Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 1 - Katolinen kolminaisuusoppi

Länsi-Päijänteen seurakunnan saarnaaja Juhana Lehmuskoski on julkaissut 13.12.2022 omalla Youtube kanavallaan opetuksen, jonka nimi on: Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus? Tällä opetusvideollaan Juhana Lehmuskoski sanoi aika alussa (videolla 6 minuutista eteenpäin) näin: On olemassa eräs oppisuunta, joka yrittää yhdistää kaksi erilaista oppia Jeesus yksin opin ja Raamatullisen kolminaisuusopin SaulusMedia levittää tällaista oppia, sieltä löytyy tämä oppisuunta.

Jokainen, joka tietää SaulusMedian Youtube kanavan tietää, että minä opetan sen kautta Jumalan sanaa. Juhana toi puheessaan esille monia asioita, joiden kautta hän pyrki esittämään kuinka minä opettaisin vastoin Jumalan sanan totuutta.  En aio taistella tässä ja tulevissa kirjoituksissa Juhanaa vastaan, koska meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Juhanan väitteet ja opetus oli monessa mielessä vastoin Raamatun opetusta sekä hän myös ymmärsi minua monessa kohtaa väärin. Koska kyse on todella vakavasta asiasta, eli siitä, että opettaako joku väärin Raamattua tai mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa, niin olen kokenut sydämessäni tehdä vastineen Juhanan opetukseen. Nimesin tämän vastineen Juhanan opetuksesta nimellä opettaako SaulusMedia harhaoppia, koska Juhanan puheenkin innostamana netissä tuodaan esille muuallakin SaulusMedian "harhaoppeja", jotka eivät kuitenkaan ole mitään harhaoppeja.

Vastine ei siis ole hyökkäys ketään vastaan, vaan tarkoitukseni on tuoda esille, mikä Juhanan opetuksessa ei ollut Raamatun opetusta ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa sekä oikaista muutamia asioita mitä Juhana toi esille opetuksessaan. Juhanan opetusvideolla oli niin paljon asiaa, että sen tähden jaan vastineeni eri osiin, koska muuten tästä vastineesta tulisi todella pitkä ja se on helpompi lukea pienimmissä osissa. Tämän vastineen tekemiseen voi mennä enemmän tai vähemmän aikaa, mutta pyrin käymään läpi koko Juhanan puheen ja annan siihen vastineeni. Tämä on vastineen ensimmäinen osa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jeesus yksin oppi

Kun Juhana sanoi minun yhdistävän kaksi erilaista oppia Jeesus yksin opin ja Raamatullisen kolminaisuus opin, niin siinä Juhana antoi väärän todistuksen, koska minä en kannata Jeesus yksin oppia. Itse asiassa, olen kirjoittanut vuonna 2011 kirjoituksen Jeesus ei ole Isä, jossa käsittelen myös Jeesus yksin oppia, missä sanon sen olevan harhaoppia. Minä en ole koskaan ollut Jeesus yksin opin kannattaja, vaan olen aina pitänyt sitä harhaoppina. Juhanan esille tuoma asia, että yhdistäisin Jeesus yksin oppia ja Raamatullista kolminaisuusoppia ei ole totta, vaan väärä todistus. Tulevissa osissa käyn tarkasti läpi nämä Jeesus yksin oppi väitteet ja miksi Juhana väittää sellaista mikä ei ole totta.

Katolinen kolminaisuusoppi

Juhana sanoi puheessaan näin: Ei ole olemassa mitään katolilaista kolminaisuusoppia, ei ole olemassa luterilaista kolminaisuusoppia, ei helluntailaista ja vapaakirkon, vaan uskovat ovat kaikkina aikoina kristillisenä aikana uskoneet ja pitäneet kiinni Jumalan kolminaisuudesta kautta maailman kautta aikojen.

Juhana toi esille sen ettei olemassa mitään katolista kolminaisuusoppia, varmaankin sen takia, koska minä olen julkisesti tuonut esille, että on olemassa katolinen kolminaisuusoppi, joka ei ole Raamatun opetus Jumalasta. Minä uskon Jumalan olevan yksi ja kolmiyhteinen, eri Persoonissa, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Käyn tätä vielä myöhemmin tulevissa osissa tarkemmin läpi.

Katolilainen Beginning Catholic com sivusto sanoo näin: Athanasiuksen uskontunnustus on yksi varhaisen katolisen kirkon aarteista.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo Athanasiuksen uskontunnustuksesta muun muassa näin: Tämä katolisen uskon yhteenvedon kirjoittaja ja sen ilmestysajankohta on ollut mielenkiintoinen ongelma varhaiskirkon tutkijoille. 1600-luvulle asti tunnustuksen Quicunque vult, kuten sitä joskus kutsutaan sen alkusanojen perusteella ajateltiin olevan Aleksandrian suuren arkkipiispan laatima, jonka nimeä se kantaa.  .... Riippumatta siitä voidaanko uskontunnustus liittää pyhään Athanasiukseen vai ei, ja mitä todennäköisemmin ei, se on epäilemättä syntynyt Athanasialaisten vaikutteiden ansioista, sillä sen ilmaisut ja opillinen väritys vastaavat aineistoltaan ja fraseologialtaan ja kirjallisuudeltaan 300-luvun jälkimmäistä puolta ja erityisesti pyhän kirjoituksia. ... Nämä sisäiset todisteet näyttävät oikeuttavan sen päätelmän, että se syntyi useiden maakuntien synodien, pääasiassa Aleksandrian synodin tuloksena, joka pidettiin noin vuonna 361 jKr., jonka puheenjohtajana oli pyhä Athanasius.

Monet nykytutkijat ajoittavat Athanasiuksen uskontunnustuksen kirjoitusajankohdan olevan n. 400-500-luvuilla. Näyttää siltä, että Athanasiuksen uskontunnustus on kirjoitettu alunperin latinankielellä ja sen jälkeen kreikankielellä.

Laitan tähän seuraavaksi näkyviin muutaman lyhyen osan alkuperäisestä Athanasiuksen uskontunnustuksesta latinankielellä suomenkielen suomennoksen kera. Suomenkielinen käännös on syntynyt siten, että netissä on latinankielen ja siitä englanninkielelle käännetty versio, jonka käänsin englannista suomeksi:

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem:
Kuka haluaa pelastua, täytyy ennen kaikkea pysyä katolisessa uskossa
.....
Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur.
Katolinen usko opettaa tätä: palvomme yhtä Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta ykseydessä
.....
Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compelimur: ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur.
Sillä niin kuin kristillinen totuus velvoittaa meidät tunnustamaan jokaisen persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, niin katolinen uskonto kieltää meitä sanomasta, että on kolme Jumalaa tai Herraa.
.....
Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen.
Tämä on katolinen usko. Jokaisen on uskottava se lujasti ja vakaasti, muuten hän ei voi pelastua. Aamen.

Athanasiuksen uskontunnustus on katolisen kirkon muotoilema uskontunnustus, joka on syntynyt arviolta 361 jKr. - n. 500-luvun välisenä aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Athanasiuksen uskontunnustus on katolinen uskontunnustus kolminaisuusopista ja muustakin. Alkuperäinen Athanasiuksen uskontunnustus puhuu katolisesta uskosta käyttäen latinankielen sanoja catholicam ja catholica, koska Athanasiuksen uskontunnustus on katolisen kirkon alulle laittama uskontunnustus. Athanasiuksen uskontunnustuksen ajankohta n. 361 - 500- luku oli katolisen kirkon aikaa, joka on sama asia kuin nykyinen katolinen kirkko.

Katolinen sivusto catholicworldmission.org sanoo sivullaan, että Jeesus Kristus perusti katolisen kirkon Hänen maallisen palvelutehtävänsä aikana noin 30 jKr. Saman sivuston mukaan Rooman katolisen kirkon alkuun tarvittiin kaksi asiaa, jotka olivat Pietarin nostaminen johtoasemaan ja Rooman asettaminen johtoasemaan katolilaisuuden keskukseksi. Pietarin kuoleman jälkeen n. 64 jKr. Roomasta oli tullut katolilaisuuden kulmakivi. Theodosius I teki katolisuudesta virallisen Rooman valtakunnan uskonnon vuonna 381 jKr.

Katolisen kirkon oman lähteen ja tiedon mukaan Rooman katolinen kirkko oli jo olemassa 60-luvulla jKr., josta se kehittyi myöhemmin koko Rooman valtakunnan uskonnoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Athanasiuksen uskontunnustus on todellakin katolinen uskontunnustus, koska se on syntynyt ja kirjoitettu katolisen kirkon toimesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Athanasiuksen uskontunnustuksen kolminaisuusoppi on alkuperältään katolinen kolminaisuusoppi.

Luterilainen kirkko perustettiin 1500-luvulla, helluntaiherätys perustettiin Amerikassa 1900-luvun ihan alussa ja Suomessa vapaakirkollinen liike alkoi vaikuttamaan 1880-luvulla ja 1920-luvulla uskonnonvapauslain tultua voimaan vapaakirkollisesta liikkeestä tuli virallisesti Suomen vapaakirkko.

Kun Juhana Lehmuskoski sanoo, että ei ole olemassa mitään katolista kolminaisuusoppia, niin Juhana antaa väärän todistuksen, koska katolinen kirkko on alunperin kehittänyt kolminaisuusopin, jonka useat kirkot ja herätysliikkeet ovat myöhemmin omaksuneet lähes sellaisenaan kuin se on katolisessa kirkossa.

Athanasiuksen uskontunnustus on nimenomaan katolinen uskontunnustus, jonka myös muut kirkot ja herätysliikkeet ovat ottaneet myöhemmin käyttöön. Suomen luterilainen kirkko käyttää Athanasiuksen uskontunnustuksessa katolinen sanan tilalla kristillinen, jolla erottaa itsensä pois katolisesta kirkosta. Samoin on myös muilla kirkoilla ja herätysliikkeillä etteivät ne käytä sanaa katolinen Athanasiuksen uskontunnustuksessa. Ortodokskirkko käyttää Nikealais-konstantinopolilaisessa uskontunnustuksessa sanaa katolinen ja voi myös käyttää Athanasiuksen uskontunnustuksessakin (tätä en tiedä).

Athanasiuksen uskontunnustus oli ensimmäinen ns. virallinen kolminaisuusopin tunnustus, jolloin käsitettä kolminaisuus alettiin käyttämään sanalla kolminaisuus, jossa opetettiin Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria, ja että Jumala on yksi ja kolminainen, jossa on kolme eri persoonaa. Tätä ennen Jumalasta nähtiin ja opetettiin kolmiyhteisyyden kautta, mutta vasta Athanasiuksen tunnustus toi esille kolminaisuuden siten kuinka se nykyäänkin tunnetaan ja ymmärretään.

Tertullianus kirjoitti Praxeasta vastaan ja kirjoituksessaan Tertullianus sanoi, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki Jumala. Tertullianus sanoi kirjeessään Praxeasille, että kolminaisuus asettaa Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen järjestykseen sekä hän sanoi Isän olevan Poikaa suurempi. Tertullianus, joka eli 100- ja 200-luvuilla käytti Jumalasta kolminaisuus sanaa, ja uskoi yhden Jumalan kolminaisuuteen, mutta ei opettanut kolminaisen Jumalan olevan yhtä suuria. Tertullianuksen sanotaan olleen 200-luvulla kolminaisuusopin ensimmäinen esille tuoja ja sen jälkeen Athanasiuksen uskontunnustus on kehittänyt kolminaisuusoppia sen nykyiseen muotoonsa.

Katolinen kolminaisuusoppi

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla Pyhän Hengen palvonnasta näin: Isän ja Pojan kanssa Pyhä Henki on palvottu ja ylistetty. Niin kuin kristittyjen palvonta ja kunnia on esitetty Isälle ja Pojalle, niin heillä on myös täysin oikeus esittää se Pyhälle Hengelle. Tämä tarkoittaa myös, että Pyhä Henki on yhtä suuri jumaluudessa ja majesteettisuudessa Isän ja Pojan kanssa.

Katolisen kirkon kolminaisuusoppi eroaa luterilaisen kirkon, helluntaiherätyksen ja vapaakirkon kolminaisuusopista siten, että näiden kolmen edellä mainittujen kirkkojen ja herätysliikkeen virallisissa opinkappaleissa ei opeteta palvomaan Pyhää Henkeä (minä en ole tällaista löytänyt). 

Katolinen kolminaisuusoppi eroaa siitä esim. ettei luterilaisen kirkon, helluntaiherätyksen ja vapaakirkon viralliset opetukset ja opinjulistukset opeta palvomaan Pyhää Henkeä. Tässäkin mielessä on olemassa katolinen kolminaisuusoppi ja siitä pois erottuva muiden uskon yhteisöjen kolminaisuusoppi, tämän Pyhän Hengen palvonnan osalta.

Tosin vapaiden suuntien ja luterilaisen kirkon sisällä on joitakin yhteisönsä jäseniä, jotka palvovat Pyhää Henkeä ja voiko olla jopa niin, että nyt kun olemme tässä luopumuksen ajassa, niin luterilainen kirkko ja vapaat uskonsuunnat virallistavat Pyhän Hengen palvomisen? Aika näyttää käykö tässä näin vai ei.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Raamatun opetuksen mukaan, vaikka Pyhä Henki on Jumala, niin Hän ei asettaudu palvottavaksi, sillä Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Herraa Jeesusta. Herra Jeesus sanoi ettei Pyhä Henki puhu Hänestä itsestään, mutta Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja puhuu näin uskoville ihmisille Jeesuksen oman, ei itsensä oman kautta. Tämän syyn takia kun Pyhä Henki ei puhu Hänestä itsestään ja ottaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta, niin Hän (Pyhä Henki) ei asettaudu palvottavaksi, ja Pyhän Hengen palvonta on väärin ja vastoin Jumalan tahtoa.

Tämä Raamatun kohta Joh 16:13-15 kumoaa sen opetuksen, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, sillä Pyhällä Hengellä ei ole omaa mitä Hän puhuu, koska Hän ottaa Jeesuksen omasta. Toki se on totta, että Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala, joka sai tämän vallan Isältään. Jeesuksen Kaikkivaltius ei ole Hänen itsensä ottamaa ja asettamaa, vaan Isän antamaa ja asettamaa. Tästä kirjoitan vielä lisää tulevissa osissa.

Katolisen kirkon Pyhän Hengen palvonta on vastoin Jumalan sanan opetusta. Katolisen kirkon Pyhän Hengen palvonta on oleellinen ja tärkeä oppi katolisessa kolminaisuusopissa. Tällaista Pyhän Hengen palvonnan virallista opinkappaletta en ole huomannut luterilaisessa kirkossa, helluntaiherätyksessä, enkä vapaakirkossa. En usko myöskään Juhana Lehmuskosken palvovan Pyhää Henkeä, vaan Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta.

Katolisen kirkon oppi Jumalan lihaksi tulemisesta ja Marian synnittömyys oppi

Katolinen oppi Jumalan (Jeesuksen) lihaksi (tulemisesta) liittyy sillä tavalla katoliseen kolminaisuusoppiin, että siinä Jumalan kolminaisuuden toinen persoona syntyi ihmiseksi tänne maan päälle. Katolisen kirkon oppi ja versio Jumalan lihaksi tulemisesta on kuitenkin täysin erilainen kuin mitä Raamattu opettaa.

Katolinen catholic.com sivusto opettaa Marian tahrattomasta sikiämisestä (synnittömästä) seuraavasti: Maria säilyi vapaana kaikista perisynnin aiheuttamista tahroista heti ensimmäisellä hetkellä, ja pyhittävä armo annettiin hänelle ennen kuin synti olisi voinut vaikuttaa hänen sielussaan. ..... Joulukuun 8. päivänä 1854 annetussa konstituutiossa "Ineffabilis Deus" Pius IX lausui ja määritteli, että siunattu Neitsyt Maria "säilyi ensimmäisellä hetkellä hedelmöittymisensä jälkeen Jumalan myöntämän ainutlaatuisen etuoikeuden ja armon ansiosta, ihmiskunnan Pelastajan Jeesuksen Kristuksen ansiosta, vapaana kaikesta perisynnin tahrasta" (Denzinger, "Enchiridion", 10. painos, n. 1641). Tämän perisynnistä vapautumisen kohteena on Marian persoona sillä hetkellä, kun hänen sielunsa luotiin ja sulautettiin hänen ruumiiseensa.

Katolinen catholic.com sivusto opettaa Marian synnittömyydestä ja Jumalan ihmiseksi tulemisesta seuraavasti: Marian synnittömyys johtuu siitä tosiasiasta, että hän on se inhimillinen astia, jonka kautta Jumala itse tuli ihmiseksi. Hänen lihastaan Kristus sai ihmisluontonsa. ...... Koska Kristus on Jumala, on sopivaa, että hän otti ihmisyytensä synnittömästä ihmisluonnosta, vaikka hänen äitinsä ei tarvinnutkaan olla synnitön, jotta hän olisi saanut häneltä synnittömän ihmisluonnon. Jumala olisi voinut tehdä sen muullakin tavalla.

Toisin sanoen katolisen kirkon opetuksen mukaan Maria on ollut aina synnitön ja katolisen kirkon mukaan Maria oli myös synnittömyyden tilassa synnyttäessään Jeesuksen.  Katolinen kirkko opettaa, että Marian synnittömyys johtui myös siitä, että hänen kauttansa Jumala tuli ihmiseksi, koska Marian lihan kautta Jeesus sai ihmisluontonsa. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Jumala syntyi maan päälle synnittömän Marian kautta, jonka lihasta Jeesus sai ihmisluontonsa.

Katolinen oppi Marian synnittömyydestä ja siitä, että Jumala tuli ihmiseksi synnittömän Marian kautta on harhaoppi, koska Raamatun opetuksen mukaan vain Jeesus on ollut synnitön ihminen ja kaikki muut ihmiset maan päällä ovat olleet syntisiä syntiinlankeemuksen jälkeen. Olisi mielenkiintoista tietää mitä Juhana Lehmuskoski ajattelee katolisen kirkon Jumala opista liittyen Jumalan lihaksi tulemiseen. Olen täysin varma, että Juhana pitää sitä harhaoppina, koska se ei perustu Jumalan sanan totuuteen. Samalla tavalla meidän tulisi suhtautua kaikkiin muihinkin katolisen kirkon vääriin oppeihin, joita ei löydy Raamatusta.

Erimielisyys uskovien keskuudessa

Juhana sanoi näin opetusvideollaan: Nämä ryhmät, jotka eivät hyväksy Juhanan määrittelemää kolminaisuus oppia on Juhanan mukaan toisiaan vastaan eivät hyväksy toisiaan ja ovat eri mieltä asioista joskus jopa heidän oppinsa ovat täysiä vastakohtia toisilleen.

Juhana pyrki osoittamaan kolminaisuusopista hänen kanssaan eri mieltä olevat riitaisiksi, jotka eivät hyväksy toisiaan ja ovat eri mieltä asioista ja joskus jopa heidän oppinsa on vastakohtia toisilleen, mutta samalla tavalla on käynyt helluntaiherätykselle. Helluntaiherätys on jakaantunut helluntaikirkkoon ja vanhan järjestyksen mukaiseen itsenäisiin paikallisiin helluntaiseurakuntiin. Tämä jakaantuminen oli riitaisa ja helluntaiherätystä monin tavoin repivä.

Jakaantuminen itsenäisiin paikallisiin seurakuntiin ja helluntaikirkkoon on saanut helluntailaiset riitaan ja näkemään seurakunnan vastakohtina toisilleen. Juhana itse on itsenäisen paikallisen helluntaiseurakunnan kannalla ja toimii aktiivisesti kirkollistumista vastaan helluntaiherätyksen sisällä, sillä Juhana toimii Helluntaikansan Ristin Kansa -lehden päätoimittajana.

Ristin Kansa -lehden perustaminen koettiin välttämättömäksi, koska Helluntaikansan näkemys itsenäisten paikallisseurakuntien säilyttämisestä ja puhtaan Jumalan Sanan julistuksesta eivät ole saaneet palstatilaa helluntaiherätyksen päälehdessä. Ristin Kansa -lehti ilmoittaa haluavansa olla selkeästi helluntailainen, Jumalan Sanan mukaista opetusta antava, eikä vain yleiskristillinen aikakausilehti.

Juhana syyttää muita riitaisuudesta ja toisiaan vastaan olemisesta, mutta Juhana on ollut itse mukana helluntaiherätyksen sisällä olevassa kiistassa ja nyt on sitä aktiivisesti Ristin Kansan -lehden kautta, vaikka toki sen kautta opetetaan paljon muutakin kuin tuodaan esille helluntaikirkon ongelmia. Tosin Juhana Lehmuskoski on tässä asiassa oikeassa suunnassa, sillä itsenäinen paikallisseurakunta ajatus helluntaiherätyksen vanhan mallin mukaan on paljon lähempänä Raamatun opettamaa seurakunta mallia kuin helluntaikirkko. Haluaisin uskoa, että Juhana haluaa puolustaa Raamatun sanan opetusta sen mukaan minkä hän uskoo olevan Jumalan sanan mukaista opetusta tässä seurakunta asiassa.

Myös Juhanan mainitsemissa ryhmissä ja niidenkin ulkopuolella olevat uskovat, jotka eivät hyväksy Juhanan määrittelemää kolminaisuusoppia (Juhana uskoo nimenomaan katoliseen kolminaisuusoppiin), on sellaisia uskovia, jotka eivät hyväksy joitakin epäraamatullisia asioita, vaan pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta. Tällainen voi näyttää ulkopuolisen silmin riitelyltä ja toinen toisiaan vastaan olemiselta, vaikka kyse on monessa tapauksessa vain siitä, että halutaan erottautua pois vääristä opeista ja uskoa Jumalan sanan totuuteen. Eli myös muut kuin Juhana Lehmuskoski haluavat uskoa Jumalan sanan totuuteen niin kuin ymmärtävät sen olevan Raamatun sanan mukaista opetusta.

Kun sanoin Juhanan uskovan katoliseen kolminaisuusoppiin, niin sitä en tiedä opettaako Juhana palvomaan Pyhää Henkeä, jota en usko, että Juhana opettaisi, mutta muuten Juhanan oppi kolminaisuudesta on katolisen kirkon oppi kolminaisuudesta.

Katolinen kirkko muun muassa Athanasiuksen uskontunnustuksen kautta sanoo sen olevan katolinen usko (liittyen myös katolisen kirkon kolminaisuusoppiin) ja jokaisen olisi uskottava se lujasti ja vakaasti, sillä muuten hän ei voi pelastua. Katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, sillä se opettaa moninkertaista valhe-evankeliumia muun muassa Maria sovittaa syntiset Jumalalle, kiirastulessa kuoleman jälkeen voi vielä puhdistautua synneistä, ja kuinka messu-uhri on kirkon voimakkain syntiuhri. Katolinen kirkko ei määrittele kenenkään pelastumista, eikä jaa kenellekään Jumalan armoa, koska se ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen uskonlahko.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen pelastuu tällä tavalla:

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Saamme kiittää Isä Jumalaa, että Hän lähetti Poikansa Messias Jeesuksen taivaasta maan päälle, kun Jumala tuli ihmiseksi. Kiitos Jumalalle, että Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta saamme syntimme anteeksi sekä yhteyden elävään Jumalaan, kun katuen tunnustamme syntimme ja uskomme Jeesuksen Herraksi, Pelastajaksi ja Messiaaksi.

Osa 2:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa
2

Osa 3:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 3

 

Petri Paavola 16.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Juhana Lehmuskosken opetus - Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus?
kotipetripaavola.com/ Jeesus ei ole Isä
beginningcatholic.com/ athanasian creed
newadvent.org/ cathen/ 02033b

quora.com/ Is the Athanasian Creed Catholic?
evl.fi/ tutki uskoa/ kirjat/ uskontunnustukset
catholicworldmission.org/ catholic church timeline
newadvent.org/ Tertullianus against Praxeas
www.catholiceducation.org/ worship of the holy spirit
catholic.com/ encyclopedia/ immaculate conception
https://www.catholic.com/qa/i-dont-see-why-mary-had-to-be-sinless-to-pass-on-a-sinless-human-nature-to-christ


 

 


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker