Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 5

 

Olen kirjoittanut neljä osaa Euroopan Unionista ja tuonut esille kuinka EU on katolinen luomus, jonka pyrkimyksenä on tehdä Euroopan Unionista katolinen supervaltio. Viidennessä osassa tuon esille sen miksi suomalaiset ihmiset sekä Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi kannattaa Euroopan Unionia, vaan heidän tulisi kannattaa Suomen eroamista EU:sta sekä olla tukemassa pyrkimystä tehdä Suomesta taas itsenäinen valtio. Perustelut edellä olevalle esitän tässä viidennessä osassa.

Tämä viides osa on viimeinen kirjoitukseni tästä aiheesta, ellei jotakin todella tärkeätä tule esille koskien tätä aihetta. Haastan jokaista lukijaa ottamaan selvää ovatko asiat todellakin totta koskien EU:ta (pyrkimys Euroopan katolilaistamiseen) ja Suomen liittämistä Euroopan Unioniin. Totuus on kaikkien nähtävissä ja selvitettävissä. Suomi on sotkeentunut monenlaisiin ristiriitoihin sekä petoksen tielle Euroopan Unionin jäsenenä.

Euroopan Unioniin liittyminen tapahtui vastoin Suomen perustuslakia

Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan Unioniin perustuslain vastaisesti neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. Kansalaiset eivät tietäneet mitään neuvoteltavana olleesta sopimuksesta, eikä kansanedustajillakaan ollut tarpeeksi ja riittävästi tietoa asiasta. Suomen liittämiseen Euroopan Unioniin olisi tarvittu perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Eduskunta hyväksyi liittymisen kahden kolmasosan määräenemmistön käsittelyssä. Suomen liittäminen Euroopan Unioniin oli valtiopetos sekä perustuslain vastainen teko.

Vuonna 2011 eduskunta hyväksyi muutoksen perustuslakiin kirjaten Suomen Euroopan Unionin jäsenyyden perustuslain ensimmäiseen pykälään. Perustuslaissa sanotaan muutoksen jälkeen Suomen olevan itsenäinen tasavalta sekä Euroopan Unionin jäsen. Näitä kahta asiaa ei voi kuitenkaan sovittaa yhteen. Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat useilla keskinäisillä sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta EU:n toimielimille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monessa kohdassa Euroopan Unionin laki menee jäsenmaiden kansallisten lakien yläpuolelle. Suomi ei ole itsenäinen valtio, koska monet EU-lait ovat Suomen lakien yläpuolella. Suomen liittäminen euroon oli myös perustuslain vastainen, sillä se tapahtui ilman kansanäänestystä eikä eduskunta saanut asiasta lakiesitystä.

Eurooppaan Unioniin ja euroon liittyminen olivat Suomen perustuslain vastaisia asioita ja siksi Euroopan Unionin kannattaminen ja hyväksyminen on sama asia kuin hyväksyä valtiopetos ja rikos Suomen perustuslakia vastaan. Ei ole mikään ihme, että Suomi on monenlaisissa vaikeuksissa Euroopan Unionin jäsenenä. EU:ta markkinoitiin aikoinaan taloudellisilla etuisuuksilla, joista Euroopan Unionin jäsenvaltiot tulevat pääsemään osallisiksi. Ahneuteen perustuva petos ei ole hyödyttänyt suurta osaa EU-kansalaisia, mutta sen sijaan hyvin harvat ovat hyötyneet taloudellisesti EU:sta ja näihin harvoihin voidaan laskea mukaan EU:n komissaarit ja parlamentin jäsenet, mutta tavallisen EU-kansalaisen palkkapussi pienenee sekä elämisen kustannukset nousevat koko ajan.

Mitä ihminen kylvää sitä hän niittää. Petoksen ja rikoksen päälle rakennettu Euroopan Unionin jäsenyys on nyt näyttänyt kaikille suomalaisille, että kun yhteiskuntaa rakennetaan petoksen ja rikoksen varaan, niin vääryyden kautta rakennetut rakennelmat nakertavat ja tuhoavat suomalaista yhteiskuntaa. Suomi voi menestyä vain rehellisyydellä sekä totuuteen perustuvalla työnteolla, jonka peruspilarit ovat itsenäinen Suomi ja oma itsenäinen valuutta. Suomen eroamiseen EU:sta riittäisi eduskunnan enemmistön päätös.

Perussuomalaisten poliittinen menestys on pitkälti perustunut EU:n vastustamiseen. Perussuomalaisten nykyinen poliittinen linjaus on ristiriidassa PS:n alkuperäisen poliittisen pyrkimyksen kanssa, sillä se ei enää aja aktiivisesti EU:n vastustamista, vaan on sulautunut ja sopeutunut EU:hun ja pyrkii muokkaamaan EU:sta sellaisen, jossa Suomen ja suomalaisten etuja puolustettaisiin. Euroopan Unionin kehitys kulkee kohti liittovaltiota ja kansallisten valtioiden voimakkaampaa alasajoa, sillä EU:ssa Euroopan Unionille kaikkein tärkeintä on EU:n perustuslaki ja EU:n yhdentyminen liittovaltioksi, eikä kansallisten valtioiden etu. Perussuomalaiset (eivät kaikki yksittäiset jäsenet, mutta puolue on) ovat pettäneet Suomen kansan. Muut eduskuntapuolueet eivät voi röyhistellä rintaansa, sillä kaikki nykyiset eduskuntapuolueet tukevat EU-jäsenyyttä ja siksi hekin ovat pettäneet Suomen kansan tukemalla valtiopetosta.

Suomen kansan tulisi äänestää eduskuntaan sellaisia ihmisiä ja puolueita, jotka pyrkivät erottamaan Suomen EU-jäsenyydestä, koska sillä tavalla voimme ottaa askeleita siihen suuntaan, jonka kautta valtiopetos kumotaan ja Suomelle palautetaan takaisin itsenäisyys. Olen itse poliittisesti sitoutumaton enkä tule pyrkimään minkään puolueen jäseneksi, eikä minulla ole poliittista agendaa Suomen eroamisesta Euroopan Unionista. Suomi on vastoin perustuslakiamme viety Euroopan Unioniin, siksi kannatan Suomen eroamista EU:sta, koska en kannata valtiopetosta ja rikosta. Kenenkään suomalaisen ei tulisi kannattaa valtiopetosta eikä tukea hanketta, joka on rakennettu valheen ja vääryyden perustuksille.

Euroopan Unioni

Britannian Pohjois-Irlannin asioiden valtiosihteeri Theresa Villiers, joka oli ministerinä David Cameronin hallituksessa neljä vuotta sekä kuusi vuotta Euroopan parlamentin (MEP) jäsenenä sanoi kuinka Brysselin byrokraatit pyrkivät epätoivoisesti luomaan maan nimeltä Eurooppa (express.co.uk-17.4.2016). Villiers sanoi viettäneensä kuusi vuotta meppinä Brysselissä ja päätyneensä siihen johtopäätökseen ettei Euroopan Unioni ole enää korjattavissa. Hän sanoi Euroopan Unionin olleen aina ja tulee aina olemaan poliittinen projekti. Villiersin mukaan EU:ssa on kyse Eurooppa nimisen maan luomisesta ja mitä tahansa me teemme tai sanomme, niin me emme voi muuttaa Euroopan Unionia. Theresa Villiers sanoi Euroopan Unioniin liittymisen 70-luvulla olleen tappion tunnustamista perustuen käsitykseen että Britannia oli tuomittu pitkäaikaiseen taantumaan. Villiers myös totesi, että Britannia kykenee seisomaan omilla jaloillaan, sillä aika on tulla jälleen kerran itsenäiseksi demokratiaksi.

Villiers oli oikeassa sanoessaan EU:n olevan pyrkimys luoda valtio nimeltään Eurooppa. Kun tutkimme tarkemmin EU:n taustaa ja pyrkimyksiä, niin meille paljastuu katolisen kirkon pyrkimys luoda Eurooppaan katolista supervaltiota Euroopan Unionin kautta. Euroopan Unionin perustamista ja sen päämäärää voidaan sanoa salakavalaksi petokseksi, koska se pyrkii tuhomaan kansalliset valtiot EU:n kautta sekä luomaan EU:n avulla katolisuuteen perustuvat lait Euroopan Unionin jäsenvaltioille.

Olen aikaisemmissa osissa tuonut esille todennettujen faktojen kautta kuinka katolinen kirkko pyrkii luomaan Euroopan Unionin kautta uutta katolista supervaltioita, jossa valtioiden liittoutumisen kautta kaikkien EU:n jäsenmaiden lait tulisi perustua katolisiin periaatteisiin. Tämä tarkoittaa itsenäisten kansallisvaltioiden tuhoamista.

Ensin Suomi vietiin petoksen kautta Euroopan Unioniin ja kun Suomi on EU:n jäsen, niin sen jälkeen Suomi joutuu vielä katolilaisen petoksen uhriksi, jonka tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan Suomen lait yhtäpitäviksi katolisuuden periaatteiden kanssa. Suomi on joutunut tupla-petoksen uhriksi EU-jäsenyyden kautta.

Kansalliset valtiot ovat Jumalan tahto

Raamatun opetuksen mukaan Jumala määräsi ja asetti  kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan (5 Moos 32:8) sekä sääti  ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa (Apt 17:26,27). Kansalliset itsenäiset valtiot ovat Jumalan tahto. Uskon tärkein päämäärä on julistaa evankeliumia sielujen pelastumiseksi. Tämä meidän uskovien tulee aina muistaa ja asettaa etusijalle.

Raamattu opettaa, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakastaminen tarkoittaa Hänen käskyjensä noudattamista (1 Joh 5:2,3). Koska kansalliset valtiot ovat Jumalan tahto ja asetus, niin Jumalan rakkaus tulisi saada aikaan sen meidän uskovien ihmisten sydämissä, että me sanomme julkisesti (ja myös Jumalan johdatuksessa) sen ettei Euroopan Unioni ole Jumalasta ja Suomen pitäisi erota EU:sta ja säilyttää itsenäisyys niin pitkään kuin se on mahdollista. Sodan kautta voimme menettää itsenäisyyden, mutta silloin emme ole itse syypäitä siihen jos toinen maa miehittää Suomen ja riistää väkisin meiltä itsenäisyyden.

En tarkoita sitä, että EU:sta eroaminen ja siitä puhuminen pitäisi olla pääasia uskovan elämässä, sillä sitä se ei suinkaan ole, mutta se kuuluu eräänä osana uskon elämään, koska Jumala on asettanut kansallisvaltio ajatuksen ja siksi siitäkin meidän uskovien tulee puhua sopivassa määrin. Emme ehkä aina uskovina ymmärrä kansallisvaltio ajatuksen olevan Jumalan asetus sekä sitä kautta Raamatun opetus, joka on samalla osa Raamatun hengellistä opetusta, niin kuin kaikki muutkin Raamatun opetukset.

Euroopan Unionin ja sen pyrkimysten kannattaminen on Jumalan tahdon vastaista ja siksi yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi millään tavoin olla tukemassa Euroopan Unionia. Tämä ei suinkaan tarkoita kapinaa yhteiskuntaa ja EU:ta vastaan, vaan sitä että uskovina uskaltaisimme avoimesti ja julkisesti kertoa mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on Suomen eroaminen Euroopan Unionin jäsenyydestä, koska EU pyrkii tuhoamaan kansalliset valtiot. Siksi jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi kannattaa ja tukea Suomen eroamista Euroopan Unionista. Jumalan tahto on kansallisvaltio ja siksi jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi kannattaa ja hyväksyä Jumalan tahdon mukaisia asioita, joita on esim. Suomen itsenäisyys ja EU:sta eroaminen, koska EU pyrkii tuhoamaan kansallisvaltio ajatuksen, joka on Jumalan asettama ja säätämä.

 

 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 1: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa2
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa3
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa4

 

Petri Paavola 28.4.2016

Lähteet:
express.co.uk/news
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker