Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamattu todistaa maan olevan pyöreä

Käyn kirjoituksessani läpi Raamatun sanan todistusta ja käytännön todistusta, jotka todella selkeästi todistavat maan olevan pallomaisen pyöreä. Herran Jeesuksen opetuslasten keskuudessa on myös sellaisia ihmisiä, jotka sanovat Raamatun opettavan litteän maan teoriaa. Raamattu ei kuitenkaan tue litteän maan teoriaa, vaan opettaa maan olevan pallomaisen pyöreä. Jos ymmärrämme sen, että Raamatun opetus on aina kirjaimellinen ilmoitus, joka tulee ymmärtää teksti- ja asiayhteydessään joko suorana kirjaimellisena ilmoituksena tai esikuvallisena ilmoituksena, tai symbolisena ilmoituksena, tai profeetallisena ilmoituksena, kertoen asioista, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa, esim. Jeesuksen toinen tulemus, niin silloin voimme ymmärtää Raamatun opetusta oikealla tavalla.

Kun ymmärrämme tämän oikean tavan ymmärtää Raamattua, niin näemme selkeästi kuinka Raamattu opettaa maan olevan pyöreä. Onko maa litteä vai pyöreä ei saa nostattaa lahkohenkeä ja riitaa uskovien keskuuteen, vaan meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiamme riippumatta erilaisista käsityksistä, vaikka koskien sitä onko maa litteä vai pyöreä.

Olen kirjoittanut tästä aiheesta jo aikaisemmin muutaman kirjoituksen. Miksi kirjoitan tästä vielä uuden kirjoituksen? Tutkin 19.11.2020 Raamattua ja litteän maan teorian todisteluita maan litteydestä. Tutkiessani Raamattua huomasin, että en ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota sillä tavalla kuin olisi pitänyt Saarnaajan kirjan lukuun 1 ja jakeisiin 5 ja 6. Kun tutkin näitä jakeita ja varsinkin jaetta kuusi Septuagintan kautta, jonka juutalaiset ovat kääntäneet hepreankielen alkutekstistä, niin huomasin kuinka tässä kohdassa Raamattu opettaa selvästi maan olevan pyöreä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan totuuden kautta rukouksen kera.


 

Sisällys:
Auringon nousu ja lasku - tuulen kierto
Jumala loi mertenpinnat ympyrän muotoisiksi
Auringon nousu ja lasku - julistaa syntien anteeksiantamusta
Raamatun sanan oikeanlainen ymmärtäminen
Litteän maan teorian aurinko
Käytännön havaintoja
Mikä on Raamatun ydinsanoma?
Auringon nousu ja lasku - tuulen kierto

Saar 1:
5 Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee.
6 Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja samalle kierrollensa tuuli palajaa.

Raamattu sanoo auringon nousevan ja laskevan ja menevän paikallensa, josta se jälleen nousee. Riippumatta siitä uskotko aurinko- tai maakeskeiseen maailmankuvaan (minä uskon maan kiertävän aurinkoa), niin Raamatun sanan opetuksen mukaan Saar 1:5 tarkoittaa sitä, että maasta käsin nähdään auringon nouseminen ja laskeminen. Kun on yö, niin emme näe aurinkoa, joka on toisella puolella maapalloa. Auringon nouseminen tuo auringon esille toiselta puolelta maapalloa ja yö vaihtuu päiväksi. Auringon laskiessa päivä vaihtuu yöksi, kun aurinko menee toiselle puolelle maapalloa.

Auringon nousu ja lasku (päivän ja yön vaihtelu) voi tapahtua ainoastaan pyöreällä maapallolla. Litteän maan teorian kannattajat sanovat, että pohjoisnapa on litteän maan keskellä ja sieltä käsin aurinko kiertää litteää maata. Litteän maan teoriassa aurinko ei voi nousta ja laskea horisontin alle, ja siksi litteän maan teoria on virheellinen teoria. Todellisuudessa aurinko laskee horisontin alle ja päivä vaihtuu yöksi, joka voi tapahtua vain pyöreässä maassa.

Raamattu sanoo auringon nousevan ja laskevan, jonka voimme joka päivä käytännössä havaita. Litteän maan teoriassa aurinko ei nouse eikä laske, vaan pysyy paikallansa kiertäen maata ympäri samalla korkeudella. Auringon nousu ja lasku kumoaa litteän maan teorian.

Saar 1:
5 Auringo ylene ja laske/ ja juoxe siallens/ että hän sieldä ylönis jällens.

6 Hän mene etelään/ ja palaja jällens pohjaan/ ja tuuli mene aina ymbärins/ tuli pala ymbärpyöryä. Agricola 1642

 

Agrocolan vuoden 1642 Raamatunkäännös kääntää oikein ja alkutekstin mukaisesti jakeen kuusi. Septuaginta kreikasta englantiin kääntää erityisesti jakeen kuusi alkutekstin mukaisesti, ja nämä molemmat jakeet todistavat maan olevan pyöreä. Alla on hepreankielen alkuteksti, joka todistaa selkeästi, että maa on pallomaisen pyöreä.

 

Nature

Eccl 1:
5 And the sun arises, and the sun goes down and draws toward its place;
6 arising there it proceeds southward, and goes round toward the north. The wind goes round and round, and the wind returns to its circuits. Brenton Septuagint Translation from Greek to English

Alkutekstin mukaan Saar 1:
5 Aurinko nousee, ja aurinko laskee kiiruhtaen paikkaansa kohti.
6 Se nousee ja menee kohti etelää, ja menee ympäri (ve-so-vev) pohjoista kohti. Tuuli menee ympäri ja ympäri, ja tuuli palaa jälleen kiertoonsa (se-vi-vo-tah)
.

Monet Raamatunkäännökset kääntävät Saar 1:6 jakeen alkuun sanan tuuli (ruach), mutta jakeen alussa ei ole tuuli sanaa, vaan sanat se nousee, jolla tarkoitetaan aurinkoa, ei tuulta. Aurinko nousee idästä ja laskee länteen, ja kun aurinko kiertää maapallon ympäri, niin se nousee idästä ja sen jälkeen menee etelään, ja sitten länteen ja taas pohjoiseen. Tästä Saar 1:5 ja 6 jakeet kertoivat. Tuuli ei puhalla ainoastaan etelästä pohjoiseen, vaan kaikista ilmansuunnista, mutta koska aurinko kiertää aina samaa rataa idästä, etelään, länteen ja pohjoiseen, niin on selvää, että Saar 1:6 puhui auringon kierrosta kun se nousee ja menee sitten etelään ja pohjoiseen.

Saar 1:5,6 opettaa meille kuinka maa kiertää aurinkoa, kun aurinko nousee ja laskee. Tämä Raamatun kohta käyttää Saar 1:6 jakeessa hepreankielen sanaa ve-so-vev (perusmuodossa sabab), joka on jakeessa qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa kääntyä, tuoda ympäri, muuttua, marssia tai kävellä ympärillä, käydä osittain ympäri, kiertää, tehdä ympyrä, tehdä piiri, ja ympäröidä.

Saar 1:5,6 jakeet alkutekstin mukaan puhuu ja kertoo auringon ympyrän muotoisesta kiertoliikkeestä, joka käytännössä tapahtuu silloin kun maa pyöriessään kiertää aurinkoa. Auringon laskeminen horisontin alle todistaa sen, että maa on pyöreä, koska litteässä maassa aurinko ei laske horisontin alle, mutta pallonmuotoisessa maassa aurinko laskee horisontin alle.

Kun maa kiertää aurinkoa, niin maasta käsin katsottuna aurinko nousee ja laskee sekä kiertää maapallon ympäri. Saar 1:5,6 alkutekstin sanojen merkityksen valossa kertoo meille, että kun maa kiertää aurinkoa, niin aurinko tekee ympyränmuotoisen liikkeen kun se kiertää pallomaisen maan ympäri. Tässä täytyy ymmärtää se, että kun katsomme maasta käsin, niin se näyttää siltä, että aurinko kiertää maapalloa, vaikka maapallo kiertää aurinkoa.

Saar 1:6 sanoo kuinka tuuli kiertää ympäri ja ympäri ja palaa kiertoonsa, joka tarkoittaa sitä kun tuuli puhaltaa maan jokaiselta kulmalta, niin se palaa aina puhaltamaan omaa kiertoansa, eli tuulemaan sieltä mistä se milloinkin tuulee. Saar 1:6 jakeessa on sana hepreankielen sana se-vi-vo-tah (perusmuoto sabib), joka on jakeessa prepositio lauseke yhdessä sanan ve'al kanssa, jolloin se tarkoittaa kiertää joka suunnasta. Tuuli kiertää joka suunnasta pallomaisen maan päällä.

Jumala loi mertenpinnat ympyrän muotoiksiksi

Job 26:10 Hän on vetänyt piirin (chag - perusmuoto chug) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Nature

Job 26:10 He fixed a circle on the surface of the water, defining the boundary between light and dark. Complete Jewish Bible

 

Iyov 26:10 He hath circled the horizon on the face of the mayim for a boundary between ohr and choshech. Orthodox Jewish Bible

 

Job 26:10 He has encompassed the face of the water by an appointed ordinance, until the end of light and darkness.  Brenton Septuagint Translation from Greek to English

Raamattu sanoo alkutekstin mukaan, että Jumala on asettanut ympyrän (piirin) vesien pinnalle sinne missä valo päättyy pimeään tai missä valo ja pimeys päättyvät.

Jobin kirjan luvun 26 ja jakeen 10 heprean kielen sana chag (perusmuoto chug) tarkoittaa ympäröidä, kuvata ympyrää (piiriä), piirtää pyöreä, tehdä ympyrä (piiri).

Raamattu todistaa maan olevan pyöreä sanomalla, että mertenpinnat ovat ympyrän muotoisia, eli kaarevan ja pyöreän muotoisia. Maan pinta-alasta 70% on veden peitossa. Koska suurin osa maan pinta-alasta on vettä ja Raamattu sanaa Jumalan tehneen mertenpinnoista ympyrän muotoisia, niin se todistaa maan olevan pallomaisen pyöreä.

Job 26:10 sanoo, että ympyrän muotoisen merenpinnan päällä valo päättyy pimeään tarkoittaen sitä, kun toisella maapallon puoliskolla on päivä, niin toisella puoliskolla on yö. Tämän Raamatun jakeen todistuksen mukaan maapallo on jakautunut siten, että maapallon toisella puolella on aina päivä ja toisella puolella on yö. Käytännön havainto todistaa tämän todeksi, koska maapallolla on aina puoliksi päivä ja puoliksi yö. Ympyränmuoto merten pintojen päällä voi syntyä vain pyöreällä maapallolla, kun toisella puolella palloa on päivä ja toisella puolella on yö.

Mertenympyrän muodon kykenee myös havaitsemaan käytännössä, sillä esim. kun iso purjelaiva häipyy kaukana merellä horisontin taakse, niin laivan alaosat katoavat näkyvistä ensimmäiseksi ja viimeiseksi katoavat näkyvistä laivan mastossa olevat purjeet. Tämä johtuu siitä kun maa on pyöreä. Jos maa olisi litteä, niin laiva katoaisi näkyvistä kokonaisena laivana pikkuhiljaa muuttuen pienemmäksi, mutta laiva olisi kuitenkin kokonaan näkyvissä häviten lopulta pieneen pisteen kautta näkyvistä.

Auringon nousu ja lasku - julistaa syntien anteeksiantamusta

Psa 103:
11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

Psalmissa 103 sanotaan kuinka Herra siirtää meidän rikkomuksemme (syntimme) niin kauas kuin itä on lännestä. Psalmi 103 kertoo Golgatasta, koska Golgatalla Jumala on siirtänyt pois meistä syntimme iankaikkisesti Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Uskon ja ajattelen, että kun Jumala loi maailman ja sen toimintamekanismit, niin Hän asetti auringon nousun ja laskun idästä länteen sen tähden, koska se kertoo ja muistuttaa Jumalan suuresta armosta, Herran Jeesuksen sovitustyön tähden, joka tuo iankaikkisen elämän, jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Näin Herran luoma aurinko ja sen nousu ja lasku muistuttavat luomakuntaa joka päivä Herran Jeesuksen sovitustyöstä ja Jumalan suuresta armosta.

Psa 19:
1 ¶ Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (19:2) Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
2 (19:3) Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.
3 (19:4) Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi.
4 (19:5) Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt niihin majan (אהל).
5 (19:6) Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
6 (19:7) Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä.

Nature

Psalms 19:
4 (5) Their measuring line is gone out through kol ha’aretz, and their words to the end of the tevel (world). In them hath He set an ohel for the shemesh, Orthodox Jewish Bible

Psalmi 19 vahvistaa sen, että Jumala on asettanut auringon esikuvallisesti puhumaan Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyöhön liittyen. Psalmi 19 puhuu siitä kuinka päivän ja yön mittanuora ulottuu yli kaiken maan, tarkoittaen sitä kuinka päivä ja yö vaihtelevat maan päällä. Psalmi 19 puhuu siis päivän ja yön vaihtelusta sekä tuo esille, että maan päällä olevalle auringolle on tehty ilmestysmaja. Toisin sanoen aurinko on kuin ilmestysmaja maalle.

Jumala asui ilmestysmajassa ja ilmestysmaja oli paikka, jonka kaikkein pyhimmässä suoritettiin suurena sovituspäivänä syntien anteeksiantamus, kun armoistuimelle pirskotettiin seitsemän kertaa syntiuhrin verta. Luku seitsemän kuvaa Jumalan täydellisiä tekoja ja suuren sovituspäivän syntiuhri ja syntien anteeksiantamus olivat esikuvaa Herran Jeesuksen syntiuhrista, Hänen veressään syntien sovituksesta, joka on täydellinen.

Sen jälkeen kun Psalmi 19 puhuu esikuvallisesti auringon olevan ilmestysmaja maalle, niin Raamattu sanoo (Psa 19:5) auringon olevan kuin Ylkä, joka on esikuva Herrasta Jeesuksesta, joka on Jumalan todellinen syntiuhri, joka tuli ihmiseksi (Jumala tuli ihmiseksi) ja asui ihmisten keskuudessa sovittaen syntejä Golgatan keskimmäisellä ristillä.

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui (eskenosen) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:14 και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν (eskenosen) εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

Kreikankielen eskenosen sanan perusmuoto on skenoo, joka tarkoittaa asua sekä asua ilmestysmajassa tai teltassa. Skenoo sana tulee sanasta skenos, joka tarkoittaa ilmestysmaja, teltta sekä maja tai väliaikainen asumus. Raamattu sanoo Jeesuksen tulleen lihaksi (syntyi maan päälle), joka asui ihmisten keskellä, jossa oli Isä Jumalan kirkkaus, armo ja totuus.Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus tuli Jumalan ilmestysmajaksi, jonka kautta tapahtui syntien sovitus.

Tästä syystä Psalmi 19 opettaa esikuvallisesti auringon olevan kuin ilmestysmaja maalle ja kuinka aurinko on kuin Ylkä (Herra Jeesus). Tämä myös todistaa sen kuin Psalmi 103:n opetus, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme opettaa todellakin siitä kuinka auringon nousu ja lasku kertoo meille Jumalan armosta, Herran Jeesuksen sovitustyöstä.

Seuraavat Raamatunkäännökset käyttävät sanaa tabernacle/tabernacled (ilmestysmaja) Joh 1:14, koska näiden käännösten kääntäjät ymmärsivät Jeesuksen tulleen ilmestysmajaksi maan päälle, jossa asuu Jumalan kirkkaus:

John 1:14 And The Miltha {The Word} became flesh {i.e. a Human Being}, and pitched His tent {lit. tabernacled/sheltered} among us, and we saw His Glory, Glory as of The Only Begotten {lit. The Unique One} who is from Aba {The Father}, who is full of Taybutha {Grace} and Qushtha {Truth}. Khabouris Codex arameankielen käsikirjoitus sekä siitä tehty englanninkielen käännös

John 1:14 And the Word became flesh and tabernacled among us. We looked upon His glory, the glory of the one and only from the Father, full of grace and truth. Tree of Life Version - The Messianic Jewish Family Bible Society

John 1:14 And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth. Young's Literal Translation

Raamatun sanan oikeanlainen ymmärtäminen

Jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka uskovat litteän maan teoriaan ovat uskossaan vilpittömiä ja he pyrkivät uskomaan sen mitä Raamattu sanoo. Mutta jos ei ymmärrä sitä milloin Raamattu puhuu kirjaimellisesta suorasta sanan opetuksesta tai milloin on kyseessä symbolinen opetus, joka tulisi ymmärtää esikuvana tai symbolisena opetuksena, niin silloin voi erehtyä luulemaan, että Raamattu opettaisi litteän maan teoriaa, vaikka Raamattu ei sitä opeta.

Kuten edellä olemme nähneet, niin Psalmi 19 puhuu vertauskuvallista ja symbolista kieltä, sillä kun se sanoo, auringon olevan kuin ilmestysmaja, ja auringon olevan kuin Ylkä, niin emme voi ymmärtää sitä suorana kirjaimellisena ilmoituksena, koska aurinko ei ole ilmestysmaja, eikä Ylkä ole aurinko. Jos emme osaa erottaa sitä missä kohden Raamatun sana puhuu kirjaimellisesta suorasta sanan ilmoituksesta tai esikuvasta ja symbolisesta opetuksesta, niin voimme erehtyä todella suuresti ymmärtämään Raamattua väärällä tavalla.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Joh 7:38 Raamatun kohdassa on Jumalaan (Herraan Jeesukseen) uskomisen periaate, jonka mukaan meidän tulee uskoa kirjaimellisesti Jumalan sanan ilmoitukseen, mutta kun uskomme Pyhän Hengen vaikuttaessa uskoa, niin silloin opimme ymmärtämään milloin Raamatun kohdat ovat suoraa kirjaimellista ilmoitusta, milloin Raamattu puhuu vertauskuvallisesti, esikuvien kautta ja symbolisesti.

Silloin kun ymmärtää Raamattua kirjaimellisesti oman järkensä kautta, niin silloin sitä ymmärtää väärin, eikä kykene erottamaan mistä milloinkin on kyse, onko suora kirjaimellinen ilmoitus vai symbolinen merkitys. Meillä kaikilla uskovilla on vaara ymmärtää väärin Jumalan sanan opetusta, emmekä me voi tässä syyttää toinen toisiamme, koska me kaikki olemme sortuneet jossakin vaiheessa uskomaan jotakin järjenpäätelmää, joka ei ole Raamatun sanan totuuden opetus.

Silloin kun ymmärtää Raamattua kirjaimellisesti Pyhän Hengen vaikuttaman ymmärryksen kautta, niin silloin oppii ymmärtämään ja erottamaan sen milloin on kyseessä suora kirjaimellinen ilmoitus ja milloin on kyseessä symbolinen merkitys. Raamattu kertoo kirjaimellisesti meille sen mitä Raamattu opettaa, mutta vain Pyhän Hengen vaikutuksen kautta voi erottaa sen milloin on kyseessä suora kirjaimellinen ilmoitus ja milloin on kyseessä symbolinen merkitys.

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

Mark 7:
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."
9 Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

Raamattu varoittaa turvautumasta omaan ymmärrykseen sekä varoittaa uskomasta ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä, jotka ovat turhaa Jumalan palvelemista. Ihmisinä me voimme eksyä monella tavalla järkeisoppeihin, mutta Jumalan armosta ja armossa Jumalan Henki valaisee meille ymmärrystä, kun ja jos nöyrrymme Jumalan edessä uskomaan siten kuinka Häneen tulee uskoa. Tämä on tietysti koko ajan uskon kasvun prosessia, ja tietenkin Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion kautta lahjaksi saatua.

Jos Jumalan armosta ymmärrämme Raamatun kirjaimellisen ilmoituksen ja milloin se tarkoittaa suoraa ilmoitusta, milloin esikuvaa tai symbolista opetusta, niin silloin emme kompastu niiden Raamatun kohtien edessä, jotka puhuvat maasta symbolisesti, eikä suoran ilmoituksen ja symbolisen opetuksen välille tule ristiriitaa. Olemme kaikki vajavaisia ja armosta pelastettuja, ja siksi saamme kasvaa uskossa ja opimme hylkäämään sellaisia vääriä käsityksiä, joita meillä kaikilla on.

Otan seuraavaksi esille muutaman Raamatun symbolisen opetuksen, joka voi johdattaa meidät ymmärtämään Raamattua väärällä tavalla, jos emme ymmärrä niiden olevan symbolista merkitystä.

Ilm 7:1 ¶ Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.

Kun Raamattu puhuu maan neljästä kulmasta, niin litteän maan teoriaan uskova ihminen ajattelee maan neljän kulman kumoavan maan pyöreän ja pallomaisen muodon. Maan neljä kulmaa puhuu ja opettaa maan päällä puhaltavasta tuulesta, joka puhaltaa pohjoisesta, idästä, etelästä ja lännestä. Maan neljä kulmaa ei todista maan olevan litteä, koska se puhuu maan ilmansuunnista joiden kautta tuuli puhaltaa maan päällä.

Litteän maan teorian kannattajat sanovat Raamatun puhuvan maan neljästä kulmasta, joka kumoaisi maan pallomaisen muodon. Litteän maan teorian kannattajat eivät kuitenkaan kuvaa maan olevan neliskulmainen, vaan pyöreän kiekon muotoinen. Jos he uskovat Raamatun puhuvan maan neljästä kulmasta, niin heidän tulisi kuvata maan muoto nelikulmaisena alueena, mutta he eivät kuitenkaan kuvaa maata nelikulmana. Tässä on iso ristiriita. Silloin kun ymmärrämme Raamatun puhuvan maan neljästä kulmasta tarkoittaen sillä maan neljää ilmansuuntaa, niin ymmärrämme oikein sen mitä Raamattu tarkoittaa maan neljällä kulmalla.

1 Sam 2:8 Hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän asettaakseen heidät ylhäisten rinnalle. Hän antaa heidän periä kunniaistuimen. Maan pylväät ovat Herran, ja hän on asettanut maanpiirin niiden päälle. Raamattu Kansalle

Litteän maan teorian kannattaja sanoo, että koska Raamattu puhuu maan pylväistä, ja kun maanpiiri on asetettu näiden pylväiden päälle, niin Raamattu sanoo maan olevan litteä, jonka alapuolella pylväät kannattelevat maanpiiriä, joka on litteän muotoinen maa.

Silloin kun luemme Raamattua oikealla tavalla, niin ymmärrämme maan pylväiden olevan symbolinen opetus, eikä Raamattu tässäkään kohdassa opeta maan olevan litteä.

Maan pylväät, jotka on asetettu maan päälle on symbolinen opetus, joka puhuu siitä kuinka maa on tehty eri kerroksista, joka on maan perustuksia. Maan pylväät, eli perustukset rakentuvat ja muodostavat lopulta pallomaisen muodon.

Job 38:

4 ¶ Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.

5 Kuka on määrännyt sen mitat-tottapa sen tiedät-tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?

6 Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven,

 

Job 38:4 kertoo meille lisää maan perustuksista sanoen maan perustusten olevan upotettu. Upotettu sana paljastaa meille sen, että Jumala on upottanut maan perustukset maan sisälle, pallomaisen maan sisälle. Tämä paljastuu siitä kun Jumala kysyy Jobilta, joka eli ja vaelsi maan päällä, että tiedätkö mihin minä maan perustin? ... Mihin upotettiin maan perustukset?

 

Kun Job vaelsi maan päällä, niin siitä näkökulmasta käsin Jumala puhui Jobille maan upotetuista perustuksista, joka ovat maankuoren pinnan alla. Tämän me voimme havaita siten, että maapallolla on neljä erilaista kerrosta. Maapallon pinnalla on kuori, jonka paksuus vaihtelee, mutta se on keskimäärin 40 km paksuinen. Seuraava maan kerros on vaippa, joka on pääasiassa kiinteän muotoista hitaasti liikkuvaa jähmeää kiviainesta, ja vaipan uloin osa voi sisältää myös sulaa kiviainesta (magmaa), joka toisinaan purkautuu maan päälle laavana. Vaipan lämpötilan sanotaan olevan yli 1000 asteen lämpötila. Seuraava kerros on ulkoydin ja sisimmäinen kerros on sisäydin.

 

Nature

 

Jos alat kaivamaan maata lapiolla tai kaivinkoneella, niin huomaat maan sisältävän erilaisia aineita, kuten, hiekkaa, multaa, erilaisia kivilajeja, savea, kalliota jne. Maan ytimestä ylöspäin kohti maan kuorta Jumala on luonut erilaisia kerroksia, johon Jumala on upottanut maan perustuksia. Tämän tähden Raamattu puhuu ja opettaa maahan upotetuista perustuksista.

 

Gal 2:9 ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen.

 

Jos luet sillä tavalla Raamattua, että uskot maan pylväiden olevan maan alla olevia tukipylväitä, niin silloin sinun tulisi myös uskoa ja ymmärtää Jaakobin, Keefaksen ja Johanneksen olevan pylväitä, jotka tukipylväinä kannattelevat seurakuntaa, joka voisi tarkoittaa sitä, että ikään kuin jokaisen uskovan ihmisen jalkapohjien alla olisi tukipylväs, joka kannattelisi häntä. Näin et kuitenkaan usko, koska ymmärrät Gal 2:9 pylväiden olevan symbolinen opetus. Jos ymmärtäisit maan pylväiden olevan symbolinen opetus, niin silloin voit ymmärtää, että litteän maan teoria on väärä opetus.

 

Silloin kun ymmärrät Raamatun opettaman symbolisen opetuksen liittyen maahan, niin et voi eksyä uskomaan maan olevan litteä, koska Raamattu opettaa maan olevan pallomaisen pyöreä.

 

Jotkut litteän maan teorian kannattajat sanovat Raamatun opettavan kiinteästä kannesta, joka on kuin läpinäkyvä kupoli maan yllä. Litteän maan teorian kupoli tai kiinteä kansi maan yläpuolella on virheellinen teoria, joka tulee esille Jumalan sanan totuuden kautta.

 

Ennen kuin käsittelen mitä hepreankielen sana raqija tarkoittaa, niin kirjoitan siitä mitä 1 Mooseksen kirjan luku 1 puhuu yleisesti taivaanvahvuudesta (raqija). Raamattu sanoo Jumalan luoneen taivaanvahvuuden vetten välille erottamaan vedet vesistä. Raamatun sanan mukaan Jumala erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä, ja Jumala kutsui vahvuuden (raqija) taivaaksi. Toisin sanoen Jumala loi vedet (meret) taivaan alle, eli maapallolle, ja Jumala loi vedet, jotka olivat taivaan päällä (yläpuolella). Taivaan yläpuolella oli luomisessa suojaava vesikerros, vesivaippa, joka mahdollisti lämpimät olosuhteet sekä korkean iän maan elävien keskuudessa koko maapallolla. Tämä vesivaippa tuli alas vedenpaisumuksessa ainakin osittain ellei kokonaan (Jumala yksin tietää). Vedenpaisumuksen jälkeen olosuhteet muuttuivat huonompaan suuntaan maailmassa, elinikä tippui ja kesän rinnalle tuli talviset olosuhteet.

 

1 Moos 1:

6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus (raqija) vetten välille erottamaan vedet vesistä".

7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden (raqija) ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) päällä; ja tapahtui niin.

8 Ja Jumala kutsui vahvuuden (raqija) taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.

9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.

10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden (raqija) alla".

 

1 Moos 1:20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lennelkööt linnut maan yllä taivaanvahvuudella (raqija)." STLK 2017

 

Gen 1:20 And G-d said: 'Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let fowl fly above the earth in the open firmament (raqija) of heaven.' Jewish Publication Society Bible - JPS

 

Gen 1:20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament (raqija) of heaven, and it was so. Septuagint - Benson's English Translation

Mickelson's Enhanced Strong's Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments sanakirja sanoo raqija sanan tarkoittavan laajentuvaa taivaankantta, taivaanvahvuutta sekä näkyvää kaarta taivaalla. Sanakirjat voivat joskus erehtyä, sillä Raamatun sanan todistus kumoaa sen, että raqija sana tarkoittaisi kiinteää taivaankantta (kupolia maan yllä).

Raamattu sanoo 1 Moos 1:8 jakeessa, että Jumala kutsui vahvuuden (taivaanvahvuus) taivaaksi. 1 Moos 1:8 Raamatunkohdassa vahvuus sana on hepreaksi raqija. Raamatussa taivaanvahvuus (raqija) on sama asia kuin taivas.

1 Moos 1:20 jakeessa juutalaisten alkutekstiin perustuvat Raamatunkäännökset JPS ja Septuaginta sanovat, että siivekkäät olennot (linnut) lentävät maan yllä taivaanvahvuudessa ja taivaanvahvuus sana on tässä Raamatunkohdassa hepreaksi raqija. Toisin sanoen Raamattu sanoo ja opettaa, että linnut lentävät nimenomaan taivaalla, taivaanvahvuudessa (raqija).

Raamatun sanan todistus kumoaa sellaisen teorian, joka sanoo maan yllä olevan kiinteän kupolin olevan sama asia kuin hepreankielen sana raqija.  Raamattu ei sano, että linnut lentävät taivaanvahvuuden (raqija) alapuolella (eivät lennä kupolin alapuolella), vaan taivaanvahvuudessa (raqija), taivaalla. Linnut eivät voi lentää kupolissa tai kiinteässä kannessa, mutta linnut lentävät taivaalla, josta Raamattu käyttää sanaa raqija.

1 Moos 1:
14 ¶  Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
15  ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui niin:

2 Kor 12:2 Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen-oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.

Raamattu sanoo Jumalan laittaneen auringon ja kuun taivaanvahvuuteen (raqija). Miksi Raamattu puhuu siitä, että linnut lentävät taivaalla (raqija) ja kuinka Jumala on laittanut auringon ja kuun taivaanvahvuuteen, jotka ovat lintujen taivasta paljon korkeammalla? Auringon etäisyyden maasta on arvioitu olevan noin 150 miljoonaa kilometriä. Itse ajattelen niin, että tiede ei pysty ihan tarkasti tietämään sitä mikä on auringon tarkka etäisyys maasta, mutta sen voimme ymmärtää, että aurinko on paljon korkeammalla kuin se taivas missä linnut lentävät.

Olen kuullut erään ajatuksen ja opetuksen, joka antaa hyvän selityksen sille, miksi Raamattu käyttää raqija sanasta kahta erilaista merkitystä, jossa toisessa se on taivas missä linnut lentävät ja toisessa kohdassa taivaanvahvuus, missä on aurinko ja kuu. Raamattu opettaa kolmannesta taivaasta, jonka ymmärrämme olevan Jumalan valtakunta taivaassa, toinen taivas olisi se missä on aurinko, kuu ja muut taivaankappaleet ja ensimmäinen taivas on se missä taivaan linnut lentävät (lentokoneet lentävät - maan ilmakehä). Raamattu kumoaa litteän maan teorian opetuksen kiinteästä kupolista maan yllä.

Litteän maan teorian aurinko

Tiede sanoo maan ilmakehän oleva useassa kerroksessa, joista muutamia näistä kuvataan seuraavilla termeillä troposfääri 1-10 km, stratosfääri 10-50 km, mesosfääri 50-100 km, termosfääri 100-500 km, eksosfääri 500-1000 km ja magnetosfääri 1000 km ja sen yli. Tiede ei ole aina kaikessa oikeassa, mutta sen tiedämme, että yläpilvet voivat olla 5-9 kilometrin korkeudessa, keskipilvet ovat 2-6 kilometrin korkeudessa ja alapilvien alaraja on alle 2 kilometriä. Kuinka etäällä aurinko on maasta? Sitä tutkimme tässä osassa kirjoitusta.

Nature

Yllä oleva kuva on litteän maan teorian kannattajien karttakuva litteästä maasta, jossa Pohjoisnapa on keskellä maata ja Antarktiksen jää-alue sen korkeine jäämuureineen kiertää ympäri litteää maata. Litteän maan teoriassa aurinko kiertää maan yläpuolella valaisten tiettyä osaa ja toinen puoli maasta jää pimeäksi. Litteän maan teorian mukaan kun aurinko on tarpeeksi kaukana ja paistaa matalassa kulmassa, niin sen säteily ei enää valaise riittävän pitkälle, jonka takia tulee yö.

Litteän maan teoria sanoo auringon olevan aina korkealla taivaalla ja aurinko kiertää maata. Jos maa olisi litteä ja aurinko kiertäisi maata, niin auringon koon tulisi pienentyä kun se liikkuu poispäin kiertäessään maata. Todellinen käytännön havainto osoittaa, että aurinko on aina saman kokoinen taivaalla paistaessaan ja kun aurinko nousee ja paistaa päivällä ja laskee, niin aurinko on aina samankokoinen, eikä pienene sen aikana kun maa kiertää aurinkoa. Tämäkin todistaa litteän maan teorian olevan virheellinen teoria.

Litteän maan teorian kannattajien arvioima auringon etäisyys maasta vaihtelee suuresti. Olen lukenut litteän maan teorian kannattajien sanovan auringon etäisyyden olevan maasta noin 5000 kilometriä, 6700 kilometriä sekä jopa 22 000 kilometriä.  Litteän maan teorian mukaan aurinko ja kuu pyörivät litteän maan päällä aina sen mukaan miten se etäisyys on määritelty, jossa on eri lukemia. Litteän maan teorian yleinen lukema auringon etäisyydestä maahan on 5000 kilometriä.

Jos maa olisi litteä, niin yllä olevan kartan mukaan sinun pitäisi nähdä Australian maakamaralta yöaikaan aurinko, sillä litteän  maan teoriassa aurinko ei nouse eikä laske. Jos näet päivällä 5000 kilometrin päässä olevan auringon, niin sinun pitäisi se nähdä myös kuvan punaisen nuolen kohdalta, joka on Australian kohdalla, mutta todellisuudessa yöaikaan Australiasta et voi nähdä aurinkoa. Tämä siksi, koska maa on pallomaisen pyöreä ja yöaikaan aurinko on maapallon toisella puolella, missä on päivä. Litteän maan teorian kannattajan matala kulma on hölynpölyä, koska litteän maan teoriassa aurinko on aina samalla korkeudella ja on aivan varmaa, että jos maa olisi litteä, niin 5000 kilometrin korkeudessa oleva aurinko näkyisi maahan myös sinne minne auringon valo ei ylettyisi.

Me pystymme havaitsemaan auringon ja kuun maasta käsin. Jos auringon etäisyys olisi maasta se 5000 kilometriä, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee näkemään myös vaakatasossa 5000 kilometrin päähän ja sen ylikin. Jos nouset korkealle vuorelle, niin et näe sieltä lähellekään 5000 kilometrin päähän. Jos aurinko on korkeammalla kuin 5000 kilometriä esimerkiksi 22 000 kilometrin korkeudessa, niin silloin pitäisi pystyä näkemään vielä kauemmas, mutta käytännössä et kykene näkemään korkealta vuorelta 22 000 kilometrin päähän, koska maa on pallomaisen pyöreä.

Ihminen on kehittänyt erilaisia menetelmiä mittamaan auringon etäisyyttä maasta. Nykytiede sanoo auringon  olevan 150 miljoonan kilometrin päässä maasta. Minulla ei ole kykyä ja kapasiteettia mitata auringon ja maan välistä etäisyyttä, mutta uskon sen olevan paljon kauempana kuin mitä litteän maan teoria siitä sanoo. Jos aurinko olisi 150 miljoonan kilometrin päässä maasta, niin se tarkoittaisi sitä, että ihmisen tulisi nähdä korkealta vuorelta todella kauas.

Nature

Yläpuolella olevassa kuvassa on punainen viiva venäjän korkeimman vuoren ja Mont Blanch vuoren välillä, joka sijaitsee Ranskan ja Italian rajalla. Elbrus vuoren korkein kohta on 5642 kilometriä ja Mont Blanchin korkein kohta on noin 4810 kilometrin korkeudessa. Elbrusin ja Mont Blanchin etäisyys on linnuntietä noin 3000 kilometriä. Jos aurinko olisi 5000 kilometrin korkeudessa tai sitä korkeammalla ja kun pystyt näkemään pystysuuntaan 5000 kilometriä (litteän maan teorian oletettu auringon etäisyys maasta), niin silloin sinun pitäisi pystyä katsomaan ja näkemään todella helposti vaakatasossa Elbrusilta Mont Blanchille jos maa olisi litteä, mutta käytännössä et näe Elbrusin vuorelta tai maanpinnalta niin kauas, et lähellekään niin kauas, koska maa on pallomaisen pyöreä. Tämä käytännön havainto kumoaa litteän maan teorian.

Todellisuudessa aurinko on paljon korkeammalla kuin 5000 kilometriä. Olen ollut lentokoneen kyydissä useamman kerran ja lentokone on lentänyt Euroopan yllä Helsingistä Saksaan ja Itävaltaan sekä Englantiin, ja Helsingistä Israeliin Tel-Aviviin. Lentokone lentää noin 10 kilometrin korkeudessa ja aurinko ei ollut koneen alapuolella 5 kilometrissä, vaan koneen yläpuolella, joka lensi 10 kilometrissä. Tämäkin käytännön havainto kumoaa litteän maan teorian.

Linnut lentävät yleensä aika matalla usein alle 150 metrin korkeudessa. Pitkien matkojen muuttajalinnut lentävät 1,5-6 kilometrin korkeudessa. Laulujoutsen parven on havaittu lentävän jopa 8,8 kilometrin korkeudessa. Korkeimmalla lentävä lintu suomukorppikotka on havaittu lentävän 11,5 kilometrin korkeudessa, jossa lentokoneen suihkumoottori imaisen sen sisäänsä.

Raamattu sanoo, että linnut lentävät taivaalla (raqija) ja nykyisten havaintojen perusteella voimme tietää, että linnut lentävät korkeimmillaan 6 kilometrin korkeudessa ja jopa siitäkin korkeammalla. Tämä havainto tarkoittaa sitä, että Raamatun opettama taivas, jossa linnut lentävät ulottuu maanpinnalta 6 kilometriin ja sen ylikin. Tämäkin käytännön todellisuus kumoaa litteän maan teorian.

Käytännön havaintoja

Miksi olisi tärkeätä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei uskoisi litteän maan teoriaa? Yksinkertaisesti siksi, koska se ei ole totta, vaan valhetta. Litteän maan teorian kannattajat sanovat, että tiede perustuu valheeseen. Litteän maan teorian kannattaja sanoo kuinka tieteen avulla evoluutioteorian uskotellaan olevan totuus, joka ei ole kuitenkaan totta, niin silloin myös pyöreä pallomainen maa ei voi olla totta, koska tiede sanoo maan olevan pyöreä.

Se on totta, että evoluutioteoria ei ole totta, vaan perustuu valheeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tiede on erehtynyt kaikessa mitä se esittää. Minä en ole tiede uskovainen, vaan Raamatun sanaan uskova ihminen, mutta siitä huolimatta, että tiede on erehtynyt joissakin asioissa, niin se ei tarkoita sitä, että tiede on väärässä kaikissa asioissa.

Litteän maan teorian kannattaja sanoo, että maa ei voi pyöriä yli 1000 kilometriä tunnissa, koska meidän pitäisi se tuntea ja kokea. Kun olen matkustanut lentokoneessa, niin olen seurannut lentokoneen tietokoneen näytöltä tai omalta tabletiltani koneen lentonopeutta, joka on noin 900-1000 kilometriä tunnissa. Miksi en tunne, enkä koe koneen sisällä 1000 kilometrin tuntinopeutta? Koska olen lentokoneen sisällä ja liikun samalla nopeudella kuin lentokone. Silloin kun lentokone nousee ja kiihdyttää vauhtiaan, niin tunnen ja koen liikkeen, mutta silloin kun kone liikkuu samalla nopeudella 1000 kilometrin tuntinopeudella ja kun ei ole pyörteitä, niin en tunne, enkä koe koneen liikkumista. Samoin kun olemme maapallolla, niin liikumme samalla nopeudella kuin maa pyörii, siksi emme tunne ja koe maan pyörimisnopeutta. Jumalan luomassa maapallolla maa pyörii pehmeästi aina samalla nopeudella.

Kun lentokone lentää kohteeseen ja sieltä takaisin, niin käytännössä matka kohteeseen ja takaisin ei kestä täsmälleen yhtä kauan, johtuen ilmanpyörteistä, tuulenvastuksesta ja siitä, että lentokone ei välttämättä lennä koko ajan samaa nopeutta. Jos ei olisi ilmanpyörteitä ja eri tavalla puhaltavia tuulia ja lentokone lentäisi aina edestakaisin samaa nopeutta, niin silloin edestakaiseen matkaa kuluisi aina sama aika.

Litteän maan teorian kannattajat sanovat, että jos maan pyörimissuunta on itään, niin kuin pallo teorian kannattajat sanovat, niin eikö silloin länteen ja taaksepäin lentävä lentokone lentäisi nopeammin kuin itään ja eteenpäin lentävä kone, koska se lentäisi maapallon pyörimistä vastaan.

Jos olet lentokoneessa, joka lentää idästä länteen 1000 kilometrin tuntinopeudella ja istut koneen etuosassa, ja kun menet koneen vessaan, joka on koneen takaosassa, niin kävelet ajassa mitattuna täsmälleen yhtä kauan vessaan ja takaisin. Kun lähdet käymään vessassa, niin kuljet kohti länttä ja kun tulet vessasta takaisin paikallesi, niin kuljet kohti itää ja matkaan kuluu sama aika.

Maa ja maan ilmakehä liikkuu samalla nopeudella kaiken aikaa, jonka takia maa ja sen ilmakehä on samaa järjestelmää ja siksi matkaan kuluu sama aika jos liikkuu samalla nopeudella mitä tahansa ilmansuuntaan kohti ja sieltä takaisin. Lentokone vertaus on tästä hyvä esimerkki. Vaikka lentokone lentää mihin suuntaan tahansa, niin lentokoneen sisällä liikkumiseen samalla nopeudella kuluu aina yhtä paljon aikaa.

Alkutekstin mukaan Saar 1:
5 Aurinko nousee, ja aurinko laskee kiiruhtaen paikkaansa kohti.
6 Se nousee ja menee kohti etelää, ja menee ympäri pohjoista kohti. Tuuli menee ympäri ja ympäri, ja tuuli palaa jälleen kiertoonsa
.

Raamattu sanoo auringon nousevan idästä ja laskevan länteen, joka todistaa sen, että maan pyörimissuunta on itään. Saar 1:6 jae sanoo liittyen aurinkoon, että se nousee ja menee kohti etelää ja tämän me pystymme havainnoitsemaan käytännössä. Aurinko nousee idästä ja kulkee sen jälkeen maapallolla ympäri etelään ja siitä länteen ja sitten pohjoiseen. Kun maa pyörii, niin maasta katsottuna aurinko nousee idästä ja käytännön havainto osoittaa sen todeksi, että aurinko nousee idästä. Litteän maan teoriassa aurinko ei nouse eikä laske, vaan kiertää samalla korkeudella maata ympäri. Käytännön havainto todistaa litteän maan teorian virheelliseksi teoriaksi.

Tiedän sen ettei mikään Raamatun todiste tai käytännön havainto pysty muuttamaan sellaisen ihmisen mieltä, joka on päättänyt uskoa litteän maan teoriaan. Mutta jos ihminen on rehellinen Raamatun sanan totuuden ja käytännön havaintojen edessä, niin silloin hän ei voi enää uskoa litteän maan teoriaan.

Mikä on Raamatun ydinsanoma?

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Dan 12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Raamatun ydinsanoma on saada syntinsä anteeksi ja pelastus iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Kun ihminen on Jumalan armosta pelastunut uskon kautta Herraan Jeesukseen katuessaan ja tunnustaessaan syntinsä, niin hänen tulee kasvaa uskossa totuuteen Hengen pyhityksen kautta.

Mikään asia tai opinkappale ei saa tulla hallitsevaksi tai määrääväksi tekijäksi uskon elämässä, sillä edellä olevat Raamatun kohdat ja tekstin kappale kertovat meille sen, että uskon keskipiste on Herra Jeesus, Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta, joka johtaa Hengen pyhityksessä uskomaan Jumalan sanan totuuteen. Jos maan muodosta on tullut sinulle pakkomielle, jonka kautta erotat itsesi pois niistä Herran Jeesuksen opetuslapsista, jotka uskovat maan muodosta eri tavalla kuin sinä, niin silloin olet eksynyt pois totuuden rakkaudesta, jota Herra Jeesus vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä.

Mikä on Raamatun ydinsanoma sinulle? Onko se maan muoto vai Jumalan armosta pelastuminen ja Hengen pyhityksen kautta uskominen Jumalan sanan totuuteen?

 

 

Petri Paavola 25.11.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
kirjastot.fi/kysy/ kuinka korkealle linnut voivat lentaa

space.com/ flat earth explanation for the equinox
tieku.fi/ maailmankaikkeus aurinkokunta/ maa/ ilmakehan lampotila vaihtelee kerroksittain
spacecentre.nz/ resources faq solar system earth flat
unlv.edu/news/ release/ round earth clues how science proves our home globe

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker