Nokia Missio tarkastelussa

 

 

Nokia Missio on luterilaisen kirkon sisältä syntynyt karismaattinen herätysliike, joka opettaa että sen tärkein tehtävä ja päämäärä on saattaa ihmiset tuntemaan Jeesus. Nokia Missionissa puhutaan Jeesuksesta ja opitaan myös varmasti tuntemaan Herraa Jeesusta. Nokia Mission suurin ongelma on totuuden ja valheen sekoittaminen, jota liike tekee kutsumalla puhujavieraita, jotka ovat eksyttäjiä, samoin Nokia Mission oma opetus on myös joissakin paikoin totuuden ja valheen sekoittamista. Aion ottaa esille tässä kirjoituksessa muutamia asioita, joista käy ilmi kuinka Nokia Missio sekoittaa totuutta ja valhetta. Toivon että koettelet kirjoitukseni ja siinä käsiteltävät asiat Jumalan sanan valossa, sillä tämä asia on erityisen tärkeä. Erikoisesti toivon, että sinä joka olet sisällä Nokia Missio toiminnassa lukisit tämän kirjoituksen ajatuksella, rukoillen ja koetellen sen Jumalan sanan valossa. Tämä kirjoitus ei ole panettelu tai mustamaalaamistarkoituksessa tehty, vaan tämä kirjoitus on tehty aitoa huolta ja tuskaa tuntien Jumalan seurakunnan tilasta ja siitä mitä kaikkea Nokia Missio edustaa.

 

Nokia Missio päämääriä

 

Nokia Missiossa on hyviä päämääriä, esim. siellä painotetaan sitä kuinka tärkeätä on ihmisen pelastuminen ja evankeliumin julistaminen. Tämä asia on tosi tärkeä ja sen tulee olla esillä kuten Nokia Missio myös painottaa aivan oikein.

 

Nokia Missio painottaa myös sitä, että uskovien tulisi juurtua Kristukseen ja kasvaa Jumalan armosta tekemään uskon tekoja. Tämäkin on ihan oikein kun se esitetään tällä tavalla, eikä siinä ole itsessään mitään väärää, vaan se on oikea ajatus ja suunta, joka jokaisella seurakunnalla tulisi olla.

 

Nokia Missio painottaa hyvin vahvasti karismaattisia armolahjoja, profetiallisuutta, sairasten parantumista jne. Tämäkin on kaikki Raamatullista ja oikeaa.

 

Kuitenkin Nokia Missio kaikesta edellä olevasta huolimatta on lipsunut totuuden ja valheen sekoittamiseen siinä määrin, että se hyväkin mitä on helposti likaantuu ja saastuu. Varsinkin silloin kun aletaan pitää valhetta totuutena ja sitä opetetaan ja uskotellaan ihmisille, niin silloin tulee suuria ongelmia ja evankeliumin työstä ei tule enää Herran työtä, vaan ihmisten työtä, jossa he omaan korvasyyhynsä valitsevat sen miten he haluavat tehdä työtä Herralle. Raamattu kuitenkin osoittaa, että marssijärjestys Herran työssä on sellainen, jossa Herra määrittelee sen millaista se on, mitä se pitää sisällään, miten sitä tulisi tehdä ja miten Herraan Jeesukseen tulee uskoa. Tuon seuraavaksi esille niitä asioita, jotka eivät ole kohdallaan Nokia Missio toiminnassa.

 

Nokia Missio evankeliumi

 

Mark 16:
15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

 

Nokia Missio julistaa evankeliumia, mutta painottaa, että evankeliumi ilman ihmeitä ja merkkejä on väärää. Tämän tähden Nokia Mission on eksynyt monella tavoin monenlaisiin vääriin asioihin, joita ei saisi esiintyä seurakunnassa. Koska Nokia Missio tähtää ihmeisiin ja merkkeihin, niin he eivät kiinnitä siihen huomiota mitä Jumalan sanan totuus opettaa tai sitten he koittavat perustella monenlaisen vääryyden olevan oikeata, koska ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Asioita ei koetella siten kuin Raamattu opettaa ja sen tähden Nokia Missionin puhujavieraina on esiintynyt mm. okkultisteja, jota käsittelen myöhemmin tässä kirjoituksessa.

 

Koska asioita ei koetella kunnolla ja oikein, niin vuodesta toiseen erilaiset väärät profetiat ja muut hengen ilmenemismuodot saavat jalansijaa Nokia Missio toiminnassa. Tällainen toiminta vetää mukaansa sellaisia ihmisiä, jotka ovat varmasti vilpittömiä, mutta joiden elämää hallitsee voimakas sielullisuus, halu nähdä ja kokea ihmeitä, Raamatun sanaa ei oteta todesta, kunhan se on sinnepäin, Raamatuin sanaa uskotaan perinteestä käsin, halutaan olla radikaaleja, mutta tehdään se eksymällä ylihengellisyyteen ja vääriin opetuksiin, uskossaan nuoret uskovat, joita viedään harhaan ihmeiden ja merkkien avulla ja monenlaisten muiden väärien asioiden johdattelemina.

 

Sinä joka olet Nokia Missionissa jäsenenä toivon ettet loukkaannu tekstiin mitä olen kirjoittanut, vaan että tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni Jumalan sanalla ja ollen rukouksessa ja viettäisit aikaa siinä, että mikä on Raamatun perustus ja mikä on Nokia Missionin perustus. Itse en ole ollut koskaan Nokia Missionin jäsenenä, eli minun tarkoitukseni ei ole kostaa tai puhua pahaa kenestäkään, vaan tuon Nokia Missionin väärät perustukset esille sen takia, koska Herra Jumala minua on tähän kehottanut. Toivon että tutkit ja koettelet kaiken sen mitä kirjoitan tässä kirjoituksessa, sinun ei ole pakko sitä tehdä, mutta se olisi hyväksi sinulle ja Jumalan tahdon mukaista on tutkia ja koetella asioita.

 

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

 

Ihmeet ja merkit eivät ole ainoa seuraus aidosta uskosta, jonka Jumala vaikuttaa. Tärkeimmät merkit aidon uskon seurauksista ovat uskon elämän terve kasvu rakkauden ja totuuden mukaan. Aito ja terve usko johdattaa uskovan elämään käytännössä Jumalan rakkauden ja totuuden mukaan. Aito ja terve usko johdattaa uskovan uskomaan Jumalan sanaan totuuden mukaisesti, jonka seurauksena uskova kykenee erottamaan hyvän ja pahan sekä vastaanottamaan hyvän ja Jumalan mielenmukaiset asiat sekä hylkäämään syntiä ja kaikkea vääryyttä.

 

Raamattu opettaa oikeasta karismaattisesta toiminnasta, jossa armolahjat toimivat mutta ne pysyvät Jumalan sanan totuuden opetuksen rajoissa.

 

1 Kor 14: 1 ¶ Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

 

Kreikankielisessä Raamatussa on edellinen jae sanatarkasti näin:

 

Tavoitelkaa rakkautta ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte.

 

Jumalan sana opettaa meitä tavoittelemaan rakkautta ja hengellisyyttä jos näissä suostumme kasvamaan, niin silloin myös armolahjatkin toimivat terveellä tavalla seurakunnan keskellä. Paavali painotti Agape rakkauteen keskittymistä sekä hengellisyyden tavoittelemista (elämää Pyhässä Hengessä), jonka jälkeen myös armolahjat toimivat seurakunnassa terveellä tavalla seurakuntaa rakentaen, ei rikkoen. Korinton seurakunnassa eivät armolahjat toimineet oikealla tavalla, siksi Paavali opetti rakkauden ja hengellisyyden tärkeyttä, että armolahjatkin voisivat toimia oikealla tavalla. Jos emme toimi Raamatun opetuksen mukaan ja tavoittele ensin rakkautta ja hengellisyyttä, joka tarkoittaa myös totuudessa pysymistä, niin silloin armolahjat ryöstäytyvät käsistä tai sielullinen ihminen tuottaa sielullisuutensa sekä riivaajahenkien kautta hengen sanomia. Näin on käynyt Nokia Missionissa, jonka tuon esille myöhemmin tässä kirjoituksessa.

 

Nokia Missio ja kaste

 

Markku Koivisto on sanonut että Nokia Missio hyväksyy luterilaisen ja vapaiden suuntien kastekäsityksen ja pitää molempia käsityksiä Raamattuun pohjautuvina. Markku Koivisto on sanonut, että hänellä itsellään on vakaa luterilainen kastekäsitys, josta hän ei luovu.

 

Raamattu opettaa, että Uuden Liiton järjestyksessä on olemassa vain yksi tapa kastaa, jonka Raamattu opettaa olevan sellainen, jossa vain uskoontulleita ja parannukseen tulleita kastetaan, muita ei kastettu alkuseurakunnassa, eikä saanut kastaa.

 

Linkki: Vesikaste Raamatun opetuksen valossa

Markku Koivisto ajautuu heti ristiriitaan kun hän sanoo luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien kasteiden olevan Raamattuun pohjautuvia, mutta sanoo itse pysyvänsä luterilaisessa kastekäsityksessä, josta hän ei luovu. Markku Koivisto kumoaa julkilausumansa luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien vesikastenäkemyksien yhtäpitävästä Raamatullisuudesta sanomalla, että hän pitää kiinni luterilaisen kirkon kastenäkemyksestä, josta hän ei luovu. Markku asettaa luterilaisen kirkon kasteopin paremmaksi kuin vapaiden suuntien näkemys, koska hän ei aio luopua siitä, vaan pitää siitä kiinni. Jos hän olisi johdonmukainen, niin hän sanoisi, että molemmat ovat Raamatullisia, eikä hän pitäisi kiinni yksin luterilaisesta kasteesta. Raamatun valossa asia on kuitenkin sellainen, että Raamattu opettaa, että kaste kuuluu sellaiselle, joka on Jumalan armosta tehnyt parannuksen, tunnustanut syntinsä Jumalalle ja uskoo Herran Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi; näin hän saa syntinsä anteeksi ja menee kasteelle Raamatun opetuksen mukaan uskontulon seurauksena sen jälkeen kun hän on tullut uskoon. Sylivauvojen kastaminen on siten epäraamatullista.

 

Nokia Missio painottaa, että vesikaste on aina saanut aikaan riitaa ja hajaannusta ja siksi Nokia Missio on tehnyt kasteesta uskovia yhdistävän tekijän. Se on totta, että uskovat ovat riidelleet ja eläneet hajaannuksessa erilaisen vesikastenäkemyksen takia. Paras ratkaisu siihen on toisen kunnioittaminen ja rakastaminen sekä väärän opetuksen hylkääminen, että syvällisempi yhteys voi syntyä. Tässä kohden kirkon lapsikasteesta kiinnipitävien tulisi ojentautua Raamatun opetuksen mukaan ja hylätä tuo epäraamatullinen kaste sekä vastaanottaa Raamatullinen kaste, joka vastaanotetaan uskoontulon jälkeen.

 

Nokia Missio ajattelee asiaa ihmisjärjen kautta, kun yhdistää kaksi erilaista kastetta ja ajattelee että, nyt ei synny riitaa eikä hajaannusta, vaan voimme olla yhtä. Kun asiaa tarkastellaan Raamatun opetuksen valossa, niin Nokia Missionin kahden kasteen oppi on kestämätön pohja seurakunnan rakentumiselle. Raamattu opettaa, että Yksi Herra, Yksi Usko, Yksi Kaste, eli kun ihminen on tullut uskoon Jumalan armosta, niin silloin hän menee kasteelle ja muita ei saa eikä voi kastaa kuin vain niitä, jotka ovat tulleet uskoon. Raamatun opetuksen mukaan seurakunnalla tulee olla vain yksi ja samanlainen opetus vesikasteesta, eikä se saa opettaa kahta erilaista kastetta. Tässä kohden kun Nokia Missio opettaa kahden kasteen oppia, niin se sekoittaa totuuden ja valheen keskenään ja totuttaa jäsenensä hyväksymään totuuden ja valheen sekoittamisen sekä opettaa ihmisiä hyväksymään ja elämään valheessa, sillä luterilaisen kirkon kasteopetus on valheellista ja epäraamatullista opetusta. Tämä siemen totuuden ja valheen sekoittamisessa tulee esille Nokia Missio toiminnassa muuallakin ja usein.

 

Nokia Missionin vastuuhenkilöt sanovat, että he eivät aiheuta kasteen takia hajaannusta ja eripuraa, vaan he haluavat yhdistää uskovia kahden erilaisen kasteen kautta. Nokia Missio rakentaa uskovien yhteyttä sekoittamalla keskenään totuutta ja valhetta sanomalla, että luterilaisen kirkon kaste ja vapaiden suuntien kaste molemmat ovat Raamatullisia. Luterilaisen kirkon kasteopetus on väärä ja epäraamatullinen, siksi sitä ei saisi opettaa Raamatulliseksi kasteeksi. Näin Nokia Missio koittaa rakentaa uskovien yhteyttä sekoittamalla totuuden ja valheen yhdeksi totuudeksi, mutta tosiasia on että se jää sekoitukseksi, jossa koitetaan yhdistää totuus ja valhe. Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen uskovien tulee rakentaa uskon yhteyttä ja ykseyttä ainoastaan vain totuuden varaan, eikä tätä yhteyttä voi rakentaa siten, että siihen sekoittaa valhetta. Raamattu opettaa selkeästi, että Herran Jeesuksen opetuslapset rakentuvat yhdessä vain totuuden ja rakkauden kautta:

 

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

 

Tiit 1:1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen,

 

Nokia Missio ja okkultiikka

 

Muutama vuosi sitten Nokia Missionin vieraana oli Chuck Pierce. Katsoin netistä Nokia Missio ohjelman, jossa Chuck Pierce esiintyi. Kun kuuntelin hänen puheensa ja opetuksensa ja sen miten hän toimi, niin ällistyin sitä, että Nokia Missio johtoryhmä ei huomannut sitä okkultiikka jota Chuck Pierce harjoitti ja harjoittaa.

 

Chuck Pierce otti kokouksessa esille öljypullon ja sanoi kun öljypullo avataan, niin silloin vuoden sisällä alkaa suuri herätys Suomessa. Chuck Pierce opettaa öljypullo voitelua, jollaisia voi olla monenlaisia.

Chuck Pierce toimii Glory of Zion International Ministries järjestön johtajana, joka toimii Dentonissa Texasissa. Hän palvelee "profetiallisessa" tehtävässä sekä rukouspalvelussa. Chuck Pierce markkinoi ja myy erilaisia voiteluöljyjä. Raamattu opettaa Uuden Liiton uskoville vain yhdenlaisesta öljyn käytöstä, jossa seurakunnan vanhimpia kehotetaan rukoilemaan sairaiden puolesta öljyä käyttäen. Tämä on siis ainoa opetus öljyn käytöstä Jumalan seurakunnassa.

 

Chuck Pierce myy muun muassa "Murheesta iloon" Kynttilä & voiteluöljysarjaa, josta hän sanoo: "Rakastan tätä New Wine Lightsin kehittämää kynttilä ja öljyä, joka muistuttaa meitä Herran muuttavasta voimasta. Minun pelkoni muuttuu iloksi kynttilä ja surusta iloon voiteluöljy sisältävät piparminttua, mandariinia, laventelia, sitruunaa ja muita tuoksuja. Toivomme että tämä ihastuttava yhdistelmä kannustaa sinua etsimään uutta elämää, joka Herralla on varattuna sinulle."

 

Chuck Pierce on eksynyt sielunvihollisen ansaan, jossa uskoville koitetaan kaupata rahastamalla öljyn kautta uuden elämän löytämistä. Raamattu opettaa Pyhän Hengen Jumalan sanan kautta opastavan meitä etsimään ja löytämän syvempää ulottuvuutta uuden luomuksen mukaisessa elämässä. Chuck toimii siis väärin ja on eksynyt riivaajahenkivaltojen "pyhän voiteluöljyn" kauppamieheksi.

 

"Elämäni menestyy" Kynttilä & voiteluöljy. Chuck Pierce: "Juutalainen Sivan kuukausi on bisnessmiehen kuukausi! Se on myös liitetty Sebulonin heimoon, joka on yhdistetty vaurauteen ja sen lisääntymiseen. Tämä kynttilä on suunniteltu kannustamaan sinua saavuttamaan uudet tuulet ja päämäärän minkä Hän on varannut sinulle, että kaikki mitä teet tulee sinulle tuottoisaksi."

 

Chuck myy kynttilää, jonka avulla ihminen tulee saavuttamaan taloudellista hyötyä! Tämä on ihan samaa magiaa ja okkultiikkaa kuin esim. wiccalaisuudessa, jossa öljyjen ja kynttilöiden kautta haetaan myös vaurastumista.

 

"Ilon Liitto" kynttilä & voiteluöljy. Chuck Pierce: "Jumalan tehdessä uuden liiton, me olemme tehneet tämän uuden voiteluöljyn. Ruusun ja liljan tuoksuista voiteluöljyä voit käyttää kun rukoilet uudistetun tai uuden liiton puolesta."

 

Chuck Pierce opettaa "valkoista magiaa", johon kuuluu tiettyjen voiteluöljyjen ja kynttilöiden käyttö, kun rukoillaan tiettyjä asioita. Tämä on okkultiikkaa, eikä Pyhän Hengen vaikutusta.

 

"Granaattiomena voiteluöljy ja Kynttiläsarja" Chuck Pierce: "Tämä on kaikkein uskomattomin voiteluöljy ja kynttiläsarja. Granaattiomena edustaa parantumista, vaurastumista sekä voittoja (synnistä). Ehdotan sinulle voiteluöljyä ja kynttilöitä vuodeksi eteenpäin. Nämä ovat täydellisiä lahjoja niille jotka haluavat siirtyä uuteen ulottuvuuteen vapaudessa ja menestymisessä."

 

Chuck Piercen voiteluöljy ja kynttiläsarjat ovat okkultiikkaa, josta hänen tulee tehdä parannus. Kukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei voi ostaa Piercen voiteluöljyjä, sillä niiden käyttö on epäjumalanpalvelusta. Emme voi myöskään uskoa Chuck Piercen öljypullovoitelu profetioihin ja esim. Nokia Missiossa annettu öljypulloprofetia oli väärä ja meni täysin harakoille. Koska Nokia Missio ei tunnista näitä ilmiöitä ja asioita ja on mukana tällaisten asioiden levityksessä, niin se tarkoittaa sitä että Nokia Missio on osallinen okkultiikan harjoittamiseen ja sen levittämiseen.

 

Nokia Missio ja katolinen eksytys

 

Nokiamissionin uudenvuoden juhlassa 31.12.2009 on mm. puhumassa katolinen "karismaatikko" Raniero Cantalamessa. Nokiamissionin sivulla häntä mainostetaan mm. näin:

 

Vuonna 1979 pappi ja fransiskaanimunkki Raniero Cantalamessa jätti professorin viran omistautuakseen kiertäväksi sananjulistajaksi kaikkialla maailmassa. Hänestä on tullut katolisten karismaatikkojen huomattava johtaja, joka saarnaa usein esim. pääsiäisenä Pyhän Pietarin kirkossa Vatikaanissa paaville, kardinaaleille ja piispoille. Hänen erityisalansa on ristin sanoma ja Pyhän Hengen elävksi tekevä toiminta seurakunnissa ja yksilöuskovassa. Hänellä on ollut monta vuotta myös hengellinen ohjelma Italian RAI UNO televisiokanavalla ja ohjelman nimi on "Toivon perusteet". Nyt meillä suomalaisilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus kuulla tätä huomattavaa Vatikaanin karismaatikkoa Tampereella Nokia Mission uudenvuoden vastaanottajaisissa. Tuohon tilaisuuteen saanemme myös muutaman Raniero Cantalamessan kirjoittaman kirjan suomeksi. Hänen kirjojaan on käännetty yli 50 kielelle.

 

Markku Korhonen ja Lauri Vuohelainen kutsuivat Raniero Cantalamessan Nokia Missio vieraaksi. Lauri Vuohelainen sanoi, että kun he olivat katsoneet Italian televisiosta Ranieron ohjelmaa, niin Laurin vaimo sanoi, että tuosta miehestä ainakin näkee että hän on uskovainen. Lauri Vuohelainen sanoi, että Pyhä Henki tekee sitä samaa katolisessa kirkossa kuin se on aina tehnyt kristillisessä seurakunnassa, eli kastaa ihmisiä Pyhälle Hengellä, ihmiset saavat syntinsä anteeksi, tulevat uskoon, ja Jeesus tulee heille rakkaaksi. Lauri sanoi, että Raniero sanoo, että vain Jeesus on meidän henkilökohtainen vapahtajamme ja vain sillä on merkitystä. Laurin mukaan Raniero on sanonut, että katolisessa kirkossa on miljoonia, jotka ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Lauri sanoi, että Raniero toimii Milanon yliopistossa alkukristillisen historian professorina ja siksi hän on perinpohjin selvittänyt mitä on apostolinen oppi. Lauri Vuohelainen sanoo, että Nokia Missio ei ole kutsunut katolista kirkkoa, vaan veljen joka on kastettu Pyhällä Hengellä. Lauri vielä totesi, että koska Raniero Cantalamessa on alkukristillisen historian professori ja kun häntä kuuntelee niin on kristillisyyden ytimessä. Lauri myös sanoi, että kun Ranieron kirjoja on käännetty suomeksi ja luettu, niin ei ole tarvinnut vetää yli mitään kohtaa.

 

Lauri Vuohelainen on pahasti erehtynyt arvioissaan, sillä Raniero Cantalamessa uskoo katolisen kirkon mukaisesti messu-uhriin, jossa joka kerta Jeesus uhraa ja uhrataan uudestaan, samoin Raniero uskoo katolisen kirkon opetuksen Mariasta ja muista katolisen kirkon valheellisista harhaopetuksista.

 

Katolinen kirkko opettaa katekismuksessa katolisuudesta näin: Jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen.

 

Raniero Cantalamessa voi julistaa ja puhua oikeista asioista mutta samalla hän uskoo valheeseen ja on myös katolisena sitoutunut uskomaan katolisen kirkon valheellisen evankeliumin ja on myös sitoutunut sitä levittämään. Kukaan katolinen ei voi olla katolinen ellei usko kaikkia sen opetuksia. Tosiasia on se, että jos katolinen sanoo olevansa uskossa, olevansa Pyhällä Hengellä täytetty ja että armolahjat toimivat hänen kauttansa, niin Pyhä Henki ei jättäisi häntä katoliseen valhe-evankeliumiin, vaan johdattaisi hänet ulos katolisesta kirkosta. Esimerkiksi katolinen ehtoollinen (messu-uhri) on Jumalan pilkkaa koska kirkko opettaa, että joka kerta messu-uhrissa Jeesus uhraa ja uhrataan ja on kysymys samasta uhrista kuin Golgatalla. Tämä on Jumalan pilkkaa ja toista evankeliumia, koska Herra Jeesus kuoli yhden kerran syntien edestä, eikä sitä uhria enää koskaan uusita missään, ei milloinkaan, ei koskaan. 

 

Yksikään "katolinen" uskova ei voi osallistua katoliseen messu-uhriin, koska se on Jumalan pilkkaa ja pilkkaa Kristuksen uhria kohtaan. Kaikki edellä esitetyt asiat todistavat sen, että Raniero Cantalamessa ei edusta aitoa uskoa, vaan on matkassa eksyttäjänä sekoittaen totuutta ja valhetta keskenään.

 

Raniero Cantalamessa on siis umpikatolinen, joka uskoo katolisen kirkon virallisen opin, joka tarkoittaa sitä, että hän on eksyttäjä. Aikoinaan ex-jesuiitta Alberto Rivera sanoi, että katolinen kirkko tulee eksyttämään karismaattisen liikkeen kautta protestantteja ja alkaa taivuttelemaan heitä katolismyönteisiksi. Tämä kaikki tapahtuu nyt meidän silmien alla. On kysymys ekumeniasta ja eksytyksestä! Nokia Missio on liike, joka seilaa Kristuksen lipun alla, mutta sekoittaa siihen riivaajahenkien vaikutusta, eli Nokia Missio on osa eksytystä.

 

1 Tim 2:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

 

Lopun aikana vaikuttaa sellainen henki, joka vaikuttaa luopumusta villitsevien henkien ja riivaajien oppien kautta. Tämän takia nämä valheenpuhujat ovat ulkokultaisia ja tällä ulkokultaisuudella hämäävät niiden sydämet ja mielet, joiden sydän ei ole harjaantunut erottamaan hyvää ja pahaa. Nokia Missio on järjestö, jonka kautta sielunvihollinen levittää omaa "evankeliumiaan". Kyllä Nokia Missiossa puhutaan myös oikeista asioista, mutta tosiasia on se, että sielunvihollisella on vahva ote tässä missionissa. Liikkeen johtajilta puuttuu täydellisesti terve arvostelukyky ja he johtavat lampaitaan harhaan sekä erilaisiin eksytyksiin monessa kohden. Liikkeen sisällä on vilpittömiä uskovia, joita johdetaan myös harhaan kaikenlaisten eksytysten kautta. Minun rukoukseni ja toiveeni on, että edes joidenkin silmät avautuvat näkemään mistä oikein on kyse, että he Jumalan armosta voisivat löytää todellisen evankeliumin. Kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei ole täysin oppinut ja täydellinen, vaan olemme siinä suhteessa vajavaisia, mutta Jumalan armosta voimme löytää tien ulos harhojen ja eksytysten keskeltä.

 

---------------------------------------------------------
 

Lisäys tekstiin 14.2.2012

 

Ylpeys ja homoseksuaalisuuden harjoitus

 

Tarkoitukseni ei ole lyödä Koivistoa tai Nokia Missiota, vaan tuoda esille muutamia todella tärkeitä näkökohtia, joista ei ole puhuttu paljoakaan Markun julkisen synnintunnustuksen jälkeen. Tästä pitäisi ottaa opiksi siksi on tärkeätä tuoda esille sydämelläni olevat asiat. Tämä asia on ollut pitkään sydämelläni ja koin, että nyt on aika tämän asian esille ottamiseen. Tämä kirjoitus olisi varmasti pitänyt tehdä paljon aikaisemmin.

 

Sunnuntaina 11.9.2011 Nokia Mission jumalanpalveluksessa Markku Koivisto astui seurakunnan eteen. Hänen tiedonantonsa oli julkinen synnintunnustus. Timo Aro-Heinilä luki Koivistolle synninpäästön rukoillen Koivistolle mm. eheytystä. Markku Koivisto oli ennen irtisanoutumistaan Nokia Missio ry:n hallituksen puheenjohtaja ja kirkkokunnan palveluksessa oleva sananjulistaja.

 

Markun tunnustus

 

Markku Koivisto tunnusti eksyneensä evankeliumin tieltä ja Jumalan suunnitelmista. Markun mukaan pahin seuraus tästä on ollut väärä suuntauminen Jumalaan ja vaimoonsa. Hän myönsi tehneensä aviorikoksen. Markun tunnusti että hänen toimintatapansa Jumalan valtakunnan työssä ovat olleet itsekkäitä ja omavoimaisia. Markku sanoi, että hän on nostanut itseään ylöspäin omin voimin sekä luottanut pääasiassa itseensä, eikä Jumalaan. Markun mukaan näistä asioista on seurannut paljon vääriä valintoja Jumalan hänelle antamassa työssä. Hänen mukaansa yksi karkeimmista ja näkyvimmistä vääristä valinnoista on aviorikos miespuolisen kanssa. Markku toi myös esille, että hänen toimintaansa motivoivat omahyväisyys, oma tehokkuus, luottamus omaan älyyn sanan asemasta.

 

Katuva saa syntinsä anteeksi

 

Raamattu opettaa, että ihminen joka katuu ja tunnustaa syntinsä ja hylkää syntinsä saa Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Markku tunnusti julkisesti syntinsä ja katui ja tässä suhteessa vain Jumala näkee Markun sydämeen. Toivon sydämestäni, että Markku pääsee irti kaikista synneistään, jotka hän tunnusti ja hän voisi aidosti eheytyä sekä vastaanottaa Raamatullisen uskon kasvaen siinä syvälliseen Jumalan tuntemukseen.

 

Nokia Missionin ja Markun ongelma

 

Asia jota ei ole tuotu esille (en ole ainakaan tästä tietoinen) on se että Markun ongelmat eivät olleet yksin Markun ongelmia, vaan myös Nokia Missionin ongelmia. Markku oli liikkeen keulahahmo ja hänen elämässään oli paljon syntiä ja vääryyttä, eikä seurakunta nähnyt sitä, vaan piti häntä Jumalan voideltuna, jota hän ei suinkaan ollut.

 

Sitä en tiedä ovatko kaikki Nokia Missiolaiset olleet tietämättömiä Markun synneistä, mutta jos joku on niistä tiennyt, niin hän ei olisi saanut niistä vaieta, sillä vaikeneminen on yhä kuin synnin hyväksyminen. En tiedä onko näin tehty, mutta ensin olisi pitänyt käydä asia läpi kahden kesken, jos tämän jälkeen asia ei selviä, niin sitten kahden tai kolmen todistajan kanssa. Jos asia ei vieläkään ratkea, niin sitten asia olisi pitänyt viedä koko seurakunnan tietoon. Sen kuitenkin tiedämme, että tämä asia oli päässyt jo pitkälle, eli se ollut lyhyen ajan ilmiö, vaan pitkällinen vääryyden prosessi.

 

Nokia Missionin pitäisi myös mennä itseensä ja tehdä parannusta, sillä he ovat pitäneet Markkua Jumalan voitelemana ja antaneet hänen puhua, opettaa ja rukoilla tilaisuuksissa samaan aikaan, kun Markku on ollut omavoimainen, ei luottanut Jumalaan vaan itseensä, luotti omaan älyynsä, hän nosti itseään ylöspäin, oli itsekäs sekä harjoitti homoseksuaalista suhdetta toisen miehen kanssa. Markku ei ollut Jumalan voitelemana silloin kun hän usean vuoden eli monenlaisissa synneissä. Tämä seurakunnan olisi pitänyt nähdä.

 

Jos seurakunta ei tunnistanut sitä, että Markku toimi lihassa ja nosti itseään ylöspäin omassa voimassaan sekä oli itsekäs (Markussa vaikutti voimakas ylpeys) jne. niin silloin seurakunta oli myös tietyllä tavalla eksyksissä. Tämä tuo esille Nokia Missionin ongelman, jossa hyvin usein pääsee esille kaikenlainen sielullisuus, väärä voitelu, väärä opetus Jumalan sanasta jne. Tämän pitäisi herättää ihmisiä myös kysymään, koettelemaan ja tutkimaan, että missä Nokia Missiossa on ollut kyse.

 

Lopuksi

 

Kehotan jokaista Nokia Missionissa olevaa ottamaan Raamatun (Jumalan sana) esille ja rukouksessa tutkimaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa ja millaista on todellinen Pyhän Hengen vaikutus. En kirjoita tätä kirjoitusta nousemalla kenenkään yläpuolelle, vaan siitä syystä koska koen sydämessäni Pyhän Hengen kehotuksen. Sinulla on täysi oikeus koetella kirjoitukseni.

 

Tuon sen vielä esille, että meidän jokaisen myös minun on valvottava tilaamme ja tehtävä parannus silloin kun sen aika on, sillä kukaan meistä ei ole eikä tule tässä ajassa täydelliseksi, vaan saamme kasvaa Jumalan armosta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Meistä jokaisella on siis varaa astua Kristuksen kuvastimen eteen avoimin sydämin ja antaa Hänen läpivalaista meidät ja ottaa pois sitä mikä ei ole taivaallista rakennusainetta ja vastaanottaa Taivaallisen Isän istutuksia.


 

Petri Paavola

 

 

 eXTReMe Tracker