerro Maria Magdaleenasta missään muualla kuin neljässä evankeliumissa. Jos Maria Magdaleena olisi ollut alkuseurakunnan johtaja, niin varmasti Paavali, Pietari, Johannes, Jaakob ja Juudas olisivat sen kertoneet kirjeissään tai edes maininneet hänet nimeltä, mutta Maria Magdaleenasta ei ole mitään mainintaa heidän kirjeissään.

Joh 20:
16 Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
18 Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.

Tämä kohta ei tee Maria Magdaleenasta alkuseurakunnan johtajaa. Miksi Jeesus Kristus valitsi ilmestyä ja puhua kuolemansa jälkeen ensimmäisenä Maria Magdaleenalle? Vastaus on varsin helppo, sillä Raamattu sanoo, että kun opetuslapset tulivat haudalle ja huomattuaan haudan olleen tyhjän he menivät koteihinsa, mutta Maria Magdaleena jäi haudalle. Maria itki haudan edessä sen ulkopuolella, jonka seurauksena ensin enkelit ilmestyivät hänelle ja sen jälkeen Herra Jeesus ilmestyi hänelle. Jeesus Kristus ilmestyi Marialle ensimmäisenä, koska Maria jäi haudalle muiden lähtiessä ja Marian sydän oli murtunut kun hän ei tiennyt missä Herra Jeesus oli. Tämä on myös todistus siitä kuinka Jumalalle ja Herralle Jeesukselle Kristukselle naiset ja miehet ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita.

Nainen ei voi olla seurakunnassa johtajana (paimenena)

Uusi Testamentti opettaa todella selkeästi, että nainen ei voi olla seurakunnan johtajana (paimenena):

1Tim 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

Raamattu opettaa ettei nainen voi johtaa seurakuntaa. Tämän linkin takana on perusteellisempi opetus aiheesta: Nainen ja seurakunnan johtajuus

Raamattu opettaa, että alkuseurakuntaa ei johtanut yksi mies, vaan Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta ja paikallisia seurakuntia johti aina ryhmä miehiä, jotka olivat paimenia ja johtajia, joka on sama asia ja tehtävä. Tästä aiheesta perusteellisemmin linkissä: Johtajuus Jumalan seurakunnassa   

Kirja The Jesus Family Tomb (Jeesuksen perhehauta) julkaistiin helmikuussa 2007 sekä kirjasta tehty TV dokumenttiohjelma The Lost Tomb of Jesus (Jeesuksen kadonnut hauta) esitettiin amerikkalaisella Discovery-kanavalla 4. maaliskuuta 2007. Kirja kertoi että Jeesuksen perhehauta on löydetty ja löydösten joukossa oli Maria Magdaleenan ossuari: Mariamene e Mara, ossuaari 80/500. Nimi Mariamene on kreikkaa ja Mara arameaa, joka tarkoittaa Maria tunnettu mestarina. Kirja ja dokumentti kertoi, että gnostilaisissa evankeliumeissa Maria Magdaleenaa sanottiin nimellä Mariamne. Tällä perusteella jotkut uskovat Marian olleen alkuseurakunnan johtaja sekä Jeesuksen vaimo.

Selkeät faktat kuitenkin osoittavat dokumentin päätelmät virheellisiksi. Israelin muinaismuistoviraston Jerusalemin aluearkeologi Amos Kloner, joka tutki hautalöytöä jo vuonna 1980 sanoi luuarkuissa olevien kirjoitusten olleen liian epäselviä, eivätkä ne mitenkään täytä arkeologisen tutkimuksen standardeja, mutta sensaationa kyllä tuottavat rahaa näiden väitteiden esittäjille. Jerusalemin Pyhän Maan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija Stephen Pfann mukaan Mariamene e Mara tulisi lukea Mariame ja Martta. Stephenin mukaan tähän luuarkkuun on sijoitettu kahden eri ihmisen luut, joista toinen on myöhemmin lisätty arkkuun. Dokumentista käy ilmi, että  Mariamene on kreikkaa ja Mara arameaa.

Miksi siihen olisi kirjoitettu henkilön nimen kuvaus kahdella eri kielellä? Tämä on jo todistus sitä, että dokumentin tekijät ovat sen lukeneet väärin ja oikeasti siinä lukee Mariame ja Martta. Dokumentin mukaan Maria Madgaleenan luuarkussa luki Maria tunnettu mestarina (opettajana). Tämä väite paljastaa myös heidän väitteensä vääräksi, sillä juutalaisessa kulttuurissa ei siihen aikaan, eikä vieläkään ole naisopettajia (rabbeja). Stephen Pfann seemiläisten kielen asiantuntija on varmasti tuonut oikein esiin luuarkussa olleet nimet, eli Mariame ja Martta.

Dokumentin mukaan Maria Madgaleenan luuarkussa luki (Mariamene e Maran) Maria tunnettu mestarina (opettajana). Juutalaisuudessa ei Jeesuksen aikana, eikä sen jälkeen ole ollut naisopettajia (rabbeja). Juutalaiset eivät siis ole voineet haudata ketään naista kirjnoittamalla hänen ossuaariin (mestari - opettaja). Dokumentin väite paljastuu alkeelliseksi valheeksi, sillä tosiaankaan ei kenestäkään naisesta juutalaiset käytä sanaa mestari tai opettaja.

Matt 23:8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.

Matt 23:10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.

Koska juutalainen vanhan liiton opetus oli tullut tiensä päähän, niin Herra Jeesus halusi myös antaa Uuden Liiton sanan opettajille uuden merkityksen niin opetuksen sisällön puolesta kuin myös hylkäämällä rabbi sanan Uuden Liiton seurakunnan sanan opettajilta. Opettaja, opettajat on hebreaksi mori, morim. Jeesus sanoi ettei hänen opetuslapsensa saa kutsua itseään heprealaisella nimellä rabbi. Koska rabbi oli juutalaisuudessa se joka opetti vanhan liiton järjestystä. Siksi Jeesus halusi ettei puhuta enää rabbeista.

Jeesus asetti Uuteen Liittoon opetustehtävän, joiden tehtävä oli opettaa ja he ovat kaitsijoita, paimenia ja vanhempia, mutta ei rabbeja. Tämäkin todistaa sen, että Jeesuksen omaiset eivät olisi voineet sallia antaa kirjoituttaa naisen ossuaariin, että hän on mestari tai opettaja. Stephen Pfann sanoi ihan oikein, että nimi on tulkittu väärin ja siinä lukee  Mariame ja Martta. Tämäkin väärä väite Maria Magdaleenasta kumoutuu totuuden edessä.

Raamattu ei sano Maria Magdaleenan olleen portto

Raamattu ei sano, että Maria Magdaleena oli portto. Marian yhdistäminen porttoon on traditio, ei Raamatun opetus.

Loppusanat

Riivaajahenget saatanan pahuuden toimeksiannolla ovat koko ihmiskunnan historian ajan eksyttäneet ihmisiä pois Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Valheellinen informaatio Maria Magdaleenasta eksyttää myös pois pelastuksesta, sillä jos joku uskoo, että Jeesus oli tavallinen mies, joka oli naimisissa Maria Magdaleenan kanssa, niin hän on eksyksissä eikä tunne pelastuksen tietä. Lopun aikana valhe hyökkää kaikella voimalla Raamatun totuutta vastaan. Lopun aikana valhe koittaa myös valheellisten gnostilaisten evankeliumien kautta eksyttää ihmisiä pois totuudesta.

Onneksi totuus aina lopulta voittaa valheen. Siksi jos sinä et vielä usko Herraan Jeesukseen ja Raamatun totuuteen, niin tänä päivänä on pelastuksen päivä jos tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot sydämessäsi että Jeesus on Herra ja haluat rakkauden totuudessa seurata Herraa Jeesusta!

 

Linkkisuositukset:
Kadonnut evankeliumi: Jeesuksen avioliitto ja lapset
Jeesuksen vaimo ja lapset

 

Petri Paavola

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor
hds.harvard.edu
cbc.ca/news

 

Linkki: Da Vinci koodin eksyttävä sanoma!
Linkki: Jeesuksen perhehauta on huijaus!


 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker