Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pitäisikö eutanasia sallia Suomessa?

MTV:n Huomenta Suomi ohjelmassa oli 8.11.2016 aiheena hyvä kuolema - pitäisikö eutanasia sallia Suomessa? Ohjelmassa oli monenlaisia myönteisiä ajatuksia eutanasian puolesta. Eräs ajatus oli kuinka lääkäri tai ulkopuolinen voisi antaa kuolettavan pistoksen ja auttaa potilasta sillä tavalla hyvään kuolemaan.

Monet ihmiset eivät usko Raamatun Jumalaan eivätkä siten arvosta ja hyväksy Raamatun opetuksia, vaan luottavat esimerkiksi evoluutioteoriaan elämän syntymisen ratkaisuna. Kuollut ja eloton aine ja materia ei voi synnyttää elämää, joka sulkee pois evoluutioteorian mahdollisuuden elämän syntymisestä.

Ihmisen DNA sisältää n. 3 miljardia kirjainkoodia, joissa on kaikki tarvittava tieto yksityiskohtineen ihmisen elämän rakentumisesta. DNA koodi on monimutkainen koodikieli, joka ei ole voinut syntyä sattumalta tai evoluution kautta ilman älykästä suunnittelua.

Psalmi 139:13-16 kertoo kuinka Jumala näki ihmisen jo hänen idussaan äitinsä kohdussa ja kuinka ihmisen päivät (elinaika) oli jo ennalta määrätty ennen kuin yksikään ihmisen päivistä oli edes alkanut.  Idussani sana on hepreaksi golem tarkoittaen ainetta tai materiaa, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty sekä kietoa, kääriä ja kiertää. Golem sana tarkoittaa myös sikiötä ja alkiota.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen elämä alkaa alkiona ja sikiönä, joka ei ole vielä kokonaan valmistunut ihmiseksi, mutta valmistuu Jumalan luoman DNA:ssa olevien rakennuspiirustuksien mukaisesti. Raamatun sana puhuu ihmisen elämän alkavan kierteenä, joka on todella mielenkiintoista ja merkittävää, koska DNA:ssa on kaksoiskierre-rakenne. Raamattu tunnistaa DNA:n.

Jumala on luonut ihmisen elämän ja kehon koodin DNA:n kautta, jonka avulla alkiosta kehittyy sikiö ja lopulta kokonainen ihminen. Ihmisen elämän syntyminen maan päälle on Jumalan ihme ja teko. Raamattu sanoo Jumalan määränneen ihmisen elämän pituuden jo ennen kuin ihminen on syntynyt. Ihmisellä ei ole oikeutta päättää omasta kuolemastaan ja Jumalan sanan perusteella eutanasia on väärin ja synnin kapinaa Jumalaa vastaan.

Hesekielin kirjan luvuissa 18 ja 33 Jumala sanoo ettei Hän iloitse jumalattomien kuolemasta, mutta että Jumala iloitsisi siitä jos jumalaton ihminen kääntyisi pois synnin poluilta ja uskoisi Jumalaan. Raamatun opetuksen mukaan synnin ja jumalattomuuden palkka on iankaikkinen kadotus, jonka ihminen itse valitsee hylkäämällä Jumalan pelastuksen.

Raamattu ei tue eikä kannata eutanasiaa, joka tarkoittaa sitä ettei eutanasia ole hyvä kuolema, sillä Jumala ei iloitse jumalattoman kuolemasta, koska jumalattoman kuolema johtaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Ihmisellä on vielä armonaikaa sairauden kärsimyksienkin keskellä, jolloin hän voisi tehdä parannuksen ja vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Eutanasia on syntiä Jumalaa vastaan ja minun mielestäni eutanasiaa ei saisi sallia Suomessa. Kun ja jos eutanasia tullaan hyväksymään Suomessa, niin se tulee johdattamaan monet eutanasian hyväksyvät potilaat surman suuhun ja iankaikkiseen kadotukseen. Monia muita lieveilmiöitä tulee myös tapahtumaan, sillä Jumala voisi parantaa monet surman suuhun kulkevat potilaat sekä lääketiede voisi keksiä ratkaisun kuolettavaan sairauteen ja antaa vielä mahdollisuuden siedettävään loppuelämään.

Eräs ikävä ilmiö tulee tapahtumaan jos eutanasia sallittaisiin. Moni ihminen voi haluta armokuoleman fyysisen sairauden keskellä, joka ei välttämättä johda kuolemaan, mutta potilas alkaa oireilemaan henkisesti haluamalla armokuoleman. Ajan kanssa henkinen kipu väistyy ja ihminen usein oppii hyväksymään vaikeankin tilanteen ja apu asiaan voi tulla ajan kanssa yllättäviltä tahoilta. Eutanasian mahdollisuus tulee johtamaan siihen, että moni haluaa päättää päivänsä ennen aikojaan henkisen kivun takia, vaikka asiat korjaantuisivat ajan kanssa.

Ohjelmassa tuli esille kuinka eutanasian vastustus tulisi kirkon yleisestä asennoitumisesta ja Jumalan osuudesta tässä prosessissa, sillä Jumala antaa taudin, mutta ei paranna, joka on kuitenkin Jumalan tahto. Ohjelman mukaan on suuri joukko ihmisiä, jotka vastustavat eutanasiaa, koska se on Jumalan tahto sekä lääkärikunnassa on velvollisuus hoitaa potilasta loppuun asti, koska monien lääkärien mielestä on epäeettistä, että lääkäri toteuttaisi eutanasian.

Suomen luterilainen kirkko ja sen nykyinen johto ei edusta Raamatun sanan totuutta, koska kirkon johto hyväksyy monenlaiset synnit vastoin Raamatun selkeätä ilmoitusta. Jumala on elämän antaja sekä elämän pois ottaja, sillä Hän on määrännyt ihmisen elämän päivät, eikä ihmisellä siksi ole oikeutta päättää omasta kuolemastaan, koska hän on saanut lahjaksi elämän juuri sen pituisena kuin Jumala on sen hänelle nähnyt hyväksi sallia.

Kukaan ihminen ei itse päätä syntymisestään ja elämänsä alkamisesta, koska hän saa elämänsä lahjaksi Jumalalta. Samoin koska ihmisellä ei itsellään ole oikeutta päättää syntymisestään maan päälle, niin ei hänellä ole myöskään oikeutta määrätä ja päättää itse omasta kuolemastaan, sillä sekin on Jumalan kädessä samoin kuin syntyminenkin on.

Jumalakin voi antaa sairauksia, mutta jokainen tauti ja sairaus ei ole Jumalan antama, vaan ihmisen itse aiheuttama elämän valintojensa tähden sekä ihmisten tekojen seurauksena, esimerkiksi altistuminen ihmisten aiheuttamille erilaisille myrkyille ja vahingollisille aineille. Jumalaa on turha syyttää sairauksista, koska monet sairaudet ovat ihmisen omien valintojen seurausta tai ihmisten tekojen seurauksia.

Kun Jumala parantaa Raamatussa jumalattoman ihmisen sairaudestaan, niin siihen liittyy parannuksen tekeminen, synnin hylkääminen ja uskominen Raamatun Jumalaan. Moni jumalaton ei voi siksi parantua Jumalan kosketuksesta, koska he haluavat parantua sairaudestaan, mutta eivät halua tehdä parannusta synneistään ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Se on oikea asia kun ja jos lääkäri kieltäytyy eutanasiasta vedoten elämän suojelemiseen eikä halua surmata potilastaan. Lääketiede on edennyt pitkälle potilaan kivun lievittämisessä ja sen tehostamisessa tehdään töitä koko ajan.

Eutanasian kannattajat vetoavat potilaan kärsimyksiin kuolemaan johtavassa sairaudessa, jota ei voi enää parantaa. Ymmärrän kuolemaan johtavan sairauden tuottavan suurta kärsimystä ja kipua, mutta siitä huolimatta ihmisellä ei ole lupaa surmata toista ihmistä tai oikeutta lopettaa omaa elämäänsä. Jumala voi parantaa ihmisen ja lääketiede voi keksiä ratkaisuja milloin tahansa elämän siedettäväksi tekemisessä sekä jopa parantaa vaikeitakin kuolemaan johtavia sairauksia.

Suomessa moraalin raiskaajat ovat taas nostaneet äänensä kuuluville ja tällä kertaa he kannattavat ihmisen surmaamista. Niin Suomessa kuin maailmallakin ikiaikaisia moraaliarvoja ollaan raiskaamassa ja tuhoamassa. Raamattu sanoo laittomuuden saavan täyden vallan lopunaikana viimeisinä päivinä ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Tästä syystä moraalin raiskaajat ja tuhoajat pyrkivät romuttamaan ja romuttavat ikiaikaisia ja hyviä Raamattuun perustuvia moraaliarvoja.

Eutanasia on luodun kapinaa Luojaansa vastaan. Mikä on jokaisen ihmisen elämän tarkoitus? Olet syntynyt Jumalan tahdosta maan päälle, koska Hän haluaa osoittaa sinulle rakkautensa sekä pelastaa sinut iankaikkiseen elämään saatanan ja synnin orjuudesta. Silloin kun ihminen katuu syntejänsä, muuttaa mielensä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin ihminen saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus vuodatti verensä ja kärsi sekä kuoli sinun ja minun syntieni tähden, että meillä olisi uskon kautta Häneen syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä.

 

Laajempi kirjoitus eutanasiasta: kotipetripaavola.com/eutanasia

Eutanasia on moraalin tuho: kotipetripaavola.com/eutanasiasta
Petri Paavola 8.11.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
MTV Huomenta Suomi 8.11.2016

 

 

 

 

eXTReMe Tracker