Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Näkökulmia uskossa kasvamisesta

Olen kokenut sydämessäni voimakkaasti Herran puhuvan muutamista tietyistä asioista, joissa on liian paljon sekaannusta uskovien keskuudessa. Tämä ei tarkoita sitä, että kukaan ei ymmärtäisi näitä asioita, vaan sitä että on olemassa iso ryhmä uskovia, jotka ovat jollain tavalla tekemisissä tiettyjen sekaannusta aiheuttavien asioiden kanssa.

Aluksi haluan sanoa, että en koe olevani kenenkään yläpuolella, enkä tuo tätä sanomaa ylhäältäpäin, vaan rukouksessa, sydämessä olevan kipuilun kera. Kehotan sinua myös koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksessa viipyen.

Sydämelleni laskettu sanoma on todella tärkeä, sillä ilman Raamatullista uskonelämän kasvuprosessia uskova elää petoksessa, valheessa, ristiriitojen taakoittamana sekä sekavassa tilassa ei totuudessa ja rakkaudessa. Siksi on tärkeä ymmärtää Raamatun opetusta uskossa kasvamisesta.
 

Sisällys:
Uskon kasvu
- Uskon kasvu on Jumalan vaikutus
- Parannus
- Lihan kuolema
- Tärkeitä huomioita
- Näkökulma synnistä vapautumiseen
- Tekopyhyys
- Kuinka ojentaa synnistä?
Vanha ja uusi ihminen
- Väärän opetuksen tausta
- Synnin voittaminen
- Lihassa kärsiminen
- Syntiä vastaan taisteleminen
- Mitä tarkoittaa vanha ja uusi ihminen?
- Herran Jeesuksen ristin voima
Muutamia ajatuksia tupakanpoltosta
- Voimakas riippuvuus eli addiktio
- Nuhde katkeruudelle ja kateudelle ja ahneudelle jne.
- Armon sanat
Tutki ja koettele

 

Uskon kasvu

Uskovien keskuudessa on opetusta, joka väheksyy uskossa kasvamista. Väheksyntä tulee ilmi esimerkiksi siten että, opetetaan ettei tarvitse kasvaa uskossa, koska uskovan ihmisen liha on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa. Tämän seurauksena sanotaan, että uskovan täytyy vain uskossa omistaa vapaus ja uskoa olevansa kuollut synnille. Edellä oleva opetus ei ole kuitenkaan Raamatun opetus, sillä kukaan uskova ei voi kuolla synneille ilman uskon kasvua.

Uskon kasvu on Jumalan vaikutus

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Ef 1:
17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamattu opettaa selkeästi uskossa kasvamisesta, joka on Jumalan vaikuttamaa Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämessä.

Uskossa kasvaminen ei tietenkään automaattisesti vapauta ihmistä synnistä ja syntitavoista, koska synnin voittamista ja synnille kuolemista tulee edeltää ymmärrys olevansa kiinni tai riippuvainen jostakin synnistä. Sen jälkeen kun ymmärtää mistä synnistä tulisi vapautua, niin siitä tulee tehdä parannus.

Parannus

Ilm 2:5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta (metanoeo).

Parannus sana on kreikaksi metanoeo, joka tarkoittaa katumusta, mielenmuutosta ja alkaa ajattelemaan uudella tavalla. Kun Jumala kasvattaa Herran Jeesuksen opetuslasta, niin Jumala johdattaa hänet kohtaamaan niitä syntitapoja ja tottumuksia, joiden vallassa hän on.

Kun Jumala on näyttänyt meille missä kohden tulisi tehdä parannusta synnistä, niin ensimmäinen asia on sydämessä tapahtuva katumus, koska ilman katumusta uskovalle ei tule edes halua tehdä parannusta. Katumus on sen merkki, että haluamme tehdä parannusta. Parannusta ei voi tehdä omassa voimassa, sillä Jumala antaa uskovalle voiman tehdä parannusta.

Parannuksen tekemisessä on muutama tärkeä asia, joka tulee ymmärtää, että voi tehdä parannusta ja onnistua vapautumaan synneistä, jotka sydäntä taakoittavat ja orjuuttavat.

Et voi tehdä itse omassa voimassa parannusta, siksi Jumala on antanut sinulle Pyhän Hengen voiman, että kykenet tekemään parannusta. Pyhän Hengen kautta Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä sekä vaikuttaa sinun sydämessäsi halua luopua synnistä ja elää Jumalan tahdon mukaisesti.

Jumala ei kuitenkaan tee parannusta sinun puolestasi, vaan auttaa sinua, että sinä kykenet tekemään parannuksen. Kun Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhässä Hengessä, niin sinun tulee vastaanottaa Jumalan vaikuttama vaikutus ja tehdä parannus, silloin kun Jumala johdattaa sinut parannuksen paikalle.

Otan esimerkin hyvin yleisestä synnistä uskovien keskuudessa, joka on kateus. Kun Jumala paljastaa sinulle sydämessäsi olevan kateuden, niin Hän Pyhän Hengen kautta alkaa vaikuttamaan sinussa tahtomista ja tekemistä, että vapautuisit kateellisuudesta. Kun tulet sille paikalle, että hylkäät kateellisuuden, niin se on Pyhän Hengen vaikuttama työ sinussa.

Lihan kuolema

Room 8:
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Kateutta et voi hylätä omassa voimassasi, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voiman kautta. Kun sinulle näytetään sydämessä oleva kateus, niin Jumala antaa sinulle voimaa kuolla pois kateuden synnistä. Raamattu opettaa, että kun uskova ihminen kärsii lihassa, niin sen kautta hän lakkaa tekemästä syntiä.

Lihassa kärsimisen kautta tapahtuu lihalle kuoleminen. Lihalle kuoleminen tarkoittaa ettei uskova elä synnin halujen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Pyhä Henki vaikuttaa siten että uskova tulee tietoiseksi synnistä, josta tulee tehdä parannus. Kun Pyhä Henki paljastaa kateuden synnin ja uskova ymmärtää, että hän ei saa olla kateellinen, niin uskova ihminen kärsii lihassa, koska hänen lihansa haluaisi tehdä syntiä ja olla kateellinen, mutta Pyhä Henki osoittaa kateuden olevan syntiä, jota ei saisi tehdä.

Kun uskovan ihmisen sydämessä alkaa tapahtua lihan kuoleman prosessi, niin se alkaa ymmärryksenä, että tästä synnistä on tehtävä parannus, joka johtaa lihassa kärsimiseen, koska liha haluaisi tehdä syntiä, jota uskova ei kuitenkaan saisi tehdä.

Lihassa kärsimistä voi myös kuvata käsitteellä kipuilu, jonka seurauksena ihmisen sydämeen tulee terve kiputila synnin tähden. Otan tähän kohtaan asiaa selventävän esimerkin. Kun ihmisen iholle on syntynyt haava, jossa on likaa ja bakteereita jne. niin sen seurauksena haavaan voidellaan puhdistusainetta, joka kirvelee, mutta johtaa lopulta haavan parantumiseen.

Pyhän Hengen synnyttämä ja vaikuttama lihan kärsimys on siis tervettä kipua, joka tulee johtamaan synnistä vapautumiseen. Lihan kärsimys johtaa uskovan siihen tilaan, jossa hän Pyhän Hengen voiman avulla kykenee kuolemaan synnille, eli pääsemään eroon synnistä. Silloin kun ihminen ei ole enää kateellinen toisille ihmisille, niin hän on kuollut kateuden synnille. Kateuden synti voi myös nostaa uudestaan päätään ja silloin on uudestaan tehtävä parannus ja kuoltava lihalle, eli kateuden synnille.

Herran Jeesuksen ristinkuolemassa on myös voimallinen opetus lihan kuolemisesta, joka johtaa ylösnousemusvoimaan. Kun Herra Jeesus roikkui ristillä, niin Hän tunsi lihassaan suunnatonta kipua ja kärsimystä, mutta kun Hän kuoli niin Hän ylösnousemuksen voimassa nousi ylös kuolleista Isän Jumalan oikealle puolelle.

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsi kuolee synnin himoille ja haluille, niin se vapauttaa hänet elämään Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti. Kun uskova Jumalan armosta ja avulla kuolee kateuden synnille, niin sen jälkeen hän elää Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti lähimmäisiään rakastaen, ei enää kadehtien, vaan iloiten siitä hyvästä, mitä Jumala on tehnyt lähimmäisen elämässä tai mitä hyvää Jumala on antanut lähimmäiselleen. Näin Herran Jeesuksen opetuslapsi on tehnyt mielenmuutoksen ja ajattelee ja toimii uudella Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Näin on tapahtunut koko parannuksenteon prosessi, johtaen lihan kuoleman kautta Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Yksi suurin ongelma uskovien synnissä elämiselle on väärä opetus, joka ei johdata uskovaa parannuksen paikalle, jossa lihan tulee kuolla synnille. Parannuksen tekeminen ja lihan kuolemisen prosessi kuuluvat yhteen, sillä ilman tarvetta parannukseen, kukaan ei voi kuolla oman lihansa synnin haluille ja himoille, eikä ilman lihan kuolemista voi tehdä parannusta. Tämän opetuksen laiminlyönti on etupäässä seurakunnan opettajien vastuulla ja jos tätä opetusta laiminlyödään, niin synnin pistokkaat saavat yhä enemmän tilaa kasvaa Jumalan seurakunnassa.

Jokaisen uskovan tulee tietenkin valvoa tilaansa, mutta seurakunnan opettajilla on suuri vastuu Jumalan edessä siitä mitä he opettavat. Jos tätä opetusta on laiminlyöty, niin siitä tulee tehdä parannus ja alkaa opettamaan parannuksesta ja lihan kuolemisesta Raamatun opettamalla tavalla.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Raamattu opettaa, että uskomalla Herraan Jeesukseen pysyen (eläen totuuden mukaan) Jumalan sanassa uskovat ihmiset tulevat tuntemaan totuuden ja totuus tekee heidät vapaaksi. Pelkkä totuus ei tee vapaaksi, sillä eläminen totuuden mukaisesti vapauttaa ihmisen synnin siteistä. Totuudessa eläminen johdattaa uskovan tekemään parannusta ja kuolemaan lihalle, eli synneille.

Tärkeitä huomioita

Muistathan sen, että Jumalan armosta ja Hänen auttamanaan kykenet voittamaan syntejä, joista Herra kehottaa sinua tekemään parannusta.

Yleisimpiä syitä miksi uskova ei vapaudu syntitavoistaan ja tottumuksistaan on se, että uskova ei haluaisi kärsiä lihassa ja kuolla synnille. Katumuksen puute on myös hyvin yleinen syy, miksi uskova ei vapaudu synneistä. Jos et kadu syntiä, niin et edes halua tehdä parannusta synnistä tai sitten katumattomuus on osoitus siitä, että uskova uskottelee itselleen ettei asia ole edes syntiä, joka kuitenkin on selvä synti.

On tärkeä nähdä ja ymmärtää parannuksen tekemisen olevan prosessi, joka voi kestää vähän aikaa tai pidemmän ajan ennen kuin ihminen vapautuu synnistä. Hyvin yleinen väärä suhtautuminen parannuksen tekemiseen on, että sen täytyisi aina tapahtua salamannopeasti, eli heti sillä samalla sekunnilla kun tarve parannuksenteolle on osoitettu sydämelle. Raamattu opettaa parannuksenteon olevan myös joissakin tapauksissa ajallinen prosessi:

Ilm 2:21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

Rev 2:21 and I gave time to her that she might repent of her fornication. and she did not repent. (J.P.Green Literal translation - LIT)

Greenin käännös kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti. Jumala antoi Iisebelille aikaa tehdä parannuksen haureudestaan. Tässä ei tietenkään ole kyse siitä, että parannusta voisi tehdä kymmeniä vuosia, mutta Raamatullinen totuus on, että monessa kohtaa uskovan elämässä tapahtuva parannuksenteko synnistä on prosessi, joka vie oman aikansa. Koska Jumala antaa ihmiselle aikaa tehdä parannusta, niin silloin myös uskovien on annettava aikaa toiselle uskovalle tehdä parannusta synnistä, jonka Jumala on hänelle osoittanut.

Sellainen asenne on kuitenkin väärä, että kun Jumala on osoittanut synnin josta tulee tehdä parannus, niin uskova puolustautuu vedoten uskon kasvuun tai että tulee antaa aikaa tehdä parannus, vaikka uskova ei edes halua tehdä parannusta. Tällaisessa tapauksessa on kyse Raamatun sanan opetuksen vääristämisestä ja synnin suosimisesta omassa elämässään.

Silloin kun uskova ojentautuu parannuksenteon prosessiin, niin se tähtää koko ajan synnistä vapautumiseen sekä Jumalan tahdon mukaiseen elämään, jonka seurauksena ihminen ei puolustele omaa syntiään, ei vertaile sitä muiden synteihin, vaan Pyhän Hengen voimasta Jumalan sanan totuuden mukaisesti aktiivisesti ojentautuu prosessiin, joka johtaa synnistä vapautumiseen.

On tietenkin myös asioita eli syntejä, joissa voi ojentautua heti, mutta sekin tulee muistaa, että joidenkin syntiasioiden kohdalla vapautuminen on prosessi, jolla on oma aikansa.

Näkökulma synnistä vapautumiseen

Joissakin tilanteissa uskovalla ei ole edes halua tehdä parannusta, vaikka hän tietää toimivansa väärin tai tekevänsä syntiä. Joissakin edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa käy kuitenkin niin, että ihan kuin yhtäkkiä uskova vapautuukin siitä synnistä, josta hän ei halunnut tehdä parannusta. Tämä hämmentää monia uskovia ja voi myös tuoda vääriä paineita ja syytöksiä uskovien sydämiin, jotka kipuilevat jotakin syntiä vastaan, haluten siitä eroon, ollen kuitenkin sen orjina.

Kun uskova on tullut siihen tilanteeseen, että hän ei edes halua tehdä parannusta synnistä, mutta kuitenkin vapautuu siitä, niin on kyse Jumalan vaikuttamasta prosessista, jota käyn seuraavaksi läpi.

Kun uskovalle valkenee, ettei hän edes halua eroon jostakin synnistä, niin Roomalaiskirjeen opetus valaisee tätä hyvin ja osuvasti:

Room 7:
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

Silloin kun uskova ei tahdo luopua jostakin tietystä synnistä, niin se johtuu että hän ymmärtää ja tajuaa, että hänellä ei ole voimaa luopua tästä synnistä. Kyllä uskova syvällä sydämessään tahtoisi tehdä Jumalan tahtoa, mutta koska hänellä ei ole voimaa luopua synnistä, eikä hän ole vielä oppinut Jumalan avulla voittamaan syntiä, niin hän turhautuu ja kokee ettei hänellä ole edes halua luopua synnistä.

Tässä on tapahtunut kuitenkin erään tärkeän asian ymmärtäminen, joka on se ettei kenenkään uskovan omassa lihassa ole voimaa voittaa syntejä. Jotta synnistä voi vapautua, niin tulee ymmärtää ettei se voi tapahtua ihmisen omasta voimasta, vaan Jumalan avulla.

Kun uskova on siinä tilassa, että hän tajuaa ettei hänellä ole voimaa luopua synnistä tai hän ei ole kasvanut uskossaan ja vahvistunut luopumaan synnistä, niin hän saattaa turhautua ja kokea ettei hän edes halua luopua synnistä. Tämän seurauksena hän usein saattaa ajatella, että vapauttakoon Herra minut sitten kun sen aika on.

Tällä ajatuksella vapauttakoon Herra minut sitten kun sen aika on uskova lähtee mukaan kasvuprosessiin, joka johtaa hänet vapautumiseen. Hän hyväksyy ettei hänellä ole voimaa ja vain Jumala voi Hänet vapauttaa. Kun hän on tämän hyväksynyt sydämessään, niin Jumala aloittaa synnistä vapauttamisen prosessin.

Joissakin tilanteissa tulee ensin tehdä parannusta jostakin muusta asiasta tai kasvaa uskossa, että voi tehdä parannuksen toisesta asiasta. Tuon tähän kohtaa asiaa selventävän esimerkin. Jos talossa on savupiippu rikki sekä katolle johtavat tikapuut rikki, niin vaikka kuinka haluaisit saada savupiipun kuntoon, niin se ei onnistu ennen kuin korjaat katolle johtavat tikapuut.

Uskova saattaa yrittää vapautua asioista ja synneistä väärässä järjestyksessä, joka ei tietenkään johda mihinkään. Kun jättää asian Herralle, niin voi keskittyä asioihin oikeassa tärkeysjärjestyksessä ja kun tikapuut on saatu kuntoon, niin savupiippukin korjaantuu. Samalla tavalla on uskon asioiden laita.

Tarkoitukseni on sanoa, että joskus voi näyttää siltä, että joku vain vapautuu ihan kuin yhtäkkiä, vaikka hänellä ei edes ole halua vapautua. Mutta totuus on se, että siellä syvässä sydämessä on halu hyvään, mutta lihassa ei ole siihen voimaa ja kun tämän ymmärtää ja antaa Jumalan vapauttaa, niin Hän johdattaa meidät vapautumaan synneistä.

Jumala ei vapauta ketään vastentahtoisesti mistään synnistä, vaan ihmisen tulee haluta vapautua siitä ja sellaisenkin ihmisen sydämessä on toivo vapautumisesta, joka sanoo ettei halua vapautua jostakin synnistä. Toivo ihmisen sydämessä on Jumalan työtä, joka viestittää ihmiselle siitä mitä Jumala voi tehdä ihmisen elämässä, vaikka ihminen kokisi että tästä ei tule yhtään mitään.

Silloin kun sinulla ei ole jotakin ja sinä toivot sen saavasi, niin jonakin päivänä voit sen saada. Uskova ihminen, joka kamppailee syntiä vastaan häviten sille yhä uudestaan, mutta tarttuessaan sydämessään toivoon, siitä että Jumala voi auttaa minua, niin se johtaa uskoon ja toiveen toteutumiseen.

Jos et toivo voivasi muuttua taistellessasi ylivoimaista syntiä vastaan, niin et pääse vapaaksi sinua piinaavasta synnistä. Toivo kannattelee sinua ja antaa sinulle voimia odottaa vapautuksen päivää.

1 Kor 13:
11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Voit kokea ettet halua tehdä parannusta ja luopua synnistä, mutta jos tiedät synnin olevan väärin, niin voit toivoa, että Jumala auttaa sinua. Toivon seurauksena Jumala auttaa ja antaa sinulle halun vapautua synneistä ja niin saat kokea vapautuksen siitä synnistä, joka oli sinun ylivoimainen vastustajasi. Jos sinulla ei ole edes toivoa, niin Jumala haluaa antaa sinulle toivoa, mutta jos hylkäät toivon, niin et voi vapautua synnistä, joka sinua vaivaa. Jos kuitenkin päätät vastaanottaa toivon kaipauksen sydämeesi, niin Jumala vapauttaa sinut siitä synnin vankilasta, jossa olet.

Tekopyhyys

Luuk 6:42 Kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi’, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä.

Herran Jeesuksen opetus ulkokullatusta ihmisestä tarkoittaa tekopyhää ihmistä. Jos sinulla ei ole halua tehdä parannusta omasta synnistäsi, niin vaatimus muiden parannuksenteosta on tekopyhää ja tekopyhyyden syntiä.

Valitettavasti tekopyhyyden syntiä esiintyy liian paljon uskovien keskuudessa. Jos uskova elää itse jossakin synnissä, eikä halua tehdä siitä parannusta ja samaa aikaan vaatii uskon sisarta tai veljeä tekemään parannusta synneistä, niin silloin uskova toimii tekopyhästi ja on tekopyhyyden synnissä kiinni.

Kuinka ojentaa synnistä?

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa (katartizo) te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Raamatussa on selkeä opetus siitä kuinka syntiä tekevää tulee ojentaa. Ojentakaa sana on kreikaksi katartizo, joka tarkoittaa palauttaa entiselleen, korjata, tehdä täydelliseksi.

Kun uskova ihminen ojentaa toista uskovaa jostakin synnistä, niin sen pitää tapahtua hengellisesti sävyisyyden (rakkauden) hengessä. Gal 6:1 jakeen opetuksen mukaan jos ei toimi sävyisästi synnistä ojentamisessa, niin on suuri vaara joutua kiusaukseen, eli langeta tekemään syntiä. Uskova joka lihallisesti nuhtelee ja ojentaa synnistä tekee itse syntiä. Jos asetut toisen yläpuolelle (osoitus halveksunnasta) ja nuhtelet syntiä tekevää, niin silloin teet itse syntiä.

Raamatun opetus synnistä ojentamisesta tuo selkeästi esille sen kuinka ojentaminen tulee tehdä toista rakastaen ja kunnioittaen ja jos ojentaminen tapahtuu muulla tavalla, niin hyvin todennäköisesti ojentaja on vaarassa syyllistyä syntiin.

Tästä tulee myös esille Jumalan armollisuus, kuinka Jumala haluaa todella armollisesti ja rakkaudellisesti kohdata sen uskova, joka on tehnyt syntiä.

Ojentamisen tarkoitus ole lyödä toista haavoille, vaan palauttaa hänet Jumalan tahdon mukaiseen tilaan sekä korjata ja eheyttää rikkimenneet asiat uskovan sydämessä.

1 Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

1 Tim 5:20 kohtaan pätee sama opetus kuin mikä on Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ensimmäiseksi tulee ottaa asia esille henkilökohtaisesti uskovan kanssa, joka on langennut tekemään syntiä, eikä toitottaa sitä kaikkien kuullen.

Kaikkien kuullen (seurakunnan edessä) synnistä nuhteleminen liittyy sellaiseen tapaukseen, jos joku rikkoo toista vastaan eikä hän ota vaarin henkilökohtaisesta, ojentamisesta, eikä sen jälkeen kahden tai kolmen todistajan kautta suoritettavasta nuhteesta.

Matt 18:
15 ¶ Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.
16 Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, ‘että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla’.
17 Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.

Edellä olevan Herran Jeesuksen opetuksen toteuttaminen käytännössä poistaa monta ongelmaa. Jumalan tahto on aina, että uskovan tekemä synti toista uskovaa kohtaan käsitellään. Jos syntiä ja rikkomusta ei käsitellä, niin varsinkin nuorten uskovien ja vähemmän kasvamattomien keskuudessa nousee helposti katkeruus sydämeen, kun joku saa tehdä syntiä ilman että kukaan puuttuu siihen millään tavalla.

Ei ole oikein jättää syntejä käsittelemättä, sillä synti tuottaa aina tuhoa ja vahinkoa synnintekijän sydämessä sekä niiden sydämessä, jotka joutuvat synninteon kohteeksi. Ikävä ja valitettava tosiasia seurakunnassa on se että joidenkin synnit jätetään huomioimatta ja taas toisten synteihin puututaan ja vieläpä niin, että synneistä nuhdellaan väärässä mielenlaadussa ja väärin, eli vastoin Jumalan sanan opetusta, joka opettaa sävyisää ojentamista, ei lihan käsivarrella nuhtelemista.

Valitettavan usein seurakunnan johtajien tekemät synnit unohdetaan sekä niiden, jotka antavat seurakunnalle suuria taloudellisia lahjoituksia, eikä heidän syntirikkomuksiaan oteta edes esille, mutta tiettyjä ihmisiä nuhdellaan todella ankarasti.

On ehdottoman tärkeää, että kaikkien seurakuntalaisten tekemät synnit käsitellään ilman erotusta. Kaikkia syntejä ei toki tarvitse käsitellä seurakunnassa, mutta sellaiset synnit joilla uskova rikkoo toista uskova vastaan on Herran Jeesuksen opetuksen mukaan käsiteltävä seurakunnassa.

Jos joku rikkoo toista uskovaa vastaan, eikä sitä saada ensin sovittua kahden kesken, niin asia on vietävä eteenpäin seurakunnassa, kahden tai kolmen todistajan kanssa ja jos ei asia selviä, niin silloin se on käsiteltävä seurakunnassa.

Jos syntiä tekevä ei kuule seurakuntakaan, niin Raamatun opettama "kurillinen" toimenpide on, että uskovalla jota vastaan on rikottu on oikeus pitää häntä kohtaan rikkojaa samassa asemassa jumalattomien kanssa, mutta kuitenkin rakastaen häntä lähimmäisenään sekä uskon veljenä. Rikkeen tehnyt uskova elää vääryydessä ilman Jumalan anteeksiantamusta ja hänen täytyy tehdä parannus rikkeestään ja pyytää anteeksi uskovalta, jota vastaan hän on rikkonut saadakseen syntinsä anteeksi Jumalalta.

Synnin rikkojan kohteleminen niin kuin pakanaa tai publikaania tarkoittaa sitä, että synnin rikkojan tulee olla tietoinen siitä, että hänen tulisi tehdä parannus synnistään. Tämä ei tarkoita sitä, että häntä tulee kohdella negatiivisesti, ei vaan rakkaudella ja lempeästi sekä totuudella, joka muistuttaa hänelle mistä hänen tulee tehdä parannus.

Jos uskovan ihmisen synnin rikkomus sisarta tai veljeä vastaan jää käsittelemättä, niin se on sama kuin seurakunta hyväksyy synnin ja vääryyden ja jättää rikkeen tekijän elämään vääryydessä vailla syntien anteeksiantamusta syntinsä tähden. Tätä asiaa on seurakunnissa laiminlyöty todella pahasti ja tästä asiasta Jumala kehottaa kansaansa tekemään parannusta. 

Jos uskova joka on rikkonut toista uskovaa vastaan ei anna anteeksi eikä pyydä anteeksi eikä halua sovittaa tekoaan, niin hänen jota vastaan on rikottu tulee elää anteeksiantamuksessa rikkojaansa kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tulee hyväksyä synnin rikkomus, vaan sitä että omaa sydäntä ei saa katkeroittaa, koska katkeruus on synti. Siksi sinun sydämessä oleva anteeksiantamuksen mielenlaatu estää sinua syyllistämästä syntiin.

Sinun anteeksiantava mielenlaatu ei kuitenkaan poista rikkojan syntiä Jumalan edessä, sillä rikkojan synti on Jumalan edessä sovittamatta niin kauan kun rikkoja ei halua tehdä parannusta.

Jos Herran Jeesuksen opetusta Matt 18:15-17 ei noudateta, niin sen seurauksena moni uskova polkee paikoillaan ja on tuomion alla syntinsä tähden eikä pääse eteenpäin uskon tiellä, eikä voi vastaanottaa Herran siunauksia. Jos uskova ei joudu vastuuseen synnin rikkomuksesta toista uskovaa kohtaan, niin hän on tilassa josta tulee tehdä parannus, että pääsee eteenpäin uskon tiellä. Jos seurakunta ei halua puuttua tilanteeseen, jossa uskova on rikkonut toista uskovaa vastaan ja haluaa suojella rikkojaa, ehkä hänen asemansa tähden tai muun syyn takia, niin seurakunta elää silloin vääryyden synnissä, josta pitää tehdä parannus.

Tätä asiaa ei ole tarpeeksi noudatettu seurakunnassa, vaan sen sijaan vääryyden on annettu rehottaa seurakunnassa, niin että se saa aikaan riitaa ja katkeruutta. Jumala on kaikkea vääryyttä vastaan.

Room 2:8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

Vanha ja uusi ihminen

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Joissakin menestysteologisissa piireissä opetetaan, että yllä oleva Raamatun kohta tarkoittaa, että uskova on jo nyt yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämän opetuksen mukaan uskovan tulisi uskossa omistaa vapaus synnistä ja uskoa olevansa kuollut synnille, eikä hän siten voi enää tehdä syntiä, koska hän on jo kuollut synnille. Edellä oleva menestysteologinen opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisopetusta, niin saamme ymmärryksen siitä mitä tarkoittaa Room 6:6 oleva opetus vanhan ihmisen ristiinnaulitsemisesta yhdessä Jeesuksen kanssa.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen tarkoittaa lihan kuolemisen prosessia, joka on kasvuprosessi, eikä tila jossa uskova olisi kaikille synneille kuolleessa tilassa tai synnitön. Tutkimme tätä aihetta seuraavaksi.

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Herran Jeesuksen opetus jokapäiväisen ristin ottamisesta tuo selkeästi esille sen kuinka on kyse uskon kasvuprosessista, ei siitä että uskova yhden kerran kokonaan voisi kuolla pois synneistä.

Herra Jeesus opettaa kuinka Hänen seuraamisensa on jokapäiväistä itselleen kuolemista. Jos uskova olisi jo nyt koko ajan täydellisesti kuollut, niin ei hänen tarvitsisi tulla ristin juurelle kuolemaan lihallensa joka päivä uudestaan. Tämä Raamatun kohta opettaa uskon kasvuprosessista.

Kol 3:9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa

Jaak 3:14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

Ilm 2:
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

Jos uskova olisi koko ajan kuolleessa tilassa syntiä kohtaan, niin Paavali ei voisi opettaa, että älkää enää puhuko valhetta toisistanne, eikä Jaakobin tarvitsisi opettaa uskovan katkerasta ja riitaisesta sydämestä ja siitä ettei saa valehdella totuutta vastaan. Synnille kokonaan kuollutta ei tarvitse enää muistuttaa välttämään syntejä eikä synnille kokonaan kuollutta tarvitse kehottaa tekemään parannusta synnistä, kuten Herra kehotti Tyatiran seurakunnassa joitakin uskovia tekemään parannusta.

Raamattu opettaa selkeästi ettei kukaan uskova ole tullut täysin synnille kuolleeksi, eli täydelliseksi.

2 Kor 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Raamatun opetus on selkeä, että lihan kuoleminen, eli vanhan ihmisen pois paneminen on kasvuprosessi siten, että uskovan tulee joka päivä pyrkiä Jumalan armosta kuolemaan synnin himoille ja haluille. Lihan kuoleminen on myös siksi uskon kasvuprosessi, koska kun ihminen kasvaa ja kypsyy uskonelämässä, niin hän oppii huomaamaan koko ajan enemmän missä kohtaa tulee tehdä parannus ja panna synti pois.

On tietenkin selvää ettei uskova heti uskoontultuaan edes tiedä mitkä kaikki asiat ovat syntiä ja sitten vielä joidenkin syntien kohdalla on kyse parannuksesta, joka kestää oman aikansa, mutta johtaa lopulta lihan kuolemiseen. Joku voi käyttää uskonkasvua väärin tukemaan pysymistä niissä synneissä mitä hänen lihansa rakastaa. Tällainen väärinkäytös ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että lihan kuoleminenkin on kasvuprosessi, sillä kukaan ei voi yhdellä kertaa kuolla kaikille synnille, vaan Jumalan johdatuksessa Jumala näyttää oikean järjestyksen mille synneille uskovan tulee milloinkin kuolla.

Raamatun opetuksen mukaan sisällinen ihminen (uusi luomus- ihminen) voi uudistua joka päivä, eli tämä tarkoittaa uskon kasvuprosessia. Kun sisällinen ihminen uudistuu, niin se tarkoittaa sitä että uskova kuolee pois synneistä ja elää uuden ihmisen mukaisesti Jumalan tahtoa noudattaen. Uudistumista ei ole olemassa ilman kääntymistä pois synnistä. Uudistuminen tarkoittaa juuri sitä, että kun vanha kuolee niin ihminen uudistuu, eli saa uutta ja parempaa sisimpäänsä vanhan ja kelvottoman tilalle.

Kukaan ihminen ei voi kasvaa uudeksi luomukseksi, koska syntisen ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesuksen, jonka seurauksena ihminen uudestisyntyy ja tulee uudeksi luomukseksi ja uudeksi ihmiseksi. Jumalan armosta uusi ihminen - uusi luomus voi kuitenkin kasvaa uskossa, eli oppii hylkäämään syntiä sekä ojentautumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Room 6:
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

Tietyt menestysteologiset piirit opettavat, että uskova on koko ajan pysyvässä lihan kuoleman tilassa (eli täydellinen) ja sen he perustelevat Room 6:11:n kautta.

Raamatun opetus pitäkää itsenne synnille kuolleina ei tarkoita sitä, että uskova on jo kokonaan täydellisesti kuollut synneille ja hänen tulee vain nyt pysyä tässä kuoleman tilassa, eli että olisi tämän pitämisen kautta koko ajan täydellisyyden tilassa tekemättä enää koskaan syntiä.

Se tarkoittaa sitä, että uskovan tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, ei synnin himoja ja haluja noudattaen. Jumalan tahdon mukaista elämää ei voi tapahtua ilman synnille kuolemista ja siksi pitäkää itsenne synnille kuolleina tarkoittaa sitä että uskovan tulisi koko ajan aktiivisesti olla mukana Jumalan vaikuttamassa lihan kuoleman prosessissa.

Raamattu opettaa myös taistelemista syntiä vastaan ja jos uskova olisi koko ajan kuolleessa tilassa syntiin nähden eli täydellinen, niin hänen ei tarvitsisi taistella syntiä vastaan jos hän olisi jo kokonaan, eli täydellisesti kuollut lihallensa. Taisteleminen syntiä vastaan todistaa sen, että uskova ei ole täydellinen, vaan hänen täytyy tehdä parannusta ja suostua kuolemaan lihallensa.

Edellä on käynyt ilmi tässä kirjoituksessa kuinka uskova voi joutua käyttämään aikaa parannuksen tekemisessä, eli lihan kuolemisen prosessissa. Tälläkin tavalla lihan kuoleminen, eli se kun uskova suostuu lihansa ristiinnaulitsemiseen on uskon kasvuprosessia. Lihan kuoleman prosessin alkua on jo se kun tiedostaa synnin olemassaolon ja sen jälkeen suostuu lihan kuoleman prosessiin.

Synnin tiedostaminen on osa lihan kuolemisen prosessia, sillä et voi kuolla synnille, jos et tiedosta sen olemassaoloa. Monet eivät ymmärrä tätä ja siksi esim. jotkut menestysteologit luulevat, että heidän täytyy omistaa uskossa vapaus synnistä ja pitää itsensä synnille kuolleena. Eli he eivät kuole ollenkaan synnille eivätkä tee parannusta synnistä, koska he luulevat olevansa koko ajan kuolleessa tilassa synnille.

Tämä menestysteologien opetus johtaa sellaiseen petokseen ettei heidän tarvitse koskaan tehdä mistään parannusta eikä kärsiä lihassa, joka on osa lihan kuolemisen prosessia. Todellisuudessa he omistavat väärällä uskolla itselleen valhevapauden.

Raamatun selkeä opetus on että lihan kuoleminen (vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen) on uskon kasvuprosessi johon kuuluu tietoisuus synnin olemassa olosta, parannuksen tekeminen, lihassa kärsiminen sekä lopulta synnin voittaminen, eli lihan kuoleminen.

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Se täytyy kuitenkin muistaa ettei uskovasta tule tässä ajassa täydellistä. Siksikin lihan kuoleminen on jatkuva uskon kasvuprosessi, eikä sellainen olotila että tässä ajassa uskova pystyisi elämään koko ajan kuolleessa tilassa syntiä kohtaan.

Jokainen opetus joka opettaa lihan kuolemista ja lihan ristiinnaulitsemista ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä on väärää opetusta. Silloin kun uskossa omistetaan lihan ristiinnaulitseminen, eli lihan kuolema, niin se tarkoittaa parannusta ja lihassa kärsimistä, jonka kautta tapahtuu lihan kuoleminen.

Et voi omistaa lihan ristiinnaulitsemista ilman parannusta ja lihan kärsimystä. Jos tämän soveltaa Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, niin se tarkoittaisi sitä, että Jeesus olisi naulittu ristille ilman lihan kärsimystä, joka muistuttaa synneistä, jonka tähden Herra Jeesus kuoli.

Opetus jo tapahtuneesta lihan ristiinnaulitsemisesta, jossa liha on jo valmiiksi kuollut ei itse asiassa opeta mitään lihan kuolemisesta, sillä jo kuollut ei voi enää kuolla, eikä jo kuolleen enää edes tarvitse kuolla eikä jo kuollutta edes häiritse mikään synti, sillä synnille jo kuollut ei elä synnissä. Tämä väärä opetus hylkää parannuksen tekemisen sekä lihassa kärsimisen ja sanoo ihmisen olevan jo automaattisesti kuollut ilman minkäänlaisia kuoleman merkkejä, joita on lihassa kärsiminen synnistä lakkaamiseksi.

Tämä tietty menestysteologinen opetus opettaa kuolemaa ilman kärsimystä, koska he eivät taistele syntiä vastaan, eivätkä kärsi lihassa, koska he luulevat olevansa koko ajan kuoleman tilassa. Raamatun opetuksen lihan kuolemisesta kuuluu taisteleminen syntiä vastaan ja lihan kärsimys.

Huomaatko kuinka kavala eksytys on tämä oppi lihan ristiinnaulitsemisesta, joka on jo tapahtunut silloin kun uskova tuli uskoon, niin tämän väärän opin mukaan uskova jo silloin kuoli ristillä kaikesta synnistä.

Room 6:
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Room 6:6,7 tarkoittaa osallisuutta lihan kuolemisen prosessiin, jossa liha on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa ja uskovan ihmisen liha on vain silloin ristillä, kun hän on Jumalan armosta ja voimasta tehnyt parannuksen ja kärsinyt lihassa, kuollen pois synnistä, elän Jeesuksen tavoin Jumalan tahtoa noudattaen.

Meitä ei naulittu ristille 2000 vuotta sitten yhdessä Jeesuksen kanssa, vaan vasta silloin kun uskossa Jumalan voimasta kuolemme synnille. Asian ydin on olla Jeesuksen kanssa ristillä, mutta ei samalla ristinpuulla missä Herra Jeesus ristiinnaulittiin, koska Herra Jeesus sovitti siellä meidän syntimme ja me emme voi olla siihen puuhun ristiinnaulittu, koska siellä tapahtui syntien sovittaminen. Vanha ihminen on ristiinnaulittu siten Jeesuksen ristille, että Hän otti päällensä meidän syntimme ja sovitti ne ristillä syntien anteeksiantamukseksi.

Herran Jeesuksen ristillä tapahtui iankaikkinen syntien sovitus, jonka Herra Jeesus sovitti yksin, eikä Hänen kanssaan ollut ketään samassa ristinpuussa. Jos sinä olisit jotenkin Golgatalla Jeesuksen kanssa, niin miten silloin kävisi syntien sovituksen, kun sinä kaikkine synteinesi roikut siellä?

Nyt varmasti ymmärrät että Room 6:6 puhuu vanhan ihmisen ristillä olemisesta siinä yhteydessä, että siellä sovitetaan ihmisten synnit sekä sen kautta uskovalle avautuu mahdollisuus lihan kuolemisen prosessiin, joka tapahtuu kantaen omaa ristiään, eli kuolemalla pois synneistä sen mukaan kuinka Jumala johdattaa ja auttaa uskovaa ihmistä kuolemaan synneille.

Synnin ruumis voidaan kukistaa vain sen tähden, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Ilman Herran Jeesuksen kuolemaa ei ole olemassa syntien anteeksiantamusta ja mahdollisuutta kuolla pois synneistä. Sillä tavalla on vanhan ihmisen liha ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa.

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Kun Herra Jeesus opetti itsensä kieltämisestä (lihan kuolemisesta), niin Hän ei opettanut, että uskovan pitää tulla kuolemaan omille synneilleen Golgatan keskimmäisellä ristillä, vaan joka päivä hänen tulee kuolla omalla ristillään. Mikä on tämä ihmisen oma risti, josta Herra Jeesus puhui? Ihmisen oma risti on hänen syntinen luontonsa (vanha ihminen), jonka tulisi joka päivä kuolla. Näin ihminen on osallisena Raamatullisessa lihan kuolemisen prosessissa.

Tuon vielä esille tätä asiaa että ymmärtäisit mikä on opetuksen ydin. Sinä et voi mitenkään olla kuollut ja kuolleena jo valmiiksi Golgatan ristillä, vaan Golgatalla sinun vanha ihmisesi ristiinnaulittiin kuolemaan siten, että Herran Jeesuksen kuoleman kautta saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden lihan kuoleman prosessiin, mutta sinun tulee nyt tässä ajassa tehdä parannus ja kärsiä  sekä kuolla synneille, jotka sitovat sinua.

Tiedän että moni voi ajatella ettei Raamatussa ole sanoja lihan kuoleman prosessi, eikä olekaan, mutta kun tutkit Raamatun kokonaisopetuksen lihan kuolemisesta, niin se koostuu parannuksen tekemisestä sekä lihassa kärsimisestä, eli prosessista johon kuuluu useampia asioita sekä prosessista, joka voi kestää lyhyemmän tai pitemmän ajan. Siksi on ihan Raamatullista puhua lihan kuolemisen prosessista.

Kun Herra Jeesus kuoli ristillä, niin ennen kuolemaansa Hän kärsi ristillä sekä vietti siellä tietyn ajan ennen kuin Hän kuoli. Tämän esikuvan mukaisesti myös tapahtuu uskovan ihmisen lihan kuoleminen joka tapahtuu parannuksen tekemisen ja lihassa kärsimisen kautta. Herran Jeesuksen ei tietenkään tarvinnut tehdä mistään parannusta, joten ihmisen synnin tähden parannuksen tekeminen on lisäosa tähän esikuvaan.

Silloin kun uskovalle opetetaan, että hän on jo kuollut Golgatan ristillä ja että hänen täytyy vain pysyä kuolleessa tilassa, niin uskova ajautuu ristiriitaan ja sekavaan tilaan. Totuus on että synnin himot vaikuttavat uskovassa ihmisessä ja hän lankeaa tekemään syntiä sekä voi elää jossakin tietyssä synnissä (katkeruus, kateus jne.). Kun tästä todellisuudesta käsin uskovalle opetetaan, että hän onkin oikeasti kuollut ja hänen pitäisi pysyä kuolleena, niin on varmaa että hän on sekaisin ja suuri ristiriita taakoittaa hänen sydäntään, koska hän tajuaa ettei ole kuollut kokonaan pois synneistä, eikä ole kuolleessa tilassa niihin synteihin nähden, jotka taakoittavat hänen sydäntään.

Jos uskoo väärän opetuksen lihan kuolemisesta, niin hänelle jää kolme vaihtoehtoa joiden väliltä valita. Ensimmäinen on teeskennellä olevansa kuollut synnille, jota valitettavasti monet uskovat joutuvat tekemään uskoessaan tämän opetuksen. Toinen vaihtoehto on masentua ja ahdistua sekä olla sekavassa uskossa ja kokea olevansa maailman huonoin uskovainen, koska ei pysty olemaan kuolleessa tilassa synnille, eikä omistamaan uskossa kuollutta tilaa. Kolmas vaihtoehto on luopua uskosta, joka ei toimi ja jonka mukaan ei ole mahdollista elää.

Jos ymmärtää Raamatullisen lihan kuolemisen prosessin, niin silloin ei tarvitse teeskennellä tekopyhästi muiden edessä; eikä tarvitse masentua ja ahdistua, eikä olla sekavassa uskon tilassa vaan saa iloita siitä kuinka Jumala kasvattaa uskossa siten että lihan kuolemista tapahtuu Jumalan armosta ja avulla; eikä tarvitse luopua uskosta, vaan saa iloiten ojentautua ja kasvaa Jumalan armossa.

Silloin kun ihminen on jo kokonaan kuollut synnille, niin se tarkoittaa sitä että hän on täydellinen (kukaan uskova ei tule tässä ajassa tätdelliseksi) eikä hänen tarvitse tehdä parannusta eikä kärsiä lihassa. Raamattu ei siis opeta, että uskova voi vedota menneeseen jo tapahtuneeseen tapahtumaan ja siten omistaa lihan kuoleman, sillä Raamattu opettaa että lihan kuolemaa edeltää parannuksen tekeminen sekä lihassa kärsiminen. Siksi uskossa ei voi omistaa lihan kuolemaa menneisyyden tapahtuman kautta.

Sen sijaan uskossa voi omistaa lihan kuoleman ja ristiinnaulitsemisen siten, että suostuu tekemään parannuksen ja kärsimään lihassa, että voi kuolla pois synnistä. Herran Jeesuksen ristinkuoleman kautta saimme mahdollisuuden pelastukseen, uskonelämään sekä Pyhän Hengen voiman avulla tapahtuvaan parannuksen tekemiseen sekä lihassa kärsimiseen, joka johtaa lihan kuolemiseen.

Se kuitenkin tulee aina muistaa ja ymmärtää, että Jumala on antanut uskoville Pyhän Hengen voiman avuksi, jonka kautta uskova kykenee kuolemaan lihalle, eli vastustamaan ja voittamaan syntejä.

Väärän opetuksen tausta

Ihminen joka opettaa tai uskoo edellä olevan menestysteologisen väärän opetuksen automaattisesta lihan kuolemisesta joka on jo tapahtunut ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä on sellainen, joka ei todellisuudessa tiedä mitä on oikea ja todellinen Raamatun opettama lihan kuoleminen.

Olen huomannut että jotkut uskovat, jotka eivät pääse irti tietyistä synneistä voivat eksyä uskomaan edellä olevan väärän menestysteologisen opetuksen lihan kuolemisesta. He ajattelevat etteivät olekaan osanneet uskolla omistaa lihan kuolemaa joka onkin jo tapahtunut. Koska he eivät oppineet tai ymmärtäneet Raamatullista lihan kuolemisen prosessia, niin he tarttuvat innolla opetukseen, joka sanoo heidän olevan jo kuolleita synneille, mutta he eivät ole sitä vain ymmärtäneet.

He saattavat vastoin todellisuutta teeskennellä, että he ovat onnistuneet omistamaan uskolla vanhan ihmisen kuoleman. Jotkut (ei kaikki) sortuvat teeskentelemään olevansa synnistä vapaita omistamalla uskossa lihan kuoleman ilman parannuksen tekemistä ja lihassa kärsimistä. He voivat myös opettaa tätä oppia muille. Heidän sydämensä on kuitenkin epävarma ja sekava, koska todellisuudessa he ymmärtävät tekevänsä monenlaisia syntejä huolimatta siitä, että heidän pitäisi olla kuolleita synnille.

Osa heistä jää teeskentelemään olevansa synnille kuolleita, osa heistä etsii uuden opetuksen joka toisi avun heidän ongelmiinsa sekä osa ikävä kyllä luopuu uskosta. Jos sinä olet tämän epäraamatullisen menestysteologian opetuksen vallassa, niin Jumala haluaa vapauttaa sinut totuuteen sekä todelliseen vapauteen ja Raamatulliseen lihan kuolemisen prosessiin.

Synnin voittaminen

Tietyissä menestysteologisissa piireissä ei puhuta eikä opeteta synnin voittamista, koska he uskovat ihmisen olevan koko ajan kuolleessa tilassa yhdessä Jeesuksen kanssa. Raamattu kuitenkin opettaa synnin voittamisesta:

1 Joh 2:
15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku tuo selkeästi esille esimerkiksi edellä olevista Raamatun kohdista, että uskova voi voittaa maailmassa olevat himot (synnit).

Synnin voittaminen on mahdollista uskon kautta Herraan Jeesukseen, eli uskon kautta, jossa Pyhä Henki vaikuttaa ja antaa voimaa tahtomiseen sekä tekemiseen Jumalan tahdon toteutumiseen uskovan ihmisen elämässä.

Kun uskova tekee parannuksen ja kärsii lihassa ja kuolee pois jostakin synnistä, niin silloin hän on voittanut sen synnin, ei kuitenkaan itse omassa voimassaan, vaan Pyhän Hengen voiman ja avun kautta.

Edellä olevissa jakeissa on voiton avaimet synnin voittamiselle, koska se joka uskoo Jeesukseen voi voittaa maailmassa olevan synnin. Silloin kun uskovan sydämessä uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, niin hän voi voittaa syntejä Jumalan armosta ja Jumalan avulla. Jos keskipiste on jossakin muualla, niin uskova jää syntiensä orjaksi.

Esimerkiksi katkeruus muita ihmisiä kohtaan keskittää ihmisen katseen lihan tekoihin, jolloin lihallisuuden polttoaine pitää uskovaa kiinni erilaisissa synneissä. Kun uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, niin Pyhän Hengen vaikuttama uskon polttoaine auttaa meitä vapautumaan erilaisista syntitavoista ja tottumuksista.

Lihassa kärsiminen

1 Piet 4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-

Lihan kuolemisen prosessiin kuuluu osana lihassa kärsiminen, jonka seuraamuksesta tapahtuu lihan kuoleminen, eli synnistä lakkaaminen.

Lihassa kärsiminen ei aina joka tapauksessa tarkoita sitä, että uskovan tulisi kärsiä lihassaan tuntien kovia tuskia ja kipuja. Lihassa kärsimisessä on kaksi ulottuvuutta, jossa uskova ihminen voi kärsiä suurta kipua ja tuskaa sydämessään saadessaan luopua jostakin synnistä, mutta joissakin tapauksissa uskova ihminen voi kokea pienemmän vihlaisun sydämessään saadessaan luopua jostakin synnistä.

Pienemmällä vihlaisulla tarkoitan sitä, kun uskova joutuu kohtaamaan tilanteen missä hänelle paljastuu joku syntitapa tai tottumus, niin hän kokee negatiivisen kärsimyksen tunteen sydämessään, koska hänelle paljastui synti, joka pitää häntä kiinni. Hän voi kuitenkin päästä helpommin voitolle tästä synnistä, kuin jostakin muusta synnistä.

Käytäntö todistaa myös tämän, sillä olen nähnyt omassa elämässäni ja muiden uskovien elämässä sen, että jostakin syntitavasta pääsee eroon helpommin kuin jostakin toisesta syntitottumuksesta, jonka kanssa joutuu käymään suuren tuskan ja kamppailun.

Syntiä vastaan taisteleminen

Jotkut uskovat opettavat, että uskovan ei edes tarvitse taistella syntiä vastaan, sillä uskovan pitäisi vain pitää itsensä jo synnille kuolleena, luottaen siihen että hänen lihansa on jo ristiinnaulittu ja kuollut synnille.

Raamattu kumoaa edellä olevan väärän opetuksen, sillä Raamattu opettaa:

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Raamattu opettaa, että selkeästi että syntiä vastaan taisteleminen kuuluu uskovan elämään. Jos uskova ei taistele syntiä vastaan, niin hän ei voi koskaan voittaa syntiä.

Hebrealaiskirjeen 12:ssa luvussa on avaimet voittoisaan taisteluun syntiä vastaan. Herran Jeesuksen opetuslapsen uskon keskipisteen tulee olla Herrassa Jeesuksessa, joka on uskon alkaja ja sen täyttäjä. Kun uskovan ajatusten keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, ristin täytetyssä työssä, Jumalan rakkaudessa, armossa ja totuudessa, niin silloin uskova voi taistella voittoisasti syntejä vastaan ja voittaa ne Pyhän Hengen voiman avulla.

Tämä tarkoittaa sitä, että synti ei ole uskovan keskipiste, vaan Herra Jeesus joka voi auttaa vapautumaan synnistä. Jos uskovan ihmisen elämän keskipiste on synti ja hänen keskittyy koko ajan taistelemaan syntiä vastaan siten että hänen elämänsä keskipiste ei ole Herra Jeesus, vaan synti, niin silloin synti voittaa aina uskovan ihmisen. Kun Herra Jeesus on sinun elämäsi keskipiste, niin Pyhän Hengen voiman avulla Jumalan sanan totuuden kautta sinä onnistut vapautumaan synneistä, jotka sinua kahlehtivat.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Et siis voi omin voimin vapautua synnistä, vaan tarvitset siihen Pyhän Hengen voiman ja avun. Muista se ettei Jumala vapauta sinua synnistä ilman sinun omaa haluasi tahtomiseen ja tekemiseen. Jumala vaikuttaa sinussa, niin että tahdot vapautua ja haluat tehdä Jumalan tahtoa. Ilman Jumalan apua et voi todellakaan vapautua.

Muista kuitenkin se että joissakin synneissä ja asioissa on kyse prosessista, joka päättyy vapautukseen, eli kaikista synneistä ei pääse heti eroon, ikään kuin sormia napsauttamalla. Tärkeää on että langettuasi teet parannusta uudestaan ja lopulta käy niin että sinä vapaudut.

Raamattu siis todistaa selkeästi, että ihmisen lihaa ei ole jo etukäteen naulittu kuolemaan ristille, sillä Raamatun opetus syntiä vastaan taistelemisesta kumoaa sen, että olisit jo valmiiksi kuollut lihallesi ja synneille ja sinun pitäisi vain omistaa se uskossa.

Raamatun opetus lihan ristiinnaulitsemisesta tarkoittaa lihan kuoleman prosessia, johon kuuluu parannus, taistelu syntiä vastaan sekä lihassa kärsiminen, joka Pyhän Hengen voiman ja avun kautta johtaa lihan kuolemiseen syntiä vastaan.

Muista kuitenkin se, että kukaan ihminen ei tule täydelliseksi, eikä siten voi vaeltaa täysin kuolleessa tilassa syntiä kohtaan, niin ettei kukaan koskaan ja ikinä enää lankeaisi tekemään syntiä ajatuksin tai teoin. Tärkeää on kuitenkin olla uskon kasvuprosessissa, jonka kautta Jumala kasvattaa sinua ja opettaa voittamaan syntejä.

Mitä tarkoittaa vanha ja uusi ihminen?

Käsitteet vanha ja uusi ihminen voivat helposti mennä sekaisin uskovan sydämessä ja varsinkin silloin jos uskova uskoo tietyn menestysteologian suunnan väärän opetuksen ihmisen synnittömyydestä sekä uskovan kyvystä pysyä koko ajan kuolleena lihalle ja synnille.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Raamatun opetuksen mukaan uudestisyntymisen kautta uskova saa sydämeensä Pyhän Hengen. Vanha ihminen tarkoittaa lihan tekoja ja synnin tekoja, joissa ihminen eli synnin ja saatanan orjuudessa ennen pelastumistaan. Uusi ihminen tarkoittaa pelastuneessa tilassa olevaa ihmistä, jonka sydämessä asuu Pyhä Henki.

Raamatun opetus vanhan ihmisen pois panemisesta tarkoittaa sitä, että uskovan tulee hylätä synnin teot (lihan teot) ja elää uuden ihmisen mukaan, eli uskossa Pyhän Hengen voimasta, Jumalan sanan totuuden mukaan.

Olen käynyt keskusteluja joidenkin uskovien kanssa, jotka opettavat tiettyä menestysteologista väärää opetusta, että ihmisen henki on Pyhän Hengen vallassa (uusi ihminen) ja ihmisen sielu on synnin vallassa (vanha ihminen).

Tämän väärän opetuksen takia he uskovat, että ihmisessä on ikään kuin kaksi eri persoonaa, joista toinen on täydellinen (uusi ihminen hengessä) sekä toinen (vanha ihminen sielussa) altistettu tekemään syntiä.

Tämän väärän opetuksen mukaan ihminen voi olla täydellinen ja synnitön kun hän on koko ajan Hengessä, niin siksi hänen lihansa on ristiinnaulittu koko ajan. Jos hän sortuu elämään vanhan ihmisen mukaan sielullaan sielullisesti, niin hän tekee syntiä.

Raamattu ei opeta edellä olevaa harhaoppia. Raamatun opetuksen mukaan uskova on Jumalan pelastuksen kautta uusi luomus, jossa on henki, sielu ja ruumis:

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa koko ihmiseen ja pyhittää koko ihmisen myös hänen sielunsa. Monet opettavat, että liha ei pyhity, eikä se pyhitykään koska lihalla tarkoitetaan synnin tekoja ja ajatuksia, ihmistä joka elää ja harjoittaa syntiä.

Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala pyhittää ihmisen sielua. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovan mieli uudistuu Jumalan armosta Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta, jolloin hän oppii vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti.

Väärä opetus sanoi, että Jumala ei vaikuta (pyhitä) ihmisen sielussa, vaan hengessä. Raamattu kuitenkin selkeästi opettaa, että Jumala vaikuttaa (pyhittää) ihmisen sielussa. Jos Jumala ei vaikuttaisi ihmisen sieluun, niin silloin ihmisen ajatusmaailma eikä mieli muuttuisi ja uudistuisi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamattu opettaa kuitenkin selvästi Jumala vaikuttaa uskovan sieluun, eli mieleen ja ajatusmaailmaan:

1 Piet 1:
21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Uudestisyntyneen uuden luomuksen, eli uskovan tulee puhdistautua sielussaan totuuden kuuliaisuuteen vilpittömästi rakastamaan puhtaasta sydämestä sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa. Raamattu opettaa selkeästi, että Jumalan Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa uskovan sielussa ja uskon kautta Herraan Jeesukseen muuttaa sitä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Jos uskot väärän opetuksen että Jumala vaikuttaa ainoastaan sinun hengessäsi, ei sielussasi, niin silloin joudut petoksen tielle, jossa et voi vapautua synneistäsi ja uskot valheen, jossa luulet olevasi täydellinen tai kykeneväsi tulemaan täydelliseksi. Silloin sinut eksytetään pois sieltä missä Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen synnin voittamiseksi ja kykyä elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä väärä opetus jättää sinut ilman Jumalan voimaa ja niin joudut teeskentelemään olevasi täydellinen sekä omistamaan uskossa täydellisen kuoleman lihalle.

Raamatullinen usko uudesta luomuksesta (ihmisen henki, sielu ja ruumis), uudesta ihmisestä Pyhän Hengen voiman kautta uskosta Herraan Jeesukseen ja totuuden sanaan johdattaa uskovan hylkäämään ja voittamaan syntejä sekä opettaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Uusi ihminen on henki, sielu ja ruumis, jonka Jumala pyhittää Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Uusi ihminen ei ole vain osa ihmistä, vaan koko paketti henki, sielu ja ruumis, jonka Jumala on pelastanut ja pyhittänyt. Vanha ihminen tarkoittaa lihan tekoja (synnin) ja siksi sanonta ihmisen liha ei pyhity pitää paikkansa.

Jos uskova ei tiedosta olevansa uusi luomus Herrassa Jeesuksessa, niin hän helposti keskittyy omaan lihaansa ja sitä kautta on kiinni erilaisissa synnin siteissä. Kun uskova ymmärtää olevansa uusi luomus Herrassa Jeesuksessa Pyhässä Hengessä, niin hän oppii voittamaan syntejä sekä ojentautumaan Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Raamatun opetuksen mukaan uskoontullut uudestisyntynyt uskova, jossa asuu Pyhä Henki on siis kokonaan uusi ihminen, eikä hän ole enää vanhan ihmisen mukainen, koska uudestisyntyminen on tapahtunut Jumalan armosta. Uskova on siis koko ajan uusi luomus ja silloin kun hän lankeaa tekemään syntiä, niin hän toimii vanhan ihmisen mukaan, eli lihassa, ei Hengen vaikutuksen mukaan, mutta hän on silti koko ajan uusi luomus. Jumalan armosta uskova saa kuitenkin ojentautua uskossa ja oppii kasvamaan, ajattelemaan ja toimimaan koko ajan yhä enemmän ja syvällisemmin  Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Jotkut uskovat opettavat, että kun ihminen on tullut uskoon, niin vanha on kadonnut ja uusi luomus on tullut sen tilalle ja tämän tähden uskova on täydellinen ja pysyy kuolleena synnille, koska vanhaa ei ole enää.

Edellä oleva opetus on väärä opetus. Herrassa Jeesuksessa pelastuksen kautta uskovasta tulee uusi luomus Pyhässä Hengessä, eli uusi ihminen ja se vanha mikä on kadonnut tarkoittaa sitä että synnin alla olevan ihmisen syntisen elämäntavan tulee kadota, koska uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä on tapahtunut, joka tekee uutta uskovan sydämessä.

Raamattu todistaa tämän sillä, kun Jumala pelastaa ihmisen, niin hän saa silloin syntinsä anteeksi, jonka jälkeen alkaa uskossa kasvamisen prosessi, jonka kautta opitaan hylkäämään syntejä sekä elämään Jumalan tahdossa. Uudestisyntyminen ei automaattisesti poista kaikkia syntitapoja ja tottumuksia uskovan sydämestä, vaan synnin kukistuminen tapahtuu uskossa kasvamisen kautta, kun uskova oppii kuolemaan lihallensa ja synnin himoille ja haluille. Täten se vanha mikä on kadonnut ei voi tarkoittaa sitä, että uudestisyntymisen kautta uskovasta tulisi täydellinen.

Herran Jeesuksen ristin voima

Jos uskoo opetuksen tietystä menestysteologisesta opetuksesta tai opetuksen joka on sen suuntainen, niin uskova voi eksyä uskomaan opetuksen, jonka mukaan ihminen tullessaan uskoon kuolee heti kertakaikkisesti ja kokonaan synnille, koska hänet on naulittu yhdessä ristille Jeesuksen kanssa. Tämän opetuksen seurauksena uskova joutuu kuitenkin heti uskon tiensä alussa aloittamaan taistelun ja parannuksen tekemisen syntiä vastaan. Tämä väärä opetus perustellaan mm. Room 6:6 ja Gal 2:19 jakeiden kautta.

Room 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Gal 2:19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Gal 5:
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26 Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

Room 8:
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Kun tutkimme Raamatun opetusta kokonaisvaltaisesti, niin mistään kohdasta ei käy ilmi, että uskova heti uskoontultuaan kuolee kertakaikkisesti ja kokonaan synnille Jeesuksen kanssa ristillä, jonka jälkeen hän joutuu kuitenkin uudestaan kuolemaan lihalle, aloittaen taistelun ja parannuksen tekemisen syntiä vastaan.

Minut on yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu sekä minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu opetus tulee ymmärtää hengellisesti, jonka täytyy olla sopusoinnussa ja samassa linjassa Raamatun kokonaisopetuksen kanssa.

Ennen kuin tutkimme tätä asiaa, niin tuon esille Raamatun hengellisestä ymmärtämisestä asiaa valaisevan esimerkin:

Herra Jeesus otti leivän ja siunasi sekä mursi sen ja antoi sen opetuslapsille sanoen:  "Ottakaa, tämä on minun ruumiini". Sitten Herra Jeesus otti maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen ja kun he kaikki olivat siitä juoneet, niin Herra Jeesus sanoi opetuslapsille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä".

Jos emme ymmärrä tämän Raamatun kohdan hengellistä merkitystä, vaan tuijotamme sanoja tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, niin silloin joudumme uskomaan väärällä tavalla kuten katolinen kirkko väärin tästä opettaa, että ehtoollisen leipä ja viini on läsnä oleva Jeesus, eli että leipä on Jeesus ja viini on konkreettisesti Jeesuksen lihanruumiin veri.

Kun tutkimme tämän Raamatun kohdan koko Raamatun ilmoituksen valossa, niin silloin ymmärrämme sen hengellisen merkityksen oikein. Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan on kyseessä esikuvallinen opetus Jeesuksen murretusta ruumiista ristinpuulla sekä verestä, jonka Hän vuodatti syntien anteeksisaamiseksi.

Nyt voimme palata takaisin lihan ristiinnaulitsemiseen, mutta meidän tulee ymmärtää tämä opetus myös hengellisesti, että voimme ymmärtää sen oikein, ilman ristiriitaa muun Raamatun opetuksen kanssa.

Raamatussa ei ole sellaista opetusta, että uskova heti uskoontultuaan kuolee kertakaikkisesti ja kokonaan lihalle, jonka jälkeen hän joutuu kuitenkin taistelemaan ja tekemään parannusta syntiä vastaan. Tällainen opetus sotii Raamatun kokonaisopetusta vastaan.

Herran Jeesuksen ristin työn kautta uskovilla on mahdollisuus kuolla joka päivä itsellemme ja siksi meidät on Hänen kanssaan ristiinnaulittu, että voimme kuolla synnille, joka tässä maailmassa vallitsee. Kun Jumala pelastaa ihmisen ja antaa hänelle Pyhän Hengen voimaksi syntiä vastaan sekä voiman kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaiseen elämään, niin siitä hetkestä kun uskova saa sydämeensä Pyhän Hengen voiman, niin hän saa mahdollisuuden kuolla synnille, koska Pyhä Henki asuu hänessä. Mutta uskova ei ole missään vaiheessa kertakaikkisesti ja kokonaan jo kuollut lihallensa, sillä Herran Jeesuksen opetuksen mukaan lihan kuolema on jokapäiväinen prosessi, jonka seurauksena uskovalla on mahdollisuus joka päivä kieltää itsensä ja ottaa oma ristinsä ja seurata Herraa Jeesusta.

Kertakaikkisesti ja kokonaan jo synteihinsä kuolleen ei tarvitsisi enää tehdä parannusta eikä taistella syntiä vastaan. Jos Jumala olisi jo kertakaikkisesti ja kokonaan tuonut kuoleman ihmisen lihalle, niin miten olisi mahdollista lihan nousta kuolleista taas uudestaan elämään lihan himojen mukaan? Miksi liha joka olisi jo kerran kertakaikkisesti ja kokonaan kuollut heräisi taas eloon, niin että uskova joutuu taistelemaan ja tekemään parannusta synnistä? Ei mitenkään, eikä Raamattu opeta, että on jo tapahtunut kertakaikkinen synnille kuoleminen.

Tämä asia tulee ymmärtää hengellisesti. Ensimmäiseksi olisi hyvä ymmärtää, että mitä tarkoittaa Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tarkoittaako se että sinut on naulittu Jeesuksen kanssa yhdessä Golgatan ristille, jossa sinä kuolit kertakaikkisesti ja kokonaan synnille? Ei tietenkään tarkoita, sillä Herra Jeesus oli Golgatan ristillä yksin ja Hänen täytyi olla siellä yksin kuolemassa, että saadaan aikaan iankaikkinen syntien sovitus Jeesuksen kuoleman, veren ja ylösnousemuksen kautta.

Näin ymmärrämme ettei ketään uskovaa ole voitu naulita yhdessä Jeesuksen kanssa Golgatan ristille, koska silloin ei olisi voitu suorittaa iankaikkista syntien sovitusta, jonka Herra Jeesus sai aikaan kuolemalla yksin Golgatan ristillä.

Kristuksen kanssa ristiinnaulittu tarkoittaa sitä, että uskova kuolee yhdessä Jeesuksen kanssa ristillä, kun uskova kieltää itsensä ja ottaa joka päivä oman ristinsä (lihan kuoleman) ja seuraa Herraa Jeesusta.

Näin ymmärrämme, että Golgatan ristille naulittiin Jeesus yksin ja Hän sovitti siellä meidän syntimme, mutta me emme olleet siellä kuolemassa Hänen kanssaan, vaan Hän kuoli siellä yksin.

Milloin uskova on ristiinnaulittu (uskovan jokapäiväinen oma risti) yhdessä Jeesuksen kanssa itsensä kieltämisen kautta ristille? Silloin kun hän uudestisyntyy Jumalan armosta ja saa Pyhän Hengen sydämeensä, jonka kautta Herra Jeesus tulee asumaan uskovan sydämeen. Jeesus oli kuollut tämän maailman synnille ja sen seurauksena hänet naulittiin Golgatan ristille. Kun Jeesus Pyhässä Hengessä on tullut asumaan uskovan sydämeen, niin silloin hänellä on mahdollisuus joka päivä kuolla lihalle, eli niille synneille, joista Pyhä Henki muistuttaa häntä.

Koska Jeesus oli kuollut synnille ja Hän asuu sinussa Pyhän Hengen kautta, niin sinulla on Pyhässä Hengessä mahdollisuus yhdessä Jeesuksen kanssa olla ristillä ja kuolla synnille. Yhdessä siksi, koska Hän on sinussa Pyhässä Hengessä. Uskovan ristin kuoleman paikka, ei ole Golgatalla, vaan joka päivä hän saa kuolla omalla ristillään, eli omalle lihalleen.

On ehdottoman tärkeä ymmärtää Herran Jeesuksen sanat "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua". Herra Jeesus ei käskenyt opetuslapsia tulemaan Hänen kanssaan kuolemaan Golgatan ristille, vaan Hän käski jokaisen ottamaan oman ristinsä, jossa hän tulee kuolla lihalle. Koska uskovassa on Pyhä Henki ja sen kautta Herra Jeesus asuu hänen sydämessään, niin siksi voit yhdessä Hänen kanssaan olla naulittuna ristille.

Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulitut kuolemaan tarkoittaa myös sitä kun ihminen tulee uskoon ja Jeesuksen ristin työn kautta hän Pyhän Hengen voimasta saa voiman kuolla pois synnistä, joka päivä uudestaan ja uudestaan ottaen oman ristinsä kuten Jeesus itse sanoi.

Tällä tavalla Herran Jeesuksen ristin voima tuo lihan kuoleman vanhalle ihmiselle sekä kasvattaa uskovaa ojentautumaan Jumalan tahdon mukaisesti. Näin Herran Jeesuksen ristin työ on kaiken keskipiste ja voima yli synnin sekä voima vanhurskaaseen elämään.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Herra Jeesus nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus kuolla synnille sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi kuolla itselleen ja synneille sekä ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Muutamia ajatuksia tupakanpoltosta

Olen kokenut että Jumala on puhunut minulle tupakan polttamisesta Jumalan seurakunnan keskuudessa. Ensimmäiseksi tuon esille sen, että tupakan polttaminen on synti, jonka kautta ihminen myrkyttää ruumistansa, eli Pyhän Hengen temppeliä. Jumalan tahto on että uskovat tekisivät parannuksen tupakan polttamisesta.

Tupakan savu sisältää n. 4000 erilaista kemikaalia, joista syöpää aiheuttaa n. 50 kemikaalia. Keuhkosyövistä n. 90% johtuu tupakan polttamisesta. Tupakan savussa on muun muassa seuraavia aineita: terva-aineita, häkää, nikotiinia, arseenia, syanidia, asetonia, metanolia, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa, radioaktiivisia aineita, kuten radioaktiivinen polonium 210, butaania, DDT hyönteismyrkkyä, formaldehydiä, häkää, metanolia, naftaliinia, nikkeliä, titaania, tolueenia ja vetysyanidia.

Suomessa kuolee vuosittain noin 5000 ihmistä tupakanpolton aiheuttamiin erilaisiin sairauksiin. Syöpäkuolemista tupakka aiheuttaa joka kolmannen kuoleman ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus johtuu tupakoinnista. Tupakoinnin on laskettu keskimäärin alentavan elämäniänodotetta noin kahdeksalla vuodella. Kyse on siis vain keskimäärästä, eli se voi olla joillakin kymmenen tai yli kymmenen vuotta.

Tupakointi tuhoaa keuhkokudosta ja aiheuttaa keuhkosyöpää sekä keuhkoahtaumatautia. Niin sanottu tupakkayskä tupakoitsijoilla on keuhkoputkien ärsytystila, eli krooninen keuhkoputkitulehdus. Tupakointi aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia. Tupakoitsijalla on kaksinkertainen riski saada sydäninfarkti sekä aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Tupakointi voi myös altistaa aikuistyypin diabetekselle. Tupakointi voi myös aiheuttaa hedelmättömyyttä, vaihdevuosien aikaistumista sekä luun haurastumista (osteoporoosi). Tupakointi vanhentaa ihoa sekä haittaa haavan paranemista sekä lisää haavainfektioriskiä. Tupakan ulos tuleva savu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi altistaen jatkuvasti tupakansavun kanssa tekemisiin joutuvia syövälle ja muille sairauksille. Tupakansavulle altistuneet lapset sairastavat muita enemmän korvatulehduksia, hengitystieinfektioita ja astmaa.

Tupakka on erittäin vaarallinen ja myrkyllinen ihmisen terveydelle. Monet tupakoitsijat sanovat, että teollisesti valmistetuissa ruuissa on paljon lisäaineita ja säilöntäaineita, eli on sama miten ja millä ihminen myrkyttää itseään. On totta, että teolliset ruuat sisältävät haitallisia aineita, mutta teolliset ruuat eivät ole kuitenkaan kokonaan täyttä myrkkyä, jota taas tupakka on. Siten ei ole perusteltua puolustaa tupakan polttamista, sillä että ihmiset syövät teollista ruokaa. Tupakan polttaminen on todellista vaarallista sekä epäterveellistä ja on ihan varma, että Jumalan tahto ei ole, että Herran Jeesuksen opetuslapsi polttaa tupakkaa.

Voimakas riippuvuus eli addiktio

Tupakan polttaminen aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, josta ei ole helppo päästä eroon, eikä aina edes uskovakaan pääse heti eroon tupakasta. Seurakunnan tulee olla kärsivällisiä tässä asiassa ja ymmärtää ettei kaikki uskovat pääse heti vapaaksi tupakan aiheuttamasta riippuvuudesta. Siksi tällaisia uskovia on tuettava heidän prosessissaan tupakasta vapautumisessa.

Kaikki eivät tosiaankaan kykene sitä lopettamaan kertaheitolla, vaan tarvitsevat siihen aikaa. On kuitenkin tärkeätä, että uskovat eivät puolusta tupakan polttamistaan, vaan haluavat päästä siitä eroon. Kun uskova turvaa tässäkin asiassa Jumalan apuun, niin hän saa avun siihen ja tulee vapautumaan tupakan polttamisesta enemmin tai myöhemmin. Tässä kohtaa seurakunnassa tarvitaan ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, sillä voimakkaat riippuvuudet eivät aina katkea heti, vaan ajan kanssa.

Nuhde katkeruudelle ja kateudelle ja ahneudelle jne.

Osa uskovista on katkeruuden, kateellisuuden, ahneuden, seksinhimojen vallassa jne. Monissa seurakunnissa puututaan kovalla kädellä tupakan polttamiseen, mutta jätetään huomioimatta esimerkiksi ahneus, katkeruus, kateus ja varastaminen. Raamattu sanoo, että  ahneet, varkaat eikä katkeruus saa periä Jumalan valtakuntaa.

Uskovien on tehtävä parannus ahneudesta, katkeruudesta, kateudesta jne. Joissakin seurakunnissa toimitaan siten, että tupakan polttajalle luetaan lakia ja ankarasti nuhdellaan, mutta esimerkiksi seurakunnan johtajista osa elää ahneudessa, katkeruudessa, kateellisuudessa, ylpeydessä sekä jopa haureudessa. Joissakin seurakunnissa seurakunnan johtajien synnit jätetään käsittelemättä, ne unohdetaan, eikä niistä kehoteta tekemään parannusta.

On tekopyhää ja syntiä tuomita tupakan polttaja, jos samaan aikaan sallii ja hyväksyy itselleen tai toiselle ahneuden, katkeruuden, kateellisuuden, ylpeyden tai haureuden. Näistä edellä olevista synneistä on tehtävä parannus jos mielii päästä perille Uuteen Jerusalemiin.

Armon sanat

Jos sinä olet uskova ja poltat tupakkaa, niin minä en sinua siitä tuomitse, vaan kaikessa rakkaudessa kehotan ja kannustan sinua turvaamaan Herraan Jeesukseen, niin Hän kyllä sinut vapauttaa tupakan polttamisesta. Rakas uskon ystäväni Jumala auttaa sinua tekemään parannuksen tupakan polttamisesta.

Jos uskova lankeaa, niin hän saa Jumalan armosta parannuksen kautta nousta ylös jälleen ja Jumala auttaa pääsemään eroon tupakan polttamisesta. Olkoon keskipisteesi Herra Jeesuksen ristintyö, Jumalan armo, totuus ja rakkaus sekä Pyhässä Hengessä halu ojentautua Jumalan tahdon mukaisesti, niin tulet saamaan vapauden Herrassa Jeesuksessa!

Tutki ja koettele

Olen saanut Herralta tämän sanoman sydämelleni toukokuussa 2013. Tutki ja koettele se rukouksessa viipyen Jumalan sanan kautta. Tutki itseäsi ja uskoasi, mutta saat myös ojentaa minua, jos olen jossakin kohden puhunut vastoin Jumalan tahtoa. Koin kuitenkin, että tämä sanoma laskettiin voimakkaasti sydämelleni, siksi olen sen tuonut esille. Jumala siunatkoon sinua Herrassa Jeesuksessa rakas uskon ystäväni.

 Petri Paavola 2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
terveyskirjasto.fi/artikkeli=dlk
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker