Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

   


Rikkooko Suomi sopimuksia liittyessään Natoon osa 2

Vuoden 1992 Suomen ja Venäjän sopimus sekä Naton 8 artikla estävät Suomea liittymästä Natoon, jos Suomi ja Nato ihan oikeasti pitäisivät kiinni tekemistään sopimuksistaan. Tämä tulee selkeästi esille kun tutkimme näitä sopimuksia.

Kirjoitin 13.5.2022 sivulleni kirjoituksen siitä rikkooko Suomi sopimuksensa liittyessään Natoon. Muutama päivä sen jälkeen kun olin kirjoittanut tuon edellä mainitun kirjoituksen minulle lähetettiin viesti uutiseen (MTV:n alkuperäinen uutinen), jossa kerrotaan kuinka ulkoministeriö on lähettänyt Natolle sopimuksia, joihin Venäjä voisi vedota protestoidessaan Suomen liittymistä Natoon.  En siis tiennyt mitään tästä uutisesta Suomen ulkoministeriön Natolle lähettämistä sopimuksista. Lukiessani tätä MTV:n uutista huomasin kuinka se tuo esille osittain samoja sopimuksia kuin mistä kirjoitin sivulleni 13.5.2022. MTV:n uutinen toi esille sen ettei Suomi rikkoisi Venäjän kanssa tehtyjä sopimuksia liittyessään Natoon. Mutta, jos ja kun tutkimme MTV:n uutista sekä Suomen ja Venäjän tekemiä sopimuksia, niin niiden kautta käy ilmi, että Suomi liittyessään Natoon rikkoisi Venäjän kanssa tehtyjä sopimuksia.

MTV julkaisi 16.5.2022 uutisartikkelin: Ulkoministeriö on jo lähettänyt Natolle sopimukset, joihin Venäjä voisi vedota protestoidessaan – koskevat Ahvenanmaata ja Suomen suhteita Venäjään. Käyn kirjoituksessani läpi tätä MTV:n uutisartikkelia sekä siinä esiintyviä asioita.


MTV:

Ulkoministeriö on etukäteen toimittanut puolustusliitto Natolle Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, joilla voi olla merkitystä Suomen jäsenyyttä käsiteltäessä.

 

MTV:n uutisen mukaan on olemassa Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia, joilla voi olla merkitystä siinä vaiheessa kun Suomen jäsenyyttä Natoon käsitellään. Kun tätä asiaa tutkitaan tarkemmin, niin nimenomaan näillä Suomea sitovilla sopimuksilla on se merkitys, jonka pitäisi estää Suomen Natoon liittyminen tai ainakin tehdä Suomesta rampa ankka Naton jäsenenä.


MTV:

Suomea sitovien velvoitteiden ei kuitenkaan katsota ulkoministeriössä olevan este Naton jäsenhakemuksen jättämiselle. Näin arvioi oikeuspäällikkö Kaija Suvanto ulkoministeriöstä, ja samoin todetaan myös valtioneuvoston sunnuntaina julkaisemassa selonteossa.

– Mikään voimassaolevista velvoitteistamme ei edellytä irtisanomista tai muuttamista [Natoon] liittymisen vuoksi, Suvanto kertoo STT:lle.

 

Uutisen mukaan Suomen ulkoministeriö ja valtioneuvosto (hallituksen ministerit) on arvioinut ettei Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja velvoitteet ole este Nato jäsenyydelle ja ettei mikään Suomea koskeva velvoite edellytä irtisanomista tai muuttamista. Toin esille aikaisemmassa kirjoituksessani kuinka USA ja Nato ovat rikkoneet lupauksensa Venäjälle. Poliitikot ja päättäjät eivät aina piittaa ja välitä sopimuksista ja velvoitteista, ja siksi nyt myös tässä Nato asiassa ollaan kävelemässä sopimusten ja velvoitteiden yli. Toisin sanoin sanottuna nämä lupaukset rikotaan kieroilun kautta. Sopimusrikkomukset esitetään siten ettei mitään rikkomuksia olisi tapahtunut, vaikka ne on kuitenkin rikottu. Otan tästä lyhyen esimerkin EU:n liittymisestä.

Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan Unioniin perustuslain vastaisesti neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. Kansalaiset eivät tietäneet mitään neuvoteltavana olleesta sopimuksesta, eikä kansanedustajillakaan ollut tarpeeksi ja riittävästi tietoa asiasta. Suomen liittämiseen Euroopan Unioniin olisi tarvittu perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Eduskunta hyväksyi liittymisen kahden kolmasosan määräenemmistön käsittelyssä. Suomen liittäminen Euroopan Unioniin oli valtiopetos sekä perustuslain vastainen teko.

Vuonna 2011 eduskunta hyväksyi muutoksen perustuslakiin kirjaten Suomen Euroopan Unionin jäsenyyden perustuslain ensimmäiseen pykälään. Perustuslaissa sanotaan muutoksen jälkeen Suomen olevan itsenäinen tasavalta sekä Euroopan Unionin jäsen. Näitä kahta asiaa ei voi kuitenkaan sovittaa yhteen. Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat useilla keskinäisillä sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta EU:n toimielimille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monessa kohdassa Euroopan Unionin laki menee jäsenmaiden kansallisten lakien yläpuolelle. Suomi ei ole tässä mielessä itsenäinen valtio, koska monet EU-lait ovat Suomen lakien yläpuolella. Suomen liittäminen euroon oli myös perustuslain vastainen, sillä se tapahtui ilman kansanäänestystä eikä eduskunta saanut asiasta lakiesitystä.


MTV:

Vuonna 1992 Suomi ja Venäjä allekirjoittivat maiden naapuruussuhteita koskevan sopimuksen, kun yya-sopimus lakkasi olemasta voimassa Neuvostoliiton hajottua.

Sopimuksessa Venäjä ja Suomi ovat sopineet pidättyvänsä "voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan".

Aika ajoin julkisuudessa on noussut esiin, voisiko tämä sopimus vaikeuttaa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Ulkoministeriössä on nyt katsottu, ettei sopimuksen vuoksi estettä ole.

– Peruslähtökohta on, että Nato on puolustusliitto, jonka tärkein tehtävä on taata jäsenmaiden turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Naton toimintaa ei ole suunnattu mitään valtiota vastaan, toteaa oikeuspäällikkö Suvanto.

 

Vuonna 1992 solmittu sopimus Suomen ja Venäjän välillä sisältää muun muassa seuraavia asioita; sopimuspuolet sitoutuvat säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana; sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin; sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan; Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.

Jos Suomi liittyy Natoon, niin siitä seuraisi seuraavanlaisia ongelmia koskien Suomen vuoden 1992 sopimusta Venäjän kanssa. Nato puhuu ja sanoo, että jokaisen Naton jäsenmaan oman maan rajasta tulee myös Naton raja. 1992 sopimus sanoo, että niin Suomi kuin Venäjä on sitoutunut säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana. Suomen ollessa Naton jäsenmaa Suomen ja Venäjän välinen yhteinen raja ei ole enää pelkästään Suomen ja Venäjän raja, vaan myös Naton ja Venäjän raja. Suomeen Natoon liittyminen rikkoisi 1992 sopimuksen sitoumusta Suomen ja Venäjän yhteisestä rajasta, koska siitä tulisi myös Naton raja, eikä se siten olisi enää pelkästään Suomen ja Venäjän välinen raja.

 1992 sopimuksen mukaan Suomi ja Venäjä ei saa käyttää, eikä saa sallia aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan. Kun ja jos Suomi on Nato-maa ja jos Venäjä hyökkäisi johonkin muuhun Nato-maahan kuin Suomeen, niin Suomi rikkoisi 1992 sopimuksen, jos se menisi auttamaan tätä Nato-maata. 1992 sopimus estää sen ettei Suomi saa olla mukana aseellisessa hyökkäyksessä Venäjää vastaan, sama koskee Venäjää ettei se saa hyökätä Suomeen. Jos Venäjä hyökkäisi johonkin Nato-maahan, niin Venäjä ei olisi silloin hyökännyt Suomen alueelle, joka tarkoittaa sitä, että 1992 sopimuksen mukaan Suomi ei saisi suorittaa sotilaallisia operaatioita Venäjää vastaan, koska tässä esittämässäni skenaarioissa 1992 sopimus estää sen.

Nato 8 artiklan mukaan Natoon liittyvällä maalla ei saa olla mitään sellaisia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Naton sopimusten kanssa. Jos Suomi menisi aseellisesti puolustamaan toista Nato maata Venäjää vastaan, eli jos Suomi hyökkäisi omalta alueeltaan käsin tällaisessa tapauksessa Venäjää vastaan tai jos Suomi lähettäisi sotilaitaan toiseen Nato-maahan, joka käy sotaa Venäjää vastaan, niin Suomi rikkoisi 1992 sopimuksen. Samoin myös edellä kuvatun kaltainen skenaario tarkoittaa sitä, että jos Suomi osallistuu Nato-maana millä tavalla tahansa sotatoimiin Venäjää vastaan, niin silloin rikotaan Naton 8 artiklaa vastaan. Suomi olisi Naton jäsenenä rampa ankka koskien Venäjää jos Venäjää vastaan kohdistuu Naton sotilaallisia toimia. Naton 8 artikla ja 1992 sopimus Venäjän kanssa tarkoittaa sitä ettei Suomi voisi missään muodossa Nato-maana osallistua sotatoimiin, jotka ovat suunnattu Venäjää vastaan.

Naton 5 artikla antaa sen mahdollisuuden (ei ole pakkovelvoite), että jos Nato-maata kohtaan tapahtuu aseellinen hyökkäys, niin se on hyökkäys kaikkia Nato-maita vastaan, jolloin Nato-maat voivat katsoa tarpeelliseksi avustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Koska Suomella on vuoden 1992 sopimus Venäjän kanssa ja jos Suomi ihan oikeasti noudattaisi tätä 1992 sopimusta, niin se ei voisi tehdä uutta sopimusta vuoden 1992 sopimuksen päälle Naton kanssa, joka voisi antaa Suomelle mahdollisuuden osallistua sotatoimiin Venäjää vastaan. Naton 8 artiklan mukaan Natoon pyrkivällä maalla ei saa olla sellaisia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Naton sopimusten ja velvoitteiden kanssa. Suomen ja Venäjän 1992 sopimus, joka kieltää niin Suomea kuin Venäjää etteivät he saa osallistua sotatoimiin toisiaan vastaan evää Suomelta Nato jäsenyyden, koska Suomi ei voisi Nato-maana osallistua millään tavalla sotatoimiin Venäjää vastaan vuoden 1992 sopimuksen mukaan.

Vuoden 1992 sopimuksen artikla 4:n mukaan jos Suomi tai Venäjä joutuisi aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, niin kummakin  sopimuspuolen tulee pidättäytyä sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle. Tämäkin sopimus Suomen ja Venäjän välillä tarkoittaa sitä, että Suomi ei voisi missään tapauksessa Nato-maana hyökätä Venäjää vastaan eikä antaa sotilaallista apua toiselle Nato-maalle Venäjää vastaan. Tämän takia Naton 8 artiklan mukaan jos Nato noudattaa omia sopimuksiaan, niin se ei voisi hyväksyä Suomea Nato-maaksi, koska Suomella on sitova sopimus Venäjän kanssa, joka on ristiriidassa Naton sopimuksen kanssa.

Joku voisi sanoa, että jos Venäjä hyökkäisi johonkin muuhun Nato-maahan kuin Suomeen, niin Suomi Nato-maana puolustaisi toista maata Nato-maata Venäjän hyökkäykseltä. Joku voisi sanoa, että tällaisessa tapauksessa ei ole kyse hyökkäämisestä, vaan puolustamisesta. Suomen ja Venäjän 1992 sopimus kieltää kaikenlaisen aseellisen avustamisen molemmilta mailta, niin etteivät ne saa avustaa ketään, joka hyökkää tai on sodassa Suomen tai Venäjän kanssa. Mikään porsaanreikä ja kikkailu ei nyt tässä auta, sillä 1992 sopimus estää Suomelta kaikenlaisen sotilaallisen avunannon Venäjää vastaan.


MTV:

Vuoden 1992 valtiosopimus on voimassa viisi vuotta kerrallaan, ja sen nykyinen voimassaolokausi päättyy oikeuspäällikkö Suvannon mukaan heinäkuun lopussa.

Sopimuksen irtisanomisesta pitäisi ilmoittaa vuotta aiemmin, eikä Suomi tai Venäjä ole niin tehnyt. Näin ollen se pysyy voimassa ainakin vuoteen 2027.

 

Suomen ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvannon mukaan vuoden 1992 valtiosopimus Suomen ja Venäjän välillä on on yhä edelleen voimassa, koska kumpikaan sopimuspuoli ei ole ilmoittanut sopimuksen irtisanomisesta. Oikeusministeriön oikeuspäällikön mukaan Suomen ja Venäjän 1992 sopimus on sellaisenaan voimassa vuoteen 2027 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Nato pitää kiinni 8 artiklasta ja Suomi kunnioittaa 1992 sopimusta Venäjän kanssa, niin Suomi ei voisi hakea jäsenyyttä ennen kuin vasta vuonna 2027, jos Suomi ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta vuonna 2026.

MTV:n uutisartikkeli toi esille sen kuinka Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 on edelleen voimassa, mutta Suomi on irtaantunut osasta sopimusta. En tässä käsittele tätä vuoden 1947 Pariisin rauhansopimusta, koska se ei ole oleellinen Suomen Natoon liittymisessä, koska jos ihan oikeasti pidettäisiin kiinni sopimuksista, niin 1992 sopimus sekä Naton 8 artikla estäisi ja estää Suomen liittymisen Natoon.


MTV:

Suomea sitovat vielä demilitarisoidun Ahvenanmaan itsehallintoaluetta koskevat sopimukset. Vuonna 1921 Kansainliiton johdolla vahvistettiin Ahvenanmaan itsehallinto, samaten maakunnan jo entuudestaan voimassa ollut demilitarisointi ja neutralisointi. Suomi ratifioi sopimuksen vuotta myöhemmin.

Demilitarisoinnista huolimatta sopimus velvoittaa Suomea puolustamaan saarimaakuntaa, jos se joutuisi hyökkäyksen kohteeksi.

Vuonna 1940 Suomi ja Neuvostoliitto solmivat sopimuksen, jossa Venäjän sallitaan valvovan Ahvenanmaan demilitarisointia. Käytännössä tätä valvoo Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa.

Voisiko Suomessa olla Nato-valtiona Venäjän konsulaatti, joka tiedustelee sotilaallista toimintaa Ahvenanmaalla? Ulkoministeriön Suvannon mukaan ongelmaa ei Suomen näkökulmasta ole, jos konsulaatti noudattaa sitä tehtävää, jota varten se on olemassa. Jos kävisi ilmi, että konsulaattia käytetään muuhun, Suomi voisi reagoida.

Hän huomauttaa vielä, että vuonna 1922 ratifioidussa sopimuksessa Suomea velvoitetaan puolustamaan Ahvenanmaata, mutta muut sopimuksen osapuolet sitoutuvat tarvittaessa avustamaan Suomea.

 

Aikaisemmassa kirjoituksessani (rikkooko suomi sopimuksia liittyessaan natoon) toin esille sen todennettujen faktojen kera kuinka USA ja Nato on rikkonut Neuvostoliitolle annettuja lupauksia. Joku voisi vastata ja sanoa tähän, että koska Neuvostoliittoa ei ole enää olemassa, niin USA:n ja Naton väliset sopimukset eivät ole enää voimassa. Tämä on kuitenkin täysin väärä vastaus.

MTV:n uutisartikkelissa kerrotaan kuinka Suomi ja Neuvostoliitto vuonna 1940 solmivat sopimuksen, jossa Venäjän sallitaan valvovan Ahvenanmaan demilitarisointia ja kuinka Venäjän konsulaatti valvoo tätä käytännössä Maarianhaminassa.

MTV:n uutisartikkelista tulee esille todella tärkeä fakta ja todellisuus. Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen Neuvostoliitosta tuli Venäjä ja Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen Neuvostoliiton kanssa tehdyt sopimukset ovat yhä voimassa ja ne ovat voimassa nyt Venäjän kanssa, koska Venäjä on Neuvostoliiton jatkumo. Vaikka 1940 sopimus tehtiin Suomen ja Neuvostoliiton kanssa, niin Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen sopimus on kuitenkin yhä edelleen voimassa Suomen ja Venäjän välillä, vaikka Neuvostoliittoa ei ole enää, koska Venäjä on Neuvostoliiton jatkumo.

Jos joku sanoo, että Neuvostoliiton kanssa tehdyt sopimukset eivät ole enää voimassa, koska Neuvostoliittoa ei ole enää olemassa, niin hän on ymmärtämätön ja tietämätön (voi olla ihan vilpittömästikin ymmärtämätön). Hän ei ymmärrä sitä, että Neuvostoliitosta tuli Venäjä ja siksi esim. edellä mainittu 1940 sopimus on yhä edelleen voimassa nyt Suomen ja Venäjän välillä. Sama pätee myös USA:n ja Naton sopimuksiin Neuvostoliiton kanssa, ne ovat yhä voimassa, mutta nyt Venäjän kanssa. Tietenkin sopimuksiin voi tulla ajansaatossa osapuolten yhteisestä päätöksestä muutoksia, mutta 1992 sopimus on yhä edelleen voimassa sellaisenaan ilman muutoksia.

Ahvenanmaa ja siihen liittyvät sopimukset ovat ongelmallisia jos Suomi liittyisi Natoon, vaikka MTV:n artikkelissa väitetään ettei siitä syntyisi ongelmia.


MTV:

Ulkoministeriön mukaan toistaiseksi Nato tai sen jäsenvaltiot eivät ole huomauttaneet sopimuksista, jotka Suomea sitovat.

– Olen ymmärtänyt, että on oltu tyytyväisiä aineistoon, mitä on toimitettu. Keskusteluissa asiat käydään tarvittavalta osin läpi, jos herää kysymyksiä, kertoo Suvanto.

Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta arvioi, että Suomen sopimusvelvoitteet voidaan kuitenkin vielä huomioida jäsenneuvotteluissa.

– Niiden kanssa punnitaan sitä, mitä hyötyä tai haittaa niistä Natolle on, hän sanoo.

Emeritusprofessori Koskenniemi toisaalta huomauttaa, ettei toistaiseksi ole vakavasti esitetty sellaisesta väitettä, että Suomen nykyvelvoitteet olisivat mahdollisten Nato-sopimusvelvoitteiden kanssa ristiriitaiset.

 

Jos 1992 sopimus Suomen ja Venäjän välillä ja Naton 8 artikla luetaan ja ymmärretään niin kuin ne on kirjoitettu, niin huomaamme ja näemme, että 1992 sopimus ja Naton 8 artikla estää Suomen Natoon liittymisen. Se miksi MTV:n artikkelin oikeusoppineet sanovat ettei Suomen nykyvelvoitteet ole Nato-sopimusvelvoitteiden kanssa ristiriitaisia, vaikka ovatkin todellisuudessa, johtuu siitä ettei aikaisemminkaan ole noudatettu sopimuksia. USA ja Nato on rikkonut sopimuksensa Neuvostoliitolle, nykyiselle Venäjälle. Suomen päättäjät rikkoivat perustuslakia EU:n liittymisessä. Suomen liittäminen euroon oli perustuslain vastaista.

Ihmisen sydämessä asuva kierous ja vääryys ei kunnioita sopimuksia ja kieroilee ja vääristelee niitä, ja vääryyden verukkeella sopimus rikotaan ja siitä huolimatta kuitenkin sanotaan ettei mitään rikkomusta olisi tapahtunut.

En ole Venäjän puolella, mutta pyrin puolueettomasti käsittelemään tätä Suomen Natoon liittymisen asiaa. Venäjäkin on rikkonut sopimuksia, mutta YYA- ja vuoden 1992 sopimusta Venäjä ei ole rikkonut. Neuvostoliitto/Venäjä on pitänyt lämpimät ja hyvät suhteet Suomen kanssa, mutta nyt tilanne on muuttunut kun Suomi ilmoitti liittyvänsä Natoon. Suomen Natoon liittymisen ilmoitus on päätös ja julkilausuma, jonka kautta Suomi ilmoitti rikkovansa 1992 sopimusta vastaan. Naton ilmoitus Suomen hyväksymisestä Naton jäseneksi jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä tarkoittaa sitä, että Nato rikkoi 8 artiklaa vastaan.

Naton nettisivulla sanotaan kuinka Nato perustettiin kolmesta syystä, joista eräs oli Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksien estäminen. Nato on perustettu Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksiä vastaan. Vuonna 1991 Neuvostoliitto lakkautti itsensä ja antoi sen 15 tasavallalle itsenäisyyden ja Neuvostoliitosta tuli Venäjä. 1991 Neuvostoliitto vetäytyi laajentumispyrkimyksistä ja jatkoi olemassaoloaan Venäjänä, alueellisesti pienempänä kuin entinen Neuvostoliitto. USA ja Nato on rikkonut sopimuksensa Neuvostoliitolle/Venäjälle ettei se laajene itään. Varsovan liiton ja Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen Nato on koko ajan laajentunut itään päin aina Venäjän rajoille asti. Miksi Nato on halunnut laajentua, vaikka sen vastustaja Varsovan liitto ja entinen Neuvostoliitto lopetti laajentumisen hajotessaan ja tulleessaan taas Venäjäksi?

Oikea vastaus kysymykseen johtaa meidät siihen, että Naton laajentuminen ja sopimusrikkomukset Neuvostoliitto/Venäjää vastaan kertoo meille syyn siihen miksi Venäjän ja Ukrainan välillä on sota. Kun USA/Nato ei ole kunnioittanut sopimuksia ja on rikkonut ne, niin siksi Venäjä on aloittanut sotaoperaation Ukrainassa. Minä en hyväksy, en oikeuta, enkä kannata Venäjän sotilaallista operaatiota Ukrainassa, vaan pidän sitä tuomittavana tekona. Kerroin ja toin esille sen millä Venäjä oikeuttaa itselleen tämän sotilaallisen operaation. En pidä Venäjän valtion päättäjiä puhtaina pulmusina, sillä heillä on käsissään oman kansansa verta esim. toisinajattelijoiden murhauttamisen kautta. Tämä oli vain yksi esimerkki Venäjän valtion päättäjien pahoista teoista ja vääristä toimista, joita on paljon muutakin. USA:n ja Naton valheet Neuvostoliitolle/Venäjälle ja Naton laajentuminen ovat kuitenkin Venäjän ja Ukrainan konfliktin pääsyy.

Jos Suomi liittyy Natoon, niin se on sopimusrikkomus Venäjää kohtaan. Suomen aikomus Natoon liittymisestä on 1992 sopimuksen sekä nato 8 artiklan rikkomista. Tämän syyn takia Venäjä voisi vedota sopimusrikkomukseen ja julistaa Suomelle sodan ennen Natoon liittymistä tai sen jälkeen kun Suomi on Nato-maa. Itse näen, että Venäjän mahdollinen hyökkäys Suomea kohtaan tulee tapahtumaan sen jälkeen kun Suomi on ollut ehkä jopa useamman vuoden Natossa. Venäjän hyökkäys Suomeen voi tapahtua aikaisemminkin, mutta nyt näiden tapahtumien valossa USA ja Nato on valheidensa kautta saanut monet maat demonisoimaan Venäjää ja Putinia, ja nyt on tehty sellaisia päätöksiä ja pakotteita Venäjää vastaan mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Tämän tähden Venäjä tulee hyökkäämään Suomeen, koska sen länsiraja Suomen kanssa on todella tärkeä Venäjälle ja se haluaa varmistaa sen ettei länsiraja pääse vuotamaan, eikä siitä tulisi Naton aluetta.

Itämeri, pohjoisen arktisen alue (Murmansk) sekä koko raja Suomen kanssa on Venäjälle tärkeämpi kuin me suomalaiset ymmärrämme. Suomen puolueettomuus ja liittoutumattomuus on taannut meille rauhan toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton/Venäjän kanssa. Suomen halu liittyä Natoon ja sopimusrikkomukset sen päälle tuovat Suomen maan ja sen alueet Naton ja Venäjän jännitteen alaisuuteen ja mahdollisesti yhtä suureksi kiistakapulaksi kuin mikä on Ukrainan tilanne. Jossakin vaiheessa Venäjä vastaa Suomelle sen tekemistä sopimusrikkomuksista.

Suomen pääseminen Naton jäseneksi varmistuu vasta sen jälkeen jos kaikki Nato-maat hyväksyvät Suomen Nato jäsenyyden. Jos yksikin Nato-maa ei hyväksyisi Suomen Nato jäsenyyttä, niin silloin Suomi ei voisi liittyä Natoon. Jos niin kävisi, että joku Nato-maa estäisi Suomen Nato jäsenyyden, niin voi käydä siten, että Nato erottaisi jollakin verukkeella tämän Suomen Nato jäsenyyttä estävän Nato-maan. Natohan on tottunut valehtelemaan ja rikkomaan sopimuksia, ja siksi Nato kykenisi taas tekemään sopimusrikkomuksen vilpin ja vääryyden kautta.

Nyt kun Suomi on ilmoittanut liittyvänsä Natoon, niin Venäjä voi tehdä kyberhyökkäyksiä tai mitä tahansa Suomea vastaan, koska Suomen Natoon liittyminen on samalla sopimusrikkomus Venäjää vastaan. Minä en koe oikeana, enkä oikeuta, enkä hyväksy minkäänlaisia Venäjän negatiivisia toimia Suomea vastaan, mutta Venäjä oikeuttaa nämä toimet sen takia, kun Suomi Natoon liittymisen ilmoituksellaan rikkoo Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen.

Suomi liittyy Natoon siten, että eduskunta hyväksyy Naton liittymisen asiakokonaisuuden, valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti päättää perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu.

Presidentti Niinistö on sanonut vuonna 2015, että Suomen pitää järjestää kansanäänestys Suomen mahdollisesta Natoon liittymisestä. Presidentti Niinistö pettää Suomen kansan hyväksyessään Natoon liittymisen ilman kansanäänestystä. Nyt Niinistökin on sitä mieltä, että gallup ja eduskunta päättää Natoon liittymisestä. Gallup ja kansanäänestys on eri asia, koska gallup ei ole sama asia kuin kansanäänestys. Vaikka Suomi järjestäisi kansanäänestyksen ja päätettäisiin 93 §:n 1 momentin nojalla, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä ja jos hakemus hyväksytään, niin 1992 sopimus ja Naton 8 artikla todistavat meille Suomen ja Naton tekevän sopimusrikkomuksen jos Suomi liittyy Natoon.

Koska uskon Raamatun Jumalaan, niin tiedän sen, että minulle tullaan esittämään seuraavanlainen kysymys, johon annan vastaukseni: Miksi tästäkin pitää kirjoittaa, eikö meidän uskovien pitäisi kirjoittaa vain Raamatusta ja Jumalan sanan opetusta? Ehdottomasti tästäkin pitää kirjoittaa, koska Suomen Natoon liittymisen aikomus on laiton ja sopimusrikkomus. Emme saa olla vääryyden puolella, vaan meidän tulee elää totuudessa. Jumala on uskovien todellinen turva, eikä vääryydessä solmitut sopimukset.

Kirjoituksen ensimmäinen osa: Rikkooko Suomi sopimuksia liittyessään Natoon

 

Petri Paavola 17.5.2022

Lähteet:
mtvuutiset.fi/ ulkoministerio on jo lahettanyt natolle sopimukset joihin venaja voisi vedota protestoidessaan koskevat ahvenanmaata ja suomen suhteita venajaan
kotipetripaavola.com/ rikkooko suomi sopimuksia liittyessaan natoon
nato.int/ cps/en/ natohq/ declassified 139339
yle.fi/uutiset/ 3-7836456
iltalehti.fi/politiikka/ a/ 146c3c30 0a0e 4376 95c8 f46a3bfdbcf8
 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker