Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi Franciscus:
Uskovalla ei voi olla suoraa yhteyttä Jeesukseen ilman kirkon välitystä

Paavi Franciscus sanoi kesäkuun 25. päivä 2014: Vaarallinen kiusaus on uskoa, että uskovalla voi olla suora ja välitön suhde Jeesukseen ilman kirkon yhteyttä ja välitystä.

Kun tutkimme paavin lausuntoa Raamatun sanan kautta, niin näemme paavin lausunnon olevan ristiriitainen ja harhaanjohtava Raamatun sanan todistuksen kanssa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Valhe ja petos
Raamattu ja seurakunta
Loppusanat

 

Valhe ja petos

Paavi Franciscus catholicnews artikkelin mukaan on sanonut: Pope Francis described as "dangerous" the temptation to believe that one can have "a personal, direct, immediate relationship with Jesus Christ without communion with and the mediation of the church." (catholicnews.com/data/stories/cns/1402635)

Paavi Franciscuksen mukaan vaarallinen kiusaus on uskoa, että uskovalla voi olla suora ja välitön suhde Jeesukseen ilman kirkon yhteyttä ja välitystä. Kirkolla paavi tarkoittaa katolista kirkkoa, jonka paavi uskoo olevan ainoa ja oikea kirkko (seurakunta). Katolisen kirkon katekismus tuo esille sen että katolinen kirkko opettaa olevansa ainoa oikea armon ja totuuden kirkko (seurakunta):

Katolinen katekismus: 819. Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.” Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti”.

Katolinen katekismus: 816. ”Tämän kirkon on Vapahtajamme ylösnousemuksensa jälkeen luovuttanut Pietarille, jotta hän kaitsisi sitä, ja uskonut sen levittämisen ja johtamisen hänen ja muiden apostolien tehtäväksi … Tämä kirkko, joka on perustettu ja järjestetty tähän maailmaan yhteisöksi, on (subsistit in) katolisessa kirkossa, jota johtavat Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan yhteydessä olevat piispat.” Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ekumeniasta sanoo: ”Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan näet saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme mukaan Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle uskonut kaikki uuden liiton rikkaudet, rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon kaikkien jo jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvien tulee täydesti jäsentyä.”

Raamatun opetuksen mukaan sekä katolisen kirkon oman todistuksen mukaan Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatullista kristinuskoa, koska he asettavat Herran Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä sekä sovittajia:

Katolisen Pyhän Marian seurakunnan nettisivulla on seuraavanlainen opetus koskien eukaristiaa (ehtoollinen): Katolisen uskomme mukaan pyhällä messulla on uhriluonne. Messu on samanaikaisesti sekä kiitosuhri, ylitysuhri, muistouhri ja syntiemme sovitusuhri. Kristuksen ristinpuulla uhraama uhri ja messu-uhri ovat yksi ja sama uhri, vain uhraamisen muoto on erilainen. Kirkko, joka on Kristuksen ruumis, osallistuu Päänsä, itsensä Kristuksen, uhrinkantoon viettämällä messua.

Rooman katolinen kirkko opettaa terve Maria rukouksesta: Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end." (newadvent.org/cathen/07110b.htm)

Raamatun sanan todistus:

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Hebr 10:
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

Raamatun sanan totuuden valossa Rooman katolisella kirkolla ei ole mitään tekemistä pelastuksen sekä Herran Jeesuksen kanssa.

Raamattu ja seurakunta

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän (ekklesia) yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. (alkutekstin mukaan Herra lisää pelastuneet seurakuntaansa)

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

1 Piet 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamattu opettaa Jumalan lisäävän (liittävän) Jumalan armosta pelastuksen  vastaanottaneen uskovan seurakuntaansa uudestisyntymisen kautta. Uudestisyntymisessä Jumala kastaa (antaa Pyhän Henkensä) uskovan Pyhässä Hengessä Jumalan seurakunnan jäseneksi (Kristuksen ruumis). Raamatun opetuksen mukaan uskova saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä vastaanottaessaan pelastuksen, joka tarkoittaa osallisuutta ja jäsenyyttä Jumalan seurakunnassa.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei voi päästä Uuden Liiton Jumalan seurakunnan jäseneksi ilman parannuksentekoa ja uskomista Herraan Jeesukseen.

1 Kor 16:19 Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.

Hebr 10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

Heb 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. (KJV 1769)

Hebr 10:25 jättämättä keskinäistä kokoontumistamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan kehoittakaa toisianne sitä enemmän, kun näette päivän lähestyvän. (Aapeli Saarisalo UT)

Sen jälkeen kun Jumala on lisännyt uskovan ihmisen seurakuntansa jäsenyyteen (Jumalan seurakunta) uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin uskovien tulisi kokoontua yhteen rakentumaan ja rakentamaan toinen toisiaan sekä pitämään huolta toinen toistensa päivittäisistä tarpeista sen mukaan mitä joltakulta puuttuu tai uupuu päivittäisistä tarpeista.

33/38 Raamatunkäännöksen kohta Hebr 10:25 on väärin käännetty. KJV ja Aapeli Saarisalon UT kääntävät jakeen oikein. Heprealaiskirje 10:25 ei opeta, että uskovat eivät saisi jättää omaa seurakunnan kokousta, vaan että uskovat eivät saisi vetäytyä pois keskinäisestä kokoontumisesta. Alkutekstissä ei ole seurakunta sanaa, vaan sana episunagoge, joka tarkoittaa keskinäistä kokoontumista. Alkutekstissä ei ole myöskään sanaa omaa, koska uskovat eivät omista seurakuntaa, sillä seurakunta on Jumalan seurakunta, johon Hän itse lisää sellaisen ihmisen, joka on Jumalan armosta pelastunut ja uudestisyntynyt ylhäältä. Raamatun opetuksen mukaan paikkakunnalla olevien uskovien tulisi kokoontua seurakuntana yhteen, eli yhtenä seurakuntana ilman erinimisiä tunnustuskuntia.

Room 11:
16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.
17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.

Öljypuu on opetus Jumalan seurakunnasta (Uuden Liiton järjestyksen mukaan). Öljypuun juuri on Messias, Herra Jeesus ja oksat ovat uskovia, eli seurakunta. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on pelastuksen Välittäjä (Välimies), jonka kautta meillä on yhteys Häneen, Isä Jumalaan sekä seurakunnan jäseniin.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Raamatun opetuksen mukaan uskovalla on Kristuksen Henki (Pyhä Henki - Jumalan Henki), joka tarkoittaa sitä, että uskovalla on suora yhteys ja suhde Jeesukseen Pyhän Hengen kautta, Jeesuksen sovitustyön tähden. Uskovalla on suora yhteys Jeesukseen ja Isään, koska Jeesus on Välimies Jumalan ja ihmisten välillä.

Apt 2:
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Seurakunnan tulee kokoontua yhteen ja heidän tulee pysyä apostolien opetuksissa (Raamatun sanan opetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan) sekä keskinäisessä yhteydessä. Seurakunta ei välitä yhteyttä Jeesukseen, vaan uskovat, joilla on Jumalan armosta Pyhässä Hengessä yhteys Jeesukseen kokoontuvat yhteen rakentumaan Jumalan sanan opetuksista sekä Pyhän Hengen vaikuttamista armoituksista ja Hengen vaikutuksista.

Loppusanat

Paavi Franciscus: Vaarallinen kiusaus on uskoa, että uskovalla voi olla suora ja välitön suhde Jeesukseen ilman kirkon yhteyttä ja välitystä. Paavin lausunto on todistettu vääräksi Raamatun sanan todistuksen kautta.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
 


 

Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
catholicnews.com
ncronline.org

wucnews.com

 

 

 

eXTReMe Tracker