New-Age Jumala eksytys

1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paratiisissa saatana eksytti ihmistä sanoen, että ihmisestä tulee Jumala, joka tulee tietämään hyvän ja pahan. "Jumalaksi tulemisen" ehto oli uskoa saatanallinen valhe. Paha saatana pani alulle harhaopin, jonka mukaan ihmisestä tulee Jumala, kun hän uskoo saatanan valheita. Monet ajattelevat 1 Moos 3:5:ssa saatanan sanoneen, että ihminen tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, jos hän uskoo saatanaan ja syö hyvän- pahantiedon puusta.

Alkutekstin mukaan kyse oli siitä, että on kuin Jumala, tulee Jumalaksi ja sitä kautta tietää ja tiedostaa hyvän ja pahan. Tämä oli paratiisissa saatanan eksytys, tehdä ihmisestä jumala. Tätä samaa eksytystä saatana on käyttänyt mm. itämaisten henkisen kasvun tien oppien kautta, saatanallisen kundalinivoiman kautta, New_Age oppien kautta jne.

1 Moos 3:5:n tekstissä on hepreankielen sana vihjitem, joka tulee sanasta hajah, jonka merkityksiä ovat olla, tulla, olla olemassa, tulla joksikin.

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as (vihjitem) God, knowing good and evil.' (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Juutalaisten kääntämästä Raamatusta tulee selkeästi esille se kuinka saatana sanoi että tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Raamatun todistuksen mukaan hepreankielen vihjitem sanan käyttö muualla tuo selkeästi, että vihjitem sana yhdistettynä sitä seuraavaan sanaan tarkoittaa, että joku on jotakin.

Lev 11:45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be (vihjitem) holy, for I am holy. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

3 Moos 11:45 opettaa, että koska Jumala on Israelin kansan Jumala, niin siksi he ovat pyhiä. Jae ei sano, että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he tulevat olemaan pyhiä ja ovat pyhiä.

Num 15:40 that ye may remember and do all My commandments, and be (vihjitem) holy unto your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

4 Moos 15:40 opettaa Israelin kansaa pitämään kaikki Herran käskyt ja he ovat sitä kautta pyhiä. Jae ei opeta että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he ovat pyhiä.

Eze 36:28 And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be (vihjitem) My people, and I will be your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Hes 36:28 opettaa, että israelilaiset ovat Jumalan kansa. Jae ei opeta, että he ovat niin kuin Jumalan kansa, vaan että he ovat Jumalan kansa. Raamatun opetus VT:ssa on että Israel on Pyhä, Israel on Jumalan kansa. Kyse ei siis ole olla niin kuin jokin, vaan että on se jokin.

Hepreankielen todistuksen mukaan 1 Moos 3:5:ssa saatana valehteli ihmisen tulevan Jumalaksi ja olemaan kuten Jumala, joka tietää hyvän ja pahan.

Eksytys ja saatanallinen valhe

Paha saatana asetti eksytyksen kavalaksi, sillä hän sanoi että Jumala tietää että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Jumala oli kieltänyt syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta. Paha saatana sanoi ette te suinkaan kuole, vaan Jumalakin tietää, että tulette tietämään hyvän ja pahan, jos uskotte minua (saatanaa) ja syötte tästä puusta.

Paha saatana eksytti ihmisen luulemaan, että Jumala oli hyväksynyt saatanan ohjeet ihmiselle. Paha saatana herätti myös ihmisen kiinnostuksen ja halun tietää enemmän kuin hän tietää ja enemmän kuin hänen tulisi tietää. Tiedonhalu johdatti ihmisen epäuskoon sekä toimimaan vastoin Jumalan tahtoa ja näin ihminen lankesi syntiin paratiisissa. Kun ihminen kuunteli saatanan valhetta, niin kielletty puu ja sen hedelmä, joka oli kirouksen ja kuoleman puu vääristyi ihmisen mielessä siten, että hän näki sen hyvänä, ihanana ja suloisena antamaan ymmärrystä ja viisautta, jonka kautta ihmisestä tulisi Jumala, joka tietää kaiken, niin hyvän kuin pahan.

Ihminen uskoi saatanan eksytyksen ja tuli petetyksi saatanan valheen kautta, eikä hän tullut tietämään kaikkea hyvää ja pahaa, eikä ihmisestä tullut Jumalaa, vaan synnin orja petoksen ja eksytyksen kautta. Paha saatana käyttää tätä samaa taktiikkaa yhä edelleen, sillä hän valehtelee ihmisille ja sekä jopa uskoville että heistä voi tulla Jumalia. Valheen kaava on yhä edelleen sama, jos uskot että sinusta voi Jumala, niin silloin tulet tietämään enemmän ja pystyt tietämään enemmän. Kun ja jos uskova ihminen uskoo tämän valheen, niin silloin hän ei tyydy siihen mitä hän on Herrassa Jeesuksessa opetuslapsena, vaan hän haluaa olla enemmän, täysin synnitön ja Jumalan vertainen ja kuin Jumala. Ylpeä ihminen on vaarassa langeta tähän harhaoppiin, samoin ihminen, jonka itsetunto on heikko voi hakea itsetunnolleen pönkitystä tämän harhaopin kautta. Tämän harhaopin taustalla on paljon muutakin kuin ihmisen Jumalaksi tuleminen. Itse asiassa tämä harhaoppi on New-Age eksytystä, eikä sillä ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa. Seuraavaksi käyn läpi tämän harhaopin vaiheita ja opetuksia sekä tuon esille mikä on Raamatun sanan totuuden opetus.

1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paratiisissa saatana eksytti ihmistä sanoen, että ihmisestä tulee Jumala, joka tulee tietämään hyvän ja pahan. "Jumalaksi tulemisen" ehto oli uskoa saatanallinen valhe. Paha saatana pani alulle harhaopin, jonka mukaan ihmisestä tulee Jumala, kun hän uskoo saatanan valheita. Monet ajattelevat 1 Moos 3:5:ssa saatanan sanoneen, että ihminen tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, jos hän uskoo saatanaan ja syö hyvän- pahantiedon puusta.

Alkutekstin mukaan kyse oli siitä, että on kuin Jumala, tulee Jumalaksi ja sitä kautta tietää ja tiedostaa hyvän ja pahan. Tämä oli paratiisissa saatanan eksytys, tehdä ihmisestä jumala. Tätä samaa eksytystä saatana on käyttänyt mm. itämaisten henkisen kasvun tien oppien kautta, saatanallisen kundalinivoiman kautta, New_Age oppien kautta jne.

1 Moos 3:5:n tekstissä on hepreankielen sana vihjitem, joka tulee sanasta hajah, jonka merkityksiä ovat olla, tulla, olla olemassa, tulla joksikin.

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as (vihjitem) God, knowing good and evil.' (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Juutalaisten kääntämästä Raamatusta tulee selkeästi esille se kuinka saatana sanoi että tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Raamatun todistuksen mukaan hepreankielen vihjitem sanan käyttö muualla tuo selkeästi, että vihjitem sana yhdistettynä sitä seuraavaan sanaan tarkoittaa, että joku on jotakin.

Lev 11:45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be (vihjitem) holy, for I am holy. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

3 Moos 11:45 opettaa, että koska Jumala on Israelin kansan Jumala, niin siksi he ovat pyhiä. Jae ei sano, että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he tulevat olemaan pyhiä ja ovat pyhiä.

Num 15:40 that ye may remember and do all My commandments, and be (vihjitem) holy unto your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

4 Moos 15:40 opettaa Israelin kansaa pitämään kaikki Herran käskyt ja he ovat sitä kautta pyhiä. Jae ei opeta että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he ovat pyhiä.

Eze 36:28 And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be (vihjitem) My people, and I will be your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Hes 36:28 opettaa, että israelilaiset ovat Jumalan kansa. Jae ei opeta, että he ovat niin kuin Jumalan kansa, vaan että he ovat Jumalan kansa. Raamatun opetus VT:ssa on että Israel on Pyhä, Israel on Jumalan kansa. Kyse ei siis ole olla niin kuin jokin, vaan että on se jokin.

Hepreankielen todistuksen mukaan 1 Moos 3:5:ssa saatana valehteli ihmisen tulevan Jumalaksi ja olemaan kuten Jumala, joka tietää hyvän ja pahan.

Eksytys ja saatanallinen valhe

Paha saatana asetti eksytyksen kavalaksi, sillä hän sanoi että Jumala tietää että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Jumala oli kieltänyt syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta. Paha saatana sanoi ette te suinkaan kuole, vaan Jumalakin tietää, että tulette tietämään hyvän ja pahan, jos uskotte minua (saatanaa) ja syötte tästä puusta.

Paha saatana eksytti ihmisen luulemaan, että Jumala oli hyväksynyt saatanan ohjeet ihmiselle. Paha saatana herätti myös ihmisen kiinnostuksen ja halun tietää enemmän kuin hän tietää ja enemmän kuin hänen tulisi tietää. Tiedonhalu johdatti ihmisen epäuskoon sekä toimimaan vastoin Jumalan tahtoa ja näin ihminen lankesi syntiin paratiisissa. Kun ihminen kuunteli saatanan valhetta, niin kielletty puu ja sen hedelmä, joka oli kirouksen ja kuoleman puu vääristyi ihmisen mielessä siten, että hän näki sen hyvänä, ihanana ja suloisena antamaan ymmärrystä ja viisautta, jonka kautta ihmisestä tulisi Jumala, joka tietää kaiken, niin hyvän kuin pahan.

Ihminen uskoi saatanan eksytyksen ja tuli petetyksi saatanan valheen kautta, eikä hän tullut tietämään kaikkea hyvää ja pahaa, eikä ihmisestä tullut Jumalaa, vaan synnin orja petoksen ja eksytyksen kautta. Paha saatana käyttää tätä samaa taktiikkaa yhä edelleen, sillä hän valehtelee ihmisille ja sekä jopa uskoville että heistä voi tulla Jumalia. Valheen kaava on yhä edelleen sama, jos uskot että sinusta voi Jumala, niin silloin tulet tietämään enemmän ja pystyt tietämään enemmän. Kun ja jos uskova ihminen uskoo tämän valheen, niin silloin hän ei tyydy siihen mitä hän on Herrassa Jeesuksessa opetuslapsena, vaan hän haluaa olla enemmän, täysin synnitön ja Jumalan vertainen ja kuin Jumala. Ylpeä ihminen on vaarassa langeta tähän harhaoppiin, samoin ihminen, jonka itsetunto on heikko voi hakea itsetunnolleen pönkitystä tämän harhaopin kautta. Tämän harhaopin taustalla on paljon muutakin kuin ihmisen Jumalaksi tuleminen. Itse asiassa tämä harhaoppi on New-Age eksytystä, eikä sillä ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa. Seuraavaksi käyn läpi tämän harhaopin vaiheita ja opetuksia sekä tuon esille mikä on Raamatun sanan totuuden opetus.

Ihminen ei ole Jumala

Menestysteologien lisäksi on myös muita ihmisiä, jotka väittävät Raamatun opettavan, että ihminen on Jumala. Nämä väitteet perustellaan usein Joh 10:33-36 kautta, jonka mukaan useat Raamatunkäännökset sanovat Jeesuksen sanoneen ihmisiä jumaliksi.

Joh 10:
33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".
34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?
35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?

Herra Jeesus siteeraa psalmia 82 sen kuudetta jaetta, jonka alkuperäinen teksti on kirjoitettu hepreaksi. Hepreankielen kautta saamme ymmärryksen siitä mitä Jeesus tarkoitti Joh 10:33-36:ssa. Psalmi 82:6:ssa on sana Elohim, jonka arvostettu juutalaisten hepreankielestä englantiin kääntämä Raamatunkäännös (JPS) kääntää sanalla godlike beings (jumalallinen), eikä sanalla Jumala (God):

Psa 82:6 I said: Ye are godlike beings (Elohim), and all of you sons of the Most High. (Jewish Puclication Society Bible 1917 - JPS)

Hepreakielen sana Elohim tarkoittaa Jumalaa, tuomaria ja jumalallista. Juutalaiset ymmärtävät Elohim sanan käytön, sillä kun Elohim sanaa käytetään Jumalasta, niin se tarkoittaa Jumalaa, mutta kun Elohim sanalla tarkoitetaan ihmistä, niin se tarkoittaa joko tuomaria tai jumalallista (jumalinen), ei Jumalaa, koska ihminen ei ole Jumala, vaan ihminen, joka voi toimia tuomarina tai elää jumalallisesti, eli Jumalan tahdon mukaan. Ihminen on kutsuttu olemaan jumalallinen uskon kautta Raamatun Jumalaan, jonka seurauksena jumalisuus kasvattaa ihmistä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, mutta ei tee hänestä Jumalaa.

Juutalaiset ymmärtävät sen ettei Jumalan luoma ihminen ole Jumala, eikä hänestä tule koskaan Jumalaa. Siksi esimerkiksi 2 Moos 7:1 Elohim sana on käännetty JPS Raamatussa sanoilla God's stead, joka tarkoittaa olla Jumalan sijaan, eikä Jumala.

Ex 7:1 And the LORD said unto Moses: 'See, I have set thee in God's stead (Elohim) to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet. (Jewish Puclication Society Bible 1917 - JPS)

Joh 10:33-36 jakeiden sanoma avautuu meille oikein hepreankielen Elohim sanan kautta, kun se yhdistetään ihmiseen. Joh 10:33-36:ssa Herraa Jeesusta syytettiin Jumalanpilkasta, sillä juutalaiset sanoivat Jeesukselle, että Hän joka on ihminen tekee itsensä Jumalaksi. Herra Jeesus vastasi ja sanoi "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalisia’? Jos Hän sanoo jumalaisiksi niitä joille Jumalan sanan tuli, niin Raamattu ei voi raueta tyhjiin.

Jos kerran ihminen voi olla jumalinen, niin kuinka sitten juutalaiset voivat sanoa Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, sentähden koska Hän sanoi olevansa Jumalan Poika. Jeesuksen teot todistivat, että Hän oli Isästä ja Jumalan Poika. Joh 10:33-36 ei opeta ihmisen olevan Jumala. Raamattu ei opeta New-Age harhaoppeja, sillä Raamatun sanan todistuksen ihminen ei ole Jumala, vaan luotu ihminen.
 


Kirjoitus
on kokonaisuudessaan sivullani: Eksytys: Uskovasta tulee synnitön ja JumalaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
terveyskirjasto.fi/
 

 

 

 

eXTReMe Tracker