Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


NATO ja Venäjä on Jumalan tuomion alla

Kirjoitukseni näkökulma on miten Raamatun Jumalaan uskovan ihmisen tulee suhtautua ja ymmärtää tämä nykyinen kriisi Venäjän ja Ukrainan välillä. Tämä johtaa myös siihen asetelmaan, jossa suomalaisten mielipiteet jakaantuvat, joko puolesta tai vastaan NATOA. Se on selvää, että niin sekulaari puoli (jumalaton maailma) kuin myös Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset jakaantuvat eri leireihin tässä asiassa. Pyrin tuomaan lyhyesti esille sen miksi Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi tukea NATOON liittymistä, eikä olla NATON puolella, eikä tukea Venäjää, eikä olla Venäjän puolella. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla Jumalan puolella ja etsiä Jumalan tahtoa.

Kun enkelit ilmoittivat Jeesuksen syntymästä, joka on Pelastaja, Messias ja Herra, niin enkelit sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla rauhan asialla ja puhua sekä toimia rauhan puolesta. Jumalan rauhan ydin on ihmisen ja Jumalan välinen rauha uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Jumalan vaikuttamaan rauhaa kuuluu myös  rauha lähimmäistensä ja kaikkien ihmisten kanssa. Tämä rauha sisältää myös sen ettei uskova ihminen kannata sotaa, eikä ole millään tavalla mukana tukemassa sotilaallisia operaatioita, jonka kautta sodassa kuolee lapsia, naisia sekä sotilaitakin.

Venäjän sotilaallinen operaatio ei ole hyväksyttävää, jonka kautta myös viattomia siviiliuhreja kuolee Ukrainassa. Uskovien rukousten tulee olla sodasta kärsivien tukena. En kannata enkä hyväksy Venäjän sotilaallista operaatioita millään lailla. Mikä oikeuttaa Venäjän sotaoperaation Ukrainalla Venäjän näkökulmasta katsottuna? Kun Varsovan liitto lakkautti itsensä, niin se sai takuut ettei NATO laajene Venäjän rajoille. NATO on laajentunut Venäjän rajanaapureihin Norjaan, Viroon ja Latviaan ja myös muuten lähelle Venäjän rajoja. NATON laajentuminen on syy miksi Venäjä suorittaa sotilaallista operaatiota Ukrainassa, sillä sen kautta Venäjä oikeuttaa itselleen tämän sotilasoperaation.

NATON nettisivujen tietojen mukaan vuonna 1991 juuri itsenäistynyt Ukraina liittyi Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvostoon ja vuonna 1994 Ukraina liittyi rauhankumppanuusohjelmaan. Vuonna 1997 allekirjoitettiin perustuskirja kumppanuudesta, jolla perustettiin NATO-Ukraina-komissio (NUC) edistämään yhteistyötä.

Vuonna 2010 Ukrainan parlamentti vahvisti NATON kanssa yhteistyön sekä yhteisten sotaharjoitusten mahdollisuuden, joka johti lain hyväksymiseen, mikä sallii ulkomaalaisten joukkojen (NATON) saapumiseen Ukrainaan yhteisiä sotaharjoituksia varten.

Venäjän ja Ukrainan kriisin lähtölaukaus tapahtui paljon aikaisemmin kuin vuonna alkanut 2014 Krimin tilanne. Venäjä on varoittanut länttä ja NATOA ettei se voi laajentua Venäjän rajoille, sillä NATO on suunnattu sotilaallisesti nykyistä Venäjää vastaan. NATON yhteistyö Ukrainan kanssa alkoi jo 1990-luvulla, jonka takia näemme nyt tämän nykyisen kriisin. Minä en oikeuta Venäjää suorittamaan sotilaallista operaatiota NATON laajentumisen takia, mutta Venäjän johto oikeuttaa. Jos NATOA ei olisi eikä se pyrkisi laajentumaan Venäjän rajoille, niin silloin Venäjän johto ei voisi "oikeuttaa" itselleen sotilasoperaatioita lähettämällä sotilasjoukkoja sen rajanaapuri maihin. En ole Venäjän puolella, mutta toin esille sen todellisuuden miksi nämä asiat tapahtuvat ja minkä asian kautta Venäjä hakee itselleen oikeutusta sotilaalliseen operaatioon Ukrainassa.

Suomen kansa tulee jakaantumaan kahtia NATOON liittymisessä. Herran Jeesuksen opetuslapsen näkemyksen tulisi olla selvä ettei se tue Venäjän sotatoimia, eikä tue NATOON liittymistä, vaan Suomen pitäisi pysyä puolueettomana maana ulkopuolella sotilasliittojen. Ikävä kyllä myös Herran Jeesuksen opetuslasten keskuudessa NATO tulee jakamaan mielipiteitä rajusti, toiset ovat liittymistä vastaan ja toiset tukevat liittymistä. Tämä johtaa samaan vastakkainasetteluun uskovienkin keskellä kuin mitä tapahtui koronarokotteiden kohdalla. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei nosta kättänsä sisartansa ja veljeänsä vastaan, vaikka ajattelee NATO asiasta eri tavalla kuin lähimmäisensä.

NATO on perustettu muutamista syistä, joka oli Neuvostoliiton uhkaa vastaan sekä Euroopan poliittisen yhdentymisen takia. NATO ei ole ainoastaan sotilasliitto, vaan myös poliittinen liitto, jonka tarkoitus on edesauttaa uuden maailmanjärjestyksen syntymistä maan päälle. Valtaeliittiin kuuluva George Soros kirjoitti NATOSTA ja uudesta maailmanjärjestyksestä sivullaan näin:


1.1.1993 George Soros: Kohti uutta maailmanjärjestystä: NATON tulevaisuus

Tuleva maailmanjärjestys

On selvää, että toisen maailmansodan jälkeen vallinnut maailmanjärjestys on tullut tiensä päähän. Se perustui kahteen maailmanherruudesta kilpailevaan supervaltaan. Ne edustivat täysin vastakkaisia yhteiskuntajärjestyksen periaatteita ja pitivät toisiaan kuolemanvihollisina. Niiden välinen maailmanlaajuinen konflikti hallitsi kaikkia paikallisia konflikteja. ....

Ellemme kehitä uutta viitekehystä, toisen maailmansodan jälkeiseen vallinneesen maailmanjärjestykseen, siitä seuraa todennäköisesti epäjärjestys maailmassa. ...

Ilman uutta maailmanjärjestystä syntyy epäjärjestys, se on selvää. ....

Natolla on mahdollisuus toimia uuden maailmanjärjestyksen perustana siinä osassa maailmaa, joka tarvitsee eniten järjestystä ja vakautta. Mutta se voi tehdä niin vain, jos sen tehtävä määritellään uudelleen. Naton suhteen tarvitaan kiireellisesti perusteellista uutta ajattelua.

Naton tulevaisuus

Naton alkuperäinen tehtävä oli puolustaa vapaata maailmaa Neuvostoliiton imperiumia vastaan. ...

 

Soros pitää NATOA uuden maailmanjärjestyksen perustana siinä osassa maailmaa, joka tarvitsee eniten järjestystä ja vakautta. Uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit ymmärtävät ettei maailma hyväksy uutta maailmanjärjestystä kuin tuhon, kaaoksen ja ongelmien kautta. Tämän takia Venäjän ja NATON jännite NATON laajentumisen kautta toteuttaa uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaa. NATON ja Venäjän etupiiri vastakkainasettelu synnyttää jännitteen ja sodan uhkan aina kun NATO laajenee tai pyrkii laajentumaan Venäjän rajoille tai sen rajojen läheisyyteen. Tämä on uuden maailmanarkkitehtien suunnitelma ja päämäärä.

Venäjän ja Ukrainan kriisin perimmäinen syy on vapaamuurarien ylläpitämän NATON laajentumispyrkimys Ukrainaan, joka luo jännitteen ja sotatilan Venäjän ja Ukrainan välille. Venäjää vastaan suunnattujen taloudellisten pakotteiden päämäärä on pyrkiä lamauttamaan maailman talous, joka edesauttaisi vanhan maailmanjärjestyksen poistamista ja uuden maailmanjärjestyksen asettamista maan päälle.

Katolisen kirkon monsignori (monsignori on katolinen arvonimitys) Marinellin vuonna 1999 antamasta haastattelusta paljastuu NATON vapaamuurari kytkös, jossa Marinelli kertoo seuraavaa:

YK on johtopäätös vapaamuurariuden tarkoituksesta vuodelta 1717, Nato on johtopäätös siitä, mitä julistettiin, sama dollari on paljastanut pyramidin, joka on vapaamuurariuden vaakuna, ja monia muita asioita... kuten Unesco ja järjestöt, jotka haluavat poistaa valtioiden vallan ja "alueellistaa" ne, kuten tapahtui Balkanilla, he haluavat alueellistaa sen hallitsemaan niitä paremmin. On aika siirtyä kohti universaalia hallitusta, maailmanhallitusta, jossa ovat tärkeimmät uskonnot, jossa hyväksytään, että "universaali arkkitehti" on tämä korkein olento, jota voidaan kutsua Kristukseksi, Allahiksi, Jehovaksi. Tärkeintä on päästä maailmanlaajuiseen maailmanhallitukseen.

NATO on vapaamuurarien luomus, jonka tarkoituksena on aiheuttaa kaaosta, jonka kautta saataisiin perustettua uusi maailmanjärjestys maan päälle, jonka johtoon aikanaan antikristus astuu. Sen pitäisi olla päivän selvää Herran Jeesuksen opetuslapselle ettei hän kannata NATOA, ei kannata Suomen NATOON liittymistä, koska NATO on pahuuden liitto, joka on Raamatun Jumalan tuomion alla.

Raamattu sanoo Hesekielin kirjan 38 luvussa, että Goog, joka sijaitsee viimeisessä, kaukaisimmassa osassa pohjoisessa Israelista katsottuna ja tulee liittolaisineen hyökkäämään Israelin kimppuun päivien lopulla. Karttaa katsomalla näet, että Venäjä on Israelista katsottuna kaukaisin maa pohjoisessa. Raamatun sanan profeetallisen ilmoituksen mukaan Venäjä, entiseen Neuvostoliittoon kuuluvia maita, Kiina, useat Lähi-idän arabimaat sekä muutamat muut muslimimaat hyökkäävät päivien lopulla Israelin kimppuun, mutta Jumala itse tuhoaa nämä hyökkääjät. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi kannattaa ja puolustaa Venäjän toimia, sillä sekin on Jumalan tuomion alla.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee pysyä Liitossa Jumalan kanssa, Uuden Liiton perustuksella uskon kautta Messias Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden ja pysyä pois kannattamasta kaikkia muita liittoja, sotilasliittoja, jotka ovat pahuuden hengen vallassa. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa lähimmäisinään kaikkia ihmisiä, niin venäläisiä kuin NATO maan ihmisiä sekä kaikkia ihmisiä ja meidän tehtävä on julistaa heille pelastuksen evankeliumia. Nykyiset tapahtumat lyövät lujasti ja syvälle vihaa ihmisten sydämissä venäläisiä kohtaan. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei hyväksy sotatoimia, mutta ei myöskään vihaa sydämessään niitä, jotka ovat sotivan maan kansalaisia, vaan rukoilee heidänkin puolesta, että he saisivat kohdata pelastuksen armon uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

 

 

Petri Paavola 1.3.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

nato.int/cps/en/ natohq/ topics_37750
kyivpost.com/ article/content /ukraine politics/ nato euro atlantic prospects a sovereign right l
georgesoros.com/ 1993/11/01 /toward a new world order the future of nato
Goog-Venäjä hyökkää pohjan periltä Israelin kimppuun
Venäjän hyökkäys Ukrainaan - Suomen vuoro tulossa
Onko NATO syyllinen Venäjän ja Ukrainan kriisiin?

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker