Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi Franciscuksen videoviesti Kenneth Copelandille

 

Paavi Franciscus lähetti videoviestin äärikarismaatikko Kenneth Copelandille.  Maailmanlaajuinen media kertoo Paavin lähettäneen videoviestin karismaatikoille, mutta kyse on äärikarismaattisuudesta, eli väärästä karismaattisuudesta, jota Kenneth Copeland edustaa. Anglikaanisen kirkon piispa Anthony Palmer piti puheen äärikarismaattisen Word of Faith liikkeen kokouksessa, jonka tarkoitus oli saada kuulijansa hyväksymään se, että he olisivat katolisia. Käyn läpi kirjoituksessani Palmerin puheen epäraamatullisuudet.

Käyn läpi kirjoituksessani myös Rooman katolisen kirkon ekumeenista eksytystä ja petosta, joka huipentuu lopunaikana siihen pisteeseen, että myös monet protestantit ja niin sanotut vapaan suunnan edustajat tulevat hyväksymään (osa on jo hyväksynyt) ekumeenisen yhteyden paavin kirkon kanssa.  Kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Piispa Anthony Palmer
Anthony Palmerin epäraamatullinen puhe
Paavin videotervehdys
Paavin epäraamatullinen puhe
Copelandin videotervehdys paaville
Katolinen vaikutus protestanteissa
Katolinen ekumenia ja muut uskonnot
Suomalainen ekumenia

 

Piispa Anthony Palmer

Texasissa kokoontuivat äärikarismaattiset pastorit ja johtajat. Kokoontumista johti Kenneth Copeland (Kenneth Copeland Word of Faith Ministries). Copeland oli kutsunut kokoukseen puhumaan hyvän ystävänsä Anthony (Tony) Palmerin. Tony Palmer on anglikaanisen episkopaalisen kirkon piispa (kelttiläinen anglikaaninen traditio).

Palmer aloitti puheensa esittelemällä itseään sanoen tulleensa radikaalisti uskoon ja olleensa yhteyksissä helluntailaisten ja Word of Faith (Kenneth Hagin Ministries) liikkeen kanssa. Hän kertoi myös suhteistaan ja työstään karismaattisten katolisten kanssa, mitä hän on tehnyt italiassa. Palmer kertoi kuinka Copeland on tukenut häntä ja hänen työtään vuosia ja yhä vielä tukee.

Palmer sanoi, että katolinen karismaattinen uudistus on katolisen kirkon toivo. Hän sanoi myös, että paavi Benedictus on sanonut katolisten karismaatikkojen olevan katolisen kirkon toivo. Palmer sanoi, että katolinen kirkko yrittää saada katoliset tulemaan todella uskoon karismaattisuuden kautta.

Palmer sanoi, että kun hänen vaimonsa näki ja ymmärsi, että hän voisi olla katolinen, karismaattinen, evankelinen sekä helluntailainen, joka on täysin hyväksyttyä katolisessa kirkossa, niin hän halusi palata takaisin katolisille juurilleen, jonka hän teki.

Palmer sanoi, että hänellä on kolme hengellistä isää, joista yksi on Kenneth Copeland ja eräs mies nimeltään Jorge Mario Bergoglio (nykyinen paavi), johon hän tutustui palvellessaan Argentiinassa. Hän sanoi, että hänestä tuli hyvä ystävä Bergoglion kanssa. Plamer kertoi kuinka hän ja vaimonsa ovat kasvattaneet lapsensa karismaattisiksi katolisiksi, evankelisiksi, helluntailaisiksi. Palmer jatkoi puhettaan sanoen, että Jeesus asetti sakramentit.

Palmer kertoi kuinka hänen hengellisestä isästään tuli paavi. Sen jälkeen hän sanoi kertoneensa tietyt asiat, siksi että paikalla olleet äärikarismaattiset, jotka tukevat hänen työtään saisivat käsitystä asioista ja niiden taustoista.

Sen jälkeen Palmer kertoi kuinka hän sai puhelinsoiton paavi Franciscukselta. Paavi sanoi Anthonylle, että voisiko hän tulla tapaamaan häntä. Sen jälkeen Palmer kertoi menneensä tapaamaan paavia sovittuna aikana. Hän kertoi sanoneensa paaville menevänsä Kenneth Copeland Ministriesin konferenssiin. Palmer kysyi paavilta, että voisiko paavi sanoa jotakin Copelandille ja liikkeen johtajille.  Palmer kuvasi paavin videotervehdyksen Copelandille ja liikkeen muille johtajille oman iphonen kautta.

Palmer kertoi puheessaan äärikarismaatikoille, että Jumala lähetti hänet puhumaan heille profeetta Elian hengessä. Palmer toi esille kuinka profeetta Elian hengen tehtävä on tuoda lapset isien luokse ja isät lasten luokse, valmistaakseen tien Herralle. Palmer sanoi Elian hengen olevan sovinnon henki, joka kääntää sydämet toinen toistensa puoleen. Palmer sanoi tämän olevan todella tärkeätä.

Palmer sanoi kuinka me tiedämme, että ensimmäiset tuhat vuotta oli olemassa vain yksi seurakunta, joka oli nimeltään katolinen kirkko. Hän jatkoi sanomalla, että katolinen sana tarkoittaa yleistä, eikä roomalaista. Palmer sanoi, että jos sinä olet uudestisyntynyt, niin nosta kätesi ylös, hän lisäsi tähän sanoen, että sinä olet katolinen, viitaten siihen että, jokainen uudestisyntynyt uskova on katolinen. Sen jälkeen Palmer sanoi, että ottakaa takaisin se mikä teille kuuluu, lisäten siihen että me olemme katolisia.

Sen jälkeen Palmer puhui hajaannuksesta, itäisestä ortodoksisuudesta, jolloin tuli kaksi kirkkoa, jonka jälkeen viisi sataa vuotta myöhemmin tuli Luther ja hänen protestinsa, jonka jälkeen tuli tuhansia uusia kirkkokuntia.

Palmer kysyi mitä on karismaattinen uudistus? Hän vastasi sanoen, että se on kokemus Jumalan läsnäolosta. Palmer jatkoi puhettaan sanoen Jumalan antaneen uskoville Jumalan kirkkauden, että he voisivat olla yksi. Hän sanoi, että kirkkaus liimaa meidät yhteen, ei opit. Hän sanoi, että jos hyväksyt Jumalan kirkkauden olevan minussa, ja että Jumalan kirkkaus on teissä,  niin se on kaikki mitä tarvitsemme, sillä kaikki opit saadaan vasta yläkerrassa (tarkoittaen Jumalan taivasta).

Palmer sanoi, että pelko pitää meidät erossa toisistamme, sillä pelko on väärä todistus, sillä pelko perustuu propagandaan. Palmer sanoi että katolinen ja luterilainen kirkko vuonna 1999 kirjoittivat yhteisen julistuksen, joka lopetti protestin. Hän jatkoi sanomalla, että Luther uskoi meidän pelastuvan armosta uskon kautta, yksistäänkö? Asia ei ole niin. Katolinen kirkko uskoo, että me pelastumme tekojen kautta ja tämä oli protesti.

Palmer viittasi puheessaan että protestantit kiinnittivät katseensa uudestisyntymiseen ja pelastukseen, mutta ei hedelmään ja koska ei katsottu hedelmään, niin hedelmä ei ollut välttämätöntä pelastukseen, eikä se olekaan, mutta se on hyvä jos olet pelastettu.

Palmer toi esille vuonna 1999 kirjoitetun katolisen ja luterilaisen kirkon yhteisen tunnustuksen, joka päätti protestin. Palmer sanoi, että hän lukee suoraan katoliselta vatikaanin nettisivulta, jossa lukee näin: Vanhurskauttaminen tarkoittaa, että Kristus itse vanhurskautemme, jonka jaamme Pyhän Hengen kautta Isän tahdon mukaan ja yhdessä me katoliset ja protestantit luterilaiset uskomme ja tunnustamme että yksin armon kautta uskossa Kristuksessa on pelastavat teot ja ei siksi, että meidän puoleltamme ansiot ovat Jumalan hyväksymiä ja vastaanotetut Pyhässä Hengessä uudistaen sydämemme, varustaen ja kutsuen meidät tekemään hyviä tekoja.

Palmer jatkoi puhettaan sanoen, että tämä päätti Lutherin protestin. Palmer lisäsi tähän sanoen, että veljet ja sisaret Lutherin protesti on loppunut, onko teidän? Palmer sanoi, että koska protesti on ohi, niin siksi jotakin täytyy korjata. Hän jatkoi sanomalla, että protesti on loppunut yli viisitoista vuotta sitten ja siksi hän haastaa protestanttiset pastori ystävänsä, sillä jos ei ole enää protestia, niin miten voi olla olemassa protestanttinen kirkko, ehkäpä me kaikki olemme taas katolisia.

Palmer sanoi, että me olemme reformoituja katolisiksi universaalisella tavalla, sillä emme protestoi enää katolisen kirkon oppia pelastuksesta, vaan me julistamme nyt samaa evankeliumia. Hän jatkoi sanoen, että me julistamme nyt että olemme pelastettuja yksin armosta uskon kautta. Palmer sanoi, että sana yksin oli kiistanaiheena viiden sadan vuoden ajan. Palmer jatkoi sanoen, että protesti on ohi, protesti on ohi. Tämän jälkeen Plamer puhui Joh 17 luvun opetuksesta, jossa Herra Jeesus opetti ja painotti, että uskovien tulisi olla yksi, että maailma uskoisi Jeesukseen. Äärikarismaattinen kuulijakunta antoi raikuvat aplodit Palmerille hänen päättäessään puheensa. Palmerin puheen jälkeen kokouksessa näytettiin Paavi Franciscuksen puhe Copelandille ja paikalla olleille äärikarismaattisille pastoreille, johtajille sekä kaikille paikalla olleille.

Anthony Palmerin epäraamatullinen puhe

Anthony Palmerin puheesta tuli esille selkeästi Rooman katolisen kirkon ja jesuiittojen pyrkimykset ja päämäärät kuinka he pyrkivät saattamaan protestantit ja muut katolisista kirkosta erossa olevat kristilliset seurakunnat yhteyteen katolisten kanssa sekä tulemaan katolisiksi. Voidaksemme ymmärtää Palmerin puhetta meidän on tiedettävä katolisen kirkon ja jesuiittojen lopunajan suunnitelmasta.

Jesuiittajärjestön tavoitteet ja päämäärä

Katolinen kirkko perusti jesuiittajärjestön vuonna 1541, jonka johtoon asetettiin Ignatius de Loyola. Jesuiittajärjestön alkuperäinen päämäärä oli estää protestantismin leviäminen sekä sen tuhoaminen, sillä seurauksella että protestanttisuuden kanssa tekemisissä olevat ihmiset olisivat palanneet sekä kääntyneet katoliseen uskoon. Jesuiittajärjestö on ollut uskollinen protestanttisuuden tuhoamiselle koko olemassaolonsa ajan. He ovat pyrkineet tuhomaan protestanttisuutta monin eri tavoin.

Noin vuonna 1550 jesuiitat alkoivat soluttautumaan erilaisiin kirkkoihin, kirkkokuntiin ja uskontoihin. Soluttautumisen eräs päämääristä on tietojen kerääminen seurakuntien pastoreista ja jäsenistä. Tietoja tullaan käyttämään kaikkia niitä vastaan, jotka asettuvat vastustamaan katolista kirkkoa ja sen pyrkimyksiä. Jesuiittojen työn päämäärä on kerätä tietoja seurakunnista ja herätysliikkeistä, jota tullaan käyttämään heidän kontrolloimiseksi. tarkoituksena on myös valheiden ja mustamaalaamisen kautta tuhota kaikkien niiden uskovien palvelustyö erilaisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa, jotka uskaltavat puhua katolista kirkkoa vastaan.

Soluttautumisen päämääränä on myös tuhota seurakuntia ja kirkkoja tekemällä heistä katolisia. Soluttautumisen tarkoituksena on levittää katolismyönteistä ilmapiiriä seurakuntien ja kirkkokuntien sisälle, jonka tulisi aikanaan johtamaan siihen, että protesti katolista kirkkoa vastaan kumottaisiin ja näin heistä kaikista voisi tulla katolisia.

Jesuiittojen suunnitelma on perustaa maan päälle yksi ja yhtenäinen maailmankirkko, jonka johdossa on Rooman katolinen kirkko. Samoin jesuiittojen päämääränä on perustaa maan päälle yksi maailmanhallitus, joka olisi katolisen kirkon kontrolloima.

Jesuiittojen soluttautumisen kautta heidät on hyväksytty erilaisten kirkkojen ja kirkkokuntien pastoreiksi, opettajiksi ja evankelistoiksi, joiden tehtävä on perustaa näkyvä TV, kirjallisuus sekä mediatyö. Tätä kautta he saavuttavat miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä jotkut jesuiitat ovat teeskennelleet olevansa baptisteja, helluntailaisia, luterilaisia jne. He ovat pikkuhiljaa luoneet kirkkoihin ja kirkkokuntiin mihin he ovat soluttautuneet katolismyönteisen hengen, jonka tarkoituksen on saada ihmiset hyväksymään katolisuus.

Jesuiittojen suunnitelma ekumeeninen karismaattisuus

1960-70 luvulla ja ehkä jo sitä aikaisemminkin jesuiitat suunnittelivat suunnitelman, jonka kautta katolisuus tulisi hyväksytyksi kaikissa seurakunnissa ja kirkkokunnissa. Heidän suunnitelmansa oli ekumeeninen karismaattinen liike (kolmas voima), joka korostaisi Pyhän Hengen työtä ja armolahjoja, jonka hyväksyminen johtaisi erilaiset kirkot ja kirkkokunnat katolisen kirkon yhteyteen ja tekisi heistä katolisia.

Kaiken edellä esitetyn jälkeen on paljon helpompi ymmärtää miksi Anthony Palmer sanoi, että katolinen karismaattinen uudistus on katolisen kirkon toivo. Ekumeenisen karismaattisuuden (väärää karismaattisuutta) kautta katolisuus pyrkii eksyttämään seurakuntia ja kirkkokuntia hyväksymään katolisuus sekä tunnustamaan paavin asema.

Muistan kun olin koettelemassa niin sanotun Toronto "uudistuksen" kautta tapahtunutta äärikarismaattista eksytystä. Olin eräässä Toronto kokouksessa 1995-96 välisenä aikana ja tässä kokouksessa koin voimakkaasti kuinka Pyhä Henki sanoi minulle sanat: "katolisuuden henki", kun katselin ja näin valhehengen aikaansaamia manifestaatioita. Silloin kun Pyhä Henki sanoi sydämeeni sanat katolisuuden henki, niin en tiennyt paljoakaan katolisesta kirkosta, enkä jesuiitoista. Monen vuoden tutkimustyön tuloksena näen ja ymmärrän, että ekumeeninen karismaattisuus on todellakin valheenhengen työtä, joka pyrkii johdattamaan uhrejaan katolisuudelle myönteiseksi ja lopulta katolisiksi.

Palmer sanoi heidän kasvattaneensa lapsensa karismaattisiksi, katolisiksi, evankelisiksi ja helluntailaisiksi. Palmer myös kertoi kuinka hänen vaimonsa on palannut takaisin katolisuuteen ymmärtäessään, että hän voi olla yhtä aikaa karismaattinen, katolinen, evankelinen sekä helluntailainen.

Palmerin edellä olevat ajatukset perustuvat jesuiittojen suunnitelmaan, jossa he käyttävät erilaisia tekniikoita käydessään ekumeenista vuoropuhelua erilaisten kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa. Jesuiitat pyrkivät luomaan yhteyttä esim. vedoten samankaltaisiin uskon oppeihin, joita kirkkokunnilla ja kirkoilla on katolisen kirkon kanssa. Yhteyttä etsitään esimerkiksi painottaen rukousta niiden kanssa, jotka korostavat rukouksen merkitystä; Painottaen uskoa niiden kanssa, jotka korostavat uskon merkitystä; painottaen armolahjoja niiden kanssa, jotka painottavat armolahjoja jne. Jesuiittojen lopullinen päämäärä on saada kirkkoihin ja kirkkokuntiin hyväksyvä asenne katolista kirkkoa kohtaan sekä soluttaa katolinen oppi kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle.

Jesuiitat pyrkivät luomaan käsityksen, että esim. helluntailaisuus ja katolisuus on samaa uskoa. Jos helluntailaiset hyväksyvät ja uskovat tämän, niin sen jälkeen he ovat itse itsensä tuhonneet jesuiittojen manipulaation kautta. Jesuiittojen johtama katolinen ekumeeninen vuoropuhelu on suuri hämäys ja petos, sillä jesuiitat pyrkivät syvään yhteyteen ja ymmärrykseen kirkkojen ja kirkkokuntien oppien ja perinteiden kanssa, mutta kaiken taustalla on pyrkimys tuoda katolisuus kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle ekumenian kautta. Myöhemmin Palmerin puheesta paljastuu miten jesuiittojen taktiikka toimii: ensin luodaan yhteys, jonka kautta tuhotaan ihmisten usko ja pyritään tekemään heistä katolisia.

Kirkon sakramenteista

Palmer sanoi myös, että Jeesus on asettanut sakramentit ja sillä hän viittasi Rooman katolisen kirkon sakramentteihin. Rooman katolinen kirkko opettaa monista erilaisista pelastuksen teistä, joista yksi on vesikasteen sakramentti. Katolisen kirkon opetus vesikasteesta on seuraava: Kasteen sanotaan olevan ensimmäinen ja tärkein sakramentti, koska sitä ilman kukaan ei voi pelastua; kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikista muista synneistä, joka pelastaa ja uudestisynnyttää ihmisen iankaikkiseen elämään.

Totuus on kuitenkin se ettei Herra Jeesus asettanut katolisen kirkon sakramentteja, sillä esimerkiksi Raamattu opettaa, että ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen voidakseen pelastua. Täten jo heti ensimmäinen ja tärkein katolisen kirkon sakramentti kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon sakramenttiopetus on epäraamatullinen ja valheellinen.

Harha katolisesta kirkosta

Palmer sanoi kuinka Jumala oli lähettänyt kokoukseen puhumaan Eliasta ja hengestä, jonka tehtävänä on tuoda lapset takaisin isien luokse ja isät lasten luokse valmistaakseen tien Herralle.

Palmerin puheesta on jo aikaisemmin paljastunut jesuiittojen vaikutus ja taktiikka ja hän jatkaa edelleen samalla linjalla. Raamattu sanoo, että Eliaan henki on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Palmer käänsi sanajärjestyksen erilaiseksi kuin Raamatun järjestys. Raamattu sanoo isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Palmer sanoi lapset takaisin isien luokse ja isät lasten luokse. Miksi Palmer käänsi sanat eri järjestykseen? Siksi koska hän halusi korostaa katolisen kirkon olevan isä, jonka luokse lasten (seurakuntien ja kirkkokuntien) on tultava. Tämä korostus tulee selkeästi ja avoimesti esille hyvin pian hänen puheessaan.

Palmer sanoi, että alussa oli tuhat vuotta olemassa vain yksi seurakunta, joka oli katolinen kirkko. Tämän ajatuksen tarkoituksena on saada ihminen hyväksymään sen käsityksen, että katolinen kirkko olisi ainoa alkuperäinen Jeesuksen seurakunta. Tämä on kuitenkin valhe.

Uuden Testamentin kreikankielen tekstilaitoksista ja kirjoituksista ei löydy kreikankielen sanoja (katholikos/katholike). Raamatun Herra Jeesus ja Hänen apostolinsa eivät opettaneet sanaakaan katolisesta kirkosta. Sana katolinen (katholikos/katholike) tuli historiaan vasta vuonna 110 Kristuksen syntymän jälkeen. kun Ignatius kirjoitti kirjeessään yleisestä eli katolisesta seurakunnasta. Ignatiuksen käyttämä sana jota Raamatun Jeesus ja apostolit eivät käyttäneet yleistyi kuitenkin ja sen seurauksena 300-luvulla syntyi Rooman katolinen kirkko. Tällä tavalla Rooman katolinen kirkko syntyi yli kolme sataa vuotta sen jälkeen kun helluntaipäivänä Jerusalemissa oli syntynyt alkuperäinen Uuden Liiton Jumalan seurakunta. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu ei opeta yhtään mitään katolisesta kirkosta.

Palmer jatkoi puhettaan sanoen, että jokainen uudestisyntynyt uskova on katolinen. Hän pyysi ihmisiä nostamaan kätensä ylös jos he ovat uudestisyntyneitä, johon hän lisäsi, että te olette katolisia. Tämän jälkeen Palmer sanoi, että ottakaa takaisin se mikä teille kuuluu, lisäten siihen että me olemme katolisia. 

Edellä oleva on katolista ja jesuiittamaista aivopesua ja manipulointia, jossa valheen kautta pyritään uskottelemaan, että he ovat jotakin muuta kuin mitä he luulevat olevansa. Tällaisen valheellisen manipuloinnin tarkoituksena on saada uskova hylkäämään oma identiteetti ja hengellinen perintö sekä hyväksymään uusi katolinen identiteetti. Kuten aiemmin on tullut esille, niin missään kohtaa Raamattua ei ole yhtään mainintaa katolisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että väite joka sanoo seurakunnan alkuperän olevan katolisuudessa on valheellinen väite, jota kukaan uudestisyntynyt uskova ei saisi uskoa, koska tämä väite perustuu valheeseen, petokseen ja eksytykseen.

Karismaattinen uudistus

Palmer kysyi mitä on karismaattinen uudistus? Hän vastasi sanoen, että se on kokemus Jumalan läsnäolosta. Palmer jatkoi puhettaan sanoen Jumalan antaneen uskoville Jumalan kirkkauden, että he voisivat olla yksi. Hän sanoi, että kirkkaus liimaa meidät yhteen, ei opit. Hän sanoi, että jos hyväksyt Jumalan kirkkauden olevan minussa, ja että Jumalan kirkkaus on teissä,  niin se on kaikki mitä tarvitsemme, sillä kaikki opit saadaan vasta yläkerrassa (tarkoittaen Jumalan taivasta).

Palmer puhuu ja opettaa karismaattisen uudistuksen olevan kokemus Jumalan läsnäolosta, jossa Jumalan kirkkaus liimaa uskovat yhteen, että he voisivat yksi ja siten hyväksyä toinen toisensa, koska kaikki Raamatun opit voidaan ymmärtää vasta taivaassa. Tämä on kuin suoraan katolisen kirkon ja jesuiittojen käsikirjasta, sillä katolisuus opettaa Jumalan ilmoituksen olevan osaksi Raamatussa sekä perinteessä (traditio) ja kristityn pitää uskoa kaikki mitä katolinen kirkko opettaa on sitten Raamattuun kirjoitettu tai ei.

Jesuiitat pyrkivät johdattamaan eri kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä olevat uskovat pois Raamatun totuudesta, painottaen Pyhän Hengen vaikuttamaa yhteyttä ilman Raamatun totuutta. Palmerin siteeraama Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Herra Jeesus opetti, että Isä Jumala pyhittäisi heidät totuudessa, että he uskoisivat Herraan Jeesukseen ja olisivat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus yksi ovat. Johanneksen 7 luvussa Herra Jeesus opetti, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena Pyhä Henki vaikuttaa uskovien sydämessä.

Palmerin puheesta tuli selkeästi esille petos, joka pyrkii pettämään äärikarismaattisissa suunnissa olevat ihmiset sellaiseen yhteyteen, joka ei perustu totuuteen, vaan väärään kokemukseen Pyhästä Hengestä. Koska äärikarismaattiset suunnat ovat ja valmiiksi petettyjä monenlaisten väärien opetusten ja valhehengen manifestaatioiden kautta, niin he helposti myös eksyvät jesuiittojen valheeseen, että heidän täytyisi tulla katolisiksi ja päästä yhteyteen katolisen kirkon kanssa. Siihen he pääsevätkin, muodostaen yhteyden, joka perustuu valheeseen.

Kirkon proganda

Palmer puhui, että pelko erottaa seurakunnat ja kirkkokunnat katolisista. Hän lisäsi vielä pelon johtuvan väärästä todistuksesta, joka johtuu propagandasta. Tämä on röyhkeä jesuiittojen valhe, jonka avulla pyritään tekemään jokainen todistus katolisen kirkon epäraamatullisuudesta vääräksi todistukseksi. Todellisuudessa Rooman katolinen kirkko on valhejäljitelmä Jumalan seurakunnasta, eikä kukaan uudestisyntynyt uskova saisi hyväksyä petosta, joka väittää katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta. Itse asiassa Rooman katolinen kirkko sekä jesuiitat levittävät valheellista propagandaa, jonka tarkoituksena on muiden kirkkojen ja kirkkokuntien tuhoaminen.

Palmer toi esille että katolinen ja luterilainen kirkko vuonna 1999 kirjoittivat yhteisen julistuksen, joka lopetti luterilaisten protestin katolista kirkkoa vastaan. Tämäkin on osa katolista petosta, sillä katolinen kirkko julisti, että katoliset ja luterilaiset uskovat, nyt yhdessä pelastuksen tulevan yksin armosta uskon kautta Kristukseen, joka kutsuu meidät tekemään hyviä tekoja. Palmer sanoi, että tämä yhteinen julistus päätti Lutherin protestin. Hän sanoi vielä, että veljet ja sisaret Lutherin protesti on loppunut, onko teidän?

Tämän lausunnon ja julistuksen tarkoituksena on tuhota luterilaisuus ja tehdä luterilaisista katolisia. Tämä pyrkimys tuleekin esille selkeästi Palmerin puheesta. Palmer sanoi, että koska protesti on loppunut jo viisitoista vuotta sitten, eikä enää ole olemassa protestia, niin miten protestanttinen kirkko voi olla vielä olemassa ja ehkäpä me kaikki olemme taas katolisia.

Tämä on kuin suoraan jesuiittojen käsikirjasta ja suunnitelmista. He pyrkivät olemaan samaa mieltä luterilaisten kanssa, painottaen yksin armosta pelastumista uskon kautta Kristukseen ja kun luterilaiset ymmärtävät tämän, niin heille sanotaan protestin olevan ohi ja voitte palata takaisin katolisiksi. Huomaatko kuinka samanmielisten ja yhteisten asioiden kautta jesuiitat pyrkivät tuhoamaan luterilaisuuden ja tekemään heistä katolisia. Jesuiitat tekevät saman kaikille muillekin. He etsivät yhteisiä asioita ja koittavat manipuloida ihmiset uskomaan katolisen kirkon olleen alkuseurakunta ja kun ja jos erilaiset kirkot ja seurakunnat uskovat tämän valheen, niin katolinen kirkko pyrkii tuhoamaan heidät tekemällä heistä katolisia.

Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa tuotiin esille asenteen muutos protestantteja kohtaan. Siitä lähtien vatikaani on alkanut julistamaan, että ennen harhaoppisina pidettyjä ihmisiä kutsutaan nyt katolisesta kirkosta erossa oleviksi veljiksi. Jesuiittojen päämäärä on tuoda erossa olevat veljet takaisin äitikirkkoon. Jesuiitat ovat luoneet yhteyksiä useisiin protestantteihin, jotka pyritään ekumeenisen vuoropuhelun avulla johdattamaan katolisen kirkon alaisuuteen (takaisin Roomaan). Vatikaani salaa alussa todellisen päämääränsä ekumeenisissa vuoropuheluissa. Aluksi puhutaan vain ekumeenisesta vuoropuhelusta, mutta kun protestantit ovat nielaisseet syötin, niin sen jälkeen keskinäinen dialogi tähtää muuttumiseen, jossa protestanteille pyritään hyväksyttämään katolisen kirkon opit.

Jesuiittojen strategiaan kuuluu kaksi mottoa: Tarkoitus pyhittää keinot; hajota ja hallitse. Jesuiittojen mielestä paras tapa tuhota kirkkokunta on tuhota se sisältä käsin. Siksi jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin kirkkokuntiin pyrkimyksenään tuhota niiden opetus ja muuttaa ne myönteisiksi katoliselle kirkolle sekä korvata kirkkokunnan oppi katolisella opilla ja perinteellä.

Palmerin puhe oli selkeä todiste siitä, että katolinen kirkko pyrkii muuttamaan ekumenian kautta kaikki tahot katolisiksi. Petos on salakavala, sillä alussa sanotaan, että on kyse vain keskinäisestä vuoropuhelusta, mutta se on kuitenkin valhe ja petos, jonka kautta pyritään muuttamaan kaikki ekumenian kanssa tekemisissä olevat katolisiksi.

Katolisen kirkon opetus aneista

Huolimatta yhteisestä julistuksesta luterilaisten kanssa koskien yksin armosta pelastumista uskon kautta, niin katolisen kirkon oppi tekojen kautta pelastumisesta ei ole kuitenkaan muuttunut. Katolisen kirkon opetus aneista on kuitenkin edelleen voimassa.

Katolinen kirkko opettaa katekismuksessaan, että aneiden kautta uskovat voivat saada vapautuksen ajallisia rangaistuksia, jotka johtuvat synnin tekemisestä (Katolinen katekismus suomenkielinen painos 2005, s. 384, opinkohta 1498). Samassa yhteydessä (opinkohta 1498.) virallinen vatikaanin katolinen katekismus opettaa, että aneiden kautta voidaan saada itselleen sekä kiirastulessa oleville sieluille anteeksiantamus ajallisista rangaistuksista, jotka johtuvat synnin tekemisestä.

Katolinen kirkko on toiminut koko historiansa ajan samalla pirullisella ja valheellisella tavalla, jossa se pyrkii tulemaan lähelle Raamatun totuutta, mutta kumoaa sen muualla virallisen opetuksensa kautta. Katolisen kirkon aneopetus paljastaa meille sen että luterilaisten kanssa tehty yhteinen julistus ei ole muuttanut katolisen kirkon oppia, vaan yhteinen julistus on tarkoituksellisesti tehty kädenojennus, jonka kautta katoliset pettävät luterilaiset ja pyrkivät tuhomaan luterilaisuuden tekemällä heistä petoksen kautta katolisia. Katolinen kirkko opettaa edelleen tekojen kautta pelastumista ja siitä on esimerkkinä mm. katolinen opetus aneiden kautta saatavasta syntien anteeksiantamuksesta.

Palmer sanoi, että me olemme reformoituja katolisiksi universaalisella tavalla, sillä emme protestoi enää katolisen kirkon oppia pelastuksesta, vaan me julistamme nyt samaa evankeliumia. Hän jatkoi sanoen, että me julistamme nyt että olemme pelastettuja yksin armosta uskon kautta. Tämä on jesuiittojen valheen manipulointia, jonka tarkoitus on hävittää seurakuntien ja kirkkokuntien usko Jumalaan ja tehdä heistä katolisia. Kuten edellä kävi ilmi, niin katolinen kirkko opettaa edelleen tekojen kautta pelastumista. Samoin vaikka katoliset sanovat, että pelastus on yksin armosta uskon kautta Kristukseen, niin siitä huolimatta he opettavat monista erilaisista pelastusteistä.

Kirkon opetusta Mariasta

Rooman katolisen kirkon katekismus opettaa, että Maria on otettu taivaaseen, jossa hän jatkaa osuuttaan pelastustehtävässä, sillä toistuvilla esirukouksillaan hän jatkuvasti hankkii katolisille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja, tästä syystä kirkko rukoilee Mariaa uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi (Katolinen katekismus suomenkielinen painos 2005, s. 258 opinkohta 696).

Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole mitään osallisuutta pelastustehtävässä, eikä hän hanki kenellekään iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja, eikä hän ole uskovien välittäjä. Vaikka katoliset väittävät etteivät he palvo Mariaa, niin heidän katekismuksen opetuksen mukaan häntä pidetään osallisena pelastukseen, joka on uskovien välittäjä. On kiistaton tosiasia, että katolinen kirkko sekoittaa Marian mukaan pelastukseen, ollen pelastuksen eräs tekijä. Samoin katolinen kirkko opettaa vesikasteen kautta pelastumista sekä mm. katolisen pyhän messu-uhrin olevan kirkon voimakkain sovitusuhri (messu-uhri opettaa että Jeesus uhraa itsensä yhä uudestaan messu-uhrin kautta).

Totuus voittaa valheen

Raamattu opettaa, että Raamatullinen pelastus on yksin Herrassa Jeesuksessa; Hänen veressään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Raamatullinen pelastus vastaanotetaan yksin  armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatullinen pelastus ei tunne muita pelastusteitä kuin yksin Herran Jeesuksen. Katolisen kirkon monet ja useat pelastustiet todistavat sen puolesta ettei katolinen kirkko julista Raamatullista pelastusta, vaan petosta valheiden kautta. Jokainen ihminen joka uskoo katolisella kirkolla olevan Raamatullinen pelastussanoma on uskonut petokseen ja valheeseen.

Palmerin puhe oli kuin suoraan jesuiittojen käsikirjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Palmer on anglikaanisen kirkon piispa, niin siitä huolimatta hänen julistuksensa perustuu katolisen kirkon jesuiittojen petokseen. Kuten on aiemmin käynyt ilmi, niin katolisen kirkon karismaattinen uudistus ei ole korjannut ja hylännyt kirkon epäraamatullisia oppeja. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon karismaattinen uudistus on petos, jonka kautta pyritään tuhoamaan seurakuntia ja kirkkokuntia ja tekemään heistä katolisia. Palmerin puhe oli kiistaton ja selkeä todiste tästä jesuiittojen petoksesta.

Paavin videotervehdys

Palmerin puheen jälkeen kokouksessa näytettiin Paavi Franciscuksen puhe Copelandille ja paikalla olleille äärikarismaattisille pastoreille, johtajille sekä kaikille paikalla olleille.
 


Paavi Franciscuksen video viesti äärikarismaatikoille:
Rakkaat sisaret ja veljet. Anteeksi, koska puhun italiaa. Mutta en puhu englantia. Mutta en puhu italiaa, en englantia, vaan sydämestäni. se on kielenä yksinkertaisempi ja luotettavampi, sillä tämä sydämen kieli on erikoinen kieli ja kielioppi. Yksinkertainen kielioppi. Kaksi sääntöä: Rakasta Jumalaa yli kaiken, ja rakasta muita (lähimmäinen), koska hän veljesi ja sisaresi. Näillä kahdella säännöllä voimme mennä eteenpäin. Olen täällä veljeni kanssa, minun piispa veljeni, Tony Palmer. Olemme olleet vuosia ystäviä.

Hän kertoi minulle konferenssistanne, kokouksestanne. Iloni on tervehtiä teitä. Iloinen ja nostalginen tervehdys. Iloinen, koska se tuottaa minulle iloa, että olette kokoontuneet yhteen palvomaan Jeesusta Kristusta, ainoaa Herraa. Ja rukoilemaan Isää ja vastaanottamaan Pyhää Henkeä. Tämä tuo minulle iloa, koska voimme nähdä Jumalan tekevän työtä kaikkialla maailmassa. Nostalgiaa, mutta .. se tapahtuu, siellä missä asumme, siellä on perheitä jotka rakastavat toisiaan ja perheitä jotka eivät rakasta toisiaan. Perheitä jotka tulevat yhteen ja perheitä jotka erottautuivat toisistaan. Hyväntahtoisesti meillä on lupa sanoa, erossa toisistaan.

Erossa, koska se on synti, joka erottaa meidät, meidän kaikkien synnit. Kautta historian tapahtuneet väärinymmärrykset. Se on ollut pitkä synnin tie, jonka olemme kaikki yhdessä jakaneet. Ketä siitä on syyttäminen? Se on meidän kaikkien vika. Me olemme kaikki tehneet syntiä. On vain yksi syytön, Herramme. Olen nostalginen siitä että tämä erossa oleminen tulee päättymään ja tuo yhteyden. Olen nostalginen siitä, kun Pyhät Kirjoitukset puhuvat, että kun Joosefin veljet alkoivat näkemään nälkää, niin he menivät Egyptiin ostamaan, että he voisivat syödä.

He menivät ostamaan. Heillä oli rahaa. Mutta he eivät voineet syödä rahaa. Mutta siellä he löysivät jotakin enemmän kuin ruoka, he löysivät veljensä. Meillä kaikilla on valuuttaa. Valuutta, joka on meidän kulttuuristamme. Valuuttaa meidän historiastamme. Meillä on paljon kulttuurisia rikkauksia ja uskonnollisia rikkauksia. Meillä on erilaisia perinteitä. Mutta meidän tulee kohdata toisemme veljinä. Meidän tulee itkeä yhdessä kuten Joosef teki. Nämä kyyneleet yhdistävät meidät. Rakkauden kyyneleet.

Puhun sinulle (teille) kuten veljelle. Puhun teille yksinkertaisella tavalla. Ilon ja kaipauksen kautta. Antakaamme kaipauksemme kasvaa, koska se vauhdittaa meitä löytämään toisemme, syleilemään toisiamme. Ja yhdessä palvomaan Jeesus Kristusta, yhtä ainoaa Historian Herraa.

Syvimmät kiitokseni siitä että kuuntelitte minua. Syvimmät kiitokseni, että olette sallineet minun puhua sydämen kieltä. Pyydän teiltä myös palvelusta. Rukoilkaa puolestani, koska tarvitsen rukouksianne. Ja minä rukoilen teidän puolestanne, minä teen sen, mutta tarvitsen teidän rukouksianne. Ja rukoilkaamme Herraa, että Hän yhdistäisi meidät kaikki. Me olemme veljiä. Antakaamme toisillemme hengellinen  halaus ja antakaamme Herra suorittaa loppuun työ, jonka Hän on aloittanut. Tämä on ihme, yhteyden ihme on alkanut.

Kuuluisia italialainen kirjailija nimeltään Manzoni kirjoitti romaanissaan ihmisten keskuudessa olevasta yksinkertaisesta miehestä, joka sanoi kerran: En ole koskaan nähnyt Jumalan aloittavan ihmettä ilman että Hän päättäisi sen hyvin. Hän suorittaa loppuun tämän yhteyden ihmeen. Pyydän teitä siunaamaan minua ja minä siunaan teitä. Veljeltä veljelle. Syleilen teitä, kiitos.
 

Paavin epäraamatullinen puhe

Paavi puhuttelee äärikarismaattisia uskovia veljikseen ja sisarikseen. Ekumenian petokseen kuuluu se että kaikkia pidetään veljinä ja sisarina Jeesuksessa. Rooman katolisen kirkon virallinen oppi monien erilaisine pelastusteineen sekä harhaoppeineen todistaa sen, etteivät katolisen kirkon jäsenet ole uudestisyntyneitä ja pelastettuja, jotka uskovat katolisen kirkon viralliset opit. Tämä tarkoittaa sitä, että paavi ja katoliset eivät ole uudestisyntyneiden uskovien veljiä ja sisaria Herrassa Jeesuksessa.

Katoliset, jotka uskovat katolisen kirkon viralliset opit ovat kuitenkin veljiä ja sisaria niiden ihmisten kanssa, jotka ovat jumalattomia ja pelastumattomia. Heitä yhdistää veljeys ja sisaruus valheen vankeina, joka perustuu saatanalliseen valheeseen ja petokseen.

Ymmärrän sen, että monet voivat ajatella minun tuomitsevan sekä menevän liian pitkälle. Katolinen kirkko opettaa, että katolisen kirkon jäsenen on uskottava kirkon opit ja nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen, sillä muuten hän menettää iankaikkisen pelastuksen. Täten on kiistaton tosiasia, ettei kukaan katolisen kirkon jäsen voi olla uudestisyntynyt uskova, joka on uskollinen kaikille katolisen kirkon opeille, sillä katolisen kirkon opin  mukaan kukaan ei voi olla katolisen kirkon jäsen ellei usko kaikkia kirkon oppeja.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastuksen teitä ja harhaoppeja. Kun sanon katolisia pelastumattomiksi, jotka uskovat katolisen kirkon viralliset opetukset, niin se ei ole tuomitsemista, vaan tosiasian sanomista, sillä Raamattu tuntee vain yhden pelastustien usko kautta Herraan Jeesukseen. Täten on ihan perusteltua sanoa, ettei katolisen kirkon virallisen opin mukaan voi olla osallisena Raamatullisesta pelastuksesta.

Paavi Franciscus sanoi, että rakkauden kyyneleet yhdistävät meitä, jolla hän tarkoitti ekumenian kautta tavoiteltavaa yhteyttä. Petoksen kyyneleet kuvaavat paljon paremmin sitä mihin ekumeeninen yhteys perustuu, koska siinä on kyse petoksesta ja eksytyksestä.

Paavi Franciscus on jesuiitta, joten hän kyllä tarkasti tietää mikä on katolisen kirkon ekumenian päämäärä, eli seurakuntien, herätysliikkeiden ja kirkkokuntien tuhoaminen, jonka kautta heistä pyritään tekemään katolilaisia.

Jesuiittavalan katkelma kertoo kiistattomasti sen kuinka jesuiitat ovat soluttautuneet erilaisiin kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin aikomuksenaan tuhota heidät:

"Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään. Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista. Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa. Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella. Vastustamaan avoimesti sitä, mihin sinut voidaan yhdistää, vain siksi että kirkko hyötyisi lopulta siitä, rauhansopimuksissa solmituin ehdoin, sillä tarkoitus pyhittää keinot. Sinulle on opetettu velvollisuutesi vakoojana, kokoamaan kaikki tilastot, faktat ja tieto kaikista lähteistä, jotta pääset kaikenlaisten protestanttien ja harhaoppisten suosioon, samoin kuin kauppiaiden, pankkiirien, lakimiesten- kouluissa ja yliopistoissa, parlamenteissa, lakia säätävissä elimissä ja oikeusviranomaisten joukossa ja valtioiden hallituksissa. Ole kaikkea kaikille ihmisille paavin tähden, jonka palvelijoita me olemme kuolemaan saakka. Tähän asti olet vastaanottanut kaikki ohjeesi noviisina, aloittelijana ja palvellut konfessorina ja pappina, mutta sinua ei ole vielä varustettu kaikella, mikä on välttämätöntä toimimaan komentajana Loyolan armeijassa paavin palveluksessa. Sinun tulee palvella työkaluna ja pyövelinä sopivan ajan, kuten esimiehesi ohjaavat sinua. Täällä voi käskeä ja määrätä vain se, joka on vihkinyt työnsä harhaoppisten verellä, sillä "yksikään ei voi pelastua ilman verenvuodatusta". Sen vuoksi varusta itsesi työhösi ja varmista pelastuksesi."

Kts. jesuiittavala kokonaisuudessaan

Copelandin videotervehdys paaville

Kenneth Copeland nousi puhumaan heti paavin videotervehdyksen jälkeen. Copeland alkoi rukoilemaan, kiittäen Jumalaa, haluten yhtyä paavin pyyntöön,  sekä suostuen paavin pyyntöön ja paavin toiveeseen Kristuksen ruumiin ykseyden puolesta. Copeland sanoi rukouksessaan, että me tulemme yhdessä ykseyteen uskossa.

Rukouksen jälkeen Copeland pyysi, että Anthony Palmer toisi hänelle hänen puhelimensa. Copeland halusi lähettää viestin takaisin paaville. Copeland pyysi Palmeria kuvaamaan Copelandia niin että paavi näkisi kaikki paikalla olleet ihmiset. Kun Palmer alkoi kuvaamaan puhelimensa kameralla Copelandin viestin paaville, niin Copeland aloitti puheensa paaville, sanoen hänelle, rakas herrani (sir), sydämeni pohjasta kiitokseni, kaikki nämä johtajat edustavat kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka rakastavat sinua, jotka uskovat Jumalan olevan kanssasi. Copeland sanoi, että vastataksemme pyyntöösi olemme rukoilleet puolestasi sekä sinun kanssasi ja teimme sen hengessä.

Copeland sanoi videopuheessaan paaville, että meidän halumme sinun kanssasi on efesolaiskirjeen neljännessä luvussa kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään.

Sen jälkeen videopuheessaan Copeland kiittää paavia käyttäen sanaa sir (herra, korkea-arvoisessa asemassa oleva ihminen) sekä sanoen, että me siunaamme sinua ja vastaanotamme sinun siunauksesi, se on erittäin tärkeätä ja me siunaamme sinua koko sydämestämme, siunaamme sinua koko sielustamme, siunaamme sinua koko voimastamme ja kiitämme sinua herra (sir) ja me kiitämme Jumalaa sinusta ja niin me yhdessä julistamme; ole siunattu, ole siunattu, amen, amen, amen, amen. Kokousväki nousi seisomaan osoittamaan suosiota paaville voimakkaasti käsiään taputtaen.

Kun Copelandin videotervehdys oli kuvattu, niin Copeland sanoi taivaan riemuitsevan tästä (tarkoitti paavin ja heidän yhteisiä siunauksia ja pyrkimyksiä ykseyteen).

Kenneth Copelandin sanat paaville ovat todiste siitä kuinka äärikarismaattisissa liikkeissä oleva henki on saatanallinen henkivalta, jonka alkuunpanijana on ollut  jesuiittojen ekumeeninen karismaattinen liike. Tämä todistaa myös sen, että jesuiittojen soluttautuminen erilaisiin kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin on myös totta.

Kenneth Copeland: Am I a god? Man was created in the god class, was not created in the animal class, it was the god class. He has a uniqueness about him that even angels do not have...Now Peter said by exceeding great and precious promises, you become partakers of the divine nature. Alright, are we gods? We are a class of gods." (Praise the Lord, TBN, 2/5/1986)

Kenneth Copeland opettaa ihmisen olevan samanlainen kuin jumala, ei samanlainen eläinten kanssa, vaan samanlainen kuin jumala. Copelandin mukaan ihmisen ainutlaatuisuus on enkeleitä suurempaa. Copeland sanoi, että Jumalan suurenmoisten lupausten mukaan uskovasta tulee osallinen jumalalliseen luontoon. Copeland kyselee, olemmeko jumalia? Hän vastaa sanoen, että uskovat ovat samanlaisia kuin jumala.

Ilm 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmisestä ei tule jumalaa, vaan hän Jumalan armosta pelastettu ihminen, joka saa vaeltaa maan päällä Pyhän Hengen voiman avulla Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Ilmestyskirjasta tulee esille se kuinka Jumalaan uskovat ovat ihmisiä Uudessa Jerusalemissa, joka on lopullinen paikka, jossa Jumalaan uskovat ihmiset saavat asua ja elää iankaikkisesti. Jumala ei tee ihmisestä jumalaa. Copelandin opetus on New-Age harhaoppia.

When Jesus cried “It is finished!” He was not speaking of the plan of redemption. There were still three days and nights to go through before He went to the throne. He was referring to the Abrahamic Covenant. Jesus' death on the cross was only the beginning of the complete work of redemption” (Kenneth Copeland, “Jesus – Our Lord of Glory”, ( Believer's Voice of Victory, April, 1982, p. 3).

Copleand opetti ettei Jeesuksen huuto ristillä se on täytetty tarkoittanut sovitustyötä, sillä Jeesuksen kuolema ristillä oli vain alku täydelliselle sovitukselle. Copeland julistaa harhaoppia ja toista evankeliumia, sillä Herra Jeesus sovitti synnit Golgatan ristillä:

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

… Jesus died two deaths. He died physically and He died spiritually. When Jesus was made to be sin, He was separated from God… When His blood poured out, it did not atone. It did away with the handwriting of the ordinances that were against us… Jesus spent three horrible days and nights in the bowels of this earth getting back for you and me our rights with God…” (doctrinal statement dated March 12, 1979)

Copeland opettaa ettei Jeesuksen veri tuonut sovitusta, vaan poisti kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Raamatun selkeä todistus on että Herran Jeesuksen veri tuo sovituksen niille jotka tekeävt parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Copelandin opetus on toista evankeliumia, harhaoppia sekä kavala eksytys.

Kol 2:

13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

Alkutekstissä kirjoituksen sana on kreikaksi kheirografon, joka tarkoittaa velkakirjaa, jonka velallinen on kirjoittanut omakätisesti. Herra Jeesus naulittiin ristille ihmisten syntien tähden. Kirjoitus joka oli meitä vastaan ja jonka Herra Jeesus pyyhki pois ja naulitsi ristille oli synnin velkakirja, ei Jumalan laki, niin kuin jotkut virheellisesti opettavat.

Kol 2:13-14 tuo selkeästi esille Herran Jeesuksen antavan anteeksi synnin rikokset Häneen uskoville. Herran Jeesuksen lunastusuhrin kautta Herran Jeesuksen opetuslapsen synnin velkakirja on naulittu ristille ja poistettu, koska ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Copelandin opetus fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta on harhaoppia, sillä Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti (ja nousi ylös kuolleista), mutta Hän ei kuollut hengellisesti.

“He [Jesus] allowed the devil to drag Him into the depths of hell….He allowed Himself to come under Satan's control…every demon in hell came down on Him to annihilate Him….They tortured Him beyond (Kenneth Copeland, “The Price of It All,” 3.)

“For three days He suffered everything there is to suffer. Some people don't want to believe that. They want to believe that after His death, Jesus just stayed in that upper region of Sheol that the Bible calls paradise, but they're mistaken! If He had simply stayed there, there would have been no price paid for sin.” (Believer's Voice of Victory, Vol. 19, No. 9, Sept. 1991)

Copeland opettaa saatanan raahanneen Jeesuksen helvetin syvyyteen, jossa Jeesus joutui saatanan vallan alle kolmeksi päiväksi. Copelandin mukaan synnit sovitettiin vasta helvetissä, ei Golgatalla. Copelandin opetus on toista evankeliumia, kadotuksen evankeliumia, evankeliumia joka ei johda pelastukseen, vaan kadotukseen. Copeland ja paavi sopivat hyvin yhteen, sillä molemmat julistavat petosta ja eksytystä. Jumala haluaisi kuitenkin heidätkin pelastaa. Se vaatisi kuitenkin parannuksen tekemisen sekä valheen ja petoksen hylkäämisen.

Katolinen vaikutus protestanteissa

Jesuiittojen peukaloima ekumeeninen yhteys, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki kristilliset seurakunnat, kirkkokunnat ja herätysliikkeet Rooman katolisen kirkon helmaan on edennyt jättiharppauksin eteenpäin. Kun tutkimme vuosilukujen kautta tätä kehitystä, niin näemme kuinka pikkuhiljaa jesuiittojen manipulointi sekä katolismyönteisyys on saavuttanut suosiotaan erilaisissa kristillisissä yhteyksissä.

Monet tunnetut protestanttiset ja äärikarismaattiset vaikuttajat ja johtajat ovat antaneet myönteisiä lausuntoja katolisuudesta. Kun tutkimme tarkemmin näitä lausuntoja, niin on todella kiistaton tosiasia, että jesuiittojen soluttautuminen ja manipulaatio tulee ilmi heidän lausunnoistaan.

Billy Graham ja katolisuus

Billy Graham on maailmanlaajuisesti tunnettu baptisti saarnaaja. Grahamin monet lausunnot paljastavat hänen toimivan täsmälleen jesuiittojen suunnitelmien mukaisesti, jonka mukaan soluttautumisen kautta aletaan pikkuhiljaa luomaan myönteistä kuvaa katolisuudesta.

Graham: Olen lähempänä katolisia kuin radikaaleja protestantteja. Rooman katolinen kirkko on tänä päivänä käymässä läpi toista reformaatiota. (Philadelphia Evening Bulletin 24 may, 1966)

Graham: Lopulta, pelastuksen tie ei ole muuttunut. ... Evankeliumi, joka on tässä koulussa (Graham puhui katolisessa koulussa) ja evankeliumi, joka on tuonut minut tänne tänä iltana on edelleen tie pelastukseen. ("Belmont Abbey Confers Honorary Degree," Paul Smith, Gazette staff reporter, The Gastonia Gazette, Gastonia, North Carolina, Nov. 22, 1967)

Graham sanoi katolisen kirkon evankeliumin olevan tie pelastukseen. Graham toi esille valheen, sillä katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastusteitä. Rooman katolinen kirkko opettaa, että kaikki kirkon sakramentit ovat välttämättömiä pelastukseen. Katolinen kirkko opettaa, että jos joku uskoo ihmisen saavan vanhurskauden yksin armosta uskon kautta Jumalaan, niin hän olkoon kirottu:

Vuonna 1547 Rooman katolinen kirkko sääti Trenton konsiilissa: Jos joku sanoo, että uuden lain sakramentit eivät ole välttämättömiä ihmisen pelastumiseksi, vaan että ne ovat turhia, ja että ilman niitä tai ilman halua osallistua niihin ihminen saa vanhurskauden armosta yksin uskosta Jumalaan, vaikka kaikki sakramentit eivät ole pakollisia kaikille olkoon hän kirottu.

Koska katolinen kirkko uskoo sakramenttien olevan välttämättömiä pelastukseen ja Raamattu sanoo ihmisen pelastuvan yksin Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon evankeliumi on valheellinen ja epäraamatullinen.

Vuonna 1973 Graham suositteli roomalaiskatolista kirjallisuutta Pohjois-Amerikassa pidetyssä ekumeenisessa tapahtumassa. Erityisesti hän suositteli paavi Johannes XXIII:n kirjallisuutta, jossa on tuhansia sivuja opetusta Mariasta, pyhimyksistä, messusta ja eukaristia leivän palvonnasta sekä opetusta katolisista sakramenteista, jotka olivat paavin mukaan pelastuksen välineitä.(2/86 The Gospel Standard; Key '73: Congregational Resource Book).

Jesuiittojen suunnitelmien mukaan ensin tulee tuoda esille erilaisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa, että Rooman katolinen kirkko on "Jumalan seurakunta", jolla on "pelastuksen evankeliumi". Seuraava vaihe on katolisen kirjallisuuden markkinoiminen, jonka tarkoituksena on manipuloida ja aivopestä erilaisten kirkkojen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden jäsenet uskomaan katolisia oppeja.

Vuonna 1979 Graham sanoi Phil Donahue showssa (10/11/79) paavi Johannes Paavali II:sta, että paavi on moraalinen ja hengellinen johtaja, joka uskoo johonkin ja paavi uskoo, kiitos Jumalalle, minulla on nyt joku todellinen auktoriteetti, jota voin lainata.

Graham: Paavi Johannes Paavalin II:n vierailu Yhdysvaltoihin on tapahtuma, jolla on suuri merkitys ei ainoastaan Rooman katolisille, vaan myös kaikille Amerikassa sekä myös maailmassa ... sinä lyhyenä aikana kun hän on ollut paavi, niin paavi Johannes Paavali II:sta on tullut maailman moraalinen johtaja. Minun rukoukseni ja lukemattomien muiden protestanttien rukoukset on hänen kanssaan hänen matkoillaan (9/27/79 Religious New Service dispatch; quoted in New Neutralism II, p. 40)

Graham: Kukaan muu mies maailmassa nykyään ei voi kiinnittää niin paljon huomiota moraalisiin ja hengellisiin asioihin kuin Johannes Paavali. Hän tuo esille katolisen kirkon ja protestanttisten kirkkojen traditiot, kymmenen käskyn ja vuorisaarnan moraaliset arvot. ... Paavi on saavuttanut miljoonia protestantteja. Järjestäytynyt ekumeeninen liike näyttää olevan keskittynyt tärkeisiin asioihin ja ekumeenisuutta tapahtuu siellä missä roomalaiskatoliset ja protestantit jakavat uskon asiat kuten neitseestä syntyminen ja Kristuksen ylösnousemus. (Billy Graham, Time, October 15, 1979)

Seuraava vaihe jesuiittojen suunnitelmissa on markkinoida paavia koko maailman hengellisenä johtajana ja auktoriteettina, kuten käy ilmi Grahamin puheista.

Rooman katolisen kirkon katekismus:
966 "Finally the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of lords and conqueror of sin and death."508 The Assumption of the Blessed Virgin is a singular participation in her Son's Resurrection and an anticipation of the resurrection of other Christians:

In giving birth you kept your virginity; in your Dormition you did not leave the world, O Mother of God, but were joined to the source of Life. You conceived the living God and, by your prayers, will deliver our souls from death.509

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön, jonka sielu ja ruumis otettiin ylös taivaaseen hänen kuolemansa jälkeen. Rooman katolinen kirkko opettaa Mariasta tulleen kaiken olevaisen kuningatar taivaaseen noustuaan. Rooman katolinen kirkko opettaa Marian vapauttavan ja päästävän sielut kuolemasta rukoustensa kautta.

Raamattu opettaa kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Tämä tarkoittaa sitä ettei Maria ollut synnitön, vaan hänkin oli syntinen. Raamattu ei opeta Marian sielun ja ruumiin taivaaseen ottamisesta hänen kuolemansa jälkeen. Raamattu ei opeta, että Maria voi rukoustensa vapauttaa sielut kuolemasta. Edellä olevat katolisen kirkon opetukset ovat valheita.

Koska Mariakin oli syntinen, eikä synnitön, niin se tarkoittaa sitä että katolisen kirkon neitseestä syntymisestäkin on valheellinen opetus. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Maria on ollut vapaa synnistä koko elämänsä ajan, eli synnitön. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon opetus neitseestä syntymisestä tarkoittaa heidän uskovan synnittömän ihmisen synnyttäneen Jeesuksen.

Raamattu opettaa, että kun synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Tämä tarkoittaa sitä ettei Maria ollut vapaa synnistä ja synnitön, vaan samalla tavalla syntinen kuin kaikki muutkin ihmiset. Tämän tähden katolisen kirkon opetus neitseestä syntymisestä on väärä, koska he uskovat synnittömän ihmisen synnyttäneen Jeesuksen, mutta Mariakin oli syntinen ihminen.

1984 Graham kommentoi paavin puhetta: Kerron teille, että se oli suorin evankelinen puhe, jonka olen kuullut. Se oli valtava. Totta kai, olen hänen suuri ihailijansa. Hän antaa moraalista opastusta maailmalle, joka näyttää kadottaneensa elämäntapansa. (Foundation, Vol. V, Iss. 5, 1984)

Jesuiittojen päämääränä on tehdä paavista koko maailman hengellinen isä. Graham on toiminut täsmälleen jesuiittojen toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Kaikille kaikkea

Robert Schuller, Bill Hybels ja David Yonggi Cho osallistuivat konferensiin, jonka kustansi Churches Uniting in Global Mission - CUGM niminen järjestö. CUGM:n jäsenet sanoivat, että he etsivät hengen yhteyttä, joka totisesti katolinen, protestanttinen, ortodoksinen, evankelinen ja karismaattinen (What in the World!, Vol. 20, Issue 8, 1996).

Jesuiittojen soluttautumisen tarkoituksena on markkinoida katolisuutta siten, että he ovat kaikille kaikkea. Tämän petoksen seurauksena jesuiitat pyrkivät tekemään protestanttisista, ortodokseista, evankelisista ja karismaattisista jne. katolisia. Tämä kehitys on selkeästi nähtävissä. Sen näkee edellä olevasta sekä Anthony Palmerin puheesta, jossa hän kosiskelee äärikarismaattisia tulemaan katolisiksi julistamalla protestin loppua ja sillä, että karismaattisuus on katolista.

Lusiferistinen jesuittojen suunnitelma

Bill Hybels on Willow Creek Community Churchin (WCCC) perustaja ja johtaja. Hybelsin organisaatio tunnetaan myös nimellä Willow Creek Association (WCA). WCA on niin sanottu 501(c)3 organisaatio, joka tarkoittaa sitä, että 5018(c)3 statuksen omaava yhdistys ei saa saarnata poliittisesti vääriä saarnoja tai paljastaa vääriä oppeja; se ei saa kritisoida paavia tai vatikaania, yhdistyneitä kansakuntia, uutta maailmanjärjestystä, vapaamuurareita, salaseuroja kuten The Order of Skull & Bones. 501(c)3 kirkot eivät saa vedota ihmisten tunteisiin julistamalla tulikiven katkuisia saarnoja. 501(c)3 kirkot ovat yhteistyössä Amerikan liittovaltion hallituksen kanssa sekä he ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia, ohjeita ja direktiivejä. 501(c)3 kirkot eivät saa avoimesti puhua asioita vastaan, jotka hallitus julistaa laittomiksi, vaikka hallitus hyväksyy abortin, homoseksuaalisuuden ja samaa sukupuolta olevat "avioliitot".

Edellä olevassa lausunnossa näkyy vahvasti jesuiittojen kädenjälki, sillä kieltolistassa on paavin ja vatikaanin kritisoimisen kielto. Jesuiittojen poliittisen soluttautumisen kautta he muuttavat lainsäädännön katoliselle kirkolle ja jesuiittojen valtapyrkimyksille edulliseksi. Tulevina päivinä, ehkä piankin myös Suomeen tulee voimaan lainsäädäntö, joka kieltää kirkkoja, kirkkokuntia ja herätysliikkeitä puhumasta totuutta, eikä katolista kirkkoa saa kritisoida ja samoin kaikki synnillisyys tulee hyväksyä. Tämä tarkoittaa uskovien paluuta takaisin alkuseurakunnan järjestykseen, sillä tulevaisuudessa on mahdotonta toimia yhdistys- ja herätysliike pohjalla, koska antikristilliset tahot valvovat kaikkea virallista yhdistys toimintaa.

1990 Hybels kutsui katolisen papin nimeltään Med Laz puhumaan seurakuntaansa aiheesta mitä protestantit voivat oppia roomalaiskatolisilta. Bill Hybels kannatti evankelisten ja katolisten julistusta That They May Have Life 2006.

Bill Hybels sekä Rick Warren ovat allekirjoittaneet Yale Centre for Faith & Culture document: ‘Love God and Neighbor Together nimisen dokumentin. Tämä on dokumentti, jossa etsitään yhteisen identiteettiin pohjautuvaa perustusta Islamin ja kristinuskon välillä.

Vuonna 2000 Bill Hybels ja Rick Warren osallistuivat konferenssiin nimeltään The interfaith Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders. Paikalla oli myös ryhmiä yhdistyneistä kansakunnista. YK:llä on todistettavasti myös okkultistinen tausta. YK:n kustantamo on nimeltään Lucis Trust, jonka aikaisempi nimi oli The Lucifer Publishing Company, jonka perusti teosofi Alice Bailey. YK tukee myös monia organisaatiota, jotka eivät ole kansallisia hallituksia, vaan järjestöjä, jotka tukevat New-Agea ja lusiferisia oppeja.

Lusiferisti David Spangler on YK:ssa mukana nimikkeellä Director of Planetary Initiative. Spangler on sanonut ettei kukaan voi osalliseksi uudesta maailmanjärjestyksestä ellei hän sitoudu palvomaan luciferia. Spangler on myös sanonut, että Kristus on sama voima kuin lucifer; lucifer valmistaa ihmisen kokemaan kristillisyyttä; jokainen meistä tuodaan siihen pisteeseen, jota sanon lusiferiseksi initiaatioksi (vihkimys), joka on erityinen portti jonka läpi jokaisen tulee käydä tullakseen täysin oman valonsa sisälle, jokaisen meistä on tultava siihen kohtaan elämässämme, missä vastaanotamme lusiferisen initiaation.

Lusiferianismi on saatanallista okkultiikka, jota edellytetään kaikilta, jotka ottavat osaa uuteen maailmanjärjestykseen. Raamatun opetuksen mukaan lucifer oli Babylonian kuningas, joka toimi saatanallisen henkivallan ohjaamana Kts. lucifer

Rooman katolinen kirkko ylistää luciferia latinankielisessä pääsiäisen yöjumalanpalveluksessa (messu). 2012 paavi Benedictus lauloi pääsiäismessussa latinaksi: flammas eius  lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus - Löytyköön tämä liekki yhäti palavana aamutähden (lucifer) kautta: aamutähden (lucifer), joka ei koskaan laske – Kristuksen, sinun poikasi..

Paavi Franciscus lauloi pääsiäismessussa 2013 saman laulun luciferista minkä Benedictus lauloi 2012. Entinen jesuiitta pappi Malachi Martin, joka oli Vatikaanin sisäpiirissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan on kirjoittanut ennen kuolemaansa, että vatikaanissa oli okkultistinen salaliitto, jossa harjoitettiin saatanallisia rituaaleja, jotka oli omistettu luciferille. Tällä tavalla jesuiitat kontrolloivat Vatikaania ja paavia. Nykyisin paavina toimii jesuiitta, joka toimii kulissien takana jesuiittojen päämäärien hyväksi. Jesuiittojen vaikutus yltää kaikkialle ja uuden maailmanjärjestyksen aikana ihmiskunta valjastetaan palvomaan luciferia, eli saatanallista henkivaltaa, antikristusta, jonka juoksupoikia jesuiitat ovat.

Katolinen kirkko puolustaa lucifer-oppiaan sanomalla, että latinaksi lucifer tarkoittaa valon kantajaa tai tuojaa ja Kristusta sekä että lucifer tarkoittaa alunperin planeetta Venusta ja sen kirkkautta. Raamatussa lucifer sana yhdistetään syntiin ja vääryyteen sekä kapinaan Jumalaa vastaan. On siten täysin selvää, että katolisen kirkon luciferin palvonta on palvonnan osoitus saatanalle, ei Raamatun Jumalalle.

Raamatun opetuksen mukaan itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, jonka seurauksena hän eksyttää ihmisiä toimimaan valheellisesti, niin että he esiintyvät Kristuksen opetuslapsina, vaikka he ovat todellisuudessa saatanan asialla. Edellä oleva kuvaa selkeästi katolisen kirkon lucifer opetusta.

2001 Hybels kutsui muslimi imaamin Fred Hammoudan vierailemaan seurakuntaansa. He kävivät keskustelun Islamin ja kristinuskon vahvoista siteistä.

Kuten on jo aiemmin käynyt ilmi, niin jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin uskontoihin tarkoituksenaan muodostaa yksi maailmankirkko, jota vatikaani johtaisi. Hybelsin ja Hammondan yhteys täyttää tunnusmerkit ja todistaa jesuiittojen suunnitelmien toteutumisen ja todellisuuden.

Vatikaani himoitsee Jerusalemia

Lynne Hybels (Billin vaimo) on pro-palestiinalainen, joka kutsuu Israelia miehittäjävoimaksi. Katolisuus on koko historiansa ajan vainonnut juutalaisia. Onko Hybelsien vehkeily katolisten kanssa syynä siihen, että Lynnella on voimakas antisemitistinen asenne.

Paavi ja Rooman katolinen kirkko on aina havitellut itselleen Jerusalemia. Rooman katolisella kirkolla on ollut ja tulee aina olemaan kaksi vihollista, jotka ovat juutalaiset ja Raamattuun uskovat Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset. Rooman katolisen kirkon isäntä (saatana) haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset herran Jeesuksen opetuslapset. Minkä tähden RKK haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset?

Raamattu opettaa, että todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset tietävät todellisen totuuden ja Jumalan pelastussuunnitelman. Raamattu opettaa, että lopun aikana Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo kansakuntana Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja. Tämän seurauksena Herra Jeesus perustaa maan päälle tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, jossa Herra Jeesus Jerusalemista käsin hallitsee maan päällä Rauhanruhtinaana. Paha saatana haluaa estää tämän, siksi hän haluaa tuhota todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset sekä juutalaiset (israelilaiset). Paha saatana haluaa myös valloittaa palvelijoillensa Jerusalemin ettei Jumalan suunnitelma toteutuisi. Tämän tähden Israel sekä Jerusalem on jatkuvan kiistan, sodan ja konfliktin kohteena.

Rooman katolinen kirkko on saatanan luomus, jonka kautta hän haluaa tuhota Jumalan työn ja suunnitelmat, hän ei kuitenkaan onnistu tuhoamaan Jumalan työtä ja suunnitelmaa. Lopun aikana paavi haluaa toimia juutalaisten ja muslimien välillä "rauhan" välittäjänä, jonka seurauksena paavi toivoo ja haluaa pääsevänsä vihdoin hallitsemaan maailmaa Jerusalemista käsin.

Juutalaiset ja Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset ovat este Rooman katolisen kirkon suunnitelmalle valloittaa koko maailma sen isännälle (saatana) sekä hallita maailmaa Jerusalemista käsin. Koska Rauhanruhtinaan Herran Jeesuksen tulee hallita koko maailmaa tulevaisuudessa Jerusalemista käsin, niin sen tähden saatana haluaa estää sen ja asettaa oman miehensä Jerusalemiin maailmanvaltiaaksi. Tuleva antikristus asettaa "valtaistuimensa" Jerusalemiin julistaen itsensä jumalaksi sekä messiaaksi, mutta Herran Jeesuksen tulemuksessa antikristuksen valta tulee tuhoutumaan täydellisesti.

Billy Grahamin antikristillinen puhe

Robert Schuller haastatteli Billy Grahamia televisiossa 31. päivä toukokuuta 1997. Schuller kysyi Grahamilta mitä hän ajattelee kristillisyyden tulevaisuudesta.

Billy Graham vastasi Schullerille näin: Kristillisyys ja olla tosi uskova, tiedäthän, siinä on Kristuksen ruumis. Tähän kuuluvat kaikki kristilliset ryhmät ympäri maailman sekä ulkopuolelta kristillisten ryhmien. Jokainen joka rakastaa Kristusta tai tuntee Kristuksen, olkoonpa siitä tietoisia tai ei, he ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa. .............. Tätä Jumala tekee tänään, Hän kutsuu ihmisiä ulos maailmasta nimessään, he voivat tulla muslimi maailmasta, buddhalaisesta maailmasta, kristitystä maailmasta tai ateisti (ei uskovia) maailmasta, he ovat Kristuksen ruumis, koska Jumala on heidät kutsunut. He eivät edes saata tietää Jeesuksen nimeä, mutta sydämessään he tietävät tarvitsevansa jotakin mitä heillä ei ole, ja näin he kääntyvät ainoan valon puoleen mikä heillä on ja luulen että he ovat pelastettuja ja he tulevat olemaan kanssamme taivaassa.

Jesuiitat hyväksyvät kaikki uskonnot ja sanovat heidän olevan "Jumalan lapsia" ja "Kristuksen ruumiin jäseniä", vaikka he eivät ole siitä edes tietoisia. Tämä on juuri sitä jesuiittojen suunnitelmaa, jonka mukaan tulee perustaa yksi maailmankirkko, jota vatikaani johtaa ja johon kuuluu mukaan myös kaikki uskonnot. Tässä näkyy selvästi Billy Grahamin ja Robert Schullerin kautta jesuiittojen suunnitelman päämäärä, joka on yksi maailmankirkko.

Robert Schuller

Robert Schuller on reformoidun protestanttisen kirkkokunnan jäsen (Reformed Church in America), Crystal Cathedralin perustaja, joka tuli tunnetuksi Hour of Power televisio-ohjelmastaan. Schuller on sanonut: Meille protestanteille on tullut nyt aika mennä Rooman pyhän isän luokse ja kysyä: Kuinka me voimme tulla kotiin?

Schuller toimii myös täsmälleen jesuiittojen suunnitelmien mukaisesti sanoen, että protestanttien täytyy mennä kotiin Rooman paavin luokse. Jesuiittavalassa sanottiin, että pitää soluttautua protestantteihin, kaikkiin kirkkokuntiin ja tuhota ne. Schuller toteuttaa tarkasti jesuiittojen suunnitelmia.

Benny Hinn

Benny Hinn on tuonut esille kirjassaan The Blood, että hänellä oli henkilökohtainen kokemus 49:n katolisen nunnan kanssa, jotka olivat käyneet eräässä Hinnin kokouksessa muutamia vuosia sitten. Hinn sanoo, että hänen sydämessään on erityinen paikka nunnille, koska nunnat ohjasivat ja opettivat häntä kun hän oli lapsi. Hinn kertoo kuinka nunnat kutsuivat hänet luostariinsa. Hinn kirjoitti luostarissa tapahtuneista asioista seuraavasti:

"Olin polvillani itkien, koska tunsin siellä valtavan Herran läsnäolon. Se oli voitelu, jollaista en ollut ennen kokenut ehtoollisella, en edes omassa seurakunnassani. Se oli jumalallinen, voimallinen Jumalan läsnäolo, jota en pysty kuvailemaan, voin vain sanoa, Jeesus tuli siihen pieneen huoneeseen. .... Kun olin polvistuneena ylistämässä Herra kädet kohotettuina suoraan eteeni, niin äitikenraali laittoi ehtoollisleivän suuhuni. Siinä hetkessä tunsin kirjaimellisesti tulen käyvän lävitseni ja myös jotakin muuta hämmästyttävää tapahtui. Tunsin sormenpäilläni jotakin ikään kuin viitan - pehmeän, silkkikankaisen".

Hinn sanoi tunteneensa fyysisen kehon viitassa, jonka hän uskoi olevan Kristuksen keho. Hinn sanoi: Uskon, että olin kirjaimellisesti polvistuneena Jeesuksen jalkojen juuressa. Benny Hinnin kautta toteutuu myös kirjaimellisesti jesuiittojen suunnitelmat.

Paul Crouch

Edesmennyt Paul Crouch Trinity Broadcastin Network (TBN) perustaja oli mukana voimakkaasti Assembly of God liikkeen toiminnassa. Crouch on sanonut: Protestantismi on kohdannut loppunsa. Pyyhin pois protestantti sanan sanastostani. En protestoi enää mitään. Katolisten ja ei-katolisten on aika tulla yhdessä yhdeksi Hengessä ja yhdeksi Herrassa.

On päivänselvää, että jesuiitat ovat soluttautuneet eri kirkkoihin ja kirkkokuntiin. Crouchin kautta toteutuu tarkasti jesuiittojen pyrkimys tuhota protestantismi.

Ei-katoliset ja katoliset yhdessä

Evankeliset ja katoliset yhdessä on ekumeeninen dokumentti vuodelta 1994, jonka allekirjoittivat Amerikan johtavat evankeliset ja katoliset vaikuttajat. Dokumentti oli osa laajempaa ekumeenista lähentymistä Yhdysvalloissa, joka oli alkanut jo aikaisemmin.

Dokumentin lausunto on kirjoitettu todiste, jossa sanotaan selvin sanoin protestanttien ja katolisten tarpeesta tuoda yhteinen todistus nykyiseen maailmaan. Dokumentti pitäytyy voimakkaasti Uuden Testamentin teologiassa, kolminaisuusopissa ja Nikean uskontunnustuksessa. Dokumentista tulee esille rohkaisu hengelliseen ekumeniaan ja joka päiväseen arkiseen ekumeniaan.

Dokumentin allekirjoittivat mm. seuraavat evankeliset vaikuttajat Bill Bright (Campus Crusade for Christ), Os Guinness (Trinity Forum), Richard Mouw (Fuller Theological Seminary), Mark Noll (Wheaton College), J. I. Packer (Regent College), Pat Robertson (Regent University), Larry Lewis (Home Mission Board of the Southern Baptist Convention), Richard Land (Christian Life Commission), Jesse Miranda (Assemblies of God) ja John White (Geneva College).

Rooman katolisen kirkon puolelta dokumentin allekirjoittivat mm. piispat Francis Cardinal George, William Murphy, Carlos Arthur Sevilla, filosofit George Weigel, Mary Ann Glendon, Michael Novak, Peter Kreeft, teologit Joseph Augustine Di Noia ja Avery Cardinal Dulles.

Tämän jälkeen 1999 Rooman katolinen kirkko ja luterilainen maailmanneuvosto yhtyivät yhteiseen vanhurskauttamisoppiin. Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon yhteinen ja virallinen julistus vanhurskauttamisopista luo pohjaa luterilaisen ja katolisen kirkon ekumenian harjoittamiselle. Kochin mukaan tarvitaan uusi julistus, joka koskettaa kirkkoa, ehtoollista ja virkaa. Yhteinen vanhurskauttamisopin julistuksen pääsanoma on seuraavanlainen: "Me tunnustamme yhdessä: Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin"

Vanhurskauttamisopin pääsanoma on hyvä ja Raamatullinen. Ongelma on siinä, että luterilainen ja katolinen kirkko eivät noudata omassa opissaan Raamatullisen vanhurskauttamisopin pääsanomaa, vaan lisäävät pelastukseen omia lisäelementtejään. Rooman katolinen ei ole luopunut eräraamatullisista opeistaan koskien paavia, Mariaa, messu-uhria, aneita, sakramentteja, kiirastulta jne. Tällä tavalla jesuiittojen suunnitelma on koko ajan edennyt eteenpäin, jonka pyrkimys on tuhota ei-katolinen kristillisyys.

Katolisten kotiinpaluu

Tom Peterson on Catholics Come Home perustaja ja puheenjohtaja. Petersonin kirja julkaistiin 2013, jonka nimi on Catholics Come Home: God's Plan for Your Extraordinary Life. Scott Hahn, joka on entinen presbyteeri, josta hän kääntyi katoliseksi kirjoitti Petersonin kirjan esipuheen. Petersonin kirja on kirjoitettu katolisille, että katoliset löytäisivät katolisen uskonsa ja juurensa. Peterson itse sanoo uskovansa kirjansa olevan kuin kyltti, joka johtaa ihmisiä takaisin kotiin, Jumalan perheeseen, joka on katolinen kirkko.

Entinen kalvinisti nykyinen katolinen Peter Kreeft on sanonut Petersonin kirjasta seuraavasti: Catholics Come Home on voimallinen sakramentaalinen armon väline. Se on kuin halukas ja odottava taksi, joka vie meidät kotiin katoliseen kirkkoon, Kristuksen mystiseen ruumiiseen.

Richard "Rick" Warren on protestanttisen herätyskristillisen Saddleback Churchin perustaja ja johtaja. Warren sanoi Petersonin kirjasta seuraavasti: Tom Petersonin tehtävä ja Catholics Come Homen ajatus tuoda sielut takaisin Jeesukselle ja kirkolle on ratkaisevan tärkeää tässä haastavassa historian ajassamme. Kannata täysin tätä evankeliointi projektia.

Roma Downey, joka on tuottanut miehensä Mark Burnettin kanssa The Bible sarjan sanoi Petersonin kirjasta seuraavasti: Catholics Come Home inspiroi meitä jokaista jakamaan muille Jumalan rakkautta, auttaakseen muuttamaan maailman paremmaksi, iankaikkisesti.

Michael Corenin isä oli juutalainen. Michael Coren kääntyi kuitenkin roomalaiskatolisuuteen, jota ei kestänyt kauan. Michael sanoi, että hän kääntyi instituution puoleen, siksi hän erosi. 1990-luvulla hän kääntyi evankeliseen kristillisyyteen. 2004 hän kääntyi takaisin roomalaiskatolisuuteen. Michael Coren on kirjailija, puhuja, radio- ja tv show:n vetäjä. Coren on kirjoittanut mm. seuraavat kirjat: 2011 Why Catholics Are Right (Miksi katoliset ovat oikeassa), 2013The Future of Catholicism (Katolisuuden tulevaisuus). Coren sanoi seuraavasti Petersonin kirjasta: Tämä on tärkeä kirja tärkeään aikaan. Lukijoiden tarvitsee tulla kotiin, katolisten tulla kotiin.

Tom Petersonin kirjan Catholics Come Home: God's Plan for Your Extraordinary Life suosittelijoiksi on kerätty joukko sellaisia katolisia, jotka ovat kääntyneet katolisuuteen muista kirkoista tai kirkkokunnista. Tämänkin kautta halutaan antaa kuva, että muut kirkkokunnat ja kirkot eivät edusta aitoa ja alkuperäistä uskoa, sillä vain katolisuus olisi sitä aitoa ja alkuperäistä uskoa.

Ulf Ekman

Ekmanista tuli Ruotsin luterilaisen kirkon pappi vuonna 1979. 1983 hän perusti uskonsana seurakunnan Uppsalaan. Maaliskuun 9 päivä 2014 uskonsana liikkeen pastori Ulf Ekman ilmoitti liittyvänsä katoliseen kirkkoon.

Ekman sanoi, että hän on ymmärtänyt uskonsanan liikkeen olevan menestyksestään ja paljosta hyvästään huolimatta osa edelleen jatkuvaa protestanttista kristikunnan pirstoutumista. Ekman sanoi aikomuksenaan harjoittaa yhteyttä muihin kristillisiin liikkeisiin ja herätysliikkeisiin, vaikka hän liittyykin katoliseen kirkkoon.

Ekman sanoi, että hän ja vaimonsa Birgitta ovat käyneet läpi hitaan muuttumisen viime vuosikymmenenä kun he ovat oppineet tuntemaan Rooman katolisen kirkon käytäntöjä sekä tavanneet paljon karismaattisia katolisia. Ekmanin mukaan katolisuus haastaa protestanttien ennakkoluulot siten ettei hänellä ollut perustuksia esittää kritiikkiä. Hän sanoi, että siksi hänen täytyi tutustua paremmin katoliseen uskoon.

Ekman ja hänen vaimonsa ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan olleet yhteydessä katolisten kanssa enimmäkseen ulkomailla, mutta myös Ruotsissa. Ekmanin mukaan yhteydet katolisten kanssa ovat saaneet aikaan sen, että heistä on tullut enemmän katolisia uskoltaan sekä hengelliseltä elämältään.

Ekman sanoo nähneensä katolisten keskuudessa suurta rakkautta Jeesusta kohtaan ja luotettavaa teologiaa, joka perustuu Raamattuun ja klassisiin uskonkappaleisiin. Ekmanin mukaan he ovat kokeneet katolisessa kirkossa sakramentaalisen elämän rikkauden. Ekmanin mukaan hän on nähnyt katolisessa kirkossa lujan papillisen rakenteen, joka ylläpitää kirkon uskoa siirtäen sen sukupolvelta toiselle. Ekman sanoo, että katolinen kirkko on eettisesti ja moraalisesti voimakas ja yhtenäinen. Ekman sanoo, että hän on ollut yhteydessä lukemattomien karismaattisten katolisten kanssa, jotka elävät uskossa.

Ekman sanoi että yhteydet katolisten kanssa ovat olleet sekä puoleensavetäviä että haastavia. Hän sanoi sen haastaneen protestanttiset ennakkoluulot ja ettei hänellä ollut mitään perustetta kritiikille. Ekmanin mukaan hän on ymmärtänyt, että Jeesus Kristus on johdattanut heidät liittymään katoliseen kirkkoon.

Jesuiittojen luoma valheellinen katolinen "karismaattisuus" oli taas kerran se ansa, jonka kautta katolinen kirkko eksytti myös Ulf Ekmanin vaimoineen sekä heidän poikansa kääntymään katolisuuteen. "Katolinen karismaattisuus" on petoksen tie, jonka kautta katoliset pyrkivät tutustumaan protestantteihin ja muihin uskonsuuntien edustajiin, aikomuksenaan käännyttää heidät katolisuuteen.

Siinä Ekman oli oikeassa, että kristikunta on pirstoutunut ja hajaantunut monenlaisiin erilaisiin kirkkokuntiin, herätysliikkeisiin ja uskonsuuntiin. Oikea ratkaisu ei ole kuitenkaan kääntyä katoliseksi, koska katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä.

Jesuiittojen ja katolisen kirkon aivopesu tuotti tulosta, jonka johdosta Ekman kääntyi katoliseksi. Jesuiitat ja katolinen kirkko puhuvat kirkon uskosta, jonka sisälle he lukevat myös kaikki katolisen kirkon harhaopetukset. Ekmanin kääntyminen katolisuuteen on myös osoitus siitä, että hän ei tuntenut kovin hyvin Raamatun totuutta, koska hän kykeni liittymään kirkkoon, joka edustaa valhetta ja petosta, ei Raamatun totuutta.

Ekman ylisti katolisen kirkon moraalia, mutta hän on täysin sokea katolisen kirkon moraalittomuudelle esimerkiksi pappien harjoittamalle pedofilialle. Katolisen kirkon sisällä pappien harjoittama pedofilia on todella laaja-alaista. Pappien pedofilia kohdistuu pääasiassa poikiin, eli kyseessä on homoseksuaalisen pedofilian harrastaminen. Pedofilia on iljettävä synti.

Katolisen kirkon pedofiliaan liitty vielä eräs vakava asia, joka on pedofiilipappien sekä kirkon "maineen" suojeleminen. Irlannissa toiminut katolisen kirkon arkkipiispa Luciano Storero kirjoitti kirjeen vuonna 1997, jossa hän toi esille ettei kaikkia lasten hyväksikäytön epäilytapauksista tule kertoa viranomaisille. Tämä tarkoittaa sitä, että vatikaani on salannut kirkon pappien harrastamaa pedofiliaa. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta kun vatikaani suojelee pedofiilipappeja. Vatikaani on puolustautunut sanomalla, että kirkko rankaisee kirkon sisällä pedofiliaan syyllistyneitä pappeja.

Pedofilia on rikos, josta rankaisu- ja tuomiovastuu on yhteiskunnan oikeuslaitoksella. Katolisen kirkon sisällä on harrastettu vuosisatoja laaja-alaista pedofiliaa, jota kirkko peitellyt suojelemalla pedofiilejä. Vatikaanin toimet eivät ole moraalisia, vaan moraalittomia sekä syntejä, joiden harjoittajat sekä suojelijat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Katolisella kirkolla ei ole ollenkaan moraalia, jonka todistaa kirkon sisällä epidemian lailla riehuva pedofilia.

Ekmanin kääntymys on kuin suoraan jesuiittojen oppikirjasta. Ulf Ekman hyväksi petoksen ja valheen, jonka toimintasuunnitelmat ja päämärät ovat jesuiittojen laatimia.

Petos joka korottaa katolisuutta

En puhu nyt kaikista edellä olevista ihmisistä, vaan yleisesti. Jesuiittojen tehtävänä on ollut soluttautua kaikkiin kirkkoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin, joten aivan varmaa on että jotkut "käännynnäistä", jotka ovat liittyneet katoliseen kirkkoon ovat olleet jesuiittoja, jotka ovat teeskennelleet olevansa jonkun kirkkokunnan jäseniä. Sitten kun aika on tullut, niin he ovat "palanneet" takaisin katoliseen kirkkoon. Tämän esityksen ja näytöksen tarkoituksena on saada sellainen kuva muille, että katolinen kirkko olisi se paras ja alkuperäinen uskovien yhteys. Kyse on petoksesta, jonka tarkoitus on ylentää ja korottaa katolisuutta sekä tuhota muut kirkot ja kirkkokunnat.

Katolinen ekumenia ja muut uskonnot

Vatikaanin päämäärä on 2000-luvulla kaikkien kristittyjen yhdistäminen. Lopullinen päämäärä on täydellinen yhdistyminen. Jesuiittojen tavoite on rikkoa muiden kirkkojen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden itsenäisyys yhden universaalisen kirkon aikaansaamiseksi, jota vatikaani johtaisi.

Jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin kirkkoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin, pyrkimyksenään poistaa epäluulot, ahdasmielisyys sekä harhaoppi leima katolista kirkkoa kohtaan. Kaikki kristityt tulee alistaa ekumenian kautta vatikaanin vallan alle.

Jesuiittojen salainen suunnitelma on johdattaa kaikki kirkot ja kirkkokunnat katolisen kirkon helmaan. Alussa ekumenialla tarkoitetaan vain keskinäistä vuoropuhelua. Ekumeenisen vuoropuhelun seurauksena vatikaani vaatii pyrkimystä yhteyteen ja ykseyteen, joka johtaa katolisen kirkon valta-asemaan.

Jesuiitat käyvät ekumeenista vuoropuhelua myös eri uskontojen kanssa kuten juutalaisten, muslimien ja hindujen kanssa jne. Jesuiitat ovat tehneet paljon työtä rakentaakseen siltaa muslimien ja kristittyjen välille yhteisen ymmärryksen syntymiseksi. Jesuiitat rakentavat ekumeniaa hindujen kanssa meditaation, mystisten kokemusten ja symbolismin kautta. Jesuiitat pyrkivät meditaation kautta luomaan liberalismin ilmapiirin, johtaen hengelliseen valaistumiseen, joka on vatikaanin pyrkimyksille eduksi. Jesuiittojen kautta vatikaani pyrkii luomaan ekumeenisen uskontojen yhteyden uudessa maailmanjärjestyksessä.

Suomalainen ekumenia

On todella surullista että monet uskovat ja kirkkokunnat ovat eksyneet ekumenian pauloihin, sillä sen lopullinen pyrkimys ja päämäärä on yhdistää kaikki uskonnot, kirkkokunnat ja herätysliikkeet yhteyteen, jossa kaikki tunnustaisivat toinen toisensa Jumalan lapsiksi.

Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) jäseniä ovat:

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko

Suomen Vapaakirkko

Katolinen kirkko Suomessa

Suomen Pelastusarmeija

Finlands svenska baptistsamfund

Finlands svenska metodistkyrka

Suomen Metodistikirkko

Missionskyrkan i Finland

The Anglican Church in Finland

International Evangelical Church in Finland

 

Suomen ekumeenisen neuvoston tarkkailija jäseniä ovat:

 

Suomen Adventtikirkko

Suomen Baptistikirkko

Suomen Helluntaikirkko

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Finlands Svenska Pingstmission

 

Muistan kun 1990-luvun puolivälissä kävin keskustelun silloisen vapaaseurakunnan kirkkokunnanjohtajan Jorma Kuusisen kanssa, joka sanoi minulle, että vapaaseurakunta pysyy tarkkailijajäsenenä SEN:ssa, eikä liity jäseneksi. Toisin kuitenkin kävi ja hyvin pian Kuusisen sanojen jälkeen vapaaseurakunta liittyi SEN:n jäseneksi.

 

Kuten aikaisemmin toin esille, niin Pyhä Henki puhui minulle voimakkaasti 1990-luuvn puolessavälissä sanoen Toronto "uudistuksen" kautta tapahtuvan äärikarismaattisuuden takana olevan katolinen henki. Vapaaseurakunnan johto hyväksyi Toronto "uudistuksen" sekä sen jälkeen liittyi SEN:nin jäseneksi. Yhteys on kiistaton, sillä jesuiitat ovat ekumeenisen karismaattisuuden takana ja he onnistuivat pettämään Suomen vapaaseurakunnan johdon sekä monia muita vapaaseurakunnassa, mutta ei onneksi ihan kaikkia. Suomessa on vielä tervehenkisiä vapaaseurakuntia, jotka ovat sanoutuneet irti ekumeniasta ja muistakin eksytyksistä.

 

Nykyinen vapaaseurakunnan johtaja Hannu Vuorinen jatkaa samassa hengessä, sillä hän johtaa "kirkkokuntaansa" ekumeenisessa hengessä. Kehotan koko vapaaseurakunnan johtoa sekä kaikkia liikkeen jäseniä sekä muita kristillisiä kirkkokuntia, jotka hyväksyvät ekumenian tekemään parannuksen sekä hylkäämään ekumeeniset yhteydet. Ekumenia ei ole Raamatullista uskovien yhteyttä, vaan antikristillinen petos. Siksi Herraa Jeesusta rakastavien uskovien tulee erota sellaisista yhteyksistä, jotka hyväksyvät ekumenian, koska Jumala tuomitsee jokaisen, joka jollakin tavalla edesauttaa tai hyväksyy ekumeenisen petoksen.

 

Kts. ekumeeninen eksytys

 

Suomen helluntaikirkko on vielä tarkkailijajäsen, mutta pahoin pelkään että se hiihtelee samoja ekumeenisia latuja kuin vapaaseurakunta, joka tarkoittaa sitä, että helluntaikirkon liittyminen SEN:n jäseneksi voisi tapahtua hyvin pian.

 

Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille tässä kohtaa. Vaikka on olemassa paljon äärikarismaattisuutta, eli väärää karismaattisuutta, niin on myös olemassa paljon oikeata Pyhän Hengen vaikuttamaa karismaattisuutta, eli armolahjojen toimintaa. Äärikarismaattisuus ja siinä vaikuttavat valhehenget manifestaatiot eivät saisi vaikuttaa meihin niin, että hyljeksimme sen tähden myös Jumalan vaikuttamia todellisia armolahjoja.

Herra Jeesus sanoi, että ennen kuin Hän tulee takaisin, niin uskovien keskellä on tapahtunut luopumus, jossa luopuneet uskovat yhdessä uskottomien ja epäjumalanpalvelijoiden (ekumenia) kanssa alkavat (maailmanlaajuisesti) vainoamaan todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, jotka Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta elävät ja uskovat siten kuin Raamattu opettaa (Matt luku 24). Ennen Nessias, Herran Jeesuksen tulemista kirkot ja monet herätysliikkeet tulevat luopumaan Raamatullisista arvoista ja kirkon, sillä herätysliikkeiden papit ja pastorit vastustavat Raamatullisia arvoja hyväksymällä kaikenlaista syntiä sekä vääriä Raamatun opetuksia ja osittain ekumenian valhe-evankeliumi sokaisee heidät. Ennen tulemustaan Herra Jeesus kutsuu kansaansa tulemaan ulos Babylonista (ekumenian vääryyden sekoituksesta, jonka arkkitehtina toimii katolinen kirkko), jonka vaikutus ulottuu uskontoihin, kirkkoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin.

Kun ekumeeninen maailmankirkko muodostuu ja aloittaa vainon todellista Jumalan seurakuntaa ja Jeesuksen todistajia vastaan, niin silloin ei seurakunta enää voi kokoontua julkisissa rakennuksissa eikä julkisesti. Todellisesta Jumalan seurakunnasta tulee silloin ”lainsuojattomia”, joilla ei ole oikeutta harjoittaa uskoaan, koska katolis-ekumeeniset uskontodirektiivit määräävät, että vain ne, jotka noudattavat näitä katolis- ekumeenisia uskontodirektiivejä, vain ne saavat harjoittaa julkisesti ns. katolis-ekumeenista uskontoa.

Kaikkien seurakuntien, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden tulee toimia rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana tai uskontona ja heidän tulee noudattaa katolis-ekumeenisia uskontodirektiivejä, muuten ei saa harjoittaa uskontoa tai uskoa. Jumalan seurakunta ei voi eikä saakaan noudattaa katolis-ekumeenisia uskontodirektiivejä, vaan heidän tulee noudattaa Jumalan sanaa rakkauden ja totuuden Hengessä. Tämän maailman kirkon (ekumenia) vainon alettua seurakunta joutuu kokoontumaan kodeissa ja seurakunnasta tulee maanalainen seurakunta. Kiitos Jumalalle siitä, että kun uskovan ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki ei häntä voi mikään erottaa Jumalan rakkaudesta, ei edes kuolema, vaan kuolema on voitto.

Valhe ja petos pyrkii yhdistämään valheen kautta ihmisiä valheyhteyteen. Se mikä on häpeällistä, on se että Raamatun sanaa kunnioittavat herätysliikkeet ja uskovien yhteisöt elävät hajaannuksessa ja erossa toisista uskovista omien tunnusten ja oppien kautta.

On häpeällistä jos Raamatun totuuteen uskovat ihmiset eivät kykene yhdistymään ja tulemaan yhdeksi Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Jos valhe yhdistää ekumeenisen petoksen kautta, niin kuinka paljon enemmän Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden tulisi yhdistää yhdeksi ne uskovat, jotka rakastavat Herraa Jeesusta ja elävät Raamatun totuuden mukaisesti. Olkoon tämä haaste sinulle ja minulle, jos sanomme rakastavamme Jumalaa sekä haluavamme elää Raamatun sanan totuuden mukaan.

 
Petri Paavola 25.2.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
Katolinen katekismus Guill P.B. Cobben 1963
youtube.com
patheos.com
sunlituplands.org

buzzfeed.com
aleteia.org
vatican.va/ archive/ccc_css/ archive/ catechism/p2s2c2a4
kotipetripaavola.com/ ekumenia
endtime.net
jesus-is-savior.com/ Wolves/ billy graham-pope
jesus-is-savior.com/ Wolves/ benny hinn-catholicism
en.wikipedia.org/wiki/ Evangelicals and Catholics Together
eliora.hubpages.co
jesus-is-savior.com/ Roman Catholicism/ camouflage
bereanbeacon.org/ richard-bennett-testimony
irregulartimes.com
nowtheendbegins.com
granddesignexposed.com/ george/ jesuits
christianitytoday.com/ gleanings/ 2014/march
iltalehti.fi/ulkomaat/
newadvent.org/ cathen/ 09410a 


 

 

 

eXTReMe Tracker