Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Obama: kohtaaminen avaruusolentojen kanssa johtaisi uusien uskontojen syntymiseen

Viime aikoina uutiset ufoista ja tunnistamattomista lentävistä esineistä ovat levinneet sosiaalisessa mediassa sen jälkeen kun Yhdysvalloissa poliitikot ja virkamiehet ovat alkaneet puhua niistä. Presidentti Obama sanoi (1.6.2021) The Ezra Klein Show:ssa viitaten kohtaamiseen avaruusolentojen kanssa, että se johtaisi uusien uskontojen syntymiseen. Israel365News tuo esille artikkelissaan (Obama: new religions will arise after contact with aliens) sen kuinka ortodoksi juutalaisuus uskoo Raamatun opettavan avaruusolioista, ja että ortodoksi juutalaisuus hyväksyy mahdollisuuden maan ulkopuolisesta elämästä.

Tässä kirjoituksessani tuon esille sen, että opettaako Raamattu avaruusolioista ja muuttuuko ihmiskunnan uskonto päivien lopulla, viimeisinä aikoina. Tuon myös esille sellaisen mahdollisuuden, että Raamatun sanassa voi olla sellainen ulottuvuus kuinka taivaasta lähetetty lähettiläs ("avaruusolento") julistaisi uudenlaista evankeliumia, joka on vastoin Jumalan sanan totuutta. Sinä, joka olet uskossa Herraan Jeesukseen, tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Sinä, joka et ole uskossa Herraan Jeesukseen, tutki ja katso mitä tulevina päivinä tulee tapahtumaan.

The Ezra Klein Show:ssa Obama toi esille kuinka hän ehdottomasti haluaisi saada tietää mitä ovat nuo viime päivien aikana esille tulleet ufo-ilmiöt. Ezra kysyi Obamalta, jos meillä olisi kiistämättömiä todisteita, että he ovat avaruusolioita, kuinka se muuttaisi politiikkasi ja mihin suuntaan ihmiskunnan tulisi mennä? Obama vastasi kysymykseen monen jatkokysymyksen kautta sanoen, toivoisin että tieto avaruusolennoista vahvistaisi ihmisten ymmärrystä, että se mikä on meillä yhteistä on tärkeämpää; mutta olisi keskustelua rahan käyttämisestä enemmän asejärjestelmiin puolustaaksemme itseämme: ja uusia uskontoja tulisi esiin ja kuka tietää millaiseen keskusteluun päätyisimme.

Barack Obaman kommentin voi ymmärtää siten, että hän tarkoitti kuinka kohtaaminen avaruusolioiden kanssa johtaisi uusien uskontojen syntymiseen. Olen aikaisemmin kirjoittanut (25.10.2019) kuinka katolisen kirkon sisällä on korkeassa asemassa toimivia ihmisiä, jotka uskovat avaruusolentojen olemassaoloon. Jotkut katoliset sanovat, että avaruusolennot ovat maan ulkopuolisia veljiä ja osa Jumalan luomakuntaa.

Israel365News kirjoittaa artikkelissaan (Obama: new religions will arise after contact with aliens) kuinka Raamattu opettaisi avaruusolennoista. Tämän väitteensä tueksi Israel365News sanoo esimerkiksi kuinka Tuomarien kirjan luku 5 jakeissa 20-23 puhuisi avaruusolennoista. Israel365News sanoo myös, että professori David Weintraubin mukaan juutalaisuus hyväksyy mahdollisuuden maan ulkopuolisesta elämästä, ja että juutalainen teologia voisi edellyttää uskomista maan ulkopuoliseen elämään, koska Luojan voimalla ei ole rajoja. 

Israel365News väite siitä että Raamattu opettaisi maan ulkopuolisista olennoista, eli "avaruusolennoista on valheellinen väite ja opetus. Tuomarin kirjan 5 luku ja jakeet 20-23 kertoo siitä kuinka Herra antoi israelilaisille voiton Kanaanin kuninkaan Siiseran sotapäälliköstä joukkoineen. Kun Tuom 5:20 sanoo tähtien taivaalta radoiltaan käyneen sotaa ja sotineen Siiseraa vastaan, niin se ei tarkoita sitä, että nämä tähdet olisivat olleet "avaruusolentoja" kuten Israel365News tämän väärin ymmärtää. Tuom 4:15 sanoo kuinka Herra saattoi Baarakin miekan terän edessä hämminkiin Siiseran sotajoukkoineen, niin että he joutuivat pakenemaan. Tuomarin kirja sanoo ja tarkoittaa sitä, että Herra antoi yliluonnollisen voiton, aiheuttaen Siiseran sotajoukoissa hämminkiä ja tämän takia Raamattu sanoo tähtien taivaalta käyneen sotaa, koska voitto tuli Herralta taivaasta.

Gal 1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli (ἄγγελος kreik. angelos - tarkoittaa lähettiläs, sanasaattaja, enkeli) taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

Gal 1:8 but even if we or a messenger out of heaven may proclaim good news to you different from what we did proclaim to you -- anathema let him be! Youngs Literal Translation

Gal 1:8 But, even if we, or a Malaka {a Messenger/an Angel} from the Shmaya {the Heavens}, should declare unto you outside from that which we have Declared, he will be cursed! The Khabouris Codex

Galatalaiskirjeen 1 luvun jae 8 tarkoittaa sitä, että vaikka enkeli (langennut enkeli - riivaajahenki) julistaisi valheellista evankeliumia, niin se on valheen ja vääryyden takia kirouksen alla olevaa "evankeliumia". Kautta historian ihmiset ovat saaneet tällaista valheellista "rakkauden sanomaa", joiden välittäjinä ovat olleet riivaajahenget, jotka ovat puhuneet ja ilmestyneet joillekin ihmisille.

Edellä olevan lisäksi Gal 1:8 voisi myös tarkoittaa sitä, että jonakin päivänä "lähettiläs taivaasta" ("avaruusolento") ilmestyy ihmiskunnalle ja julistaa "uuden evankeliumin", joka kertoo uuden uskonnon syntymisestä maan päälle, joka voisi olla uuden maailmanjärjestyksen globaali uskonto, joka perustuu valheeseen ja on vastoin Jumalan sanan totuutta. Jos tällainen lähettiläs tai lähettiläät taivaasta, eli "avaruusolennot" ilmestyvät ihmiskunnalle, niin kyseessä on petos, jonka takana ovat riivaajahenget, jotka ovat pukeutuneet, eli ottaneet itselleen "avaruusolennon" ulkomuodon.

Raamatun kertoma antikristus matkii ja jäljittelee olevansa Raamatun Jeesus, jonka takia antikristus julistaa olevansa lähettiläs taivaasta, julistaen "uuden evankeliumin" ihmiskunnalle, joka Raamatun sanan opetuksen mukaan perustuu kuitenkin valheeseen ja petokseen. Antikristuksen kautta uskonnot jäävät voimaan maan päälle, mutta antikristus tekee niistä yhden uuden globaalin maailmanuskonnon muuttaen niiden luonnetta ja antikristus julistaa myös sanomaansa, joka perustuu petokseen ja valheeseen.

En sano ja julista varmaksi sitä, että Gal 1:8 tarkoittaisi "avaruusolentojen" ilmestymistä "taivaasta", jotka julistaisivat valheellista evankeliumia ihmiskunnalle, mutta sellainenkin mahdollisuus tuon jakeen ymmärtämisessä on. Aika tulee näyttämään miten tämä asia on tai ei ole. On kuitenkin todella erikoista, että katolinen kirkko, presidentti Obama, ortodoksijuutalaisuus ja monet muut ovat nyt ihan viime vuosina ja viime aikoina alkaneet puhumaan sellaisesta mahdollisuudesta, että ihmiskunta pääsisi kontaktiin ja kohtaisi maan ulkopuolista elämää ("avaruusolentoja"). Jos tällainen kohtaaminen "avaruusolentojen" kanssa tulisi tapahtumaan, niin kyseessä olisi eksytys, jossa Raamatussa kerrotut pahuuden riivaajahenget manifestoituvat "avaruusolentoina", eli riivaajahenget ottavat "avaruusolentojen" ulkomuodon esiintyen "avaruusolentoina". Kyseessä olisi kuitenkin eksytys, ei oikea kohtaaminen "avaruusolentojen" kanssa.

Samoin ovat nämä ufo-ilmiöt, jos ne olisivat ja ovat todellisia, niin ne ovat riivaajahenkien manifestaation tulosta, jonka tarkoitus on eksyttää ihmiskunta pois Raamatun sanan totuudesta valheellisen "rakkauden sanoman" kautta. Kaikki väitetyt ufo ja "avaruusolentojen" kohtaamiset mistä ihmiset ovat puhuneet ovat kohtaamisia riivaajahenkien kanssa, jos tällaista on ihan oikeasti tapahtunut.

Raamattu ei opeta maan ulkopuolisesta elämästä, joka toisi ratkaisun ihmiskunnan ongelmiin. Raamattu sanoo, että Messias, Herra Jeesus on ratkaisu ihmiskunnan synnin ongelmaan, eikä tähän ongelmaan ole mitään muuta ratkaisua, emmekä saa apua maan ulkopuoliselta elämältä ("avaruusolennoilta"), koska todellinen apu ja ratkaisu on Herra Jeesus.

Nämä maan päällä ihmisiä eksyttävät riivaajahenget ovat langenneet pois Jumalan taivaan valtakunnasta synnin kapinan tähden ja sen tähden he pyrkivät kaikin tavoin eksyttämään ihmisiä pois Raamatun sanan totuudesta. Jumala on Kaikkivaltias Jumala, mutta Hän on asettanut rajat sille miten Häneen tulee uskoa. Jumala on itse tarkasti rajannut sen miten meidän tulisi uskoa Häneen ja tämä on kerrottu Raamatussa. Raamattu ei puhu mitään "avaruusolentojen" tuomasta avusta ihmiskunnalle, vaan Jumalan avusta Herrassa Jeesuksessa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan meidän tulee keskittyä elämään tässä maailmassa Jumalan tahdon mukaista elämää. Raamattu ei opeta "avaruusolennoista" eikä kehota etsimään apua maan ongelmiin maan ulkopuolisilta olennoilta "avaruusolennoilta". Maan ulkopuolisen elämän ja älyn etsiminen, jonka kohde on "avaruusolennot" muilta planeetoilta tai galakseilta on turhaa vaivannäköä, joka ei johda mihinkään muuhun kuin osallisuuteen suuremmasta petoksesta ja valheesta.

Todellinen apu tulee Jumalalta, joka on maan ja taivaan Herra, Kaikkivaltias Jumala. Tämä maailma tulee kokemaan ennennäkemättömän rajun eksytyksen sekä maanpäälliset katastrofit ihmiskunnan viimeisinä päivinä, jonka aaton ajassa olemme. Jumalattoman ihmisen ainoa ratkaisu on tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoa Herraan Jeesuksen syntien anteeksisaamiseksi, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. Jos sinä olet uskossa Herraan Jeesukseen, niin usko Häneen rakkauden totuudessa Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta.

 

Petri Paavola 10.6.2021

Lähteet:
yle.fi/uutiset/
mtvuutiset.fi/ nasa alkanut tutkia mystisia ufo havaintoja homman nimi on etta- haluamme tietaa
nytimes.com /2021/06/01/ opinion/ ezra klein podcast barack obama showTranscript
israel365news.com/obama new religions will arise after contact with aliens
kotipetripaavola.com/ katolinen kirkko uskoo avaruusolentoihin

 

 

 

 

eXTReMe Tracker