Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatun ja historian todistus Googista ja Maagoogista

Viime vuosikymmeninä uskovien keskuudessa on yleistynyt keskustelu siitä mikä maa on Raamatun ilmoittama Goog, Maagogin maa. Jotkut sanovat Googin olevan Venäjä ja toiset sanovat sen olevan Turkki jne. Tämä keskustelu käy todella kuumana, jonka seurauksena jotkut sanovat  esimerkiksi, että kaikki historian kirjoittajien viittaukset, jotka liittävät Googin Venäjään ovat väärennöksiä, koska Turkki olisi Goog. Raamatussa Hesekielin kirjan 38 luvussa Jumala kertoo meille missä lopunajan Goog asuu ja sijaitsee. Raamatun sanan todistus ratkaisee sen mikä maa on Goog. Miksi tämä asia olisi niin tärkeä ymmärtää oikein?

Hesekielin kirjan luvussa 38 Jumala näyttävänsä pyhyytensä siinä kun Goog hyökkää Israelin kimppuun ja kaikki kansat maan päällä saavat näin tietää, että Jumalan sana on totta ja Jumala on olemassa. Se, että ymmärrämme kuka Goog on, niin siinä on kyse Jumalan omasta pyhyydestä, että Hän on totinen Jumala ja Hän jo etukäteen ilmoittanut sen mikä on se maa liittolaisineen, joka hyökkää päivien lopulla Israelin kimppuun ja kuinka Jumala tuhoaa täydellisesti nämä Israelia vastaan hyökkäävät kansat. Jos haluat tietää kuka on lopunajan Goog, niin Jumala kertoo sen sinulle sanansa kautta Hesekielin kirjan 38 luvussa.

Kirjoituksessani käyn läpi Raamatun sanan totuuden kautta ja historian todistuksen kautta sitä mikä maa Goog on. Raamatun todistus on kaikkein tärkein todiste, mutta historian todistuksen kautta näemme mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka antavat meille ymmärrystä siihen mitä ja miksi maailmassa nyt tapahtuu se, kun Venäjä ja Ukraina ovat sodassa keskenään. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan todistuksen kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Raamatun todistuksen mukaan Venäjä on Goog
Historian todistus Googista
Rabbi Vilna Gaon profetia 

Raamatun todistuksen mukaan Venäjä on Goog

Raamattu sanoo Hesekielin kirjan 8 luvussa alkutekstin mukaan, että Goog lähtee paikastaan pohjoisen viimeisestä tai kauimmaisesta osasta ja liittolaisineen hyökkää Israelin kimppuun. Koska hyökkäys Israeliin suoritetaan viimeisestä tai kaummaisesta pohjoisen osasta, niin meidän tulee ymmärtää, että hyökkääjän sijainti tulee katsoa Israelin käsin. Mikä on Israelista katsottuna pohjoisin osa, viimeisin osa pohjoisessa tässä maailmassa? Se on nykyinen Venäjä.

Ezekiel 38:
15 And thou shalt come from thy place out of the uttermost  parts (
ירכה‎ jerekah) of the north (צפון‎ tsafon), thou, and many peoples with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army;
16
and thou shalt come up against My people Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the end of days, and I will bring thee against My land, that the nations may know Me, when I shall be sanctified through thee, O Gog, before their eyes. Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

Hes 38:15 καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ’ ἐσχάτου (eskhatos - viimeinen) βορρᾶ (borrha - pohjoisesta) καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή, Septuaginta

Nature

Nature

Olen ottanut esille kolme Raamatun tekstiä: Hebrew Interpolated Study Bible - alkuteksti ja interlineaarisena tekstinä englanti; juutalaisten hepreankielestä kreikkaan käännetty Septuaginta; juutalaisten hepreankielestä englantiin käännetty Jewish Publication Society Bible (JPS).

Kaikista edellä mainituista Raamatun teksteistä myös alkutekstistä tulee se esille, että Googiin yhdistetty Hes 38:15 sanoo Googin sijainnin olevan viimeisessä osassa pohjoista. Israelista katsottuna Venäjä on viimeisin maa pohjoisessa.

Hes 38:15 on hepreankielen sana jerekah, joka tarkoittaa takaosa, syvennys, raja, rannikko, osa, neljännes, sivu ja kuvaannollisesti kylki.

Alkuteksti käyttää Hes 38:15 sanaa jerekah, joka on yhdistetty pohjoinen sanaan. Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS Raamattuu kääntää jerekah sanan englanninkielen sanalla uttermost parts, joka tarkoittaa viimeinen ja äärimmäinen. Juutalaisten hepreasta kreikkaan käännetty Septuaginta kääntää Hes 38:15 hepreankielen jerekah sanan kreikankielen sanalla eskhatou (perusmuoto on eskhatos). Kreikankielen sana eskhatos tarkoittaa viimeinen, äärimmäinen.

Raamatun sanan todistus Hes 38:15 jaetta koskien on kiistaton siinä, että hepreankielen alkutekstin mukaan Goog on Venäjä. Venäjä on viimeinen osa maata pohjoisessa Israelista katsottuna ja Raamattu sanoo Googin lähtevän päivien lopulla paikastaan, joka sijaitsee viimeisessä osassa pohjoista.

Hes 38:2 "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan

Raamatun opetuksen mukaan Goog on Maagogin maa. Tämä Raamatun ilmoittama yksityiskohta on todella tärkeä, joka tulee esille siinä kun etsimme Goog Maagogin sijaintia historian lähteistä.

Jer 6:22 Thus saith HaShem: Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be roused from the uttermost parts (ירכה‎ jerekah) of the earth. Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

Jer 6:
22 Näin sanoo Herra: "Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta, suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä.
23 He käyttävät jousta ja keihästä, he ovat julmia ja armottomia. Heidän äänensä on kuin meren pauhu. He ratsastavat hevosilla, soturit varustettuina taisteluun sinua vastaan, tytär Siion." Raamattu Kansalle

Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS Raamattu käyttää Jer 6:22 kohdassa jerekah sanaa, jonka se kääntää sanoilla uttermost parts, joka tarkoittaa viimeistä tai äärimmäistä osaa. Viimeinen ja äärimmäinen tarkoittaa samaa, eli kaukaisinta ja viimeisintä. Jer 6:22 kohdassa Herra sanoo, että kansa tulee pohjoisesta maasta, maan viimeisestä osasta, ja hyökkää Israelin kimppuun. Mikä maa on nykyään Israelista katsottuna viimeisenä maana pohjoisessa? Se on Venäjä. Raamatun ilmoitus Googista Venäjänä on kiistaton totuus ja Raamatun ilmoitus.

Historian todistus Googista

Kaikkien tärkein todistus sille mikä maa on lopunajan Goog löytyy tietenkin Raamatusta. Raamatusta näemme Googin olevan nykyinen Venäjän maa. Historiasta löytyy monenlaista mainintaa ja tulkintaa muinaisista Googin asukkaista, mutta kuten kirjoitin, niin se ratkaisee mitä Raamattu sanoo siitä mikä maa Goog on, ja se on Venäjä päivien lopulla. Historiasta voimme löytää kuitenkin todella mielenkiintoista tietoa liittyen Googiin.

Erittäin arvostettu juutalainen historioitsija Josefus kirjoitti Maagogista (Goog) näin:

Magog founded those that from him were named Magogites; but who are by the Greeks called Scythians. Flavius Josephus of the Antiquities of the Jews — Book I, chapter 6

Käännös suomeksi: Maagogin perusti ne, jotka hänestä nimitettiin magogilaisiksi, mutta joita kreikkalaiset kutsuivat skyyttalaisiksi.

Josefuksen antama tieto auttaa meitä jäljittämään Maagogia (Googia), koska historiasta löydämme paljonkin tietoa siitä keitä skyyttalaiset olivat. Josefuksen vihjeen avulla ymmärrämme skyyttalaisten olevan Goog ja Maagog.

Irannicaonline nettisivu, eli Encyclopaedia Iranica on kattava tutkimussivusto, joka tutkii Lähi-idän, Kaukasuksen, Keski-Aasian ja Intian sekä iranilaista sivilisaatioita. Encyclopaedia Iranica sanoo skyyttalaisten asuneen Kaukasuksen pohjoispuolella sijaitsevilla aroilla.

Nature

Kaukasus on 1100 kilometriä pitkä vuorijono Itä-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä. Jos katsot nykyistä Venäjän karttaa ja Kaukasus vuoristoa, niin näet että Kaukasuksesta pohjoiseen on Venäjä ja sen aromaata. Josefuksen mukaan Maagog (Goog) on skyyttia ja Encyclopaedia Iranican mukaan skyyttalaisten maa (Maagog - Goog) sijaitsi Kaukasuksen pohjoispuolella, joka on nykyisen Venäjän aluetta. Tämän historiallisen tiedon mukaan Goog, Maagog sijaitsi jo muinoin nykyisen Venäjän alueella.

Encyclopaedia Iranica kertoo kuinka skyyttalaiset asuivat Kaukasuksesta pohjoiseen, mutta he asuttivat myös pohjois-pontuksen aluetta (Turkin pohjoista aluetta mustanmeren rannikolla). Skyyttalaisten vaikutusalue oli laajaa, sillä he asuttivat Kaukasuksesta pohjoiseen olevia aroalueita, eli nykyisen Venäjän aluetta sekä he asuttivat myös nykyisen Turkin pohjoisosia. Tämän lisäksi British Museumissa on asiakirja, jossa mainitaan ensimmäisen kerran skyyttalaiset Assyrian kuninkaan Esarhaddonin (681-669 eKr.) valtakaudelta.

Skyyttalaiset mainittiin ensimmäistä kertaa historiallisissa asiakirjoissa. Nämä Assyrian kuninkaan Esarhaddonin  valtakaudelta peräisin olevat asiakirjat löydettiin Niiniven arkistoista, ja ne ovat nyt British Museumissa. Tämän asiakirjan mukaan Skyyttalaisia oli myös Mediassa ja Assyriassa (nykyisen Iranin alueella).

Niinive kukistui 612 eKr. ja Assyrian valta romahti 609 ja skyyttalaiset menettivät voimakkaimman liittolaisensa ja joutuivat sen vuoksi medialaisten kasvavan paineen alaisiksi. Kyaksareksen (Kyaxares) valtakaudella meedialaiset saivat jälleen ylivallan skyyttalaisia kohtaan. Tämän seurauksena kaikki Kaspianmeren länsipuolella asuvat skyyttalaiset joutuivat vetäytymään pohjoiseen Etelä-Venäjälle Kaukasuksen Darielin solan kautta. Tämän muuttoliikkeen on täytynyt selvästi alkaa noin vuonna 600 eKr., joka sopii yhteen sen kanssa, että varhaisimmat skyyttalaisten haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr.

Hautojen jakauman perusteella näyttää siltä, että skyyttalaiset eivät kiertäneet Asovanmeren itäpäätä, vaan siirtyivät suoraan länteen Kaukasuksen vuoria pitkin Tamanin niemimaalle, josta he kulkivat Kertshinsalmen yli Krimille. Täällä he syrjäyttivät kimmerialaisen siirtokunnan Mustanmeren pohjoispuolella sijaitsevista kodeistaan, sillä Kertšin salmi ja Krim olivat ilmeisesti Herodotoksen (IV, 12, 13) mainitsema entinen "kimmerialainen Bosporus ja Kimmeriaksi kutsuttu maa-alue". Krimillä Temir Gorassa sijaitseva kimmerialainen hauta, joka on ajoitettu vuosiin 650-600 eKr., vahvistaa tämän.

Pitkä hautausten sarja sekä kreikkalaisten historioitsijoiden todistukset osoittavat, että skyyttalaiset asettuivat asumaan näille seuduille vuosisadoiksi. Muut rohkeammat ryhmät painuivat kuitenkin jo varhain Venäjän sisäosiin, mistä on todisteena kenraali Melgunovin mukaan nimetty kuninkaallinen aarre, jonka hän löysi vuonna 1763 haudattuna Litojin hautakumpuun. Tämä hauta on peräisin kuudennen vuosisadan alkupuoliskolta, ja se on lähes aikalainen (samalla ajalla) Kaukasuksen pohjoispuolella sijaitsevien varhaisimpien hautojen kanssa. Vähän ennen vuosisadan loppua muut skyyttiryhmät olivat päässeet Karpaattien länsipuolelle asti, sillä Persian kuningas Dareios, joka yritti valloittaa heidän maansa vuonna 512 eaa., joutui kosketuksiin heidän kanssaan pian sen jälkeen, kun hän oli ylittänyt Tonavan Traakiasta.

Hesekiel eli noin 622-570 eKr. ja kun skyyttalaisten varhaiset haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr. niin skyyttalaiset asuivat nykyisen Venäjän alueella Kaukasukselta pohjoiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että skyyttalaiset, eli Goog ja Maagog asui nykyisen Venäjän alueella samoihin aikoihin, kun Herra antoi Hesekielille profetian Googista kuinka se tulee päivien lopulla hyökkäämään Israelin kimppuun. Näyttää siltä, että skyyttalaiset ovat alunperin lähteneet Assyrian alueelta ja sieltä tulleet nykyisen Venäjän alueelle samoihin aikoihin kun Hesekiel eli ja vaikutti maan päällä. Historian toistuksen mukaan skyyttalaiset (Goog Maagog) jäi asumaan Etelä-Venäjän alueille vuosisadoiksi samaan aikaan kun Raamatun Hesekiel eli maan päällä.

Homeroksen Ilias 24:ssä mainitut hippomolgit ("tamman lypsäjät") olivat pohjoisten arojen ratsastavia nomadeja, ja useat tahot ovat rinnastaneet heidät skyyttalaisiin (Goog Maagog). Eräs venäläisistä herkuista on fermentoitu hevosen maito. Näyttää siltä, että Venäjän hevosen maito perinne tulee kaukaa historiasta skyyttalaisista (Goog Maagog).

Alun perin nykyisestä Etelä-Iranista kotoisin olevat skyyttalaiset (Goog Maagog) olivat hevosilla ratsastava heimo, joka asui suuressa osassa nykyistä Georgiaa, Armeniaa sekä Ukrainan ja Venäjän eteläosia lähes 1300 vuoden ajan, 7. vuosisadalta eaa. 4. vuosisadalle jKr. saakka. Mustanmeren pohjoisrannikko oli täysin skyyttalaista (Goog Maagog) aluetta.

Venäjä, Kiina, entisiä Neuvostotasavaltoja, Turkin pohjoisosat sekä Lähi-idän arabivaltioita ovat olleet skyyttalaisten asuinalueina ja vaikutuspiirissä. Näyttää siltä, että muinainen Goog, Maagog (skyyttalaiset) kaikkine maa-alueineen, missä he elivät ja ovat vaikuttaneet on nyt lopunajassa tulemassa yhteen jälleen ja muodostaa yhteisen sotilasliittouman hyökätäkseen lopulta Israelia vastaan.

Skyyttalaiset, Goog ja Maagoog jälkeläisineen terrorisoivat Venäjän eteläisiä aroja Ukrainasta Kiinan muurille asti. Sekin on mielenkiintoinen yksityiskohta, että skyyttalaiset (Goog Maagog) valloitti itselleen Krimin ja nyt näyttää siltä, että Googin jälkeläinen Venäjä ottaa taas haltuunsa niin Krimin kuin muutkin alueet, joita se asutti ja valloitti muinaishistoriassa. Kiinakin oli skyyttalaisten vaikutuspiirissä ainakin sen itäisiä osia. Myös Kiina tulee olemaan Venäjän kanssa päivien lopulla hyökkäämässä Israelin kimppuun. Historian todistus sijoittaa skyyttalaiset (Goog Maagog) Etelä-Venäjän alueelle juuri samaan aikaan kuin Hesekiel eli ja vaikutti Israelin maalla. 

Ne tapahtumat mitä nyt näemme Venäjän ja Ukrainan sekä Krimin alueilla jne. johtuu siitä, että Goog Venäjä ottaa itselleen takaisin ne alueet missä se muinoin on asunut sekä tekee sotilasliiton niiden maiden kanssa, jossa se muinoin vaikutti, mutta joita se ei saanut kokonaan itsensä haltuun. Tämä kaikki siksi, että lopunajan Goog Venäjä liittolaisineen alkaa valmistautumaan suureen sotaan päivien lopulla Israelia vastaan. Kun Goog joukkoineen tulee Israelin maalle ja yrittää tuhota ja vallata Jerusalemin, niin Jumala tulee tuhoamaan Googin ja sen sotajoukot päivien lopulla.

Raamatun profetian valossa Hesekielin kirjan 38 luvun mukaan, joka mainitsee Googin ja sen liittolaisten asuinsijat, niin tämän profetian mukaan myös Ukraina ja Turkki tulevat liittymään Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Jossakin vaiheessa Turkki irtautuu NATOSTA ja menee Venäjän puolelle tai voi niinkin käydä, että Venäjä alistaa lopulta Turkin valtansa alle ja siten liittoutuu Venäjän kanssa Israelia vastaan. Onko Turkki kameleontti ja soluttautunut NATOON urkinta mielessä ja kun aika tullut täyteen, niin se hylkää NATON ja siirtyy Venäjän puolelle ja Venäjän ja Turkin jännitteet olisivat vain kulissia ja teatteria? Kaikenlaista keskustelua on käynnissä, mutta aika näyttää miten asiat tulevat menemään ja lopulta Turkki on myös Goog Venäjän joukoissa hyökkäämässä Israelia vastaan.

Ukraina joko vapaaehtoisesti tai pakon alla, joko menee tai joutuu Venäjän vallan alle ja liittyy Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Moni sanoo tässä kohtaa ettei Turkki ja Ukraina liittoudu Venäjän kanssa, koska niillä on vahvat siteet Länteen ja NATOON. Raamatun sanan profetian valossa Turkki ja Ukraina tulevat olemaan Venäjä Googin joukoissa. Ukraina on historiansa aikana useasti vaihtanut leiriä Lännen ja Venäjän välillä, aina sen mukaan miten Ukraina on kokenut tilanteen itselleen edullisimpana. Ukraina on tottunut takin kääntämiseen ja kun Venäjä liittolaisineen ottaa maailmassa ylivaltaa, niin ainakin silloin ellei enemmin Ukraina vaihtaa taas puolta, ellei sitten Venäjä valtaa Ukrainaa. Tulevat päivät näyttävät meille millä tavalla tämä asia tulee sitten käytännössä tapahtumaan.

Kautta koko historian monet asiat tässä maailmassa ovat Jumalan sanan profetiaa vastaan, niin että ikään kuin Jumalan sanan profetia ei voisi toteutua, mutta kuitenkin asiat tulevat toteutumaan tarkasti sen mukaan mitä Jumalan sanassa on profetoitu. Näin on käynyt historiassa ja näin tulee myös tulevina päivinä käymään, että Goog sotajoukkoineen tulee hyökkäämään Israelia vastaan päivien lopulla.

Rabbi Vilna Gaon profetia

Erittäin arvostettu juutalainen rabbi Moshe Shternbuch on kertonut salaisuuden seuraajilleen, joka olisi periytynyt eräältä tunnetummista ja arvostetuimmista rabbeista, jonka nimi on Vilna Gaon. Vilna Gaon kuoli 1700-luvun loppupuolella ja olisi ennen kuolemaansa välittänyt tiedon eteenpäin, joka koskee Venäjää ja Krimiä sekä Turkkia.

Vilna Gaonin profetia: "Kun kuulette, että venäläiset ovat valloittaneet Krimin, teidän pitäisi tietää, että Messiaan ajat ovat alkaneet, että Hänen askeleensa kuullaan. Ja kun kuulette, että venäläiset ovat saavuttaneet Konstantinopolin kaupungin (nykyinen Istanbul), teidän pitäisi pukea sapattivaatteet päällenne älkääkä riisuko niitä, koska se tarkoittaa, että Messias on tulossa minä hetkenä hyvänsä."

Rabbi Vilna Gaonin profetian aitoutta emme pysty todentamaan, se voi olla aito tai ei.

Raamatun sanan profetian valossa Goog sotajoukkoineen tulee hyökkäämään Israelin kimppuun päivien lopulla, joka tulee johtamaan Israelin kansan kolmasosan pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. Päivää ja hetkeä emme tiedä milloin tulee tapahtumaan Messias Jeesuksen toinen tulemus, mutta aikainmerkeistä voimme nähdä sen olevan lähellä. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee alkaa laittamaan lamppunsa kuntoon (uskoa totuudessa Jumalan sanaan), niin, että heillä on öljyä (Pyhän Hengen vaikuttamaa totuuden rakkautta uskossa Jeesukseen) lampuissaan, sillä Herran Jeesuksen tulemus on lähellä.

 

 

Petri Paavola 4.3.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
penelope.uchicago.edu/ josephus/ant-1
iranicaonline.org/ articles/ scythians
ensignmessage.com/articles/our-scythian-ancestors

khouse.org/ articles/ 2002/427
caloriebee.com/ nutrition/ What is Kumis
heritageinstitute.com/ zoroastrianism/ reference/ herodotus scythia
ghayb.com/ 2016/08/ gog and magog their names in history their places in prophecy
factsaboutisrael.uk/ war of gog magog
cbeinternational.org
livescience.com/ who were the scythians
haaretz.com/ premium fyi putin gog crimea magog


 


 

 

 

eXTReMe Tracker