Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi puhuu käärmeen suulla

Vatikaanin youtube kanava julkaisi 6.1.2016 paavi Franciscuksen puheen: Uskontojen välinen dialogi. Sama puhe löytyy myös thepopevideo.org sivulta. The pope video sivusto kertoo, että se aikoo julkaista joka kuukausi paavin rukouspyynnön. Tällä kertaa rukouspyyntö käsitteli uskontojen välistä dialogia. Paavi Franciscuksen puhe ja rukouspyyntö oli epäraamatullinen ja hän puhui käärmeen suulla ja eksytyksen hengessä. Tämä aihe on todella tärkeä, sillä monet (ei kaikki) Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat mukana paavin ekumeenisessa eksytyksessä, tosin jotkut tahattomasti ymmärtämättä asian saatanallista luonnetta ja jotkut ovat siinä tietoisesti ja harkitusti mukana sydämensä paatumuksen ja luopumuksensa tähden. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumalan lapseus
Ekumenian eksytys
Suomen ekumeeninen neuvosto
Loppusanat

 

 

Jumalan lapseus

Paavin rukouspyyntö puhe tammikuussa 2016 on seuraavanlainen:

Paavi Franciscus rukouspyyntö tammikuu 2016: Suurin osa planeettamme asukkaista julistaa olevansa uskovaisia. Tämän tulisi johtaa dialogiin uskontojen välille. Me emme saisi lakata rukoilemasta sitä ja tekemästä yhteistyötä niiden kanssa, jotka ajattelevat eri tavalla. Monet ajattelevat erilaisesti, kokevat eri tavalla, etsiessään Jumalaa tai kohdatessaan Jumalan eri tavoilla. Tässä joukossa, tässä joukossa uskontoja on vain yksi varmuus, joka meillä kaikilla on: me olemme kaikki Jumalan lapsia. Toivon että sinä levität tämän kuukauden rukouspyyntöäni: "Että vilpitön dialogi eriuskoisten miesten ja naisten kesken voisi tuottaa rauhan ja oikeuden hedelmää". Minulla on luottamus rukouksiinne.

Jokainen joka vähänkin ymmärtää Jumalan sanan totuuden opetusta tunnisti paavin puhuneen eksyttäjän ja käärmeen suulla, sillä Raamatun opetuksen mukaan vain sellaiset ihmiset ovat Jumalan lapsia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo ja jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan armosta Pyhän Hengen kautta.

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

1 Joh 5:
19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.
20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Gal 3:26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Raamattu sanoo kaikkien kansojen (tarkoittaa pakanakansoja) jumalien (uskontojen) olevan epäjumalia, joka tarkoittaa sitä että ne ovat saatanallista eksytystä jonka päämäärä on johdattaa ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu opettaa, että koska Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan armosta pelastettu ja saanut ymmärtää totuutta, niin hänen tulee kavahtaa epäjumalia, eli vetäytyä pois epäjumalanpalveluksesta.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse ja Jumalan lapseuteen. Samoin Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen (Jumalaan) tulee uskoa, niin kuin Jumalan sana (Raamattu) opettaa. Koska paavi Franciscus sanoi kaikkien uskontojen edustajien olevan varmuudella Jumalan lapsia niin tämä tarkoittaa sitä, että Paavi on eksyttäjä, joka puhuu käärmeen suulla, sillä Raamattu sanoo kaikkien kansojen uskontojen olevan epäjumalanpalvelusta ja epäjumalan palvontaa, eli eksytystä.

Ekumenian eksytys

Rooman katolinen kirkko opettaa: Marian sovittavan syntiset Jumalalle esirukousten kautta; messu-uhrin olevan sama uhri kuin Jeesuksen syntiuhri Golgatan ristillä sekä messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri; sanoo että Raamattua ja traditiota on pidettävä arvossa yhtä alttiisti ja kunnioittavasti; opettaa vesikasteen tuovan syntien anteeksiantamuksen, jossa ihminen uudestisyntyy, jne.

On sanomatta selvää, että Rooman katolinen kirkko on antikristillinen lahko, sillä se opettaa Jeesuksen sovitustyön lisäksi useita erilaisia pelastusteitä Jeesuksen rinnalla kuten Marian syntisten sovittaminen, messu-uhrin sovitus sekä vesikasteen pelastuksen syntien anteeksiantamuksen välittäjänä jne. Edellä olevien harhaoppien ja eksytyksen lisäksi paavi Franciscus sanoo kaikkien uskontojen edustajien olevan Jumalan lapsia.

Raamatun sanan totuuden valossa Rooman katolinen kirkko ja paavi Franciscus on antikristillisen ja saatanallisen hengen vallassa oleva eksyttäjä, joka puhuu ja opettaa käärmeen suulla, antikristuksen hengessä edustaen kaikkea valheen voimaa ja opetusta.

Katolinen katekismus 816. ”Tämän kirkon on Vapahtajamme ylösnousemuksensa jälkeen luovuttanut Pietarille, jotta hän kaitsisi sitä, ja uskonut sen levittämisen ja johtamisen hänen ja muiden apostolien tehtäväksi … Tämä kirkko, joka on perustettu ja järjestetty tähän maailmaan yhteisöksi, on (subsistit in) katolisessa kirkossa, jota johtavat Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan yhteydessä olevat piispat.”273 Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ekumeniasta sanoo: ”Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan näet saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme mukaan Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle uskonut kaikki uuden liiton rikkaudet, rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon kaikkien jo jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvien tulee täydesti jäsentyä.”274

Katolinen katekismus 819. Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti

Katolinen katekismus 836. ”Tähän Jumalan kansan katoliseen ykseyteen … kutsutaan kaikki ihmiset. Tähän ykseyteen kuuluvat eri tavoin tai siihen suuntautuvat sekä katoliset kristityt että muut Kristukseen uskovat, vieläpä erotuksetta kaikki ihmiset, jotka Jumalan armosta on kutsuttu pelastukseen.”

Rooman katolinen kirkko opettaa ekumeniasta, että katolisen kirkon kautta voidaan saavuttaa koko pelastuskeinojen runsaus (monet erilaiset pelastuksen tiet), sillä katolinen kirkko on pelastuksen yleinen apuväline. Raamattu sanoo ettei pelastukseen ole kuin yksi tie, joka on Herran Jeesuksen sovitustyö ja syntiuhri Hänen verensä ja kuolemansa kautta. Pelastus vastaanotetaan katumalla ja syntisyytensä tunnustamisella Jumalalle (parannus = katumus, syntien tunnustus ja mielenmuutos) sekä uskomalla Herran Jeesukseen.

Rooman katolinen kirkko opettaa, että koska katolinen kirkko on pelastuksen yleinen apuvälinen, niin siksi Jumalan kansaan kuuluvien tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Tästä syystä katolinen kirkko opettaa, että kaikki muut kirkot ja kirkolliset yhteisöt saavat voimansa katolisesta kirkosta ja siksi tämän tulisi kannustaa kaikkia katolista ykseyttä kohti.

Ekumeniassa kristittyjen kesken ei ole kyse pelkästä dialogista, kuten yleisesti annetaan ymmärtää, vaan siitä että katolinen kirkko pyrkii saattamaan kaikki kristityt katolisen ykseyteen, joka on sama asia kuin tulla katolilaiseksi. Katolinen kirkko esittää asiansa siten, että se pyrkii vain dialogiin, eli keskusteluyhteyteen, mutta se kuitenkin katekismuksessaan tuo esille kuinka sen pyrkimys on saada aikaan katolinen ykseys, jonka mukaan muiden kirkkojen ja uskonsuuntien tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että puheet dialogista on kuin täky ja ansa, jonka nielemällä erilaisia kirkkoja, kirkkokuntia ja uskonsuuntia pyritään katolistamaan ekumenian kautta.

Rooman katolinen kirkko opettaa, että kaikki ihmiset kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen sekä katoliset kristityt, muut Kristukseen uskovat ja jopa erotuksetta kaikki ihmiset, jotka Jumalan armosta ovat kutsuttu pelastukseen. Kun tähän vielä lisätään Paavi Franciscuksen puhe, jossa hän sanoi kaikkien uskontojen edustajien olevan Jumalan lapsia, niin näemme katolisen ekumenian olevan ei pelkästään kaikkien kristittyjen tulemista katolisen ykseyden tielle, vaan myös sen tunnustamista, että kaikkien uskontojen edustajat ovat Jumalan lapsia.

Katolisen ekumenian eksytys on siinä, että se antikristillisenä lahkona pyrkii eksyttämään eri kirkoissa ja kirkkokunnissa olevat ihmiset ja uskovat ihmiset tulemaan mukaan katoliseen ekumeeniseen toimintaan, jonka perimmäinen tarkoitus on saada heidät hyväksymään katolilaisuus sekä tehdä heistä katolisia, joka johtaisi katoliseen ykseyteen. Katolisen ekumenian eksytyksen toinen puoli on siinä, että paavi Franciscus sanoo kaikkien uskontojen edustajien olevan Jumalan lapsia. Katolinen ekumenia ei ole pelkästään "kristittyjen" yhteyden ja ykseyden pyrkimystä, vaan myös koko jumalattoman maailman saattaminen ekumeeniseen yhteyteen, missä kaikki sanovat toisilleen, että me olemme saman Jumalan lapsia. On sanomatta selvää, että ekumenia katolisen kirkon kanssa on sama asia kuin olla mukana saatanallisessa petoksessa sekä eksytyksessä.

Suomen ekumeeninen neuvosto

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) kertoo nettisivuillaan ekumeniasta, tavoitteistaan, tarkoituksestaan, päämäärästään, jäsenistään, tarkkailijoistaan:

Suomen ekumeeninen neuvosto:
Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. Se on Raamatun mukaan sekä lahja että kutsumus. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Tarkoitus:
SEN edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

Päämäärä:
Toiminnan päämääränä on, että kirkot ja kristityt lujittuvat ja syventyvät siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili.

Jäseniksi:
Voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko

Suomen Vapaakirkko

Katolinen kirkko Suomessa

Suomen Pelastusarmeija

Finlands svenska baptistsamfund

Finlands svenska metodistkyrka

Suomen Metodistikirkko

Missionskyrkan i Finland

The Anglican Church in Finland

International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijoiksi:
Voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Suomen Adventtikirkko

Suomen Baptistikirkko

Suomen Helluntaikirkko

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Finlands Svenska Pingstmission

 

Suomen ekumeeninen neuvosto sanoo kristittyjen ja Kristuksen kirkon (Jumalalla on seurakunta, ei kirkkoa) ykseyden perustuvan Jeesuksen rukoukseen Johanneksen evankeliumin 17 luvussa. Herra Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumin 17 luvussa Häneen uskovien puolesta (uudestisyntyneet uskovat), jotka ovat pyhitetyt totuudessa. Kuten on aikaisemmin tullut esille, niin katolinen kirkko, joka on mukana ekumeniassa on antikristillinen lahko, joka ei ole pyhitetty totuudessa, vaan elää valheen sekä eksytyksen voimasta ja siksi jokainen Suomen ekumeenisessa neuvostossa mukana oleva taho on ekumenian kautta mukana ja osallinen petokseen ja eksytykseen.

 

Todellinen uskovien yhteys ja ykseys tapahtuu niiden ihmisten kesken, jotka Jumala on armostansa pelastanut ja uudestisynnyttänyt Pyhän Hengen kautta. Todelliseen Jumalan lasten yhteyteen ja ykseyteen kuuluvat vain ne uskovat ihmiset, jotka Jumalan armosta kantavat sydämestään Pyhän Hengen todistusta Jumalan lapseudesta ja Jumalan armosta kasvavat uskossa ja rakkaudessa Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

 

Suomen ekumeeninen neuvosto ei edistä todellista Herran Jeesuksen opetuslasten yhteyttä ja ykseyttä, koska sen toiminta perustuu valheen varaan, sillä esim. Rooman katolinen kirkko, joka on mukana SEN:n toiminassa on antikristillinen eksyttäväinen lahko, ei Jumalan seurakunta, mutta SEN uskoo ja tunnustaa katolisen kirkon edustavan Jumalan seurakuntaa. Muun muassa tästä syystä Suomen ekumeenisen neuvoston toiminta on eksytystä sekä petosta ja kaikki sen jäsenet ja tarkkailijat ovat ekumeenisen toiminnan kautta osallisia eksytykseen ja petokseen.

Loppusanat

Monet uskovat luulevat katolisten olevan vain opillisesti erehtyneitä, mutta kyse ei ole pelkistä opillisista erehdyksistä, vaan siitä että katolinen kirkko julistaa toista evankeliumia, valhe-evankeliumia asettamalla Jeesuksen rinnalle monia erilaisia pelastuksenteitä kuten on edellä tullut ilmi (paavin mukaan jopa eri uskontojen edustajat pelastuvat kukin omien uskontojensa kautta).

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yksilöuskovan sekä uskonsuuntien, jotka ovat mukana ekumeniassa tulee vetäytyä siitä pois, koska ekumenia on petos ja eksytys, jossa valheen voimalla vääristetään totuus Jumalan lapseudesta sekä monta muuta asiaa.

Tiedän sen etteivät kaikki uskovat sekä näiden seurakuntien paimenet halua erota herätysliikkeistään ja kirkkokunnistaan, jotka ovat mukana ekumeniassa, vaikka he eivät hyväksy ja tue ekumeniaa ymmärtäessään ekumenian olevan petosta ja eksytystä. Jos näin on, niin Jumalan ja ihmisten edessä heidän tulisi antaa julkinen lausuma paikallisena uskonsuuntana, jossa he irtisanoutuvat ekumeniasta ja pitävät sitä eksytyksenä sekä petoksena, koska jos he eivät sitä tee, niin silloin he samaistuvat muiden silmissä ekumenian petokseen ja eksytykseen, vaikka eivät sitä sydämessään kannattaisikaan. Paras ratkaisu, niin yksilöuskovalle kuin paikalliselle uskonsuunnalle, jotka ymmärtävät ekumenian olevan eksytys olisi kuitenkin eroaminen sellaisesta herätysliikkeestä tai kirkkokunnasta, joka kannattaa, hyväksyy ja on mukana ekumeniassa.

Asia on todella tärkeä ja se tulisi ymmärtää oikealla tavalla. Sen takia painotan vielä sitä, että katolinen kirkko julistaa ja opettaa Jeesuksen rinnalla monia erilaisia pelastusteitä ja katolisen kirkon päämies sanoo kaikkien uskontojen edustajien olevan Jumalan lapsia, joka on sama asia kuin sanoisi, että kaikkien erilaisten uskontojen kautta ihmiset pelastuvat Jumalan valtakuntaan.

Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa, eikä sen kautta voi pelastua, jos uskoo katolisen kirkon viralliseen opetukseen sekä kirkon opettamiin moniin erilaisiin pelastusteihin. Se myös tulee ymmärtää, että katolisen kirkon ekumenian viralliset edustajat ovat sidottuja uskomaan koko katolisen kirkon opin kaikkineen, eli myös kaikki sen erilaiset pelastustiet Jeesuksen rinnalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että ekumeniassa uskotaan kaikkien ekumeniassa mukana olevien tahojen olevan Jumalan lapsia ja pelastettuja. Asia ei kuitenkaan ole näin, vaan mukana on esimerkiksi sellainen taho, joka opettaa monia erilaisia pelastusteitä ja tämän tahon päämies sanoo kaikkien uskontojen edustajien olevan Jumalan lapsia. Raamatun opetuksen mukaan tällaisesta seurasta tulisi vetäytyä, eikä pitää sellaisia ihmisiä Jumalan lapsina, jotka eivät ole sitä. Jos ei yksilöuskovana tai paikkakunnan uskonsuuntana tee pesäeroa ekumeniaan julkisen lausunnon kautta sanoen, että ekumenia on petosta ja eksytystä, niin silloin on osallinen sen synteihin antaen ihmisille sellaisen kuvan, että samaistuu ekumeniaan. Tämä tarkoittaa erityisesti sellaisia uskonsuutien paikkakunnan uskovia, joiden kirkkokunta on mukana ekumeniassa, mutta paikkakunnalla oleva uskonsuunta näkee ekumenian eksytyksenä ja petoksena. Jos tällaista julkista lausuntoa ei anneta, niin silloin annetaan se kuva muille ihmiselle, että ekumenia on saanut sen paikkakunnan uskonsuunnan hyväksynnän.

Se miksi pitää uskaltaa sanoa ekumenia olevan petos ja eksytys johtuu siitä, että jos jokin paikallinen uskonsuunta on mukana sellaisessa kirkkokunnassa joka on mukana ekumeniassa ja jos paikkakunnan uskovat ymmärtävät ekumenian olevan petos ja eksytys, mutta jos he eivät tuo sitä esille julkisesti, niin muut ihmiset luulevat heidän kannattavan ekumeniaa. Se on tietenkin kaikkein suurin ja tärkein syy uskaltaa sanoa ekumenian olevan petos ja eksytys, koska se on sitä. Kuten toin aikaisemmin esille, niin kaikkein paras ratkaisu on erota sellaisesta uskonsuunnasta, joka hyväksyy ekumenian.

On todella tärkeää ymmärtää, että Herran Jeesuksen opetuslasten pitää uskaltaa sanoa valhe valheeksi, eksytys eksytykseksi, totuus totuudeksi ja Jumalan tahto Jumalan tahdoksi. Jos näin ei tehdä, silloin voi pikkuhiljaa sokeutua hengellisesti. Ekumenian hyväksymistä ja siihen osallistumista tai sitä ettei uskalleta sanoa mitä ekumenia ihan oikeasti edustaa voi verrata sammakkoon, joka laitetaan metalliseen pesuvatiin (tai kattilaan), jossa on vettä. Kun vettä aletaan keittämään ja veden lämpötila lämpenee hitaasti, niin sammakko sopeutuu lämpenevään veteen eikä ymmärrä hypätä pois pesuvadista. Kun veden lämpötila nousee hitaasti, niin sammakon solujen lämpötila nousee myös hitaasti ja kun solujen lämpötila ylittää 43 astetta, niin sammakon soluvalkuainen koaguloituu (hyytelöityy). Koaguloituminen eli soluvalkuaisten hyytelöityminen lamaannuttaa sammakon siten, ettei se kykene enää hyppäämään pois pesuvadista, vaan kuolee kiehuvaan veteen. Sammakon kuoleminen kiehuvaan veteen metallisessa pesuvadissa ei ole keksitty juttu tai teoria, vaan todellinen tosiasia, joka on todistettu todeksi käytännössä.

Sammakko ei aluksi ymmärrä mitä on tapahtumassa ja mitä sille ollaan tekemässä, siksi se ei vastusta eikä torju ajatusta olla pesuvadissa. Vesi vetää sammakkoa puoleensa ja vesi on sammakolle luontainen elementti. Sammakko saattaa aluksi jopa ajatella, että tämä on mukavan lämmin pieni lätäkkö ja nauttia täysin siemauksin lämpimästä lätäköstä. Sammakko pikkuhiljaa sopeutuu veden muutoksiin, jossa veden lämpötila pikkuhiljaa lämpenee, eikä sammakko vieläkään ymmärrä mitä sille on tapahtumassa, mutta sammakon nauttiessa vesielementistä se muuttuu niin kuumaksi, että se lopulta tappaa sammakon. Veden lämpötilan muuttuessa lähelle kuolettavaa lämpötilaa, sammakko ei vieläkään ymmärrä mitä sille tapahtuu, vaan ymmärtämättömyytensä tähden se antaa keittää itsensä hengiltä. Sopeutuminen veden lämpötilan muutoksiin ja siihen mukautuminen, eli mukana olo muutoksissa aiheutti sammakon kuoleman.

Samalla tavalla toimii ekumenia. Ekumenia on kuin tuo pesuvati houkuttelevine vesineen, johon se haluaa sinut istuttaa ja sopeuttaa ja haluaa saada sinut pikkuhiljaa uskomaan kaiken mitä ekumenia edustaa, uskoo ja opettaa. Jos et ajoissa hyppää pois ekumenian pesuvadista, niin sinä tulet kuolemaan hengellisesti ja menettämään iankaikkisen pelastuksen, sillä toiseen evankeliumiin uskominen, jota ekumenia edustaa on Raamatun opetuksen mukaan kirouksen alaista evankeliumia, johon uskovat ihmiset ovat myös itse kirouksen alaisia.

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

1 Piet 4:
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

2 Kor 6:
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Raamatun opetuksen mukaan emme saa sekaantua (olla osallisena) meille kuulumattomiin asioihin. Raamatun opetuksen perusteella on selvää, että katolisuus ja ekumenia ovat asioita, joihin emme saa olla osallisia, eli antaa sellaista lausuntoa ja uskoa että olemme sellaisten kanssa yhdessä Jumalan lapsia ja Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka opettavat monia erilaisia pelastuksenteitä sekä sanovat kaikkien uskonnon edustajien olevan Jumalan lapsia.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan tuomio alkaa ensin Jumalan huoneesta (Jumalan seurakunta), joka tarkoittaa sitä, että jos me uskovina samaistumme katolisuuteen ja ekumeniaan, niin olemme Jumalan tuomion alla, koska emme saa sekoittaa totuutta ja valhetta keskenään. Älä lue minua siten, että minä uhkaan kirjoituksellani uskovia, jotka ovat mukana ekumeniassa tai eivät halua erota ekumeniassa mukana olevista uskonsuunnista. Minä en uhkaa ketään, vaan tuon esille, että Raamatun opetuksen mukaan Jumalan tuomio alkaa ensin seurakunnasta ja se on tietenkin Raamatun opetuksen mukaan selvää, että jos uskovina olemme jollakin tavalla mukana valheessa, petoksessa ja eksytyksessä emmekä vetäydy siitä pois ja sanoudu irti tällaisista yhteyksistä, niin enemmin tai myöhemmin joudumme kohtaamaan Jumalan tuomion.

On varmasti niin, että paimenilla, eli seurakunnan johtajilla on suuri vastuu tässä asiassa, mutta jokaisella uskovalla on myös vastuunsa tässä asiassa Jumalan edessä. Siksi kehotan jokaista uskovaa eroamaan sellaisista yhteyksistä, jotka ovat tekemisissä ekumenian tai katolisuuden kanssa ja rukoilkoon he, että Jumalan johdatuksesta ja johdatuksessa he saisivat mennä mukaan sellaiseen uskovien yhteyteen (seurakunta), joka näkee ekumenian ja katolisuuden eksytyksen eikä ole missään hengellisessä yhteistyössä niiden kanssa.

Toivon mukaan et lue minua väärin, sillä minä en kehota ketään eroamaan seurakunnasta (Jumalan seurakunnasta), vaan vetäytymään pois sellaisesta yhteydestä, joka on Jumalan tuomion alla ja rukouksessa etsimään ja löytämään sellaisen seurakuntayhteyden, joka haluaa elää ja vaeltaa Pyhän Hengen rakkaudessa Jumalan sanan totuuteen uskoen.

Mikään uskovien yhteys ei ole täydellinen, koska kukaan uskova ei ole ja tule täydelliseksi tässä ajassa se tulee aina muistaa. Sekin pitäisi muistaa sekä uskoa, että Raamattu opettaa vetäytymään pois epäjumalanpalvelijoiden yhteydestä, sillä totuus ja valhe eivät kuulu yhteen, eivätkä ole yksi ja sama asia. Tämä opetus sisältää sen ettemme saa pitää epäjumalanpalvelijoita Jumalan lapsina, koska he eivät ole sitä. Raamatun sanan totuuden perusteella katolisuus ja ekumenia ovat epäjumalanpalvelusta ja Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslasten tulee vetäytyä pois epäjumalanpalveluksen harjoittamisesta.

Koin voimakkaasti sydämelläni, että jos Jumalan armosta (ilman omaa ansioitamme) näemme katolisuuden ja ekumenian olevan eksytystä ja petosta, niin meidän pitäisi murehtia enemmän sitä, että jotkut uskovat ovat eksyksissä eivätkä ymmärrä tai halua ymmärtää ekumeniassa olevaa eksytystä, kuin siitä että eksyksissä olevat eivät usko niitä uskovia, jotka varoittavat heitä ekumenian eksytyksestä.

Jos olet enemmän huolissasi siitä että sinua ei uskota, niin sinulla voi olla vaarana välittää enemmän omasta "oikeaoppisuudestasi" kuin siitä että eksyksissä oleva saisi armon hylätä eksymys ja että hän parannuksen kautta pääsisi vaeltamaan ja kasvamaan totuuden tiellä. Jos sinulla on sellainen asenne, että katsot niitä alaspäin, jotka ovat eksyksissä, niin silloin et kulje oikeassa asemassa totuuden tiellä, koska todellinen totuuden tie saa sinut tulemaan pienemmäksi ja Jeesuksen suuremmaksi. Silloin kuin näin tapahtuu ja uskon kasvu noudattaa tätä Raamatun opetusta, niin silloin rakkaudessa ja sävyisyydessä valhetta piilottamatta sekä totuutta kertoen kohtaat niitä, jotka ovat eksyneet pois totuudesta.

Älköön kukaan käyttäkö tätä kirjoitusta ketään kohtaan lyömäaseena, vaan käytä tämän kirjoituksen sanomaa totuutta noudattaen kaikessa sävyisyydessä, että se läpäisi ihmisen sydämen, joka voi olla ylpeyden tähden eksynyt, väärän opetuksen tähden eksynyt, vilpittömästi eksynyt jne. Vain Jumalan rakkaus ja totuus yhdessä voi muuttaa ihmisen sydämen ja johdattaa hänet parannuksen paikalle sekä innoittaa häntä Pyhässä Hengessä kulkemaan ja kasvamaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.
 

Linkkejä paavin lausuntoihin ja opetuksiin:

Paavi Franciscus: Jeesuksen veri sovittaa myös ateistit
Paavi Franciscus: Ateistit pelastuvat
Paavi Franciscus: Evoluutio ja alkuräjähdysteoria ovat oikeassa
Paavi Franciscuksen videoviesti äärikarismaatikoille
Paavi Franciscus: Uskovalla ei voi olla suoraa yhteyttä Jeesukseen ilman kirkon välitystä
 

Video ekumenia ja teologinen eksytys 26 min:

youtube.com/watch?v=0oBEF2ujmTs

Lopunajan ekumeeninen eksytys ja Raamatun totuus:

youtube.com/watch?v=lnrje2zXAZg

 

Petri Paavola 15.1.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/6FfTxwTX34
thepopevideo.org
sen_esittaytyy
sen_esittaytyy/jasenkunta
Mitä katolinen kirkko opettaa?
Maria sovittaa syntiset

 

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker