Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 3 Kenen nimeen tulee kastaa vedessä?

Olen nyt edennyt kolmanteen osaan, missä käsittelen Länsi-Päijänteen seurakunnan saarnaajan Juhana Lehmuskosken opetuspuhetta: Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus? Juhana otti esille SaulusMedian (minun puhetta ja opetusta) opetusta ja piti sitä epäraamatullisena, mutta Juhana puheessaan antoi minusta väärän todistuksen sekä toi itse esille epäraamatullisia ajatuksia, niin tämän tähden on tärkeätä tuoda esille mikä on Raamatun sanan totuus. Pyrin sävyisyyden Hengessä käsittelemään sitä mitä Juhana sanoi puheessaan sekä sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Kyse ei ole riidanhalusta, enkä lyö, en pilkkaa, enkä ivaa Juhanaa, vaan pyrin tuomaan esille sen mikä on totuus ja Jumalan tahto. Tässä kolmannessa osassa käsittelen sitä kenen nimeen tulee kastaa vedessä ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa siitä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ennen kuin käyn itse asiaan ja alan käsittelemään sitä kenen nimeen tulee kastaa vedessä, niin tuon esille erään asian. Kirjoituksessani voi olla vähän toistoa myös erilaisista näkökulmista käsin, koska vastineeni Juhanalle pyrkii käymään tämän asian läpi niin, että tulisi ymmärretyksi kenen nimeen vedessä tulee kastaa.

Juhana Lehmuskoski sanoi näin puheessaan: "Lähdetään siitä, että Jeesus tarkoitti lähetyskäskyssä, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteinen nimi on Jeesus. Ja sitten päätellään siitä, että apostolit toteuttivat tätä Jeesuksen käskyä sillä tavalla, että he aina kastoivat näiden Jumalan kolmen eri persoonan yhteiseen Jeesus nimeen. Siis kolmen Jeesus nimisen persoonan nimeen. Ja sitten päätellään, että meidän tulee tänäkin päivänä toimia aina samalla tavalla."

Raamatussa sanotaan, että meidän tulisi uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo (Joh 7:38). Raamattu sanoo myös, että Jumala on salannut (Raamatun ilmoituksen) viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut sen lapsenmielisille (Luuk 10:21).  Raamattu myös sanoo, että tämän maailman viisaus on hulluutta Jumalan edessä, sillä Jumala vangitsee viisaat heidät kavaluuteensa (viekkauteensa) (1 Kor 3:19).

Jos yritämme ihmisviisauden avulla päätellä ja järkeillä mitä Jumalan sana opettaa, niin emme voi ymmärtää sitä oikealla tavalla, koska meidän tulee lapsenmielisesti uskoa, että voimme ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan opetusta.

Juhana Lehmuskoski vastustaa sitä ajatusta, että Jeesus on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Siksi hän puhuu kolmesta Jeesus nimisestä persoonasta, jonka kautta hän yrittää sanoa, että Jeesus ei voi olla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Katsotaan seuraavaksi mitä Raamattu opettaa ja mihin nimeen Jeesus käski kastamaan ja mihin nimeen apostolit kastoivat.

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.).

Matt 28:19:ssa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kohdassa nimeen sana on kreikankielellä yksikkömuodossa onoma. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus käski kastamaan yhteen nimeen, käyttämään yhtä nimeä ja lausumaan yhden nimen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastaminen tarkoitti siis yhteen nimeen kastamista.

Katsotaan seuraavaksi miten apostolit ymmärsivät sen mikä oli tämä yksi nimi, johon Herra Jeesus käski kastamaan ja miten apostolit ja alkuseurakunta toteuttivat käytännössä Jeesuksen kastekäskyn:

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat) syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 8:16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Apt 10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat). Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 19:5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Apostolit ja alkuseurakunta toteuttivat Matt 28:19:n kastekäskyn kastamalla uskoontulleita Herran Jeesuksen nimeen ja Jeesuksen Kristuksen nimeen. He kastoivat Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen), siksi koska he ymmärsivät Jeesuksen olevan se yksi nimi, johon tuli kastaa. Toisin sanoen, he ymmärsivät Jeesuksen olevan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, koska he kastoivat Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Matt 28:19 Jeesus antoi käskyn, jota ei oltu vielä toteutettu käytännössä ja käytännössä kastettiin Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen).

On varmaa, että meidänkin tulisi toimia samalla tavalla kun apostolit toimivat kastaessaan uskoontulleita Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Raamatussa ei ole tehty mitään käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen eikä ketään kastettu käytännössä lausumalla sanoja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Tämän vahvistaa ja todistaa apostoli Paavalin opetus:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä (onomati yks. dat), kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Raamatun selkeä opetus on, että kaikki minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, siksi apostolit ja alkuseurakunta kastoivat uskoontulleet Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Raamatun sanan opetus on selvä ja meidän tulee uskoa se lapsenmielisesti, että voimme ymmärtää sen Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Juhana Lehmuskoski sanoi puheessaan näin:"Nyt tulemme siihen miten apostoli Pietari kumoaa tämän näkemyksen. Tuossa alussa mainitsin, että apostoli Pietari kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mikä tämä Jeesuksen Kristuksen nimi on, mitä se tarkoittaa kenen nimi se on. Tämä Kristus tarkoittaa voideltua se on sama kuin Messias hepreankielessä, Kristus on kreikankieltä, suomeksi voideltu. ..... Jeesus Jumaluuden toinen persoona on voideltu. Isä Jumala taivaallinen Isä ei ole voideltu, Hän on voitelija. Hän voiteli Jeesuksen tehtäväänsä lunastustyöhönsä. Myöskään Pyhä Henki ei ole voideltu. Sillä Jeesus päinvastoin voideltiin Pyhällä Hengellä. Ainoastaan Poika Jumaluuden toinen persoona Jeesus on voideltu, siksi apostoli Pietari kastoi Jumaluuden toisen persoonan nimeen. .... Jeesus Kristus on se voideltu. Isä ei ole Jeesus nasaretilainen Hän ei syntynyt ja asunut lapsena Nasaretissa eikä Pyhä Henki, vaan meidän Herramme Jeesus Kristus."

Juhana sanoi ja tarkoitti sitä, että apostoli Pietari olisi kumonnut sen näkemyksen, että Jeesus on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Se on totta, että Kristus on kreikkaa ja tarkoittaa voideltua sekä Messias on hepreaa ja tarkoittaa voideltua.

Juhana toi esille sen kuinka Pietari kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta Isä ei ole voideltu (Kristus), eikä Pyhä Henki ole voideltu (Kristus). Tällä Juhana tarkoittaa sanoa, että Jeesus ei olisi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi.

Jeesus on Herra ja Kristus (Messias), niin siksi voidaan kastaa Herran Jeesuksen nimeen tai Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska on kyse samasta Jeesuksesta, joka on sekä Herra ja Kristus (Messias) ja molemmissa tavoissa tulee esille Jeesuksen nimi (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Apostolit ja alkuseurakunta ymmärsivät Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.) eli yhteen nimeen tarkoittavan Jeesusta, siksi he kastoivat Herran Jeesuksen nimeen ja Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska molemmissa tavoissa tulee esille nimi Jeesus.

Juhana Lehmuskoski sanoi puheessaan näin: "Nyt kun Pietari kastoi siis kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen niin hän kastoi Jeesus nasaretilaisen Jumaluuden toisen persoonan nimeen. Hän ei kastanut kolmen eri persoonan nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteiseen Jeesus nimeen. Tässä on iso ero. .. Nyt tämä oppisuunta, jota käsitellään ratkaisee mielestään suuren ongelman kastamalla kolmen eri persoonan yhteiseen nimeen, mutta Pietari apostoli kastoikin Jumaluuden toisen persoonan Jeesuksen nimeen. Eli Pietari rikkoi sen säännön, että aina pitäisi kastaa isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteiseen Jeesus nimeen."

Apostoli Pietari ei rikkonut Jeesuksen kastekäskyä vastaan eikä sitä sääntöä, että pitäisi kastaa Jeesuksen nimeen, joka on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Kun Pietari kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin kastaessaan hän käytti Jeesuksen nimeä sekä sanaa Messias (Kristus), koska Jeesus on Messias. Pietari ymmärsi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesus, koska hän lausui Jeesuksen nimen. Meidän tulee ymmärtää se, että kun Jeesus käski kastamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin kreikankielen sana nimeen (onoma yks. nom.) on yksikössä, joka tarkoittaa yhteen nimeen kastamista. Isä ja Poika ja Pyhä Henki eivät ole yksi ja sama nimi, mutta Jeesus on yksi ja sama nimi, johon apostolit ja alkuseurakunta kastoivat uskoontulleet, niin kuin olemme tämän nähneet Raamatun sanasta.

Juhana Lehmuskoski sanoi puheessaan näin: "Nyt se todiste tälle kastenäkemykselle, eli Apostolien tekojen kastetoiminalle se todistaa tämän opin vääräksi. Koska Pietari tällä tavalla torjui tämän säännön, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen pitäisi kastaa, niin hän samalla torjuu sitten koko sen säännön, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi olisi Jeesus. Ja tällä tavalla kumoutuu tämän opin perusteet meille ei jää mitään muuta käteen muuta kuin se että Jeesuksen antama kastekäsky Matteuksen evankeliumin lopussa jää sellaisenaan voimaan, niin kuin Jeesus sen sanoi ihan kirjaimellisesti. Mehän muutenkin uskomme Raamattuun kirjaimellisesti ........ Jumalan sanaa ei voi kumota se on Pyhästä Hengestä meille annettu. Siksi tämä on meille vapautus se on meille vapauden sanaa, että me saamme edelleenkin uskoa myös kirjaimellisesti Jeesuksen kastekäskyä. Ei ole siis väärin sanoa kastan sinut Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei ole myöskään väärin kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen niin kuin Pietari teki tai Herran Jeesuksen nimeen niin kuin Filippus ja Paavali tekivät. On yksi asia mihin meillä ei ole lupaa se on se, että me kiellämme tai mitätöimme jonkin näistä sanamuodoista, sanomme että se ei ole oikein ja sitä ei tule käyttää."

Tuon sen vielä kerran esille, että Pietari ei torjunut Jeesuksen nimeä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimenä, vaan vahvisti sen käyttämällä Jeesuksen nimeä vesikasteen yhteydessä.

Jeesuksen kastekäsky Matt 28:19:ssa oli käsky kastamiselle, jonka apostolit ja alkuseurakunta ymmärsivät Herran Jeesuksen sekä Jeesuksen Kristuksen nimeen kastamisella. Käsky ja sen toteutus ratkaisee sen kenen nimeen tulee kastaa ja Raamatusta näemme, että vesikaste suoritettiin käytännössä Jeesukseen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen).

Kun tutkit ja käyt läpi koko Uuden Testamentin tekstin, niin et löydä sieltä yhtään ainoaa kohtaan missä jotakin olisi tehty käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta, sen sijaan löydät kuinka apostolit ja alkuseurakunta käytännössä lausuivat Jeesuksen nimen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen), kun he julistivat pelastuksen evankeliumia, kastoivat vedessä, rukoilivat ja ajoivat ulos riivaajia. Miksi UT:n tekstissä ei ole tehty mitään käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen)? Siksi, koska Raamattu opettaa näin:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä (onomati yks. dat), kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Jotkut sanovat, että eikö Jeesuksen käsky kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän nimeen ole todella tärkeää ja eikö meidän tulisi tehdä niin? Vastaan, että kyllä tulee, mutta meidän tulee ymmärtää se mitä Jeesus käski:

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.).

Herra Jeesus käski kastamaan yhteen nimeen, eli käyttämään yhtä nimeä ja lausumaan yksi nimi, sillä Matt 28:19 nimeen sana on kreikaksi yksikössä, joka tarkoittaa yhtä nimeä. Isä ja Poika ja Pyhä Henki eivät ole yksi nimi, vaan ne ovat kolme yleisnimeä, mutta Jeesus on erisnimi ja yksi nimi. Apostolit ja alkuseurakunta ymmärsivät sen, että Jeesus käski käyttämään yhtä nimeä ja he ymmärsivät tuon yhden nimen olevan Jeesus, koska he käytännössä kastoivat uskoontulleet Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen). Näin meidän tulee uskoa se mitä Jeesus sanoi Matt 28:19:ssa, mutta myös ymmärtää se oikealla tavalla.

Miksi kaikki minkä teemme sanalla tai työllä tulee tehdä Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa ja miksi se olisi samalla Isän ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen nimi?

Hepreankielen sana Jehoshua (יהושׁוע‎) tulee sanoista Jhvh (יהוה‎ - Herra) ja jasha (ישׁע‎ - pelastaa). Jeshua tulee sanasta Jehoshua ja Jeshua (ישׁוע‎)  (sekä Jehoshua) tarkoittaa Herrassa on pelastus (Herra pelastaa). Raamatun opetuksen mukaan Jumala on yksi, eri Persoonissa Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Kun tutkimme Raamattua niin näemme ja ymmärrämme, että yksi Jumala pelastaa ja yhdessä Jumalassa on pelastus.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Raamatun opetuksen mukaan Isä Jumala lähetti Poikansa taivaasta maan päälle. Herra Jeesus  sovitti syntimme verensä vuodatuksen, kuolemansa ja sovitustyönsä kautta. Raamatun opetuksen mukaan olemme valitut pelastukseen Pyhän Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Toisin sanoen, Herra pelastaa ja Herrassa on pelastus, kun Isä lähetti Pojan, Poika sovitti syntimme tuoden syntien anteeksiantamuksen ja yhteyden elävään Jumalaan, Pyhä Henki pyhittää meidät, niin että pysymme pelastuksessa, joka on armosta annettu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, Messias Jeesuksen ansion tähden.

Jumalan nimi on Herra pelastaa ja Herrassa on pelastus, joka on hepreaksi Jehoshua (יהושׁוע‎) ja Jeshua (ישׁוע‎). Herra pelastaa: Isä lähettää Pelastajan (Poikansa), Poika (Jeesus) pelastaa ja Pyhä Henki auttaa meitä pysymään pelastuksessa; siksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on Jeesus (Herra pelastaa). Joku voi kysyä, missä Raamatussa sanotaan, että Jeesus on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi? Vastaan, että apostolit ymmärsivät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesus, koska he kastoivat käytännössä uskontulleet Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen).

Joh 17:
11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä (yksi) niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Herra Jeesus sanoi Joh 17:11,12 kaksi kertaa, että Hänen Isänsä on antanut Hänelle Isänsä nimen, jonka tiedämme olevan Jeesus. Raamatussa Jeesus itse todistaa (Joh 17:11,12), että Hänen nimensä (Jeesus) on Isänsä nimi.

Jes 9:6 (9:5) Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Ijankaikkinen Isä, Rauhan päämies: Biblia 1776

Biblia 1776 kääntää Jes 9:6 (9:5) oikein alkutekstin mukaan sanoen, että syntyvän Pojan (Jeesus) nimeä kutsutaan iankaikkiseksi Isäksi jne. Raamattu ei sano UT:n kirjoituksissa, että Jeesus on iankaikkinen Isä tai että Jeesuksen nimi on kirjaimellisesti iankaikkinen Isä, mutta UT:ssa Jeesusta kutsutaan iankaikkisen Isän nimellä, jonka Isä antoi Jeesukselle ja se nimi on Jeesus. Apostolit ymmärsivät Jeesuksen nimen olevan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, koska he kastoivat käytännössä Jeesuksen nimeen (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen).

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi, eri Persoonissa Isässä ja Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, joilla on yksi yhteinen nimi, jonka Raamattu todistaa todella selvästi. On kuitenkin olemassa vain yksi Messias Jeesus, Isän lähettämä Poika, joka vuodatti verensä ja kuoli Golgatan ristillä syntien anteeksisaamiseksi, että saisimme iankaikkisen elämän ja yhteyden Jumalan kanssa.

 

 

Osa 1:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 1 - Katolinen kolminaisuusoppi

Osa 2:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 2 - Jeesus yksin oppi

Petri Paavola 21.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Juhana Lehmuskoski - Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus?


 


 

 

 

eXTReMe Tracker