Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 2 Jeesus yksin oppi

Käsittelen nyt tässä toisessa osassa Länsi-Päijänteen seurakunnan saarnaajan Juhana Lehmuskosken ajatuksia ja opetuksia koskien sitä mitä hän sanoi ja opetti puheessaan (ladattu Youtubeen 13.12.2022) Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus? Juhana käsitteli puheessaan SaulusMedian opetuksia, jotka minä olen puhunut ja opettanut. En aio kirjoittaa tätä vastineeni toista osaa riita mielessä, en lyöden tai parjaten Juhanaa, vaan sävyisyyden Hengessä Juhanaa uskon veljenäni rakastaen. Se miksi kirjoitan tämän (ja kaikki muut osat) vastineeni johtuu siitä, että Juhana piti minun opetustani epäraamatullisena ja sen lisäksi esitti minusta vääriä väitteitä sekä opetti itse joissakin kohden vastoin Jumalan sanan totuutta. Kaikkein tärkein syy tälle vastineelle on yrittää tuoda esille se mikä on Raamatun sanan totuus. Jos Herra suo ja elämme, niin tulen jatkossa tekemään vielä muutaman vastineen liittyen Juhanan puheeseen.

En yleensä ryhdy tällaiseen julkiseen vastineen antamiseen, mutta nyt olen kokenut, että minun tulee toimia tällä tavalla, koska koen Herran edessä, että minun tulee toimia näin. Juhana Lehmuskoski on itse ensin aloittanut tämän tuoden julkisesti esille näitä asioita, ensin SaulusMedian Youtube kanavalla ja nyt myös omalla Youtube kanavallaan. Siksi minunkin vastineeni on julkinen kaikkien nähtävissä ja luettavissa. Koen myös, että minun tulee nimenomaan vastata kirjoittamalla, koska siten jokaisen on helppo tutkia ja koetella kaikessa rauhassa vastineeni. Rukoilen ja toivon, että osaisin tuoda asiani esille sävyisyyden Hengessä ja minun vastineeni tulee ja pitää koetella Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Käsittelen tässä vastineen toisessa osassa pääasiassa sitä kun Juhana sanoi minun yhdistävän kahta erilaista oppia, Jeesus yksin oppia ja Raamatullista kolminaisuusoppia. En ole koskaan opettanut ja hyväksynyt Jeesus yksin oppia, vaan esim. vuonna 2011 kirjoitin Jeesus yksin opista sivulleni ja sanoin sen olevan harhaoppia. Ennen kuin käsittelen tätä Jeesus yksin oppia, niin tuon esille muutaman näkökulman Juhanan puheen alusta.

Juhana sanoi puheessaan näin: "Matt 28:19,20 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tämä on ainoa sanamuoto minkä Raamattu antaa Jeesuksen kastekäskystä, siis siinä mielessä, että kenen nimeen tulee kastaa. Apostoli Paavali kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Evankelista Filippuksen kastetoiminnasta tapahtui Herran Jeesuksen nimeen Apt 8:15,16. Apostoli Paavalin kastetoiminta tapahtui Herran Jeesuksen nimeen Apt 19:5. Jotkut näkevät näissä sanoissa ristiriidan emme näe näissä mitään ristiriitaa, vaan otamme vastaan sen mitä Raamattu sanoo, uskomme sen mitä siellä sanotaan ja pidämme sitä oikeana. Jotkut näkevät tässä ristiriidan, että on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja Jeesuksen nimeen."

Minun vastineissa tulee tiettyjen asioiden toistoa (myös erilaisesta näkökulmasta), koska Juhana ottaa näitä itsekin esille aika paljon samaa toistaen. Matt 28:19,20 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on ainoa käsky (ei vielä käytännön toteutus) Raamatussa siitä kenen nimeen tulee kastaa.

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.).

Matt 28:19 kohdassa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kohdassa tuo nimeen sana on kreikaksi yksikkömuodossa onoma, eli on kyse yhdestä nimestä, johon tulee kastaa. Jeesuksen kastekäskyssä käskettiin kastamaan yhteen nimeen, toisin sanoen käskettiin käyttämään ja lausumaan yhtä nimeä. Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastaminen oli Jeesuksen käsky vedessä kastamiseen, jonka apostolit toteuttivat käytännössä seuraavasti:

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat) syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 8:16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Apt 10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat). Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 19:5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).


Apostolit ymmärsivät, että tuo yksi nimi, johon tulee kastaa on Jeesuksen nimi, siksi he kastoivat niin juutalaisia kuin pakanoita Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Herra Jeesus käski kastamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tarkoittaen yhtä nimeä, johon tulee kastaa, ja apostolit ymmärsivät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesuksen nimi, koska he kastoivat käytännössä Jeesuksen nimeen (yhteen nimeen). Raamatussa ei ole käytännössä mitään tehty Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimeen, koska Raamattu opettaa näin:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä (onomati yks. dat), kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Raamatun opetuksen mukaan Uuden Liiton ajassa uskovien tulee tehdä kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa. Jeesuksen kastekäsky oli tarkoitettu ymmärrettäväksi Jeesuksen nimeen, sillä sitä Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen (yhteen nimeen) tarkoitti, sillä niin apostolit sen ymmärsivät kastaessaan käytännössä Jeesuksen nimeen. Apostolit eivät tehneet koskaan mitään käytännössä lausuen sanoja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimeen. Apostolit eivät kastaneet ketään käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimeen, koska he ymmärsivät Jeesuksen nimen olevan se yksi nimi mihin nimeen tulee kastaa vedessä.

Minä en näe Matt 28:19:n ja Apostolien tekojen vesikasteissa minkäänlaista ristiriitaa, koska kaikki minkä teemme sanalla tai työllä tulee tehdä Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa. Koska näin on, niin siksi uskomme sen mitä Raamattu opettaa ja kastamme vedessä samalla tavalla kuin apostolit kastoivat Jeesuksen nimeen.

Käsittelen seuraavaksi Jeesus yksin oppia.

Juhana Lehmuskoski sanoi, että on tehty erilaisia oppeja, joiden kautta nämä kaksi (Jeesus yksin oppi ja Raamatullinen kolminaisuusoppi) saadaan sopimaan yhteen. Juhana sanoi, että eräs oppisuunta yrittää yhdistää kaksi erilaista oppia Jeesus yksin opin ja sitten Raamatullisen kolminaisuusopin, SaulusMedia levittää tällaista oppia sieltä löytyy tämä oppisuunta. Juhana tarkoitti minun puhettani viittaamalla SaulusMediaan.

Kuten olen tuonut esille minä pidän Jeesus yksin oppia harhaoppina ja en tietenkään yritä saada sitä sopimaan Raamatun opetukseen Jumaluudesta. Jeesus yksin oppi opettaa muun muassa, että on olemassa yksi Jumala, jossa ei ole kolmea eri persoonaa, vaan yksi persoona, joka esiintyy välillä Isänä, välillä Jeesuksena ja välillä Pyhänä Henkenä.

Jeesus yksin oppi on harhaoppi ja väärä opetus, koska Raamattu opettaa, että on yksi Jumala, josta voimme nähdä kolmiyhteyden ja kolme eri Persoonaa Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen. Olen siis aina pitänyt Jeesus yksin oppia harhaoppina.

Juhana Lehmuskoski sanoi, että Jeesus yksin opin perustana on se, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimenä on Jeesus. Tästä syystä Juhana väärin väittää minun yrittävän yhdistää Jeesus yksin oppia Raamatun Jumalaan, joka on kuitenkin Juhanan väärä johtopäätös.

Niin kuin olemme jo edellä nähneet, niin Raamattu opettaa, että kaikki minkä teemme sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa. Se, että käytän Jeesuksen nimeä perustuu Raamatun opetukseen, ei Jeesus yksin harhaoppiin. Se, että apostolit ymmärsivät Jeesuksen kastekäskyn kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tarkoittavan Jeesuksen nimeen kastamista ei ole Jeesus yksin opin harhaoppia, vaan Raamatun selvääkin selvempi opetus, koska he kastoivat käytännössä Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen).

Siten miten apostolit ymmärsivät kenen nimeen tulee kastaa Matt 28:19:ssa ja koska Raamatun opetuksen mukaan kaikki tulee tehdä sanalla tai työllä Jeesuksen nimessä, niin se on minun perusteeni käyttää Jeesuksen nimeä. Apostolit ymmärsivät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesuksen nimi, koska he kastoivat Jeesuksen nimeen, niin se on minun perusteeni sanoa, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on Jeesus, koska niin apostolitkin ymmärsivät kastaessaan käytännössä uskoontulleita Jeesukseen nimeen.

Juhana Lehmuskosken lausunto, että yhdistäisin Jeesus yksin oppia ja Raamatun oppia Jumalasta on Juhanan väärä tulkinta ja väärä todistus lähimmäisestä. Elän anteeksiantamuksessa Juhanaa kohtaan eikä minulla ole häntä kohtaan mitään kaunaa. On kuitenkin tuotava esille se mitä Raamattu opettaa ja miten minä sen ymmärrän, sillä toinen ihminen ei voi sanoa minun uskovan jollakin tavalla, koska en usko niin kuin Juhana sanoo, enkä ole sellainen minkä hän sanoo minun olevan koskien Jeesus yksin oppia. Kiitos Herralle Jeesukselle, Hänen verestään ja sovitustyöstään, koska kun katuen tunnustamme syntimme ja uskomme Jeesuksen Herraksi (Jumalaksi) ja uskomme Isän Jumalan nostaneen Jeesuksen kuolleista, niin pelastumme Jumalan armosta (Room 10:9).

Osa 1:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 1

Osa 3:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 3

Petri Paavola 20.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Juhana Lehmuskoski - Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus?


 


 

 

 

eXTReMe Tracker