Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Oletko lopunajan paha palvelija?

Olen huomannut monen muun uskovan ihmisen kanssa kuinka koronavirus, koronarokotteet ja Venäjä Ukraina tilanne sekä Nato ja Natoon liittyminen tai Natoon liittymättömyys ovat jakaneet uskovia voimakkaasti. Tämä jakaantuminen uskovien keskuudessa edeltä mainittujen asioiden takia on johtanut ennennäkemättömään ivaan, pilkkaamiseen, tahalliseen vääristelyyn, parjaamiseen sekä riitaan uskovien välillä. Olen nähnyt ja huomannut, että kaikki uskovat ihmiset eivät ole sortuneet tähän lihalliseen riitelemiseen ja solvaamiseen. Tästä sydämeni iloitsee.

Herra Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Nyt tässä ajassa tämä tärkeä asia uskovien keskinäisestä rakkaudesta toteutuu yhä vähemmän, koska lihallisuus ja luopumus lisääntyy koko ajan enemmän uskovien keskuudessa. Monet uskovat luopuvat nyt siitä uskon vaikutuksesta, joka ylläpitää keskinäistä rakkautta.

En ole kirjoittanut kirjoitustani lyömäaseeksi ketään vastaan, eikä kirjoitustani saa käyttää lyömäaseena ketään kohtaan. Toivon ja rukoilen, että edes yksi uskova, joka toimii väärin tämän asian suhteen tekisi parannuksen. Kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät uskovat ihmiset uskomaan Herraan Jeesukseen rakkauden totuudessa ja siihen ei kuulu toisen uskovan lyöminen, ivaaminen ja parjaaminen jne. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Olen ollut jo pitkän aikaa sydämessäni murheellinen kun näen todella laaja-alaiset riidat ja kinat uskovien keskuudessa. Minä en käy keskustelua sosiaalisen median erilaisissa alustoilla kuten esim. Facebook jne. Seuraan kuitenkin jonkin verran netissä olevia sosiaalisen median keskusteluja esim. Facebookissa. On todella murheellista nähdä kuinka uskovat ihmiset riitelevät ja lyövät toinen toisiaan sen takia mitä mieltä on koronaviruksesta, koronarokotteesta, Venäjän ja Ukrainan tilanteesta sekä siitä tuleeko Natoon liittyä vai ei jne.

Jokaisella ihmisellä myös uskovalla ihmisellä on oikeus ilmaista oman näkemyksensä koronaviruksesta, koronarokotteista ja siitä tulisiko Natoon liittyä vai ei. Näistä asioista saa käydä keskustelua, eikä siinä ole mitään väärää jos haluaa toinen toisiaan kunnioittaen keskustella näistä esillä olleista asioista. Jokaisella on oikeus oman näkemyksensä esittämiseen, mutta uskovan tulisi tehdä se toista kunnioittaen sävyisyyden Hengessä. 

Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovan ihmisen tulee toista kunnioittaen ja sävyisästi kohdata toinen ihminen olkoon hän sitten jumalaton ihminen tai uskon sisar tai uskon veli. Asioista saa olla myös eri mieltä, mutta eri mieltä olemisenkin tulee tapahtua sävyisyyden Hengessä. Jos haastat riitaa, ivaat, pilkkaat tai tahallisesti vääristelet toisen sanomisia sen takia, että hänellä on eri näkemys koronaviruksesta, koronarokotteista tai Natosta ja siihen liittymisestä tai liittymättömyydestä, niin silloin et toimi keskinäisen rakkauden mukaan, vaan olet sielullisuuden ja lihallisuuden vallassa. Jos näet ja ymmärrät asian eri tavalla kuin lähimmäisesi, niin sen voi sanoa myös sävyisästi toista kunnioittaen.

Herra Jeesus puhuu pahasta palvelijasta näin:

Matt 24:
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Herra Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24 asioista, jotka edeltävät Hänen toista tulemustaan. Ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta tulee aika, jolloin Jumalan kansan keskeltä nousee pahoja palvelijoita, jotka alkavat lyömään kanssapalvelijoitaan. Toisin sanoen paha palvelija alkaa lyömään kanssapalvelijaansa, joka palvelee Herraa Jeesusta.

Minkä syyn takia paha palvelija lyö kanssapalvelijaansa? Siksi, koska hän syö ja juo juopuneiden kanssa. Tämä syöminen ja juominen juopuneiden kanssa tarkoittaa lopunajan valhetta mikä maailmassa vallitsee. Raamattu puhuu Ilmestyskirjassa siitä kuinka koko maailma (paitsi totuutta rakastavat Herran Jeesuksen opetuslapset) on juovuksissa valheen hengestä.

Toisin sanoen paha palvelija uskoo maailmassa olevia valheita ja uskoessaan näitä valheita hän alkaa lyömään niitä uskovia ihmisiä, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä. Maailmassa vaikuttava valhe lopunaikana ja siihen uskominen voi tehdä uskovasta ihmisestä pahan palvelijan. Meistä jokainen voi kysyä itseltään - olemmeko pahoja palvelijoita? Jos uskomme maailmassa olevia valheita ja sen tähden lyömme, ivaamme, riitelemme, pilkkaamme ja tahallisesti vääristämme lähimmäisemme sanoja, niin silloin olemme pahoja palvelijoita.

Koronaviruksen sanotaan olevan luonnollisesti syntynyt virus, mutta se on laboratorio virus. Koronarokotteen sanottiin suojaavan ja pelastavan ihmisiä koronalta. Todellisuudessa kaikkialla maailmassa on tapahtunut niin, että mitä enemmän ihmisiä rokotetaan koronarokotteella, niin sitä enemmän ihmisiä kuolee koronaan. Suomen liittyminen Natoon on sopimusrikkomus, sillä todellisuudessa Naton 8 artikla ja 1992 sopimus Suomen ja Venäjän välillä estäisi Natoon liittymisen, jos sopimuksia ihan oikeasti noudatettaisiin.

Nuo edellä luetellut asiat ovat lopunajan maailmassa vallitsevia valheita. Jos kannatat näitä valheita ja vielä sen lisäksi lyöt, ivaat, riitelet, pilkkaat ja vääristelet toisten sanomisia, niin silloin olet paha palvelija. Muista se, että Herran Jeesuksen sanojen mukaan paha palvelija lyö siksi kanssapalvelijoitaan, koska hän syö ja juo juopuneiden kanssa. Toisin sanoen paha palvelija on juovuksissa valheen hengestä, jonka takia hän lyö, ivaa, pilkkaa, riitelee ja vääristelee lähimmäisensä sanomisia.

Jos uskovana ihmisenä uskoo (voi tapahtua myös vilpittömästikin) maailman valheisiin, mutta ei lyö, ei ivaa, ei riitele ja vääristele lähimmäisensä sanoja, niin silloin hän ei ole lopunajan paha palvelija. Tuo edellä oleva on todella tärkeää ymmärtää. Kuka tahansa meistä uskovista voi erehtyä, jossakin maailman asiassa (sekä Raamatun ymmätämisessä), mutta se ei tee meistä pahaa palvelijaa jos emme vain lyö kanssapalvelijoitamme.

Sekin on todella väärin jos tiedät totuuden, etkä ole Jumalan armosta (et oman ansiosi, vaan Jumalan ansiosta) eksynyt uskomaan tämän maailman valheita, mutta et elä Jumalan rakkauden totuudessa, vaan lyöt, ivaat, riitelet ja vääristelet niiden sanoja ja kohtaat niitä negatiivisella tavalla, jotka ovat eksyneet uskomaan tämän maailman valheita. Kuka tahansa meistä uskovista (minäkin) voimme eksyä pahastikin jos emme valvo omaa tilaamme. Meidän tulee olla uskovina armollisia toinen toisillemme ja jos näemme jonkun menevän väärään suuntaan, niin meidän tulee sävyisyyden Hengessä ohjata ja auttaa häntä pääsemään oikeaan suuntaan.

Olen huomannut kuinka jotkut itseään uskovana pitävät toimivat sosiaalisessa mediassa siten, että he toivovat venäläisten kuolemaa ja saattavat jopa laskea kuinka monta venäläistä kenraalia on kuollut sodassa Ukrainaa vastaan ja he iloitsevat näistä kuolemista. Samaan hengenvetoon he haastavat riitaa sosiaalisessa mediassa ja lyövät, ivaavat, pilkkaavat ja vääristelevät toisten sanomisia. Tällainen toiminta on pahan palvelijan toimintaa, josta pitäisi tehdä parannus. On todella surullista miten alas uskovatkin voivat vajota kun ja jos he päästävät valheen hengen saastuttamaan sydämiään.

Jumala sanoo sanassaan, että jumalattoman kuolema ei ole Hänelle mieluisaa, vaan se että ihminen kääntyisi synneistään Jumalan puoleen. Jos joku uskova toivoo lähimmäisensä kuolemaa ja iloitsee lähimmäisensä kuolemasta, niin silloin hän on päästänyt sydämeensä murhanhengen, eikä enää ole ollenkaan siinä uskossa missä hänen tulisi olla. Uskova ihminen ei saa toivoa ja iloita toisen ihmisen kuolemasta, tämän pitäisi olla uskon alkeiden perusteella täysin selvä asia.

Tiedän sen, että jos joku lopunajan paha palvelija lukee tämän kirjoitukseni, niin hän ärsyyntyy, suuttuu ja hyökkää minua vastaan. Elän jo etukäteen anteeksiantamuksessa pahaa palvelijaa kohtaan, koska anteeksiantamattomuus on todella paha synti.

Saamme ylistää ja kiittää Isää, Herran Jeesuksen verestä, pelastuksesta, lunastuksesta, sovituksesta, pyhityksestä, Jumalan armosta ja rakkaudesta ja totuudesta, pyhyydestä ja kaikkinaisesta hyvyydestä. Herra Jeesus ei ole pelastanut meitä siksi, että meistä tulisi paha palvelija, joka lyö kanssapalvelijoitaan. Raamatussa Jumala sanoo vihaavansa ylpeyttä, valhetta, viattoman veren vuodattamista, häijyjen juonien miettimistä, pahaa ja pahuutta, väärää todistusta. Tuon edellä olevan lisäksi Raamatussa Jumala sanoo, että Hänen sielunsa kauhistuu riidan rakentajaa veljesten kesken.

San 6:
16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,
19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

Olet siis mitä mieltä tahansa koronaviruksesta, koronarokotteista, Natosta ja Raamatun opetuksista, niin älä lyö, ivaa, riitele tai vääristele lähimmäisesi sanomisia, äläkä rakenna riitaa veljesten (sisarusten) kesken, koska silloin olet eksynyt pois totuudesta ja rakkaudesta sekä todellisen uskon Hengen hedelmistä. Jos tunnistit olevasi paha palvelija, niin tee parannus ja käänny pois synnistäsi, niin saat Jumalalta syntisi anteeksi. Jos et olet Jumalan armosta eksymyksen tiellä, etkä usko tämän maailman valheita, mutta jos lyöt, ivaat ja pilkkaat lähimmästäsi, niin käänny pois synnistäsi, niin saat Jumalalta syntisi anteeksi.

Tähän lopuksi on todella tärkeää sanoa seuraavaa: Riippumatta siitä mitä mieltä on koronaviruksesta, koronarokotteista tai Natosta jne., niin olen iloinnut ja huomannut kuinka löytyy sellaisia uskovia, että vastakkaisista ja eri näkemyksistä huolimatta he kykenevät rakastamaan toinen toisiaan, joka on uskon kypsyyden merkki. Tämä sävyisä uskon kypsyys ei nouse ihmisen lihasta, vaan on Jumalan armotyö ja vaikutus uskovan ihmisen sydämessä. Jumalan vaikuttama sävyisä usko on myös sellaista, missä uskova ihminen Jumalan armosta kykenee tutkimaan itseänsä ja on valmis muuttumaan ja tekemään parannuksen, jos hän on ymmärtänyt jotakin väärin.


 

Petri Paavola 18.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker