Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan sanan profetiat toteutuvat!

 

Raamatussa on paljon toteutuneita profetioita, jotka todistavat Jumalan olemassaolosta sekä siitä, että Hän toimii ja toteuttaa suunnitelmansa tässä maailmassa. Otan tähän esille muutamia mielenkiintoisia toteutuneita profetioita.

 

Toteutuneet profetiat:

 

Israelin kokoaminen ja maan jälleenrakentaminen

 

Hesekiel 34:13  Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.

- (kirjoitusajankohta 593-571 eKr. – toteutunut 1800-luvun lopusta vuoteen 2006 ja siitä eteenpäin ….):

 

Juutalaiset olivat monta vuosisataa maanpaossa hajaantuneina kaikkialla kansojen seassa. Mutta 1800- luvun loppupuolella alkoi juutalaisten paluu profetioiden mukaisesti heidän omaan maahansa. Hesekiel 34:13 kertoo sen mitä on tapahtunut eli Jumala on jo koonnut ison osan juutalaisia omaan maahansa. 1948 juutalaiset virallisesti perustivat Israelin valtion!

 

Amos 9:

14   Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. 15  Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

- ( kirjoitettu noin 750 eKr.)

 

Jer 32:

43  Vielä ostetaan peltoja tässä maassa, josta te sanotte: ‘Se on oleva autio, vailla ihmisiä ja eläimiä, kaldealaisten käsiin annettu’.

44  Peltoja ostetaan rahalla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään ja todistajia otetaan Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan kaupungeissa, Vuoriston, Alankomaan ja Etelämaan kaupungeissa, sillä minä käännän heidän kohtalonsa, sanoo Herra."

-          (kirjoitettu noin 626 - 586 eKr. – toteutunut ennen ja jälkeen 1948)

 

Amoksen kautta tullut profetia puhuu samasta kuin Hes 34:13. Mutta Amos 9:14,15 on tarkka kuvaus siitä mitä tapahtui kun israelilaiset palasivat omaan maahansa. Turkkilaishallinto hallitsi Israelin maata noin 400 vuotta, jona aikana alueella kasvavat puut pantiin verolle. Tämän seurauksena puita hävitettiin, koska ei haluttu maksaa niistä veroa. Tämän seurauksena isot alueet soistuivat ja kuivuivat. Kun sitten Israelin valtio syntyi 1948, niin juutalaiset maksoivat kallista hintaa mm. näistä suo- ja kuivista alueista. Israelilaiset sen jälkeen alkoivat viljellä maata sekä rakensivat autiot kaupungit ja istuttivat viinitarhoja jne.. Eli Tämä Amoksen profetia on toteutunut täydellisesti kirjoitusten mukaisesti!

 

Jes 51: 3 Niin Herra lohduttaa Siionin, lohduttaa kaikki sen rauniot, hän tekee sen erämaasta kuin Eedenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan; siellä on oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni.

 

- (kirjoitettu noin 701-681 eKr.- toteutunut jo suurelta osin)

 

Profeetta Jesaja sanoi, että Herra palauttaa Israelin maan entiselleen ja tekee siitä paratiisiin. Tämä on jo suurelta osin toteutunut Israelin maassa. 1900 luvulla juutalaiset ovat maanviljelyksellään palauttaneet maata takaisin hedelmälliseksi viljelyalueeksi. Israelin maan monet suoalueet, jotka ovat olleet malarian saastuttamina on muokattu hedelmällisiksi viljelymaiksi. Galilean merestä (Gennesaretin järvi) on johdettu vettä erämaahan, joka on tämän seurauksena alkanut kukoistaa ja muuttunut hedelmälliseksi maaksi. On osia israelin maassa, jotka eivät vielä kukoista, mutta isot alueet Israelin maalla ovat jo muuttuneet hedelmälliseksi maaksi. 1800 luvun lopussa Israelia kuvattiin erämaaksi, mutta nykyisin Israel on ruoantuottajana monille maille sekä yli 200 miljoona puuta on istutettu Israelin maalle jälkeen 1800 luvun lopun.

 


 

Jumala kokoaa Israelin kansan kaikista maista

 

Hes 34:

13  Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.

- (kirjoitettu n. 593-571 eKr. – alkoi toteutua 1800- luvun loppupuolella)

 

Hes 34:13 alkoi toteutua 1800- luvun loppupuolella. Vuonna 1948 Israel itsenäistyi ja Israelin valtio perustettiin, jonka jälkeen alkoi juutalaisten voimakas muuttoliike Israeliin. Juutalaisten muuttoliike Israeliin on käynnissä koko ajan. Näin myös tämä profetia on toteutunut ja osittain jo toteutunut.

 

Isa 43:5,6

Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west; I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;

 

Jes 43:5,6

Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä-

 

- (kirjoitettu noin 701-681 eKr.- toteutunut jo suurelta osin)

Profetta Jesaja sanoi, että juutalaiset palaavat kotimaahansa idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä. On muistettava, että Jesaja eli noin 2700 vuotta sitten ja mitä on tapahtunut juutalaisille ja Israelin maalle sen jälkeen! Vuonna 732 assyrialaiset veivät Israelin pohjoisen kuningaskunnan pakkosiirtolaisuuteen. Sitten Nebukadnessar tunkeutuu Juudaan ja kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen. Vuonna 605 eKr. vietiin ensimmäinen osa Juudaa babyloniaan. Vuonna 588 eKr. Jerusalemin valtauksen jälkeen vietiin lisää Juudan heimon jäseniä pakko-siirtolaisuuteen. Sitten vuonna 70 jKr. roomalaiset tuhosivat Jerusalemin kaupungin ja tappoivat monia sekä karkoittivat satoja tuhansia juutalaisia pois omasta maastansa Siitä lähtien juutalaiset ovat olleet hajaantuneina lähes joka maahan maailmassa. Mutta 1900 luvulla miljoonat juutalaiset ovat palanneet kotimaahansa Israeliin idästä, lännestä, pohjoisesta sekä etelästä.

Idästä: Monet juutalaiset lähi-idässä muuttivat Israeliin 1900 luvun alussa.

Lännestä: 1900 luvun keskivälin paikkeilla sadat tuhannet juutalaiset, jotka asuivat lännessä (Eurooppa ja Yhdysvallat) alkoivat muuttamaan Israeliin.

Pohjoisesta: Entinen Neuvostoliitto (Venäjä) on pohjoisessa Israelista käsin katsottuna. Neuvostoliitto (Venäjä) ei sallinut juutalaisten muuttavan Israelin maahan, vaan kielsi sen. Mutta monet maat ovat vuosia painostaneet Neuvostoliittoa (Venäjä) päästämään juutalaiset omaan maahansa. Neuvostoliitto (Venäjä) vihdoin vuonna 1980 salli juutalaisten paluun takaisin Israelin maahan. Tähän asti, sadat tuhannet Venäjän juutalaiset ovat muuttaneet Israeliin.

Etelästä: Etiopia, joka on etelässä Israelista katsottuna, myös kielsi juutalaisilta paluun Israelin maahan. Mutta kuitenkin vuonna 1985 Etiopia teki päätöksen, että juutalaiset saavat palata kotimaahansa Israeliin. Toukokuun 25 päivä vuonna 1991 14,500 Etiopian juutalaista lennättettiin Israelin maalle.

Jesajan profetia osui oikeaan sillä hän sanoi: Minä (Herra) sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Niin tämäkin on jo kirjaimellisesti täyttynyt, sillä niin Neuvostoliitto kuin Etiopia joutuivat taipumaan ja päästämään juutalaiset takaisin omaan maahansa.

Jesajan profetia osui myös oikeaan siinä, että juutalaiset palasivat maa äärestä takaisin kotimaahansa Israeliin. Viimeisen sadan vuoden aikana Kiinasta, Yhdysvalloista, Etelä- Afrikasta sekä skandinaviasta on juutalaisia muuttanut takaisin Israeliin, eli todellakin maan äärestä (ends of the world).

 

 

 

 


 

Jumala varjelee Israelia

 

5 Moos 32:

8  Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

9  Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa.

10  Erämaasta hän löysi hänet, autiosta, ulvovasta korvesta; hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä.

11  Niinkuin kotka kiihoittaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa.

- (kirjoitettu noin 1400 eKr.)

 

1 Moos 28

13  Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.

14  Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.

15  Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut."

16  Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt"

- (kirjoitettu noin 1400 eKr.)

 

Jumala varjelee Israelin kansaa kuin silmäteräänsä, koska on luvannut tuoda Israelin kansan kautta Messiaan maailmaan. Tämä lupaus on annettu kaksiosaisena. Messias tulee kaksi kertaa, ensin lunastamaan kansan (koko maailman myös) synnit ja toisen kerran hakemaan kansansa luoksensa. Jumala on myös luvannut pelastaa koko Israelin kansan päivien lopulla. Jumala on myös luvannut antaa Hänen maansa Israelin kansalle.

 

Jumala on luvannut varjella Israelin kansan, koska Hän on luvannut niin tehdä. Otan tähän esimerkkejä kuinka Herran lupaukset ovat toteutuneet:

 

- 1948 julkistettiin Israelin valtion itsenäisyys julistus. Heti tämän jälkeen Egypti, Syyria, Jordan, Irak ja Libanon julistivat sodan Israelille ja hyökkäsivät Israelin valtiota vastaan. Hyökkäävien maiden väkiluku oli yht. 20 milj., kun Israelin maalla oli vain n. 1 miljoonaa juutalaista. Mutta vastustajan ylivoimasta huolimatta Israel voitti tämän sodan ja laajensi aluettaan noin 50 %:sti.

 

- 1967 sodan aikana Israel hyökkäsi ympärillä olevien arabimaiden ilmatukiasemiin ja otti hallintaansa Jerusalemin ensimmäisen kerran 2000 tuhanteen vuoteen. Tässä sodassa Israel laajensi aluettaan ja sota kesti vain 6 päivää.

- Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israelin kimppuun lokakuun 6 1973. Israelia vastaan tuli tässä myös muita arabimaita. Mutta Israel löi vihollisarmeijat sekä miehitti vihollisen maata.

 

Pieni Israelin kansa ei olisi kyennyt noihin urotekoihin ylivoimaista vihollista vastaan ilman Jumalan sanan lupausta profetian sanassa, jossa Jumala on luvannut varjella Israelia ja tuoda Israelin takaisin omaan maahansa!

 


 

Jerusalemin temppelin tuho

 

Dan 9

26  Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

- (kirjoitettu noin 530 eKr. – toteutunut 70 jKr.)

 

Matt 24

1  Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.

2  Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

3  Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"

- (kirjoitettu noin 30 jKr. – toteunut 70 jKr.)

 

Daniel kautta tuli profetia Jerusalemin temppelin hävityksestä noin 530 ekr., ja Jeesus vahvisti profetian kertomalla, että temppeli tultaisiin hävittämään. Vuonna 70 jKr. roomalaiset tuhosivat ja hävittivät Jerusalemin temppelin.

 


 

Pelastus pakanakansoille

 

Jes 42

1 ¶  Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

2  Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.

3  Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.

4  Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.

5 ¶  Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:

6  Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

- (kirjoitettu noin 701-681 eKr.- toteutunut noin 33 JKr.)

 

Jes 49

6  hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti

- (kirjoitettu noin 701-681 eKr. .- toteutunut noin 33 JKr)

 

Jumalan sana profetoi palvelijasta, joka tuo pelastuksen myös pakanakansoille. Tämä oli profetia Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta toteutti tuon profetian!

 


 

Messias syntyy Beethelemissä

 

Miika 5
2  Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

- (kirjoitettu noin 750-686 eKr.- toteutunut Kristuksen synnyttyä noin 2000 vuotta sitten)

 

Joh 7:42  Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

 

Matt 2:1  Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

 

Jeesus Kristus syntyi Beetlehemissä profetian sanan mukaisesti.


 

Jerusalem on pakanakansoille juovuttava malja sekä väkikivi


Biblia Sak 12

1 ¶ Tämä on Herran sanan kuorma Israelista: Herra, joka taivaat venyttää, ja maan perustaa, ja tekee ihmisen hengen hänessä, sanoo:
2 Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi kaikille kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.
3 Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoile (am) kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää (amas) tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat (gojim) maan päällä kokoontuvat häntä vastaan.
4 Silloin, sanoo Herra, tahdon minä kaikki hevoset pelkuriksi saattaa, ja heidän ratsastajansa tyhmäksi; mutta Juudan huoneelle tahdon minä avata minun silmäni, ja kaikki kansain hevoset lyödä sokeudella.
5 Ja Juudan päämiesten pitää sanoman sydämessänsä: olkoon Jerusalemin asuvaiset vain hyvässä turvassa, Herrassa Zebaotissa, heidän Jumalassansa.
6 Sillä ajalla tahdon minä panna Juudan päämiehet niinkuin tulipätsiksi puiden sekaan, ja niinkuin tulisoiton jalallisen, syömään sekä oikialta että vasemmalta puolelta kaikki kansat ympäriltä; ja Jerusalem asutaan taas siallansa Jerusalemissa.
7 Ja Herra on vapahtava Juudan majat niinkuin alustakin, ettei Davidin huoneen kunnia ylen paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin asuvaisen kunnia, Juudaa vastaan.
8 Niinä päivinä on Herra Jerusalemin asuvaiset varjelevat; ja on tapahtuva, että se, joka silloin heidän seassansa heikko on, on oleva niinkuin David, ja Davidin huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 ¶ Silloin ajattelin minä hukuttaa kaikkia pakanoita, jotka ovat lähteneet Jerusalemia vastaan.
10 Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa.

- (kirjoitettu noin 520 - 518 eKr.)

 

Viimeisinä päivinä Jerusalem tulee juovuttavaksi maljaksi kaikelle Israelin kansalle, sillä tekstissä on sana am, joka tarkoittaa Israelin kansaa, mutta tässä yhteydessä Juudaa. Tämä juopuminen tarkoittaa sitä, että siitä tulee kiistakapula ja Jerusalemiin keskittyy kaikki saatanan valhe ja viha ja siksi myös juutalaiset tulevat kokemaan maailman painostuksen Israelia ja Jerusalemia vastaan. Samoin kaikki pakanakansat (gojim=pakanat) kääntyvät Israelia vastaan. Jae 2 kertoo, että Jerusalem tulee myös Juudalle juovattavaksi maljaksi, eli Israelin maan sisällä tapahtuu sellaista, että jotkut juutalaiset hyväksyvät Jerusalemin tuhoamisaikeet. Tuhoamisaikeilla en tarkoita kaupungin pommittamista maan tasalle, vaan sen jakamista, jota muslimit havittelevat. Lopun aikana tullaan painostamaan Jerusalemin kaupunkia ja sen jakamista, mihin myös jotkut juutalaiset suostuvat, mutta Jumala tulee lopulta estämään tämän hankkeen lopullisen toteutumisen.. eli tuo siirtäminen tullaan tekemään, mutta lopulta Jumala sen tuomitsee ja palauttaa Jerusalemille sen ykseyden ja samalla myös tuo pelastuksen juutalaiselle kansalle.

 

Jae 3 puhuu Jerusalemin siirtämisestä ja alkutekstissä on sana amas joka tarkoittaa kuormata ja kuljettaa. Eli lopun ajalla on kysymys, siitä että osa Jerusalemia siirrettäisiin ("kuormattaisiin") palestiinan arabien haltuun, mutta Jumala sanoo sanassaan näin: Alkutekstin mukainen käännös Ps 122:3 (AV) Jerusalem is builded as a city that is compact together; Jerusalem on rakennettu (Davidin aikaan)kaupungiksi, joka muodostui ylä- ja alakaupungista, jotka liitettiin yhteen, joka on yksi kaupunki. Psalmissa Jumala vahvistaa, että Jeruslamia ei saa jakaa, sillä se on liitetty yhdeksi.

 

Luuk 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

 

Jerusalem todella on pakanien tallattavana, kunnes pakanain ajat päättyvät Herran Jeesuksen tulemukseen -.... amen ...

 

Jakeessa (Sak 12) 4 puhutaan siitä kuinka Jumala avaa ensin Juudaan silmät näkemään Jumalan tahdon mukaisella tavalla ja samalla myös Juuda saa vastaanottaa pelastuksen ja tunnustaa Jeshuan Messiaaksi. Jumala pelastaa ensin Juudaan ettei Jerusalemin asukkaat kerskaisi Juudaa vastaan. Mutta tämän jälkeen Herra myös pelastaa Jerusalemin asukkaat sekä koko Israelin jäännöksen.

 

Tuo vapahtava sana jakeessa 7 on yasha, joka tarkoittaa pelastamista ja auttamista ja näin koko Israel pelastuu vähän ennen 1000 vuotisen rauhanjakso alkua, jota hallitsee Rauhanruhtinas Jeesus Kristus.... Aika näyttää miten sitten tapahtuu, mutta näin uskon Sakarja 12 luvun perusteella.

 


 

Persian kuningas Kyyros vapauttaa juutalaiset

 

Jes 45

1 ¶  Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:

2  Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat.

3  Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.

4  Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut.

5 ¶  Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,

6  jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole,

- (kirjoitettu  noin 701-681 eKr. – toteutui 539 eKr.)

 

Tämä profetia on hämmästyttävä profetia, koska siinä Jumala osoittaa ja näyttää, että Hän hallitsee aikoja ja historiaa sekä saa jumalattomat ihmiset toteuttamaan Hänen sanansa profeetallisen ilmoituksen.

 

Jesajan kautta noin 701-681 eKr. Jumalan sanoi avaavansa Babylonin portit Persian kuningas Koorekselle (Koores =Kyyros). Hämmästyttävää on, että profetian sana tuo esille kuningas Kooreksen nimen yli sata vuotta ennen kuin Koores oli edes syntynyt! Profetian sana ilmoittaa, että Israelin tähden Jumala kutsuu Kooreksen vapauttamaan juutalaiset, vaikka Koores ei edes tuntenut Jumalaa. Jumala ei kutsunut Kooresia hänen itsensä vuoksi, vaan Israelin tähden ja Jumala vyötti Kooresin, vaikka Koores ei tuntenut Jumalaa. Jumala hallitsee historiaa ja aikakausia sekä jumalattomia ihmisiä. Jumala myös saa jumalattomat ihmiset toteuttamaan Hänen suunnitelmansa, etytä tiedettäisiin ettei ole muuta Jumalaa kuin Herra.

 

Israelin kansa kaikesta vajavaisuudestaan huolimatta on Jumalan silmäterä, jolle Jumala on antanut mitä suurimmat lupaukset ja näiden lupausten toteuttamisessa Jumala kykenee käyttämään jumalattomia ihmisiä kuten Kooresia Israelin hyväksi.

 

Huomattavaa on profetiassa esiintyvä sanonta: "että ovet hänen (Kooreksen) edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi". Persian kuningas Koores lähti sotimaan vuonna 539 eKr.  Babylonia vastaan. Babylonin kaupunki oli vahvasti suojattu ja vartioitu; Babylon oli suojattu vesihaudoilla ja Babylonin muurit olivat noin 20 metriä paksut sekä noin 90 metriä korkeat, muuria ympäröi 250 vartiotornia. Vuonna 539 eKr. Koores valloitti Babylonin kaupungin ja vapautti juutalaiset ja salli heidän palata pakkosiirtolaisuudesta takaisin omaan maahansa. Näin tuokin profetia toteutui ja Koores todellakin vapautti Israelin kansan huolimatta Babylonin vahvoista varustuksista. Todellinen Vapauttaja oli kuitenkin Jumala, joka käytti jumalatonta kuningasta välikappaleena Israelin vapauttamisessa.

 


 

Israel kansojen siunauksena

 

1Moos 28

10 ¶  Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin.

11  Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.

12  Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.

13  Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.

14  Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.

15  Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut."

16 ¶  Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt".

- (kirjoitettu noin 1400 eKr.)

 

Jumala ilmestyi unessa Jaakobille (Israelille) noin 3000 vuotta sitten ja lupasi antaa maan (Israelin maan) Jaakobin jälkeläisille (israelilaisille). Maa on ollut poissa Israelilta vuosisatoja, mutta on Israel itsenäistyi vuonna 1948 ja sai maan takaisin itselleen. Profetiassa on myös kerrottu israelilaisten leviävän länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään; eli maailmanlaajuisesti. Israelilaiset ovat ensimmäinen ja ainoa kansa, joka on ollut hajotettuna kaikkialla maailmassa. Profetia myös sanoo israelilaisten tulevan siunaukseksi kaikkialla maailmassa. Jeesus Kristus maailman Pelastaja on juutalainen ja tällä tavalla on todella israelilaiset olleet siunauksena koko maailmalle. Tämän suurenmoisen lahjan (Jeshua Messias) lisäksi ovat juutalaiset olleet myös siunaukseksi maailmalle mm. tieteen alalla, musiikissa, taiteessa, kirjallisuudessa, taloudessa sekä teologiassa. Profetia myös kertoo, että Jumala saattaa israelilaiset takaisin heidän omaan maahansa. Tämä alkoi toteutua 1800- luvun loppupuolella ja toteutuu parhaillaan meidän silmiemme edessä.

 


 

Messiaan surma ja temppelin hävitys

 

Dan 9:

24  Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25  Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26  Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

- (kirjoitettu.  530 eKr. – Messiaan tuhoaminen toteutui n. 33 jKr. – temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr.)

 

Profeetta Daniel eli Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa noin 500 vuotta ennen Messias Jeesuksen syntymää. Danielin aikana babylonialaiset tuhosivat Jerusalemin ja temppelin ja veivät osan juutalaisista Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Jumala kertoi Danielille Babyloniassa, että temppeli tullaan rakentamaan uudelleen sekä sen milloin Messias tulee.

 

Jumala sanoi Danielille, että ensin Jerusalem tullaan uudelleen rakentamaan sekä myös temppeli. Sen jälkeen tulee Messias, joka surmataan, ja tämän jälkeen kaupunki sekä temppeli uudelleen tuhotaan. Noin 445 eKr. Persian kuningas Artahsasta antoi juutalaisille luvan Jerusalemin kaupungin uudelleen rakentamiseen, jonka seurauksena myös temppeli uudelleen rakennettiin.  Sitten noin vuonna 33 jKr. Messias Jeesus surmattiin, juuri kuten profetian sana oli sen ennustanut. Vuonna 70 jKr. roomalaiset hyökkäsivät Jerusalemiin ja tuhosivat Jerusalemin temppelin; järjestys oli täsmälleen sama kuin Danielille annetussa profetiassa.

 

Messiaan kuolema kansan syntien tähden

 

Jes 53:

1   Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? 2  Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 3  Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 4  Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 5  mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 6  Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. 7  Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 8  Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. 9  Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. 10  Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. 11  Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. 12  Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.
- (kirjoitettu 
n. 701-681 eKr. – toteutunut n. 33 jKr.)

 

 

 


 

Kalastajat ja metsästäjät tavoittelevat Israelia

 

5Moos 28

64  Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.

- (kirjoitettu noin 1400 eKr.)

 

Jer 16

14   Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ‘Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’,

15  vaan: ‘Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä.

16  Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.

- (kirjoitettu noin 626 -586 eKr.)

 

Jumalan sanan profeetallisen ilmoituksen mukaan Jumala hajottaa Israelin kansan kaikkien kansojen sekaan, jossa he palvelevat muita jumalia. Näin on käynyt, sillä Israelin kansa on ollut hajaannuksessa kansojen keskellä. Mutta Jumala kokoaa kansansa takaisin omaan maahansa. Ensin Jumala lähettää kalastajia, jotka kalastavat juutalaisia takaisin omaan maahansa. Vuoden 1948 jälkeen on paljon kalastettu juutalaisia omaan maahansa. Muun muassa myös Suomen kautta on viime vuosikymmeninä muuttanut paljon juutalaisia takaisin Israeliin. Profetian sana puhuu myös metsästäjistä, joka tarkoittaa vainoa. Lopun aikana tulee suuri vaino juutalaista kansaa kohtaa, jossa heitä vainotaan ja halutaan päästä eroon. Näin juutalaisilla ei ole muuta paikkaa minne mennä kuin Israelin maa. Profetia kertoo Jumalan palauttavan juutalaiset takaisin omaan maahansa pohjoisesta, joka tarkoittaa Venäjää, sillä Venäjä on pohjoisessa Israelista käsin katsottuna. Vuoden 1948 jälkeen suurin osa juutalaisista jäi hajaannukseen asumaan Venäjälle sekä Amerikkaan. Näistä maista juutalaiset tullaan viimeisinä ihmiskunnan päivinä savustamaan vainon kautta ulos. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että 1Moos 28:15 sanoo näin: ”Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut.” Jumala on Israelin kanssa ja varjelee sen missä ikinä se on ja saattaa sen takaisin omaan maahansa, koska Jumala on sen sanassaan luvannut Jaakobille, ja Hän on myös sanansa toteuttava maan päällä!

 

 


 

Koko kansa pelastuu

 


Sak 13
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden.
4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa.
5 Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".
6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa".
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani (am)," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".
- (kirjoitettu noin 520 - 518 eKr.)

 

Jumalan sanan profetia kertoo koko Israelin pelastumisesta viimeisinä päivinä. Sakarjan kirjan 13 luku kuuluu kokonaisuuteen (Sak luvut 12 ja 13), jossa kerrotaan, että viimeisinä päivinä Israelin kansasta kaksi osaa hävitetään ja kolmas osa koetellaan ja pelastetaan. Tämän pelastuksen seurauksena Israelin kansa sanoo Herra (Yeshua), minun Jumalani. Johon Jumala vastaa: Se on minun kansani. Näin koko Israelin kansa pelastuu viimeisinä päivinä, eli se jäännös (kolmas osa) joka jää jäljelle viimeisten päivien ahdistuksista.
 

 

 


 

Profetiat, jotka tulevat toteutumaan:

Israelin kansan kokoaminen omaan maahansa sekä kansan pelastus

 

Jer 43

36  Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala, näin tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan Baabelin kuninkaan käsiin miekan, nälän ja ruton pakosta:

37  Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa.

38  Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

39  Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.

40  Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.

41  Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.

- (kirjoitettu n. 626 - 586 eKr. – tulee toteutumaan tulevaisuudessa)

 

Jumala lupaa koota Israelin kansan kaikista maista johon se on karkotettu. Jumala myös lupaa tehdä Israelin kanssa iankaikkisen liiton sen jälkeen kun Hän ensin koonnut israelilaiset omaan maahansa. Tämä tarkoittaa sitä että israelilaiset tulevat vastaanottamaan pelastuksen, joka on Jeesus Messiaassa.

 

 

 


 

Kansojen tuomio Israelin maan jakamisen tähden

 

Joel 3:
1 Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, 2  minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

- (kirjoitettu   Noin 400 eKr. - tulee toteutumaan tulevaisuudessa)

 

Jumala puhuu profeetan kautta Jooel 3:2 sanoen että pakanakansat tullaan tuomitsemaan, koska he ovat hajottaneet Israelin pakanakansojen sekaan sekä jakaneet Herran maan (Israelin maan).  Marraskuun 29 päivä 1947 YK julkisti lausunnon, jossa Israelin maa jaettaisiin kahteen valtioon juutalaisille ja arabeille. Arabit olisivat saaneet haltuunsa mm. pysyvästi Jerusalemin. Arabit olisivat saaneet haltuunsa myös Nasaretin kaupungin sekä laajan osan Pohjois-Israelia. Alla kartta YK:n maa-alueiden jakamisen suunnitelmasta:

 

 

Egypti, Irak, Iran, Libanon, Saudi Arabia, Syyria, Jemen, Pakistan, Turkki, Kuuba, Afganistan, ja Kreikka, ja äänestivät tätä maan jakoa vastaan ja hylkäsivät tämän suunnitelman.

 

Uskon, että tässä lopun ajassa mitä vielä elämme, tulee sittenkin tapahtumaan Israelin maa-alueen jakaminen. Tämä maan jakamisen kiista tulee koskettamaan voimakkaasti Jerusalemia, josta osa tullaan luovuttamaan arabien hallintaan sekä joitakin muita maa-alueita tullaan myös mahdollisesti luovuttamaan arabien haltuun. Näiden maa-alueiden luovutusten tähden Herra tuomitsee pakanakansat, sillä Israelin maa on Herran omaisuutta ja Hän on antanut sen israelilaisille, ei pakanoille.

 

 

Lähteitä:

- Raamattu 33/38

- Biblia

- King James Version 1769

- Biblia hebraica

- Textus Receptus

- Bysantin kreik. tekstilaitos

- http://www.100prophecies.org/

 

 

 

 

 


 

Petri Paavola 2006

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker