Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatullinen Golgata sijaitsi Öljymäellä

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi Golgatalla. Kautta kristinuskon historian uskovat ihmiset ovat arvuutelleet siitä missä Golgata sijaitsi. Jotkut uskovat, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin ns. Gordionin Golgatan luona, joka sijaitsee nykyisen Jerusalemin vanhan kaupungin Damaskus portin lähellä. Gordionin Golgatan tarkka sijainti on aivan arabien bussiaseman vieressä. Jotkut taas uskovat, että pyhän haudan kirkko oli Jeesuksen ristiinnaulitsemisen paikka, jossa Golgata sijaitsi. Pyhän haudan kirkko sijaitsee nykyisen Jerusalemin vanhan kaupungin kristittyjen korttelissa.

Raamattua tutkimalla kykenemme ymmärtämään sen missä Raamatullinen Golgata sijaitsi. Raamatullinen Golgata, jossa Messias Jeesus ristiinnaulittiin sijaitsi Öljymäellä. Raamattu ja juutalaisten tietolähteet kertovat meille, että Golgata sijaitsi Öljymäellä. Jos erehdymme siinä missä Golgata on ihan oikeasti sijainnut, niin siitä huolimatta pelastumme Jumalan armosta, jos olemme tunnustaneet ja katuneet syntejämme ja uskomme Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi ja Pelastajaksi, joka vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi Golgatalla.

Herra Jeesus on vanhan liiton syntiuhrien esikuva ja nämä VL:n esikuvat saivat täyttymyksensä Herrassa Jeesuksessa, kun Hän vuodatti verensä, kuoli ja nousi kuolleista. VL:n syntiuhrien esikuvat täyttyivät tarkasti Herrassa Jeesuksessa koskien myös sitä paikkaa, missä VL:n tietyt syntiuhrit poltettiin. Herra Jeesus kuoli syntiuhrina samassa paikassa (Golgatalla Öljymäellä), missä VL:n syntiuhrit poltettiin, jossa Herra Jeesus ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi. Silloin kun Jumalan armosta saamme ymmärtää VL:n syntiuhrien esikuvien täyttymyksen Herrassa Jeesuksessa myös sen osalta, että Golgata oli Öljymäellä, niin se avaa meille syvällisen ymmärryksen Jumalan pelastushistoriaan ja sen täyttymykseen Herrassa Jeesuksessa. Tämä kirjoitus on yksi tärkeimmistä kirjoituksista mitä olen koskaan kirjoittanut Raamatun sanan opetuksista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Vanhan liiton syntiuhrien esikuvat ja niiden täyttymys
Vanhan liiton syntiuhrit ja Öljymäki
Uuden Liiton syntiuhri ja Öljymäki
Herra siirtää syntimme niin kauas kuin itä on lännestä
Syntiuhri poltettiin 2000 kyynärän päässä leirin ulkopuolella
Raamatun Golgata
Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa
Aabraham ja Iisak
Loppusanat


 

Vanhan liiton syntiuhrien esikuvat ja niiden täyttymys

Vanhan liiton syntiuhrit olivat esikuvia Uuden Liiton Herran Jeesuksen syntiuhrista. Kun tutkimme vanhan liiton syntiuhrien esikuvia niin näemme, että ne poltettiin tietyssä paikassa ulkopuolella leirin syntien anteeksisaamiseksi.

3 Mooseksen kirjan luvussa 16 kerrotaan suuren sovituspäivän syntiuhrista, joka piti uhrata jokavuotisena uhrina seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Suurena sovituspäivänä oli kaksi vuohta syntiuhriksi ja yksi oinas polttouhriksi. Toinen vuohi oli syntiuhrina Herralle ja toinen vuohi oli Asaselille (syntipukki). Asasel, eli syntipukki asetettiin elävänä Herran eteen ja sille toimitettiin sovitus, jonka jälkeen se päästettiin erämaahan. Erämaahan päästetty syntipukki vei kansat synnit pois erämaahan.

Ylimmäinen pappi Aaron laski molemmat kätensä elävän vuohen pään päälle ja tunnusti kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän syntinsä ja pani ne siten vuohen pään päälle ja lähetti sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan. Syntipukki kantoi kaikki israelilaisten pahat teot autiolle seudulle erämaassa.

Herralle annettu syntiuhri vuohi teurastettiin ja sen verta vietiin kaikkein pyhimpään, jossa verta pirskotettiin seitsemän kertaa armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Syntiuhrimullikka ja syntiuhrivuohi, joiden veri oli tuotu sovitukseksi pyhäkköön, vietiin leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa poltettiin tulessa. Tällä tavalla israelilaisille toimitettiin syntien sovitus heidän puhdistamiseksi ja he tulivat tällä tavalla puhtaiksi kaikista synneistään Herran edessä. Tämä suuren sovituspäivän syntiuhri ja syntien anteeksisaaminen oli iankaikkinen säädös.

Veren pirskotus seitsemän kertaa armoistuimen päälle oli esikuva Jumalan täydellisestä teosta syntien anteeksisaamiseksi ja tämä oli esikuva Herran Jeesuksen syntiuhrista Golgatalla. Ruoskinnan jäljiltä Jeesuksen keho oli yltäpäältä veressä, sillä Herra Jeesus on Jumalan armoistuin syntien anteeksisaamiseksi. Kaksi vuohta, josta toinen uhrattiin Herran edessä ja toinen päästettiin elävänä erämaahan oli esikuva Herrasta Jeesuksesta. Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi ja kuoli sekä otti meidän syntimme päällensä. Asasel, syntipukki sai päällensä kansan synnit ja kantoi ne elävänä pois erämaahan. Herra Jeesus kantoi meidän syntimme ja Hän nousi kuolleista elämään asettuen Isänsä valtaistuimen oikealle puolelle.

Vanhan liiton suuren sovituspäivän syntiuhri oli voimassa iankaikkisesti ja kun Herra Jeesus kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi, niin sillä tavalla VL:n esikuva tuli täyttymykseen ja näin Jeesuksen syntiuhri on voimassa iankaikkisesti. Tällä tavalla tämä VL:n syntiuhri on voimassa ikuisesti, koska se sai täyttymyksensä Herrassa Jeesuksessa. Herran Jeesuksen syntiuhri poisti VL:n eläinuhrin ja Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta tämä käsky jää voimaan iankaikkisesti.

Herralle uhrattu syntiuhrivuohi poltettiin leirin ulkopuolella ja myös Herra Jeesus kärsi ja ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi ulkopuolella leirin. Herra Jeesus pyhitti oman verensä kautta Uuden Liiton kansan ulkopuolella leirin, joka oli sama paikka, missä suuren sovituspäivän syntiuhri poltettiin.

4 Mooseksen kirjan luvussa 19 kerrotaan punaisen hiehon syntiuhrista (alkuteksti puhuu punaisesta hiehosta), joka oli esikuva Herran Jeesuksen syntiuhrista. Tämä oli Herran lakimääräys, että piti tuoda punainen virheetön hieho, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka päälle iestä ei vielä ole pantu. Punainen hieho piti antaa papin haltuun ja viedä ulos leiristä (ulkopuolelle leirin) ja se tuli teurastaa papin edessä leirin ulkopuolella. Papin tuli leirin ulkopuolella pirskottaa punaisen hiehon verta seitsemän kertaa ilmestysmajan (temppeli) etupuolta kohti.

Punainen hieho poltettiin leirin ulkopuolella papin nähden, nahkoinensa, lihoinensa ja verinensä ynnä rapoinensa (sisälmykset). Papin tuli ottaa setripuuta, isoppikorsi ja helakanpunaista lankaa ja viskata ne tuleen, missä hieho palaa.

Se, joka oli israelilaisista puhdas, niin hänen tuli ottaa punaisesta hiehosta jäljelle jäänyt tuhka ja panna se talteen leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Tuhka piti säilyttää puhdistusvettä varten ja tämä oli syntiuhri. Puhdistusveteen laitettiin punaisen hiehon tuhka ja puhdasta vettä. Se, joka koski kuolleen ihmisen ruumiiseen, niin hänen tuli puhdistaa itsensä kolmantena ja seitsemäntenä päivänä ja niin hän tuli puhtaaksi. Se, joka koski kuollutta ihmistä ja ei puhdistautunut kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, niin hän ei tullut puhtaaksi.

Kun joku kuoli telttamajassa ja jokainen, joka meni siihen majaan tai oli siinä majassa, niin hän oli saastainen seitsemän päivää. Jokainen, joka ulkona kedolla koski miekalla surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen tai ihmisluuhun tai hautaan, oli saastainen seitsemän päivää. Saastuneita varten piti ottaa poltetun punaisen hiehon syntiuhrin tuhkaa sekoitettuna puhtaaseen veteen, johon isoppikorsi kastettiin ja sitä pirskotettiin saastuneisiin kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, jolloin hän tuli puhtaaksi seitsemäntenä päivänä. Tämä punaisen hiehon syntiuhrin tuhkavesi oli annettu israelilaisille ikuiseksi säädökseksi. 

Raamattu puhuu syntisistä ihmisistä, että he ovat Jumalalle kuolleita ja näin punaisen hiehon syntiuhrin tuhkavesi, joka pirskotettiin kosketuksesta kuolleisiin on esikuva syntisistä ihmistä, jotka ovat Jumalalle kuolleita. Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta punaisen hiehon syntiuhri sai täyttymyksensä ja enää ei tarvitse uhrata punaista hiehoa, koska tämän säädös on nyt voimassa iankaikkisesti sen täyttymyksessä, Herran Jeesuksen syntiuhrissa.

Punaisen hiehon syntiuhriin liittyi setripuun palanen, isoppikorsi ja helakanpunainen lanka, jotka viskattiin tuleen palamaan. Punaisen hiehon syntiuhri oli esikuvaa Herran Jeesuksen syntiuhrista ja sen perusteella setripuu oli esikuva ristinpuusta, jossa Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi. Isoppi oli lääkinnällinen kasvi, joka on esikuvaa siitä kun Jumala eheyttää ja parantaa ihmisen Herran Jeesuksen sovitustyön ansion tähden. Messias Jeesukselle annettiin iisoppia Hänen ollessaan ristillä. Helakanpunainen lanka oli esikuvaa Messias Jeesuksen verestä.

Punaisen hiehon esikuvan kolme päivää ja seitsemän päivää puhdistumisessa oli esikuvaa Herran Jeesuksen sovitustyöstä, johon sisältyi kolme päivää ja yötä maan povessa oleminen, jonka jälkeen Jeesus nousi kuolleista. Seitsemän kuvaa punaisen hiehon esikuvassa Jumalan täydellistä työtä ja tekoa, kun Herra Jeesus sai aikaan kuolemansa ja sovitustyönsä kautta täydellisen ja iankaikkisen lunastuksen ja syntien anteeksiantamuksen.

On todella mielenkiintoista, että Jumala on valinnut setripuun osaksi punaisen hiehon syntiuhrin toimittamista. Setri kasvaa todella hitaasti ja aloittaa kukkimisensa vasta kypsässä kolmenkymmenen vuoden iässä. Herra Jeesus aloitti Messiaan palvelutehtävän kolmenkymmenen vuoden iässä. Muinaiset kansat sanoivat setripuiden olevan ikuisia puita, koska ne voivat elää maan päällä yli tuhat vuotta. Herra Jeesus on iankaikkinen Jumala. Jumalan Poika ja Hänen sovitustyönsä, Hänen veressään on iankaikkisesti voimassa.

Punaisen hiehon tuhka toi puhdistuksen kuolleesta saastumisesta sekä sovitti synnit. Tuhka kestää maan päällä tuhansia vuosia, eikä tuhka mätäne tai saastu. Vesi on maan päällä "ikuinen aine", joka ei häviä, eikä katoa. Jumala valitsi punaisen hiehon syntiuhriin kaksi "ikuista" ainetta tuhkan ja veden, joka on esikuva Herran Jeesuksen iankaikkisuudesta ja puhtaudesta. Niin kuin VL:n kansa sai puhdistuksen ja synneistä sovituksen punaisen hiehon tuhkaveden kautta, niin Uuden Liiton kansa saa puhdistuksen ja synneistä sovituksen Jeesuksen veren kautta, koska Jeesus on iankaikkinen Jumala, jossa on iankaikkinen puhtaus. Tuhka ja vesi olivat esikuvia Messias Jeesuksen ikuisesta puhtaudesta, jonka kautta vain voidaan saada synneistä iankaikkinen puhdistus (sovitus).

Vanhan liiton syntiuhrit ja Öljymäki

The Red Heifer ceremony was performed on the Mount of Olives. Ashes from the heifer were used to purify those defiled by contact with the dead during the Temple period and afterwards. jewishvirtuallibrary

Juutalaiset tietolähteet sanovat, että vanhan liiton aikainen punaisen hiehon seremonia (syntiuhri ja puhdistus) suoritettiin Öljymäellä.

All the walls that were there [in the Temple] were high except the eastern wall, for the priest who burned the red heifer would stand on the top of the Mount of Olives and direct his gaze carefully see the opening of the Sanctuary at the time of the sprinkling of the blood. Mishnah - Middot 2:4

Juutalainen Mishnah kirjallisuus sanoo, että kaikki temppelin muurit olivat korkeita paitsi itäinen muuri, koska papin, joka poltti punaisen hiehon piti seisoa Öljymäen huipulla ja sieltä katsoa Pyhäkön (temppeli) sisälle, silloin kun verta vuodatettiin (temppelin etupuolella). Punaisen hiehon syntiuhri ja puhdistus suoritettiin Öljymäen huipulla, paikassa, joka oli suoraan kohti temppeliä. Koska punaisen hiehon syntiuhri oli esikuva Jeesuksesta, joka sai täyttymyksensä Jeesuksessa, niin silloin tämä esikuva täyttyi Jeesuksessa myös siten, että Jeesus uhrattiin syntiuhrina samassa paikassa, eli Öljymäen huipulla, paikassa, joka oli suoraan kohti temppeliä. Kaikki tärkeät syntiuhrit poltettiin Öljymäellä (ulkopuolella leirin).

The Eastern gate over which was a representation of the palace of Shushan and through which the high priest who burned the red heifer and all who assisted with it would go out to the Mount of Olives. Mishnah - Middoth 1:3

Juutalainen Mishnah kirjallisuus sanoo, että itäinen portti oli kuvaa Shushanin palatsista ja sen (itäisen portin) kautta ylimmäinen pappi, joka poltti punaisen hiehon ja hänen kanssaan sitä avustaneet kulkivat Öljymäelle. Juutalaiset lähteet sanovat, että itäistä porttia kutsuttiin myös nimellä Shushan portti, koska se oli kohti Persian kaupunkia idässä (Shushan) (nykypäivän Iran). Jotkut sanovat, että nimitys Shushan itäiselle portille oli kunnianosoitus Persian kuningas Kyyrokselle, joka salli juutalaisten palata Jerusalemiin rakentamaan temppeliä. 

3 Moos 16:
14 Ottakoon hän sitten mullikan verta ja pirskottakoon sitä sormellaan armoistuimen päälle itäpuolelle. Armoistuimen eteen hänen on pirskotettava verta sormellaan seitsemän kertaa. Raamattu kansalle

Nature

Hebrew Interpolated Study Bible näyttää kuinka 3 Moos 16:14 jakeessa on sana kedemah (perusmuoto qedma, qedmah), joka tarkoittaa itä, itäänpäin, muinainen, alku, edessä.

3 Mooseksen kirja luku 16 kertoo suuren sovituspäivän syntiuhrista. Alkutekstin mukaan syntiuhrin verta pirskotettiin armoistuimen päälle itäänpäin seitsemän kertaa. Temppelistä ja armoistuimesta itäänpäin oli Öljymäki, jossa syntiuhrin ruumis poltettiin. 3 Moos 16:14 oli esikuva Herran Jeesuksen syntiuhrista, joka ristiinnaulittiin temppelistä itäänpäin Golgatalla, joka sijaitsi Öljymäellä. Tällä tavalla VL:n esikuva syntiuhrista poltettiin samassa paikassa, missä Herra Jeesus ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi.

Uuden Liiton syntiuhri ja Öljymäki

Hebr 13:
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin," hänen pilkkaansa kantaen;

Heprealaiskirjeen 13 luku kertoo kuinka vanhan liiton aikana niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi toi kaikkeinpyhimpään piti polttaa ulkopuolella leirin. Heprealaiskirje jatkaa tästä sanoen, että sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella (ulkopuolella leirin). Jakeessa 13 selvennetään sitä, että sanat kärsi portin ulkopuolella tarkoittaa ulkopuolelle leirin. Herra Jeesus ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi leirin ulkopuolella, samassa paikassa, missä vanhan liiton syntiuhrit (punaisen hiehon syntiuhri ja suuren sovituspäivän syntiuhri) poltettiin. Tiedämme jo sen, että punaisen hiehon syntiuhri poltettiin Öljymäellä, joten Golgata sijaitsi Öljymäellä, jossa Herra Jeesus kuoli syntiuhrina syntien anteeksisaamiseksi.

Vanhan liiton aikana suurena sovituspäivänä syntiuhrin verta vietiin kaikkein pyhimpään armoistuimelle, mutta syntiuhrin ruumis poltettiin ulkopuolella leirin. Koska heprealaiskirje opettaa, että VL:n syntiuhri poltettiin ulkopuolella leirin ja samoin myös Jeesus ristiinnaulittiin ulkopuolella leirin, niin se tarkoittaa sitä, että VL:n suuren sovituspäivän syntiuhri poltettiin samassa paikassa missä Jeesus ristiinnaulittiin, joka tapahtui Golgatalla ja toisin sanoen Öljymäellä.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
52 ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.
53 Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.
54 Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".
55 Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana katselemassa.

Matteuksen evankeliumin luku 27 paljastaa meille sen, että Golgata missä Jeesus ristiinnaulittiin sijaitsi Öljymäellä. Sadanpäämies ja hänen kanssaan olevat Jeesuksen vartijat näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui. Se mitä muuta tapahtui alkoi siitä kun temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti. Temppelin esiripun repeytyminen voidaan nähdä ainoastaan Öljymäeltä, paikasta missä punaisen hiehon ja suuren sovituspäivän syntiuhrit poltettiin. Temppelin ovien ollessa auki Öljymäeltä pystyi näkemään temppelin esiripun. Kun vanhan liiton aikana ylimmäinen pappi poltti syntiuhrin Öljymäeltä, niin hän näki temppelin esiripun, koska itäinen muuri oli muita temppelin muureja alempana juuri siitä syystä, että ylimmäisen papin piti nähdä temppelin sisälle ja esirippuun asti, kun hän poltti syntiuhria Herralle.

Jeesuksen aikaisen Jerusalemin temppelin esiripun mitoista on olemassa erilaisia arvioita, jotka ovat kuitenkin aika lähellä toisiaan. Minä olen tutkinut erilaisia tietolähteitä koskien esiripun korkeutta, leveyttä ja paksuutta. Tiedot vaihtelevat siinä, että esiripun korkeudeksi ilmoitetaan 10-18 metriä, esiripun leveydeksi ilmoitetaan noin 10 metriä ja esiripun paksuudeksi miehen käden paksuus. Esirippu oli jo yksistään noin valtavan korkea ja leveä ja juutalaisten tietolähteet kertovat, että itäinen muuri ei ollut yhtä korkea kuin muut temppelin muurit, sillä Öljymäen huipulta uhranneen papin piti nähdä temppelin sisälle kaikkein pyhimmän edessä olevaan esirippuun asti. Jos jo temppelin esiripun mitat olivat tuollaisia, niin temppeliin johtavan oven on täynyt olla myös korkea ja leveä, koska muuten Öljymäellä uhrannut pappi ei olisi kyennyt näkemään kaikkein pyhimmän edessä olevaan esirippuun asti. Tämä selittää myös miksi sadanpäämies ja hänen kanssaan olevat vartiossa olevat sotilaat kykenivät näkemään temppelin esiripun repeämisen, joka voitiin nähdä vain Öljymäen huipulta, joka oli itään päin temppelin etupuolelta.

And any one may hence learn, how very great piety we exercise toward God, and the observance of his laws: since the priests were not at all hindred from their sacred ministrations by their fear during this siege; but did still, twice a day, in the morning, and about the ninth hour, offer their sacrifices on the altar. Josephus Antiquities of the Jews — Book XIV 4.3

Juutalainen historioitsija ja pappi Josefus kertoi kirjassaan Antiquites of the Jews (Juutalaisten muinaisajat), kuinka juutalaiset papit suorittivat kahdesti päivällä uhrin temppelin alttarilla, toisen aamulla ja toisen yhdeksännellä hetkellä. Josefus kuvasi päivittäistä polttouhria ja sen uhraamista. Yhdeksäs hetki on noin kello 15.00 meidän ajassamme. Jumalan "kello" toimii täsmällisen tarkasti, koska sillä hetkellä kun papit uhrasivat jokapäiväistä uhria temppelissä kello 15 aikaan (yhdeksännellä hetkellä), niin samaan aikaan Herra Jeesus kuolee ristillä syntien anteeksisaamiseksi. Esikuva ja täyttymys tapahtuivat samaan aikaan, kun temppelissä suoritettiin uhri ja Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli Golgatalla syntien anteeksisaamiseksi.

Jokapäiväisen uhrin takia temppelin ovet olivat auki, niin että esirippu näkyi Öljymäeltä. Herra Jeesus kuoli ja uhrattiin samaan aikaan, kun jokapäiväinen uhri uhrattiin, joka oli myös esikuva Herran Jeesuksen uhrista. Kuvassa alhaalla on temppeli, jonka etupuoli ja esirippu olivat suoraan kohti itään, Öljymäkeä, jossa poltettiin punaisen hiehon syntiuhri ja suuren sovituspäivän syntiuhri. Kuten kuvasta voit nähdä, niin pyhän haudan kirkko ja Gordionin Golgata sijaitsevat temppelin ja esiripun takana, jonka tähden esiripun repeytymistä ei voitu nähdä näistä kummastakaan paikasta. Tämä yksityiskohta kumoaa perinteet, jotka sanovat Golgatan sijainneen pyhän haudan kirkon luona tai Gordionin Golgatalla.

Nature
Kuvassa temppeli sijaitsee oikeassa kohdassa, mutta se oli oikeasti rinteellä alempana kuin Antonian linnoitus.

Juutalainen perinne sanoo, että suurena sovituspäivänä Asasel, syntipukki, vuohi joka kantoi israelilaisten synnit vietiin Salomonin pylväiköstä itäportille. Itäportilta syntipukki vietiin punaisen hiehon siltaa pitkin Öljymäelle. Öljymäeltä syntipukki vietiin erämaahan. Syntipukki oli esikuvaa Jeesuksesta, joka otti päällensä meidän syntimme ja kantoi meidän syntimme. Synnit kantanut vuohi vietiin Öljymäeltä erämaahan, koska Öljymäellä tapahtui syntien sovitus ja Jeesuksen kuolema tuli elämäksi, niille jotka uskovat Häneen. Syntipukki kantoi elävänä pois israelilaisten synnit ja samoin myös Jeesus kuolleista eläväksi nousseena on kantanut meidän syntimme.

Herra siirtää syntimme niin kauas kuin itä on lännestä

Psa 103:
10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme (pesha
פשׁע - rikkomus, kapina, synti).

Psalm 103:12 As east is far from west, so far has He removed our sins (pesha פשׁע) from us. The Israel Bible (Ortodoksijuutalaisten Raamatunkäännös)
 

Nature

Psalmissa 103 sanotaan kuinka Herra siirtää meidän rikkomuksemme (syntimme) niin kauas kuin itä on lännestä. Psalmi 103 kertoo Golgatasta, jossa Jumala siirsi pois meistä syntimme iankaikkisesti Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Kun katsot yllä olevaa kuvaa, niin näet temppelistä katsottuna, että Öljymäki on idässä ja idästä Öljymäeltä katsottuna Herran temppeli oli lännessä. Kun tutkin tätä Golgata asiaa ja siinä yhteydessä luin Psalmin 103, niin koin kuinka Herran Henki avasi ymmärtämään sen, että tämä jae puhuu ja opettaa Golgatasta, jossa Jeesus kuoli syntiemme puolesta ja näin Hän siirsi meidän syntimme niin kauas kuin itä on lännestä.

Herra asui temppelissä, sen kaikkeinpyhimmässä ja siksi VL:n syntiuhri tuli polttaa leirin ulkopuolella, ei temppelissä, koska synti ei voi asua eikä kestää Herran edessä. Tästä syystä syntiuhri poltettiin leirin ulkopuolella ja siksi Herra Jeesus VL:n syntiuhrin esikuvana ja sen täyttymyksenä meni temppelialueesta (lännestä) leirin ulkopuolelle itään, jossa oli Öljymäki, missä Golgata sijaitsi ja siellä Herra Jeesus verensä ja kuolemansa kautta siirsi synnin tuomion meistä pois iankaikkisesti.

Aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Itse uskon ja ajattelen, että kun Jumala loi maailman ja sen toimintamekanismit, niin Hän asetti auringon nousun ja laskun idästä länteen sen tähden, koska se kertoo ja muistuttaa Jumalan suuresta armosta, Herran Jeesuksen sovitustyön tähden, joka tuo iankaikkisen elämän, jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Näin Herran luoma aurinko ja sen nousu ja lasku muistuttavat luomakuntaa joka päivä Herran Jeesuksen sovitustyöstä ja Jumalan suuresta armosta.

Syntiuhri poltettiin 2000 kyynärän päässä leirin ulkopuolella

The Bible says that all sacrifices had to on the east side of the Tabernacle (Temple). According to Rabbinical writings, the Red Heifer was sacrificed on an altar located 2000 cubits outside the Eastern Gate of Jerusalem on the Mt of Olives. The Priest sacrificing the Red Heifer had to be able to see directly into the entrance of the Holy Place. olivetreemessianic

Messiaanisten juutalaisten tietolähde sanoo kuinka uhrit tuli toimittaa (polttaminen) itäänpäin temppelistä (ilmestysmaja). Sama tietolähde kertoo rabbiinisten kirjoitusten kertovan, että punainen hieho uhrattiin alttarilla, joka sijaitsi 2000 kyynärän päässä itäportista Öljymäellä, sillä uhria suorittavan papin piti nähdä kaikkeinpyhimpään.

Joos 3:
3 ja käskivät kansaa sanoen: "Kun te näette Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin ja leeviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikoiltanne ja seuratkaa sitä.
4 Kuitenkin olkoon noin kahdentuhannen kyynärän välimatka teidän ja sen välillä - älkää menkö sitä lähelle - että tietäisitte tien, jota teidän on käytävä, sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä."

Apt 1:12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.

12-14. a sabbath day’s journey — about two thousand cubits. Jamieson, Fausset, Brown Commentary

A sabbath day’s journey; about a mile or two, or such a space as, by God’s appointment, was between the ark and the people, #Jos 3:4. Matthew's Poole Commentary

Edellä olevat kommentaarit sanovat kuinka sapatinmatka on 2000 kyynärää ja oli sama matka, joka erotti liitonarkin ja kansan toisistaan.

Temppelistä itään päin leirin ulkopuolelle Öljymäelle tuli olla 2000 kyynärän matka, jossa syntiuhri poltettiin.

Joosuan kirjan kolmas luku jakeissa 3 ja 4 kertoo leeviläisten pappien kantaneen liitonarkkia ja kuinka liitonarkin ja kansan välillä oli 2000 kyynärän välimatka, että he tietäisivät tien, jota pitkin heidän tuli kulkea. Vanhan liiton aikana papit kuljettivat mukanaan ilmestysmajaa ja sen esineitä. Ilmestysmaja oli esikuvaa temppelistä. Joosua 3:3,4 opettaa esikuvallisesti siitä kuinka ristiinnaulittu Jeesus (2000 kyynärän päässä temppelistä Öljymäellä) näyttää kansalle tietä mihin suuntaan tulee kulkea. Jeesus on Uuden Liiton armoistuin (armoistuin oli liitonarkin kansi) ja Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule Isän luokse muuten kuin Jeesuksen kautta.

Raamattu todistaa monella tavoin sen, että Raamatullinen Golgata sijaitsi Öljymäellä.

Raamatun Golgata

Matt 27:33 Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi-se on: pääkallon paikaksi-

Mark 15:22 Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka.

Joh 19:17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.

Raamattu sanoo, että Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla, joka on arameankieltä (gulgoleth - גלגלת ) ja tarkoittaa pääkallon paikka, pää, pääkallo. Kun Joh 19:17 sanoo kutsutaan hepreankielellä Golgataksi, niin se tarkoittaa arameankieltä, sillä Gulgoleth on arameankielinen sana.

Öljymäellä saattoi olla pääkallonmuotoinen paikka, mutta pääkallonpaikka voi tarkoittaa myös jotakin muuta. Muinaisen juutalaisen tradition mukaan Adamin pääkallo on haudattu Öljymäelle, jota kutsuttiin Golgataksi. Tästä traditiosta Adamin luista on monta erilaistakin tarinaa.

The Tree, with the bones of Adam from beneath it, was preserved in the Ark. After the waters had abated, Noah divided the bones as relics among his sons. The skull fell to the share of Shem, and he buried it on a mountain of Judæa, . called from thence Golgotha, Calvary, or the Place of a Skull. Omniana

Robert Southey on kirjoittanut Omniana teoksen vuonna 1812,  jossa hän kertoo tradition mukaan kuinka Adamin luita olisi säilytetty arkissa. Nooa jakoi pyhäinjäännöksen luut pojillensa. Adamin pääkallon sai Seem, joka hautasi Adamin pääkallon Juudean vuorelle, jota kutsutaan Golgataksi tai pääkallonpaikaksi.

Itse en usko, että Nooa olisi säilyttänyt Adamin luita ja Seem olisi haudannut Adamin pääkallon Öljymäelle, Golgatalle, sillä uskon tämän olevan vain traditio, ei totuus. Mutta se voisi olla totta, että tämän tradition kautta Öljymäellä oleva paikka on saanut nimeksi Golgata, koska tradition mukaan Adamin pääkallo on haudattu sinne. Golgata on voinut saada nimensä Golgata tämän tradition kautta. Golgata tarkoittaa myös pääkallonpaikka ja näin myös Raamattu sanoo kolme kertaa.

Onko Raamatussa olemassa mitään muita todisteita siitä, että Golgata oli Öljymäellä? On, ja sitä katsomme ja tutkimme seuraavaksi.

Joh 19:41 Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.

Golgatalla oli puutarha, jossa Jeesus ristiinnaulittiin ja puutarhassa oli uusi hauta. Juutalaiset hautasivat ainoastaan kuninkaansa kaupungin muurien sisälle ja muut haudattiin hautausmaalle, joka sijaitsi Öljymäellä. Juutalaisten vanhin hautausmaa oli Daavidin kaupungin vastapäätä, jossa nykyään sijaitsee Silwanin arabikylä. Koska Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisen paikan vieressä oli hauta, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus ristiinnaulittiin Öljymäellä, koska siellä oli juutalaisten hautausmaa.

The most ancient burial caves on the Mount of Olives are in the area of the contemporary Arab village of Silwan, and date from biblical times. The Carta Guide to the Mount of Olives relates that burial on the eastern ridge gathered impetus at the end of the First Temple period (the eighth to sixth centuries BCE), continued during the entire period of the Second Temple, and then expanded and reached Mount Scopus as well. At the close of the Second Temple period (circa 70 CE), the eastern ridge in the middle of the Mount of Olives became a giant burial ground with many burial caves scattered around the gardens and the olive orchards. jewishvirtuallibrary

Juutalaiset lähteet sanovat, että Öljymäen itäisestä vuorenharjanteesta tuli jättimäinen hautausalue toisen temppelin loppuaikoina, missä oli useita hautausluolia ja niitä ympäröivät puutarhat ja oliivi hedelmätarhat. Tämä todistaa sen, että Öljymäellä oli puutarhoja ja niitä oli siellä jo Jeesuksen aikana, sillä Raamattu sanoo, että Golgatalla (Öljymäellä) oli puutarha.

Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa

Ilm 11:8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

Kun Raamattu sanoo (Ilm 11:8), että Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa, niin se ei tarkoita, että Jeesus olisi ristiinnaulittu kaupungin muurien sisällä. Öljymäki kuului Jerusalemin alueeseen ja siksi Raamattu sanoo, Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Ulkopuolella leirin tarkoitti temppelistä 2000 kyynärän päässä Öljymäellä, missä syntiuhri poltettiin. Samoin myös Herra Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa, Öljymäellä 2000 Raamatullisen kyynärän päässä temppelistä.

Aabraham ja Iisak

Monet sanovat ja opettavat, että Aabraham aikoi uhrata poikansa Iisakin Moorian vuorella, eli temppelivuorella, joka on Öljymäkeä vastapäätä. Jotkut tähän opetukseen uskovat ihmiset sanovat, että koska Aabrahamin Iisakin uhraaminen oli esikuva siitä kun Isä lähetti Jeesuksen syntiuhriksi maailmaan, niin sen tähden Golgata olisi ollut temppelivuorella, joka on sama asia kuin Moorian vuori.

Kun tutkimme Raamattua, niin näemme ja ymmärrämme ettei Raamattu opeta Aabrahamin aikoneen uhrata Iisakia temppelivuorella.

Nature

1 Moos 22:
1 ¶ Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen".
2 Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon".
3 ¶ Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
4 Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa.
5 Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne."

Kun luet Raamattua, niin huomaat että Jumala käski mennä Aabrahamin Moorian maahan ja uhrata Iisak siellä polttouhriksi vuorella, jonka Jumala sanoo hänelle. Moorian maa oli sama maa-alue, jossa Jerusalem sijaitsi (katso yllä olevaa karttaa). Moorian maassa, eli Jerusalemissa oli monta vuorta. Aabrahamin aikomus uhrata poikansa Iisak oli todellakin esikuvaa siitä kun Jumala uhrasi ainoan Poikansa kuolemaan Golgatalla. Koska tässä on kyse Jeesuksen ristiinnaulitsemisen esikuvasta syntien anteeksisaamiseksi, niin Aabrahamin Iisakin uhraaminen (aikomus uhrata) tapahtui samassa paikassa, missä Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla, joka oli Öljymäellä.

Loppusanat

Olisin voinut tuoda Raamatusta vieläkin lisää todisteita siitä kuinka Golgata sijaitsi Öljymäellä, mutta koin, että tämä mitä olen nyt tässä tuonut esille on riittävä todiste sille, että Raamatullinen Golgata todellakin sijaitsi Öljymäellä.

Kuten alussa kirjoitin, niin se ei ole pelastuskysymys jos uskoo Golgatan sijainneen väärässä paikassa. Meille pakanakansojen edustajille tämä ei ole pelastuskysymys, mutta voi olla juutalaiselle sillä tavalla pelastuskysymys, että kun hän ymmärtää kuinka VL:n esikuvat syntiuhreineen poltettiin Öljymäellä, jossa Golgata sijaitsi, niin hänelle voi avautua pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Olen itse aikoinani uskonut, että Jeesus on todennäköisesti ristiinnaulittu Gordionin Golgatalla, ja Aabraham oli aikeissa uhrata Iisakin temppelivuorella. Kun olen tätä asiaa kauemman ajan tutkinut, niin olen saanut tehdä asiassa parannusta ja hylätä aikaisemmat uskomukseni, sillä Raamatun sanan totuus osoittaa meille sen, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla, joka sijaitsi Öljymäellä. Myös Aabrahamin Iisakin uhraamisen aikomus on tapahtunut Moorian maalla (Jerusalemin alueella) Öljymäellä.

Perinne sokaisee ja johdattaa meitä pois totuudesta, mutta Jumalan sanan totuus palauttaa meidät aina takaisin totuuden tielle.

Hebr 10:
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Kiitos Jumalalle, Herran Jeesuksen verestä ja syntiuhrista, jonka Hän antoi Golgatalla, Öljymäellä syntien anteeksisaamiseksi. Herran Jeesuksen sovitustyö tuo iankaikkisen syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen niille, jotka katuvat ja tunnustavat syntinsä sekä uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, eivätkä koskaan luovu uskosta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen sovitustyön kautta Herra pyhittää Uuden Liiton Jumalan kansan.

Herran Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään Isä Jumalan luokse, sillä Hän on vihkinyt meille uuden ja elävän tien, joka käy esiripun kautta, joka on Hänen lihansa, kun Hän ihmisenä ja Jumalana kuoli ristillä meidän syntiemme tähden.

Ps. Olen pitänyt tästä aiheesta lähiaikoina kolme Raamattutuntia, jotka voit kuunnella ja katsoa seuraavista linkeistä:

Kiitä Herraa minun sieluni Jumalan pelastuksesta
Sijaitsiko Golgata ristiinnaulitsemisen paikka Öljymäellä?
Syntiuhrin esikuva ja täyttymys - Golgatan oikea sijainti

 

Petri Paavola 4.7.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
jewishvirtuallibrary.org/ red heifer
jewishvirtuallibrary.org/ the mount of olives
sefaria.org/ Mishnah_Middot.2.4
vision.org/ golgotha where is it
biblehub.com/ sermons/auth/ clark/the ceremonies of the day ofatonement
olivetreemessianic.org/ uploads chukat
  


 

 

 

eXTReMe Tracker