Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatun kaksi Googia

Jotkut uskovat sanovat, että Hesekielin kirjan 38 luvun ja Ilmestyskirjan luvun 20 Googin hyökkäys on yksi ja sama asia. Näin ei kuitenkaan ole. Kun tutkimme Raamatun sanan profetiaa, niin näemme selkeästi, että Raamattu puhuu ja opettaa kahdesta erilaisesta Googin sodasta, jotka tapahtuvat eri aikakausina. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Googin maa on viimeinen maa pohjoisessa
Raamatun kaksi Googia

 

 

Googin maa on viimeinen maa pohjoisessa

Jumala sanoo sanassaan Hesekielin kirjan 38 luvussa tarkasti sen maa-alueen, josta käsin Goog hyökkää lopunaikana ihmiskunnan historian lopussa ja tämän aikakauden viimeisinä päivinä Israelin kimppuun.

Ezekiel 38:
15 And thou shalt come from thy place out of the uttermost parts of the north, thou, and many peoples with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army;
16
and thou shalt come up against My people Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the end of days, and I will bring thee against My land, that the nations may know Me, when I shall be sanctified through thee, O Gog, before their eyes.

Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

Hes 38:15 καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ’ ἐσχάτου (eskhatos - viimeinen) βορρᾶ (borrha - pohjoisesta) καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή, Septuaginta

Hes 38:
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä
(ירכה‎ jerekah), sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Juutalaisten hepreakielestä englantiin kääntämä JPS käännös vastaa Raamatun alkukielen tekstiä. Raamatun profetian mukaan Israelin maasta katsottuna oleva kaukaisin ja äärimmäisin pohjoisin maa (Goog) tulee hyökkäämään monien muiden kansojen kanssa Israeliin päivien lopulla. Kun katsot kartasta Israelin maan sijaintia, niin näet kuinka Israelin maalta katsottuna viimeisenä pohjoisessa oleva maa on nykyinen Venäjä. Raamatun profetian mukaan Venäjä liittolaisineen tulee hyökkäämään Israelin maahan ihmiskunnan historian viimeisinä aikoina. 

Raamattu sanoo kuinka päivien lopulla Goog joukkoineen lähtee pohjan periltä ja hyökkää Israelin kansan kimppuun. Jumala itse tuhoaa Googin sotajoukkoineen. Raamattu kertoo tarkasti ne alueet missä Goog sotajoukkoineen asuu päivien lopulla. Lähdelinkkien (goog lahtee pohjan perilta hyokkaamaan israelia vastaan) ensimmäisessä linkissä käyn tarkasti läpi Raamatun kohtien kautta mitkä maat ja miltä alueilta tämä Googin hyökkäys tulee tapahtumaan.

Alkuteksti käyttää Hes 38:15 sanaa jerekah, joka on yhdistetty pohjoinen sanaan. Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS Raamattu kääntää jerekah sanan englanninkielen sanalla uttermost parts, joka tarkoittaa viimeinen ja äärimmäinen. Juutalaisten hepreasta kreikkaan käännetty Septuaginta kääntää Hes 38:15 hepreankielen jerekah sanan kreikankielen sanalla eskhatou (perusmuoto on eskhatos). Kreikankielen sana eskhatos tarkoittaa viimeinen, äärimmäinen.

Raamatun sanan todistus Hes 38:15 jaetta koskien on kiistaton siinä, että hepreankielen alkutekstin mukaan Goog on Venäjä. Raamattu sanoo Googin lähtevän päivien lopulla paikastaan, joka sijaitsee viimeisessä osassa pohjoista. Venäjä on viimeinen osa maata pohjoisessa Israelista katsottuna.

Hesekielin kirjan 38 luvussa sanotaan kuin Hesekielille tuli Herran sana. Herra sana koski Googia Maagogin maassa päivien lopulla, joka asuu Israelista katsottuna kaukaisimmassa ja äärimmäisessä pohjoisessa. Yllä olevasta kartasta näet, mikä maa on Israelista katsottuna kaukaisin maa pohjoisessa, ja se on Venäjä. Yleisesti uskotaan, että Googin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinaat asuivat Kappadokian ja Turkin alueilla. Tämä voi olla totta ja onkin todennäköistä, että tiettynä aikana historiassa Googin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinaat asuivat Turkin alueella. Mutta, meidän täytyy ymmärtää, että Hesekielin 38 luku kertoo siitä, missä nuo muinaisten kansojen jälkeläiset asuvat päivien lopulla ennen Herran Jeesuksen tulemusta.

Raamatun profetian sanan mukaan Googin Maagogin maa lopunaikana sijaitsee kauimpana pohjoisessa (alkutekstin mukaan). Meidän tulee katsoa Israelista käsin, mikä on Israelista katsottuna kaukaisin ja pohjoisin maa, ja se on nykyinen Venäjän valtio. Raamatun sanan mukaan Venäjä on Goog Maagogin maa.

Kaikkien tärkein todistus sille mikä maa on lopunajan Goog löytyy tietenkin Raamatusta. Raamatusta näemme Googin olevan nykyinen Venäjän maa. Historiasta löytyy monenlaista mainintaa ja tulkintaa muinaisista Googin asukkaista, mutta kuten kirjoitin, niin se ratkaisee mitä Raamattu sanoo siitä mikä maa Goog on, ja se on Venäjä päivien lopulla. Historiasta voimme löytää kuitenkin todella mielenkiintoista tietoa liittyen Googiin.

Erittäin arvostettu juutalainen historioitsija Josefus kirjoitti Maagogista (Goog) näin:

Magog founded those that from him were named Magogites; but who are by the Greeks called Scythians. Flavius Josephus of the Antiquities of the Jews — Book I, chapter 6

Käännös suomeksi: Maagogin perusti ne, jotka hänestä nimitettiin magogilaisiksi, mutta joita kreikkalaiset kutsuivat skyyttalaisiksi.

Josefuksen antama tieto auttaa meitä jäljittämään Maagogia (Googia), koska historiasta löydämme paljonkin tietoa siitä keitä skyyttalaiset olivat. Josefuksen vihjeen avulla ymmärrämme skyyttalaisten olevan Goog ja Maagog.

Irannicaonline nettisivu, eli Encyclopaedia Iranica on kattava tutkimussivusto, joka tutkii Lähi-idän, Kaukasuksen, Keski-Aasian ja Intian sekä iranilaista sivilisaatioita. Encyclopaedia Iranica sanoo skyyttalaisten asuneen Kaukasuksen pohjoispuolella sijaitsevilla aroilla.

Kaukasus on 1100 kilometriä pitkä vuorijono Itä-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä. Jos katsot nykyistä Venäjän karttaa ja Kaukasus vuoristoa, niin näet että Kaukasuksesta pohjoiseen on Venäjä ja sen aromaata. Josefuksen mukaan Maagog (Goog) on skyyttia ja Encyclopaedia Iranican mukaan skyyttalaisten maa (Maagog - Goog) sijaitsi Kaukasuksen pohjoispuolella, joka on nykyisen Venäjän aluetta. Tämän historiallisen tiedon mukaan Goog, Maagog sijaitsi jo muinoin nykyisen Venäjän alueella.

Encyclopaedia Iranica kertoo kuinka skyyttalaiset asuivat Kaukasuksesta pohjoiseen, mutta he asuttivat myös pohjois-pontuksen aluetta (Turkin pohjoista aluetta mustanmeren rannikolla). Skyyttalaisten vaikutusalue oli laajaa, sillä he asuttivat Kaukasuksesta pohjoiseen olevia aroalueita, eli nykyisen Venäjän aluetta sekä he asuttivat myös nykyisen Turkin pohjoisosia. Tämän lisäksi British Museumissa on asiakirja, jossa mainitaan ensimmäisen kerran skyyttalaiset Assyrian kuninkaan Esarhaddonin (681-669 eKr.) valtakaudelta.

Skyyttalaiset mainittiin ensimmäistä kertaa historiallisissa asiakirjoissa. Nämä Assyrian kuninkaan Esarhaddonin  valtakaudelta peräisin olevat asiakirjat löydettiin Niiniven arkistoista, ja ne ovat nyt British Museumissa. Tämän asiakirjan mukaan Skyyttalaisia oli myös Mediassa ja Assyriassa (nykyisen Iranin alueella).

Niinive kukistui 612 eKr. ja Assyrian valta romahti 609 ja skyyttalaiset menettivät voimakkaimman liittolaisensa ja joutuivat sen vuoksi medialaisten kasvavan paineen alaisiksi. Kyaksareksen (Kyaxares) valtakaudella meedialaiset saivat jälleen ylivallan skyyttalaisia kohtaan. Tämän seurauksena kaikki Kaspianmeren länsipuolella asuvat skyyttalaiset joutuivat vetäytymään pohjoiseen Etelä-Venäjälle Kaukasuksen Darielin solan kautta. Tämän muuttoliikkeen on täytynyt selvästi alkaa noin vuonna 600 eKr., joka sopii yhteen sen kanssa, että varhaisimmat skyyttalaisten haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr.

Hautojen jakauman perusteella näyttää siltä, että skyyttalaiset eivät kiertäneet Asovanmeren itäpäätä, vaan siirtyivät suoraan länteen Kaukasuksen vuoria pitkin Tamanin niemimaalle, josta he kulkivat Kertshinsalmen yli Krimille. Täällä he syrjäyttivät kimmerialaisen siirtokunnan Mustanmeren pohjoispuolella sijaitsevista kodeistaan, sillä Kertšin salmi ja Krim olivat ilmeisesti Herodotoksen (IV, 12, 13) mainitsema entinen "kimmerialainen Bosporus ja Kimmeriaksi kutsuttu maa-alue". Krimillä Temir Gorassa sijaitseva kimmerialainen hauta, joka on ajoitettu vuosiin 650-600 eKr., vahvistaa tämän.

Pitkä hautausten sarja sekä kreikkalaisten historioitsijoiden todistukset osoittavat, että skyyttalaiset asettuivat asumaan näille seuduille vuosisadoiksi. Muut rohkeammat ryhmät painuivat kuitenkin jo varhain Venäjän sisäosiin, mistä on todisteena kenraali Melgunovin mukaan nimetty kuninkaallinen aarre, jonka hän löysi vuonna 1763 haudattuna Litojin hautakumpuun. Tämä hauta on peräisin kuudennen vuosisadan alkupuoliskolta, ja se on lähes aikalainen (samalla ajalla) Kaukasuksen pohjoispuolella sijaitsevien varhaisimpien hautojen kanssa. Vähän ennen vuosisadan loppua muut skyyttiryhmät olivat päässeet Karpaattien länsipuolelle asti, sillä Persian kuningas Dareios, joka yritti valloittaa heidän maansa vuonna 512 eaa., joutui kosketuksiin heidän kanssaan pian sen jälkeen, kun hän oli ylittänyt Tonavan Traakiasta.

Hesekiel eli noin 622-570 eKr. ja kun skyyttalaisten varhaiset haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr. niin skyyttalaiset asuivat nykyisen Venäjän alueella Kaukasukselta pohjoiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että skyyttalaiset, eli Goog ja Maagog asui nykyisen Venäjän alueella samoihin aikoihin, kun Herra antoi Hesekielille profetian Googista kuinka se tulee päivien lopulla hyökkäämään Israelin kimppuun. Näyttää siltä, että skyyttalaiset ovat alunperin lähteneet Assyrian alueelta ja sieltä tulleet nykyisen Venäjän alueelle samoihin aikoihin kun Hesekiel eli ja vaikutti maan päällä. Historian toistuksen mukaan skyyttalaiset (Goog Maagog) jäi asumaan Etelä-Venäjän alueille vuosisadoiksi samaan aikaan kun Raamatun Hesekiel eli maan päällä.

Homeroksen Ilias 24:ssä mainitut hippomolgit ("tamman lypsäjät") olivat pohjoisten arojen ratsastavia nomadeja, ja useat tahot ovat rinnastaneet heidät skyyttalaisiin (Goog Maagog). Eräs venäläisistä herkuista on fermentoitu hevosen maito. Näyttää siltä, että Venäjän hevosen maito perinne tulee kaukaa historiasta skyyttalaisista (Goog Maagog).

Alun perin nykyisestä Etelä-Iranista kotoisin olevat skyyttalaiset (Goog Maagog) olivat hevosilla ratsastava heimo, joka asui suuressa osassa nykyistä Georgiaa, Armeniaa sekä Ukrainan ja Venäjän eteläosia lähes 1300 vuoden ajan, 7. vuosisadalta eaa. 4. vuosisadalle jKr. saakka. Mustanmeren pohjoisrannikko oli täysin skyyttalaista (Goog Maagog) aluetta.

Venäjä, Kiina, entisiä Neuvostotasavaltoja, Turkin pohjoisosat sekä Lähi-idän arabivaltioita ovat olleet skyyttalaisten asuinalueina ja vaikutuspiirissä. Näyttää siltä, että muinainen Goog, Maagog (skyyttalaiset) kaikkine maa-alueineen, missä he elivät ja ovat vaikuttaneet on nyt lopunajassa tulemassa yhteen jälleen ja muodostaa yhteisen sotilasliittouman hyökätäkseen lopulta Israelia vastaan.

Skyyttalaiset, Goog ja Maagoog jälkeläisineen terrorisoivat Venäjän eteläisiä aroja Ukrainasta Kiinan muurille asti. Sekin on mielenkiintoinen yksityiskohta, että skyyttalaiset (Goog Maagog) valloitti itselleen Krimin ja nyt näyttää siltä, että Googin jälkeläinen Venäjä ottaa taas haltuunsa niin Krimin kuin muutkin alueet, joita se asutti ja valloitti muinaishistoriassa. Kiinakin oli skyyttalaisten vaikutuspiirissä ainakin sen itäisiä osia. Myös Kiina tulee olemaan Venäjän kanssa päivien lopulla hyökkäämässä Israelin kimppuun. Historian todistus sijoittaa skyyttalaiset (Goog Maagog) Etelä-Venäjän alueelle juuri samaan aikaan kuin Hesekiel eli ja vaikutti Israelin maalla. 

Ne tapahtumat mitä nyt näemme Venäjän ja Ukrainan sekä Krimin alueilla jne. johtuu siitä, että Goog Venäjä ottaa itselleen takaisin ne alueet missä se muinoin on asunut sekä tekee sotilasliiton niiden maiden kanssa, jossa se muinoin vaikutti, mutta joita se ei saanut kokonaan itsensä haltuun. Tämä kaikki siksi, että lopunajan Goog Venäjä liittolaisineen alkaa valmistautumaan suureen sotaan päivien lopulla Israelia vastaan. Kun Goog joukkoineen tulee Israelin maalle ja yrittää tuhota ja vallata Jerusalemin, niin Jumala tulee tuhoamaan Googin ja sen sotajoukot päivien lopulla.

Raamatun profetian valossa Hesekielin kirjan 38 luvun mukaan, joka mainitsee Googin ja sen liittolaisten asuinsijat, niin tämän profetian mukaan myös Ukraina ja Turkki tulevat liittymään Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Jossakin vaiheessa Turkki irtautuu NATOSTA ja menee Venäjän puolelle tai voi niinkin käydä, että Venäjä alistaa lopulta Turkin valtansa alle ja siten liittoutuu Venäjän kanssa Israelia vastaan. Onko Turkki kameleontti ja soluttautunut NATOON urkinta mielessä ja kun aika tullut täyteen, niin se hylkää NATON ja siirtyy Venäjän puolelle ja Venäjän ja Turkin jännitteet olisivat vain kulissia ja teatteria? Kaikenlaista keskustelua on käynnissä, mutta aika näyttää miten asiat tulevat menemään ja lopulta Turkki on myös Goog Venäjän joukoissa hyökkäämässä Israelia vastaan.

Ukraina joko vapaaehtoisesti tai pakon alla, joko menee tai joutuu Venäjän vallan alle ja liittyy Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Moni sanoo tässä kohtaa ettei Turkki ja Ukraina liittoudu Venäjän kanssa, koska niillä on vahvat siteet Länteen ja NATOON. Raamatun sanan profetian valossa Turkki ja Ukraina tulevat olemaan Venäjä Googin joukoissa. Ukraina on historiansa aikana useasti vaihtanut leiriä Lännen ja Venäjän välillä, aina sen mukaan miten Ukraina on kokenut tilanteen itselleen edullisimpana. Ukraina on tottunut takin kääntämiseen ja kun Venäjä liittolaisineen ottaa maailmassa ylivaltaa, niin ainakin silloin ellei enemmin Ukraina vaihtaa taas puolta, ellei sitten Venäjä valtaa Ukrainaa. Tulevat päivät näyttävät meille millä tavalla tämä asia tulee sitten käytännössä tapahtumaan.

Kautta koko historian monet asiat tässä maailmassa ovat Jumalan sanan profetiaa vastaan, niin että ikään kuin Jumalan sanan profetia ei voisi toteutua, mutta kuitenkin asiat tulevat toteutumaan tarkasti sen mukaan mitä Jumalan sanassa on profetoitu. Näin on käynyt historiassa ja näin tulee myös tulevina päivinä käymään, että Goog sotajoukkoineen tulee hyökkäämään Israelia vastaan päivien lopulla.

Varhaiset arabilaiset ja Syyrialaiset kirjoittajat sanoivat skyyttalaisten ja tataarien asuvan Maagogin maassa. Skyyttalaisten asuinpaikasta on esitetty monenlaista tietoa. Todennäköisesti skyyttalaiset asuivat Kaspian meren sekä Mustan meren pohjoisen puoleisilla alueilla sekä Aasiassa Balhas- ja Baikal-järvien alueilla. Skyyttalaisten kerrotaan tulleen näille alueille Kiinasta. Maagogin maa sijaitsee siis nykyisin osittain Venäjän maalla sekä Maagogin maa sijaitsi myös seuraavien maiden alueilla: Ukraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazahstan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Kirgisia ja Turkmenistan. Näyttäisi siltä, että ainakin Venäjä on mukana hyökkäämässä Israelin maahan. Samoin mahdollista on, että jotkut noista entisistä neuvostotasavalloista voivat olla myös mukana tässä hyökkäyksessä. Venäjän edeltäjä Neuvostoliitto tuki Israelin itsenäistymistä, mutta vuosien 1967 ja 1973 sodissa Neuvostoliitto tuki arabeja, ei Israelia. Myös nykyinen Venäjä on enemmän tukemassa arabeja kuin Israelia. Koska skyyttalaiset tulivat Kiinasta ja varmasti myös osa heistä jäi sinne, niin uskon myös Kiinan olevan mukana hyökkäämässä Israelia vastaan. Venäjän ja Kiinan armeijat pitävät nykyisin yhteisiä sotaharjoituksia, sekin on osoitus lopun ajan sotilaallisista liittoutumista.

Hesekiel mainitsee Persian myös hyökkääjänä. Persian valtakuntaan kuului alueita Intiasta, Egyptistä, Euroopasta, Afrikasta, läntisestä Aasiasta (mustan meren alueilta ja Kaspian meren alueilta, Kaukasukselta, Arabiasta aina Persian lahdella asti). Persian keskus sijaitsi nykyisen Iranin alueella. Iran ja muita arabivaltoja osallistuu myös hyökkäykseen Israelia vastaan. Iranin tavoite on ollut vuodesta 1979 Israelin valtion tuhoaminen sekä Jerusalemin valloittaminen. Venäjä nykyään tukee Irania. Tässäkin heillä on yhteinen linkki, joka sitten päivien lopulla ajaa heidät sotaan Israelia vastaan.

Hesekiel kertoo Etiopian hyökkäävän Israelia vastaan. Etiopia sana on Hesekiel 38:5 sana
kush כּוּשׁ  tarkoittaa mustaa. Kuusin maan kerrottiin sijaitsevan etelään Egyptistä, joka viittaa nykyiseen Sudanin alueeseen. Sudan siis hyökkää myös Israelia vastaan. Sudan on ääri-islamilainen maa, joka on siis Israelin maan vihollinen.

Puutin maan kerrotaan ja hyökkäävän Israelia vastaan. Puutin maan sanottiin sijainneen Pohjois-Afrikassa. Todennäköisin vaihtoehto Puutin maaksi on Libya, joka sijaitsee aivan Egyptin vieressä. Josefus sekä Plinius käyttivät Puutin heimon asuinpaikasta nimeä Libya. Septuaginta käyttää Puutista myös sanaa Libya muutamia vuosisatoja Hesekielin profetian jälkeen. Näyttää siis melko selvältä, että Puut on Libya.

Goomer hyökkää myös Israelia vastaan. Goomerin maa sijaitsi Vähä-Aasiassa nykyisen Turkin alueella. Turkki on myös mukana tässä hyökkäyksessä Israelia vastaan.

Toogarmah hyökkää myös Israelia vastaan. Toogarmah sijaitsi nykyisen Armenian ja Georgian alueella, eli jompikumpi tai molemmat maat hyökkäävät Israelia vastaan.

Näitä hyökkääviä maita yhdistää yksi yhteinen piirre ja se on viha Jumalaa ja Israelia kohtaan. Venäjä ja sen entiset neuvostotasavallat sekä Kiina omaavat kaikki yhteisen kommunistisen ja ateistisen taustan. Muslimimaat taas omaavat yhteisen taustan Islaminuskoisina maina, joita yhdistää viha Raamatun Jumalaa sekä israelilaisia kohtaan. Tämä voimakas ateistinen sekä islamilainen tausta sopii kuin nenä päähän tälle lopun ajan liittoutumalle, joka hyökkää Israelia vastaan. Raamatun profetia Hesekielin kirjan 38 luvussa sanoo kuinka Jumala tuhoaa Israelia vastaan hyökkäävät kansat.

Zec 12:2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem. Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

Sak 12:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".
6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa.
7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 ¶ Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.

Sakarjan kirjan 12 luvussa on Jumalan antama profetia koskien lopunajan ja viimeisten päivän Israelia sekä sitä hyökkääviä kansoja vastaan. Sakarjan kirjan 12 luku täydentää Hesekielin kirjan lukua 38. Sakarjan kirjan 12:2 juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä JPS käännös, joka vastaa tarkasti alkutekstiä sanoo kuinka Jerusalem tulee horjuttavaksi (juovuttava) maljaksi kaikille kansoille Jerusalemin, eli Israelin ympärillä. Alkuteksti puhuu Sak 12 luvussa Israelin ympärillä olevista kansoista, jotka tulevat hyökkäämään Googin kanssa Israelin kimppuun. Kun katsomme Lähi-idän karttaa, niin näemme kuinka Israelin ympärillä on seuraavat arabikansat Egypti, Jordania, Syyria ja Libanon, jotka myös hyökkäävät yhdessä Venäjän kanssa Israelin kimppuun. On myös mahdollista, että muitakin Lähi-idässä olevia maita, joita en ole maininnut tulevat olemaan mukana hyökkäyksessä Israelia vastaan.

Raamatun kaksi Googia

Hes 38:
8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.
............
14 ¶ Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Sak 14:16Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

Ilm 20:
1 Sitten minä näin enkelin tulevan alas taivaasta kädessään syvyyden avain ja suuret kahleet.  
2
Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on Paholainen ja Saatana, sitoi sen tuhanneksi vuodeksi

3 ja heitti sen syvyyteen, jonka hän sulki ja lukitsi sinetillä lohikäärmeen jäljestä, ettei se enää eksyttäisi kansoja, kunnes ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun. Tämän jälkeen se on päästettävä irti vähäksi aikaa.
.....

7 Kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun, päästetään Saatana vankeudestaan.
8 Hän lähtee eksyttämään maan neljällä kulmalla asuvia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen ne sotaan, ja joukkoja on paljon, kuin hiekkaa meren rannalla.
9 Ne nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne. Raamattu Kansalle

Hesekielin kirjan 39 luvun Googin sota käydään tämän Uuden Liiton aikakauden, eli armotalouskauden lopussa. Tämä tulee esille siitä kun Hesekiel 38:8,16 jakeista tulee esille, että Googin ja sen liittolaisten hyökkäys Israeliin tapahtuu vuotten lopulla ja päivien lopulla, tarkoittaen tämän Uuden Liiton aikakauden päivien loppua. Hes 38:15 kohdassa sanotaan kuinka Googin kanssa lukuisat kansat (pakanakansat) hyökkäävät yhdessä Googin kanssa päivien lopulla Israelin kimppuun.

Sak 14:16 Raamatun kohta puhuu tuhatvuotisen Herran Jeesuksen Rauhanruhtinaan kuningaskunnan rauhanajasta. Sak 14:16 sanoo kuinka Jerusalemia vastaan hyökänneiden kaikkien pakanakansojen (Googin ja sen liittolaisten) tähteiden on tultava joka vuosi viettämään lehtimajanjuhlaa. Tätä ei ole tapahtunut, eikä tule tapahtumaan tässä Uuden Liiton ajassa. Tämä tapahtuu tuhatvuotisessa Messias Jeesuksen rauhankuningaskunnassa, joka alkaa tämän Uuden Liiton aikakauden päättymisen jälkeen.

Ilmestyskirjan 20 luku sanoo ja opettaa, että kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun (Jeesuksen tuhatvuotinen kuningaskunta), niin sen jälkeen saatana, joka on ollut vangittuna tuhat vuotta päästetään vankeudestaan. Sen jälkeen kun saatana pääsee vapaaksi, niin hän eksyttää maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, jotka ovat Sak 14:16 mainitsemia pakanakansain tähteitä. Paha saatana tuhatvuotisen Jeesuksen kuningaskunnan ajan jälkeen kokoaa Googin ja Maagogin pakanakansojen tähteet sotaan ja nämä sotajoukot hyökkäävät taas Jerusalemin kimppuun, josta Ilm 20:9 käyttää sanontaa rakastettu kaupunki. Taivaasta lankeaa Jumalan tuli ja tuhoaa Googin ja Maagogin pakanakansojen tähteet.

Meidän tulisi ymmärtää se, että vielä nyt tähän mennessä ihmiskunnan historiassa ei ole ollut sellaista aikaa, että saatana olisi ollut lukittuna ja sidottuna tuhannen vuoden ajan ettei hän sinä aikana eksyttäisi kansoja. Mutta, tuhatvuotisen kuningaskunnan (1000-vuoden rauhanvaltakunta) aikana saatana on sidottu, niin ettei hän voi eikä kykene eksyttämään kansoja. Raamattu sanoo, että tämän tuhatvuotisen kuningaskunnan ajan jälkeen saatana päästetään irti vähäksi aikaa, jolloin hän villitsee pakanakansojen tähteet hyökkäämään Jerusalemia vastaan.

Raamatun sanan todistuksen perusteella Hesekielin 38 luvun ja Ilmestyskirjan 20 luvun Googin sodat ovat eri sotia ja tapahtuvat eri aikakausina. Hes 38 luvun Googin sota käydään tämän Uuden Liiton aikakauden päivien lopulla ja Ilm 20 luvun Googin sota käydään tuhatvuotisen kuningaskunnan päättymisen jälkeen.

Hes 38:
8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.
9 Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, pettääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.
10 Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen
11 ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.
12 Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.

Jumala sanoo Hesekielin kautta, että vuotten lopulla (tarkoittaa tätä Uuden Liiton aikakautta), eli tämän aikakauden viimeisinä päivinä Goog hyökkää Israelin kimppuun. Jumalan sana sanoo meille, että silloin kun Goog joukkoineen hyökkää Israelin kimppuun, niin Israel asuu turvallisena rauhassa omassa maassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Googin ensimmäinen hyökkäys tapahtuu niiden päivien jälkeen kun päivien lopulla Israelin kanssa tehdään valherauha. Israelin ympärillä asuvat muslimi- arabimaat tekevät Israelin kanssa valherauhan, jonka he pettävät liittymällä Venäjä/Googin sotajoukkoihin, joka hyökkää Israelin maahan päivien lopulla.

 

Videolinkki aiheeseen: Raamatun kaksi Googia Hesekielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa

 

 

Petri Paavola 31.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ goog lahtee pohjan perilta hyokkaamaan israelia vastaan

  


 

 

 

eXTReMe Tracker