Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Peittämättömin kasvoin Herran kirkkauden katseleminen

Lukiessani 2 Korinttolaiskirjeen kolmatta lukua mieleeni nousi ajatuksia, jotka haluan jakaa julkisesti kotisivuni kautta. Tämä luku sisältää todella tärkeätä opetusta siitä miksi ja kuinka kykenemme palvelemaan Jumalaa sekä ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja Jumalan tahtoa. Käyn 2 Kor 3 luvun jae jakeelta läpi. Tämä on todella tärkeä opetus uskon perusteista ja pyhityselämästä, jonka alkulähde ja elämänvoima on Herran Jeesuksen veressä. Tämä opetus on tärkeä kaikille uskon eri kasvunvaiheissa oleville uskoville. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Itsensä suositteleminen

1 ¶ Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä?

Korinton seurakunnassa oli ongelmia, joka johti siihen, että jotkut heistä kyseenalaistivat Paavalin ja hänen seuralaistensa palvelutyötä Herrassa. Jumala toimi todella voimallisesti Paavalin palvelutyön kautta. Jumalan teot Paavalin kautta olivat todisteena siitä, että Paavalilla oli itse Jumalan "suosituskirje", sillä Jumala oli valinnut Paavalin apostolina palvelemaan elävää Jumalaa ja Jumalan seurakuntia. Tämän tähden Paavali ei tietenkään olisi tarvinnut minkäänlaista suosituskirjettä Korintossa, koska itse Jumala oli suositellut häntä armon sanan ja ihmeiden ja tunnustekojen kautta.

Me näemme Raamatusta alkuseurakunnan aikana olleen olemassa sellainen käytäntö, että jos seurakunta ei ennestään tuntenut joitakin uskovia, jotka tulivat palvelemaan seurakuntaan, opettamaan Jumalan sanaa jne. niin silloin seurakunnalle tutut ja luotettavat Jumalan palvelijat kirjoittivat suosituskirjeen toisen uskovan luotettavuudesta Jumalan palvelijana, että seurakunta sai rauhan sydämeensä saadessaan uskossa luotettavan veljen opettamaan Herran sanaa.

Apostolien tekojen luku 18 jakeesta 24 eteenpäin kertoo Apolloksesta, josta uskon veljet kirjoittivat Akaiaan uskoville ja kehottivat heitä vastaanottamaan Apolloksen. Tästä Apolloksen tapauksesta näemme, että hänestä kirjoitettiin suosituskirje muille uskoville.

Sydämeen kirjoitettu kirje

2 Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat.

Paavali tarkoittaa tässä sillä, että te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu, että Paavali seuralaisineen oli julistanut heille evankeliumia ja opettaneet heille miten ja kuinka Jumalaa tulee palvella ja tästä syystä korinttolaiset uskovat olivat heidän sydämellään. Tämän syyn tähden Paavali sanoi korinttolaisten olevan kirjeitä, jotka olivat kirjoitetut Paavalin ja hänen seuralaisten sydämiin.

Korinttolaiset olivat siten Paavalin ja hänen seuralaistensa kirjeitä, että he olivat saaneet pelastuksen evankeliumin ja Jumalan sanan opetuksen Paavalilta ja hänen seuralaisiltaan. Tämän tähden pelastuksen evankeliumin ja Jumalan sanan totuuden tulisi elää samalla tavalla korinttolaisten uskovien sydämissä, niin kuin se elää Paavalin ja hänen seuralaistensa sydämissä.

Kun Jumala on armosta pelastanut ihmisen ja Jumalan Henki asuu uskovan sydämessä, niin uskova on kuin avoin kirje, jonka kaikki lukevat ja tuntevat, että millainen uskova on, miten hän elää ja käyttäytyy.

Tämä Raamatun sanan kohta todistaa todeksi sen kuinka jumalattomat ihmiset tarkkaavat sitä miten uskovat elävät todeksi uskon elämäänsä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa sanotaan kuinka uskovien tulisi pidättäytyä lihallisista himoista (synneistä), jotka sotivat sielua vastaan, ja tulisi vaeltaa nuhteettomasti pakanain (jumalattomien) keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Silloin kun uskova suostuu kasvamaan uskossa Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti, niin Jumalan armosta hänen hyvän uskon elämän vaelluksen hedelmä puhuttelee jumalattomia ihmisiä, vaikka jumalattomat usein parjaavatkin meitä pahantekijöiksi, niin kuitenkin rakkauteen ja totuuteen perustuva uskon vaellus puhuttelee heitä ja vetää heitä evankeliumin lähelle ja lopulta Jumalan sanan totuuden kuuloon (evankeliumi) ja pelastuksen sisäpuolelle.

Kristuksen kirje

3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

Herran Jeesuksen opetuslapsi on todellakin Kristuksen kirje tässä maailmassa. Kristuksen kirjeen elämän voima tulee Jumalan Pyhältä Hengeltä ja toimii totuuden rakkauden kautta, uskoen Jumalan sanan totuuteen ja käytännössä eläen Jumalan sanan totuuden mukaan Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden kautta. 

Uskon elämä on Jumalan armosta uskon kasvua, jossa saamme uskon kasvun kautta oppia tuntemaan yhä enemmän Jumalaa. Kun ja jos olemme halunneet lähteä uskon kasvun tielle, jonka kautta opimme kuolemaan synnin himoille ja haluille, niin tämän lihan kuoleman kautta pääsemme uskon tiellä eteenpäin, jolloin etenemme Jumalan armosta pyhityselämässä niin, että yhä enemmän opimme elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Kristuksen kirjeenä oleminen on myös uskossa kasvamista, hengellisestä vauvasta täyteen miehuuteen Kristuksessa. On suurta Jumalan armoa olla Kristuksen kirjeenä tässä maailmassa.

Luottamus Jumalaan

4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;

Eräs tärkeä asia tulee ymmärtää, että pääsee uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Jos sinulla on Herran Jeesuksen kautta luottamus Isä Jumalaa kohtaan, niin silloin sinä pääset oikealla tavalla eteenpäin uskossa.

Heprealaiskirjeen luvussa 11 ja jakeessa 1 sanotaan alkutekstin mukaan: Mutta usko on varmuus (tai luottamus) siitä, mitä toivotaan, todistus siitä, mikä ei näy. Meidän toivomme on Herrassa Jeesuksessa, Hänen verensä sovitustyössä ja siten saamme uskon varmuuden ja uskon luottamuksen ja todistuksen siihen, että Jumala, jota emme voi nähdä fyysisin silmin on hyväksynyt meidät lapsiksemme ja rakastaa meitä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Heprealaiskirjeen 10 luvussa jakeissa 19 - 22 sanotaan, että meillä on Jeesuksen veren kautta on pääsy Kaikkeinpyhimpään. Tämän tähden meillä on luja luottamus siihen, että Herran Jeesuksen kautta meillä on pääsy Kaikkeinpyhimpään, Isän Jumalan luokse. Koska Herra Jeesus on tullut meille uudeksi ja eläväksi tieksi, jossa esirippuna on Jeesuksen liha, jonka kautta pääsemme Isän Jumalan luokse. Koska näin on, niin siksi meidän tulisi tulla esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.

Tuo ruumis puhtaalla vedellä pestynä ei tarkoita kastevettä, vaan Jeesuksen veren kautta tulevaa puhdistusta synneistä, joka Jumalan armosta johtaa meidät elämään uskossa pyhityselämää. Vanhan liiton pappien tuli peseytyä puhtaassa vedessä vaskialtaassa ennen kuin he saivat mennä Ilmestysmajan sisälle toimittamaan Jumalan palvelusta. Tuo toimitus oli esikuvaa Herran Jeesuksen veren kautta saatavasta syntien anteeksiantamuksesta ja puhtaudesta, jonka kautta voidaan palvella elävää Jumalaa. Ilman verenvuodatusta syntien anteeksiantamukseksi Jumalaa ei voida palvella, siksi ensimmäiseksi on tapahduttava syntien anteeksiantamus Herran Jeesuksen veren kautta.

Kun ymmärrämme sen, että Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta meillä on pääsy Isän Jumalan luokse, että Jumala rakastaa meitä, niin se synnyttää meidän sydämiimme luottamuksen siihen, että Jumala on hyvä, joka rakastaa meitä ja pitää meistä hyvää huolta. Tämän luottamuksen kautta uskallamme myös alkaa elämään pyhityselämää, joka johtaa siihen, että lihamme alkaa kuolemaan synnin himoille ja haluille sekä oppii ymmärtämään Jumalan tahtoa ja kykenemme Jumalan armosta kasvamaan uskossa yhä syvemmälle Jumalan tuntemiseen.

Se kyky mikä meillä on, on Jumalasta

5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,

On erittäin tärkeää ymmärtää, että meillä itsellämme ei ole kykyä ajatella Jumalasta oikein ja palvella Jumalaa, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, ja se on Jumalan armoa. Meidän tulee olla täysin riippuvaisia Jumalasta, Hänen armostaan, Hänen rakkaudestaan, Hänen totuudestaan ja Hänen pyhyydestään. Kun emme luota itseemme, ihmisen voimaan, ihmisen uskonnollisiin perinteisiin, vaan Jumalan voimaan ja viisauteen, niin silloin opimme tuntemaan Jumalaa ja pääsemme uskossa kasvamaan oikealla tavalla.

Uuden Liiton palvelija

6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Vanhassa liitossa Jumalan laki (Jumalan sanan opetus) oli kirjoitettu kiveen, mutta Uudessa Liitossa Jumalan laki (Uuden Liiton järjestyksen mukainen Jumalan sanan opetus) on kirjoitettu Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen. Me kykenemme palvelemaan elävää Jumalaa, koska Jumala asuu meissä Pyhän Hengen kautta, jonka Hän on antanut meidän sydämiimme.

Vanhan liiton järjestyksessä kirjain kuoletti, koska kiveen kirjoitettu laki ei antanut ihmiselle voimaa Jumalan palvelemiseen. Vanhan liiton järjestyksessä laki näytti miten tulisi elää Jumalaa palvellen, mutta kiveen kirjoitettuna se ei antanut ihmiselle voimaa Jumalan lain mukaiseen elämään. Jumalan laki näyttää ihmiselle syntisyytensä sekä Jumalan armon ja miten Jumalaa tulisi palvella.

Uudessa Liitossa Jumalan voima asuu sydämissämme Pyhän Hengen kautta, jonka seurauksena Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, antaen meille voiman palvella elävää Jumalaa. Jumala on armonsa kautta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden Liiton palvelijoita.

Kuoleman palvelutehtävä

7 Mutta jos jo kuoleman virka (diakonia), joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,

2 Kor 3 ja jakeessa seitsemän olevat sanat kuoleman virka 33/38 on väärin käännetty, koska alkutekstissä on sana diakonia, joka tarkoittaa palvelemista, palvelua ja palvelutehtävää. Miksi Raamattu sanoo vanhan liiton palvelutehtävän olevan kuoleman palvelutehtävä? Siksi, koska kiveen kirjoitettu laki ei antanut ihmiselle voimaa palvella Jumalaa. Kiveen kirjoitettu laki toi esille synnin syyllisyyden sekä Jumalan tahdon, mutta ei antanut ihmiselle voimaa palvella Jumalaa.

Raamattu sanoo, että tämä vanhan liiton "kuoleman palvelutehtävä", joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa. Israelilaiset eivät kyenneet katselemaan Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden. Vanhan liiton ajassa ollut kirkkaus Mooseksen kasvoilla oli katoavaista, koska vanhan liiton tilalle tuli Uusi ja Parempi Liitto, jonka perustuksena on Herran Jeesuksen veri.

Hengen palvelutehtävä kirkkaudessa

8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

Toisen Mooseksen kirjan luvussa 34 kerrotaan tästä Mooseksen kasvoilla olleesta kirkkaudesta. Mooses astui alas Siinain vuorelta käsissään Jumalan hänelle antamat kaksi laintaulua. Mooses ei tiennyt, että hänen kasvonsa ihossa säteili säteitä. Alkuteksti käyttää 2 Moos 34:30 jakeessa hepreankielen sanaa qaran, joka tarkoittaa loistaa, säteillä, säteet.

Kun israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, niin israelilaiset pelkäsivät lähestyä häntä. Aaron käski israelilaisten lähestyä Moosesta, joka puhui heille. Kun Mooses lopetti puheensa, niin hän pani peitteen kasvoillensa. Mutta niin usein kuin hän meni Herran eteen puhuttelemaan häntä, poisti hän peitteen, siksi kunnes tuli ulos. Ja tultuaan ulos hän puhui israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua. Ja israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni Herran luokse.

Mooseksen kasvot loistivat kirkkautta vain silloin kun Hän meni puhumaan Herran kanssa, sillä Herran kirkkaus tarttui Moosekseen, joka oli lähellä Herraa, Herran edessä. Tämä oli vanhan liiton esikuvaa, jonka mukaan Uuden Liiton ajassa meistä tulisi näkyä Herran kirkkaus, ei niin, että kasvomme loistaisivat kirkkautta, vaan että meidän teoissamme olisi näkyvissä Jumalan Hengen vaikutus, joka on kirkkauden vaikutusta.

Mooseksen kasvoilla ollut peite esti israelilaisia näkemästä Jumalan kirkkautta. Jos me emme halua antautua rakkauden totuuden kuuliaisuudessa palvelemaan elävää Jumalaa, niin meissä oleva peite estää jumalattomia näkemästä Jumalan kirkkautta. Jos uskot totuuden rakkauden kuuliaisuudessa Jumalaa, niin silloin elämäsi kautta tulee näkyviin Jumalan kirkkaus, kun Kristuksen evankeliumi loistaa kirkkaana, Jeesuksesta todistettaessa, ja kun ojentaudut uskossa Jumalan sanan totuuden mukaan, niin sinun kautta loistaa Jumalan kirkkautta uskon tekojen kautta tälle maailmalle, ja Jumala itse kirkastaa itsensä pelastaen ihmisiä, muuttaen syntiä rakastavan ihmisen rakastamaan Jumalaa ja Hänen totuuttansa sekä maailma voi nähdä Jumalan kirkkauden, Kun Jumala parantaa ihmisiä ja tekee voimallisia tekoja tässä maailmassa.

Vanhurskauden palvelutehtävä on paljon runsaammassa määrin kirkkautta

9 Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

Tämä Jumalan kirkkaus Uudessa Liitossa on paljon enemmän kuin vanhan liiton ajan kirkkaus, koska Uuden Liiton kirkkauden perustana on Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö. Jumalan kirkkauden voiman taso ei ole vähäisempi vanhassa liitossa kuin Uudessa Liitossa, mutta kiveen kirjoitettu lain aikakausi ja eläinuhrit eivät tuoneet Jumalan kirkkautta esille siinä määrin kun Uudessa Liitossa Jumalan kirkkaus tulee esille Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden ja Jumalan lain (Jumalan sanan totuuden opetus) asuessa Herran Jeesuksen opetuslasten sydämissä. Tämän tähden Uuden Liiton ajan Jumalan kirkkaus tulee paljon runsaammin esille kuin vanhan liiton aikana.

Miksi Raamattu sanoo vanhan liiton palvelutehtävää kadotustuomion palvelutehtäväksi? Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, tulee Hänessä vanhurskaaksi, ja vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet tulla vanhurskaiksi Mooseksen lain kautta (Apt 12:39). Raamattu sanoo myös, että mikään liha ei tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta synnin tunto (ymmärtää tehneensä syntiä) (Room 3:20).

Vanha liitto näytti Jumalan lain, joka tekee jokaisen ihmisen syylliseksi syntiin Jumalan edessä. Vanhan liiton laki ei näyttänyt Messias Jeesusta kuin esikuvien varjoissa, mutta Uudessa Liitossa vanhan liiton esikuvan varjo on saanut täyttymyksensä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Tämän tähden Raamattu sanoi vanhan liiton palvelutehtävää kadotustuomion palvelutehtäväksi.

Ylenpalttinen kirkkaus

10 Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.

Raamattu sanoo, että vanhassa liitossa oli kirkkautta, mutta vanhan liiton kirkkaus on kuitenkin kirkkautta vailla, tämän Uuden Liiton rinnalla, jossa kirkkaus on ylen runsasta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Pysyvä kirkkaus

11 Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta.

Vanha liitto oli sen takia katoavaista, koska Uusi Liitto syrjäytti sen, eikä kiveen kirjoitettu laki antanut ihmisille voimaa Jumalan palvelemiseen. Uudessa Liitossa on paljon enemmän kirkkautta kuin vanhassa liitossa, koska Uusi Liitto on sillä tavalla pysyvä, että Herran Jeesuksen veren kautta tapahtunut sovitustyö jää voimaan iankaikkisesti.

Toivo ja rohkeus

12 ¶ Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat

Meidän toivomme on Uuden Liiton Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä ja siksi saamme rohkeuden olla Jumalan lapsia sekä saamme rohkeuden uskossa kasvamiseen, uskossa eteenpäin menemiseen. Tiedämme Isä Jumalan rakastavan meitä Herran Jeesuksen sovitustyön ansion tähden. Siksi saamme toivon ja rohkeuden Herrassa olla Jumalan lapsia ja elää uskossa Herraan Jeesukseen luottaen. Tämä toivo ja rohkeus ja sen lisääntyminen on uskon kasvun prosessi, jonka Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen kautta Pyhän Hengen voiman avulla, kun elämme ja ojentaudumme uskossa Jumalan sanan totuuden mukaan.

Katoavaisuuden loppu

13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.

Me emme saa panna peitettä Uuden Liiton kirkkaudelle, joka on Herrassa Jeesuksessa. Mooseksen kautta näkyvä Jumalan kirkkaus oli katoavaista siinä mielessä, että Jumalan kirkkaus loisti Mooseksen kasvoista aina kun hän oli puhunut Jumalan kanssa. Tämä kirkkauden vaikutus ei ollut pysyvää, koska Mooseksen kasvot eivät loistaneet herran kirkkautta kun vain silloin kun hän puhui Herran kanssa. Vanhan liiton loppu oli katoavaisuuden loppu, koska Uuden Liiton Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö tuo iankaikkisen syntien sovituksen ja pelastuksen.

Kristuksessa peite katoaa

14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;

Vanhassa liitossa monien israelilaisten mielet paatuivat, kun he kapinoivat Jumalaa vastaan. Kun israelilainen lukee vanhan liiton kirjoituksia, niin hänen sydämensä päällä on peite, jos hän ei ole saanut kokea Jumalan pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Myös meillä Uuden Liiton uskovilla voi olla peite sydämessä joillakin Jumalan sanan opetuksen alueilla, jos uskomme asioita uskonnollisten perinnäissääntöjen tai väärien oppien kautta. Jumalan sanan totuuteen uskominen ja totuuden mukaan ojentautuminen poistaa peitteen sydämiltä niiltä alueilta, mitkä uskonnolliset perinnäissäännöt ja väärät opit ovat peittäneet näkemästä totuutta.

Peitteen pois ottaminen

16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

Kun israelilaiset kääntyvät Herran puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin peite otetaan pois heidän sydämestään ja he näkevät totuuden Herran Jeesuksen kautta.

Samoin se on myös meillä Uuden Liiton uskovilla, jos olemme kiinni uskonnollisissa perinnäissäännöissä tai väärissä opeissa, niin meillä on peite sydämen päällä, joka poistuu vain uskomalla ja ojentautumalla Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Vapaus Herrassa

17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

Uudessa Liitossa olemme saaneet vapautuksen synnin orjuudesta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, ja olemme tulleet Jumalan armosta vanhurskauden palvelijoiksi, Jumalan palvelijoiksi. Kun Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö vapauttaa meidät synnin orjuudesta, niin sen seurauksena olemme tulleet Jumalan palvelijoiksi ja meidän hedelmämme on pyhitys Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta Jumalan Hengen asuessa meidän sydämissämme, vaikuttaen meidän sydämissämme uskoa rakkauden totuudessa.

Raamattu sanoo (Room 8:2): Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Uskomalla Jeesuksen olevan Messias, Pelastaja ja Herra saat syntisi anteeksi, osallisuuden Jumalan lapseuteen sekä sinut vapautetaan synnin ja kuoleman laista, etkä ole enää kadotustuomion alainen, vaan Jumalan armosta iankaikkisesti pelastettu, kun vain pysyt uskossa Herraan Jeesukseen.

Galatalaiskirjeen luvussa 5 Paavali opetti, koska Herra Jeesus on vapauttanut meidät vapauteen, niin emme saisi enää mennä vanhan liiton alaisuuteen, koska se joka haluaa pelastua vanhan liiton kautta, niin hänen tulisi täyttää koko laki, elää täysin vanhan liiton opetusten mukaan.

Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö poisti vanhan liiton järjestyksen, eli kumosi vanhan liiton, eikä sen kautta enää voi palvella elävää Jumalaa. Pelastava usko on Herran Jeesuksen kautta, joka vaikutta meissä Uuden Liiton järjestyksen mukaista uskoa.

Peittämättömin kasvoin Herran kirkkauden katseleminen

18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Jos sinä katselet peittämättömin kasvoin Herran kirkkautta, niin se tarkoittaa sitä, että et usko uskonnollisia perinnäissääntöjä ja vääriä oppeja, vaan uskot ja ojentaudut Jumalan sanan totuuden mukaan. Kun sinä Jumalan armosta ja Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta uskot Jumalan sanan totuuteen, niin silloin et peitä kasvojasi Herran kirkkaudelta, ja vaikka katsommekin Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, niin saamme muuttua saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, koska Herra, joka on Henki muuttaa meidät kuin uskomme ja ojentaudumme Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Raamattu sanoo, että vaskiallas vaskijalustoineen tehtiin niiden naisten kuvastimista (peileistä), jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella (2 Moos 38:8). Ylipapin ja pappien tuli pestä kätensä ja jalkansa, kun he menivät Ilmestysmajaan toimittamaan Jumalan palvelusta etteivät he kuolisi. Jumala asetti tämän vaskialtaalla suoritettavan säädöksen ikuiseksi säädökseksi Aaronille ja papeille ja heidän jälkeläisillensä, sukupolvesta sukupolveen (2 Moos 30:17-21).

Vanha liitto käskyineen on kumottu ja Herran Jeesuksen veressä on asetettu Uusi Liitto, ja Uuden Liiton kautta lain muutos (Hebr 7:12). Lain muutoksen kautta eläinuhrien kautta ei enää saatu syntejä anteeksi, sillä Herran Jeesuksen veri korvasi ja poisti eläinuhrit, ja nyt Uudessa Liitossa Herra Jeesus tuli syntiuhriksi, jonka kautta saadaan syntien anteeksiantamus, kun tunnustamme syntimme, teemme parannuksen ja uskomme Herraan Jeesukseen.

Kun vanhan liiton papit peseytyivät vaskialtaalla, pesten kätensä ja jalkansa, niin se oli esikuvaa Herran Jeesuksen veren puhdistuksesta. Vanhan liiton pappien piti aina pestä kätensä ja jalkansa ennen Ilmestysmajaan menemistä ja siellä suoritettavaa Jumalan palvelemista. Nyt Uuden Liiton ajassa lain muutoksen kautta Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja tämän veripesun kautta meistä tulee Uuden Liiton Jumalan palvelijoita. Herran Jeesuksen veripesun kautta emme ole enää kadotustuomion alaisia.

Vaskialtaalla tapahtuva vanhan liiton pappien käsien ja jalkojen pesu oli esikuvallinen opetus, joka on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen veren kautta. Jalkojen pesu kuvaa puhdasta elämän vaellusta Jumalaan uskoen ja käsien pesu kuvaa Jumalan palvelemista. Herran Jeesuksen veressä elämän vaellus ja Jumalan palveleminen voi olla puhdasta ja on Jumalalle kelpaavaa Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Juutalainen filosofi Philo kirjoitti On the Migration of Abraham teoksessaan sivuilla 187-189, kuinka vaskialtaalla peseytyvät papit kykenivät näkemään itsensä peileistä tehdyn vaskialtaan heijastaman kuvan kautta, että näin tekemällä he eivät jätä huomioonottamatta mitään rumaa asiaa itsessään, sielussaan ja ollen näin puhdistettuja (käsien ja jalkojen pesun kautta - suluissa minun lisäykseni, joka liittyy tähän asiaan) he vihkivät pyhimpiä ja täydellisiä uhreja.

Raamatun sana varoittaa ihmisviisaudesta, jota filosofia edustaa. Philo kykeni kuitenkin tuomaan esille todella tärkeän Raamatun opetuksen. Peileistä tehty vaskiallas ja siinä peseytyminen oli esikuva Kristuksesta ja Hänen veripesustaan syntien anteeksisaamiseksi, johtaa ihmisen palvelemaan elävää Jumalaa. Niin kuin vanhan liiton pappi näki peleistä tehdyn vaskialtaan kautta oman kuvansa, niin hän näki siinä rehellisesti itsensä kaikkine puutteineen ja synteineen, ja tarvitsi siksi puhdistuksen ennen kuin hän kykeni menemään Ilmestysmajaan toimittamaan Jumalan palvelusta.

Oikea ja todellinen ymmärrys Jumalan sanan totuuteen tulee kun emme pane peitettä Jumalan sanan totuuden ylle uskonnollisten perinnäissääntöjen ja väärien oppien kautta, vaan rakkaudesta Jumalaan uskomme Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Nyt kun me Uuden Liiton kuninkaallisen papiston papit (Uudessa Liitossa kaikki uskovat ovat Herran pappeja) tulemme Jumalan eteen, niin meidät on pesty ja puhdistettu Herran Jeesuksen veren kautta, jonka tähden me kykenemme palvelemaan elävää Jumalaa. Siksi meidän tulee peittämättömin kasvoin katsella Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Kristus, Herra Jeesus on Jumalan sana, tie totuus ja elämä. Kun emme aseta peitettä Kristuksen totuudelle minkään uskonnollisen perinnäissäännön ja väärän opin kautta, niin kykenemme näkemään Kristuksesta Jumalan kirkkauden ja kun uskomme Herraan Jeesukseen Raamatun sanan mukaan käytännössä totuudessa ojentautuen, niin me alamme muuttumaan ja muutumme koko ajan enemmän Jumalan kuvan kaltaisuuteen, kirkkaudesta kirkkauteen, koska Herra muuttaa meidät.

Emme tule täydellisiksi tässä ajassa, mutta saamme koko ajan uskon kasvun kautta totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaa kohti täydellisyyttä Jumalan armosta. Sydämessämme tulisi olla ilo ja kiitos Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, koska Hänen verensä ja sovitustyön ansiosta saamme syntimme anteeksi sekä saamme palvella elävää Jumalaa, ollen Jumalan armosta Suuren Kuninkaan tyttäriä ja poikia, amen.

 

 

Petri Paavola 30.7.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
ryanfb.github.io/ loebolus-data/ L261.pdf
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker