Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Noituuden paluu lääketieteeseen

Kun luin Pasi Turusen Patmoksen Lähetyssäätiön toiminnanjohtajan blogikirjoitusta koronarokotteet ja noituuden paluu lääketieteeseen, niin koin sydämessäni, että minun tulisi kirjoittaa uusi kirjoitus sivulleni liittyen tähän Pasin kirjoitukseen. Pasi Turunen tuo esille kirjoituksessaan kuinka sana farmakeia (φαρμακεία) liittyy siihen kun epäjumalia palvelleet papit huumaavien aineiden avulla laajensivat tietoisuuttaan avaten näin itsensä epäjumalille. Pasi Turusen mukaan tämä huumaavien aineiden avulla tietoisuuden laajentuminen on lähempänä sitä farmakeiaa, josta Ilmestyskirja varoittaa.

Pasi Turunen erehtyy farmakeia sanan tulkinnasta, koska klassisessa kreikassa farmakeia sana tarkoitti lääkettä, jota on käytettiin joko parantavana, myrkyllisenä tai tappavana lääkkeenä. Ymmärrän hyvin Pasia, sillä olen itsekin aikaisemmin ajatellut farmakeia sanan merkityksestä hyvin samalla tavalla kuin Pasi Turunen. Pidän Pasi Turusta rakkaana lähimmäisenäni, eikä tarkoitukseni ole millään tavalla hyökätä Pasia vastaan, vaan totuuden sävyisyydessä koetella hänen kirjoituksensa sekä tuoda esille sellaisia asioita, joiden avulla näemme miksi Pasi on erehtynyt blogikirjoituksessaan.

Kun olen tätä asiaa enemmin tutkinut, niin olen saanut selville, että farmakeia sana tarkoittaa klassisessa kreikassa lääkettä, josta tuon esille todisteet tässä kirjoituksessani. Olemme nyt todella tärkeän asian äärellä, koska Ilmestyskirja 18:23 sanoo farmakeian olevan asia, jonka kautta maan mahtavat kauppiaat eksyttävät lopunaikana kaikkia kansoja maan päällä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Farmakeia lääkemyrkky Ilm 18:23
Koronarokotteet ja New Age okkultiikka
LoppusanatFarmakeia lääkemyrkky Ilm 18:23

Pasi Turunen kirjoitti blogissaan:


"On vaikea ymmärtää mitä tekemistä Ilmestyskirjan 18 luvun noituutta tarkoittavalla kreikankielisellä sanalla (myös Gal. 5:20 ja Ilm. 9:21) on nykypäivän lääketieteen ja lääketeollisuuden, tai edes koronarokotteiden kanssa. Tällainen yhteys on lähinnä vilkkaan mielikuvituksen tuotosta, ja nousee siitä, että Ilmestyskirjassa esiintyvä sana etymologialtaan muistuttaa nykyään ihan eri käytössä olevaa lääketieteeseen ja lääkkeiden valmistukseen viittaavaa kreikkalaisperäistä sanaa farmakologia – lääkeaineoppi."
 

Eräs Sokrateksen oppilaista Xenophon on kirjoittanut farmakeia sanasta teoksessaan Xenophon, Memorabilia 4.2.17. Amerikan lääketieteen kansalliskirjaston ja kansallisen terveysinstituutin virallisella sivulla on lyhyt lainaus Xenophonin kirjoituksesta, joka on käännetty kreikasta englantiin ja tähän tekstiin on laitettu sulkuihin sanat farmakeia ja farmakon, josta näemme mitä ne tarkoittavat.

Amerikan lääketieteen kansalliskirjaston ja kansallisen terveysinstituutin lainaus Xenophonin tekstistä:

‘Suppose now that a man, when his son is in need of drugs (pharmakeia), but refuses to take his medicament (pharmakon), deceives him by giving that medicament (pharmakon) as if it were a food (sition), and through this lie restores him to health, where shall we put this deception?’ Xenophon, Memorabilia 4.2.17

Suomenkielen käännös:

Oletetaan nyt, että mies, kun hänen poikansa tarvitsee lääkkeitä (pharmakeia), mutta kieltäytyy ottamasta lääkitystään (pharmakon), pettää häntä antaen lääkityksen (pharmakon) niin kuin se olisi ruokaa, ja tämän valheen kautta palauttaa hänen terveytensä, mihin asetamme tämän petoksen? Xenophon, Memorabilia 4.2.17

Xenophonin tekstistä, klassisen kreikankielen tekstistä näemme, että sana farmakeia tarkoittaa lääkettä. Myös muista klassisen kreikankielen lähteistä voimme nähdä farmakeia sanan tarkoittavan lääkettä.

Kun tutkimme farmakeia sana etymologiaa niin farmakeia tarkoittaa parantavaa tai haitallista lääkettä, parantava tai myrkyllinen yrtti, lääkeaine, myrkyllinen lääkejuoma, taikajuoma, väriaine, fysikaalisen tai kemiallisen käsittelyn raaka-aine.

Klassisen kreikankielen mukaan farmakeia sana tarkoittaa lääkettä, joka on joko parantava tai haitallinen ja myrkyllinen.

Nykykreikan kielessä sana apteekki on kreikaksi φαρμακείο (farmakeio). Indifferentlanguages nettisivu määrittelee φαρμακείο (farmakeio) sanan seuraavalla tavalla:

What does φαρμακείο mean in English? If you want to learn φαρμακείο in English, you will find the translation here, along with other translations from Greek to English. We hope this will help you in learning languages. Here is φαρμακείο meaning in English: drugstore, pharmacy

Suomennos:

Mitä φαρμακείο tarkoittaa englanniksi? Jos haluat oppia farmakeion englanniksi, löydät käännöksen täältä, yhdessä muiden käännösten kanssa kreikasta englantiin. Me toivomme tämän auttavan sinua oppimaan kieliä. Tässä on farmakeion merkitys englanniksi: lääkekauppa, apteekki, farmasia.

Klassinen kreikankieli antaa farmakeia sanalle merkityksen lääke, jota voidaan käyttää joko parantamisen tarkoituksessa tai aikomuksena myrkyttää ja tappaa. Mielenkiintoista on se, että kun kieli ja sanat voivat muuttua ajan kuluessa historiassa, niin nykykreikankielessä näemme sanan farmakeio (lääkekauppa), jonka viimeinen kirjain on o, mutta muuten sanassa on täysin sanat kirjaimet kuin klassisen kreikankielen sanassa farmakeia.

Klassisen kreikankielen aikakausi oli ennen UT:n koineen kreikankielen kirjoittamista ja jotkut koittavat sanoa, että UT:n koineen kreikka poikkeaa klassisesta kreikankielestä ja tarkoittaisivat eri asioita. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Alvin Low on kirjoittanut kirjassaan The Pursuit of Ethical Excellence Biblical Ethics (nettiversio sivulla 63) näin: Pharmakeia is generally used of drugs, potions, and spells, and hence can include sorcery, but is not limited to it. In at least one case, it is used by the second century A.D Greek physician Soranus of Ephesus, sometimes called the "father of gynecology", to refer to abortifacient drugs

Suomennos: Farmakeiaa (Pharmakeia) käytetään yleisesti lääkkeenä, lääke- myrkkyjuomana sekä loitsuina ja voi sisältää noituuden, mutta se ei ole rajoittunut tähän. Ainakin yhdessä tapauksessa, 100-luvulla jKr. lääkäri Soranus Efesolainen käytti sitä, jota on joskus kutsuttu gynekologian isäksi, ja viittasi (farmakeia sanaa) abortoivaan lääkeaineeseen.

Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Ilmestyskirja on kirjoitettu 90-luvulla jKr. On todella mielenkiintoista että 100-luvulla jKr. lähes samaan aikaan Ilmestyskirjan kirjoittajan apostoli Johanneksen aikalainen Soranus Efesolainen on käyttänyt farmakeia sanaa lääkkeenä ja myrkkyjuomana, eli myrkkynä.

Alvin Lowin kirjassa nettiversion sivulla 63 sanotaan kuinka sana pharmacy, joka on peräisin farmakeia sanasta on yleisesti käännetty noituudeksi, mutta John T. Noonan sanoo, että farmakeia tulisi oikeastaan kääntää lääkkeeksi, koska muinaisessa maailmassa lääke oli yhdistetty uskontoon ja okkultiikkaan sellaisella tavalla, että nykyisessä ajassa sitä on vaikea ymmärtää.

Soranus eli koineen kreikankielen aikakautta ja sanoi farmakeian tarkoittavan lääkeainetta. Klassisen kreikankielen ja koineen kreikankielen farmakeia sanoilla oli sama merkitys, eli lääkeaine. Todisteet todistavat, että klassisen kreikan ja koineen kreikan farmakeia sana merkitsi lääkettä. Mielenkiintoista on se, että nykykreikan sana farmakeio tarkoittaa lääkekauppa (apteekkia) ja nykykreikan lääkkeeseen viittaavassa sanassa farmakeio sanan viimeinen kirjain on vaihtunut o-kirjaimeksi, mutta muuten siinä on samat kirjaimet klassisen ja koineen kreikankielen kanssa.

Juutalainen historioitsija Josefus kirjoitti kreikankielellä, koineen kreikan aikakaudella juutalaisista ja heidän sodistaan, jossa kerrotaan kuinka Malikus oli epäiltynä Antipaterin myrkyttämisestä. Josefus käyttää sanaa farmakeias myrkyttämisestä:

Josephus, Jewish War 1. 227: Suspected of poisoning (farmakeias) Antipater and seeing the people's anger at him, Malichus denied it and placated them. .....

Μάλιχος δὲ καθ' ὑπόνοιαν τῆς φαρμακείας ὀργιζόμενον τὸ πλῆθος ἀρνούμενος ἔπειθεν καὶ δυνατώτερον ἑαυτὸν κατεσκεύαζεν ὁπλίτας συγκροτῶν:

Malichusta epäiltiin Antipaterin myrkyttämisestä (pharmakeias), nähdessään ihmisten vihan, hän kielsi sen ja rauhoitteli heitä....

Kuten edellä näemme, niin koineen kreikan aikakaudella, jolloin myös Raamatun Uutta Testamenttia kirjoitettiin farmakeia sanaa käytetiin myrkyttämisen (vahingollisena lääkkeenä) tarkoituksessa.

Ilm 18:23 και φως λυχνου ου μη φανη εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εμποροι σου ησαν οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια (farmakeia) σου επλανηθησαν παντα τα εθνη Bysantin teksti

Ilm 18:23 Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun lääkemyrkyllä (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat. (Alkutekstin mukainen jae)

Nature

Nykykreikankielen sana farmakeio, joka tarkoittaa apteekkia ja lääkekauppaa, missä myydään lääkkeitä on lähes identtinen Ilm 18:23 farmakeia sanalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Ilm 18:23 farmakeia sana tarkoittaa lääkettä, jonka kautta kaikkia kansoja eksytetään maan päällä. Pasi Turusen etymologian tulkinta sanasta farmakeia oli täysin väärä, sillä klassisen kreikankielen sana farmakeia, koineen kreikan sana farmakeia ja nykykreikankielen sana farmakeio ovat kaikki yhdistetty lääkkeisiin.

Kaikki lääkkeet ja lääketiede ei tietenkään ole tappavan myrkyllisiä, koska on myös hyviä lääkkeitä ja hyvää lääketiedettä, mutta koronarokote sisältyy Ilm 18:23 lääkemyrkky eksytykseen.

Monet lääketieteen huippuammattilaiset kuten Lug Montagnier (lääketieteen nobelisti) Sukharit Bhakdi, Michael Yeadon (Pfizerin ex-varatoimitusjohtaja) jne. varoittavat koronarokotteen vaaroista perustaen varoituksensa lääketieteelliseen tutkimukseen ja osaamiseen. Esimerkiksi Sucharit Bhakdi on sanonut, että koronarokotteen piikkiproteiini menee verenkiertoon, jossa se aiheuttaa näitä vereen liittyviä sairauksia kuten veritulppia jne. joita on nyt alkanut tulemaan esille koronarokotteella rokotetuilla ihmisillä.

Ilm 18:23 sanoo kuinka farmakeian kautta eksytetään kaikkia kansoja maan päällä. Koronarokote liittyy tähän Ilm 18:3 sillä tavalla, että kaikkialla maailmassa, kaikkien kansojen seassa ihmisiä rokotetaan koronarokotteella, jonka sanotaan olevan hyvä ja turvallinen, mutta todellisuudessa se kylvää ympärilleen sairauksia ja kuolemaa, jonka vahingolliset seuraukset tulevat lisääntymään tulevina vuosina.

Amerikan rokote haittaraportointi järjestelmä VAERS ilmoittaa, että se saa vain murto-osan todellisista rokotteiden haittavaikutuksista. Kun vertaamme keskenään Amerikassa annettuja kaikkia rokotteita, joita on annettu vuosien 1901-2020 välillä ja seitsemän kuukauden aikana annettujen koronarokotteiden tilastoituja kuolemia, niin näemme kuinka koronarokotteet ovat tappaneet vain seitsemässä kuukaudessa lähes puolet enemmän ihmisiä kuin mitä kaikki muut Amerikassa annetut rokotteet ovat tappaneet ihmisiä noin 120 vuoden aikana:

Nature

Nature

Vuodesta 1901 vuoteen 2020 marraskuun 30. päivään asti (tässä tilastossa ei ole mukana koronarokote kuolemia) Amerikassa ihmisiä on kuollut rokotteisiin VAERSin tilastojen mukaan 6261 ihmistä (tilastoitu 23.7.2021). Seitsemässä kuukaudessa (koronarokotukset alkoivat USA:ssa 2020 joulukuussa) Amerikassa on kuollut koronarokotteisiin VAERSin tilastojen mukaan 11940 ihmistä (tilastoitu 23.7.2021). Kun tiedämme sen, että VAERS saa vain murto-osan todellisista rokote kuolemista, niin sen perusteella Amerikassa on kuollut koronarokotteeseen satoja tuhansia ihmisiä.

Nature

Euroopan lääkevirasto (EMA) on tuonut esille, että heinäkuun 7 päivä. 2021 tilastojen mukaan koronarokote kuolemia on ollut Euroopassa 20525 ja lähes kaksi miljoonaa muuta haittavaikutusta. Koska myös EMA saa vain pienen osan todellisista rokotekuolemista, niin Euroopassa on ihmisiä kuollut useita satoja tuhansia koronarokotteeseen.

2009 sikapiikki Pandemrix rokote vedettiin pois markkinoilta ja myynnistä tilastollisesti paljon vähäisimpien haittavaikutus määrien takia. Tilastojen ja todellisuuden valossa koronarokote on tappajarokote, jonka kauhistuttavat vaikutukset tulevat lisääntymään tulevina vuosina. Ei ole epäilystäkään siitä etteikö koronarokote liittyisi Ilm 18:23 farmakeia petokseen, jonka kautta kaikkia kansoja maan päällä eksytetään.

Koronarokotteet ja New Age okkultiikka

Pasi Turunen kirjoitti blogissaan:


Eräät vilpittömästi hyvää tarkoittavat kristityt ystävät (en siis lainkaan moiti heidän vaikuttimiaan) lähettivät minulle kahden yhdysvaltalaisen naislääkärin videoita, joissa varoitettiin tuloillaan olevista rokotteista ja niihin liittyvistä. Molemmat olivat kirjoittaneet kirjoja ja rokotekriittisyytensä myötä nousseet myös laajalti somejulkisuuteen. Toisella oli jopa risti kaulariipuksena.

Selvitin videot saatuani hiukan heidän taustojaan esimerkiksi heidän omien verkkosivujensa kautta. Ja kas: Toinen heistä oli astrologi! Toinen, se ristiriipusta kantava, puolestaan New Age -aktivisti. ........

Olin hämmentynyt siksi, että videoiden lähettäjät itse olivat syvällisiä kristittyjä. Eivätkö he lainkaan olleet katsoneet lähettämiään videoita tai selvittäneet, että niissä esiintyvät “asiantuntijat” olivat käytännössä uusaikalaisia okkultisteja?

Sittemmin olen huomannut, että monen muunkin koronarokotteita kritisoivan videoasiantuntijan taustalta paljastuu yhteyksiä hengellisesti hämäriin piireihin. Erilaisten uskomushoitojen edustajat, jotka saavat elantonsa homeopaattisilla tai muilla uskomushoidoilla (kansanparannus, energia, kristallit yms), ovat laajalti edustettuina koronarokotekriittisissä piireissä.

 

Kun tutkimme WHO:n (Maailman terveysjärjestö) sekä THL:n taustoja, niin näemme sen, että niin WHO kuin THL levittää okkultiikkaan perustuvia hoitomuotoja.

WHO on julkaissut yhteistyössä Victorian Health Promote Foundationin ja Melbourne yliopiston kanssa kirjan, jonka nimi on: Promoting Mental Health - Concepts Emerging Evidence Practice (Mielenterveyden edistäminen - käsitteet, esille tulevat todisteet, käytäntö). Kirjasta lyhyt sitaatti:

Various studies have suggested that practices such as yoga and t’ai chi may have significant benefits for both mental and physical well-being (Brown et al., 1995; La Forge, 1997; Li, Hong & Chan, 200) ..... Other practices that make use of meditation practices, such as Qigong, have also been argued to have mental health benefits (Mason & Hargreaves, 2001). Once again, most such practices make use of a combination of
spiritual and physical methods.

Suomennos:
Useat tutkimukset esittävät, että harjoitukset kuten joogalla ja Taijilla voi olla merkittäviä hyötyjä mielen ja fyysisen ruumiin hyvinvoinnissa. ..... Muut harjoitukset, jotka tekevät meditaatio harjoituksia, kuten Qi Gongilla on väitetty olevan mielenterveys hyötyjä. Taas kerran, sellaiset harjoitukset käyttävät hengellisen ja fyysisen menetelmän yhdistelmiä.

Kun tutkimme joogaa, niin joogassa yhdistyy henkinen ja fyysinen harjoitus. Joogan sanotaan olevan myös henkisen kasvun tie, jossa joogaajaa saa yhteyden maailmankaikkeuden elämän energiaan, joka tarkoittaa todellisuudessa yhteydessä olemista riivaajahenkien kanssa.

Taiji opettaa harrastajaansa käyttämään energiaa, joka ei synny ihmisen lihasvoimasta. Taijin harrastajat käyttävät Qi Gong (Chi Kung) harjoitteita löytääkseen oman alkuperäisen elämänvoimansa. Taijin elämänvoima ja energianvoima tulee todellisuudessa riivaajahengiltä.

Qi Gong on muinanen kiinalainen energianparannusmenetelmä, joka on elämänvoiman taito ja kyky työskennellä elämän energian kanssa. Qi Gongin harrastajien mukaan korkean tason harrastaja saa tavallisuudesta poikkeavia kykyjä henkisten yhteyksien kautta kuten selvännäkemisen lahjan, telepaattisia kykyjä, ennaltatietämisen kyvyn, kaukosiirto kyvyn (teleportaatio).

Qi Gongiin kuuluu myös kanavointi henkisten yhteyksien kautta (henkioppaat), symbolien käyttäminen, loitsut, mantrat, rukous (meditaatio), joiden avulla henkioppaat voivat vaikuttaa Qi Gongin harrastajien kautta ihmeellisiä voimavaikutuksia kuten esimerkiksi parantaa sairauksia. Qi Gongin harrastajien keskuudessa sanotaan, että jos henkiopas ei ole tarpeeksi korkeasti kehittynyt henki, niin mitään yliluonnollista ei voi tapahtua.

Qi Gongin harrastajien keskuudessa opetetaan maan kundaliinin noususta (käärmeen valo), joka sanotaan olevan "siunaava" hengellisen herätyksen prosessi. Käärmeen valon sanotaan olevan valaistumisen energiaa henkisen muutoksen aikaansaamiseksi meditaation ja Qi Gongin kautta. Erikoisen tehokasta kundaliini-energian nousun sanotaan olevan pyhissä paikoissa. Todellisuudessa Qi Gongin energia tulee riivaajahengiltä, jotka eksyttävät ihmisiä kohti iankaikkista kadotusta.

THL:n sivulla on seuraavanlaista tietoa:

HOT (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) on interventio, jonka tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta. HOT-menetelmässä pyritään vahvistamaan kykyä kohdata vaikeitakin tunteita ja ajatuksia tietoisuus- ja hyväksyntätaitojen avulla. Tällaisia taitoja ovat muun muassa mindfulness-taidot.

Mindfulness gurut opettavat, että mindfulnessin kautta ihminen saa yhteyden henkioppaaseensa, joka tarkoittaa todellisuudessa yhteyttä riivaajahenkiin.

Pasi Turunen sanoo, että koronarokotteen vastustajien videoilla esiintyvien lääketieteen ammattilaisten taustoihin liittyy okkultiikan, New Agen, energianhoitoparannuksen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Pasin esille tuoma asia on totta, sillä jotkut koronarokotteita vastustavat lääketieteen ammattilaiset ovat tekemisissä okkultiikan, New Agen, energianhoitoparannuksen jne. kanssa. Tämän tähden Pasi Turunen pitää näiden lääketieteen ammattilaisten koronarokote vastaisuutta epäluotettavana asiana.

Pasi Turunen on koronarokote myönteinen ihminen, joka on Facebook sivuillaan vedonnut koronarokotteiden hyötyihin ja näiden tietojen takana on WHO ja THL, jonka kautta sitten maailmalla ja Suomessakin pääosin (tai todella laajasti) koronarokote myönteisyyttä levitetään. Kun Pasi Turunen pitää okkultiikan kanssa tekemisissä olevia lääketieteen ammattilaisia epäluotettavina tiedottamaan koronarokotteista, niin miksi Pasi itse kannattaa ja levittää myös WHO:n ja THL:n tietoihin perustuvia tietoja, vaikka WHO ja THL kannattavat ja edistävät riivaajahenkien oppeja kuten Qi Gongia, joogaa, Tajia ja mindfulnessia?

Jos Pasin eräs peruste on vastustaa koronarokote kriittisyyttä siihen vedoten, että koronarokotetta vastustavien lääketieteen ammattilaisten keskuudessa osa on New Age okkultisteja, niin miksi Pasi kannattaa koronarokotteita, kun WHO ja THL kannattavat riivaajien oppien käyttämistä ihmisten terveydenhoidossa?

Jos eräs peruste koronarokotteen kriittisyydelle on New Age okkultikkan esiintyminen joiden koronarokotteita vastustavien ihmisten keskuudessa, niin tällä perusteella Pasin tulisi hylätä myös koronarokotteen kannattaminen, koska se perustuu pääosin WHO:n ja täällä Suomessa vaikuttavan THL:n tietoihin, jotka edistävät riivaajien oppeja.

Olen hämmästynyt siitä, että Pasi Turunen ei ole lainkaan selvittänyt WHO:n ja THL:n okkultisia ja riivaajahenkien oppeihin perustuvia taustoja, ja hän "syyttää" koronarokotteeseen kriittisesti suhtautuvia ihmisiä samasta asiasta mihin hän on itse syyllistynyt kannattaessaan koronarokotteita, joita WHO ja THL suosittelevat. Lähes kaikki koronarokote myönteisyys perustuu WHO:n julkilausumiin ja kaikki koronarokote myönteiset lääketieteen ammattilaiset ovat WHO:n talutusnuorassa, ja WHO kannattaa okkultistisia hoitomuotoja.

Loppusanat

Ilm 18:23 Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun lääkemyrkyllä (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat. (Alkutekstin mukainen jae)

Raamattu sanoo, että tässä lopunajassa maan mahtavat kauppiaat eksyttävät lääkemyrkyn kautta kaikkia kansoja maan päällä. Bill Gates on mukana tässä koronarokote bisneksessä. Bill Gates on sanonut tulleensa meditaatio ja mindfulness uskovaiseksi ja hän harjoittaa mindfulnessiin perustuvia harjoituksia joka päivä. Tämä tarkoittaa sitä, että Bill Gatesilla on suora yhteys riivaajahenkiin, jotka ovat tämän koronarokote eksytyksen takana. Bill Gates on yksi näistä lopunajan maan mahtavista kauppiasta, jotka eksyttävät kaikkia kansoja koronarokote lääkemyrkyn kautta.

Farmakeia sanan etymologinen merkitys tarkoittaa lääkettä, joka on joko parantava, myrkyllinen tai tappava. Ilm 18:23 farmakeia sana ei tarkoita noituutta tai velhoutta.

Miksi lähes kaikki Raamatunkäännökset ovat valinneet Ilmestyskirjan 18:23 kohtaan noituus tai velhous sanan eikä lääkemyrkkyä, koska todistetusti klassisen kreikankielen farmakeia sana tarkoittaa joko parantavaa lääkettä tai haitallista ja myrkyllistä lääkettä?

Tämä Raamatunkääntäjien valinta johtuu siitä, että farmakeian kanssa oli tekemisissä myös ihmisiä, jotka harjoittivat noituutta, tehden noituudessa myrkkysekoituksia lääkinnällisistä aineista kuten kasveista ja yrteistä. Nämä noituuden harjoittajat käyttivät huumaavia aineita kuten tiettyjä kasveja (lääkekasveja) joiden kautta he pääsivät yhteyteen riivaajahenkien kanssa ja pääsivät näkemään henkimaailmaan joutuessaan transsiin tai sen kaltaiseen tilaan. Tällä tavalla sanaa farmakeia alettiin yhdistämään noituuteen, josta on tullut yksi sen merkitys, vaikka sen päämerkitys on joko parantava tai haitallinen ja myrkyllinen lääke.

Kun tutkimme Raamatun Uuden Testamentin kreikankieltä, joka on heprean- ja arameankielen lisäksi UT:n alkuteksti, niin huomaamme, että kreikankielen UT ei käytä noituudesta sanaa farmakeia, vaan käyttää sanoja mageuo ja mageia.

Acts 8:
9 ανηρ δε τις ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων (mageuon - perusmuoto mageuo harjoittaa noituutta) και εξιστων το εθνος της σαμαρειας λεγων ειναι τινα εαυτον μεγαν
11 προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις (mageiais -perusmuoto mageia noituus, taikuus) εξεστακεναι αυτους

Apt 8:
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta (mageuon) ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ............
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan (mageiais) heitä hämmästyttänyt.

Raamattu UT:n alkuteksti tekee erotuksen noituus sanojen mageia ja mageuo ja lääke sanan farmakeia välille. UT:n kreikankielen alkutekstissä noituus sana ei ole farmakeia, vaan mageia ja mageuon.

Kuten on tullut selkeästi esille, niin koronarokotteet ovat saaneet aikaan enemmän vakavia haittavaikutuksia ja kuolemia kuin mikään aikaisempi rokote. Koronarokotetta markkinoidaan turvallisena rokotteena, jota se ei ole, sillä se kuuluu eräänä osana (lisää on tulossa) Ilmestyskirja 18:23 farmakeia eksytykseen, jolla eksytetään koko maailmaa. Eksytys ja petos on siinä, että sen sanotaan olevan turvallinen, vaikka se todellisuudessa aiheuttaa vakavia sairauksia ja kuolemaa.

Joku voisi sanoa, että Ilmestyskirjan farmakeia ei voi olla lääkemyrkky, koska Raamattu puhuu opillisesta eksytyksestä ja riivaajien eksytyksen hengestä, eikä lääke tai mikään aine voi olla eksytys.

Kun katsomme Ilmestyskirjan 18 lukua, niin siinä nämä maan mahtavat kauppiaat ovat tekemisissä Babylonin saastaisen riivaajahengen kanssa (esim. Bill Gates - mindfulness meditaatio yhteys henkioppaisiin, eli riivaajahenkiin) ja he eksyttävät kaikkia kansoja maailmanlaajuisesti, niin kuin Ilm 18:23 sanoo, ja nämä, jotka kauppaavat tätä lääkemyrkkyä (koronarokote), niin he sanovat sen olevan parantava lääke, mutta todellisuudessa se rikkoo ihmisen immuunijärjestelmän aiheuttaen sairauksia ihmisille sekä joillekin jopa kuoleman. Eikö sellainen ole eksytys (petos), jossa sanotaan, että tämä lääke (aine) parantaa sinut, vaikka todellisuudessa se rikkoo immuunijärjestelmää, eikä paranna, vaan rikkoo aiheuttaen sairauksia ja kuolemaa? Tietenkin tällainen on petos ja eksytys.

Sitten tähän eksytykseen liittyy vielä se, että tämä farmakeia lääkemyrkky ja sitä kaupittelevat henkilöt ovat yhdistetty Babylon saastaisten riivaajahenkien haureuden vihan viinin eksyttävään henkeen, jolla koko maailmaa eksytetään. Maan mahtavat kauppiaat ovat mukana eksytyksessä ja eksytyksen airueita kun he Qi Gongin, joogan, mindfulnessin oppien jne. kautta eksyttävät ihmisiä yhteyteen riivaajahenkien kanssa. Tällä tavalla tämä lääkemyrkky ei ole yksistään eksytys, vaan sen sisältämä valhe, joka perustuu väärään oppiin ja opetukseen, jonka alkujuuri on pimeyden päämajassa. Farmakeiaa  kauppaavat henkilöt ovat tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa ollen mukana opillisessa eksytyksessä sekä lääkemyrkky eksytyksessä, ja näin he   muodostavat koko tämän valheen kokonaisuuden.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että noituuden okkultiikka vaikuttaa nykyisessä lääketieteessä, ei jokaisessa lääketieteen ammattilaisessa, mutta WHO:n kautta Qi Gong, mindfulness ja muut riivaajien opit ovat saavuttaneet lähes valtaosan lääketieteen ammattilaisista, mutta onneksi Jumalan sanan totuutta rakastavat Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ja lääketieteen ammattilaiset eivät ole mukana tässä lopunajan okkultisessa Qi Gong, mindfulness jne. lääketieteessä.

Monet menestysteologian pauloissa olevat saarnaajat sanovat koronarokotteen olevan eksytystä. Menestysteologia on eksytys ja eksyksissä oleva menestysteologi voi nähdä totuuden koronarokotteista, mutta en suosittele ketään kannattamaan menestysteologian oppeihin perustuvaa eksytystä. Se on ikävä kyllä totta, että netissä levitetään koronarokote kriittistä materiaalia myös valheellisen ja perättömän tiedon kautta, johon myös jotkut Herran Jeesuksen opetuslapsetkin saattavat syyllistyä, joista osa tekee sen kuitenkin vilpittömästi. Ikävämpää on kuitenkin se, että jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset tukevat ja kannattavat koronarokote eksytystä ja jotkut heistä ovat vilpittömiä, mutta vilpittömyydestään huolimatta he kuitenkin tukevat farmakeia lääkemyrkky eksytystä.

Jos levittää netissä videoita koronarokotteeseen liittyvistä vaaroista, niin kannattaa tehdä se lääketieteeseen vahvasti perustavien henkilöiden kautta kuten Luc Montagnier, Sukharit Bhakdi, Michael Yeadon jne.

Koronarokote asiassa ei kannata kuitenkaan tuijottaa liiaksi rokotteen kannattajan tai vastustajan taustaan, koska ne voivat olla Raamattuun uskovalle ihmiselle varsin ongelmallisia. Koronarokote asiassa kannattaa katsoa siihen mitä on kerrottu rokotteesta ja sitten seurata mitä rokottamisesta on seurannut. Koronarokote on aiheuttanut maailmanlaajuisesti valtavan määrän vakavia haittavaikutuksia sekä paljon kuolemia, ja väärän tilastoinnin takia todella paljon enemmän koronarokote kuolemia kuin mitä niitä on tilastoitu. Tämä käytännön todellisuus ja siihen liittyvien faktojen tulisi saada meidät näkemään totuus tässä rokote asiassa. Jos seuraat lääketieteen ammattilaisten taustoja, niin silloin olisi vaikea luottaa mihinkään, koska okkultiikkaa tukeva ja kannattava WHO määrittää lähes koko maailmanlaajuista terveydenhuoltoa.

Jos ihmisen tausta ratkaisee koronarokote asiassa, niin silloin emme voisi tutkia, katsoa tai laittaa eteenpäin ehkä kenenkään tai hyvin harvan ihmisen tietoja tai asiantuntemusta koronarokotteisiin liittyen. Silloin kun on kyse ns. maallisesta asiasta kuten esim. lääketiede, niin lääketieteen edustajilla on monenlaisia toisistaan poikkeavia käsityksiä ja suurin osa heistä uskoo evoluutioteoriaan, joka perustuu valheeseen. Näitä asioita ei voi ratkaista sillä, että mitä lääkärin maailmankuva edustaa, koska myös uskova lääkärikin voi erehtyä tässä koronarokote asiassa. Asiatodisteet ja käytännön havainnot ratkaisevat lääketieteen kysymyksissä. Lääketieteessä on paljon hyviä asioita, joita arvostan, mutta tässä koronarokote asiassa lääketiede on ottanut ison harha-askeleen. Toki sekin tulee muistaa etteivät kaikki lääketieteen ammattilaiset hyväksy koronarokotetta.

Sitten vielä sellainen asia kuin, että mikä on luotettava nettisivu, media tai video julkaisupalvelu? Tiettyjä nettisivuja, mediaa tai videon julkaisupalvelujen sanotaan olevan valeuutisten levittämisen kanavia. Yleensä sellaisia syytetään valeuutisten levittäjiksi, jotka julkaisevat koronarokotteista varoittavia tietoja. Valtamedia saa kuitenkin aamusta iltaan kertoa ihmisille tietoa, jonka taustalla on okkultiikkaan perustuvan WHO:n tietoja, väärään tilastointiin perustuvia tietoja koronavirukseen sairastuneista ja kuolleista. Väärään tilastointiin perustuva tieto on sama asia kuin levittää valeuutisia.

Kaiken tämän informaatiosodan, valeuutisten ja median sekä yhteiskunnan manipulaation keskellä meidän uskovien keskipiste tulee olla Herrassa Jeesuksessa, rakkauden totuudessa. Jos sinun keskipisteesi on rakkauden totuudessa Herrassa Jeesuksessa ja ymmärrät koronarokotteen olevan vaarallinen ihmisille, niin silloin sinun velvollisuutesi on varoittaa lähimmäisiäsi tästä rokotteesta. Se tulee kuitenkin muistaa, että meidän tulee kohdata toinen toisemme sävyisyydessä ja totuutta noudattaen rakkaudessa.

Herra Jeesus haluaa, että kerromme evankeliumia tälle maailmalle, koska ihminen voi pelastua vain tunnustamalla syntinsä Jumalalle ja uskoa Herraan Jeesukseen, että hän saa syntinsä anteeksi ja pelastuu Jumalan armosta iankaikkiseen elämään, Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Herra Jeesus haluaa, että kasvaisimme uskossa ja pyhityksessä yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

 

Laajempi selvitys farmakeia sanan merkityksestä:
Ilmestyskirja 18:23 farmakeia sanan merkitys eri historian aikakausina

 

Petri Paavola 4.8.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
patmos.fi/blogit/ koronarokotteet ja noituuden paluu laaketieteeseen
ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/ articles/ PMC4469375

etymonline.com/ word/ pharmacy
forum.grasscity.com/ threads/ the truth about pharmekeia in the bible
indifferentlanguages.com/ translate/ greek english/ pharmakeio
Alwin Low: The Pursuit of Ethical Excellence Biblical Ethics
biblical.ie/ josephus/War
medalerts.org/vaersdb/ from 1901 to 2020
medalerts.org/vaersdb/ 7 23 2021
adrreports.eu/en
who.int/ mental health/ evidence/ MH Promotion Book
kotipetripaavola.com/ jooga ja jooga suuntauksia
taiji.fi/ taiji
mediuutiset.fi/uutiset/ qi gongia kuntoutukseen
kotipetripaavola.com/ energiahoitomuodot
thl.fi/fi/web/ toimintamalleja ja menetelmia tyon tueksi/ nayttoon perustuvat menetelmat
mindfulnessexercises.com/ meet your personal spirit guide
gatesnotes.com/ Books/ The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker