Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Olemme kuolleet Kristuksen kanssa

 

Roomalaiskirjeen 6 luku opettaa siitä kuinka uskovat ovat kuolleet synnille ja että uskovien tulee elää elämänsä Jumalalle. Käyn läpi jae jakeelta roomalaiskirjeen 6 luvun. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
 

Room 6:1 ¶ Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?

Roomalaiskirjeen 6 luvun ensimmäinen jae on kytketty Room 5 luvun viimeiseen jakeeseen, joka opettaa, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa (jumalattomuuden tilassa), samoin armon tulee hallita vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Messias Herran Jeesuksen kautta. Tästä syystä Paavali kirjoittaa onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?

Room 6:2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?

Sanomalla pois se Paavali tarkoittaa, että emme voi enää elää synnissä, että armo suureksi tulisi. Koska olemme uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voiman ja vaikutuksen kautta kuolleet synnin harjoittamiselle, niin emme voi enää elää synnin orjuudessa. Uskova voi langeta tekemään syntiä, mutta hän ei saisi enää elää tietoisessa synnin harjoittamisessa.

Syntiinlankeemuksen tähden kaikki ihmiset ovat syntisiä, mutta Herran Jeesuksen uskon kuuliaisuuden tähden, jokainen ihminen saa armon ja pelastuu, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Jumala laki todistaa ihmisen sydämessä sen, että missä synti on tullut suureksi, niin siellä armo tulee ylenpalttiseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Synti on hallinnut ihmisiä jumalattomuuden tilassa, mutta uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalan armo hallitsee vanhurskauden kautta uskovia iankaikkiseksi elämäksi, Messias Jeesuksen kautta.

Room 6:3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Raamattu puhuu kasteesta kahdessa merkityksessä, Pyhän Hengen kasteesta, jonka kautta saamme Pyhän Hengen voiman asumaan sydämiimme sekä vesikasteesta Herran Jeesuksen nimessä. Pyhän Hengen kaste kastaa meidät Herraan Jeesukseen, sillä kun Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä, niin silloin Herra Jeesus tulee Isänsä kanssa asumaan uskovan ihmisen sydämeen. Pyhän Hengen kasteen kautta, kun Pyhä Henki jää asumaan uskovan sydämeen, niin sen kautta meidät kastetaan Jeesuksen kuolemaan, eli kuolemaan tämän maailman synneille. Vesikaste kuvaa esikuvallisesti tätä kuolemaa, mutta vesikaste ei anna voimaa siihen, sillä uskova voi vain Pyhän Hengen voimassa kuolla synneille ja elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Room 6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Room 6:4 puhuu yhtä aikaa vesikasteesta sekä Pyhän Hengen kasteesta, mutta sillä erotuksella, että uskova voidaan haudata kuolemaan synneille ainoastaan Pyhän Hengen voiman kautta. Vesikaste ei anna voimaa synnistä kuolemiseen, mutta opettaa siitä esikuvallisesti. Sillä kuten vesikasteessa ihminen upotetaan kokonaan veden alle ja nostetaan sieltä ylös, niin vain Pyhä Henki voi antaa uskovalle ihmiselle voiman kuolla synneille sekä alkaa elämään uskon kautta Jeesukseen Jumalan tahdon mukaista elämää (uskonelämää). Sitä tarkoittaa se, että niin kuin Jeesus on nostettu (herätetty) kuolleista Jumalan kirkkauden kautta, niin samoin pitää meidänkin vaeltaa uudessa elämässä (uskonelämässä).

Room 6:5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,

Silloin kun me Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta kuolemme synneille, niin siinä samassa me opimme myös Pyhän Hengen voiman kautta elämään Jumalan tahdon mukaista elämää, jota ylösnousemus tässä yhteydessä tarkoittaa.

Room 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Vanha ihminen tarkoittaa tilaa, jossa ihminen synnin orjuuden kautta elää syntiä harjoittaen. Vanha ihminen ristiinnaulitaan Jeesuksen kanssa lihan kuolemaan synnin kukistumiseksi Pyhän Hengen voiman ja vaikutuksen kautta, jolloin emme enää palvele syntiä ja elä synnin orjuudessa, vaan Jumalan tahdon mukaista elämää sen uskon kasvun kautta missä itse kukin olemme Jumalan armosta.

Room 6:7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Se joka suostuu kuolemaan synnin haluille ja himoille Pyhän Hengen voiman kautta, niin hän vapautuu synnin vallasta sekä tulee oikeamieliseksi Jumalan edessä ja tätä tarkoittaa vanhurskautuminen pois synnistä.

Room 6:8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,

Silloin kun uskova Pyhän Hengen voiman kautta kuolee synneille, niin hän saa elää Jumalan tahdon mukaista elämää, Jeesuksen asuessa hänen sydämessään uskon kautta.

Room 6:9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.

Samoin kun Jeesus nostettiin pois kuolleista, eikä Hän enää kuole, niin kun uskova kuolee Pyhässä Hengessä synneille sekä elää uskossa Jeesukseen, Jeesuksen asuessa hänen sydämessään, niin uskovaa ei enää vallitse kuolema, joka tarkoittaa synnin orjuudessa elämistä sekä eroa Jumalasta. Raamattu ei opeta uskovan tulevan täydelliseksi ja synnittömäksi tässä maailmanajassa. Uskovasta ei tule synnitöntä, mutta siitä huolimatta voimme ja opimme kuolemaan monille erilaisille synneille kun antaudumme Pyhän Hengen vaikuttamaan lihan kuolemaan, joka tarkoittaa sitä että Jumalan Pyhän Hengen avulla mielemme taistelee syntiä vastaan ja voittaa sen Jumalan avulla ja armosta. 

Room 6:10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.

Room 6:10 tarkoittaa, että Herra Jeesus kuoli voittaen synnin ja kuoleman, sillä Hänen kuolemansa kautta synti ja kuolema on tehty tehottomiksi uskovan ihmisen elämässä, eikä synti ja kuolema voi enää voittaa ja hallita uskovaa ihmistä, koska Jeesus kuolemansa kautta on poistanut synnin sekä kuoleman voiman ja rangaistuksen, niiden edestä, jotka uskovat Häneen.

Sen minkä Hän elää, sen Hän elää Jumalalle tarkoittaa Jeesuksen kirkkautta, uskon kuuliaisuutta sekä Jumalan tahdon täyttämistä. Kun uskova kuolee synneille Pyhän Hengen voiman kautta, niin hän saa ojentautua uskon kuuliaisuuden kautta vaeltamaan Jumalan tahdon mukaista elämää.

Room 6:11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.

Kun uskova suostuu kuolemaan synneille Pyhän Hengen voiman kautta, niin silloin hän pysyy synnille kuolleena sekä on elävä Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 6:12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

Synti ei saa hallita uskovaa ihmistä, eikä hän saa olla kuuliainen synnin himoille, jotka haluavat eksyttää koko ajan uskovaa ihmistä.

Room 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

Synti on vääryyden ase, joka tuhoaa ihmisen sisäisen sekä ulkonaisen olemuksen. Siksi emme saa antautua synnille, vaan meidän tulee antaa itsemme kokonaan Jumalalle, niin että vanhurskaudessa palvelemme Häntä.

Kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle tarkoittaa sitä, että ihminen on jumalattomuuden tilassa synnin orjuudessa ja kuoleman tilassa, mutta uskon kautta Jeesukseen Jumala pelastaa ihmisen ja tekee ihmisen eläväksi Jumalalle.

Room 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

Synti ei vallitse uskovaa ihmistä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla. Tämä tarkoittaa sitä, että lain alla oleva ihminen on tilassa, jossa hän ei elä elämäänsä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siksi synti vallitsee lain alla olevaa ihmistä, koska hänellä ei ole Jumalan armoa uskon kautta Jeesukseen ja Pyhän Hengen voimaa vastustaa ja voittaa syntejä.

Armon alla oleva uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, jonka tähden hän saa voiman kuolla synneille sekä voiman elää Jumalan tahdon mukaista elämää ja siksi hän ei ole enää synnin hallintavallan alla.

Room 6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

Paavali opettaa, että armon alla emme tietenkään saa elää synnissä, koska Jeesus asuu uskon kautta meidän sydämissämme.

Room 6:16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

Jos tottelet syntiä, niin olet synnin palvelija, josta seuraa kuolema. Jos tottelet Jumalaa ja olet Hänelle kuuliainen, niin olet vanhurskauden palvelija, jonka palkka on iankaikkinen elämä Jumalan kanssa. Uskova ei palvele ja tottele syntiä, vaan on kuuliainen Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 6:17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,

Jumalattomuuden tilassa ihminen oli synnin palvelija, mutta Jumalan armosta tultuaan uskoon uskova ihminen tulee uskon kasvun kautta sydämestään kuuliaiseksi Raamatun sanan totuudelle sekä Jumalalle.

Room 6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

Uskon kautta Jeesukseen Pyhän Hengen voimasta ja vaikutuksesta me vapaudumme synnistä ja tulemme vanhurskauden palvelijoiksi.

Room 6:19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.

Raamattu opettaa, että ihmisen lihan mieli ei voi alistua Jumalan lain (opetus) alle, koska jumalaton ihminen on Jumalan vihollinen, Room 8:7. Tämä tarkoittaa sitä, synnin orja rakastaa syntiä.

Koska Herra Jeesus on pelastanut meidät kadotuksesta sekä synnin orjuudesta, niin nyt meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja antaa itsemme iloiten vanhurskauden palvelijoiksi pyhityselämän kautta. Pyhityselämä tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena me saamme elää Jumalalle pyhitettyä elämää.

Room 6:20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.

Silloin kun jumalaton ihminen oli synnin palvelija, niin hän oli vapaa vanhurskaudesta, koska hän ei voinut eikä kyennyt voittamaan syntejä eikä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Room 6:21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.

Synnin hedelmä on kuolema, joka ilman uskoa Herraan Jeesukseen johtaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

Room 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.

Kun uskova on Jumalan armosta vapautettu synnin ja saatanan orjuudesta ja kun hän on tullut Jumalan palvelijaksi, niin hänet on kutsuttu Jumalan sanan totuuden mukaiseen Hengen pyhitykseen, joka tarkoittaa syntien hylkäämistä Pyhän Hengen voiman kautta ja uskossa ojentautumista ja kasvamista Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Pyhityksen loppu (päämäärä, täyttymys) on iankaikkinen elämä. Uskova ei voi pelastaa itseään kadotuksesta iankaikkiseen elämään pyhityselämän kautta, sillä pyhityselämän kautta Pyhässä Hengessä eläen Jumalan sanan totuuden mukaisesti pelastumme synnin turmeluksesta, joka vaikuttaa maailmassa synnin himojen ja halujen tähden (1 Piet 1:3,4).

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Raamatun opetuksen mukaan synnin palkka on kuolema (iankaikkinen kadotus), mutta Jumalan armolahja (kharisma) on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room 6:23). Iankaikkinen elämä uskon kautta Herraan Jeesukseen, pelastuminen Jumalan armosta sekä uskossa kasvaminen on jokaiselle uskovalle Jumalan armolahja (kharisma). Muista aina se, että pelastus, uskossa oleminen ja uskossa kasvaminen on Jumalan antama kaikkein tärkein armolahja, koska ilman sitä ihminen ei voi pelastua, eikä päästä iankaikkiseen elämään. Iankaikkisen elämän armolahjan perustus on Herran Jeesuksen sovintoveri ja sovitustyö. Raamatullisen uskon keskipiste on Herra Jeesus, Hänen verensä ja sovitustyönsä sekä ylösnousemus, sillä Herra Jeesus elää istuen Isänsä oikealla puolella.

Raamattu opettaa pelastumisen ja uskonelämän olevan armolahja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova saa heti uskoontultuaan kaikista tärkeimmän armolahjan, eli iankaikkisen elämän armolahjan. Herran Jeesuksen sovitustyö on kaikkein tärkeimmän armolahjan perusta. On Jumalan tahto, että uskovilla olisi enemmän ja useita armolahjoja, mutta koskaan ei tule unohtaa sitä, että uskoon tulemisen kautta uskova pääsee heti osalliseksi kaikkein tärkeimmästä armolahjasta. Raamatun lupauksen mukaan saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi Jumalan muistakin armolahjoista kuin iankaikkisen elämän armolahjasta (1 Kor 12:31).

 

Linkki: Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia jae jakeelta

 


 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

eXTReMe Tracker