Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Päivi Räsänen ja paavi Benedictus XVI

Päivi Räsänen on saanut Jumalan armosta julkisesti pitää esillä Jumalan sanan totuutta erityisesti koskien seksuaalisia kysymyksiä, lasten oikeuksia ja Raamatun sanan totuuden arvovaltaa. Viime vuosina Suomen valtamedia on haastanut Päivi Räsästä ja kysellyt häneltä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, joihin Päivi on vastannut useasti Raamatun sanan totuuden kautta. Päivi Räsänen on minulle arvokas ja tärkeä lähimmäinen, jota olen suuresti arvostanut hänen rohkeutensa tähden, kun hän puolustaessaan Raamatun totuutta on joutunut sen takia suuriin vaikeuksiin, jopa oikeusistuimen eteen. Minulla ei ole mitään Päivi Räsästä vastaan, vaan päinvastoin kunnioitan häntä suuresti. Olen itse pieni ja vajavainen ihminen niin kuin me kaikki olemme, en ole ketään toista parempi. Jumalan edessä on kuitenkin tuotava esille kaikella sävyisyydellä totuus siitä millä tavalla Rooman katolinen kirkko julistaa moninkertaista valhe-evankeliumia ja mikä on todellinen Raamatun totuus pelastuksen evankeliumista.

Päivi Räsäsen Facebook sivulla 1.1.2023 ollut kirjoitus paavi Benedictus XVI:sta ei ollut kuitenkaan Jumalan tahdon mukainen, vaan suuresti Jumalan tahdon vastainen. Kirjoitan tästä näkökulmasta käsin, koska näyttää siltä, että suurin osa Suomenkin kristityistä ei ymmärrä sitä mitä Rooman katolinen kirkko edustaa. Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä, josta tuon esille todisteita tässä kirjoituksessani. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Päivi Räsänen sanoi seuraavasti katolisen kirkon paavi Benedictus XVI:sta omalla facebook sivullaan:

Päivi Räsänen Facebook 1.1.2023: "Katolisen kirkon emerituspaavi Benedictus on kuollut. Kunnioitan hänen muistoaan ja elämäntyötään. Tapasin paavi Benedictuksen kesäkuussa 2012 Roomassa osallistuessani Suomen ja Vatikaanin diplomaattisuhteiden 70-vuotisjuhlatilaisuuteen. Sisäministerinä toimiessani vastuullani olivat myös kirkolliset asiat. Tuosta kohtaamisesta jäi lämmin ja sydämellinen muisto. Paavi puhui edeltävässä tilaisuudessa vahvasti kristittyjen uskonnonvapauden puolesta."

Kun tutkimme Rooman katolisen kirkon opetuksia, niin näemme ettei ole enää kyse pelkästään opillisesta erehdyksestä, vaan toisen evankeliumin julistamisesta, eli valhe-evankeliumin levittämisestä.

Katolisen kirkon katekismus 1953 oppi kiirastulesta (oppi on yhä voimassa):

Kiirastuleen tulevat niiden hurskaiden sielut, jotka joko ovat anteeksiannettavissa synneissä eronneet elämästä tai syntiensä tähden saavat vielä kärsiä ajallisia rangaistuksia. Sivu 57-58

..... siis on semmoisiakin syntejä, jotka tulevassa elämässä annetaan anteeksi; se on mahdollinen ainoastaan kiirastulessa . Sivu 58

Raamatussa Herra Jeesus sanoo (Mark 2:10), että Hänellä on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Rooman katolisen kirkon kiirastulioppi on valhe-evankeliumia, koska se lupaa, että syntejä voi saada vielä anteeksi kuoleman jälkeen "kiirastulessa". Herran Jeesuksen omien sanojen mukaan syntejä voidaan antaa anteeksi vain maan päällä ei enää kuoleman jälkeen.

Katolisen kirkon katekismus 1953 oppi messu-uhrista (oppi on yhä voimassa): ..... Jos Kristus, kuten Jumala on ennustanut ja apostoli Paavali opettaa (Hebr 7:17), on pappi Melkisedekin säädyn mukaan, niin hänen täytyy uhrata samalla verettömällä tavalla kuin Melkisedek; jos hän on pappi iankaikkisesti, niin hänen täytyy yhä edelleen uhrata; mutta Melkisedek uhrasi leipää ja viiniä 1 Moos 14:18; siis täytyy Kristuksen maailman loppuun asti uhrata itsensä leivän ja viinin muodoissa. .....

(Mal 1:10,11) Tämä puhdas ruokauhri, joka kaikkialla auringon noususta päivän laskuun kannetaan, ei voi olla mikään juutalainen uhri, ei myöskään ristin-uhri, vaan ainoastaan uuden liiton alituisesti jatkuva veretön uhri, pyhä messu-uhri. Sivu 126

Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen. Sivu 126-127

Pyhä messu-uhri on sama uhri kuin ristillä toimitettukin; ainoastaan uhraamistapa on toinen. Sivu 127

Pyhä messu-uhri on sama kuin ristinpuussa tapahtunut uhri, koska kummassakin sama - Herramme Kristus - uhraa ja uhrataan. Sivu 127

Miksi pyhä messu on ylevin uhri? Pyhä messu on ylevin uhri, koska se on 1) arvollisin ylistysuhri 2) Jumalalle mieluisin kiitosuhri 3) tehokkain rukousuhri 4) voimakkain sovitusuhri. Sivu 129

Raamattu kumoaa katolisen kirkon messu-uhri opin. Raamatun opetuksessa Messias Jeesus on Melkisedekin järjestyksen mukaan Ylimmäinen Pappi. Raamattu sanoo, että Melkisedek (1 Moos 14:18) toi leipää ja viiniä ja siunasi Aabrahamin (Abram). Raamattu ei sano Melkisedekin uhranneen leipää ja viiniä. Rooman katolisen kirkon messu-uhrin eräs perusta lepää siinä väärässä opissa, joka sanoo Melkisedekin uhranneen leipää ja viiniä, joka on kuitenkin valheellinen opetus.

Rooman katolinen kirkko opettaa, että leipä ja viini, missä Jeesus uhraa ja uhrataan eukaristian (Herran ateria - ehtoollinen) messu-uhrissa pitää jatkuvasti uudistaa ja tehdä koko ajan uudestaan maailman loppuun asti. Heprealaiskirje opettaa (Hebr 9:24-28) kuinka Messias Jeesus ei uhrannut itseään montaa kertaa, vaan Hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Raamattu sanoo (1 Piet 2:24) Messias Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle.

Rooman katolinen kirkko (RKK) opettaa messu-uhrin, missä Jeesus uhraa ja uhrataan olevan voimakkain sovitus-uhri. Rooman katolinen kirkko julistaa valhe-evankeliumia, koska se sanoo ja opettaa, että Messias Jeesus uhraa ja uhrataan jatkuvasti messu-uhrissa ja sen lisäksi RKK sanoo messu-uhrin olevan voimakkain sovitus-uhri. Tämä Rooman katolisen kirkon messu-uhri oppion valhe-evankeliumia. Messias Jeesus on uhrannut itsensä vain yhden kerran Golgatan ristillä verensä ja kuolemansa kautta, eikä tätä Messias Jeesuksen syntiuhria syntien anteeksisaamiseksi voi enää mitenkään ja milloinkaan toistaa ja uusia millään tavalla. Messias Jeesuksen syntiuhri verensä kautta Golgatan ristillä on ainoa paikka missä ihminen voi saada syntinsä anteeksi, kun hän katuen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo sydämessään Jeesuksen olevan Herra, Pelastaja ja Messias.

Rooman katolisen kirkon väärä oppi Mariasta. Rooman katolisen kirkon ensyklopedia (nettiversio - lähteissä sivun lopussa linkki) sanoo: Lopuksi vetoomus "Pyhä Maria, Jumalan äiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä". Aamen." Trenton konsiilin virallinen katekismus toteaa, että kirkko on itse laatinut sen. "Aivan oikein", sanoo katekismus, "Jumalan pyhä kirkko on lisännyt tähän kiitokseen myös anomuksen ja vetoomuksen kaikkein pyhimpään Jumalan äitiin, tarkoittaen näin, että meidän tulisi hurskaasti ja anovasti kääntyä hänen puoleensa, jotta hän esirukouksellaan sovittaisi meidät syntiset Jumalan kanssa ja saisi meille siunauksen, jota tarvitsemme sekä tässä nykyisessä elämässä että elämässä, jolla ei ole loppua."

Paavi Benedictus XVI on kirjoittanut 30.4.2011 katolisen kirkon teologi Alphonsus Liguorista seuraavasti: Teologisten teosten lisäksi Pyhä Alfonsus kirjoitti monia muita teoksia, jotka oli tarkoitettu ihmisten uskonnolliseen kasvatukseen. Hänen tyylinsä on yksinkertainen ja miellyttävä. Pyhän Alfonsuksen teoksia on luettu ja käännetty monille kielille, ja ne ovat osaltaan muokanneet kahden viime vuosisadan ajan kansan hengellistä elämää. Joitakin tekstejä voi lukea hyödyksemme myös nykyään, kuten The Eternal Maxims, the Glories of Mary, The Practice of Loving Jesus Christ,, joista jälkimmäinen teos on hänen ajatustensa synteesi ja hänen mestariteoksensa. ..... Alfonsilainen hengellisyys on itse asiassa erinomaisen kristologista, sen keskiössä on Kristus ja hänen evankeliuminsa. Pyhän Alfonsuksen saarnojen aiheena oli usein inkarnaation mysteerin ja Herran kärsimyksen pohdinta. Näissä tapahtumissa lunastus itse asiassa tarjotaan kaikille ihmisille "yltäkylläisesti". Ja juuri siksi, että se on kristologista, alfonsilainen hurskaus on myös erinomaisen mariaanista. Syvästi Marialle omistautuneena hän havainnollistaa tämän roolia pelastushistoriassa: hän on lunastuksen osallinen ja armon välittäjä, äiti, puolustaja ja kuningatar.

Paavi Benedictus XVI:n suuresti arvostama Aplhonsus Liguori on kirjoittanut kirjassaan The Glories of Mary muun muassa seuraavasti:

Alphonsus Liguori the Glories of Mary:  Thou, then, oh Mary, being mother of God, canst save all men by thy prayers, which are enforced by a mother's authority.

Liguorin kirjassa sanotaan: Maria sinä olet Jumalan äiti ja voit pelastaa kaikkia ihmisiä rukoustesi kautta, jotka vahvistetaan (saatetaan voimaan) äidin auktoriteetin kautta.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary: 
Thou art mother of God, omnipotent to save sinners, and needest no other recommendation with God, since thou art the mother of true life.

Liguorin kirjassa sanotaan: Sinä olet Jumalan äiti, kaikkivaltias pelastamaan syntisiä etkä tarvitse mitään muita suosituksia (neuvoja) Jumalalta, koska olet todellisen elämän äiti.

Alphonsus Liguori the Glories of Mary: 
The Church allows us to invoke her: Health of the weak "Salus infirmorum;" and shall we hesitate to ask her to save us, when, according to a certain author, to no one is the door of salvation open except through her? And before him St. Germanus, speaking of Mary, said: No one can be saved except through thee.

Liguorin kirjassa sanotaan: Kenelläkään ei ole ovi auki pelastukseen muutoin kuin Marian kautta. Kukaan ei voi pelastua muutoin kuin Marian kautta.

Rooman katolisen kirkon ensyklopedia sanoo Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Alphonsus Liguori tuo esille kirjassaan the Glories of Mary, että vain Marian kautta ihminen voi pelastua. Paavi Benedictus XVI ylistää Alphonsus Liguorin the Glories of Mary teosta. Rooman katolinen kirkko opettaa, että Jeesus pelastaa ja on ainoa tie Jumalan luokse, mutta tämän lisäksi Rooman katolinen kirkko opettaa, että Maria on ainoa ovi pelastukseen, jolla katolinen kirkko tarkoittaa sitä, että Marian kautta käy tie pelastukseen Jeesuksen luokse ja sitä kautta Jumalan luokse.

Rooman katolinen kirkko asettaa Jeesuksen pelastustyön rinnalle Marian pelastustieksi, joka on valhe-evankeliumia, koska Raamattu sanoo, että on vain yksi Välimies (Välittäjä) Jumalan ja ihmisten välillä, joka on ihminen Messias Jeesus (1 Tim 2:5).

Paavi Benedictus XVI tietenkin uskoi koko kirkkonsa opetuksensa myös väärät opetukset ja valhe-evankeliumin kiirastulesta, messu-uhrista ja Mariasta pelastuksen tienä jne. Kun Päivi Räsänen sanoi kunnioittavansa Benedictus XVI:n muistoa ja elämäntyötä, niin ymmärrän sen, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa kaikkia Jumalan luomia ihmisiä lähimmäisenrakkauden kautta, mutta totuudessa.

Paavi Benedictus teki elämäntyönsä Rooman katolisessa kirkossa edeten aina paavin virkaan asti, joka tarkoittaa sitä, että katolilaisena Benedictus XVI:n elämäntyö oli Jumalan sanan totuuden näkökulmasta katsottuna antikristillistä eksytystä ja valhe-evankeliumin levittämistä. Kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kunnioittaa sellaista elämäntyötä, jonka perusta on antikristillinen eksytys, jota Rooman katolinen kirkko edustaa, joka ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan sen surkea valhe-jäljitelmä. On eri asia rakastaa ja kunnioittaa Jumalan luomaa ihmistä, kuin kunnioittaa elämäntyötä, jonka perustus on moninkertainen valhe-evankeliumi. 

Itse haluaisin uskoa siihen, että Päivi Räsänen ei ymmärrä sitä mitä Rooman katolinen kirkko edustaa, sillä Rooman katolinen kirkko ei ole vain erehtynyt joissakin opeissa, vaan julistaa moninkertaista valhe-evankeliumia. Haluan uskoa siihen, että kun Päivi Räsänen ymmärtää sen mitä Rooman katolinen kirkko ihan oikeasti edustaa, eli se ei perustu Raamatun kristinuskoon, niin Päivi Räsänen uskaltaa sanoa sen julkisesti yhtä rohkeasti kuin hän on tuonut esille Raamatun sanan vastaisia ajatuksia koskien ihmisen seksuaalisuutta.

Ymmärrät varmaan ettei kirjoituksessani ole kyse kenenkään lyömisestä ja tuomitsemisesta, vaan sävyisyyden rakkauden kautta Jumalan sanan totuuden esille tuomisesta, johon meidät jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu. Olen hyvin aralla tunnolla Jumalan edessä kun näitä kirjoituksia kirjoitan, sillä olemme kaikki vajavaisia, mutta Herrassa Jeesuksessa kutsutut rakastamaan Häntä totuudessa sekä kohtaamaan lähimmäisiämme kaikella sävyisyydellä, mutta rakastaen Jumalaa totuudessa.

 

Petri Paavola 4.1.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 1953
newadvent.org/ cathen/ Hail Mary
vatican.va/ content/ benedict xvi/ en/ audiences/ 2011/ documents/ hf ben xvi aud 20110330

liguori/ glories20
liguori/ glories18
liguori/ glories19


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker