Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mehiläis- ja pölyttäjäkato tuleva katastrofi

 

Viime vuosina ympäri maailman on kerrottu mehiläiskadosta, eli mehiläisten katoamisista sekä massakuolemista. Samaan aikaan myös kimalaisia, kukkakärpäsiä sekä ampiaisia uhkaa myös kato. Mistä tämä johtuu ja voiko tälle enää tehdä mitään? Kirjoituksessani tuon esille asioita, jotka selittävät mehiläiskadon ja muiden pölyttäjien katoamisen  syitä sekä kuinka ihmiskuntaa on varoitettu tästä jo kauan aikaa sitten. YK:n mukaan pölyttäjäkato on huolestuttava ilmiö, sillä vuonna 2011 raportoitiin, että pölyttäjät ovat vähentyneet jo neljä vuosikymmentä ja osassa maailmaa mehiläisten määrä on vähentynyt merkittävästi jopa 85%. Viime vuosina on raportoitu myös laajoista kalakuolemista.

Mitä maailmassa on tapahtumassa, kun eläinkunta oireilee ja suuria massakuolemisia ja joukkokatoja tapahtuu ympäri maailmaa? Kirjoituksessani tuon esille asioita, jotka selittävät mehiläiskadon ja muiden pölyttäjien katoamisen  syitä ja kalakuolemia sekä kuinka ihmiskuntaa on varoitettu tästä jo kauan aikaa sitten.

 

Sisällys:
Mehiläiskuolemat
Raamatun profetia
Mitä Raamattu sanoo lopunajasta?

Mehiläiskuolemat

Nykyään myös on käynnissä mehiläisten maailmanlaajuisia joukkotuhoja. Yhdysvalloissa useina peräkkäisinä talvina noin kolmannes mehiläisyhdyskunnista on kokonaan tuhoutunut. Mehiläisyhdyskuntien ja lajin romahtaminen tuhoaisi  viljasadot ja olisi biologinen katastrofi koko maailmalle. Kolmannes kaikesta ihmisten syömästä ruuasta on riippuvainen mehiläisten pölytyksestä.

Noin sata lajiketta erilaisia hedelmiä ja vihanneksia ovat riippuvaisia mehiläisten suorittamasta pölytyksestä. Maailman ruokavarannoista noin kolmannes tai jopa enemmän on vaarassa tuhoutua mehiläiskadon myötä. Samoin monet hedelmät ja kasvikset voivat "kuolla sukupuuttoon", eli hävitä kokonaan pois maapallon päältä.

Mehiläistuhojen syiksi on arveltu IAP-virusta, kännykkäsäteilyä ja viljapelloille levitettäviä kemikaalimyrkkyjä. Luonnollisesti myös Osa mehiläisyhdyskunnista kuolee luonnollisiin tauteihin. Osa kuolee tuholaismyrkkyjen seurauksena, jota ruiskutetaan pelloille ja metsiin. Nämä myrkyt heikentävät mehiläisiä, joka johtaa lopulta kuolemaan ja jopa kokonaisten yhdyskuntien joukkotuhoon.

On esitetty myös arvioita, että kännyköiden tukiasemien säteily vaikuttaa tuhoisasti mehiläisiin. Varmaa on myös se, että teollisuuden myrkkypäästöt laskeutuessaan kukkiin ja kasveihin on myös eräs vaikuttava tekijä, jonka kautta niin mehiläisten kuin muidenkin eläinten vastustuskyky heikkenee.  Samoin myös pelloille levitettävät torjunta-aineita sisältävät myrkyt tappavat mehiläisiä. Mehiläiskato johtuu siis monesta erilaista tekijästä ja kaikkien tekijöiden takana on ihmisten toimet ja teot.

Kanadassa tehtyjen tutkimuksien mukaan pölyttäjät suosivat luomurapsia, mutta karttavat geenimuunneltua rapsia. Geenimuuntelun kautta kasvatettava sato ei kelpaa pölyttäjille, koska geenimuunneltu tuote ei ole aito tuote, vaan kopio ja jäljitelmä. Ihmisen geenimuuntelu voi aiheuttaa vielä tulevaisuudessa mittavia vahinkoja ellei siitä luovuta kokonaan.

Amerikassa kehitetään robottimehiläisiä, joiden toivotaan pystyvän suorittamaan mehiläisten pölytys mehiläiskadon takia. On selvää ettei robottimehiläiset kuitenkaan kykene selviytymään tehtävästä johon aito mehiläinen on luotu ja suunniteltu.

Vuonna 2013 Euroopan ympäristökeskus julkisti tutkimuksen, jonka mukaan päiväperhoset vähenevät hälyttävästi ja ovat entistä harvinaisempia eurooppalaisilla niityillä ja pellonpientareilla. Kannankehitystä mittaavan indeksin mukaan päiväperhosten määrä on pienentynyt lähes puoleen vuosien 1990-2011 aikana. Kartoitettavia perhoslajeja oli 17 kaikkiaan 19 maasta, mukaan lukien Suomi.

Eräs syy on tehomaatalous (myrkyt), joka vähentää perhosille elintärkeiden niittyjen ja muiden elinalueiden määrää. Perhosilla on myös oma tärkeä rooli luonnonkiertokulussa pölyttäjinä. Ihmisen toimet uhkaavat myös erilaisia perhoslajeja.

Vuonna 2010 uutisoitiin, että Euroopan perhos-, kovakuoriais- ja sudenkorentolajit kärsivät elinympäristöjen muutoksista. Euroopan Union luonnonsuojelujärjestön arviointitutkimuksen mukaan (punainen lista - Red List) peräti 9 % perhosista, 11 % lahopuusta riippuvaisista kovakuoriaisista ja 14 % sudenkorennoista on Euroopassa sukupuuttouhan alalla.

Raamatun profetiat

Hoos 4:3 Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän (sadeh) eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat. (kirjoitettu n. 755-725 eKr.)

Hoosea 4:3 oleva sana nääntyvät on hepreaksi amal. Amal on tässä jakeessa verbimuodossa, joka tarkoittaa olla tai tulla heikoksi ja voimattomaksi. Raamattu profetoi, että ihmisen synnin tähden maassa asuvat tulevat heikoiksi (sairaudet, äkkikuolemat). Raamattu tuo sen esille, että tämä koskee myös pellolla eläviä eläimiä, lintuja ja kaloja. Raamattu jopa sanoo, että kalat alkavat katoamaan meristä.

Suomenkielisessä Raamatussa metsä sana on hepreankielellä sadeh, joka tarkoittaa peltoa ja vainiota. Tämä tarkoittaa sitä, että alkutekstin mukaan on kyse eläimistä (mehiläiset, ampiaiset, kimalaiset, perhoset, sudenkorennot jne.), jotka hyödyntävät sekä käyttävät ravinnokseen peltojen ja vainioiden antimia sekä ennen kaikkea toimivat siellä pölyttäjinä.

Raamatusta käy ilmi, että ihminen saastuttaa erilaisilla myrkyillä pellot, jonka tähden siellä ruokailevat ja vierailevat eläimet heikkenevät ja kuolevat. Tämä myös selittää osin mehiläiskuolemia sekä muiden lajien katoa ja sukupuuttoa. Raamatun mukaan myös kalalajit tulevat kokemaan massakuolemia ja sukupuuttoa. Jo usean vuoden ajan tapahtuneet kalojen joukkokuolemat ovat pääosin ihmisten toimien aikaansaannosta.

On täysin selvää, että ihmisen toiminta monella tavalla saastuttaa, myrkyttää ja tuhoaa luontoa ja meriä ja sen seurauksena eläimiä, lintuja ja kaloja tulee kuolemaan, jopa joukkokuolemia tulee tapahtumaan. Raamattu kertoo tämän hyvin selvästi meille kaikille.

Tämä Raamatun kohta tuo myös sen esille, että heikkous ja voimattomuus on syynä kuolemiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen toiminnan aiheuttamat saasteet, kemialliset myrkyt ja ympäristömyrkyt jne. vaikuttavat ihmisiin ja eläimiin siten, että ne tulevat heikkenemään, joka johtaa lopulta kuolemaan.

Hoosean kirja toi esille, että kaikki maan päällä asuvat tulevat kärsimään tästä asiasta myös ihmiset. Lopunaikana kuolee myös paljon ihmisiä erilaisiin tauteihin, jotka johtuvat ihmisen aiheuttamista myrkyllisistä aineista. Ihmisen kuolema on jokapäiväistä ja se ei välttämättä herätä ihmisiä, ehkäpä siksi Jumala kertoo meille, että kun eläimet alkavat kuolla ympärillämme, niin silloin alkaa olla viimeinen aika herätä synnin unesta ja on aika alkaa etsimään Kaikkivaltiasta Jumalaa.

Jumala on puhunut ja tuonut esille Hoosean kautta eläinkunnan kärsimisestä sekä tulevasta joukkotuhosta jo noin 2700 vuotta sitten. Ihmiset eivät siltikään ole uskoneet, vaan he ovat kapinassaan jatkaneet synnin teillä ja ovat tekojensa kautta tuhoamassa luontoa sekä eläimiä ja itseänsä.

Mitä Raamattu sanoo lopunajasta?


Matt 24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää (limos) ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

Mark 13:8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää (limos). Tämä on synnytystuskien alkua.

Luuk 21:11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää (limos) monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

Edellä olevat Raamatun kohdat puhuvat lopun ajoista ja asioista, jotka edeltävät Herran Jeesuksen tulemusta. Eräs näistä merkeistä on laaja nälänhätä. Se mikä on merkittävää on se että alkutekstissä nälänhätä sana on limos, joka tarkoittaa nälänhätää, nälkää, sadon niukkuudesta johtuvaa nälänhätää sekä varattomuudesta johtuvaa nälänhätää.

Maailmalla on jo muutaman vuoden ajan tapahtunut tätä mehiläisten katoa ja se vaikuttaa sen, että sadot eivät enää tuota niin runsaasti, vaan vähenevät. Mielenkiintoista on se että myös Raamattu profetoi lopun ajassa tapahtuvasta nälänhädästä, joka tapahtuu satojen vähentymisen takia sekä varattomuuden (köyhyys) tähden. Olemme selvästi menossa kohti lopunajan huipennusta ja finaalia.

Ihminen voi löytää tekohengitysvaiheen esim. mehiläisongelmaan, mutta Raamatun profetian mukaan lopun ajan maailmassa nähdään nälkää monin paikoin satojen vähyyden sekä varattomuuden tähden.

Edellä olevia jakeita voisi tutkia vieläkin laajemmin ja tarkemmin, sillä niissä puhutaan myös rutosta, jota tulee esiintymään monessa paikassa maailmassa lopun aikana. Rutto sana on alkukielellä loimos, joka tarkoittaa kulkutautia. Loimos on Matteuksessa ja Luukkaassa monikossa, eli useita erilaisia kulkutauteja (Huom! Matt 24:7 on alkutekstissä sana loimos, mutta se on jätetty pois 33/38 käännöksestä). Elämme myös ajassa, jossa on monenlaisia kulkutauteja ympäri maailman. Raamattu profetoi, että monenlaiset kulkutaudit (epidemiat) ovat lopunajan ihmiskunnan riesa.

Raamattu myös profetoi lopunajan sodista, jotka käydään kansanheimojen kesken (sisällissotia, kansaheimot käyvät sotaa valtion sisällä) sekä sodista valtioiden kesken. Tätäkin näemme yhä lisääntyvässä määrin.

Raamattu kertoo myös maanjäristyksistä monissa paikoissa ympäri maailmaa lopunaikojen merkkinä.

Luuk 21:
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Luukkaan evankeliumi luku 21 kertoo, että lopunaikana on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Maailman kansojen ihmisillä on ahdistus ja pelko kun he ymmärtävät, että näiden merkkien kautta maan päällä tapahtuu pelättäviä asioita taivaitten voimien järkkyessä. Voi olla jopa niin, että tapahtuu aurinkomyrskyjä, avaruusmyrskyjä sekä geomagneettisia myrskyjä jne. jotka saavat paljon tuhoa aikaan maan päällä. Luukkaan mukaan myös maailman meret pauhaavat eli merellä on kovia myrskyjä, jotka vaikuttavat myös rannikoilla asuvien elämään.

Ilm 8:
5 Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä.
6 Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin.
7 ¶ Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.
8 Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi,
9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui.
10 Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.
11 Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.


Lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta mereen tippuu iso taivaankappale. Jakeessa 10 on kreik. sana tähti, joka on aster ja tarkoittaa tähteä sekä jakeessa 11 on sana apsinthos/afisinthos, joka on sen tähden nimi ja tarkoittaa koiruohoa. Tämä taivaankappaleen mereen tippuminen saa aikaan varmasti jättimäiset tsunamiaallot, jotka saavat aikaan suunnattoman suurta tuhoa. Se saa aikaan kolmannen osan laivoista hukkumisen sekä meressä olevista kolmas osa tuhoutuu. Varmasti myös rannikolla olevat kaupungit ja kylät tulevat monin paikoin tuhoutumaan pahoin.

Jumalattoman ihmisen näkökulmasta tulevaisuus ei näytä hyvältä ja siksi Raamattu kertoo lopun ajan ihmisten tietävän, että taivaalta tulee uhka, joka aiheuttaa maailmanlaajuisen katastrofin. Nykytekniikalla kyetään jo näkemään ja ymmärtämään asteroidien liikkeitä ja sitä mihin ne tippuvat. Lopun ajan ihmiset pelkäävät siis taivaalta tulevaa uhkaa, jopa siten että jotkut menehtyvät sen tuomaan ahdistavaan ajatukseen. Tämä taivaalta tuleva tippuva asteroidi/tähti saa totisesti aikaan sen, että meri ja aallot pauhaavat ja nostattavat jättimäiset hyökyaallot, jotka saavat aikaan suunnattoman suuret tuhot.

Jes 24:

3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.

4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.

5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. (kirjoitettu noin 701-681 eKr.)

Raamattu opettaa, että ihmiset tyhjentävät ja ryöstävät maan, sillä ihminen ahneudessaan on anastanut maan sisässä olevaa öljyä ja jalometalleja. Ihmisen toimien seurauksena maa saastuu ja maan ilmasto muuttuu elämälle vahingolliseen suuntaan. Ihminen ahneudessaan ja maapallon luonnonvaroja "ryöstäessään" saa aikaan maapallon pahoinvoinnin. Tämä pahoinvointi johtaa myös kasvihuoneilmiöön, joka nostaa rajusti maapallon lämpötilaa. ihmiskunta on saastuttanut maapallon synnin rikkomuksen tähden, kun haluaa elää erossa Jumalasta. Sentähden kirous kalvaa maata ja ihmiset joutuvat kärsimään monenlaista tuhoa ja katastrofia lopunajan maailmassa. Monet sanovat, että ilmastonmuutos on huijaus eikä sitä ole ollenkaan olemassa. Raamattu todistaa ilmastonmuutoksen olevan totta lopunajan maailmassa. Ilmastonmuutoksella on myös yhteys nälänhätään, sillä ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia viljojen ja sadon kasvulle ja kehitykselle.

Jumala on varoittanut ilmastonmuutoksesta sekä maan luonnonvarojen ryöstämisestä johtuvista katastrofeista jo noin 2700 vuotta, mutta ihmiset eivät ole uskoneet Jumalaa, vaan synnin kapinansa tähden ovat omien toimiensa kautta aiheuttaneet haitallista ilmastonmuutosta sekä ahneuden tähden ryöstäneet maan uumenista luonnonvaroja.

Ilm 16:

8 ¶ Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.

9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.

10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa

11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.

12 ¶ Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.

Ilmestyskirja kertoo, että Eufrat-virta tulee kuivumaan. Se on varsin mielenkiintoista että nykyisillä satelliittikuvilla on seurattu Eufrat-virtaa ja huomattu sen alkaneen kuivumaan. Samoin tiedemiehet ovat tutkineet, että kasvihuoneilmiö saa aikaan myös jokien kuivumista ja on tutkittu, että kasvihuoneilmiö myös suuresti vaikuttaa Eufrat-virran kuivumiseen. Eufrat-virta kulkee Syyrian ja Irakin alueella. Raamattu sanoo, että kuivuneen virran poikki tulee idästä (Kiina) sota-armeija käymään sotaa lopunajassa Harmagedonille, eli Israeliin (lopunajan suursota Lähi-idässä).

Tiedemiehet ovat tutkineet, että niin Tigris- kuin Eufrat-virtojen kuivumisen taustalla vaikuttaa voimakkaasti kasvihuoneilmiö. Raamattu siis myös kertoo meille kasvihuoneilmiön seurauksista, jonka tähden osa maapallon virroista ja joista kuivuvat. Lopunajan ilmasto tulee muuttumaan joissakin paikoin paahtavan kuumaksi. Raamatun mukaan ihminen ei siis kykene poistamaan kasvihuoneilmiön aiheuttamaa maapallon lämpötilan nousua. Silti on hyvä, että ihmiset ovat heränneet huomaamaan kuinka suuri uhka ilmastomuutos on ihmiskunnalle ja hyvä on että jotakin tehdään asian torjumiseksi. Mutta Raamatun mukaan ihmiskunta ei kuitenkaan pysty estämään ilmastonmuutoksesta aiheutuvia katastrofeja. Ihmiskunnalla on edessään monenlaisten tuhojen ja katastrofien vuodet, jotka koko ajan lisääntyvät.

Jooel 1:

10 Hävitetty on pelto, maa murehtii; sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, öljy on kuivunut.

11 Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato.

12 Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.....

16 Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?

17 Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato.

18 Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.

19 Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut.

20 Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet. (kirjoitettu noin 400 eKr.)

Jooelin kirja kertoo ihmiskunnan lopun ajoista. Jooelin kirjan kuvauksen mukaan viljasta on kato sillä tuli (lopun ajan suurtulipalot kuivuuden tähden) on kuluttanut laitumia. Jooel kuvaa myös vesipurojen kuivumista. Jooel kuvaa siis selkeästi myös ilmastonmuutoksen seurauksia. Ilmastonmuutos aiheuttaa lopunaikana suuria ongelmia viljelysmaille, sillä sadot tulevat vähentymään huomattavasti siitä mitä ne ovat olleet aikaisemmin.

Jumala on varoittanut ihmisiä viljan ja sadon kadosta jo noin 2500 sitten, mutta ihmiset eivät ole kuunnelleet, vaan ovat synnin tekojen kautta edesauttaneet maapallon viljakatoa.

Jes 19:

4 Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot.

5 Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu.

6 Joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruoko ja kaisla lakastuvat.

7 Ruohostot Niilivirran varsilla, virran suussa, ja kaikki Niilivirran kylvömaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät.

8 Kalastajat valittavat ja murehtivat; kaikki, jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen, nääntyvät. (kirjoitettu noin 701-681 eKr.)

Jesaja profetoi Niilivirran alueiden kuivumista. Lopun aikoina Niilivirran alueilla tapahtuu kuivumista ilmastonmuutoksen seurauksena ja nämä seuraukset ovat Niilinvirran alueilla katastrofaalisia.

Ilm 16:21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.

VT:ssa leiviskän paino oli noin yhden kilon verran ja UT:ssa leiviskän paino on n. 21-53 kiloa. Lopunaikana taivaasta tippuu poikkeuksellisen isoja rakeita ihmisten ja maan päälle. Tämäkään vitsaus ei saa suurta osaa ihmiskuntaa kääntymään ja tekemään parannusta, vaan he jatkavat Jumalan pilkkaamista. Uskon, että VT:n ilmoittaman leiviskän painoisia, eli lähes kilon painavia rakeita sataa maahan lopunaikana.

Herra Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että lopunajan merkit ovat kuin naisen synnytystuskia, eli niitä esiintyy koko ajan tiheämmin ja ne tulevat suuremmiksi ja kivuliaimmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana ihmiskunta joutuu ihmettelemään ja todistamaan kuinka taivaasta satavat rakeet ovat koko ajan isompia ja tuhoisampia. Vaikka tämäkin asia on ilmoitettu Raamatussa, niin siitä huolimatta monet ihmiset, eivät halua tehdä parannusta, vaan jatkavat synnin teillä Jumalaa pilkaten.

Moni rikas ihminen on asettanut turvansa maalliseen mammonaan, jonka valtavan suuret raesateet tuhoavat (autot, talot, veneet jne.) pahoin. Rikkaus ei tuo onnea ja sen tulvat monet rikkaat ihmiset huomaamaan lopunajassa, kun heidän omaisuutensa tuhoutuu. Tämän maailma "turva" ei tuo todellista turvaa, koska tämän maailman mammona on katoavaista, mutta Jumalan rakkaus ja totuus pysyy iankaikkisesti.

Moni sanoo sydämessään, että miksi Jumala sallii tällaisten katastrofien tulemisen, eikö Hänen pitänyt olla rakastava Jumala. Jumala on rakastava Jumala ja Hän kutsuu rakkautensa kautta ihmisiä parannukseen ja pelastukseen, mutta monille ihmisille ei kelpaa Jumalan rakkaus. Jumala on rakkaudessaan pitkämielinen ja sallii lopunaikana tuhoisat katastrofit, jotka ovat pääosin ihmisten toimista johtuvia. Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen ja pelastukseen ja se on suurta Jumalan armoa, että Hän kaiken sen kauhistuttavan synnin kapinan ja Jumalan pilkan jälkeenkin ojentaa pelastuksen kättä syntisille ihmisille.

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Raamattu kertoo, että lopun aikana viimeisten päivien yhteiskunnissa ihmisten keskuudessa vaikuttavat voimakkaasti neljä syntiä. Toki monia muitakin syntejä silloin vaikuttaa, mutta Jumalan sana tuo esille nämä neljä syntiä, jotka ovat todella selkeästi näkyvissä viimeisinä päivinä.

Raamattu profetoi, että lopun aikana, viimeisinä päivinä tehdään paljon tappoja ja murhia, joista tappajat eivät halua tehdä parannusta. Velhous sana on alkukielessä pharmakeia, joka tarkoittaa noituutta, myrkkyä ja lääkkeiden käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset päihdyttävät (huumeet ja alkoholi) itseään. Tämä käy ilmi siitä koska Raamattu sanoo, että ihmiset eivät tehneet parannusta velhouksistaan (lääkkeiden käyttö ja noituus). Tämä tarkoittaa silloin sitä, että ihmiset lopunaikana eivät tee parannusta huumaavien aineiden käyttämisestä, jota he väärinkäyttävät ja joista he eivät halua tehdä parannusta.

Lopunajan ihmiset harrastavat myös noituutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista noituuden muodoista (erilaiset New-Age uskomukset, Wicca, Shamanismi, saatananpalvonta jne.), joista he eivät halua tehdä parannusta. Lopunajan ihmiset elävät kaikenlaisissa haureuden seksuaalissynneissä kuten esimerkiksi esiaviollinen seksi, aviorikokset, homous ja lesbous, ryhmäseksi ja eläinseksi, joista he eivät halua tehdä parannusta. Lopunajan ihmiset varastavat toinen toisiltaan, niin rikkaat päättäjät kuin köyhät, josta he eivät halua tehdä parannusta. Lopunaikana monet päättäjät kuin kansalaiset ajavat omia etujaan ja tilaisuuden tullen ottavat taloudellista hyötyä vääryydellä sieltä mistä kykenevät sen tekemään. Nuo kaikki edellä luetellut merkit vaikuttavat jo todella voimakkaasti tämän päivän yhteiskunnissa.

Noituuden esille tulo on todella voimakas lopunajan yhteiskunnissa. Viimeiset parikymmentä vuotta noituutta on markkinoitu ihmisille monenlaisissa paketeissa mm. kirjallisuuden, musiikin ja median (mm. elokuvat ja TV-sarjat) kautta. Ihmiset ovat totutettu olemaan tekemisissä pimeyden voimien kanssa, jotka eksyttävät ihmisiä luulemaan, että he ovat tekemisissä hyvyyden kanssa, vaikka he ovat tekemisissä pahuuden kanssa.

Nämä pahuuden henkivallat vastustavat Raamatun Jumalaa ja Hänen totuuden sanaansa, siksi he yllyttävät koko ihmiskunnan vastustamaan Raamatun Jumalaa sekä vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Pahuuden henki lopun aikana yhdistää ekumenian kautta uskonnot ja uskomukset julistamaan olevansa kaikki saman jumalan lapsia. Koska Herran Jeesuksen opetuslapsi ei yhdy tähän petokseen, niin siksi myös heitä kohtaan nousee vaino. Jumala on kuitenkin omiensa puolella, joka suojelee omiaan rakkautensa ja totuutensa kautta.

On selvää, että elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta, sillä aikain merkit kertovat sen selvästi meille. Jos sinä olet Herran Jeesuksen opetuslapsi ja koet tämän kirjoituksen syyttävänä ja tuomitsevana, niin silloin sinä syytät ja tuomitset Jumalaa, sillä Jumala on itse puhunut näistä katastrofeista Raamatun sanan ilmoituksen kautta. Jumalan rakkaus varoittaa vaarasta sekä kertoo totuuden lopunajan katastrofeista, mutta kertoo myös Jumalan rakkaudesta ja pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jos sinä olet jumalaton ihminen, etkä pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin sinä olet iankaikkisen kuoleman vaarassa. Raamattu puhuu lopunajan merkeistä, jotka tapahtuvat aivan meidän silmiemme edessä. Hyvin pian antikristilliset voimat asettavat uuden maailmanjärjestyksen, jossa uskontojen ekumenia vaikuttaa täydellä voimallansa, siirrytään uuteen valuuttajärjestelmään, jossa rahan korvaa mikrosirun kaltainen järjestelmä, jossa antikristus astuu hallitsemaan koko maailmaa antikristillisen valtakoneiston kanssa. Vielä on aikaa tehdä parannus ja tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä uskoa Herran Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi.

Ihmisen paras vaihtoehto tässä lopunajassa on vastaanottaa pelastus Herrassa Jeesuksessa, sillä ilman pelastusta ihminen joutuu oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen. Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on lähettänyt Poikansa Jeesuksen maan päälle, joka kuoli Golgatan ristillä sinun syntiesi tähden. Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Synti kalvaa ja syyttää, eikä ihminen saa siitä rauhaa, vaikka hän koittaa sitä peitellä, niin silti synti syyttää ja kalvaa ihmisen mieltä.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Moni syyttää Jumalaa ja sanoo miksi Hän ei tee mitään tässä maailmassa. Hän jo tehnyt sen kaikkein tärkeimmän, eli valmistanut sinulle uskon kautta pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Jumalan tahto ja halu on pelastaa kaikki ihmiset, mutta kaikki eivät halua pelastua. Toivon mukaan sinä ymmärrät Jumalan rakkauden ja iankaikkisen elämän arvon ja haluat vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Kun tunnustat syntisi Herralle Jeesukselle ja uskot Häneen, niin Hän antaa syntisi anteeksi sekä puhdistaa sydämesi kaikesta synnin saastasta. Vielä on armonaikaa jäljellä. Kun ja jos haluat vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, niin Hän pelastaa sinut ja antaa sinulle iankaikkisen elämän. Jos vastaanotit pelastuksen, niin rukoile ja Jumala johdattaa sinut terveeseen ja Raamatulliseen seurakuntaan eli uskovien yhteyteen, jossa rakastetaan Jumalaa sekä Hänen sanansa totuutta.

 

Linkki:
Perus-aloituspaketti vasta uskoon tulleille

 

Petri Paavola 7.8.2014

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
naturalnews.com
scientificamerican.com
yle.fi/uutiset/5838876
ikkunasuomenluontoon.fi
hs.fi/paakirjoitukset
lehti.luontoportti.fi

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker