Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Perinne opettaa väärin Jeesuksesta

Saan aina silloin tällöin yhteydenottoja koskien oppia Jeesuksesta. Usein kysytään sitä mitä Raamattu opettaa yhdestä Jumalasta, onko Isä Jeesusta suurempi ja kun Jumala (Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi), niin jäikö Jeesus iankaikkisesti ihmiseksi vai palasiko Hän takaisin Jumaluuteen ilman ihmisyyttä noustessaan taivaaseen Isänsä oikealle puolelle. Jotkut uskovat ihmiset ovat hämmentyneitä siitä, että mitä Raamattu opettaa tästä asiasta ja miten minä ymmärrän tämän asian. Hämmennys ja sekaannus johtuu todella usein siitä ettemme usko koko Raamatun ilmoitukseen opetuksesta Jumalasta, vaan annamme uskonnollisen perinteen muutamien jakeiden kautta ohjata meitä väärään suuntaan. Kaikkein tärkeintä tietenkin olisi löytää Raamatun sanan totuus ja ojentautua sen mukaan. Hyvä olisi myös ymmärtää, että meidän tulee rakastaa sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa siitäkin huolimatta, vaikka ymmärtäisimme asioita opillisesti eri tavalla. Pyrin siihen, että rakastan sisariani ja veljiäni Herrassa Jeesuksessa riippumatta siitä ymmärrämmekö kaikkia asioita samalla tavalla.

Raamattu opettaa, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, ja että voimme Raamatusta nähdä Jumalassa olevan kolmiyhteisyyden, ja tähän minäkin uskon. Tästä lähes kaikki Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat samaa mieltä, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kun lähdemme tutkimaan Jeesusta ja Jumaluutta lisää, niin silloin alamme huomaamaan sen kuinka on olemassa monta ja erilaista opetusta Jeesuksesta ja Jumaluudesta. Tässä kirjoituksessa pyrin tuomaan esille sitä, että opettaako Raamattu Isän olevan Jeesusta suurempi ja onko Jeesus jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi. Raamattu opettaa tästä eri tavalla kuin uskonnollinen perinne opettaa. Se ei ole ihan sama mitä Raamattu opettaa tästä, koska sillä on todella tärkeä merkitys, että ymmärtäisimme sen mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta ja Jumaluudesta.

Olisi hyvä kokonaan lukea se mitä olen kirjoittanut ja varsinkin esille ottamani Raamatun kohdat, koska Raamatun sanan opetus on selkeä tässä asiassa. Tietenkään kirjoitustani ei ole pakko lukea, mutta sen lukematta jättäminen voi johtaa siihen ettei huomaa niitä selkeitä Raamatun sanan kohtia, jotka avaavat meidät ymmärtämään sen mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Perinne sanoo Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa
Perinne sanoo Jeesuksen jääneen iankaikkisesti inhimilliseksi ihmiseksi

 

Alkusanat

Monet uskovat ovat vilpittömiä uskossaan, mutta vilpittömyydestään huolimatta jostakin syystä monet näistä vilpittömistä uskovista ovat omaksuneet uskonnollisen perinteen, joka opettaa väärin Jeesuksesta ja Jumaluudesta. Eräs iso ongelma joillakin (ei kaikilla) väärän perinteen vallassa olevilla uskovilla on etteivät he halua tutkia asiaa Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa, vaan he lukittuvat muutaman jakeeseen ja antavat perinteen tulkita heille väärän käsityksen Jumaluudesta. Joillekin heistä syntyy sydämeen myös sellainen asenne, että tiettyjen ihmisten opetuksia Jumalan sanasta ei kannata edes lukea, koska he ovat "väärässä". Silloin kun ihminen on sekä uskonnollisen perinteen ja muutaman Raamatun jakeen varassa käsityksessään Jumaluudesta (tai mistä tahansa muusta opetuksesta), ja karttaa sellaisten uskovien näkemyksiä, jotka eroavat hänen omista näkemyksistään, niin hän ei voi löytää totuutta, joka on löydettävissä Raamatun sanan kokonaisopetuksesta.

En kirjoita korkealta ja kovaa, sillä olen myös itse erehtynyt uskomaan uskonnollisen perinteen mukaista väärää oppia Jumaluudesta. Tiedän omasta kokemuksesta mitä se vaatii, että kykenee näkemään totuuden. Kukaan meistä ei ole, eikä tule täydelliseksi tässä armontalouskaudessa, mutta Jumalan armosta saamme kuitenkin koko ajan kasvaa elämään käytännössä yhä syvällisemmin Jumalan tahdossa sekä opimme ymmärtämään yhä enemmän sitä mitä Raamattu opettaa siitä mikä on totuus. Ensimmäiseksi meidän on uskallettava tutkia koko Raamatun sanan opetusta, emmekä saa jäädä vaan muutaman jakeen varaan, sillä kaikkien aihetta käsittelevien Raamatun kohtien tulee muodostaa sopusointuinen ja ristiriidaton kokonaisuus. Kun ja jos avoimella mielellä tutkimme esim. Raamatun opetusta Jumaluudesta, niin tulemme ymmärtämään sen niin kuin Raamattu siitä opettaa.

Kun olemme avoimella mielellä tutkineet Raamatun sanan kokonaisopetusta, niin se johtaa meidät totuuteen. Seuraava vaihe on se kaikkien vaikein vaihe, jos olemme erehtyneet ja uskoneet väärällä tavalla esimerkiksi sen mitä Raamattu opettaa Jumaluudesta. Valitettavasti meissä uskovissa ihmisissäkin vaikuttaa sellainen ikävä piirre kuin ylpeyden oikeaoppisuus, joka estää meitä näkemästä totuutta ja estää meitä nöyrtymään ja tekemään parannusta, eli muuttamaan meidän mieltämme ja hylkäämään Raamatun sanan vastaiset opetukset. Uskon kuitenkin siihen, että kun Jumalan armosta olemme sydämessämme vilpittömiä ja avoimella mielellä, niin Jumalan avulla Pyhän Hengen kuolettaessa lihaamme kykenemme tekemään parannusta silloin kun olemme erehtyneet ymmärtämään jonkin asian Raamatusta väärällä tavalla.

Minä en ole ketään uskon sisarta ja veljeä vastaan, joka ymmärtää näitä asioita eri tavalla kuin minä. Pidetään kuitenkin siitä huoli ettemme vääristele toisen sanomisia ja ettemme ala taistelemaan lihaa ja verta vastaan. Vääriä opetuksia tulee tietenkin paljastaa, mutta totuudessa rakkauden ja sävyisyyden Hengessä, jolloin emme taistele ihmistä vastaan, vaan pyrimme tuomaan esille sen mikä on epäraamatullinen opetus ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Toki sellaisen ihmisen voi mainita nimeltä, joka opettaa jossakin asiassa väärin, mutta on hyvä pitää siitä kiinni ettei ala taistelemaan tätä ihmistä vastaan ja vääristele sitä mitä hän opettaa.

Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena niitä vastaan, jotka uskovat näistä asioista eri tavalla kuin miten olen tämän asian tuonut esille tässä kirjoituksessa. Kirjoitukseni tarkoitus on saada uskovia tutkimaan Raamattua Raamatun kokonaisopetuksen valossa, koska silloin vasta voimme löytää sen mikä on totuus. Silloin kun emme tuo kaikkia Raamatun kohtia yhteen sopusointuisina ja ristiriidattomina kokonaisuuksina, vaan otamme esille vain muutamia jakeita ja nekin usein otetaan irti asiayhteydestään, niin emme voi nähdä sitä mitä Raamattu opettaa. Jos annat vääristyneen perinteen tai opin johdattaa sinua, niin et kykene näkemään totuutta.

Ainoa tapa oppia ymmärtämään sitä mikä on totuus, on ottaa esille Raamatun kokonaisopetus ja tuoda kaikki aihetta käsittelevät Raamatun kohdat yhteen. Sen jälkeen pystyt näkemään sen ettei mikään kohta ole ristiriidassa keskenään, vaan sopusoinnussa keskenään. Voidaksesi löytää totuuden, niin sinun lempijakeesi tai jakeet, joiden katsot puoltavan näkemystäsi on asetuttava ristiriidattomasti yhteen muiden aihetta käsittelevien jakeiden kanssa.  Niin pitkään kun toinen Raamatun kohta on ristiriidassa toisen kanssa, niin emme ole vielä löytäneet totuutta.

Perinne sanoo Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa

Uskonnollinen perinne, jonka alkujuuri on katolisen kirkon opissa sanoo Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa. Mitä Raamattu sanoo, onko Jeesus yhtä suuri Isänsä kanssa? Antaa Raamatun vastata tähän:

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi (meidzon).

Uskonnollinen perinne sanoo, että Isä oli Jeesusta suurempi siksi kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, mutta kun Jeesus palaa takaisin Jumalan luokse taivaaseen, niin He ovat silloin yhtä suuria.

Kun katsot Raamattua Joh 14:28, niin näet kuinka Jeesus itse sanoi Isän olevan Häntä suurempi sen takia, koska Hän menee (takaisin taivaaseen) Isän luokse. Raamattu ei opeta, että Isä oli Jeesusta suurempi siksi kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, mutta taivaassa Hän on yhtä suuri Isänsä kanssa.

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh 8:18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi (meidzon).

Raamatussa Jeesus sanoo, että Isä on lähettänyt Hänet taivaasta tekemään ei omaa tahtoansa, vaan Isänsä tahdon. Raamatussa Jeesus sanoo, että lähettiläs (lähetetty) ei ole lähettäjäänsä suurempi. Edellä olevat Raamatun kohdat kertovat ja opettavat meille sen, että Isä on myös taivaassa Jeesusta suurempi, koska Isä lähetti Jeesuksen taivaasta toteuttamaan Isänsä tahtoa.

Katolisen kirkon alullepanema oppi, että Isä oli Jeesusta suurempi siksi kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, mutta taivaassa He ovat yhtä suuria on selkeästi väärä opetus. Katolisen kirkon alullepanemassa opissa on myös selkeä ristiriita, missä sanotaan että Isä on Jeesusta suurempi ihmisyyden puolesta, mutta He ovat taivaassa yhtä suuria ja Jeesus on myös taivaassa iankaikkisesti Jumala ja inhimillinen ihminen. Jos Isä olisi Jeesusta suurempi, koska Jeesus oli inhimillisenä ihmisenä maan päällä, niin miten He voisivat olla taivaassa yhtä suuria, jos Jeesus olisi sielläkin Jumaluuden lisäksi iankaikkisesti myös inhimillinen ihminen? Huomaatko sen kuinka väärä opetus ajautuu hyvin usein ristiriitaan itsensäkin kanssa.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Mitä se tarkoittaa kun Raamattu opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi? On kyse hierarkkisesta järjestyksestä, jota 1 Kor 11:3 avaa meille todella hyvin. Jumaluudessa ja Jumalan luomakunnassa on hierarkkinen järjestys, jonka mukaan mies on vaimonsa pää, joka tarkoittaa sitä, että vaimo on miehelleen alamainen, ja samoin Jeesus on Isälleen alamainen noudattaen Isänsä tahtoa. Raamattu sanoo selvästi, että Isä on Kristuksen (Jeesus) pää ja vertaa sitä siihen kuinka mies on vaimonsa pää.

Kuulen usein väärän väitteen, jonka kautta pyritään tekemään tyhjäksi Raamatun opettama totuus siitä, että Isä on Jeesusta suurempi. Väite sanoo, että se joka opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi tekee Jeesuksesta pienemmän Jumalan. Vaikka vaimo on miehelleen alamainen, niin vaimo ei ole kuitenkaan vähemmän ihminen kuin hänen miehensä, vaan he ovat molemmat ihan yhtä paljon ihmisiä. Samalla tavalla Jeesus on ihan yhtä paljon Jumala kuin Hänen Isänsä, mutta Jumaluudessa on hierarkkinen järjestys, jonka mukaan Isä on Jeesusta suurempi. Tämä ei tee Jeesuksesta pienempää Jumalaa, koska on kyse Jumaluuden hierarkkisesta järjestyksestä.

1 Kor 15:
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Tämäkin Raamatun kohta kumoaa uskonnollisen perinteen, joka sanoo että Isä ja Jeesus ovat yhtä suuria. Apostoli Paavali opetti kuinka Jeesus alistuu Isän vallan alle sen jälkeen kun kaikki on ensin alistettu Jeesuksen valtaan. Miksi näin? Siksi, koska Isä on Jeesusta suurempi ja Jeesus noudattaa Isänsä tahtoa, koska Isä on lähettänyt Jeesuksen, että Isän tahto tulisi esille.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on saanut Isältään kaiken vallan taivaassa ja maan päällä ja siksi Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala suhteessa luotuihinsa, mutta ei Isäänsä, koska Isä on Häntä suurempi.

Perinne sanoo Jeesuksen jääneen iankaikkisesti inhimilliseksi ihmiseksi

Katolisen kirkon suuresti vaikuttama oppi ja perinne sanoo Jeesuksen jääneen iankaikkisesti inhimilliseksi ihmiseksi. Raamatun sana opettaa meille kuinka Jumala (Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi), mutta opettaako Raamattu, että Jeesus myös jäi iankaikkisesti ihmiseksi? Ennen kuin tutkimme sitä mitä Raamattu opettaa edellä olevasta kysymyksestä, niin meidän on hyvä ymmärtää, että Jeesus oli maan päällä vaeltaessaan tosi Jumala ja tosi ihminen.

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Mikä oli se kirkkaus, joka Jeesuksella oli ennen kuin maailma olikaan? Se kirkkaus oli ja on iankaikkisen Jumalan kirkkautta ilman osallisuutta inhimilliseen ihmisen luontoon. Kirkastuminen takaisin siihen kirkkauteen tarkoittaa sitä kun Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse iankaikkisena Jumalana ilman inhimillistä ihmisyyttä. Opettaako Raamattu muualla samoin, ettei Jeesus jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi? Opettaa ja sitä tutkimme seuraavaksi heprealaiskirjeen kautta, koska siinä tuodaan esille tämä asia todella selvästi.

Hebr 2:
7 Sinä olet hänen vähäksi hetkeksi enkelitten suhteen alentanut (elattoo): sinä olet hänen kunnialla ja ylistyksellä kaunistanut, ja asettanut kättes töiden päälle.
.................
9 Vaan Jesuksen, joka vähäksi hetkeksi enkelitten suhteen alennettu (elattoo) oli, näemme me kuoleman kärsimisen kautta kaunistetuksi kunnialla ja ylistyksellä, että hänen piti Jumalan armosta kaikkein edestä kuolemaa maistaman. Biblia 1776

Hebr 2:
7 Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit (elattoo), kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet.

...............

9 Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi (elattoo), jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Raamattu Kansalle

 

Luuk 9:26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.

Heprealaiskirjeen luvussa 2 on kreikankielen sana elattoo, joka tarkoittaa tehdä vähemmäksi, tehdä alemmaksi.

Heprealaiskirjeen luvussa kaksi jakeissa seitsemäs ja yhdeksän sanotaan, että Jeesus on tehty vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi (alempiarvoiseksi). Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisyys on alempiarvoista kuin oleminen enkelinä, pyhyyden kirkkauden henkiolentona. Toisin sanoen, Raamattu opettaa, että Jeesus tehtiin vain vähäksi aikaa ihmiseksi, enkeleitä alemmaksi ihmisyytensä puolesta, mutta tietenkin Jeesus on aina Jumalana enkeleitä korkeampi.

Kun tutkit Hebr 2:9 Raamatun kohtaa, niin huomaat kuinka siinä opetetaan, että Jeesus oli tehty vähäksi aikaa enkeleitä alempiarvoiseksi, että Hän kuolisi ihmisenä kaikkien ihmisten puolesta. Tässä se on sanottu, että Jeesuksen ihmisyys kesti vain vähän aikaa, siksi että Hän ihmisenä kuolisi meidän syntiemme tähden. Raamattu ei opeta, että Jeesus jäi iankaikkisesti ihmiseksi. Nyt tämän Raamatun kohdan jälkeen on myös helpompi ymmärtää miksi Jeesus sanoi, että Isä kirkastaisi Hänet sillä kirkkaudella mikä Hänellä oli Isänsä luona ennen kuin maailma olikaan. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on tehty ihmiseksi vain vähäksi ajaksi, ei iankaikkisesti.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Kun Raamattu sanoo, että ihminen Jeesus Kristus on Välimies Jumalan ja ihmisten välillä, niin se ei opeta, eikä sano, että Jeesus jäi iankaikkisesti ihmiseksi, vaan kertoo sen, että Jeesus on ihmisenä Välimies Jumalan ja ihmisten välillä, koska Hän sovitti ihmisenä meidän syntimme ristillä.

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Colossians 2:9 - For in him is embodied all the fulness of the Godhead. Dr. George Lamsa's English Peshitta translation

Raamattu ei voi ajautua itsensä kanssa ristiriitaan, vaan pysyy aina sopusoinnussa keskenään kaikkien Raamatun kohtien kautta. Olemme aikaisemmin nähneet kuinka selvästi Raamattu opettaa, että Jeesus tehtiin vain vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, joka tarkoittaa, että Jeesus tehtiin vain vähäksi aikaa ihmiseksi. Kol 2:9 tulee Raamatun kokonaisvalon opetuksen mukaan ymmärtää Lamsan käännöksen ajatuksen mukaan, eli Jeesuksessa on ruumiillistettu koko Jumalan täyteys, kun Hän vaelsi ihmisenä maan päällä.

Luuk 24:
34 Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille".
35 Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän.
36 ¶ Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
37 Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen.
38 Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?
39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan."
40 Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
........................
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
50 ¶ Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.

Joh 20:
16 Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
18 Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.
19 ¶ Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
................................
25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko".
26 ¶ Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

Jotkut opettavat, että koska Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsilleen näyttäen naulojen jälkiä Hänen käsissään, sanoen ettei hengellä ole lihaa eikä luita, niin se todistaa, että Jeesus jäi iankaikkisesti ihmiseksi.

Kun tutkimme tarkasti esimerkiksi Luukkaan evankeliumista tapahtumia, jotka tapahtuivat Jeesuksen kuolleista nousemisen jälkeen, niin näemme, että Jeesus sanoi opetuslapsilleen ettei hengellä ole lihaa eikä luita ennen kuin Hänet otettiin taivaaseen Isänsä luokse. Jeesus ei ollut tässä hetkessä vielä palannut takaisin Isän luokse taivaaseen siihen kirkkauteen kuin mikä Hänellä oli Isänsä luona ennen kuin maailma olikaan.

Kun Jeesus ilmestyi Tuomakselle myöhemmin, niin Jeesus oli jo noussut Isänsä luokse taivaaseen. Joku voi tässä kohden ajatella, että koska Jeesus näytti Tuomaalle kätensä (naulan jäljet), niin se todistaa, että Jeesus on iankaikkisesti ihminen. Asia ei ole kuitenkaan niin, koska Raamattu ei voi ajautua itsensä kanssa ristiriitaan, sillä edellä on tullut esille selkeästi kuinka Jeesus oli tehty vain vähäksi aikaa ihmiseksi, mutta palasi takaisin Isänsä luokse kirkkauteen, mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan.

Luuk 24:
13 ¶ Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
14 Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
15 Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa.
16 Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä.
.........
30 Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.
31 Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.

Kun Jeesus ilmestyi Tuomaalle naulojen jäljet käsissään, niin se tapahtui siksi, että Tuomas uskoisi Jeesuksen olevan ylösnoussut ja Herra sekä Jumala. Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi, sillä Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen myös sellaisessa ihmisen hahmossa etteivät opetuslapset heti tunnistaneet Jeesusta. Opetuslapset tiesivät miltä Jeesus näytti ihmisenä, koska he olivat nähneet Hänet ja vaeltaneet Hänen kanssaan, mutta eivät kuitenkaan heti tunnistaneet Jeesusta siinä ihmishahmossa, jossa Hän esiintyi heille Emmauksen tiellä. Toisin sanoen, Jeesus on Jumala ja Hän voi ottaa minkälaisen ihmishahmon tahansa halutessaan ilmestyä opetuslapsilleen, mutta se ei tee Hänestä iankaikkista ihmistä, koska Hän tuli vain vähäksi ajaksi ihmiseksi, kuollen meidän puolestamme ja sitten Hän palasi Isänsä luokse siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan. Ennen kuin maailma olikaan, niin Jeesus oli silloin iankaikkinen Jumala ilman ihmisyyttä ja tähän Hän palasi takaisin, niin kuin Raamattukin sen opettaa.

Mitä siitä seuraa jos opetamme ja uskomme Jeesuksen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi? Kuten voimme Raamatusta nähdä ja ymmärtää, niin Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan. Jos uskomme ja opetamme Jeesuksen (Jumalan) jääneen iankaikkisesti ihmiseksi, niin silloin alennamme Jeesuksen Jumaluutta, koska Hän tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi ja on nyt ja iankaikkisesti iankaikkinen Jumala, ei iankaikkinen Jumala-ihminen.

Herra Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi, koska Hän ollen tosi Jumala ja tosi ihminen sovitti syntimme ihmisenä ruumiillisesti ristillä. Kiitos Herralle, sillä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta me saamme Jumalan armosta pelastuksen lahjan, kun olemme tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

 

 

Petri Paavola 8.10.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ lahetetty ei ole lahettajaansa suurempi

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker