Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Steinerilaisuus

Rudolf Steiner tunnetaan antroposofian kehittäjänä. Hän kehitti ns. steinerpedagogiikan, jonka pohjalta on perustettu koulujärjestelmä, joka Suomessa tunnetaan nimellä Steinerkoulu. Mitä Steiner itse opetti ja mihin hän uskoi? Steiner on sanonut antroposofian olevan tiedostamistie, joka pyrkii johtamaan ihmisessä olevan henkisyyden maailmankaikkeudessa olevan henkisyyden yhteyteen.

Steinerkoulu on nykyään todella suosittu koulumuoto. Kun tutkimme mitä Steiner uskoi ja opetti, niin huomaamme ettei hänen käsityksensä edustaneet tervettä ihmiskuvaa, vaikka hän niin väitti. Steinerin ihmiskuva ja henkisyys (esoteerinen kristinusko) on Raamatullisen kristinuskon vastakohta.

Steinerin omaksuva antroposofia koostui monista erilaisista uskomuksista kuten buddhalaisuus ja hindulaisuus (karma ja jälleensyntyminen), zarathustralaisuus (valon ja pimeyden jumalien uudelleen luominen), esoteerinen kristinusko (gnostilaisuus ja manikealaisuus) sekä  okkultistiset perinteet kuten ruusuristiläisyys ja vapaamuurarius.

Steinerin ajatuksista ja opetuksista tulee selkeästi ilmi kuinka hän oli uskonut synnin eksyttävän valheen. Kun tutkimme Steinerin ajatuksia ja opetuksia, niin huomaamme kuinka sekavia ne olivat. Pimeyden henkivallat ohjasivat häntä eksymään yhä syvemmälle pimeyteen ja eksymykseen. Kun tiedän sen, että Steinerkoulu on rakentunut Steinerin antroposofisen opetuksen ympärille, niin sydämelläni on ahdistus kaikkien niiden lasten puolesta, jotka joutuvat Steinerkoulussa antroposofisen opetuksen manipulaation kohteiksi.


Sisällys:
Steinerkoulu
Steinerin ajatuksia
Steiner ja Jeesus
Steiner Jeesus ja Buddha
Steiner Jeesus ja Zarathustra
Steiner ja juutalaiset
Steiner ja selvännäkeminen
Steiner ja jälleensyntyminen
Steiner ja helvetti (kadotus)
LoppusanatSteinerkoulu

Steinerkoulu opettaa sen kasvatusfilosofian lähtökohtana olevan näkemys ihmisestä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Koulun periaatteisiin kuuluvat antroposofiset ajatukset ja tutkimustoiminta. Steinerkoulussa Steinerkasvattajat ja opettajat opiskelevat ja tutkivat antroposofiaa kehittyäkseen opettajina kouluissa. Steinerkoulu tiedottaa ettei antroposofian filosofisia ja metodologisia menetelmiä opeteta koulussa oppiaineena tai elämänkatsomuksena, vaan ne nähdään henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun työkaluina. 

Antroposofinen ajatusmaailma perustuu henkisten arvojen varaan, joka opettaa oman näkemyksensä maailman synnystä sekä henkisen ihmisen kasvusta ja päämäärästä jälleensyntymisen kautta. Steinerkoulu perustuu Steinerin antroposofiseen ajatukseen, joten on päivänselvää että antroposofiset näkemykset ja ajatukset tulevat esille jollakin tavalla opetuksessa.

Steiner-kasvatus –lehti 1/85 sanoo: "Kehitys tulee jatkumaan siten, että steinerpedagogiikka ei esiinny vain rönsyinä koululaitoksen sivussa, vaan sen on löydettävä tiensä sen sisään.” Lehti puhuu steinerilaisuuden saamisesta peruskoulun keskeiseksi pohjaksi. Tässä tavoitteessa peruskoulun luokanopettajat ovat Steinerin suosikkeja. Steiner kutsui heitä ”kesyiksi kaneiksi.” (s.46)

Miksi steinerpedagogiikan pitäisi löytää itsensä peruskoulun sisään ja miksi steinerilaisuuden pitäisi tulla peruskoulun keskeiseksi pohjaksi? Steinerilaisuus on uskontoa (sen opetukset perustuvat pääosin muinaisten uskontojen opetuksiin), joka pyrkii tekemään lähetystyötä, eli levittämään uskontoaan ihmisten sydämiin. Kaikki uskonnot tekevät lähetystyötä, vaikka ne kiistävät sen. Todella analyyttinen ja tarkka uskontojen tutkiminen esimerkiksi tässä ajassa paljastaa uskontojen tekevän lähetystyötä.

Tämä lähetystyö puetaan sellaiseen valeasuun ettei sitä heti edes ymmärrä ja kun on koukun nielaissut, niin silloin on jo usein tietämättään tullut käännytetyksi kannattamaan tietyn uskonnon opetuksia ja osa jopa kääntyy tietyn uskonnon käännynnäiseksi. Esimerkiksi hindulaisuus tekee lähetystyötä joogan kautta, sillä joogaan kuuluu erottamattomana osana hindulaisen henkisen kasvun tie.

Steinerilaisuudella on sama pyrkimys, eli tehdä lähetystyötä ja valloittaa ihmisten sydämet, siksi se pyrkii laajentumaan, eikä saavutetut asemat enää riitä, sillä se haluaa lisää käännynnäisiä.

Antroposofian ajatusmaailma ja opetus on suuressa ristiriidassa Raamatullisen maailmankuvan kanssa, siksi on tärkeätä tutkia mitä Steiner uskoi ja opetti ja verrata sitä Raamatun opetukseen. Steinerin opetukset ovat muutenkin ristiriitaisia ja outoja.

Steinerin ajatuksia

Rudolf Steiner väitti, että hänelle annettiin jumalallinen ilmestys ymmärtää esihistoriaa, evoluutiota ja  ihmiskunnan luontoa. Hänen mukaansa hänen ilmestyksensä tuo syvemmän ymmärryksen kristinuskosta.

Steiner esiintyi kuin "profeettana", jolle oli uskottu koko universumin totuus ja ymmärrys ihmisen alkuperästä ja lopullisesta päämäärästä. Kun tutkimme Steinerin ajatuksia, niin huomaamme hänen saaneen tietonsa pimeyden henkivalloilta, okkultisteilta sekä muinaisen uskontojen opetuksista.

Steiner väitti, että kaikkien uskontojen perustana on ykseys, jonka hän koittaa paljastaa. Steiner sanoi hänen edustavan esoteerista kristinuskoa, joka on kehittynyt Raamatusta.  Steiner uskoi Jeesuksen olevan mies, joka oli saavuttanut korkean tason kehityksen monen jälleensyntymisen kautta. Steinerin mukaan Jeesus tuli Kristukseksi kun Hän täyttyi Kristus vaikutuksella Johanneksen kastaessa Hänet vedessä. Steinerin mukaan Jeesuksen veren vuotaessa maahan Kristus vaikutus lähti Jeesuksesta ja Hän meni johonkin muuhun maan päällä.

Steiner oli ekumeenikko jo ennen "virallisen" ekumenian aikakauden alkamista. Hän oli siis ilmiselvästi antikristuksen hengen sanomantuoja julistaen antikristillistä viestiä ja opetusta. Steinerin edustama esoteerinen kristinusko oli gnostilaisen uskon ja itämaisten uskontojen sekoitus, jonka kautta hän opetti vääristynyttä ja valheellista kristinuskoa. Raamattu ei opeta jälleensyntymistä, eikä Jeesus jälleensyntynyt maan päälle, vaan Isä lähetti Hänet sovitustyön tähden syntien anteeksisaamiseksi sekä uskon kuuliaisuuden syntymiseksi Kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan.

Steiner näki astraaliruumiissaan matkatessaan maan piirin ulkopuolisia olentoja. Steiner sanoi tehneensä astraalimatkoja korkeammille tasoille, jossa hän seurusteli vertaistensa, henkimaailman olentojen kanssa. Steiner sanoi hänen henkisen tajuntansa oppineen tuntemaan nuo olennot.

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Ilm 16:14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.

Steinerin kohtaamat henkimaailman olennot olivat riivaajahenkiä (demoneita), jotka "valkeuden" valeasuun pukeutuneina eksyttivät valheidensa kautta Steineriä kapinoimaan sekä valehtelemaan Jumalan sanan totuutta vastaan.

Steiner ja Jeesus

Steiner puhui Jeesuksesta Logoksena ja Jeesuksen kuolemasta, mutta Steiner uskoi myös gnostilaisen opetuksen Jeesuksesta, jossa Jeesus ei ollut  Logos (Jumalan Sana), vaan nous (kreikaksi mieli ja äly), tullen lihaksi, joka ei voinut kokea kuolemaa ja ylösnousemusta. Gnostilaisen opetuksen mukaan Simon Kyreneläinen auttoi kantamaan Jeesuksen ristiä, sillä Simon kuoli ristillä ei Jeesus. Gnostilaisuuden mukaan Jeesuksella ei ollut Jumalan (JHVH) luontoa.

Pimeyden saatanallinen valhe pyrkii aina vääristämään Herran Jeesuksen sovitustyön etteivät ihmiset uskoisi Jeesusta ja pelastuisi. Steiner eksytettiin pois pelastuksesta ja siten myös hänestä tuli eksyttäjä.

Apt 4:
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Matt 26:
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

2 Tim 3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja Hän kuoli ja vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi. Taivaan ja maan päällä ei ole muuta pelastustietä eikä Pelastaa kuin Herra Jeesus. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Jumalan luona.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Fil 2:
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Raamattu opettaa, että Jeesuksessa asui koko Jumaluuden täyteys ruumiillisesti ja Hänellä oli Jumalan muoto, koska Hän oli Jumalan Poika Jumala, mutta ei Isä.

Steiner Jeesus ja Buddha

Steiner uskoi ns. Lemurian aikakauteen, jolloin kuuta ei ollut vielä erotettu maasta, jolloin maa kävi koko ajan harvempaan asutuksi. Steinerin uskomuksen mukaan aine alkoi kovettumaan eikä sielut enää pystyneet hallitsemaan aineen kovettumista, joten vain yksi pari jäi jäljelle, Adam ja Eeva. Steinerin mukaan Adam ja Eeva tulivat lihaksi ja saivat liharuumiin maan päällä.

1 Moos 2:
4 ¶ Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi ihmisen maan tomusta, eikä ihmisen sielua olut olemassa ennen ruumiin (keho) luomista. Jumala puhalsi maan tomusta valmistamaansa kehoon sieraimen kautta elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Raamatun mukaan aine, eli keho oli olemassa ennen sielua.

Pimeyden saatanallinen eksytys vääristää hyvin usein päinvastaiseksi sen mikä on totuus. pahuuden henkivallat vääristivät Jumalan luomisjärjestyksen, sillä ensin oli keho, jonka jälkeen tuli elävä sielu. Pahuuden henkivallat käänsi Jumalan luomistyön ihmisen kohdalla päinvastaiseksi, eli valheeksi.

Raamatun mukaan ennen Adamia ja Eevaa ei ollut olemassa ketään muita ihmisiä, ei sielu-ihmisinä eikä henki-ihmisinä. Steinerin opetus perustuu ikivanhaan demonien valheeseen ihmisen sielun tai hengen olemassaolosta ennen ihmisen fyysistä kehoa. Pimeyden henkivaltojen tarkoituksena on vääristää Raamatun koko totuus, siksi demonit myös valehtelevat ihmisen luomisen tapahtumat.

Steiner uskoi, että ihmisen lankeemuksen jälkeen ihmisen eteerisestä ruumiista otettiin pois tiettyjä osia. Steinerin mukaan Adam ja hänen jälkeläisensä eivät saaneet syödä elämän puusta, joka oli viaton osa ihmiskunnan suuressa äiti loosissa, jota johti aurinko vihitty Manu. Steinerin mukaan viaton Adam sielu liittyi Jeesus poikaan väliaikaisesti, jonka jälkeen hän meni nuoreen Buddhaan. Steiner uskoi myös Paavalin tietäneen tämän sekä Luukkaan, joka kirjoitti Jeesuksen sukupuusta.

5 Moos 4:
15 Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari-sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa-
16 ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
17 ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
18 ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa;
19 ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.

Raamattu ei opeta jälleensyntymisestä, kirjoitan siitä myöhemmin tässä kirjoituksessa. Pimeyden henkivallat ovat kautta ihmiskunnan historian opettaneet äiti-jumalatar kulttia, johon liittyy auringonpalvonta. Pimeyden henkivaltojen tarkoitus on saada ihmiset palvomaan pimeyden riivaajahenkiä sekä Jumalan luomistöitä (esim. aurinkoa) Jumalan sijasta. Steiner oli pimeyden henkivaltojen eksyttämä ihminen.

Steiner Jeesus ja Zarathustra

Steiner uskoi harhaopin, että Jeesuksen syntymän jälkeen Egyptiin paon merkitys oli Zarathustran sielun palaaminen Jeesus poikaan, tarkoituksena oli Zarathustran voimien palauttaminen, jonka hän oli eteerisessä ja astraaliruumissaan antanut aiemmin Hermekselle ja Moosekselle.

2 Kor 11:4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

Pahuuden henkivallat koittavat eksyttää ihmisen pois pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa eksyttäen ihmisiä uskomaan mitä erilaisimpiin valheellisiin tarinoihin Jeesuksesta. Eksytyksen kaavassa Jeesus on aina jotakin mitä Hän ei ole todellisuudessa. Eksytyksessä Jeesusta kuvataan milloin joogiksi, milloin Buddhaksi ja milloin miksikin, sillä eksytyksen tarkoitus on vääristää Herran Jeesuksen todellinen merkitys, koska Hän on Messias ja Pelastaja, joka on ainoa tie Kaikkivaltiaan Jumalan luokse.

Raamatun totuuden todistaa todeksi moni asia, joista eräs on se että kenestäkään muusta maailmassa ei ole niin paljon valheellisia käsityksiä ja opetuksia kuin Herrasta Jeesuksesta. Miksi näin? Koska Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä sekä ainoa tie Isän Jumalan luokse, niin sen tähden saatanalliset henkivallat koittavat kaikin tavoin vääristää Jeesuksen aseman Pelastajana ja ainoana tienä Isän Jumalan luokse.

Kaikki uskonnot ovat tänä päivänä mukana ekumeenisessa liikkeessä, jonka kautta he kaikki julistavat erilaisten uskontojen olevan eri polkuja yhden ja saman jumalan luokse. Ekumeenisen liikkeen mukana on siis kaikki uskonnot, jopa Islaminusko ja vääristynyt valhekristillisyys on mukana ekumeniassa. Kaikki uskonnot hyväksyvät toisensa eivätkä ne pyri vääristelemään toisten uskontojen opetuksia, mutta kaikki uskonnot opettavat valhetta Jeesuksesta sekä vääristävät Raamatun Jumalan sanan ilmoituksen. Tämäkin todistaa sen, että Raamatun Jeesus sekä Raamatun sana on ainoa totuus, jonka kaikki muut valheen vallassa olevat tahot koittavat kaikin keinoin vääristää.

Matt 24:
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4 ¶ Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Herran Jeesuksen opetuslapset ovat ainoita, jotka eivät osallistu ekumenian valheen ylläpitämiseen. Tämän tähden lopunajan ekumeeninen valhe rakentaa maailmassa demonisen opin, joka opettaa Herran Jeesuksen opetuslasten olevan alemmalla tasolla kuin muut ihmiset ja uskonnot. Sen seurauksena Herran Jeesuksen opetuslapsista tullaan tekemään lopunaikana "ali-ihmisiä", jotka ovat synnin valheen "edistyksen " tiellä, sen tähden heitä aletaan vainoamaan maailmanlaajuisesti. Vainoajien käy lopulta huonosti ja Herra Kaikkivaltias Jumala pitää huolen omasta kansastaan.

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

Maailmassa voi olla vain yksi totuus Jumalasta sekä monia valheita Jumalasta. Asia ei voi olla päinvastoin. Raamatun opetuksen mukaan kaikkien kansojen jumalat ovat epäjumalia, eli valheellisen eksytyksen tuotoksia. Raamatun Jumala on ainoa Jumala, jota vastaan koko muu maailma uhittelee ja kapinoi. Tämäkin todistaa Raamatun sanan todeksi.

Steiner ja juutalaiset

Steiner uskoi myös rasistisen luomistarun arjalaisten ylivertaisuudesta. Hän sanoi meidän olevan suuresta ihmiskunnan alkurodusta, joka kansoitti maan. Steiner uskoi atlantiksen rodun hiljalleen hävinneen ja suuri arjalainen rotu hallitsi maapalloa. Steinerin mukaan eurooppalaiset ovat viides ala-rotu suuresta arjalaisesta alkurodusta ja ensimmäinen ala-rotu asui kaukaisessa menneisyydessä muinaisessa Intiassa.

Steinerin suhtautuminen juutalaisiin oli ristiriitainen, jonka seurauksena hän lopulta päätyi antisemitistiseen käsitykseen juutalaisista. Aluksi Steiner uskoi juutalaisten olevan suuri siunaus ja Jumalan lahja ihmiskunnalle. Steinerin ajatus ja mieli muuttui juutalaisista. Steiner sanoin seuraavalla tavalla juutalaisista: Juutalaisuus sellaisenaan on elänyt aika pitkään. Sillä ei ole oikeutta olla olemassa nykyisten kansojen elämässä. Sen selviytyminen on kuitenkin maailmanhistorian virhe.

Steiner lausui juutalaisista: Juutalaisen "rodun" tehtävä on suoritettu ja jos kaikki olisi mennyt "korkeampien jumalien" suunnitelman mukaisesti, niin he olisivat jo kuolleet pois.

Steinerissä vaikutti antisemitismin saatanallinen henkivalta, jonka pyrkimys on hävittää Israelin kansa pois maan päältä. Steiner uskoi saman arjalaisen rodun ylivertaisuus valheopetuksen kuin Hitler. Molempia miehiä eksyttivät samat saatanalliset henkivallat, jotka ovat kautta historian vihanneet ja halunneet tuhota Israelin kansan. Miksi saatanalliset henkivallat vihaavat Israelin kansaa? Koska juutalaisista tuli maailmaan pelastus ja Pelastaja, Herra Jeesus Messias. Toinen syy on se että henkivallat haluavat estää koko Israelin kansan (jäännös, kolmasosa) pelastumisen, jonka jälkeen Herra Jeesus tulee takaisin noutamaan kansansa (pakanauskovat ja messiaaniset juutalaiset = Messiaan yksi seurakunta) Karitsan häihin.

Matt 23:39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ‘Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’."

Ilm 19:
5 ¶ Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Raamattu opettaa Israelin kansan siunaamisesta, ei sen tuhoamisesta. Kaikki jotka nostavat vääryydessä kätensä Israelia vastaan tulevat itse tuhoutumaan. Historiassa on tästä monia esimerkkejä kuten Hitler, joka tuhoutui ja tuhosi oman kansansa raunioiden partaalle.

4 Moos 6:
23 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:
24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
27 Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä."

 Psa 122:6 Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. (Alkutekstin mukainen käännös)

Alkutekstin mukaan on kysymys Jerusalemin puolesta rukoilemisesta, johon liittyy myös lupaus, eli ne jotka rukoilevat ja rakastavat Jerusalemia (israelilaisia) tulevat menestymään. Tämä menestyminen tarkoittaa sitä, että Herra siunaa ja pitää omistansa huolen, niistä jotka rakastavat Jumalaa ja niitä joita Jumala rakastaa. Jumala rakastaa Israelin kansaa ja on luvannut heidät koko kansakuntana pelastaa ja meidän tulisi myös rakastaa Israelia ja rukoilla heidän puolestansa.

Steiner ja selvännäkeminen

Steiner uskoi Jeesuksen paljastaneen Golgatan mysteerin enkelimäisenä olentona, jonka selvännäkijät voivat aina löytää. Steinerin mukaan maallisen materialismin hedelmän tuoneet ihmisolennot loivat mustan sfäärin, mutta maailma on muuttunut enemmän ja enemmän hengelliseksi maailmaksi sitten 1500-luvun. Steinerin uskomuksen mukaan Kristus otti haltuunsa tämän sfäärin manikealaisen periaatteen mukaan, josta seurasi enkelimäisen olennon hengellinen kuolema tukehtumisen kautta. Tämä Kristuksen uhri on verrattavissa toiseen ristiinnaulitsemiseen, josta tulee mahdolliseksi että Kristuksen tietoisuus elpyy maailman ihmisissä ja johtaa eteeriseen selvännäkemiseen 1900-luvusta eteenpäin.

Steinerin mukaan selvännäkeminen vaikuttaa ihmisen eteerisessä kehossa, jossa virtaus nousee vasemmasta jalasta otsaan silmien väliin, josta se palaa toista jalkaa pitkin alas, nousten sieltä vastakkaiseen käteen ja suoraan sydämeen sekä toiseen käteen ja sieltä alkulähtöpisteeseen. Steinerin mukaan se muodostaa pentagrammin voimavirtauksen.  Steinerin mukaan näitä voimavirtauksia ei ole vain yksi eteerisessä kehossa, vaan niitä on paljon.

Pentagrammi on saatanallinen esine, jolla saatana merkkaa omat palvelijansa. Steineriä eksytti demoniset henkivallat pilkkaamaan Raamatun totuutta vääristäen sitä kaikin tavoin. Koska ihmiset uskovat saatanallisia henkivaltoja, niin lopunaikana lisääntyy pahan valta, joka huipentuu valheenvoiman kautta tehtyihin tekoihin sekä ilmestyksiin. Selvännäkeminen on henkivaltojen eksytys, jonka kautta ihmiset ovat yhteydessä pahuuden henkivaltoihin.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Steiner ja jälleensyntyminen

Steiner opetti että uuden elämän omaava esoteerinen oppilas kehittyy kaksiteräistä lootuskukkaa käyttäen, jonka avulla oppilas ottaa yhteyden korkeamman itsensä kautta korkeampiin olentoihin. Steinerin mukaan oppilas kokee syntymisen henkiseen maailmaan oivaltaen siten henkisen etsinnän, jolloin hän ymmärtää jälleensyntymisen ja karman opetukset. Steinerin mukaan ihminen silloin myös oivaltaa riittien ja uskontojen seremonioiden olevan kuvia korkeammista hengellisistä tapahtumista ja olennoista.

Jälleensyntymisoppi on eräs niistä valheista joiden kautta ihmisiä eksytetään pois totuudesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Totuudenmukainen arvio ihmiskunnan iästä on noin 6000 vuotta. Jos laskemme kuinka monta sukupolvea tuohon aikaan mahtuu, niin voimme todeta, että siihen mahtuu todella monta sukupolvea. Jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen tavoittelevan poispääsyä elämän kiertokulusta hyvien tekojen kautta.

Esimerkiksi 6000 vuoden aikana olisi ollut paljon aikaa ja monta elämää oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja ja tulla sitä kautta paremmaksi ihmiseksi. Mutta historian tilastot todistavat karulla tavalla ihmiskunnan tulleen pahemmaksi. Uuden teknologian myötä ihmiskunta esimerkiksi tappaa koko ajan enemmän toisia ihmisiä (sodat uusilla aseteknologioilla). Murhat, väkivallan teot ja moninaiset pahat teot eivät näytä tilastojen valossa vähentyneen, vaan lisääntyneen. Jos jälleensyntymisoppi olisi totta, niin silloin maailma tulisi koko ajan paremmaksi paikaksi valaistumisien ja alati paremmaksi ihmiseksi kehittymisen kautta. Mutta todellisuus todistaa meille, että pahuus vain kasvaa ja kehittyy myös muuttaen muotoa uuden teknologian kautta. Tämä jo yksistään riittää osoittamaan, että jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan valhe.

Jos jälleensyntymisoppi olisi totta ja ihmisiä häviäisi valaistumisen kautta pois maapallolta, niin sen tulisi vähentää maapallon väkilukua, sillä jo yksikin valaistunut vaikuttaisi ratkaisevasti maapallon väkilukuun ja sen vähentymiseen. Jos ajattelet esimerkiksi pari tuhatta vuotta sitten valaistuneen ihmisen vapautumista elämän kiertokulusta, niin se merkitsisi sitä, että hänen kauttansa ei voisi enää syntyä yhtään uutta ihmistä maapallolle. Ajattele kuinka monta ihmistä ja sukupolvea voisi syntyä hänen kauttansa tuon 2000 vuoden aikana! Maapallon väkiluku on koko ajan kasvanut sen historian aikana, joten jälleensyntymisoppi ei voi olla totta, tai sitten ihminen on todella hidas oppimaan! Maapallon jatkuva väkiluvun kasvu on todiste ettei jälleensyntymisoppi voi olla totta.

Steinerin mukaan vain sielu pystyy muodostamaan elämää, josta tuli elämän periaate ja elämän voima (prana). Steinerin mukaan osalla sielun toiminnasta ei ollut voimaa yli fyysisen ruumiin ja niin se kääntyi sisäänpäin ja alkoi aistimaan ja koska fyysinen ruumis oli vetäytynyt välittömästä sielun vaikutuksesta niin se olisi hajonnut jos sielu ei olisi käärinyt auki sen toimintaa muista osista. Steinerin mukaan kuolema tapahtui näin ensimmäistä kertaa, mutta sielun elämä kuitenkin uudistuu jälkeläisissä ajan kanssa eräänlaisessa jälleensyntymisessä.

Jälleensyntymisoppi opettaa, että hyvien tekojen kautta valaistuu ja pääsee pois elämän kiertokulusta ja pahaa tekemällä joutuu kärsimään ja yhä uudestaan jälleensyntymään. Miksi ihmiset, jotka tekevät pahaa, tappavat, murhaavat jne. eivät muista tätä, vaan suostuvat yhä uudelleen valitsemaan itselleen kärsimyksen ja jälleensyntymisen uuteen elämään? Luulisi silloin kaikkien ihmisten tavoittelevan hyviä tekoja, että voisivat päästä paremmille "kalavesille" valaistumisen kautta. Ihmisten lisääntyvä pahuus todistaa, että jälleensyntyminen ei ole totta, sillä jos se olisi totta luulisi kaikkien ihmisten tavoittelevan hyviä tekoja, mutta käytäntö todistaa suuren osan ihmiskuntaa olevan suuren pahuuden vallassa. Edellä oleva todistaa myös jälleen ettei jälleensyntymisoppi ole totta.

Steinerin opetus karmasta ja jälleensyntymisestä oli että ihmiset jotka elivät materiaalisesti jäävät kuoleman jälkeen lyhyesti toiseen maailmaan ja ulottuvuuteen, niin että he löytäisivät astraalikehon ja palaisivat jälleensyntymiseen. Steinerin mukaan on olemassa ihmisiä joissa on heidän alempi luontonsa, joka on erikoislaatuista mielenvikaisuutta. Steinerin mukaan tästä ilmiöstä tulee epidemia tulevaisuudessa, joka on edelläkävijä tämän päivän hermostuneisuudessa.

Maailmassa vaikuttaa pahuus ja synti erittäin voimakkaasti. Koska valhe ei usko synnin olevan olemassa, niin se koittaa keksiä syitä sille mikä saa ihmiset tekevät pahoja tekoja. Steiner uskoi valheen ihmisen alemmasta luonnosta, joka tekee pahoja tekoja. Raamatun mukaan saatana on vanginnut ihmisen syntiä tekemään, eikä ihminen pysty omin voimin vapautumaan synnin orjuudesta, koska Herra Jeesus on ainoa, joka pystyy vapauttamaan ihmisen synnin orjuudesta. Synnin olemassaolo johtuu ihmisen sisällä olevasta pahuudesta, synnin orjuudesta.

2 Tim 2:
24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Steinerin mukaan jälleensyntymisen opetusta opetti myös esoteerinen kristinusko. Steiner opetti Augustinuksen ennaltamääräämisopissa olevan ajatuksen jälleensyntymisestä, joka siten selittää erilaisuudet ihmisten kesken. Steiner sanoi jälleensyntymisen löytyvän Uudesta Testamentista (sokean parantaminen, Johannes Kastaja oli Elia).

Matt 11:

11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.

12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.

13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;

14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.

15 Jolla on korvat, se kuulkoon.

 

Mark 9:

11 Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"

12 Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?

13 Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu."

Steiner uskoi valheen siitä että Raamattu opettaisi jälleensyntymistä. Valheellinen väite väittää Johannes Kastajan olevan jälleensyntynyt Elia. Johannes Kastaja itse kumosi tämän väitteen:

Joh 1:21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En.

Johannes Kastaja ei siis ole Elia. Mitä Raamattu tarkoittaa Elian tulemisella, jälleensyntymistä vai samanlaisen hengen voitelun omaavan henkilön syntymistä?

Luuk 1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Tuo edellä oleva kohta on kirjoitettu Johannes Kastajasta, jonka sanottiin vaeltavan Eliaan hengessä, jossa kääntää tottelemattomien mielenlaadun vanhurskasten mielenlaatuun. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa, mutta samaa sanomaa hän julisti kuin Eliakin, jonka tarkoitus oli saada Israelin kansa uskomaan Jumalaan. Tätä tarkoittaa Elian hengessä oleminen, eli se ei suinkaan tarkoita Johanneksen olleen jälleensyntynyt Elia, vaan samassa hengessä samaa sanomaa julistava kuin Elia. Johannes kastaja ja Elia olivat eri henkilöitä. Raamattu ei siis opeta jälleensyntymistä, vaan päinvastoin kieltää sen.

Joh 9:
1 ¶ Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.
2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"
3 Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

Jotkut väittävät Johanneksen evankeliumin 9 luvun alun opettavan jälleensyntymistä. Mitä Raamattu tässä opettaa? Jeesus sanoi ettei sokeana syntynyt mies ollut tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, koska Jumalan tekojen piti tuleman julki hänessä. Tämä kohta ei opeta sitä, että sokea mies olisi tehnyt syntiä entisessä elämässä, vaan että hän ei ole tehnyt syntiä kohdussaan, näin Jeesus torjui myös väitteen vauvojen synnin tekemisestä kohdussa. Juutalaisuudessa Jeesuksen aikaan vaikutti näkemys, että vauva voisi tehdä syntiä kohdussaan. Herra Jeesus torjui tämän ajatuksen. Tämäkään kohta opeta jälleensyntymistä ja seuraavista Raamatun kohdista näemme selvästi, että Raamattu ei opeta jälleensyntymistä, vaan kieltää sellaisen mahdollisuudenkin.

Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo, ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa; ja senjälkeen-vainajien tykö! Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Saarn 9:3,6

Saarnaajan kirjasta käy ilmi, että kuolleilla ihmisillä ei ole enää koskaan mitään osaa siitä mitä tapahtuu auringon alla, eli maapallolla. Tuo on selvä todiste jälleensyntymisoppia vastaan, sillä Raamatun opetuksen mukaan kerran kuolleet eivät enää koskaan palaa elämään takaisin maanpäälle.

Samaa todistaa:

- Hebr 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

Raamatun opetuksen mukaan ihminen kuolee siis vain yhden kerran ruumiillisen kuoleman. Tämä todistaa myös jälleensyntymistä vastaan, sillä jälleensyntymisessä ihminen kuolisi monta kertaa eri elämiensä kautta. Opetus jälleensyntymisestä ei siis ole totta eikä Raamatullista.

Steiner ja helvetti (kadotus)

Steiner opetti, että rakshasasit ovat hengellisiä olentoja, jotka olivat fyysisesti huomaamattomia ja olivat saaneet alkunsa 1 Mooseksen kirjan mukaan  Jumalan poikien yhteydestä (Abel) Kainin suvun tyttärien kanssa. Steinerin mukaan he olivat suuria eksyttäjiä neljännestä atlantiksen ala-rodusta (Turanialaisia). Rakshasasit työstivät ihmisen intohimoa aikaan asti jolloin Kristus tuli lihaksi Jeesus Nasaretilaisessa. Steinerin mukaan Raamatussa nämä olennot on kuvattu polveutuvan Kristuksen helvetin esikartanosta.

Steinerin opetuksen mukaan kun ihminen käyttää elämänsä maan päällä vain kerätäkseen asioita itselleen, kokeakseen vain oman itsekeskeisyytensä. niin se johtaa kuolemassa kahdeksannen sfäärin asukkaiksi, josta uskonnot ovat muotoilleet helvetti opetuksen.

Steiner uskoi kuun olevan se paikka jonne alemman luonnon omaavat joutuvat, mutta ei kidutettaviksi sillä Jahve oli näiden kuuvoimien vartija esikristillisellä ajalla kun Kristus kantoi synnin luonnon itsessään karitsana. Steiner myös toi esille ajatuksen, että asurasit ovat olentoja, jotka päätyvät kahdeksanteen sfääriin. Steinerin uskomuksessa he jo nyt asuttavat kuuta ja vaikuttavat ihmisiin, joita he haluavat vetää kahdeksanteen sfääriin ja siten vetää heidät pois edistyksen kehityksestä ja sen päämäärästä Kristuksesta. Steinerin mukaan kaikki, jotka pyrkivät kahdeksanteen sfääriin löytävät olemassaolonsa kuusta (Jupiter).

Steiner vääristi Raamatun opetuksen iankaikkisesta kadotuksesta. Steinerin opetuksessa on myös se valheellinen ajatus ettei synnille ole olemassa Jumalan rangaistusta. Jumala ei tietenkään kiduta ketään kadotuksessa, vaan ihminen kärsii siellä ikuisen tuomion oman valintansa tähden. Valhe vääristää aina Raamatullisen kadotuksen olemassa koska valheenhenget eivät halua ihmisten uskovan Raamatun totta.

Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta ei ole kadotuksella pelottelua. Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys (rakkaus) vetää ihmistä parannukseen. Ihmisille tulee kertoa Raamatun mukaista evankeliumia, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla pelastusta ja syntiensä tähden kadotukseen matkalla, mutta Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja pelastaa meidät jos uskomme Häneen. Jos kerromme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan, niin Jumalan hyvyys saa vetää ihmisen parannuksen paikalle, eikä hän tule pelastukseen helvetin pelosta, vaan sen tähden koska Jumala rakastaa häntä.

Evankeliumin sanoman julistukseen kuuluu rehellinen totuus ihmisen syntisyydestä, kadotuksesta ja pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, joka tulee Jumalan rakkaudesta. Raamattu painottaa pelastuksen evankeliumissa Jumalan rakkautta, siksi painotan sitä myös tässä kohden. Sen seurauksena ajallaan ihmiset voivat tulla elämässään synnintuntoon ja Jumalan rakkauden tähden hän haluaa vastaanottaa pelastuksen.

Kadotus ei ole pääasia, vaan Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan. Jumalan silmien edessä syntinen ihminen on synneillään ja oman valintansa kautta matkalla kohti kadotusta. Evankeliumi kertoo Jumalan rakkaudesta ja siitä, että Jumala ei halua ihmisen joutuvan kadotukseen, mutta Hän ei pelasta väkisin ketään, vaan vain ne jotka haluavat pelastua. Evankeliumi kertoo, että sinun ei tarvitse mennä kadotukseen, vaan saa valita pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Terve ja oikea evankeliumi synnyttää ihmisissä rakkautta Jumalaan kohtaan, joka pelastaa heidät kadotuksesta kun he tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, koska Herra Jeesus kuoli ja kärsi meidän syntiemme tähden. Ihminen ei tule uskoon kadotuksen pelosta, vaan rakkaudesta Jumalaan, joka tarjoaa meille mahdollisuuden pelastua. Synti, kadotus, parannus, Herran Jeesuksen sovitustyö sekä usko Jumalaan kuuluvat evankeliumin julistukseen, mutta evankeliumin ydin on siinä, että Jumala rakastaa ihmisiä ja Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Tänä päivänä on vielä mahdollisuus tunnustaa syntinsä ja uskoa Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja. Kun tunnustat syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän.

Loppusanat

Raamatun totuuden sanan valossa pahuuden henkivallat eksyttivät Steineriä uskomaan valheen ja eksytyksen. Jos sinä olet uskonut Steineriä ja antroposofiaa, niin sinulla on kuitenkin mahdollisuus parannukseen tekoon uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
Petri Paavola 17.10.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
SteinerHandbook

chcpublications.net/steiner


 


 

 

 

eXTReMe Tracker